tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2022/2023

Kierunek: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: A i B

W - Wykład; C - Ćwiczenia/Lektorat; L - Laboratorium; P - Projekt/Seminarium
SemestrJedn.Moduł kształceniaWCLPSuma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1BTChemia środowiska300300603N
1FFFizyka151500303NModuł obligatoryjny
1BPGrafika inżynierska153000453NModuł obligatoryjny
1BMInformatyczne podstawy projektowania150150302N
1ZBKompetencje personalne i społeczne 01500151N
1FDMatematyka303000606TModuł obligatoryjny
1BXModuł wybieralny 1151500302N
1BXModuł wybieralny 2 301500453N
1BRNiezawodność3015015605T
1BMTechnologie informacyjne150150302N
1DLWychowanie fizyczne03000300N
Sumy za semestr: 119516560154353023
2ETElektrotechnika300150454TModuł obligatoryjny
2FFFizyka150150303T
2BPGrafika inżynierska150300453N
2FDMatematyka2630100666T
2BRMechanika płynów151500303NModuł obligatoryjny
2BXModuł wybieralny 3151500302N
2BOOchrona środowiska300030603N
2MDPodstawy termodynamiki technicznej 3030150756NModuł obligatoryjny
2DLWychowanie fizyczne03000300N
Sumy za semestr: 217612085304113033
3BTGospodarka odpadami i recykling300030604N
3BDInstalacje i systemy wewnętrzne budynków 150030452N
3DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
3EDMaszyny elektryczne3001515604N
3MCMateriałoznawstwo150150302N
3BRMechanika płynów3015150605T
3EMMetrologia300300604N
3BMPodstawy mechaniki technicznej303000605T
3BPPodstawy projektowania w CAD150300452N
Sumy za semestr: 319575105754503021
4EEElektroenergetyka3015300755T
4EEInstalacje elektryczne300030604N
4DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
4BDOgrzewnictwo300030605T
4EAPodstawy automatyki3015300755T
4EMPomiary wielkości fizycznych w energetyce150150303N
4BDWentylacja i klimatyzacja3001020604N
4BRWodociągi i systemy zaopatrzenia w wodę 150030452N
Sumy za semestr: 418060851104353031
5BRBudownictwo wodne w energetyce300030605N
5BDCiepłownictwo300015454T
5ETEnergetyka jądrowa3015015604N
5DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
5BXModuł wybieralny 4200020404N
5BDOchrona powietrza200020403N
5BTOdpady i substancje niebezpieczne150015302N
5BIPompy ciepła i energia geotermalna30151515755T
5BDSieci i instalacje gazowe150030453N
Sumy za semestr: 519060151604253221
6BIEnergetyka wiatrowa150015302N
6DJJęzyk obcy03000303T
6BIKanalizacja i systemy odprowadzania ścieków 150030452N
6FFKonwersja energii słonecznej 3001515604T
6BXModuł wybieralny 102020020604N
6BXModuł wybieralny 52020100504T
6BXModuł wybieralny 6200020404N
6BXModuł wybieralny 7200200404N
6BIPaliwa kopalne200010301N
6BOUzdatnianie wody do celów energetycznych200200403N
Sumy za semestr: 618070651104253130
7BBBudownictwo energoefektywne 3001530753N
7BXModuł wybieralny 82020200604N
7BXModuł wybieralny 9200020404N
7BTPraca dyplomowa0000015N
7BRPraktyka technologiczna000004N
7BSeminarium dyplomowe03000303N
Sumy za semestr: 7705035502053300
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:11866004505502786216159
Drukuj