tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2018/2019

Kierunek: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Zastosowania matematyki w ekonomii

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1FMAnaliza funkcjonalna I303000605N
1FDAnaliza zespolona303000606T
1FMFunkcje rzeczywiste I303000605N
1FMKurs BHP400040N
1FMMatematyka wyższa po angielsku I03000303N
1FDRachunek papierów wartościowych300300605N
1FATopologia II303000606T
1DLWychowanie fizyczne01500150N
Sumy za semestr: 11541653003493020
2FMAnaliza funkcjonalna II303000605T
2FDAnaliza matematyczna303000605T
2ZEEkonomia303000605T
2FMFunkcje rzeczywiste II303000605T
2FMMatematyka wyższa po angielsku II03000302N
2FMOcena efektywności inwestycji300300604N
2FBProseminarium03000302N
2FBWykład monograficzny I - Podstawy modelowania matematycznego 30000302N
Sumy za semestr: 21801803003903040
3FMGeometria różniczkowa303000605T
3FMProbabilistyczne aspekty matematyki finansowej i ubezpieczeniowej303000605T
3ZHPrzedmiot humanistyczny I - Historia filozofii 30000302N
3FBPrzedmiot wybieralny I (informatyczny) - Zaawansowane narzędzia arkusza kalkulacyjnego 303000604N
3FDPrzedmiot wybieralny II - Teoria grafów 303000604N
3FMRównania różniczkowe303000605T
3FXSeminarium magisterskie00030303N
3FMWykład monograficzny II - Transformacje Fouriera i Laplace’a oraz ich zastosowania do równań różniczkowych 30000302N
Sumy za semestr: 32101500303903030
4ZOAnaliza ekonomiczno-finansowa303000604T
4FXPraca dyplomowa0000020N
4ZHPrzedmiot humanistyczny II301500453N
4FXSeminarium magisterskie00030303N
Sumy za semestr: 460450301353010
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:60454060601264120100
Drukuj