tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2020/2021

Kierunek: Inżynieria środków transportu

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Specjalność 1: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

W - Wykład; C - Ćwiczenia/Lektorat; L - Laboratorium; P - Projekt/Seminarium
SemestrJedn.Moduł kształceniaWCLPSuma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1MTBadania operacyjne301500454T
1ZHBHP i ergonomia15000151N
1ZEEkonomia151500303N
1FCFizyka303000606T
1FDMatematyka 1303000606TModuł obligatoryjny
1MCNauka o materiałach 130000303NModuł obligatoryjny
1ZPPrawo transportowe30000302N
1MEPrzedmiot humanistyczny - Historia transportu30000302N
1MFTechnologia informacyjna30000303N
Sumy za semestr: 124090003303032
2MEElektrotechnika i elektronika150150303N
2MKGrafika inżynierska150300453N
2MFInformatyka300300603N
2BCInfrastruktura transportu300015454N
2FDMatematyka 2151500302N
2MKMechanika ogólna303000604T
2MCNauka o materiałach 200300302N
2MTOrganizacja i zarządzanie150015303N
2ZHPsychologia i socjologia pracy30000301N
2MESystemy transportowe300030605N
Sumy za semestr: 221045105604203010
3MIAutomatyka300150453N
3MFBazy danych150150303N
3MEInżynieria ruchu301500453N
3DJJęzyk obcy 103000302N
3MTLogistyka300015453T
3MKPodstawy konstrukcji maszyn 115000151NModuł obligatoryjny
3MEŚrodki transportu samochodowego300015453T
3MEŚrodki transportu szynowego i wodnego150015302N
3MDTermodynamika150150303N
3MLWybrane zagadnienia z mechaniki płynów1515150453N
3DLWychowanie fizyczne 103000300N
3MLWytrzymałość materiałów303000604T
Sumy za semestr: 322512060454503031
4MGInżynieria wytwarzania 1: odlewnictwo i spawalnictwo150300453N
4DJJęzyk obcy 203000302N
4MOMetrologia150150302N
4MONiezawodność systemów151500301N
4MEPodstawy eksploatacji środków transportu150150303N
4MKPodstawy konstrukcji maszyn 2300045755T
4MESilniki spalinowe300300605T
4MLŚrodki transportu lotniczego150015302N
4MITelematyka w transporcie150150302N
4MEUkłady napędowe środków transportu300015455T
4DLWychowanie fizyczne 203000300N
Sumy za semestr: 418075105754353030
5MEBudowa samochodów300300605T
5MEDiagnostyka techniczna pojazdów samochodowych300300605T
5MEEksploatacja silników spalinowych1501515452N
5MEElektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych300300604T
5MOInżynieria wytwarzania 2: obróbka ubytkowa150150302N
5DJJęzyk obcy 303000302N
5MEMateriały eksploatacyjne w transporcie300150453T
5MEMotoryzacyjne skażenie środowiska1501515453N
5MXPraktyka produkcyjna000002N
5MEProjektowanie inżynierskie środków transportu150015302N
Sumy za semestr: 518030150454053040
6MEBezpieczeństwo ruchu drogowego150150302N
6MEDiagnostyka silników spalinowych150150302N
6MPInżynieria wytwarzania 3: przeróbka plastyczna150300453N
6DJJęzyk obcy 403000303T
6MEProcedury i urządzenia diagnostyczne150150302N
6METechniczna eksploatacja pojazdów samochodowych1501515455T
6METechnologia i organizacja napraw pojazdów samochodowych1501515454T
6METeoria ruchu samochodów151500302N
6MEUtylizacja i recykling samochodów150015303N
6MEWspomaganie komputerowe eksploatacji pojazdów150150302N
6MEZintegrowane systemy informatyczne wspomagania obsługi działalności transportowej150150302N
Sumy za semestr: 615045135453753030
7MEEgzamin inżynierski000000N
7MEEkonomika transportu150015305N
7MTOchrona własności intelektualnej i normalizacja15000152N
7MEProjekt inżynierski000909015NModuł obligatoryjny
7METechniczne zaplecze motoryzacji150015305N
7MEZarządzanie flotą pojazdów15000153N
Sumy za semestr: 760001201803001
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:12454055553902595210174
Drukuj