tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2020/2021

Kierunek: Geodezja i planowanie przestrzenne

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne

Specjalność: Geoinformatyka i geodezja inżynieryjna

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1BGBHP i ergonomia pracy600061N
1FFFizyka18990364N
1BGeodezja I270270547T
1BGInformatyka w geodezji00180182N
1BGInżynieria zarządzania6600122N
1FMMatematyka I272700547T
1BGPodstawy geotechniki i geologii inżynierskiej180180364N
1BGPrawo w geodezji i gospodarce przestrzennej9900182N
1BGTechniki CAD00180182N
Sumy za semestr: 1111519002523120
2BGGeodezja II270270547T
2BGGeodezja wyższa i systemy odniesień przestrzennych180180364N
2DJJęzyk obcy01800182N
2FMMatematyka II181800365T
2BGPodstawy konstrukcji budowlanych180018364N
2BGPodstawy statystyki90027364N
2BGSatelitarne techniki pomiarowe180180364N
2BDTechnologie proekologiczne60120182N
Sumy za semestr: 21143675452703220
3BGFotogrametria i skaning laserowy180270456T
3BGGeodezja inżynieryjna I90270364N
3DJJęzyk obcy01800182N
3BGKartografia90180273N
3BCPodstawy infrastruktury transportu90018273N
3BRachunek wyrównawczy180180365T
3BGSystemy informacji przestrzennej90360456N
3BGWstęp do katastru i gospodarki gruntami180180364N
Sumy za semestr: 39018144182703320
4BGPrace terenowe z fotogrametrii i skaningu laserowego00018182N
4BGPrace terenowe z geodezji00018182N
4BGPrace terenowe z geodezji inżynieryjnej00018182N
4BGPrace terenowe z podstaw katastru i gospodarki gruntami00018182N
4BGPrace terenowe z satelitarnych technik pomiarowych00018182N
4BPraktyka zawodowa I000003N
4BPraktyka zawodowa II0000014N
Sumy za semestr: 400090902700
5BAlgorytmy i struktury danych18090274N
5BGBazy danych I90189364N
5ETEnergetyczne i teletechniczne sieci uzbrojenia terenu 18009274N
5BGGeodezja inżynieryjna II180270455T
5BDInstalacje i sieci budowlane18009274N
5DJJęzyk obcy01800182N
5BGRealizacja inwestycji i technologia BIM00018182N
5BGWstęp do programowania90189365T
5DLWychowanie fizyczne I01800180N
Sumy za semestr: 5903672542523020
6BGAnalizy i programowanie zagadnień GIS90189365N
6BGBazy danych II180189455T
6BGGeodezja inżynieryjna III90270365T
6DJJęzyk obcy01800183T
6BGProgramowanie obiektowe180189455T
6BProjekt dyplomowy 00018182N
6BGTechnologie sieci WEB 180180366N
6DLWychowanie fizyczne II01800180N
Sumy za semestr: 6723699452523140
7BKPraktyka zawodowa III0000016N
7BProjekt dyplomowy 000272711N
Sumy za semestr: 700027272700
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:4771774802791413211120
Drukuj