tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2020/2021

Kierunek: Geodezja i planowanie przestrzenne

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Geoinformatyka i geodezja inżynieryjna

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1BGBHP i ergonomia pracy10000101N
1FFFizyka3015150604N
1BGGeodezja I450450907T
1BGInformatyka w geodezji00300302N
1BGInżynieria zarządzania101000202N
1FMMatematyka I454500907T
1BGPodstawy geotechniki i geologii inżynierskiej300300604N
1BGPrawo w geodezji i gospodarce przestrzennej151500302N
1BGTechniki CAD00300302N
Sumy za semestr: 11858515004203120
2BGGeodezja II450450907T
2BGGeodezja wyższa i systemy odniesień przestrzennych300300604N
2DJJęzyk obcy03000302N
2FMMatematyka II303000605T
2BGPodstawy konstrukcji budowlanych300030604N
2BGPodstawy statystyki150045604N
2BGSatelitarne techniki pomiarowe300300604N
2BDTechnologie proekologiczne100200302N
Sumy za semestr: 219060125754503220
3BGFotogrametria i skaning laserowy300450756T
3BGGeodezja inżynieryjna I150450604N
3DJJęzyk obcy03000302N
3BGKartografia150300453N
3BCPodstawy infrastruktury transportu150030453N
3BGRachunek wyrównawczy300300605T
3BGSystemy informacji przestrzennej150600756N
3BGWstęp do katastru i gospodarki gruntami300300604N
Sumy za semestr: 315030240304503320
4BGPrace terenowe z fotogrametrii i skaningu laserowego00030302N
4BGPrace terenowe z geodezji00030302N
4BGPrace terenowe z geodezji inżynieryjnej00030302N
4BGPrace terenowe z podstaw katastru i gospodarki gruntami00030302N
4BGPrace terenowe z satelitarnych technik pomiarowych00030302N
4BPraktyka zawodowa I000003N
4BPraktyka zawodowa II0000014N
Sumy za semestr: 40001501502700
5BAlgorytmy i struktury danych300150454N
5BGBazy danych I1503015604N
5ETEnergetyczne i teletechniczne sieci uzbrojenia terenu 300015454N
5BGGeodezja inżynieryjna II300450755T
5BDInstalacje i sieci budowlane300015454N
5DJJęzyk obcy03000302N
5BGRealizacja inwestycji i technologia BIM00030302N
5BGWstęp do programowania1503015605T
5DLWychowanie fizyczne I03000300N
Sumy za semestr: 515060120904203020
6BGAnalizy i programowanie zagadnień GIS1503015605N
6BGBazy danych II3003015755T
6BGGeodezja inżynieryjna III150450605T
6DJJęzyk obcy03000303T
6BGProgramowanie obiektowe3003015755T
6BProjekt dyplomowy 00030302N
6BGTechnologie sieci WEB 300300606N
6DLWychowanie fizyczne II03000300N
Sumy za semestr: 612060165754203140
7BKPraktyka zawodowa III0000016N
7BProjekt dyplomowy 000454511N
Sumy za semestr: 700045452700
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:7952958004652355211120
Drukuj