tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2020/2021

Kierunek: Geodezja i planowanie przestrzenne

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Gospodarka nieruchomościami planowanie przestrzenne

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1BGAnalizy statystyczne, ocena ryzyka i niezawodności1503030756T
1BGAnglojęzyczne nazewnictwo techniczne03000302N
1BBBudownictwo energooszczędne i zrównoważone150030453N
1BGMetrologia i testowanie instrumentów geodezyjnych150300453N
1BGOchrona własności intelektualnej20000202N
1BGPodstawy przedsiębiorczości100300403N
1BGSystemy katastralne i gospodarka nieruchomościami na świecie20000202N
1BDTechnologie proekologiczne i ocena oddziaływania na środowisko100300403N
1BGWspółczesne trendy w urbanistyce i planowaniu przestrzennym150030453N
Sumy za semestr: 112030120903602710
2BGKataster leśny 150300454N
2BGKompleksowe programowanie prac scalenia i wymiany gruntów300045755N
2BGPlanowanie przestrzenne i regionalne150045604N
2BGRewitalizacja terenów zdegradowanych150045604N
2BGWycena i gospodarowanie nieruchomościami 300450756T
2BGZaawansowane planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne150060756T
2BGZintegrowany system informacji o nieruchomościach150300454N
Sumy za semestr: 213501051954353320
3BGPraca dyplomowa0000012T
3BPraktyka zawodowa0000016N
3BGSeminarium dyplomowe00030302N
Sumy za semestr: 300030303010
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:255302253158259040
Drukuj