tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2023/2024

Kierunek: Geodezja i planowanie przestrzenne

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne

Specjalność: Geodezja i planowanie przestrzenne

W - Wykład; C - Ćwiczenia/Lektorat; L - Laboratorium; P - Projekt/Seminarium
SemestrJedn.Moduł kształceniaWCLPSuma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1FFFizyka18990364N
1BGGeodezja I270300577TModuł obligatoryjny
1BGInżynieria zarządzania6600122N
1ZKompetencje personalne i społeczne060061N
1FMMatematyka I272700547TModuł obligatoryjny
1BGPodstawy geotechniki i geologii inżynierskiej180200384N
1BGPrawo w geodezji i gospodarce przestrzennej12600182N
1BGTechniki CAD00200202N
1BDTechnologie proekologiczne60120182N
Sumy za semestr: 1114549102593122
2BGGeodezja II270300577T
2BGGeodezja wyższa i systemy odniesień przestrzennych180180364N
2BGInformatyka w geodezji00180182N
2DJJęzyk obcy01800182NModuł obligatoryjny
2FMMatematyka II181800365T
2BGPodstawy konstrukcji budowlanych180020384N
2BGPodstawy statystyki90027364N
2BGSatelitarne techniki pomiarowe180200384N
Sumy za semestr: 21083686472773221
3BGGeodezja inżynieryjna120270394NModuł obligatoryjny
3DJJęzyk obcy01800182NModuł obligatoryjny
3BGKartografia90180273N
3BGKataster nieruchomości90180273NModuł obligatoryjny
3BAPodstawy budowy miast90018273N
3BCPodstawy infrastruktury transportu90020293N
3BGRachunek wyrównawczy200270476T
3BGSkaning laserowy60100162N
3BGSystemy informacji przestrzennej90360455N
Sumy za semestr: 38318136382753113
4BGBazy danych90270364N
4ETEnergetyczne i teletechniczne sieci uzbrojenia terenu 18009273N
4BGFotogrametria i teledetekcja120180304N
4BGGeodezja inżynieryjna120270395T
4BDInstalacje i sieci budowlane18009273N
4DJJęzyk obcy01800182NModuł obligatoryjny
4BGKataster nieruchomości120180304T
4BAPlanowanie przestrzenne90018273NModuł obligatoryjny
4BGRealizacja inwestycji i technologia BIM00018182N
4DLWychowanie fizyczne I01800180N
Sumy za semestr: 4903690542703022
5BGGospodarka nieruchomościami90180273N
5BGGospodarka przestrzenna obszarów miejskich180027456T
5DJJęzyk obcy01800183T
5BGKształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich180180364N
5BAPlanowanie przestrzenne120027395T
5BGPodstawy programowania90300394N
5BTWycena nieruchomości180180364N
5DLWychowanie fizyczne II01800180N
Sumy za semestr: 5843684542582930
6BGBlok modułów kierunkowych do wyboru000909010N
6BPraktyka zawodowa I0000017N
Sumy za semestr: 600090902700
7BPraca dyplomowa0000011T
7BPraktyka zawodowa II0000017N
7BGSeminarium dyplomowe01800182N
Sumy za semestr: 701800183010
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:4791984872831447210118
Drukuj