tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2020/2021

Kierunek: Geodezja i planowanie przestrzenne

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: niestacjonarne

Specjalność: Geoinformatyka i geodezja inżynieryjna

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1BGAnalizy statystyczne, ocena ryzyka i niezawodności901818456T
1BGAnglojęzyczne nazewnictwo techniczne01800182N
1BBBudownictwo energooszczędne i zrównoważone90018273N
1BGMetrologia i testowanie instrumentów geodezyjnych90180273N
1BGOchrona własności intelektualnej12000122N
1BGPodstawy przedsiębiorczości60180243N
1BGSystemy katastralne i gospodarka nieruchomościami na świecie12000122N
1BDTechnologie proekologiczne i ocena oddziaływania na środowisko60180243N
1BGWspółczesne trendy w urbanistyce i planowaniu przestrzennym90018273N
Sumy za semestr: 1721872542162710
2BGBadania i monitoring obiektów budowlanych90270365N
2BGGeodezyjne pomiary specjalne180270456T
2BGGeozagrożenia90018274N
2BGProgramowanie zagadnień geoinformatycznych90270364N
2BGZaawansowane analizy GIS90027364N
2BGZaawansowane bazy danych90027364N
2BGZaawansowane metody opracowywania obserwacji geodezyjnych180270456T
Sumy za semestr: 2810108722613320
3BGPraca dyplomowa0000012T
3BPraktyka zawodowa0000016N
3BGSeminarium dyplomowe00018182N
Sumy za semestr: 300018183010
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:153181801444959040
Drukuj