tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2020/2021

Kierunek: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Energetyka w Inżynierii Środowiska

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1ZEEkonomika sektora energii15000151N
1ETMetody numeryczne w zastosowaniach energetycznych300300604N
1BDNiskoemisyjne spalanie i oczyszczanie spalin3001515604T
1ETProblemy energetyki jądrowej300020504N
1BTRolnictwo energetyczne150150302N
1EEUkłady przekształcania energii300300605T
1ZEWspólny rynek energii Unii Europejskiej300020504N
1EEWybrane zagadnienia jakości energii elektrycznej300200504N
1DLWychowanie fizyczne01500150N
1BRZarządzanie ryzykiem w technice150015302N
Sumy za semestr: 122515110704203020
2BDCertyfikacja i audyting energetyczny300030604N
2BDEnergochłonność systemów klimatyzacji150030453T
2BTEnergochłonność systemów komunalnych 150015302N
2EEKogeneracja i systemy rozproszone300020503T
2BRObcojęzyczne nazewnictwo techniczne03000302N
2BDPaliwa z odpadów300015453N
2BIPodstawy optymalizacji50150201N
2BIUwarunkowania techniczno-prawne w w stosowaniu OZE1501515453N
2BDWspółczesne problemy gazownictwa150015303N
2BIZarządzanie i eksploatacja turbin wiatrowych i wodnych1501515454T
2BRZrównoważone zarządzanie energią w gospodarce wodnej100010202N
Sumy za semestr: 218030451654203030
3DJKreowanie wizerunku personalnego10000101N
3BPraca dyplomowa0000020N
3BSeminarium dyplomowe03000303N
3BGStatystyka151500302N
3BISzacowanie potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii 150015302N
3ETZarządzanie energetyką prosumencką200020402N
Sumy za semestr: 360450351403000
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:465901552709809050
Drukuj