tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2023/2024

Kierunek: Geodezja i planowanie przestrzenne

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Geodezja i planowanie przestrzenne

W - Wykład; C - Ćwiczenia/Lektorat; L - Laboratorium; P - Projekt/Seminarium
SemestrJedn.Moduł kształceniaWCLPSuma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1FFFizyka3015150604N
1BGGeodezja I450450907TModuł obligatoryjny
1BGInżynieria zarządzania101000202N
1ZKompetencje personalne i społeczne01500151N
1FMMatematyka I454500907TModuł obligatoryjny
1BGPodstawy geotechniki i geologii inżynierskiej300300604N
1BGPrawo w geodezji i gospodarce przestrzennej201000302N
1BGTechniki CAD00300302N
1BDTechnologie proekologiczne100200302N
Sumy za semestr: 11909514004253122
2BGGeodezja II450450907T
2BGGeodezja wyższa i systemy odniesień przestrzennych300300604N
2BGInformatyka w geodezji00300302N
2DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
2FMMatematyka II303000605T
2BGPodstawy konstrukcji budowlanych300030604N
2BGPodstawy statystyki150045604N
2BGSatelitarne techniki pomiarowe300300604N
Sumy za semestr: 218060135754503221
3BGGeodezja inżynieryjna200450654NModuł obligatoryjny
3DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
3BGKartografia150300453N
3BGKataster nieruchomości150300453NModuł obligatoryjny
3BAPodstawy budowy miast150030453N
3BCPodstawy infrastruktury transportu150030453N
3BGRachunek wyrównawczy300450756T
3BGSkaning laserowy100150252N
3BGSystemy informacji przestrzennej150600755N
Sumy za semestr: 313530225604503113
4BGBazy danych150450604N
4ETEnergetyczne i teletechniczne sieci uzbrojenia terenu 300015453N
4BGFotogrametria i teledetekcja200300504N
4BGGeodezja inżynieryjna200450655T
4BDInstalacje i sieci budowlane300015453N
4DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
4BGKataster nieruchomości200300504T
4BAPlanowanie przestrzenne150030453NModuł obligatoryjny
4BGRealizacja inwestycji i technologia BIM00030302N
4DLWychowanie fizyczne I03000300N
Sumy za semestr: 415060150904503022
5BGGospodarka nieruchomościami150300453N
5BGGospodarka przestrzenna obszarów miejskich300045756T
5DJJęzyk obcy03000303T
5BGKształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich300300604N
5BAPlanowanie przestrzenne200045655T
5BGPodstawy programowania150450604N
5BTWycena nieruchomości300300604N
5DLWychowanie fizyczne II03000300N
Sumy za semestr: 514060135904252930
6BGBlok modułów kierunkowych do wyboru00015015010N
6BPraktyka zawodowa I0000017N
Sumy za semestr: 60001501502700
7BPraca dyplomowa 0000011T
7BPraktyka zawodowa II0000017N
7BGSeminarium dyplomowe03000302N
Sumy za semestr: 703000303010
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:7953357854652380210118
Drukuj