tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2023/2024

Kierunek: Geodezja i planowanie przestrzenne

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Geodezja i planowanie przestrzenne

Drukuj