tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2020/2021

Kierunek: Geodezja i planowanie przestrzenne

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Geoinformatyka i geodezja inżynieryjna

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1BGAnalizy statystyczne, ocena ryzyka i niezawodności1503030756T
1BGAnglojęzyczne nazewnictwo techniczne03000302N
1BBBudownictwo energooszczędne i zrównoważone150030453N
1BGMetrologia i testowanie instrumentów geodezyjnych150300453N
1BGOchrona własności intelektualnej20000202N
1BGPodstawy przedsiębiorczości100300403N
1BGSystemy katastralne i gospodarka nieruchomościami na świecie20000202N
1BDTechnologie proekologiczne i ocena oddziaływania na środowisko100300403N
1BGWspółczesne trendy w urbanistyce i planowaniu przestrzennym150030453N
Sumy za semestr: 112030120903602710
2BCBadania i monitoring obiektów budowlanych150450605N
2BGGeodezyjne pomiary specjalne300450756T
2BGGeozagrożenia150030454N
2BGProgramowanie zagadnień geoinformatycznych150450604N
2BGZaawansowane analizy GIS150045604N
2BGZaawansowane bazy danych150045604N
2BGZaawansowane metody opracowywania obserwacji geodezyjnych300450756T
Sumy za semestr: 213501801204353320
3BGPraca dyplomowa0000012T
3BPraktyka zawodowa0000016N
3BGSeminarium dyplomowe00030302N
Sumy za semestr: 300030303010
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:255303002408259040
Drukuj