tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2023/2024

Kierunek: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Architektura

W - Wykład; C - Ćwiczenia/Lektorat; L - Laboratorium; P - Projekt/Seminarium
SemestrJedn.Moduł kształceniaWCLPSuma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1BBBudownictwo ogólne i materiałoznawstwo300030604NModuł obligatoryjny
1BPGeometria wykreślna150030453NModuł obligatoryjny
1BAHistoria architektury powszechnej301500453T
1BZHistoria urbanistyki451500604T
1ZKompetencje personalne i społeczne01500151N
1BPKomputerowe wspomaganie projektowania AutoCad00300302N
1FBMatematyka151500302NModuł obligatoryjny
1BPProjektowanie architektoniczne wstępne300060906T
1BZRysunek oraz malarstwo. Techniki warsztatowe00450454NModuł obligatoryjny
1BMTechnologie informacyjne150150302N
Sumy za semestr: 118060901204503134
2BBBudownictwo ogólne i materiałoznawstwo3001515604T
2BGGeodezja i kartografia150150302N
2BPGeometria wykreślna100020302T
2FBMatematyka151500302N
2BPPlener rysunkowy000002N
2BAPraktyka urbanistyczna000002N
2BAProjektowanie architektoniczne - dom jednorodzinny150075906N
2BAProjektowanie urbanistyczne - kompozycja urbanistyczna150030453N
2BPRysunek architektoniczny, techniki warsztatowe, modelowanie, malarstwo00300302NModuł obligatoryjny
2BMStatyka i mechanika budowli151500302NModuł obligatoryjny
2BATechniki komputerowe w architekturze i urbanistyce00300302NModuł obligatoryjny
Sumy za semestr: 211530901403752923
3BAHistoria architektury polskiej 1301500453T
3BIInstalacje budowlane151500302NModuł obligatoryjny
3DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
3BKKonstrukcje budowlane 1151500302NModuł obligatoryjny
3BAProjektowanie architektoniczne - zabudowa mieszkaniowa 1150060755T
3BBProjektowanie energooszczędne w architekturze i urbanistyce150030453N
3BPProjektowanie krajobrazu i terenów zielonych150060754N
3BAProjektowanie urbanistyczne 1150030454T
3BPRysunek architektoniczny, techniki warsztatowe, modelowanie, malarstwo00450452NModuł obligatoryjny
3BMStatyka i mechanika budowli151500302N
Sumy za semestr: 313590451804502934
4BZHistoria architektury polskiej 2151500302T
4BIInstalacje budowlane150015302N
4DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
4BKKonstrukcje budowlane 2300030603NModuł obligatoryjny
4BPModelowanie wspomagane komputerowo00300302N
4BZPraktyka inwentaryzacyjna 000004N
4BPProjektowanie architektoniczne - usługi 1150045604N
4BAProjektowanie osadnictwa wiejskiego150030453T
4BAProjektowanie urbanistyczne 2150030453N
4BAProjektowanie urbanistyczne miast 1150045604N
4BPRysunek architektoniczny, techniki warsztatowe, modelowanie, malarstwo00300302N
Sumy za semestr: 412045601954203122
5BCInfrastruktura miasta15000151N
5BCInżynieria transportu15000151N
5DJJęzyk obcy03000302NModuł obligatoryjny
5BKKonstrukcje budowlane 3301500454T
5BZOchrona dziedzictwa i konserwacja30000302N
5BZProjektowanie architektoniczne - usługi 2150045604N
5BAProjektowanie architektoniczne - zabudowa mieszkaniowa 2150045605N
5BAProjektowanie urbanistyczne 3150030454N
5BAProjektowanie urbanistyczne miast 2150030454T
5BATechniki komputerowe w architekturze i urbanistyce00030302N
5DLWychowanie fizyczne03000300N
Sumy za semestr: 51507501804052921
6BZArchitektura regionalna150060755N
6BBFizyka budowli1501515452N
6DJJęzyk obcy03000303T
6BOOchrona środowiska i ekologia151500302N
6BPraktyka przeddyplomowa000002N
6BZProjektowanie architektoniczne w obiektach historycznych150060756N
6BZProjektowanie architektoniczne z elementami konserwacji i modernizacji300045755T
6BPProjektowanie obiektów przemysłowych150060756T
6DLWychowanie fizyczne03000300N
Sumy za semestr: 610575152404353130
7BPraktyka zawodowa0000030N
Sumy za semestr: 7000003000
8BPArchitektura krajobrazu15000151N
8BSEkonomika procesu inwestycyjnego30300601204N
8BZFilozofia i estetyka (nauki humanistyczne)15000151N
8BZHistoria sztuki (przedmiot humanistyczny)15000151N
8BZKulturoznastwo (nauki humanistyczne)15000151N
8BPraca dyplomowa projekt inżynierski i przygotowanie do egzaminu00030308T
8ZPPrawo w procesie inwestycyjnym15000151N
8BAProjektowanie układów osadniczych150030453T
8BZProjektowanie wnętrz i form przemysłowych00075754N
8BSeminarium dyplomowe cześć teoretyczna i praktyczna02000201N
8BASocjologia i psychologia środowiska (nauki społeczne)151500302N
8BAZrównoważone projektowanie w architekturze i urbanistyce150030453N
Sumy za semestr: 81506502254403020
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:955440300128029752401714
Drukuj