tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2020/2021

Kierunek: Inżynieria środków transportu

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: Specjalność 3: Komputerowe projektowanie środków transportu

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1MTBadania operacyjne301500454T
1ZHBHP i ergonomia15000151N
1ZEEkonomia151500303N
1FCFizyka303000606T
1FDMatematyka 1303000606T
1MCNauka o materiałach 130000303N
1ZPPrawo transportowe30000302N
1MEPrzedmiot humanistyczny - Historia transportu30000302N
1MFTechnologia informacyjna30000303N
Sumy za semestr: 124090003303032
2MEElektrotechnika i elektronika150150303N
2MKGrafika inżynierska150300453N
2MFInformatyka300300603N
2BCInfrastruktura transportu300015454N
2FDMatematyka 2151500302N
2MKMechanika ogólna303000604T
2MCNauka o materiałach 200300302N
2MTOrganizacja i zarządzanie150015303N
2ZHPsychologia i socjologia pracy30000301N
2MESystemy transportowe300030605N
Sumy za semestr: 221045105604203010
3MIAutomatyka300150453N
3MFBazy danych150150303N
3MEInżynieria ruchu301500453N
3DJJęzyk obcy 103000302N
3MTLogistyka300015453T
3MKPodstawy konstrukcji maszyn 115000151N
3MEŚrodki transportu samochodowego300015453T
3MEŚrodki transportu szynowego i wodnego150015302N
3MDTermodynamika150150303N
3MLWybrane zagadnienia z mechaniki płynów1515150453N
3DLWychowanie fizyczne 103000300N
3MLWytrzymałość materiałów303000604T
Sumy za semestr: 322512060454503031
4MGInżynieria wytwarzania 1: odlewnictwo i spawalnictwo150300453N
4DJJęzyk obcy 203000302N
4MOMetrologia150150302N
4MONiezawodność systemów151500301N
4MEPodstawy eksploatacji środków transportu150150303N
4MKPodstawy konstrukcji maszyn 2300045755T
4MESilniki spalinowe300300605T
4MLŚrodki transportu lotniczego150015302N
4MITelematyka w transporcie150150302N
4MEUkłady napędowe środków transportu300015455T
4DLWychowanie fizyczne 203000300N
Sumy za semestr: 418075105754353030
5MEAutomatycznie kierowane pojazdy transportowe150030453N
5MEDiagnostyka środków transportu300300605T
5MEElektrotechnika i elektronika środków transportu300300604T
5MOInżynieria wytwarzania 2: obróbka ubytkowa150150302N
5DJJęzyk obcy 303000302N
5MEKomputerowe projektowanie systemów transportowych150030452N
5MEMateriały eksploatacyjne w transporcie300150453T
5MEOchrona środowiska i recykling środków transportu150015302N
5MXPraktyka produkcyjna000002N
5MEProjektowanie inżynierskie środków transportu150015302N
5METechnologia środków transportu300150453N
Sumy za semestr: 519530105904203030
6MEBezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportowych150015302N
6MEEksploatacja systemów technicznych300300605T
6MEInżynieria odwrotna w projektowaniu środków transportu150300455T
6MPInżynieria wytwarzania 3: przeróbka plastyczna150300453N
6DJJęzyk obcy 403000303T
6MEKomputerowa symulacja ruchu środków transportu drogowego1501515454N
6MEKomputerowe wspomaganie procesów transportowych150300454N
6MEProgramowanie sterowników w środkach transportu150015302N
6MEZintegrowane systemy informatyczne wspomagania obsługi działalności transportowej150150302N
Sumy za semestr: 613530150453603030
7MEDozór techniczny urządzeń transportowych15000153N
7MEEgzamin inżynierski000000N
7MEEkonomika transportu150015305N
7MEMonitoring i nadzorowanie urządzeń transportowych150150305T
7MTOchrona własności intelektualnej i normalizacja15000152N
7MEProjekt inżynierski000909015N
Sumy za semestr: 7600151051803011
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:12453905404202595210174
Drukuj