tttttt
powrót

Cykl kształcenia: 2021/2022

Kierunek: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Specjalność: BLOK KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

SemestrJedn.Moduł kształceniaWykładĆwiczenia/
Lektorat
LaboratoriumProjekt/
Seminarium
Suma
godzin
Punkty ECTSEgzaminOblig.
1BPErgonomia15000151N
1BAEtyka zawodu architekta i ochrona własności intelektualnej151500301N
1BZHistoria architektury powszechnej301500453T
1BZHistoria sztuki 15000151N
1BZHistoria urbanistyki151500302T
1BAIntegracja procesów projektowania - narzędzia informatyczne w architekturze i urbanistyce00600605N
1BAPlanowanie regionalne150030454T
1ZPPrawo w procesie inwestycyjnym15000151N
1BZProjektowanie architektoniczne i urbanistyczne w krajobrazie kulturowym150045605T
1BAProjektowanie zespołu śródmiejskiego150060755T
1BIZaawansowane systemy instalacji budowlanych 151500302N
Sumy za semestr: 116560601354203050
2BZArcheologia i teoria konserwatorstwa 15000151N
2BPHistoria architektury współczesnej151500303T
2BZIntegracja procesów projektowania - (BIM)150150301N
2BZInwentaryzacja architektoniczna obiektów historycznych01500151N
2BZKulturoznawstwo15000151N
2BZNaprawy i wzmocnienia konstrukcji w obiektach historycznych150150302N
2BZObcojęzyczna terminologia techniczna03000303T
2BZPracownia projektowa - Ochrona historycznych zespołów urbanistycznych 150030453N
2BAProjektowanie architektoniczne - użyteczność publiczna150060756T
2BPProjektowanie architektoniczne i urbanistyczne z rewitalizacją150045605N
2BZRewaloryzacja historycznego zespołu zieleni01500151N
2BBZaawansowane technologie budowlane1515150453N
Sumy za semestr: 213590451354053030
3BZFilozofia i estetyka15000151N
3BAPlanowanie przestrzenne150060755T
3BPraca dyplomowa000707018T
3BZPrawodawstwo i metodologia prac badawczych w obiektach historycznych153000453N
3BZProjektowanie architektoniczne - przekształcenia obiektów historycznych01500151N
3BZSeminarium dyplomowe03000302N
Sumy za semestr: 3457501302503020
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:345225105400107590100
Drukuj