tttttt
 1. K. Kogut; S. Kut,Rozdzielacz wiązki światła lasera hartowniczego do hartowania narzędz,i zwłaszcza gnących, 2020
 2. S. Kut,Zestaw zawiasów do bramy rozwiernej, 2020
 3. Ł. Bąk; A. Czerniecka-Kubicka; W. Frącz; G. Janowski,Biodegradowalny kompozyt termoplastyczny oraz sposób otrzymywania biodegradowalnego kompozytu termoplastycznego, 2020
 4. T. Balawender; P. Myśliwiec,Experimental Analysis of FSW Process Forces, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0137-4478, DOI
 5. B. Pawłowska,Analysis of the Possibility of Obtaining Aviation Profiles from 7039 Aluminum Alloy in the Extrusion Process, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0137-4478, DOI
 6. A. Skrzat; M. Wójcik,The application of Chaboche model in uniaxial ratcheting simulations, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0137-4478, DOI
 7. B. Pawłowska,MECHANICAL PROPERTIES OF PRODUCT FROM 7075 ALUMINUM CHIPS AFTER CONSOLIDATION BY KOBO METHOD, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2020, ISSN: 1335-1532, DOI
 8. T. Trzepieciński,EFFECT OF THE PLASTIC STRAIN AND DRAWING QUALITY ON THE FRICTIONAL RESISTANCE OF STEEL SHEETS , ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2020, ISSN: 1335-1532, DOI
 9. M. Bujny; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa; M. Zwolak,Effect of Welding Parameters and Metal Arrangement of the AA2024-T3 on the Quality and Strength of FSW Lap Joints for Joining Elements of Landing Gear Beam, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, ISSN: 1733-3490, DOI
 10. A. Skrzat; M. Wójcik,An Identification of the Material Hardening Parameters for Cyclic Loading - Experimental and Numerical Studies, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, ISSN: 1733-3490, DOI
 11. T. Balawender; Ł. Bąk; M. Zwolak,Experimental analysis of mechanical characteristics of KOBO extrusion method, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, ISSN: 1733-3490, DOI
 12. V. Eremeyev; A. Skrzat,On the effective properties of foams in the framework of the couple stress theory, CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS, 2020, ISSN: 0935-1175, DOI
 13. A. Skrzat; M. Wójcik,Fuzzy logic enhancement of material hardening parameters obtained from tension–compression test , CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS, 2020, ISSN: 0935-1175, DOI
 14. M. Bucior; K. Ochał; T. Trzepieciński; W. Zielecki,Effect of slide burnishing of shoulder fillets on the fatigue strength of X19NiCrMo4 steel shafts, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0268-3768, DOI
 15. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Application of the grain boundary formulation and image processing-based algorithm in micro-mechanical analysis of piezoelectric ceramic, MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS, 2020, ISSN: 1081-2865, DOI
 16. M. Wójcik,Investigation of filtration properties and microbiological characteristics of sewage sludge after physical conditioning with the use of ground walnut shells, POWDER TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0032-5910, DOI
 17. H. Lemu; T. Trzepieciński,Improving prediction of springback in sheet metal forming using multi-layer perceptron-based genetic algorithm, MATERIALS, 2020, ISSN: 1996-1944, DOI
 18. T. Trzepieciński,Tribological Performance of Environmentally Friendly Bio-Degradable Lubricants Based on a Combination of Boric Acid and Bio-Based Oils, MATERIALS, 2020, ISSN: 1996-1944, DOI
 19. R. Fejkiel; T. Trzepieciński,A 3D FEM-based numerical analysis of the sheet metal strip flowing through drawbead Simulator, METALS, 2020, ISSN: 2075-4701, DOI
 20. H. Lemu; T. Trzepieciński,Recent developments and trends in the friction testing for conventional sheet metal forming and incremental sheet forming, METALS, 2020, ISSN: 2075-4701, DOI
 21. H. Lemu; T. Trzepieciński,Effect of Lubrication on Friction in Bending under Tension Test-Experimental and Numerical Approach, METALS, 2020, ISSN: 2075-4701, DOI
 22. T. Trzepieciński,Recent developments and trends in sheet metal forming, METALS, 2020, ISSN: 2075-4701, DOI
 23. T. Trzepieciński,Forming processes of modern metallic materials, METALS, 2020, ISSN: 2075-4701
 24. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,The Use of Wood Biomass Ash in Sewage Sludge Treatment in Terms of Its Agricultural Utilization, WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, 2020, ISSN: 1877-2641, DOI
 25. T. Trzepieciński,Metody badania oporów tarcia w procesach tłoczenia blach, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2020, ISSN: 1895-6408
 26. T. Trzepieciński,Planowanie remontów maszyn technologicznych, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2020, ISSN: 1895-6408
 27. T. Trzepieciński,Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2020, ISSN: 1895-6408
 28. K. Dudek; B. Krasowski; A. Kubit; J. Slota; T. Trzepieciński,Application of X-ray Diffraction for Residual Stress Analysis in Truncated Cones Made by Incremental Forming, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2020, ISSN: 2299-8624, DOI
 29. R. Gieleta; G. Ryzińska,Effect of Test Velocity on the Energy Absorption Under Progressive Crushing of Composite Tubes, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2020, ISSN: 2299-8624, DOI
 30. S. Kut; F. Stachowicz,Bending Moment and Cross-Section Deformation of a Box Profile, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2020, ISSN: 2299-8624, DOI
 31. A. Skrzat; M. Wójcik,Numerical Modeling of Superplastic Punchless Deep Drawing Process of a Ti-6Al-4V Titanium Alloy, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2020, ISSN: 2299-8624, DOI
 32. S. Kut,Podest do rusztowań budowlanych, 2019
 33. S. Kut,Wózek transportowo-narzędziowy do budownictwa, 2019
 34. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Suszarnia do płodów rolnych, zwłaszcza ziół, 2019
 35. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Urządzenie do korowania wiotkich pędów zdrewniałych roślin, 2019
 36. K. Kogut; S. Kut,Sposób hartowania laserowego zewnętrznych naroży narzędzi gnących, z rozdziałem wiązki światła, 2019
 37. S. Kut,Podest stalowy do rusztowań budowlanych, 2019
 38. A. Masłoń; T. Trzepieciński,Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cieczy, zwłaszcza ścieków, 2019
 39. S. Kut; G. Ryzińska,Absorber energii uderzeń, 2019
 40. W. Niemiec; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Palnik do spalania biomasy, zwłaszcza w postaci zrębków, 2019
 41. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Piec do ogrzewania powietrza, 2019
 42. G. Ryzińska,Kompozyty włókno węglowe-żywica epoksydowa w zastosowaniu na elementy pochłaniające energię uderzenia, 2019 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-285-3
 43. W. Frącz; G. Janowski,The Modeling Aspects of Wood Polymer Composites Sturcture in CAE Softwares [w:] Napędy pojazdów. Modelowanie komputerowe konstrukcji i układów technologicznych, 2019 Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO , ISBN: 978-83-7996-718-6
 44. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, 2019 Dynów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-334-8
 45. F. Stachowicz; M. Wójcik,Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, 2019 Dynów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-334-8
 46. F. Stachowicz; M. Wójcik,Metody recyklingu wyrobów azbestowych w aspekcie propagowania zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenach wiejskich [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, 2019 Dynów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-334-8
 47. K. Antosz; R. Kluz; T. Trzepieciński,Forecasting the Mountability Level of a Robotized Assembly Station [w:] Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-319-97489-7, DOI
 48. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Application of irregular roller burnishing in the shaft straightening process-Experimental and numerical study [w:] Proceedings of the 22nd International ESAFORM Conference on Material Forming (ESAFORM 2019), 2019 Melville, AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1847-9, DOI
 49. S. Kut; I. Nowotyńska,The Impact of Prestressed die Construction with Cemented Carbide Insert on Stress Distribution During Extrusion, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2019, ISSN: 1335-2393, DOI
 50. A. Gontarz; Z. Gronostajski; L. Lisiecki; A. Łukaszek-Sołek; J. Łuksza; L. Madej; S. Mróz; Z. Muskalski; W. Muzykiewicz; Z. Pater; M. Pietrzyk; R. Śliwa; J. Tomczak; S. Wiewiórowska; G. Winiarski; J. Zasadziński; S. Ziółkiewicz,Recent development trends in metal forming, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2019, ISSN: 1644-9665, DOI
 51. W. Bochnowski; M. Drabczyk; K. Faes; A. Kubit; T. Trzepieciński,Analysis of the mechanism of fatigue failure of the Refill Friction Stir Spot Welded overlap joints, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2019, ISSN: 1644-9665, DOI
 52. G. Prusty; M. David; G. Ryzińska; J. Tarasiuk; S. Wroński,Effect of fibre architecture on the specific energy absorption in carbon epoxy composite tubes under progressive crushing, COMPOSITE STRUCTURES, 2019, ISSN: 0263-8223, DOI
 53. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,An impact of assembly interference on stresses in the die tool system during bolt forging, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 54. J. Andres; W. Łogin; R. Ostrowski; R. Śliwa,The influence of tool geometry for refill friction stir spot welding (RFSSW) on weld properties during joining thin sheets of aluminum alloys, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 55. Ł. Bąk; A. Skrzat; M. Wójcik,Fuzzy logic enhancement of material strain hardening data obtained in the Heyer’s test, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 56. S. Kut; P. Maj; T. Mrugała,Effect of relative thickness reduction and heat treatment on AMS 5596 sheet mechanical properties after flow forming, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 57. S. Kut; I. Nowotyńska,The influence of die shape and back tension force on its wear in the process of wire drawing , ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 58. S. Buszta; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,The influence of geometrical parameters and tools material on the quality of the joint made by FSW method in AA2024 thin sheets, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 59. B. Pawłowska; R. Śliwa; M. Zwolak,Possibilities to obtain products from 2024 and 7075 chips in the process of consolidation by kobo extrusion, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 60. P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Friction stir welding of ultrathin AA2024-T3 aluminum sheets using ceramic tool, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 61. M. Hebda; M. Kłonica; A. Kubit; M. Pytel; T. Trzepieciński,The influence of temperature gradient thermal shock cycles on the interlaminar shear strength of fibre metal laminate composite determined by the short beam test, COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2019, ISSN: 1359-8368, DOI
 62. M. Biglar; M. Gromada; T. Trzepieciński,Microstructural modelling of polycrystalline materials and multilayer actuator layers, CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS, 2019, ISSN: 0935-1175, DOI
 63. W. Bochnowski; M. Drabczyk; K. Faes; M. Korzeniowski; A. Kubit; T. Trzepieciński,Analysis of the effect of structural defects on the fatigue strength of RFSSW joints using C‐scan scanning acoustic microscopy and SEM, FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES, 2019, ISSN: 8756-758X, DOI
 64. K. Faes; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński,Polyoptimisation of the refill friction stir spot welding parameters applied in joining 7075-T6 Alclad aluminium alloy sheets used in aircraft components, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019, ISSN: 0268-3768, DOI
 65. W. Bochnowski; K. Faes; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński,A weighting grade-based optimization method for determining refill friction stir spot welding process parameters, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 2019, ISSN: 1059-9495, DOI
 66. F. Stachowicz; M. Wójcik,Influence of physical, chemical and dual sewage sludge conditioning methods on the dewatering efficiency, POWDER TECHNOLOGY, 2019, ISSN: 0032-5910, DOI
 67. B. Adamczyk-Cieslak; M. Koralnik; S. Kut; P. Maj; J. Mizera; T. Mrugała; T. Pieja; B. Romelczyk-Baishya,Mechanical properties and microstructure of Inconel 625 cylinders used in aerospace industry subjected to flow forming with laser and standard heat treatment, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIAL FORMING, 2019, ISSN: 1960-6206, DOI
 68. M. Wójcik,Ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania techniczne w sektorze motoryzacyjnym. Część II: Rozwiązania ingerujące w pracę silnika, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2019, ISSN: 1509-5878, DOI
 69. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Development of small-scale low-cost methods of drying herbs and agricultural products, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2019, ISSN: 2300-5130, DOI
 70. H. Lemu; T. Trzepieciński,A three-dimensional elastic-plastic contact analysis of Vickers indenter on a deep drawing quality steel sheet, MATERIALS, 2019, ISSN: 1996-1944, DOI
 71. K. Szwajka; T. Trzepieciński; J. Zielińska-Szwajka,Experimental Study on Drilling MDF with Tools Coated with TiAlN and ZrN, MATERIALS, 2019, ISSN: 1996-1944, DOI
 72. R. Fejkiel; A. Kubit; J. Slota; T. Trzepieciński,An Experimental Study of the Frictional Properties of Steel Sheets Using the Drawbead Simulator Test, MATERIALS, 2019, ISSN: 1996-1944, DOI
 73. K. Faes; A. Kubit; J. Slota; Ł. Święch; T. Trzepieciński,Experimental and Numerical Investigations of Thin-Walled Stringer-Stiffened Panels Welded with RFSSW Technology under Uniaxial Compression, MATERIALS, 2019, ISSN: 1996-1944, DOI
 74. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental assessment of the depth of the deformed layer in the roller burnishing process, MATEC WEB OF CONFERENCES, 2019, ISSN: 2261-236X, DOI
 75. G. Hirpa; M. Kowalik; T. Trzepieciński,Effect of pressing parameters on the quality of joint formation of heat exchanger fins with the base plate, MATEC WEB OF CONFERENCES, 2019, ISSN: 2261-236X, DOI
 76. W. Frącz; G. Janowski,Ocena wpływu wyboru modelu mikromechanicznego na prognozowanie orientacji włókien oraz właściwości mechaniczne kompozytu WPC, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2019, ISSN: 0209-2689, DOI
 77. F. Stachowicz; M. Wójcik,Influence of sewage sludge conditioning with use of biomass ash on its rheological characteristics, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2019, ISSN: 2083-4772, DOI
 78. S. Bosiakov; T. Trzepieciński,Analysis of frictional resistance arising at the edge of the sheet metal drawing die, JOURNAL OF FRICTION AND WEAR, 2019, ISSN: 1068-3666, DOI
 79. T. Trzepieciński,A Study of the Coefficient of Friction in Steel Sheets Forming, METALS, 2019, ISSN: 2075-4701, DOI
 80. W. Frącz; G. Janowski,Fiber shape selection problems in material models used in numerical strength analysis of wood-polymer composites, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2019, ISSN: 2084-6096
 81. W. Frącz; G. Janowski,Predicting effect of fiber orientation on chosen strength properties of wood-polymer composites, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2019, ISSN: 2084-6096
 82. T. Trzepieciński,Kształtowanie przyrostowe blach – możliwości zastosowania w przemyśle lotniczym, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2019, ISSN: 1895-6408
 83. H. Lemu; T. Trzepieciński,Numerical analysis of the influence of friction conditions on the pile-up effect in Vickers hardness measurements, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, ISSN: 1757-8981, DOI
 84. H. Lemu; T. Trzepieciński,Finite element method-based modeling of bending under tension friction test of deep drawing quality steel sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, ISSN: 1757-8981, DOI
 85. H. Lemu; T. Trzepieciński,Prediction of springback in the air V-bending of metallic sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, ISSN: 1757-8981, DOI
 86. H. Lemu; T. Trzepieciński,FEM-based assessment of wear of stamping die, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, ISSN: 1757-8981, DOI
 87. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Experimental Research of Sewage Sludge Conditioning with The Use of Selected Biomass Ashes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, ISSN: 1755-1307, DOI
 88. T. Trzepieciński,Obróbka materiałów kompozytowych, Materiały Kompozytowe, 2019, ISSN: 2084-1949
 89. M. Bujny; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Possibilities of joining different metallic parts of structure using friction stir welding methods, Procedia Manufacturing, 2019, ISSN: 2351-9789, DOI
 90. Ł. Bąk; M. Bucior; E. Guźla; W. Zielecki,Analiza statystyczna wpływu parametrów pneumokulowania na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024, TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU, 2019, ISSN: 2450-8217
 91. T. Balawender; J. Banaś; R. Śliwa,Sposób podgrzewania blach z materiałów trudno odkształcalnych poddawanych wyoblaniu, 2018
 92. S. Kut,Sposób otwierania bramy rozwiernej, 2018
 93. S. Kut,Brama rozwierna, 2018
 94. S. Kut,Zestaw zawiasów do bramy rozwiernej, 2018
 95. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Nawóz popiołowo-osadowy, 2018
 96. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Powietrzny kolektor słoneczny z ogniwami fotowoltaicznymi, 2018
 97. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Kolektor słoneczny o budowie modułowej oraz sposób sterowania tym kolektorem, 2018
 98. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Suszarnia kontenerowa, 2018
 99. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Wóz ascenizacyjny do podpowierzchniowego dawkowania nawozów płynnych, 2018
 100. J. Jaworski; J. Mucha; T. Trzepieciński,Kształtowanie trwałości eksploatacyjnej narzędzi do przeróbki plastycznej metali, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-266-2
 101. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Zrównoważona mechanizacja upraw wierzby wiciowej w gospodarstwach małoobszarowych, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-251-8
 102. Ł. Bąk; A. Dzierwa; W. Zielecki,Analiza wpływu struktury geometrycznej powierzchni na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych stopu tytan Ti6Al4V [w:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK 2018". Materiały konferencyjne, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 103. Ł. Bąk; M. Bucior; E. Guźla; W. Zielecki,Analiza statystyczna wpływu parametrów pneumokulowania na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024 [w:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK 2018". Materiały konferencyjne, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 104. M. Wójcik,Niekonwencjonalne metody kondycjonowania osadów ściekowych [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2017, 2018 Gliwice, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-950087-0-2
 105. F. Stachowicz; M. Wójcik,The application of biomass ashes in sewage sludge management - a SWOT analysis [w:] 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018. Book of abstracts, 2018 Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISBN: 978-83-7493-010-9
 106. W. Frącz; G. Janowski,The Chosen Properties of Biocomposites on the Base PHBV with Cellulose Fillers [w:] International Scientific Conference "Central Industrial District as The Potential of Development and Innovations in Constructions and Technologies of Special Purpose" Book o Abstracts, 2018 Stalowa Wola, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 107. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Machines and Horticultural Implements for the Cultivation of Small-Scale Herbs and Spices [w:] I International and XIX National Conference of the cycle: PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL REGIONS, 2018 Białowieża, Politechnika Białostocka
 108. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Cultivation of herbal plants as a method of management of wasteland [w:] I International and XIX National Conference of the cycle: PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL REGIONS, 2018 Białowieża, Politechnika Białostocka
 109. Ł. Bąk; F. Stachowicz; M. Wójcik,Unconventional material from sewage sludge with a potential application in a road construction [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 110. V. Eremeyev; A. Skrzat; F. Stachowicz,Homogenization of honeycombs structures by micropolar elasticity approach [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 111. T. Balawender; P. Myśliwiec; R. Śliwa,The analysis of forming loads of friction stir welding joint [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 112. T. Balawender; Ł. Micał; P. Myśliwiec,The influence of joining parameters on mechanical properties of friction stir welding joint [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 113. S. Kut; I. Nowotyńska,Comparative analysis of the impact of die design on its load and distribution of stress during extrusion [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 114. S. Kut,Effect of thickness and sheet material properties on loading the bending tool [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 115. T. Balawender; R. Śliwa; M. Zwolak,Investigation of die oscilation effect in KOBO extrusion process [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 116. B. Pawłowska,Mechanical properties of chips from magnesium alloy after consolidation using the KOBO method [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 117. W. Frącz; G. Janowski,Evaluation of fibers orientation effect in the polymer matrix on strength properties of wood-polymer composites (WPC) [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 118. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego [w:] Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, 2018 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-7-3
 119. A. Masłoń; M. Wójcik,Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze [w:] Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, 2018 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-7-3
 120. F. Stachowicz; M. Wójcik,Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako przykład zrównoważonej gospodarki odpadami [w:] Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, 2018 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-7-3
 121. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Application of BaTiO3 Perovskite Material for Piezoelectric Multilayer Actuators [w:] Applied Physics, System Science and Computers. Proceedings of the 1st Interantional Conference on Applied Physics, System Science and Computers (APSAC2016), September 28-30, Dubrovnik, Croatia, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-53933-1, DOI
 122. M. Biglar; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Fracture prediction of piezoelectric ceramic by the 2-D Boundary element analysis [w:] Advances in Mechanics of Microstructured Media and Structures, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-73693-8, DOI
 123. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,On computational evaluation of stress concentration using micropolar elasticity [w:] Applied Physics, System Science and Computers. Proceedings of the 1st Interantional Conference on Applied Physics, System Science and Computers (APSAC2016), September 28-30, Dubrovnik, Croatia, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-53933-1, DOI
 124. Ł. Bąk; B. Ciecińska; L. Pyziak; T. Więcek,The case study of cutting of the polypropylene and its composite with talc with the CO2 laser usage [w:] 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018. Vol. 18, Energy and clean technologies. Iss. 4.3, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change, modern and power sources, 2018 Sofia, STEF'92 Technology Ltd., ISBN: 978-619-7408-70-6, DOI
 125. V. Eremeyev; V. Kusch; F. Stachowicz,On bending of laminate plates with interfacial stresses [w:] Shell Structures: Theory and Applications Volume 4. Proceedings of the 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications, (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdansk, Poland, 2018 London , Taylor & Francis Group, ISBN: 978-1-138-05045-7
 126. M. Kowalik; T. Trzepieciński,A Method of Increasing the Depth of the Plastically Deformed Layer in the Roller Burnishing Process [w:] Volume 1960: Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming, 2018 Melville, AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1663-5, DOI
 127. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental and Numerical Study of the Effect of Rolling Parameters on Shaft Deformation during the Longitudinal Rolling Process [w:] Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming: ESAFORM 2018: 23–25 April 2018, Palermo, Italy, 2018 Melville, N.Y., AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1663-5, DOI
 128. M. Grabowski; R. Ostrowski; D. Wyszyński,Some aspects of precise laser machining - Part 2: Experimental [w:] Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming: ESAFORM 2018: 23–25 April 2018, Palermo, Italy, 2018 Melville, N.Y., AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1663-5, DOI
 129. M. Wójcik,Examinations of the Effect of Ashes from Coal and Biomass Co-combustion on the Effectiveness of Sewage Sludge Dewatering, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 2018, ISSN: 1505-3695, DOI
 130. B. Adamczyk-Cieslak; P. Błyskun; S. Kut; P. Maj; J. Mizera; T. Mrugała; B. Romelczyk-Baishya,Flow forming and heat-treatment of Inconel 718 cylinders, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, 2018, ISSN: 0924-0136, DOI
 131. T. Malinowski; M. Motyka; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński,Investigation of 17-4PH steel microstructure and conditions of elevated temperature forming of turbine engine strut, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, 2018, ISSN: 0924-0136, DOI
 132. T. Gałaczyński; G. Luty; P. Myśliwiec; R. Śliwa,Łączenie doczołowe cienkich blach ze stopów tytanu metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW), OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2018, ISSN: 0867-2628
 133. S. Buszta; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Możliwości wykorzystania materiału ceramicznego na narzędzia do realizacji procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem cienkich blach tytanowych, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2018, ISSN: 0867-2628
 134. T. Balawender,The ability to clinching as a function of material hardening behavior, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-1532, DOI
 135. H. Lemu; T. Trzepieciński,Determination of Frictional Resistances of Deep Drawing Quality Steel Sheets in Bending Under Tension Test, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-2393
 136. L. Kascak; S. Kut; J. Slota,FEM Modeling of Shear Cutting of Electrical Steel Sheets under Various Technological Conditions, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-2393
 137. F. Stachowicz,Determination of the Hole-flangeability for thin Sheets, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-2393
 138. M. Wójcik,Rheological Properties of New and used Brake Fluids, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-2393
 139. W. Bochnowski; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Analysis of the mechanical properties and of micrographs of refill friction stir spot welded 7075-T6 aluminium sheets, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1644-9665, DOI
 140. A. Kubit; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Refill friction stir spot welding of 7075-T6 aluminium alloy single-lap joints with polymer sealant interlayer, COMPOSITE STRUCTURES, 2018, ISSN: 0263-8223, DOI
 141. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Assessment of Failure Strength of Real Alumina Foams with Use of the Periodic Structure Model, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, ISSN: 1733-3490, DOI
 142. P. Myśliwiec; R. Śliwa,Friction stir welding of thin sheets of magnesium alloy AZ31B, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, ISSN: 1733-3490, DOI
 143. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Multiscale approach for modeling fracture in piezoelectric ceramics, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, ISSN: 1733-3490, DOI
 144. A. Kubit; R. Kudelski; P. Kwolek; A. Obłój; T. Trzepieciński,Strength properties of aluminium/glass-fiber-reinforced laminate with additional epoxy adhesive film interlayer, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2018, ISSN: 0143-7496, DOI
 145. M. Bucior; A. Kubit; M. Pytel; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Failure mechanisms of refill friction stir spot welded 7075-T6 aluminium alloy single-lap joints, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2018, ISSN: 0268-3768, DOI
 146. B. Adamczyk-Cieślak; S. Kut; M. Lewczuk; P. Maj; J. Mizera; T. Mrugała,Formability, Microstructure and Mechanical Properties of Flow-Formed 17-4 PH Stainless Steel, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 2018, ISSN: 1059-9495, DOI
 147. R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński,Investigations of temperature-induced errors of positioning of an industrial robot arm, JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, ISSN: 1738-494X, DOI
 148. M. Biglar; M. Gromada; G. Ryzińska; T. Trzepieciński,3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2018, ISSN: 0955-2219, DOI
 149. R. Moszumański; T. Trzepieciński,FEM numerical analysis of the compaction of a mixture of brake pad components taking account of the real shapes and dimensions of particles, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2018, ISSN: 0023-432X, DOI
 150. Ł. Bąk; S. Bosiakov; I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Ocena zmian topografii powierzchni blach poddanych odkształceniu plastycznemu, PRZEGLĄD MECHANICZNY, 2018, ISSN: 0033-2259, DOI
 151. W. Frącz; G. Janowski,Determination of viscosity curve and PVT properties for wood-polymer composite, WOOD RESEARCH, 2018, ISSN: 1336-4561
 152. A. Masłoń; M. Wójcik,Nowe kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, FORUM EKSPLOATATORA, 2018, ISSN: 1640-8624
 153. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Increasing the Capability of the Process of Placing Inserts in Foundry Moulds, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-3310, DOI
 154. S. Kut,Wpływ grubości oraz właściwości materiału blachy na obciążenie narzędzia zginarki, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2018, ISSN: 1230-3534, DOI
 155. M. Kowalik; T. Mazur; T. Trzepieciński,Assessment of the Depth of the Deformed Layer in the Roller Burnishing Process, STRENGTH OF MATERIALS, 2018, ISSN: 0039-2316, DOI
 156. T. Malinowski; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński,Experimental Investigations of Induction Heating in Warm Forming of Stainless Steel Sheets, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 2018, ISSN: 1330-3651, DOI
 157. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,The use of simulation methods in the analysis of the manufacturing process of hex allen bolts, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 2018, ISSN: 1330-3651, DOI
 158. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Metody wyznaczania oporów tarcia podczas kształtowania blach przeznaczonych na karoserie pojazdów samochodowych, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 159. K. Kogut; S. Kut; I. Nowotyńska,Hartowanie laserowe narzędzi z wykorzystaniem podzielnika wiązki, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 160. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Materials and technologies in motorization in the aspect of safety and ecology, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 161. M. Wójcik,Możliwości recyklingu różnych frakcji odpadów w budownictwie drogowym, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 162. G. Janowski,Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Formy wtryskowe, optymalizacja procesu, zastosowanie z wyszczególnieniem przemysłu samochodowego, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 163. M. Wójcik,Azbest w odpadach motoryzacyjnych. Współczesne metody recyklingu odpadów azbestowych z sektora motoryzacyjnego, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 164. M. Wójcik,Ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania techniczne w sektorze motoryzacyjnym. Część I: Rozwiązania konstrukcyjne, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 165. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Machines and Horizontal Implements for the Cultivation of Small-Scale Herbs and Spices, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 2299-8993, DOI
 166. Ł. Bąk; F. Stachowicz; M. Wójcik,Unconventional Materials from Sewage Sludge with a Potential Application in a Road Construction, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2018, ISSN: 2080-4075, DOI
 167. R. Kluz; A. Kubit; J. Sęp; T. Trzepieciński,Effect of temperature variation on repeatability positioning of a robot when assembling parts with cylindrical surfaces, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 2018, ISSN: 1507-2711, DOI
 168. Ł. Bąk; S. Bosiakov; I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Wpływ odkształcenia blachy stalowej na zmianę struktury geometrycznej powierzchni w warunkach kontaktu powierzchni sferycznej z powierzchnią płaską, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 169. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Experimental evaluation of value of friction coefficient in the drawbead region, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 170. B. Krasowski; A. Kubit; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Possibilities of application of incremental sheet-forming technique in aircraft industry, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 171. M. Wójcik,Waste in the geopolymerization process. Proposal of the use of asbestos and fly ashes in the production of geopolymer concrete, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 172. D. Kraska; T. Trzepieciński,Analiza numeryczna odkształceń blachy dc04 w procesie kształtowania wytłoczek osiowosymetrycznych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 173. W. Frącz; G. Janowski,Selected properties of biocomposites on the basis of PHBV with cellulose fillers, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 174. A. Skrzat; M. Wójcik,The application of fuzzy logic in engineering applications, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 175. A. Masłoń; I. Opaliński; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Possibility of recycling the biomass ashes in sewage sludge management, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2018, ISSN: 2083-4772, DOI
 176. K. Szwajka; T. Trzepieciński,On the Machinability of Medium Density Fiberboard by Drilling, BIORESOURCES, 2018, ISSN: 1930-2126, DOI
 177. W. Bochnowski; T. Trzepieciński; L. Witek,Variation of surface roughness, micro-hardness and friction behaviour during sheet-metal forming, INTERNATIONAL JOURNAL OF SURFACE SCIENCE AND ENGINEERING, 2018, ISSN: 1749-785X, DOI
 178. R. Kluz; A. Kubit; K. Ochałek; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Friction stir welding of 2024-T3 aluminium alloy sheet with sheet pre-heating, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 2018, ISSN: 1580-2949, DOI
 179. M. Gromada; T. Trzepieciński,Characterization of mechanical properties of barium titanate ceramics with different grain sizes, MATERIALS SCIENCE-POLAND, 2018, ISSN: 2083-134X, DOI
 180. D. Kraska; T. Trzepieciński,Finite element based prediction of deformation in sheet metal forming process, APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2018, ISSN: 1895-3735, DOI
 181. S. Kut; I. Nowotyńska,Comparative analysis of the impact of die design on its load and distribution of stress during extrusion, APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2018, ISSN: 1895-3735, DOI
 182. R. Gieleta; G. Ryzińska,Experimental Studies on Impact of CFRP Tubes Structure on Amount of Absorbed Energy Under Dynamic Conditions, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2018, ISSN: 2084-6096
 183. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Drying of Herbal Plants as a Method of Management of Wasteland, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 2018, ISSN: 0867-8898
 184. T. Trzepieciński,Cięcie za pomocą nożyc gilotynowych, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2018, ISSN: 1895-6408
 185. T. Trzepieciński,Przecinanie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2018, ISSN: 1895-6408
 186. T. Trzepieciński,Wybór metody cięcia materiałów kompozytowych, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2018, ISSN: 1895-6408
 187. T. Trzepieciński,Cięcie laserowe kompozytów warstwowych wzmacnianych włóknami, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2018, ISSN: 1895-6408
 188. H. Lemu; T. Trzepieciński,Frictional Resistances of AMS5599 Nickel-based Alloy at High Pressure Conditions, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, ISSN: 1757-8981, DOI
 189. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Sewage sludge conditioning with the application of ash from biomass-fired power plant, E3S Web of Conferences, 2018, ISSN: 2267-1242, DOI
 190. F. Stachowicz; M. Wójcik,The application of biomass ashes in sewage sludge management – a SWOT analysis, E3S Web of Conferences, 2018, ISSN: 2267-1242, DOI
 191. K. Chmielowski; A. Masłoń; M. Wójcik,Efficient use of energy in wastewater treatment plants, Energy Policy Studies, 2018
 192. Ł. Bąk; S. Kut; F. Stachowicz,Sposób rozpychania tulei grubościennych, zwłaszcza o przekroju kołowym i narzędzie rozpychające do stosowania tego sposobu, 2017
 193. A. Masłoń; T. Trzepieciński,Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cieczy, zwłaszcza ścieków, 2017
 194. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Suszarnia do objętościowych płodów rolnych, 2017
 195. W. Niemiec; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Palnik do spalania biomasy, zwłaszcza w postaci zrębków, 2017
 196. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Piec do ogrzewania powietrza, 2017
 197. S. Kut,Podest do rusztowań budowlanych, 2017
 198. S. Kut,Wózek transportowo-narzędziowy do budownictwa, 2017
 199. R. Śliwa; P. Tyczyński,Twist drill bit for drilling composite materials, 2017
 200. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,Analiza deformacji i naprężeń w ażurowych elementach metalowych z zastosowaniem mikropolarnej teorii sprężystości [w:] XII Konferencja Naukowa. Odkształcalność metali i stopów OMIS'2017: materiały konferencyjne: rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 201. M. Biglar; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analiza naprężeń w ceramice piezoelektrycznej za pomocą metody elementów brzegowych [w:] XII Konferencja Naukowa. Odkształcalność metali i stopów OMIS'2017: materiały konferencyjne: rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 202. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Weryfikacja eksperymentalna wpływu modelu materiałowego na zachowanie się materiału elastomerowego w różnych schematach obciążenia [w:] XII Konferencja Naukowa. Odkształcalność metali i stopów OMIS'2017: materiały konferencyjne: rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 203. P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Wpływ warunków realizacji procesu FSW na efekt łączenia cienkich blach ze stopu 2024-T3 [w:] XII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS'2017 Materiały konferencyjne. Rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 204. V. Kushch; S. Kut; G. Ryzińska,Zastosowanie różnych metod homogenizacji w obliczeniach modułu Younga kompozytów typu diament-metal [w:] XII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS'2017 Materiały konferencyjne. Rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 205. S. Buszta; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Wpływ warunków procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW) na inicjację uplastycznienia strefy połączenia liniowego cienkich blach [w:] XII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS'2017 Materiały konferencyjne. Rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 206. B. Pawłowska; R. Śliwa; M. Zwolak,Plastyczne płynięcie materiałów metalicznych o różnej strukturze materiału wsadowego w warunkach procesu KOBO [w:] XII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS'2017 Materiały konferencyjne. Rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 207. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,The influence of metallic interface on micro-mechanical fracture and electric al behaviour of multilayer piezoelectric actuator [w:] Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materials, IPM 2017, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-141-2
 208. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Analiza możliwości zagospodarowania osadów ściekowych w wybranych krajach - studium literatury [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska IV, 2017 Gliwice, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-930232-6-4
 209. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modeling of interfacial cracks in homogeneous piezoelectric ceramics under both electric and mechanical loading [w:] Proceedings of 9th Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials, 2017 Białystok, Politechnika Białostocka
 210. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Możliwość zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych [w:] Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki, 2017 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-2-8
 211. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Obróbka komunalnego osadu ściekowego przeznaczonego do nawożenia plantacji roślin energetycznych [w:] Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki, 2017 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-2-8
 212. M. Hojny; T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; T. Trzepieciński,Numerical analysis of cooling system in warm metal forming process [w:] Metal 2017 26th International Conference On Metallurgy and Materials, 2017 Ostrava, TANGER LTD., ISBN: 978-80-87294-79-6
 213. T. Malinowski; T. Pieja; T. Trzepieciński; K. Żaba,Two-stage rubber-pad based forming of fan engine bearing housing [w:] Metal 2017 26th International Conference On Metallurgy and Materials, 2017 Ostrava, TANGER LTD., ISBN: 978-80-87294-79-6
 214. W. Frącz; G. Janowski,The effect of gas type on chosen properties of molded piece and process parameters of MuCell® injection molding on the base of numerical simulations [w:] Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites, vol.5, 2017 Lwów, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISBN: 978-617-7359-98-1
 215. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,A Bondary element formulation for microstructural modelling of multilayer actuator layers [w:] 8th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, 6th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology in Engineering SMART 2017, 2017 Madrid , INTERNATIONAL CENTER FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING (CIMNE), ISBN: 978-84-946909-3-8
 216. W. Bryk; R. Ostrowski; D. Wyszyński; M. Zwolak,Laser Beam Machining of Polycrystalline Diamond for Cutting Tool Manufacturing [w:] Proceedings of the 20th International ESAFORM Conference on Material Forming, 2017 Dublin , AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1580-5, DOI
 217. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analysis of crack initiation and propagation in piezoelectric ceramic by using boundary element method [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 218. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Experimental evaluation of draw bead coefficient of friction [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 219. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Assurance of machine repair quality in production plants [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 220. M. Kowalik; T. Mazur; T. Trzepieciński,Assessment of the deformed layer depth in burnishing process [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 221. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Hydrometallurgical method of selected metals recovery from sewage sludge ashes [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 222. B. Pawłowska,Mechanical properties of 2024 aluminum Allom chips products obtained with the KOBO metod [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 223. W. Frącz; G. Janowski,The fiber geometry selection in material model used in numerical strength analysis of wood-polymer composites [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 224. W. Frącz; G. Janowski,The chosen mechanical properties of biopolymer composites reinforced with cellulose fibers [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 225. S. Kut; P. Maj; T. Mrugała; G. Ryzińska; F. Stachowicz,Effect of relative thickness reduction and heat treatment on ams 5504 sheet mechanical properties after flow forming [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 226. Ł. Bąk; A. Skrzat,SPH simulation of the screening process in the parametric resonance screen [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 227. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Stress analysis of the single adhesive lap joints with plastic deformation of connected matherials [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 228. S. Kut; I. Nowotyńska,Stress calculations in the die during extrusion depending on its construction [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH, ISBN: 978-80-553-3181-2
 229. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz; A. Vinakurava,Linear micropolar elasticity analysis of stresses in bones under static loads [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 230. T. Balawender,The ability of clinchning as a function of material hardening behavior [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 231. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Land-applying municipal sludge in energetic willow plantations [w:] International Multidisciplinary Conference 12th Edition, 2017 Baia Mare, Nyiregyhaza, [b.w.]
 232. F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,The cost-effectiveness analysis of biomass ashes application in sewage sludge management [w:] International Multidisciplinary Conference 12th Edition, 2017 Baia Mare, Nyiregyhaza, [b.w.]
 233. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Weryfikacja eksperymentalna wpływu modelu materiałowego na zachowanie się materiału elastomerowego w różnych schematach obciążenia, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2017, ISSN: 0035-9696, DOI
 234. V. Kushch; S. Kut; G. Ryzińska,Zastosowanie różnych metod homogenizacji w obliczeniach modułu Younga kompozytów typu diament-metal, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2017, ISSN: 0035-9696, DOI
 235. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,The Possibility of Sewage Sludge Conditioning and Dewatering with the Use of Biomass Ashes, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 2017, ISSN: 1505-3695, DOI
 236. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Ocena skuteczności mechanicznego kondycjonowania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołów ze spalania biomasy, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 2017, ISSN: 1505-3695, DOI
 237. T. Balawender; J. Kosidło; R. Śliwa,Plastyczne kształtowanie obrzeży otworów kołnierzowych w blachach tytanowych z wykorzystaniem termicznego efektu tarcia, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2017, ISSN: 0867-2628
 238. B. Pawłowska; R. Śliwa,Recykling wiórów aluminiowych metodą KOBO, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2017, ISSN: 0867-2628
 239. R. Śliwa; M. Zwolak,Fizyczne modelowanie plastycznego płynięcia w procesie wyciskania metodą KOBO z użyciem matryc o różnej geometrii, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2017, ISSN: 0867-2628
 240. P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Możliwości łączenia cienkich blach ze stopów Al, Mg oraz tytanu GRADE 3 w procesie FSW, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2017, ISSN: 0867-2628
 241. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Hydrometallurgical method of selected metals recovery from sewage sludge ashes, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 242. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Influence of plastic deformation of adherend material on stress distribution in adhesive lap joints, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 243. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analysis of crack initiation and propagation in a piezoelectric ceramic using the boundary element method, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 244. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Experimental evaluation of draw bead coefficient of friction, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 245. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Quality assurance of machine repair in production plants, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 246. M. Biglar; M. Gromada; G. Ryzińska; T. Trzepieciński,Modelling of multilayer actuator layers by homogenisation technique using Digimat software, CERAMICS INTERNATIONAL, 2017, ISSN: 0272-8842, DOI
 247. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,The influence of material model of the polyurethane elastomer on the fem calculations quality for the various modes of loading, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, ISSN: 1733-3490, DOI
 248. T. Balawender; W. Bochniak; A. Gontarz; E. Hadasik; A. Korbel; D. Kuc; R. Śliwa,Metal forming of lightweight magnesium alloys for aviation applications, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, ISSN: 1733-3490, DOI
 249. L. Cizek; O. Hilser; D. Kuc; S. Rusz; R. Śliwa; T. Tański; M. Tkocz,Microstructure and properties of selected magnesium-aluminum alloys prepared for SPD processing technology, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, ISSN: 1733-3490, DOI
 250. S. Kut; T. Mrugała; G. Ryzińska; F. Stachowicz,Experimental research on the impact of thin-wall ratio and the fillet radious of forming roller on the limiting spinning ratio of AMS 5504 sheets, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, ISSN: 1733-3490, DOI
 251. M. Sikora; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; L. Witek,Stress and failure analysis of the crankshaft of diesel engine, ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2017, ISSN: 1350-6307, DOI
 252. R. Fejkiel; T. Trzepieciński,On the influence of deformation of deep drawing quality steel sheet on surface topography and friction, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2017, ISSN: 0301-679X, DOI
 253. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Characterization of BaTiO3 piezoelectric perovskite material for multilayer actuators, BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, 2017, ISSN: 0250-4707, DOI
 254. J. Ligoda-Chmiel; M. Potoczek; R. Śliwa,Flammability and acoustic absorption of alumina foam/tri-functional epoxy resin composites manufactured by the infiltration process, COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2017, ISSN: 1359-8368, DOI
 255. Z. Czech; A. Kubit; U. Narkiewicz; T. Trzepieciński; W. Zielecki,Impact of multiwall carbon nanotubes on the fatigue strength of adhesive joint, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2017, ISSN: 0143-7496, DOI
 256. R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński; W. Zielecki,Investigating the influence of the chamfer and fillet on the high-cyclic fatigue strength of adhesive joint of steel parts, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, ISSN: 0169-4243, DOI
 257. Ł. Bąk; S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analysis of sheet surface roughness change under contact with flat and spherical indenters, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2017, ISSN: 0023-432X, DOI
 258. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Properties of low-alloy high-speed steel at elevated temperature, METALURGIJA, 2017, ISSN: 0543-5846
 259. G. Janowski,Ocena wpływu rodzaju poroforu fizycznego na wybrane parametry technologiczne oraz właściwości mechaniczne wyprasek wytwarzanych w technologii MuCell® oparta na symulacjach komputerowych, PRZEGLĄD MECHANICZNY, 2017, ISSN: 0033-2259, DOI
 260. K. Szwajka; T. Trzepieciński,An Examination of The Tool Life and Surface Quality During Drilling Melamine Faced Chipboard, WOOD RESEARCH, 2017, ISSN: 1336-4561
 261. A. Masłoń; M. Wójcik,Analiza efektywności zastosowania komunalnych osadów ściekowych na plantacjach roślin energetycznych, FORUM EKSPLOATATORA, 2017, ISSN: 1640-8624
 262. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Synthesis of barium titanate piezoelectric ceramics for multilayer actuators (MLAs), ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2017, ISSN: 1898-4088, DOI
 263. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Influence of heat treatment on content of the carbide phases in the microstructure of high-speed steel, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2017, ISSN: 1897-3310, DOI
 264. W. Frącz; G. Janowski; G. Ryzińska,Badania wpływu struktury napełniacza na parametry tworzywa w formie w procesie niskociśnieniowego formowania laminatów w oparciu o symulacje numeryczne, PRZETWÓRSTWO TWORZYW, 2017, ISSN: 1429-0472
 265. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Numerical simulations of mechanical properties of alumina foams based on computed tomography, JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, 2017, ISSN: 1559-3959, DOI
 266. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,Linear micropolar elasticity analysis of stresses in bones under static loads, STRENGTH OF MATERIALS, 2017, ISSN: 0039-2316, DOI
 267. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Investigation of contact phenomena in turning using tools made of low-alloy high-speed steel, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 2017, ISSN: 1330-3651, DOI
 268. M. Hojny; T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; T. Trzepieciński,Numerical modeling of sheet metal forming process using an LS-DYNA electromagnetism (EM) module, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 269. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; T. Trzepieciński,Analiza procesu tłoczenia blachy za pomocą elastycznego stempla, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 270. M. Wójcik,Technologie recyklingu filtrów cząstek stalych (DPF) z wyeksploatowanych autobusów z silnikiem wysokoprężnym, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 271. G. Janowski,Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobór materiału, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 272. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Determinants of the development of public transport network, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 273. M. Krauz; S. Kut; I. Nowotyńska,Internal transport as integrated logistics parts in production part 2, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 274. M. Krauz; S. Kut; I. Nowotyńska,Internal transport as an integral part of logistics in production part 1, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 275. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Możliwość wykorzystania popiołów lotnych w celu poprawy odwadniania osadów ściekowych, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2017, ISSN: 2300-5130, DOI
 276. R. Fejkiel; A. Kubit; H. Lemu; T. Trzepieciński,Friction modeling of Al-Mg alloy sheets based on multiple regression analysis and neural networks, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2017, ISSN: 2080-4075, DOI
 277. W. Frącz; G. Janowski,Analysis of fiber orientation in the wood-polymer composites (WPC) on selected examples, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2017, ISSN: 2080-4075, DOI
 278. H. Lemu; T. Trzepieciński,Prediction of springback in V-die air bending process by using finite element method, MATEC WEB OF CONFERENCES, 2017, ISSN: 2261-236X, DOI
 279. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Przegląd technologii recyklingu zużytych akumulatorów litowo-jonowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2017, ISSN: 0209-2689, DOI
 280. W. Frącz; G. Janowski; G. Ryzińska,Selected aspects of manufacturing and strength evaluation of porous composites based on numerical simulations, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2017, ISSN: 0209-2689, DOI
 281. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Stress analysis of the single adhesive lap joints with plastic deformation of connected materials, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2017, ISSN: 0209-2689, DOI
 282. K. Szwajka; T. Trzepieciński,The Influence of Machining Parameters and Tool Wear on the Delamination Process During Milling of Melamine-Faced Chipboard, DREWNO, 2017, ISSN: 1644-3985, DOI
 283. R. Fejkiel; H. Lemu; T. Trzepieciński,Numerical simulation of effect of friction directionality on forming of anisotropic sheets, INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING, 2017, ISSN: 1726-4529, DOI
 284. T. Malinowski; T. Pieja; T. Trzepieciński,Experimental and numerical analysis of industrial warm forming of stainless steel sheet, JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES, 2017, ISSN: 1526-6125, DOI
 285. H. Lemu; T. Trzepieciński,Effect of computational parameters on springback prediction by numerical simulation, METALS, 2017, ISSN: 2075-4701, DOI
 286. W. Frącz; G. Janowski; G. Ryzińska,The possibility of using wood fiber mats in products manufacturing made of polymer composites based on numerical simulations, APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2017, ISSN: 1895-3735, DOI
 287. W. Frącz; G. Janowski,Influence of homogenization methods in prediction of strength properties for WPC composites, APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2017, ISSN: 1895-3735, DOI
 288. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Ecological and Economic Aspects of the Application of Sewage Sludge in Energetic Plant Plantations - a SWOT Analysis, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS, 2017, ISSN: 2080-5187, DOI
 289. W. Frącz; G. Janowski; G. Ryzińska,Strength analysis of GFRP composite product taking into account its heterogenic structure for different reinforcements, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2017, ISSN: 2084-6096
 290. G. Janowski,Ocena możliwości symulacji procesu mikrowtryskiwania na przykładzie koła zębatego, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES, 2017, ISSN: 2300-5874
 291. T. Trzepieciński,Kierunki rozwoju wycinarek laserowych z rezonatorem światłowodowym, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2017, ISSN: 1895-6408
 292. T. Trzepieciński,Technika cięcia strumieniem wodno-ściernym, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2017, ISSN: 1895-6408
 293. T. Trzepieciński,Przecinarki taśmowe do metalu. Rynek i zastosowanie, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2017, ISSN: 1895-6408
 294. H. Lemu; T. Trzepieciński,Effect of activation function and post synaptic potential on response of artificial neural network to predict frictional resistance of aluminium alloy sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI
 295. R. Fejkiel; H. Lemu; T. Trzepieciński,Experimental investigation of frictional resistances in the drawbead region of the sheet metal forming processes, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI
 296. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Micro-mechanical modelling of mechanical and electrical properties in homogeneous piezoelectric ceramic by using boundary integral formulations, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI
 297. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,The application of biomass ashes for improvement of sewage sludge dewatering, E3S Web of Conferences, 2017, ISSN: 2267-1242, DOI
 298. F. Stachowicz; L. Witek; A. Zaleski,Failure investigation of the crankshaft of diesel engine, Procedia Structural Integrity, 2017, ISSN: 2452-3216, DOI
 299. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz; A. Vinakurava,On strength analysis of highly porous materials within the framework of the micropolar elasticity, Procedia Structural Integrity, 2017, ISSN: 2452-3216, DOI
 300. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modelling of barium titanate microstructure based on both the Boundary Element Method and a homogenization technique, Procedia Structural Integrity, 2017, ISSN: 2452-3216, DOI
 301. F. Stachowicz; M. Wójcik,Ecological and economical benefits from sewage sludge hygienisation with the use of lime in a medium-size treatment plant, Physics for Economy, 2017, ISSN: 2544-7742
 302. Ł. Bąk; M. Bucior; A. Kubit; D. Wydrzyński,Experimental investigation of the degree of weakening in structural notch area of 7075-T6 aluminum alloy sheet welded with the RFSSW method, ITM Web of Conferences, 2017, DOI
 303. S. Kut,Sposób wyoblania wytłoczek stożkowych lub krzywoliniowych, zwłaszcza o dużym współczynniku wyoblania, 2016
 304. S. Kut,Wzornik do wyoblania wytłoczek stożkowych lub krzywoliniowych, zwłaszcza o dużym współczynniku wyoblania, 2016
 305. S. Kut; I. Nowotyńska,Przyrząd wyciskający do wyciskania platerowanych rur, 2016
 306. S. Kut; I. Nowotyńska,Przyrząd wyciskający do wyciskania platerowanych prętów, 2016
 307. S. Kut; I. Nowotyńska,Sposób wyciskania platerowanych prętów, 2016
 308. S. Kut; I. Nowotyńska,Sposób wyciskania platerowanych rur, 2016
 309. K. Kogut; S. Kut,Sposób hartowania laserowego zewnetrznych naroży narzędzi gnących, z rozdziałem wiązki światła, 2016
 310. K. Kogut; S. Kut,Rozdzielacz wiązki światła lasera hartowniczego do hartowania narzędzi zwłaszcza gnących, 2016
 311. S. Kut; F. Stachowicz,Sposób i urządzenie do pozycjonowania i podawania drobnych owalnych elementów blaszanych do walcarki, 2016
 312. T. Balawender,Clinching technology as an alternative joining method for car bodies [w:] ADVANCED METAL FORMING PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, 2016 Wrocław, WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 313. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Strain distribution and springback phenomenon of stainless steel sheet in cold and warm forming conditions [w:] ADVANCED METAL FORMING PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, 2016 Wrocław, WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 314. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Boundary element analysis of a bi-piezoelectric ceramic layer with an interfacial crack [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 315. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,The use of image analysis in evaluation of the fibers orientation in Wood-polymer composites (WPC) [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 316. Ł. Bąk; S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Elastic-plastic contact analysis of rough surfaces [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 317. Ł. Bąk; A. Bednarz; E. Boltynjuk,Effect of the initial stress distribution around the top of the notch on the fatigue life of the compressor blade [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 318. T. Balawender; Ł. Micał,Influence of friction stir welding tool geometry on tensile strength of the joint [w:] Progressive Technologies and Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 319. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Grindability of selected grades of low-alloy high-speed steel [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 320. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Numerical analysis and experimental verification of elastomer bending process with different material models [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 321. W. Frącz; G. Janowski,The use of Digimat commercial code in strength analysis including complex structres of wood-polymer composites (WPC) [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 322. W. Frącz; G. Janowski; G. Mikhasev,The manufacturing issues of technical products made of polyimide – carbon fibers composite by means injection moulding technology [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 323. D. Alekseev; S. Bosiakov; A. Dorozhko; I. Shpileuski; V. Silberschmidt; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Formation of microcracks near surgical defect in femur: assessment of ultimate loading conditions [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 324. P. Myśliwiec; R. Śliwa,Linear FSW technology for joining thin sheets of aluminim and magnesium alloys [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 325. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,The use of simulation methods in the analysis of the manufacuring process of hex allen bolts [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 326. B. Pawłowska,The 2099 aluminum alloy profiles for aviation obtained in extrusion process [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 327. R. Gieleta; G. Ryzińska,An application of the extrusion process for the design of impact absorption devices [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 328. G. Shushkevich; S. Shushkevich; F. Stachowicz,The scattering of the sound field by thin unclosed spherical shell and ellipsoid [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 329. Ł. Bąk; A. Skrzat,SPH simulation of the seewing process in the parametric resonance screener [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 330. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Determination of the frictional properties of the 5754 aluminum alloy sheet [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 331. A. Skrzat; A. Vinakurava,Application for micropolar theory to strength analysis of bioceramic materials for bone reconstruction [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 332. N. Kazarinov; I. Smirnov; F. Stachowicz; L. Witek,Thermo-mechanical stress analysis of the turbine of helicopter engine [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 333. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Recycling of automotive catalytic converters with application of magneto-hydrodynamic pump [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 334. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Podejście wielkoskalowe do modelowania pekania ceramiki piezoelektrycznej [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 335. P. Myśliwiec; R. Śliwa,Analiza teoretyczna i eksperymentalna zjawiska uplastycznienia w strefie połączenia materiałów w procesie liniowego zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW) [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 336. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Oszacowanie wytrzymałości pianek korundowych z wykorzystaniem modelu o strukturze periodycznej [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 337. E. Hadasik; D. Kuc; R. Śliwa,Wpływ odkształcenia na gorąco na charakterystyki plastyczności stopów magnezu [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 338. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,Analiza naprężeń w układzie narzędziowym matrycy w zależności od wielkości wcisku podczas kucia śruby [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 339. R. Śliwa; M. Zwolak,Analiza wpływu parametrów geometrycznych, struktury geometrycznej powierzchni oraz właściwości materiałów matryc stosowanych w procesie wyciskania KOBO na efekty plastycznego odkształcenia metali lekkich [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 340. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Wpływ modelu materiału na charakterystykę naprężenie-odkształcenie elastomeru poliuretanowego obliczoną z zastosowaniem MES dla różnych testów materiałowych-weryfikacja eksperymentalna [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 341. S. Kut; T. Mrugała; G. Ryzińska; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne wpływu współczynnika cienkościenności oraz promienia rolki kształtującej na graniczny współczynnik wyoblania blach ze stopu AMS 5504 [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 342. B. Adamczyk; S. Kut; P. Maj; J. Mizera; T. Mrugała; B. Romelczyk; J. Zdunek,Zgniatanie obrotowe wzdłużne i obróbka cieplna części cylindrycznych wykorzystywanych w lotnictwie ze stopu Inconel 718 [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 343. T. Balawender; W. Bochniak; E. Hadasik; A. Korbel; D. Kuc; R. Śliwa,Plastyczne kształtowanie stopów magnezu do zastosowań w lotnictwie [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 344. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,The analysis of bolt forging including of tools load [w:] Progressive Technologies and Materials 5, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-117-7
 345. P. Myśliwiec; R. Śliwa,Linear FSW technology for joining thin sheets of aluminim and magnesium alloys [w:] Progressive Technologies and Materials 5, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-117-7
 346. B. Pawłowska,Aluminum 2099 alloy profiles for aviation obtained in extrusion process [w:] Progressive Technologies and Materials 5, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-117-7
 347. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Effect of sheet deformation on change of surface roughness and frictional properties of steel sheets [w:] Progressive Technologies and Materials 5, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-117-7
 348. T. Balawender; S. Kut; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Techniki wytwarzania. Przeróbka Plastyczna. Laboratorium, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-106-1
 349. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Nadzorowanie procesu skrawania i stanu narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-1-138-02906-4
 350. W. Frącz; G. Janowski,Wybrane aspekty modelowania procesu formowania wtryskowego kompozytu drewno-polimer [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki, 2016 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-65598-23-3
 351. W. Frącz; G. Janowski,Problematyka wyznaczania właściwości przetwórczych kompozytu typu drewno-polimer (WPC) [w:] Polimery, kompozyty, materiały, 2016 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65362-93-3
 352. W. Frącz; G. Janowski,Prognozowanie wybranych właściwości kompozytu polimerowego formowanego w technologii wtryskiwania ze spienianiem mikrokomórkowym [w:] Polimery, kompozyty, materiały, 2016 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65362-93-3
 353. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Wykorzystanie systemów informatycznych w branży logistycznej [w:] Proceedings of the 20th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, 2016 Radom, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu , ISBN: 978-83-7351-813-1
 354. M. Dziurka; L. Kępa; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Innowacyjna maszyna w konserwacji pasz objętosciowych na potrzeby środowisk wiejskich [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, 2016 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-5-9
 355. M. Dziurka; L. Kępa; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Nowe rozwiązania w mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych na potrzeby środowisk wiejskich [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, 2016 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-5-9
 356. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Effect of temperature on amount of springback in cylindrical bending process of stainless steel sheet [w:] Metal 2016: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, 2016 Ostrava, TANGER LTD., ISBN: 978-80-87294-67-3
 357. A. Bąk; M. Hojny; T. Malinowski; T. Pieja; T. Trzepieciński,Formability analysis of rubber pad-based forming process of drawpieces [w:] Metal 2016: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, 2016 Ostrava, TANGER LTD., ISBN: 978-80-87294-67-3
 358. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Micro-mechanical modeling of mechanical and electrical properties in homogenous piezoelectric ceramic by using boundary integral formulations [w:] Book of abstracts of 4th International Conference on Competetive Materials and Technology Processes, 2016 Miskolc , Igrex Ltd. Igrici, Hungary, ISBN: 978-963-12-6592-7
 359. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Characterization of pellets and beams from barium titanate perovskite granulates [w:] JOURNAL OF MATERIALSCIENCE & ENGINEERING, 2016 New York (USA), DAVID PUBLISHING COMPANY (USA), DOI
 360. M. Bucior; L. Gałda; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of technological parameters of shot peening on the surface roughness of 51CrV4 steel [w:] Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues: proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)--PCM-CMM-2015 Congress, Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015, 2016 Leiden, CRC PRESS/BALKEMA, ISBN: 978-1-138-02906-4, DOI
 361. Ł. Bąk; S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Strain hardening effect on elastic-plastic contact of a rigid sphere against a deformable flat [w:] Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues: proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)--PCM-CMM-2015 Congress, Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015, 2016 Leiden, CRC PRESS/BALKEMA, ISBN: 978-1-138-02906-4, DOI
 362. G. Budzik; J. Czech-Polak; T. Dziubek; M. Heneczkowski; O. Markowska; M. Oleksy; R. Śliwa; M. Zaborniak,Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanonapełniaczy Nanobent®. Cz. II. Nanokompozyty z udziałem krajowych nanonapełniaczy stosowane w technologii Vacuum Casting, POLIMERY, 2016, INDUSTRIAL CHEMISTRY RESEARCH INSTITUTE, ISSN: 0032-2725, DOI
 363. R. Śliwa; M. Wilk,Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu formowania profili kompozytowych typu GLARE, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2016, ISSN: 0035-9696, DOI
 364. W. Frącz; G. Janowski,Zaawansowana analiza wytrzymałościowa wypraski z kompozytu WPC z uwzględnieniem powtryskowej orientacji włókien w osnowie polimerowej, MECHANIK, 2016, ISSN: 0025-6552, DOI
 365. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Wpływ ostrzenia na efektywność pracy przeciągacza, MECHANIK, 2016, ISSN: 0025-6552, DOI
 366. S. Noga; F. Stachowicz,Analiza drgań poprzecznych złożonego układu kołowo-symetrycznego z uwzględnieniem właściowści cyklicznej symetrii, MECHANIK, 2016, ISSN: 0025-6552, DOI
 367. Ł. Bąk; S. Noga; F. Stachowicz,Analiza eksperymentalna i numeryczna zjawiska rezonansu parametrycznego w przesiewaczu wibracyjnym, MECHANIK, 2016, ISSN: 0025-6552, DOI
 368. A. Bednarz; F. Stachowicz; L. Witek,Experimental fatigue analysis of compressor blades with preliminary defects, SOLID STATE PHENOMENA, 2016, ISSN: 1012-0394, DOI
 369. F. Stachowicz,On the connection between microstructure and surface roughness of brass sheets and their formability, ACTA MECHANICA, 2016, SPRINGER WIEN, ISSN: 0001-5970, DOI
 370. R. Bishchak; I. Danyliuk; P. Maruschak; S. Panin; F. Stachowicz; I. Vlasov,Structural levels of fatigue failure and damage estimation in 17Mn1Si steel on the basis of a multilevel approach of physical mesomechanics, ACTA MECHANICA, 2016, SPRINGER WIEN, ISSN: 0001-5970, DOI
 371. G. Miszuris; I. Sevostianov; F. Stachowicz,Special issue on "Advances in micromechanics of materials", ACTA MECHANICA, 2016, ISSN: 0001-5970, DOI
 372. K. Szwajka; T. Trzepieciński,Effect of tool material on tool wear and delamination during machining of particleboard, JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2016, ISSN: 1435-0211, DOI
 373. J. Bernaczek; G. Budzik; R. Śliwa,The application of direct metal laser sintering (DMLS) of titanium alloy powder in fabricating components of aircraft structures, KEY ENGINEERING MATERIALS, 2016, ISSN: 1662-9795, DOI
 374. H. Lemu; A. Trytek; T. Trzepieciński,Study of frictional properties of AMS nickel-chromium alloys, KEY ENGINEERING MATERIALS, 2016, ISSN: 1662-9795, DOI
 375. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Research on durability of turning tools made of low-alloy high-speed steels, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2016, ISSN: 0023-432X, DOI
 376. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Techniczne aspekty przyrodniczego stosowania osadów ściekowych, FORUM EKSPLOATATORA, 2016, ISSN: 1640-8624
 377. M. Bucior; L. Gałda; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of technological parameters on intensity of shot peening process of 51CrV4 steel, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2016, ISSN: 1898-4088, DOI
 378. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Surface layer properties of low-alloy high-speed steel after grinding, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2016, ISSN: 1898-4088, DOI
 379. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Research on accuracy of automatic system for casting measuring, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2016, ISSN: 1897-3310, DOI
 380. M. Hojny; T. Malinowski; T. Pieja; T. Trzepieciński,Analiza termomechaniczna procesu kształtowania na półgorąco blachy stalowej nierdzewnej AMS5604, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2016, ISSN: 1230-3534, DOI
 381. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modelowanie numeryczne zjawiska sprężynowania blach stalowych nierdzewnych za pomocą programu DynaForm, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2016, ISSN: 1230-3534, DOI
 382. W. Frącz; G. Janowski,Kompozyty WPC wytwarzane w procesie porowania mikrokomórkowego - prognozowanie i ocena właściwości mechanicznych, PRZETWÓRSTWO TWORZYW, 2016, ISSN: 1429-0472
 383. Ł. Bąk; S. Noga; F. Stachowicz,Modelling and Numerical Simulation of Parametric Resonance Phenomenon in Vibrating Screen, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS, 2016, ISSN: 0860-6897
 384. Ł. Bąk; S. Noga; A. Skrzat; F. Stachowicz,Effect of Exciting Force Amplitude on Occurrence of Parametric Resonance Phenomenon in Vibrating Screen, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS, 2016, ISSN: 0860-6897
 385. T. Trzepieciński,Development of advanced high-strength steel used for auto-body parts, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU, 2016, ISSN: 2308-6645
 386. V. Eremeev; A. Skrzat; A. Vinakurava,Application of the micropolar theory to the strength analysis of bioceramic materials for bone reconstruction, STRENGTH OF MATERIALS, 2016, ISSN: 0039-2316, DOI
 387. F. Stachowicz; L. Witek,Modal Analysis of the Turbine Blade at Complex Thermomechanical Loads, STRENGTH OF MATERIALS, 2016, ISSN: 0039-2316, DOI
 388. J. Jaworski; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Effect of grinding parameters on the surface quality of cutting tools made of high-speed low-alloy steels, STRENGTH OF MATERIALS, 2016, ISSN: 0039-2316, DOI
 389. R. Gieleta; G. Ryzińska,Experimental and Numerical Modeling of the Extrusion Process in 1050A Aluminum Alloy for Design of Impact Energy-Absorbing Devices, STRENGTH OF MATERIALS, 2016, ISSN: 0039-2316, DOI
 390. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Wykorzystanie systemów informatycznych w branży logistycznej, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 391. S. Kut; I. Nowotyńska,Nowoczesne systemy transportowe w komunikacji miejskiej, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 392. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Możliwości zastosowania technik kształtowania impulsem elektromagnetycznym w przemyśle motoryzacyjnym, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 393. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Badania sprężynowania powrotnego blachy stalowej nierdzewnej AMS5604 w podwyższonej temperaturze, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 394. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,Ocena dokładności modelu RSC w prognozowaniu orientacji włókien w kompozytach typu drewno-polimer, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 395. W. Frącz; G. Janowski,Analiza numeryczna procesu wytwarzania kompozytowego fotela pasażera miejskiego autobusu w technologii RTM, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 396. Ł. Bąk; A. Bednarz; E. Boltynjuk,Wpływ naprężeń wstępnych w okolicy wierzchołka karbu na trwałość zmęczeniową łopatki sprężarki, TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2016, ISSN: 1232-3829
 397. T. Balawender,Low Fatigue Strength of Clinch Joints, JOURNAL OF MECHANICS ENGINEERING AND AUTOMATION, 2016, ISSN: 2159-5275, DOI
 398. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Grindability of selected grades of low-alloy high-speed steel, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2016, ISSN: 2080-4075, DOI
 399. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Operational tests of wear dynamics of drills made of low-alloy high-speed HS2-5-1 steel, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 2016, ISSN: 1507-2711, DOI
 400. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Recycling of automotive catalytic converters with application of magneto-hydrodynamic pump, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 401. A. Skrzat; A. Vinakurava,Biomechanical properties of hip implant with ceramics coating, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 402. G. Shushkevich; S. Shushkevich; F. Stachowicz,The scattering of the sound field by thin unclosed spherical shell and ellipsoid, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 403. W. Frącz; G. Janowski; G. Mikhasev,The manufacturing issues of technical products made of polyimide – carbon fibers composite by means injection moulding process, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 404. W. Bochnowski; R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Evaluation of friction coefficient of an auto-body steel sheet, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 405. D. Alekseev; S. Bosiakov; I. Shpileuski; V. Silberschmidt; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Formation of microcracks near surgical defect in femur: assessment of ultimate loading conditions, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 406. T. Balawender; Ł. Micał,Inflence of friction stir welding tool geometry on tensile strength of the joint, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 407. F. Stachowicz; L. Witek,Thermo-mechanical stress analysis of the turbine of helicopter engine, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 408. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,On finite element computations of contact problems in micropolar elasticity, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2016, ISSN: 1687-8434, DOI
 409. M. Dziurka; L. Kępa; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Development of Harvesting Machines for willow small-sizes plantations in east-central Europe, CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, 2016, ISSN: 1845-5719
 410. M. Gibała; G. Janowski,Znaczenie diety w prewencji oraz wyrównaniu nadciśnienia tętniczego, CHOROBY SERCA I NACZYŃ, 2016, ISSN: 1733-2346
 411. W. Frącz; G. Janowski,Strength analysis of molded pieces produced from wood-polymer composites (WPC) including their complex structures, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2016, ISSN: 2084-6096
 412. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,The use of image analysis in evaluation of the fibers orientation in Wood-polymer composites (WPC), OPEN ENGINEERING, 2016, ISSN: 2391-5439, DOI
 413. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Numerical analysis and experimental verification of elastomer bending process with different material models, OPEN ENGINEERING, 2016, ISSN: 2391-5439, DOI
 414. T. Trzepieciński,Charakterystyka maszyn do obróbki plastycznej metali, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2016, ISSN: 1895-6408
 415. T. Trzepieciński,Obróbka skrawaniem w zastosowaniu do cięcia metali, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2016, ISSN: 1895-6408
 416. T. Trzepieciński,Maszyny stosowane w procesie gięcia, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2016, ISSN: 1895-6408
 417. A. Masłoń; W. Niemiec; A. Piech; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Agricultural utilisation of municipal sludge in willow plantation, E3S Web of Conferences, 2016, ISSN: 2267-1242, DOI
 418. M. Bucior; A. Kubit; F. Stachowicz; W. Zielecki,The impact of heat treatment and shot peening on the fatigue strength of 51CrV4 steel, Procedia Structural Integrity, 2016, ISSN: 2452-3216, DOI
 419. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,On FEM evaluation of stress concentration in micropolar elastic materials, Nanoscience and Technology: An International Journal, 2016, ISSN: 2572-4258, DOI
 420. I. Argatov; G. Miszuris; N. Selyutina,Impact problem for the quasi-linear viscoelastic standard solid model , JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN, 2016, ISSN: 0309-3247, DOI
 421. A. Koroleva; G. Miszuris; S. Rogosin; A. Vinakurava,Analysis of the unilateral contact problem for biphasic cartilage layers with an elliptic contact zone and accounting for tangential displacement, MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, 2016, ISSN: 1392-6292, DOI
 422. A. Trytek; T. Trzepieciński,Badania nieniszczące części wykonanych ze stopów typu AMS. Waldrex Sp. z o.o., 2015
 423. T. Balawender; J. Banaś; R. Śliwa,Sposób podgrzewania blach z materiałów trudno odkształcalnych poddawanych wyoblaniu, 2015
 424. A. Skrzat; F. Stachowicz,Analiza wytrzymałościowa części wykonanych z materiałów typu AMS, 2015
 425. M. Adamczyk; W. Niemiec; F. Stachowicz; P. Sugier; T. Trzepieciński,Zestaw do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych, 2015
 426. S. Kut,Sposób kształtowania końcówek tłoczysk amortyzatorów oraz urządzenie do jego realizacji, 2015
 427. R. Kazimierski; S. Kut; S. Urban,Sposób wykonywania zbiorników ciśnieniowych z otworami, 2015
 428. M. Bucior; L. Gałda; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of technological parameters of shot peening on surface roughness of 51CrV4 steel [w:] 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Short Papers, 2015 Gdańsk, POLISH SOCIETY OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ISBN: 978-83-932107-6-3
 429. T. Balawender,Hybrydowe złącza klejowo-przetłaczane [w:] Badania i kierunki rozwoju technologii połączeń przetłaczanych na zimno, 2015 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-020-0
 430. M. Bucior (Śledź); L. Gałda; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of technological parameters on intensity of shot peening process of 51CrV4 steel [w:] VIII-th International symposium on Mechanics of materials and structures and Fracture and Fragmentation in science and engineering conference, Augustow, May 31 - June 3, 2015: conference proceedings, 2015 Białystok, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
 431. M. Jurgilewicz; W. Niemiec; A. Pacana; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Koncepcja regionalnych systemów ekozarządzania i ekoaudytów [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 2015 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-1-1
 432. M. Jurgilewicz; W. Niemiec; T. Trzepieciński,Prawne aspekty ochrony środowiska w turystyce wiejskiej [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 2015 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-1-1
 433. M. Jurgilewicz; W. Niemiec; A. Pacana; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Możliwości zaopatrzenia w energię gospodarstw agroturystycznych [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 2015 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-1-1
 434. M. Bucior (Śledź); R. Perłowski; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of shot peening on the fatigue strength of intramedullary nails [w:] Pro-Tech-Ma 2015 and Surface Engineering 2015 International Scientific Conference, 7-9.10.2015, High Tatras, Slovakia: [book of abstracts], 2015 Koszyce, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN: 978-80-553-2204-9
 435. G. Budzik; M. Heneczkowski; B. Kozik; O. Markowska; M. Oleksy; R. Oliwa; A. Strachota; R. Śliwa,Flame resistant hybrid epoxy composites, POLIMERY, 2015, INDUSTRIAL CHEMISTRY RESEARCH INSTITUTE, ISSN: 0032-2725, DOI
 436. A. Chmielarz; M. Potoczek; R. Śliwa,Pianki z Ti2AlC przeznaczone na matryce do kompozytów ceramiczno-metalicznych o strukturze infiltrowanej, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696, DOI
 437. J. Bernaczek; G. Budzik; T. Kudasik; R. Śliwa,Badania modelowe w procesie projektowania i wdrażania do produkcji odkuwek dźwigni układu sterowania śmigłowca, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 438. R. Gieleta; G. Ryzińska,Zastosowanie procesu wyciskania w projektowaniu urządzeń pochłaniających energię uderzenia, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696, DOI
 439. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Badanie skuteczności różnych modeli materiałowych w modelowaniu procesu spęczania elastomeru, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696, DOI
 440. T. Balawender,Niskocykliczne charakterystyki zmęczeniowe połączeń klinczowych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 441. R. Kluz; T. Trzepieciński,Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania poziomu montowalności stanowiska montażowego, TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU, 2015, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, ISSN: 1230-7661
 442. S. Buszta; R. Ostrowski; R. Śliwa; M. Zwolak,Elektroerozyjne kształtowanie ostrzy narzędzi z kompozytów na bazie diamentu polikrystalicznego, MECHANIK, 2015, ISSN: 0025-6552
 443. T. Trzepieciński; S. Warchoł,Symulacja MES przemieszczania blachy przez próg ciągowy, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 444. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Techniki wysokoenergetyczne cięcia - stan obecny i kierunki rozwoju, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 445. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Dokładność pozycjonowania robotów w elastycznych systemach montażowych, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 446. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Analiza zużycia narzędzi skrawających podczas obróbki wspornika silnika spalinowego, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 447. T. Malinowski; M. Motyka; I. Nowotyńska; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Właściwości mechaniczne blach ze stali odpornej na korozję AMS5604 w podwyższonej temperaturze, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 448. Ł. Bąk; S. Noga; A. Skrzat; F. Stachowicz,Analiza drgań sita przesiewacza wibracyjnego, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 449. J. Bernaczek; G. Budzik; T. Kudasik; R. Śliwa,Badania modelowe dżwigni układu sterowania śmigłowca, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 450. G. Ryzińska; A. Skrzat; R. Śliwa,Sprzężona analiza Eulera-Lagrange’a w modelowaniu procesu wyciskania , OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2015, INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, POZNAŃ , ISSN: 0867-2628
 451. S. Noga; F. Stachowicz,Modelling and vibration analysis of complex annular system with using cyclic symmetry feature, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2015, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 452. Ł. Bąk; S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analysis of contact of a rigid sphere against a deformable flat, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2015, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 453. R. Gałek; S. Grosicki; R. Smusz; T. Trzepieciński; J. Wilk,Badania eksploatacyjne zmodyfikowanego niskotemperaturowego kotła na zrębki drewna, INSTAL, 2015, OŚRODEK INFORMACJI "TECHNIKA INSTALACYJNA W BUDOWNICTWIE", ISSN: 1640-8160
 454. J. Ligoda; M. Potoczek; R. Śliwa,Pianki korundowe wytworzone metodą gel-casting przeznaczone do infiltracji polimerami, MATERIAŁY CERAMICZNE, 2015, POLSKIE TOWARZYSTWO CERAMICZNE, ISSN: 1505-1269
 455. B. Pawłowska; R. Śliwa,Backward extrusion of aluminum alloy sections used in aircraft structural components, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 456. R. Śliwa; M. Wilk,The Influence of Features of Aluminium Alloys 2024, 6061 and 7075 on the Properties of Glare-Type Composites, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 457. J. Ligoda; M. Potoczek; R. Śliwa,Mechanical properties of alumina foam/tri-functional epoxy resin composites with an interpenetrating network structure, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 458. S. Kut; B. Niedziałek,Numerical and experimental analysis of the process of aviation drawpiece forming using rigid and rubber punch with various properties, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 2300-1909, DOI
 459. A. Bednarz; F. Stachowicz; L. Witek,Fatigue analysis of compressor blade with simulated foreign object damage, ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2015, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 1350-6307, DOI
 460. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Optimal configuration of piezoelectric sensors and actuators for active vibration control of a plate using a genetic algorithm, ACTA MECHANICA, 2015, SPRINGER WIEN, ISSN: 1619-6937, DOI
 461. A. Bazan; H. Lemu; T. Trzepieciński,Frictional characteristics of steel sheets used in automotive industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, 2015, KOREAN SOC AUTOMOTIVE ENGINEERS, ISSN: 1229-9138, DOI
 462. M. Bucior (Śledź); F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of shot peening on the fatigue strength of steel sheets, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2015, REDAKCIA KOVOVE MATERIALY, ISSN: 0023-432X
 463. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Preprocessing danych uczących w neuronowych zagadnieniach regresyjnych, LOGISTYKA, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 464. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Springback problems in cold forming of auto-body steel sheets, LOGISTYKA, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 465. Ł. Bąk; M. Bucior; F. Stachowicz; W. Zielecki,The Effect of Shot Peening on the Surface Topography and Fatigue Strength of Selected Sheets , MATERIALS SCIENCE FORUM, 2015, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 0255-5476 , DOI
 466. F. Basmadji; Z. Bereznowski; S. Kut,Porównanie rozkładu naprężeń w implancie i w kości wokół implantów AstraTech i Xive za pomocą analizy elementów skończonych, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2015, POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE, ISSN: 0033-1783, DOI
 467. R. Kluz; T. Trzepieciński,Analysis of the optimal orientation of robot gripper for an improved capability assembly process, ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, 2015, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0921-8890, DOI
 468. H. Lemu; T. Trzepieciński,Proposal for an experimental-numerical method for friction description in sheet metal forming, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 2015, ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, ISSN: 0039-2480, DOI
 469. Ł. Bąk; S. Noga; F. Stachowicz,The experimental investigation of the screen operation in the parametric resonance conditions, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, ISSN: 1898-4088, DOI
 470. A. Bazan; H. Lemu; T. Trzepieciński,Finite element modeling of frictional and material anisotropy during forming of steel cylindrical cups, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, 2015, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1662-7482, DOI
 471. R. Kluz; T. Trzepieciński,Optimization of selected parameters of modular assembly robot, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, 2015, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1662-7482, DOI
 472. B. Pawłowska; R. Śliwa,Wyciskanie przeciwbieżne. Analiza możliwości procesu w zakresie wytwarzania profili lotniczych ze stopów aluminium, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2015, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 473. T. Trzepieciński,Innowacje techniczne w budowie pras krawędziowych, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2015, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 474. T. Trzepieciński,Rynek maszyn do cięcia laserowego, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2015, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 475. T. Trzepieciński,Finite element analysis of deep drawing of DDQ auto-body steel sheet, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU, 2015, NACIONALNIJ TRANSPORTNIJ UNIVERSITET, KIJIV, ISSN: 2308-6645
 476. T. Balawender; P. Golewski; T. Sadowski,Technological Aspects of Manufacturing and Numerical Modelling of Clinch-Adhesive Joints [w:] "DYSKURS" ROCZNIK INSTYTUTU POLONISTYKI I KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO POŚWIĘCONY LITERATURZE I OKOLICOM, 2015 Aechen, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND, ISBN: 978-3-319-14901-1, DOI
 477. W. Frącz; G. Janowski,Ocena możliwości wtryskiwania kompozytu WPC w produkcji elementów wyposażenia wnętrza autobusu w oparciu o symulacje numeryczne procesu, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM SP. Z O.O., ISSN: 1509-5878
 478. G. Cisowska; M. Gibała; K. Gutkowski; G. Janowski; A. Juza; M. Książek,Łagodna symetryczna tłuszczakowatość typu II u 52-letniej pacjentki - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa, PRZEGLĄD MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW W WARSZAWIE, 2015, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO , ISSN: 2082-369X, DOI
 479. S. Kut; I. Nowotyńska; K. Tereszkiewicz,Wykorzystanie metod symulacji w procesie wytwarzania elementów złącznych, TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", ISSN: 1232-3829
 480. M. Jurgilewicz; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Sanitacja obszarów wiejskich poprzez rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 2300-5130, DOI
 481. W. Niemiec; S. Skiba; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Kierunki rozwoju modernizacji upraw i przeróbki biomasy w małych i średnich gospodarstwach rolnych, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 2300-5130, DOI
 482. M. Dziurka; L. Kępa; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Small-scale harvesting machinery for short rotation willow coppice, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 2300-5130, DOI
 483. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Aktywne tłumienie drgań płyty prostokątnej za pomocą piezoelektrycznych elementów pomiarowych oraz wykonawczych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 484. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Thermovisual analysis of stainless steel sheet heating, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 485. G. Ryzińska; A. Skrzat,Designing an impact energy-absorbing device. Numerical simulations, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 486. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Upsetting of elastomeric material. The results of numerical and experimental investigations, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 487. W. Frącz; G. Janowski,Wykorzystanie programu Autodesk Moldflow® MPI w opracowaniu technologii RTM wytwarzania elementów kompozytowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 488. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Managing the tooling service in body production line, JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGIES, 2015, WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF MANUFACTURING PROCESSES, ISSN: 2392-3938
 489. W. Homik; A. Skrzat,Strenght analysis of small-dimension hub rubber torsional vibration damper, VIBROENGINEERING PROCEDIA, 2015, JVE INTERNATIONAL LTD., ISSN: 2345-0533
 490. S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Investigation of frictional conditions of steel sheets using pin-on disc tribometer, Теоретическая и прикладная механика : международный научно-технический журнал, 2015, RESEARCH INDIA PUBLICATIONS, ISSN: 0134-9635
 491. D. Kapanadze; G. Miszuris; E. Pesetskaya,Exact solution of a nonlinear heat conduction problem in a doubly periodic 2D composite material, ARCHIVES OF MECHANICS, 2015, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH, ISSN: 0373-2029
 492. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Piccolroaz; M. Sonato,General transmission conditions for thin elasto-plastic pressure-dependent interphase between dissimilar materials, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2015, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7683, DOI
 493. G. Miszuris; D. Peck; Y. Petrov; M. Wróbel,Threshold fracture energy in solid particle erosion: improved estimate for a rigid indenter impacting an elastic medium, MECCANICA, 2015, Springer, ISSN: 0025-6455, DOI
 494. I. Argatov; G. Miszuris; N. Selyutina,On application of Fung's quasi-linear viscoelastic model to modeling of impact experiment for articular cartilage, MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, 2015, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0093-6413, DOI
 495. S. Kut,Linia do wytwarzania perforowanych kształtowników, 2014
 496. S. Kut; F. Stachowicz,Sposób i urządzenie do pozycjonowania i podawania drobnych owalnych elementów blaszanych do walcarki, 2014
 497. S. Kut,Próbka do określania funkcji odkształcalności granicznej, 2014
 498. M. Adamczyk; W. Niemiec; F. Stachowicz; P. Sugier; T. Trzepieciński,Zestaw do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych, 2014
 499. T. Trzepieciński,Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, 2014
 500. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycznych, 2014
 501. B. Pawłowska; R. Śliwa,Wyciskane kształtowniki ze stopu 7075 w konstrukcjach lotniczych [w:] Polska metalurgia w latach 2011-2014, 2014 Kraków, KOMITET METALURGII PAN, ISBN: 978-83-63663-47-6
 502. A. Skrzat,Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i przepływów ciepła w programie ANYS Workbench, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-927-5
 503. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Możliwości zapewnienia jakościowego wykonania narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-938-0
 504. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Stal stosowana na narzędzia do przeróbki plastycznej metali: z klasyfikacją i oznaczaniem stali według PN-EN, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-910-0
 505. S. Kut; B. Niedziałek,Modelowanie procesu wytłaczania bez i z uwzględnieniem anizotropii własciwości plastycznych kształtowanej blachy [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz.1, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-952-6
 506. Ł. Bąk; M. Śledź; W. Zielecki,Wpływ pneumokulowania na wytrzymałość zmęczeniową wybranych blach stalowych [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz.1, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-952-6
 507. Ł. Bąk; W. Frącz; T. Malinowski,Właściwości mechaniczne i krzywe odkształcalności granicznej blachy ze stopu AMS 5504 [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz.1, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-952-6
 508. S. Kut,Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz. 1, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7199-952-6
 509. M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Układy mikrokogeneracyjne pracujące w oparciu o biomasę [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, 2014 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-4-2
 510. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Zrównoważona gospodarka energią w obiektach turystycznych [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, 2014 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-4-2
 511. T. Trzepieciński; S. Warchoł,Modelowanie numeryczne rozkładu naprężeń w zbiorniku ciśnieniowym, MECHANIK, 2014, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 512. M. Gombár; J. Kmec; J. Majerníková ; E. Spišák; F. Stachowicz; A. Vagaská,Experimental study of the physical factors' influence on microhardness of AAO layers generated on material's AW-1050A, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2014, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 513. B. Pawłowska,Metal flow during extrusion of non-circural sections, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2014, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 514. J. Lemańczyk; R. Ostrowski; R. Śliwa; P. Tyczyński,Drilling of CFRP, GFRP, glare type composites, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, 2014, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 1748-8842, DOI
 515. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Wpływ parametrów obróbki na miejsce powstawania zużycia i intensywność procesu zużywania wierteł, TRIBOLOGIA, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0208-7774
 516. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Innowacyjne urządzenie do aplikacji doglebowej osadów ściekowych, ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 2014, WYDZIAŁ NAUK ROLNYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH PAN, ISSN: 0084-5477
 517. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Numerical and experimental estimation of forces during longitudinal rolling process of shaft formation, ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2014, KING FAHD UNIV PETROLEUM MINERALS, ISSN: 1319-8025, DOI
 518. R. Kluz; T. Trzepieciński,The repeatability positioning analysis of the industrial robot arm, ASSEMBLY AUTOMATION, 2014, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 0144-5154, DOI
 519. S. Kut; I. Nowotyńska,Examining the Effect of the Die Angle on Tool Load and Wear in the Extrusion Process, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 2014, ASM INTERNATIONAL, ISSN: 1059-9495, DOI
 520. S. Kut; I. Nowotyńska,Intermodal transport as an alternative form of transport of goods, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 521. S. Kut; I. Nowotyńska,Analiza numeryczna naprężeń w narzędziu podczas wytwarzania śrub w procesie przeróbki plastycznej, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 522. S. Kut; I. Nowotyńska,Wybrane metody obróbki powierzchni narzędzi do formowania metali, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 523. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Zastosowanie nagniatania do wykonywania połączeń cienkich blach z grubymi płytami, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 524. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Selected problems of quality assurances of FEM modeling of steel sheets forming process, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 525. H. Lemu; T. Trzepieciński,Frictional conditions of AA5251 aluminium alloy sheets using drawbead simulator tests and numerical methods, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, ISSN: 0039-2480, DOI
 526. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Investigation of stability of fabrication system of casting parts, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2014, KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ISSN: 1897-3310
 527. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Application of neural networks into prediction of qualitative capability of the preparation process of casting moulds, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2014, KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ISSN: 1897-3310
 528. T. Trzepieciński,Anizotropowe właściwości tarciowe blach stalowych karoseryjnych, BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 2014, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, ISSN: 1234-5865
 529. B. Pawłowska; R. Śliwa,Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania profili ze stopu aluminium, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 530. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Odkształcalność graniczna blachy ze stopu żarowytrzymałego AMS 5599, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 531. S. Kut; B. Niedziałek,Analiza procesu kształtowania wytłoczki lotniczej narzędziem elastycznym o różnych właściwościach, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 532. T. Trzepieciński,Badanie właściwości tarciowych blach stalowych dla przemysłu motoryzacyjnego, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 533. T. Balawender; T. Gałaczyński; R. Śliwa,Zgrzewanie tarciowe z przemieszczeniem blach ze stopu aluminium 2024, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 534. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Wpływ parametrów zagłębiania rolek podczas walcowania wzdłużnego wałków stopniowanych na poszerzenie średnicy, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 535. S. Kut; I. Nowotyńska,Analiza numeryczna naprężeń podczas wyciskania w matrycy zwykłej i sprężonej, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 536. B. Pawłowska,Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania profili ze stopu aluminium 7075, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 537. G. Ryzińska; A. Skrzat,Numeryczna symulacja wyciskania profili nieosiowosymetrycznych, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 538. H. Lemu; T. Trzepieciński,Multiple regression and neural network based characterization of friction in sheet metal forming, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, 2014, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1662-8985, DOI
 539. T. Trzepieciński,Znaczenie tarcia w prowadzeniu procesów przeróbki plastycznej metali, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 540. T. Trzepieciński,Rozwój techniki cięcia plazmowego, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 541. T. Trzepieciński,Cięcie laserowe - metody, własności, zastosowanie, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 542. T. Trzepieciński,Głowice do cięcia strumieniem wodno-ściernym, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 543. T. Trzepieciński,Cięcie strumieniem wodno-ściernym - cz. II. Technologia i innowacyjne maszyny, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 544. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Formability of the AMS 5596 sheet in comparison with EDDQ steel sheet, JOURNAL OF MECHANICS ENGINEERING AND AUTOMATION, 2014, DAVID PUBLISHING COMPANY (USA), ISSN: 2159-5275
 545. A. Skrzat; F. Stachowicz,Determination of effective properties of fiber-reinforced composite laminates, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2014, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 2080-4075, DOI
 546. W. Frącz; S. Kut; B. Niedziałek,Analiza odkształceń w wytłoczce lotniczej kształtowanej elastomerowym narzędziem z wykorzystaniem MES oraz systemu optycznego Argus, DOKONANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW, 2014, CREATIVETIME, KRAKÓW, ISSN: 2300-4436
 547. S. Kut,Comparative 3D FEM analysis of three different dental implants shapes, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 548. S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,A 3D numerical modeling of hemispherical contact against an elastic-plastic flat surface, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 549. W. Bieniasz,Chwytnik pomiaru siły zacisku dłoni, 2014
 550. W. Bieniasz; A. Lesiak,Urzadzenie do pomiaru zakresu ruchu ręki, 2014
 551. W. Bieniasz,Kaseta do pomiaru powierzchni ręki, 2014
 552. A. Linkov; G. Miszuris; L. Rybarska-Rusinek,Selected topics of mathematics for engineers, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-933-X
 553. S. Kut; J. Mucha,Sposób wykonywania formy piekarniczej oraz stanowisko do realizacji tego sposobu, 2013
 554. Ł. Bąk; S. Kut; F. Stachowicz,Sposób rozpychania tulei grubościennych, zwłaszcza o przekroju kołowym i narzedzie rozpychające do stosowania tego sposobu, 2013
 555. S. Kut; J. Mucha,Aluminiowa taśma uszczelniająca, sposób jej wykonania oraz urządzenie do realizacji tego sposobu, 2013
 556. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Mobilny kombajn do pozyskiwania biomasy z roślin o zdrewniałych pędach, 2013
 557. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycznych, 2013
 558. M. Potoczek; J. Śleziona; R. Śliwa,Kompozytowy materiał metalowo-ceramiczny i sposób jego otrzymywania, 2013
 559. T. Balawender,Nit dwustronny, 2013
 560. S. Kut; I. Nowotyńska,Numerical analysis of influence of the drawing die geometry on the size of its wear [w:] Progressive Technologies and Materials, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-889-9
 561. B. Bartczak; J. Mucha; T. Trzepieciński,Stress-strenght analysis of adhesively bonded, spot-welded and weld-bonded joints of car body steels [w:] Progressive Technologies and Materials, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-889-9
 562. T. Balawender; R. Śliwa,Backward extrusion of magnesium alloy rods [w:] Progressive Technologies and Materials, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-889-9
 563. G. Ryzińska; A. Skrzat,Experimental and numerical study of the metallic composite extrusion [w:] Progressive Technologies and Materials, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-889-9
 564. T. Balawender,Analiza wybranych sposobów zwiększenia nośności połączeń klinczowych, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-789-1
 565. T. Trzepieciński,Wybrane aspekty oceny tribologicznej blach odkształcanych plastycznie, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-865-1
 566. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Wybrane możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, 2013 Dynów, WYDAWNICTWO EDYTORIAL, ISBN: 978-83-934696-0-4
 567. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Formability of the austenitic nickel-base super alloy ams 5596sheet in comparison with extra deep drawing quality steel sheet [w:] APM 2013 Book of Abstracts, 2013 St. Petersburg, RUSSIAN ACADEMY SCIENCES
 568. J. Ligoda; M. Potoczek; R. Śliwa,Pianki korundowe do infiltracji metalami i polimerami, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 569. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Metodyka doboru parametrów obciągania rolką kształtową w szlifowaniu stopu Inconel 718, MECHANIK, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 570. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Wpływ charakterystyk ściernic na parametry jakościowe szlifowanej powierzchni zamka łopatki silnika lotniczego, MECHANIK, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 571. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Wpływ parametrów obciągania rolką kształtową na chropowatość szlifowanej powierzchni zamka łopatki silnika lotniczego, MECHANIK, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 572. T. Trzepieciński; S. Warchoł,Optymalizacja kształtu wsadu w procesie kształtowania wytłoczek z wykorzystaniem MES, MECHANIK, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 573. Ł. Nowak; M. Potoczek; R. Śliwa; T. Zieliński,Acoustic absorption of a new class of alumina foams with various high porosity levels, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2013, Politechnika Gdańska, ISSN: 0137-5075
 574. G. Ryzińska,Fracture phenomenon in simulation of bimetallic rods extrusion process, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 575. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz,Aspects of verification and optimization of sheet metal numerical simulations process using the photogrammetric system, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 576. P. Froń; F. Stachowicz,Springback characteristics of the tailor-welded 18G2A-E355 steel strips, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 577. T. Trzepieciński,Analysis of the friction influence on change of surface topography in strip drawing test, TRIBOLOGIA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0208-7774
 578. S. Kut; I. Nowotyńska,Numerical analysis of the effect of backpull on tool wearIn the process of wire drawing, TRIBOLOGIA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0208-7774
 579. T. Gałaczyński; Z. Kucharczyk; P. Lacki; R. Śliwa,Effect of tool shape on temperature field in friction stir spot welding, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 580. T. Balawender; P. Golewski; M. Knieć; T. Sadowski; R. Śliwa,Modern hybrid joint in aerospace: modelling and testing, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 581. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,On the reconstruction metod of ceramic foam structures and the methodology of Young modulus determinations, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 582. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Forming limit diagram of the AMS 5599 sheet metal, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 583. E. Hadasik; P. Kawulok; D. Kuc; I. Schindler; R. Śliwa,Characteristics of Plasticity and Microstructure of Hot Forming Magnesium Alloys Mg-Al-Zn, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 584. J. Bernaczek; J. Czaja; R. Śliwa,Determination of stress values based on calculation of photoelastic constants on the example of the sub-frame connection with the hull in a small training aircraft, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 585. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do zakładania plantacji roślin energetycznych o zdrewniałych pędach, EKOLOGIA I TECHNIKA, 2013, BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, ISSN: 1230-462x
 586. Ł. Bąk; F. Stachowicz; M. Śledź; W. Zielecki,Analysis of the effect of shot peening on mechanical properties of steel sheets used as screener sieve materials, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 2013, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING LTD, BRISTOL AND PHILADELPHIA, ISSN: 1742-6588 , DOI
 587. Ł. Bąk; F. Stachowicz; M. Śledź; W. Zielecki,Experimental determination of the fatigue strength of thin steel sheet, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 2013, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING LTD, BRISTOL AND PHILADELPHIA, ISSN: 1742-6588
 588. Ł. Bąk; S. Noga; A. Skrzat; F. Stachowicz,Dynamic analysis of vibrating screener system, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 2013, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING LTD, BRISTOL AND PHILADELPHIA, ISSN: 1742-6588 , DOI
 589. B. Bartczak; J. Mucha; T. Trzepieciński,Stress distribution in adhesively-bonded joints and the loading capacity of hybrid joints of car body steels for the automotive industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2013, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0143-7496, DOI
 590. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental and numerical study on determination of forces during cold rolling of shafts, JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2013, JOURNAL IRON STEEL RESEARCH EDITORIAL BOARD, ISSN: 1006-706X, DOI
 591. H. Lemu; T. Trzepieciński,Numerical and Experimental Study of Frictional Behaviorin Bending Under Tension Test, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 2013, ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, ISSN: 0039-2480, DOI
 592. S. Kut; I. Nowotyńska,Zastosowanie modelu Archarda do porównania wielkości zużycia ciągadła w symulacji MES, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. MECHANIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0137-2335
 593. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Capability assessment of robotized system for casting measurement, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2013, KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ISSN: 1897-3310
 594. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Technology of sewage sludges management in production of energy willow [w:] Proceedings of International Multidisciplinary Conference - 10th Edition, 2013 Nyiregyhaza, BESSENYEI PUBLISHING HOUSE, NYIREGYHAZA
 595. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Technology of sewage sludges management in production of energy willow, SCIENTIFIC BULLETIN SERIE C, FASCICLE: MECHANICS, MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2013, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE, ISSN: 1224-3264
 596. Ł. Bąk; S. Noga; A. Skrzat; F. Stachowicz,Free and forced vibrations of the screener, SCIENTIFIC BULLETIN SERIE C, FASCICLE: MECHANICS, MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2013, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE, ISSN: 1224-3264
 597. T. Trzepieciński,Cięcie strumieniem wodno-ściernym - cz.I, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2013, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 598. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental and numerical study of friction in sheet metal forming processes, ADVANCED SCIENCE LETTERS, 2013, AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS, ISSN: 1936-6612, DOI
 599. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Wybrane problemy projektowania kosiarek do ścinania drzewiastych roślin i pielęgnacji terenów zieleni, TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA, 2013, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH POZNAŃ, ISSN: 1732-1719
 600. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Method of fertilization of energy willow plantation using sewage sludge, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, 2013, POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ , ISSN: 2299-9693, DOI
 601. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Assurance of quality capability of the preparation process of casting moulds, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2013, Polska Akademia Nauk, ISSN: 1897-3310
 602. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,New machines for energy willow harvest in small plantations, VISNIK NACJONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA" - TEORIJA I PRAKTIKA BUDIVNICTWA, 2013, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISSN: 0321-0499
 603. A. Bazan; T. Trzepieciński,Effect of friction conditions on change of sheet surface roughness during deep drawing, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 604. Ł. Bąk; I. Loginov; J. Michalcewicz; V. Slepyan; F. Stachowicz,Construction of screener oriented on application of parametric resonance, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 605. A. Linkov; G. Miszuris,Modified Formulation, e-Regularization and the Efficient Solution of Hydraulic Fracture Problem [w:] Effective and Sustainable Hydraulic Fracturing, 2013 Rijeka, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, ISBN: 978-953-51-1137-5, DOI
 606. G. Miszuris; L. Morini; A. Piccolroaz,On fracture criteria for dynamic crack propagation in elastic materials with couple stresses, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE, 2013, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7225
 607. G. Miszuris; M. Wróbel,Efficient pseudo-spectral solvers for the PKN model of hydrofracturing, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2013, Springer, ISSN: 0376-9429
 608. P. Kuśmierczyk; G. Miszuris; M. Wróbel,Remarks on application of different variables for the PKN model of hydrofracturing: various fluid-flow regimes, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2013, Springer, ISSN: 0376-9429
 609. G. Miszuris; L. Morini; A. Piccolroaz,Integral identities for a semi-infinite interfacial crack in anisotropic elastic bimaterials, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2013, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7683
 610. G. Miszuris; A. Piccolroaz; A. Vellender,Perturbation analysis for an imperfect interface crack problem using weight function techniques, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2013, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7683
 611. I. Argatov; A. Daniels; G. Miszuris,Accounting for the thickness effect in dynamic spherical indentation of a viscoelastic layer: Application to non-destructive testing of articular cartilage, EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, 2013, GAUTHIER-VILLARS/EDITIONS ELSEVIER, ISSN: 0997-7538, DOI
 612. G. Miszuris; A. Piccolroaz,Integral Identities for a Semi-infinite Interfacial Crack in 2D and 3D Elasticity, JOURNAL OF ELASTICITY, 2013, Springer, ISSN: 0374-3535
 613. I. Jones; G. Miszuris; A. Movchan; M. Nieves,Propagation of Slepyan's crack in a non-uniform elastic lattice, JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2013, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 614. I. Argatov; G. Miszuris; I. Petrovich,Threshold fracture energy in solid particle erosion, PHILOSOPHICAL MAGAZINE, 2013, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1478-6435, DOI
 615. G. Miszuris; L. Morini; L. Pryce,Weight function approach to a crack propagating along a bimaterial interface under arbitrary loading in an anisotropic solid, JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, 2013, MATHEMATICAL SCIENCE PUBLISHERS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, ISSN: 1559-3959, DOI
 616. A. Skrzat,Wybrane problemy eksperymentalnego i numerycznego wyznaczania naprężeń własnych w kołach pojazdów szynowych, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-751-8
 617. S. Kut,Hybrydowa metoda wyznaczania funkcji odkształcalności granicznej, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-748-8
 618. S. Kut,Sposób kształtowanie końcówek tłoczysk amortyzatorów oraz urządzenie do jego realizacji, 2012
 619. W. Niemiec; S. Skiba; F. Stachowicz,Podajnik ciętego materiału w sieczkarni do drewna., 2012
 620. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, 2012
 621. S. Kut; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Urządzenie do międzystanowiskowego transportu i podawania prętów w linii wytwarzającej siatki zbrojeniowe, 2012
 622. T. Trzepieciński,Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, 2012
 623. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin oraz gałęzi., 2012
 624. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycznych, 2012
 625. W. Bieniasz; P. Cieciński; M. Czarnecki; R. Jakubowski; A. Majka; M. Orkisz; J. Pieniążek; P. Rzucidło; R. Śliwa; P. Wygonik,Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych -wyposażenie pokładów, KBN, 2012
 626. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Wirówka przeciążeniowa do badania i określania przydatności zespołów lub podzespołów zwłaszcza mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych w warunkach przeciążeniowych, 2012
 627. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu INCONEL., 2012 Wrocław, Politechnika Wrocławska, ISBN: 978-83-917677-6-4
 628. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz,Aspekty weryfikacji i optymalizacji symulacji numerycznych procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem systemu fotogrametrycznego, 2012 Kraków, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, ISBN: 978-83-60958-95-7
 629. H. Lemu; T. Trzepieciński,Study of material anisotropy in metal forming using finite element methods, 2012 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, ISBN: 978-1-62081-977-7
 630. J. Bernaczek; G. Budzik; R. Śliwa,Analiza przyrostowych metod budowy modeli z proszku tytanu., RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 631. R. Śliwa; M. Wilk,Wpływ fazy metalicznej na efekt kształtowania kompozytów typu GLARE, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 00359696
 632. T. Gałaczyński; Z. Kucharczyk; P. Lacki; R. Śliwa,Wpływ wybranych parametrów procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem na pole temperatury, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 00359696
 633. E. Hadasik; D. Kuc; R. Śliwa,Plastyczność i mikrostruktura odkształcanego na gorąco stopu magnezu AZ61, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 00359696
 634. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna analiza porównawcza zużycia narzędzia podczas wyciskania przez matryce o różnej geometrii, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 635. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu Inconel, MECHANIK, 2012, ISSN: 0025-6552
 636. T. Trzepieciński,Wzrost znaczenia obrabiarek CNC w procesach obróbki plastycznej blach, MECHANIK, 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 637. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Rozwój metod jednopunktowego tłoczenia przyrostowego na obrabiarkach CNC, MECHANIK, 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 638. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu INCONEL., MECHANIK, 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 639. B. Pawłowska,End-of-life vehicle recycling at the disposal stage, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 640. A. Skrzat,Numerical analysis of passive safety of street lighting posts, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 641. S. Kut,The analysis of the constitutive model effect on convergence of results with the experiment for FEM modeling of 3D issues with high elestic-plastic deformation, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 642. T. Balawender,Experimental investigation of clinch joining process, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 643. G. Ryzińska; R. Śliwa,The experimental researches of layered composite extrusion, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 644. H. Gelgele; T. Trzepieciński,Application of genetic algorithm for optimization of neural networks for selected tribological test, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 645. W. Frącz; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Investigations of thickness dictribution in hole expanding of thin steel sheets, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISSN: 1644-9665
 646. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Examination of the influence of pressing parameters on strength and geometry of joint between aluminum plate and sheet metal, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISSN: 1644-9665
 647. T. Trzepieciński,Trendy rozwojowe maszyn i technik stosowanych w technologii cięcia blach, INŻYNIERIA MASZYN, 2012, AGENCJA WYDAWNICZA WROCŁAWSKIEJ RADY FSNT NOT, ISSN: 1426-708x
 648. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Rozwój technologii produkcji, zbioru i przetwarzania roślin energetycznych o zdrewniałych pędach., EKOLOGIA I TECHNIKA, 2012, BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, ISSN: 1230-462x
 649. T. Balawender; P. Golewski; T. Sadowski,Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tension, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2012, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0927-0256
 650. W. Frącz; F. Stachowicz,Determination of the forming limit diagram of zinc electro-galvanized steel sheets, METALURGIJA, 2012, CROATIAN METALLURGICAL SOC, ISSN: 0543-5846
 651. G. Ryzińska; R. Śliwa,The theoretical and experimental researches of Pb-Al composite materials extrusion, METALURGIJA, 2012, CROATIAN METALLURGICAL SOC, ISSN: 0543-5846
 652. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental and numerical study of longitudinal cold rolling of the shafts, STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2012, VERLAG STAHLEISEN MBH, ISSN: 978-3-514-00797-0
 653. W. Bieniasz; J. Grzybowski; T. Maik; R. Śliwa,Badania efektywności pracy ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych na płacie bezzałogowego samolotu w różnych warunkach oświetlenia na stacjonarnym stanowisku laboratoryjnym oraz w locie, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2012, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856
 654. W. Bieniasz; J. Grzybowski; R. Śliwa,Testowanie ogniw litowo - jonowych stosowanych do zasilania układu napędowego bezzałogowego obiektu latającego, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2012, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856
 655. J. Bernaczek; G. Budzik; R. Śliwa,Obróbka numeryczna danych CAD/RP w procesie SLS EOS z zastosowaniem proszku ze stopu Ti6Al4V, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 12303534
 656. T. Balawender; Ł. Bieniasz; R. Śliwa,Wyciskanie przeciwbieżne kształtowników ze stopu magnezu AZ31, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 657. S. Kut; I. Nowotyńska,Prognozowanie wielkości zużycia ciągadła w zależności od przeciwciągu podczas ciągnienia drutu okrągłego w ujęciu MES, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 658. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Technologia wykorzystania biomasy w gospodarstwach małoobszarowych., ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2646
 659. P. Froń; F. Stachowicz,Bending force and springback characteristics of the tailor-welded 18G2A-E355 steel strips, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 660. A. Skrzat,Application of coupled Eulerian-Lagrangian approach in metal forming simulations, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 661. T. Trzepieciński,Advances in sheet metal forming technologies, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 662. T. Trzepieciński,Numerical modeling of the drawbead simulator test, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 663. H. Lemu; T. Trzepieciński,Study of material modeling strategies for deformability analysis of rectangular cups, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, 2012, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1662-8985
 664. T. Trzepieciński,Metody optymalizacyjne w problemach regresyjnych, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 2012, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISSN: 1643-0689
 665. A. Bazan; T. Trzepieciński,Analiza wpływu tarcia na zmianę topografii powierzchni wytłaczanych blach, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 2012, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISSN: 1643-0689
 666. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Postęp techniczny w produkcji, pozyskaniu i obróbce biomasy [w:] "ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ", 2012 Dynów, ZWIĄZEK GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-912615-6-9
 667. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Maszyny przeznaczone do zbioru wysokołodygowych roślin energetycznych na małych plantacjach, TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA, 2012, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH POZNAŃ, ISSN: 1732-1719
 668. S. Kut; I. Nowotyńska,Wear of tool during extrusion of materials with different properties - comparative numerical analysis, TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2012, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", ISSN: 1232-3829
 669. M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Application of biomass-powered stirling engines in cogenegertive systems, ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES, 2012, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 2084-5715
 670. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Production technology and management of energetic plants with lignified shoots, ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES, 2012, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 2084-5715
 671. H. Lemu; T. Trzepieciński,Application of genetic algorithms to optimize neural networks for selected tribological tests, JOURNAL OF MECHANICS ENGINEERING AND AUTOMATION, 2012, DAVID PUBLISHING COMPANY (USA), ISSN: 2159-5275
 672. H. Lemu; T. Trzepieciński,FEM based deformability analysis of metal forming: Influence of material models and analysis approaches, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, 2012, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
 673. W. Bieniasz; A. Lesiak,Urządzenie do pomiaru zakresu ruchu ręki, 2012
 674. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Perturbation analysis of Mode III interfacial cracks advancing in a dilute heterogeneous material, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2012, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7683
 675. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Mode III crack propagation in a bimaterial plane driven by a channel of small line defects, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2012, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0927-0256
 676. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan,Interaction of an interfacial crack with linear small defects under out-of-plane shear loading, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2012, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0927-0256
 677. G. Miszuris; A. Piccolroaz; E. Radi,Mode III interfacial crack in the presence of couple-stress elastic materials, ENGINEERING FRACTURE MECHANICS, 2012, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0013-7944
 678. G. Miszuris; A. Vellender,Eigenfrequency correction of Bloch-Floquet waves in a thin periodic bi-material strip with cracks lying on perfect and imperfect interfaces, WAVE MOTION, 2012, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0165-2125
 679. R. Jakubowski; H. Kopecki; T. Kopecki; A. Majka; M. Orkisz; J. Pieniążek; R. Śliwa; P. Wygonik; J. Zacharzewski,Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych-latająca platforma badawcza, 2011
 680. S. Kut,Linia do wytwarzania kształtowników perforowanych, 2011
 681. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Ssawka do urządzenia zbierającego zanieczyszczenia, 2011
 682. S. Kut,Próbka do określania funkcji odlształcalności granicznej, 2011
 683. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Mobilny kombajn do pozyskiwania biomasy z roślin o zdrewniałych pędach, 2011
 684. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, 2011
 685. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin oraz gałęzi., 2011
 686. W. Frącz; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Badania przydatności do tłoczenia blachy w gatunku AMS 5596, 2011
 687. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Symulacja zarysu roboczego rolek kształtujących w procesie walcowania wzdłużnego, 2011 Gdańsk, Politechnika Gdańska, ISBN: 978-83-88579-57-8
 688. T. Balawender; T. Sadowski; R. Śliwa,A new concept of rivets proposed to use in aeronautical constructions, 2011 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, ISBN: 978-1-61209-798-5
 689. T. Balawender; T. Sadowski,Technology of Clinch-Adhesive Joints, 2011 Berlin, SPRINGER - VERLAG, ISBN: ISBN: 978-3-642-16622-8
 690. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Modelowanie struktury geometrycznej i wytrzymałości na ściskanie pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji ciekłymi metalami, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 691. S. Kut,Uwzględnienie wpływu złożonej drogi odkształcenia w funkcji odkształcalności granicznej, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 692. A. Skrzat,Analiza odkształceń i naprężeń w stalowych słupach latarni ulicznych obciążonych dynamicznie w testach zderzeniowych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 693. T. Balawender,Wpływ wariantów technologicznych na wytrzymałość złącza klinczowego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 694. J. Bernaczek; J. Czaja; R. Śliwa,Analiza pól odkształceń i naprężeń w połączeniach śrubowych z wykorzystaniem elastooptyki, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 695. F. Stachowicz,Instantaneous plastic flow properties of thin brass sheets under uniaxial and biaxial testing, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2011, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 696. A. Skrzat,Fuzzy logic application to strain-stress analysis in selected elastic-plastic material models, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2011, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 697. T. Balawender; M. Knieć; T. Sadowski,Technological problems and experimental investigation of hybrid: clinched - adhesively bonded joint, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2011, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 698. M. Potoczek; R. Śliwa,Microstructure And Physical Properties Of AlMg/Al2O3 Interpenetrating Composites Fabricated By Metal Infiltration Into Ceramic Foams, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2011, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 699. R. Czarnek; S. Lin; A. Skrzat,Application of Moire interferometry to reconstruction of residual stress in cut railroad car wheels, MEASUREMENT, 2011, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0263-2241
 700. T. Balawender; P. Golewski; T. Sadowski,Experimental and numerical analysis of clinched and adhesively bonded hybrid joints, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2011, VSP BV, ISSN: 0169-4243
 701. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Analiza wpływu przeciążenia na skuteczność pracy elementów urządzeń elektronicznych i mechanicznych stanowiących wyposażenie bezpilotowego aparatu latającego testowanych w wirówce, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856
 702. W. Bieniasz; J. Grzybowski; R. Śliwa,Wpływ warunków środowiskowych na właściwości eksploatacyjne ogniw fotowoltaicznych w układzie zasilania napędu bezzałogowego aparatu latającego, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856
 703. J. Bernaczek; R. Śliwa,Computational methods in the SLA and FDM techniques in the process of production of an aircraft wheel hub prototype, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, 2011, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, ISSN: 1641-8581
 704. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna analiza porównawcza zużycia matrycy podczas wyciskania metali o różnych właściwościach, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 705. J. Bernaczek; G. Budzik; T. Dziubek; R. Śliwa,The rapid prototyping of aircraft wheel hub model with the use of techniques JS, SLA, FDM, JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT, 2011, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, ISSN: 1231-4005
 706. S. Kut; I. Nowotyńska,The application of automated strain analysis method to determine the strain distribution during extrusion, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 707. F. Stachowicz,Plastic flow parameters of brass sheets under uniaxial and biaxial tensile testing, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 708. T. Trzepieciński,Genetic algorithms as an optimization tool of neural networks modelling friction phenomenon, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 709. H. Gelgele; T. Trzepieciński,Investigation of anisotropy problems in sheet metal forming using finite element method, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIAL FORMING, 2011, Springer, ISSN: 1960-6206
 710. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Technological progress in production, logging and processing of the biomass, SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2011, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1336-9024
 711. W. Bieniasz,Kaseta do pomiaru powierzchni ręki, 2011
 712. V. Aslanian; A. Aslanyan; Y. Hudak; G. Miszuris,Mathematics, it is easy. Book 2: Learn thinking, 2011, MNEMOZINA PUBLISHER (MOSCOW), ISSN: 97853460-1667-0
 713. V. Aslanian; A. Aslanyan; Y. Hudak; G. Miszuris,Mathematics, it is easy. Book 3: Success storeroom, 2011, MNEMOZINA PUBLISHER (MOSCOW), ISSN: 978-5-346-01786-8
 714. M. Gromada; G. Miszuris; A. Oechsner,Correction Formulae for the Stress Distribution in Round Tensile Specimens at Neck Presence (SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology / SpringerBriefs in Computational Mechanics), 2011, Springer, ISSN: 3642221335
 715. W. Bieniasz,Sposób pomiaru właściwości technologicznych żywic, 2011
 716. W. Bieniasz,Chwytnik pomiaru siły zacisku dłoni, 2011
 717. W. Bieniasz,Urządzenie do pomiaru właściwości technologicznych żywic, zwłaszcza syntetycznych, 2011
 718. I. Argatov; G. Miszuris,Frictionless elliptical contact of thin viscoelastic layers bonded to rigid substrates, APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2011, ELSEVIER SCIENCE INC, ISSN: 0307-904X
 719. I. Argatov; G. Miszuris,Elliptical contact of thin biphasic cartilage layers: Exact solution for monotonic loading, JOURNAL OF BIOMECHANICS, 2011, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0021-9290
 720. I. Argatov; G. Miszuris,An analytical solution for a linear viscoelastic layer loaded with a cylindrical punch: Evaluation of the rebound indentation test with application for assessing viability of articular cartilage,, MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, 2011, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0093-6413
 721. G. Miszuris; A. Movchan; A. Vellender,Weight function in a bimaterial strip containing an interfacial crack and an imperfect interface. Application to Bloch-Floquet analysis in a thin inhomogeneous structure with cracks, MULTISCALE MODELING & SIMULATION, 2011, SIAM PUBLICATIONS, ISSN: 1540-3459
 722. I. Argatov; G. Miszuris,Contact problem for thin biphasic cartilage layers: Perturbation solution, QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS, 2011, OXFORD UNIV PRESS, ISSN: 0033-5614
 723. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan; A. Piccolroaz,Perturbation analysis of Mode III interfacial cracks advancing in a dilute heterogeneous material, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 724. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan; A. Piccolroaz,Interaction of an interfacial crack with linear micro-defects under out-of-plane shear loading, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 725. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan; A. Piccolroaz,Mode III crack propagation in a bimaterial plane driven by a channel of small line defects, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 726. G. Miszuris; A. Piccolroaz,Integral identities for a semi-infinite interfacial crack in 2D and 3D elasticity, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 727. G. Miszuris; A. Vellender,Eigenfrequency correction of Bloch-Floquet waves in a thin periodic bi-material strip with cracks lying on perfect and imperfect interfaces, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 728. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Wielofunkcyjny zestaw urządzeń do prac komunalnych (Prawo ochronne NR 65038 na wzór użytkowy), 2010
 729. V. Liubymov; F. Stachowicz,Wybrane zagadnienia fizyki kształtowania struktur geometrycznych powierzchni., 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-639-9
 730. A. Skrzat,Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-586-6
 731. S. Kut; F. Stachowicz,Sposób i urządzenie do pozycjonowania i podawania drobnych owalnych elementów blaszanych do walcarki, 2010
 732. A. Pacana; B. Pawłowska; R. Perłowski; F. Stachowicz; W. Zielecki,Logistyka w przedsiębiorstwie (pod red. W.Zieleckiego), 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-604-7
 733. W. Frącz; T. Trzepieciński,Prognozowanie deformacji powtryskowych wyprasek za pomocą sztucznych sieci neuronowych, 2010 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7497-094-5
 734. A. Pawłowicz; F. Stachowicz,Analiza drgań swobodnych prostej próbki rurkowej, 2010 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7497-094-5
 735. W. Frącz; T. Trzepieciński,Optymalizacja i prognozowanie deformacji wyrobów formowanych wtryskowo, 2010 Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, ISBN: 978-83-7204-915-5
 736. A. Skrzat,Zastosowanie modelu Bodnera - Partoma w analizie problemów niesprężystych, 2010 Rzeszów, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7497-094-5
 737. T. Balawender,Łączenie blach przetłaczaniem (klinczowanie), RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 738. B. Pawłowska,Wpływ objętości strefy plastycznej na wartość siły podczas wyciskania wyrobów o przekroju nieosiowosymetrycznym, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 739. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna analiza wpływu kąta matrycy na deformację narzędzia podczas wyciskania, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 740. T. Trzepieciński,Badania oporów tarcia wywołanych działaniem progów ciągowych w procesie kształtowania blach, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 741. A. Skrzat,Identyfikacja parametrów modelu materiału Bodnera-Partoma na podstawie pomiarów symulowanych numerycznie, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 742. S. Kut,Zastosowanie MES do obliczania sił działających na stempel giętaka obciążony niesymetrycznie, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 743. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Badanie wpływu parametrów zaprasowania na jakość połączenia aluminiowej płyty radiatora z żebrami, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 744. F. Stachowicz,Struktura geometryczna powierzchni po przeróbce plastycznej metali, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 745. T. Balawender,Klinczowanie jako sposób łączenia cienkościennych blach, TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU, 2010, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, ISSN: 1230-7661
 746. T. Trzepieciński,3D elasto - plastic FEM analysis of the sheet drawing of anisotropic steel sheet metals, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISSN: 1644-9665
 747. T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Warm forming of stainless steel sheet, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISSN: 1644-9665
 748. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna analiza wpływu kąta matrycy na obciążenie narzędzia podczas wyciskania, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, 2010, KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN O/POZNAŃ , ISSN: 1233-9709
 749. S. Kut,The application of the formability utilization indicator for finite element modeling the ductile fracture during the material blanking process, MATERIALS & DESIGN, 2010, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0261-3069
 750. S. Kut,A simple method to determine ductile fracture strain in a tensile test of plane specimen's, METALURGIJA, 2010, CROATIAN METALLURGICAL SOC, ISSN: 0543-5846
 751. T. Trzepieciński,Application of Abaqus software for FEM simulation of sheet metal forming process, SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM, 2010, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE, ISSN: 978-83-61149-92-7
 752. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modelling of friction anisotropy of deep - drawing sheet in ABAQUS/EXPLICIT, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2010, KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ISSN: 1897-3310
 753. J. Bernaczek; G. Budzik; R. Śliwa,Application of rapid prototyping -SLA, FDM - to manufacture model of aircraft wheel hub., JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT, 2010, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, ISSN: 1231 400
 754. W. Frącz; T. Trzepieciński,Optymalizacja i prognozowanie deformacji wyrobów wtryskowych, PRZETWÓRSTWO TWORZYW, 2010, INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW W TORUNIU, ISSN: 1429-0472
 755. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Analiza możliwości kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie agroturystycznym, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2646
 756. T. Trzepieciński,Plastic and friction anisotropy in FEM analysis of deep drawing process of rectangular cups, KOVARENSTVI, 2010, SVAZ KOVAREN CR O.S., ISSN: 1213-9889
 757. T. Trzepieciński,Modelowanie zjawiska tarcia w ujęciu regresji wielorakiej [w:] _ NIE DOTYCZY, 2010 Łódź, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISBN: 978-83-60282-13-7
 758. T. Trzepieciński,Problemy anizotropii w modelowaniu numerycznym procesu wytłaczania blach [w:] _ NIE DOTYCZY, 2010 Łódź, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISBN: 978-83-60282-13-7
 759. S. Kut,Zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej w prognozowaniu jakości geometrycznej wykrojek [w:] METALLURGY AND FOUNDRY EGINEERING, 2010 Kraków, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, ISBN: 978-83-60958-64-3
 760. R. Śliwa,Structural and mechanical aspects of metal composites obtained in deformation processes [w:] METALLURGY AND FOUNDRY EGINEERING, 2010 Kraków, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 761. B. Pawłowska; R. Śliwa,Plastyczne płynięcie lotniczych stopów aluminium w procesie wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego [w:] METALLURGY AND FOUNDRY EGINEERING, 2010 Kraków, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, ISBN: 978-83-60958-64-3
 762. T. Trzepieciński,Zastosowanie regresji wielokrotnej i sieci neuronowej do modelowania zjawiska tarcia, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 2010, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISSN: 1643-0689
 763. T. Trzepieciński,Modelowanie procesu kształtowania blach w programie ABAQUS, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 2010, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISSN: 1643-0689
 764. R. Ostrowski; R. Wdowik,Technologia wykonania ślimaka wspomagana narzędziami CAD/CAM., PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, 2010, ITER, ISSN: 1899-699X
 765. J. Banaś; W. Bieniasz,Urządzenie do badań odporności mechanicznej na uderzenia rur z tworzyw sztucznych, 2010
 766. M. Gromada; G. Miszuris,Wyznaczanie krzywej umocnienia odkształceniowego w próbie rozciągania z uwzględnieniem rozkładu naprężeń w szyjce, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371996061
 767. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Crack in a lattice waveguide, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2010, Springer, ISSN: 0376-9429
 768. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Perturbation of mode III interfacial cracks, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2010, Springer, ISSN: 0376-9429
 769. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Dynamic mode-III interface crack in a bi-material strip, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2010, Springer, ISSN: 0376-9429
 770. O. Avila-Pozos; G. Miszuris; A. Movchan,Bloch–Floquet waves andlocalisation within a heterogeneous waveguide with long cracks, CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS, 2010, Springer, ISSN: 0935-1175
 771. I. Argatov; G. Miszuris,Axisymmetric contact problem for abiphasic cartilage layer with allowance for tangential displacements onthe contact surface, EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, 2010, GAUTHIER-VILLARS/EDITIONS ELSEVIER, ISSN: 0997-7538
 772. G. Miszuris; A. Piccolroaz; E. Radi,Mode III interfacial crack in the presence of couple-stress elastic materials, ARXIV (E-PRINT), 2010, CORNELL UNIVERSITY
 773. I. Argatov; G. Miszuris,A closed-form solution of thethree-dimensional contact problem for biphasic cartilage layers, ARXIV (E-PRINT), 2010, CORNELL UNIVERSITY
 774. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Wirówka przeciążeniowa do badania i określania przydatności zespołów lub podzespołów zwłaszcza mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych w warunkach przeciążeniowych, 2009
 775. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu, 2009
 776. A. Skrzat,Explicit and implicit integration of constitutive equations in metal forming processes [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (TECHNOLOGIES), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 777. T. Balawender,Strain localization in tensile test [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 778. F. Stachowicz,Plastic flow properties and forming limit diagrams of titanium and titanium alloy sheets annealing at different temperature [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 779. F. Basmadji; S. Kut,Numerical comparative analysis of stress distributions in three different dental implant systems [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 780. A. Skrzat,Determination of the relation between approximated and measured quantities by FEM analysis on example of railroad car wheels [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 781. S. Kut; J. Mucha,Progressive technologies and materials 3-A, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7199-550-7
 782. S. Kut; J. Mucha,Analiza możliwości opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji form piekarniczych, 2009
 783. S. Kut; J. Mucha,Sposób wykonania formy piekarniczej oraz stanowisko do realizacji tego sposobu, 2009
 784. S. Kut; J. Mucha,Sposób wykonania formy piekarniczej oraz stanowiska do realizacji tego sposobu, 2009
 785. F. Stachowicz,Progressive technologies and materials 3-B, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7199-550-7
 786. G. Ryzińska,Zjawisko pękania w procesie wyciskania metalowych kompozytów warstwowych, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-567-5
 787. T. Balawender,Nit dwustronny, 2009
 788. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Opracownie i skonfigurowanie zestawu maszyny wielofunkcyjnej do prac komunalnych, 2009
 789. A. Bazan; J. Burek; R. Ostrowski,High performance cutting of aluminum alloys w Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku., 2009, DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY , ISBN: 966-7907-25-2
 790. A. Bazan; J. Burek; R. Ostrowski,Cutter rotational speed optimization in high performance cutting of aluminum alloys w Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku., 2009, DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY , ISBN: 966-7907-25-2
 791. R. Śliwa,Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym , 2009
 792. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Ssawka do zbioru zanieczyszczeń stałych, 2009
 793. J. Myalski; M. Potoczek; J. Śleziona; R. Śliwa,Ceramika porowata do infiltracji metalami wytwarzana metodą żelowania spienionej zawiesiny., INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0208-6247
 794. K. Kudła; P. Lacki; R. Śliwa; K. Wojsyk,Zgrzewanie tarciowe stopów tytanu z aluminium, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0208-6247
 795. A. Skrzat,Analiza naprężeń i odkształceń plastycznych w kontakcie koła pojazdu szynowego z szyną z zastosowaniem różnych modeli materiału , RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 796. T. Balawender; R. Śliwa,Koncepcja nowego nitu proponowanego do zastosowań w konstrukcjach lotniczych , RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 797. T. Trzepieciński,Wpływ odkształcenia plastycznego blachy na zmianę oporów tarcia w procesie tłoczenia, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 798. S. Kut,Analiza numeryczna nośności belki przesadzonej bez i z uwzględnieniem naprężeń własnych i odkształceń technologicznych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 799. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna i eksperymentalna analiza wpływu geometrii matrycy na rozkład naprężeń i odksztalceń podczas wyciskania materiałów złożonych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 800. J. Myalski; M. Potoczek; J. Śleziona; R. Śliwa,Kompozyty metalowo-ceramiczne wytwarzane przez infiltrację ciśnieniową metalu do ceramicznej preformy o budowie piany , RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 801. S. Kut,Modelowanie numeryczne procesu wykrawania - nowe możliwości w prognozowaniu jakości wykrojek, MECHANIK, 2009, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0025-6552
 802. F. Stachowicz,Review of some methods used for waste composite recycling, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 803. S. Kut,Numeryczna analiza stanu naprężeń własnych w obszarze przesadzenia belki, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 804. B. Pawłowska,Recykling akumulatorów z pojazdów hybrydowych, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 805. G. Ryzińska; R. Śliwa,Kryteria plastycznego rozdzielenia stosowane w modelowaniu procesów wyciskania, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 806. T. Balawender,Some aspects of upsetting test, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 807. S. Kut,State of stress indentification in numerical modeling of 3D issues, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2009, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 808. S. Kut,Funkcja odkształcalności granicznej dla procesów wykrawania , ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, 2009, KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN O/POZNAŃ , ISSN: 1233-9709
 809. J. Orkisz; A. Skrzat,Reconstruction of Residual Hoop Stress in Railroad Car Wheels Based on Saw Cut Measurements, EXPERIMENTAL MECHANICS, 2009, SAGE PUBLICATIONS LTD, ISSN: 0014-4851
 810. A. Skrzat,Numeryczne modelowanie materiału w metodzie elementów skończonych w programie ABAQUS , PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0137-2335
 811. E. Hadasik; D. Kuc; G. Niewielski; R. Śliwa,Rozwój stopów magnezu do przeróbki plastycznej , HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 812. T. Trzepieciński,Wpływ stanu utwardzenia blach mosiężnych oraz aluminiowych na wartość oporów tarcia , ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 813. G. Ryzińska; R. Śliwa,Eksperymentalne badania procesu wyciskania materiałów złożonych typu rdzeń-powłoka, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 814. J. Jezierski; M. Kowalik; T. Trzepieciński,Określenie głębokości osadzania żeber radiatora za pomocą symulacji numerycznej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 815. B. Pawłowska,Recykling jako kluczowe zagadnienie w procesie projektowania pojazdów samochodowych , ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 816. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Modelowanie numeryczne procesu walcowania wzdłużnego wałków o przekroju kołowym, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 817. A. Skrzat,Modeling of elasto-plastic materials in finite element method, SCIENTIFIC BULLETIN SERIE C, FASCICLE: MECHANICS, MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2009, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE, ISSN: 1224-3264
 818. W. Bieniasz; A. Kwolek,Urządzenie do diagnostyki stawu skokowego , 2009
 819. G. Miszuris,Magnus effect and dynamics of a spinning disc in a rarefied madium, ARCHIVES OF MECHANICS, 2009, POLISH ACAD OF SCIENCES, ISSN: 0373-2029
 820. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Oechsner,Transmission Conditions for Thin Reactive Heat-Conducting Interphases: General Case, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, 2009, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1012-0386
 821. G. Miszuris; M. Wróbel,Numerical Modelling of Mass Transfer Problems in Combined Domains with Non-linear Imperfect Transmission Conditions., DEFECT AND DIFFUSION FORUM, 2009, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1012-0386
 822. I. Argatov; G. Miszuris,Asymptotic modelling of an elastic roller crossing a scratch, EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, 2009, ELSEVIER GMBH, ISSN: 0997-7538
 823. G. Miszuris; A. Oechsner,Modelling of the multiaxial elasto-plastic behaviour of porous metals with internal gas pressure., FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN, 2009, ELSEVIER GMBH, ISSN: 0168-874X
 824. S. Aleksandrov; G. Miszuris,Qualitative behaviour of viscoplastic solutions in the vicinity of maximum-friction surfaces., JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS, 2009, Springer, ISSN: 0022-0833
 825. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Symmetric and skew-symmetric weight functions in 2D perturbation models for semi-infinite interfacial cracks., JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2009, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 826. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Localised knife waves in a structured interface, JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2009, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 827. S. Cox; G. Miszuris; D. Weaire,The Viscous Froth Model: steady states and the high-velocity limit. , PROCEEDINGS OF THE PHYSICAL SOCIETY, 2009, IOP PUBLISHING LTD, ISSN: 0959-5309
 828. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Dynamics of a bridged crack in a discrete lattice. , QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS, 2009, OXFORD UNIV PRESS, ISSN: 0033-5614
 829. W. Bieniasz; A. Kwolek; O. Wolińska; J. Zwolińska,Przydatność niektórych metod służących do diagnostyki i oceny efektów rehabilitacji pacjentów z zespołami neurologicznymi, PRZEGLĄD MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2009, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO , ISSN: 1730-3524
 830. S. Aleksandrov; I. Baranova; G. Miszuris,Compression of a viscoelastic layer between rough parallel plates., MECHANICS OF SOLIDS, 2009, ELSEVIER GMBH
 831. G. Miszuris; M. Wróbel,Numerical method for solving joint thermo-diffusive problems in an infinite combined domain with thin resistant interphase., THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHYSICS, 2009, ELSEVIER GMBH, ISSN: 1750-9548
 832. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu, 2008
 833. S. Kut; J. Mucha,Sposób marszczenia cienkich folii aluminiowych oraz urządzenie do realizacji tego sposobu., 2008
 834. S. Kut; J. Mucha,Aluminiowa taśma uszczelniająca, sposób jej wykonania oraz urządzenie do realizacji tego sposob, 2008
 835. W. Niemiec; F. Stachowicz,Wielofunkcyjny zestaw urządzeń do prac komunalnych, 2008
 836. W. Frącz; S. Kut; F. Stachowicz,Material property descriptions to support FEM simulations of forming of 3M component, 2008
 837. B. Pawłowska; R. Śliwa,Doświadczalna analiza płynięcia materiału podczas wyciskania profili o złożonym kształcie przekroju poprzecznego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 838. G. Ryzińska; R. Śliwa,Zakres odkształcalności materiałów złożonych o strukturze rdzeń - powłoka z uwzględnieniem przewidywania efektu pękania w teoretycznym modelowaniu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 839. P. Litwin; F. Stachowicz,Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania podstawowych parametrów procesu gięcia rur o przekroju kołowym, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 840. T. Balawender; A. Tribaldo Baeza,Some aspects of tensile test, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2008, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 841. W. Frącz; F. Stachowicz,Recycling and improoving of lead-acid batteries, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2008, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 842. W. Homik; A. Skrzat,Analiza pracy gumowego tłumika drgań skrętnych wału korbowego silnika, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2008, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 843. A. Skrzat,Wykorzystanie wyników obliczeń MES w analizie danych uzyskanych z badań eksperymentalnych, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2008, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 844. F. Stachowicz,Estimation of hole-flange ability for deep drawing steel sheets, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2008, KOMISJA BUDOWNICTWA I MECHANIKI PAN O/WROCŁAW, ISSN: 1644-9665
 845. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Physical modeling of the plastic flow in the extrusion process of layered composite material using different die geometry, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2008, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 846. S. Kut; J. Mucha; I. Nowotyńska,Wpływ geometrii matrycy na plastyczne płynięcie kompozytów warstwowych w procesie wyciskania, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, 2008, KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN O/POZNAŃ , ISSN: 1233-9709
 847. W. Frącz; F. Stachowicz,Springback phenomenon in sheet metal V-die air bending - experimental and numerical study, VYROBNE INŻYNIERSTVO (MANUFACTURING ENGINEERING), 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 848. T. Balawender; F. Stachowicz,Tangential forces in rotary forging process, VYROBNE INŻYNIERSTVO (MANUFACTURING ENGINEERING), 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 849. S. Kut,Modelowanie fazy pękania ciągliwego w procesie wykrawania w ujęciu MES, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2008, Politechnika Białostocka, ISSN: 1898-4088
 850. S. Kut,Modelowanie numeryczne procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy pękania, BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 2008, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, ISSN: 1234-5865
 851. S. Kut; J. Mucha,Wspomaganie projektowania w przygotowaniu produkcji nowego wyrobu, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2008, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE "ORGMASZ" WARSZAWA, ISSN: 0860-6846
 852. W. Frącz; S. Kut; F. Stachowicz,Experimental investigation and numerical simulation of steel sheets blanking with pre-bending, KOVARENSTVI, 2008, SVAZ KOVAREN CR O.S., ISSN: 1213-9889
 853. W. Frącz; S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Experimental investigation of blanking process using TiN coated tool materials, KOVARENSTVI, 2008, SVAZ KOVAREN CR O.S., ISSN: 1213-9889
 854. F. Stachowicz,Recycling of fiber reinforced waste composite, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 855. T. Balawender; A. Tribaldo Baeza,Investigations of intermetallic phases in aluminium, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 856. M. Dymek; R. Śliwa,Teoretyczne modelowanie procesu kucia matrycowego stopu magnezu ZK60a przeznaczonego na elementy konstrukcji lotniczych, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 857. H. Kopecki; S. Kut,Photoplasticity in application for verification of FEM models in blanking processes, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 858. S. Kut,Analiza wrażliwości wybranych parametrów na dokładność wyników modelowania MES pękania ciągliwego, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 859. B. Pawłowska,Recykling materiałowy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 860. G. Ryzińska; R. Śliwa,Odkształcalność materiałów złożonych o strukturze rdzeń - powłoka z uwzględnieniem efektu pękania, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 861. J. Banaś; W. Bieniasz,Urządzenie do badania odporności mechanicznej na uderzenia rur z tworzyw sztucznych, 2008
 862. W. Bieniasz,Urządzenie dozujące mikro-porcje kleju, 2008
 863. W. Bieniasz,Urządzenie do pomiaru właściwości technologicznych żywic zwłaszcza syntetycznych, 2008
 864. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Ochsner,Evaluation of Transmission Conditions for Thin Reactive Heat-Conducting Interphases, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, 2008, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1012-0386
 865. G. Miszuris; M. Wróbel,Coupled FEM-BEM Approach for Axisymetrical Heat Transfer Problems, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, 2008, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1012-0386
 866. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Dynamical extraction of a single chain from a discrete lattice, JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2008, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 867. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Dynamics of a bridged crack in a discrete lattice, QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS, 2008, OXFORD UNIV PRESS, ISSN: 0033-5614
 868. S. Alexandrov; I. Baranowa; G. Miszuris,Compression of aviscoplastic strip between parallel rough plate, MECHANICS OF SOLIDS, 2008, Springer
 869. T. Balawender,The average unit pressure in upsetting process w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 870. B. Pawłowska; R. Śliwa,Extrusion load in plastic deformation of the profiles about complex shapes of the cross -section w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 871. T. Pieja; F. Stachowicz,Effect of temperature on mechanical properties of stainless steel sheet w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 872. I. Nowotyńska; G. Ryzińska,Influence of volume fraction of the components on the plastic flow of bimetal rods during extrusion w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 873. S. Kut,The method of ductile fracture modeling and predicting the shape of blanks w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 874. F. Stachowicz,Recovery of metals from used electric bateries w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 875. M. Koper; M. Mucha; R. Ostrowski,_, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISBN: 9788374933438
 876. F. Stachowicz,Redakcja monografii: Progressive Technologies and Materials , 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 877. A. Skrzat,Fully cuoupled thermal-stress analysis of automotive disc brake system., 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 878. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Opracowanie i skonfigurowanie zestawu maszyny wielofunkcyjnej do prac komunalnych, 2007
 879. J. Banaś; F. Stachowicz,Opracowanie technologii gięcia końcówki świecy żarowej, 2007
 880. W. Bieniasz; J. Grzybowski; G. Kopecki; T. Rogalski; P. Rzucidło; F. Stachowicz,Rozwój konstrukcji mikroprocesorowego układu sterowania pras PXP, PXP-M (polaryzacja impulsowa), PXP - T (nagrzew) do wyrobów z proszków, 2007
 881. R. Kluczowski; R. Śliwa,Technologia wytwarzania materiałów przeznaczonych na elektrolity jonowe stałotlenkowych ogniw paliwowych, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0208-6247
 882. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Efekt zastosowania matryc wypukłych w wyciskaniu materiałów złożonych w układzie rdzeń-powłoka, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 883. R. Śliwa; A. Żańczak,Hartowanie indukcyjne kół zębatych stosowanych w przemyśle lotniczym, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 884. F. Stachowicz,Umocnienie odkształceniowe materiału w próbach jedno- oraz dwuosiowego rozciągania blach, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 885. B. Pawłowska; R. Śliwa,Zastosowanie funkcji prądu w opisie kinematyki plastycznego płynięcia w procesie wyciskania kształtowników, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 886. S. Kut,Zastosowanie numerycznego modelowania 3D w projektowaniu technologii kucia matrycowego na gorąco, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 887. R. Perłowski; T. Trzepieciński; W. Zielecki,Analiza stanu naprężeń w spoinie zakładkowego połączenia klejowego umocnionego metodą pneumokulowania, TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU, 2007, OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PODSTAW TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI MASZYN TEKOMA, ISSN: 1230-7661
 888. S. Kut,Krytyczna analiza wskaźnika stanu naprężenia i propozycja nowego, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2007, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 889. B. Pawłowska,The influence of geometry extrudate cross-section on extrusion load, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2007, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 890. G. Ryzińska; R. Śliwa,Determining the factors of ductile fracure criteria equations used in modelling of composite materials extrusion process, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2007, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 891. F. Stachowicz,Polyethylene terephthalate (PET) recycling of post use products, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2007, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 892. J. Czaja; R. Śliwa,Modelling of screw joints with its experimental werification, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2007, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 893. T. Balawender,Sequential upsetting, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2007, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 894. B. Pawłowska; R. Śliwa,Fizyczne modelowanie płynięcia materiału w wyciskaniu profili o złożonym kształcie przekroju poprzecznego, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. MECHANIKA, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0137-2335
 895. S. Kut,Wpływ stanu naprężenia na odkształcenie pękania materiału w procesie wykrawania, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. MECHANIKA, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0137-2335
 896. A. Aslanyan; A. Dronka; G. Miszuris,Vibration Problems . Vibrations of damaged 1D-3D multi-structures, 2007, Springer
 897. A. Aslanyan; A. Dronka; G. Miszuris,Vibrations of damaged 1D-3D multi-structures, 2007, Springer
 898. S. Alexandrov; G. Miszuris,Viscoplasticity with a saturation stress: distinguishing features of the model, ARCHIVES OF MECHANICS, 2007, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH, ISSN: 0373-2029
 899. G. Miszuris; A. Ochsner,2D modelling of a thin elasto-plastic interphase between two different materials: plane strain case, COMPOSITE STRUCTURES, 2007, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0263-8223
 900. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,Necking in the tensile test. Correction formula and related error estimation, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2007, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 901. A. Dobroskok; L. Fradkin; A. Linkov; G. Miszuris,Crack redirection with thermal secondary loading., ENGINEERING FRACTURE MECHANICS, 2007, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0013-7944
 902. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner; M. Stasiak,A new evaluation procedure for the -butt joint test of adhesive technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2007, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0143-7496
 903. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,An attempt to improve the evaluation of the mechanical material properties from the axisymmetrical tensile test, ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY, 2007, LASER PAGES PUBL LTD, ISSN: 0021-2148
 904. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Evaluation of the Lazarus-Leblond constants in the asymptotic model of the interfacial wavy crack, JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2007, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 905. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Ochsner,Finite element verification of transmission conditions for 2D heat conduction problems, MATERIALS SCIENCE FORUM, 2007, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 0255-5476
 906. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Ochsner,Evaluation of transmission conditions for a thin heat-resistant inhomogeneous interphase in dissimilar material, MATERIALS SCIENCE FORUM, 2007, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 0255-5476
 907. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Waves and fracture in an inhomogeneous lattice structure, WAVES IN RANDOM AND COMPLEX MEDIA, 2007, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1745-5030
 908. J. Bercial; G. Miszuris; A. Movchan,Asymptotic analysis of Bloch-Floquet waves in the thin bi-material strip with a periodic array of finite-lenght cracks, WAVES IN RANDOM AND COMPLEX MEDIA, 2007, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1745-5030
 909. W. Frącz; S. Kut; P. Litwin; J. Mucha; F. Stachowicz,Dokładność geometryczna wyrobów wykrawanych ze wstępnym wyginaniem półwyrobu. XIV Konferencja Sprawozdawcza "Metalurgia 2006" organizowana przez Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 910. R. Śliwa,Plastic forming of metal composites of various structure. XIV Konferencja Sprawozdawcza "Metalurgia 2006" organizowana przez Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 911. B. Pawłowska; R. Śliwa,Wpływ czynników kształtu oraz własności wyciskanego profilu na efekt odkształcenia i poziom siły kształtowania. XIV Konferencja Sprawozdawcza "Metalurgia 2006" organizowana przez Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 912. S. Kut,Wpływ wybranych parametrów na jakość wyrobów w procesie wykrawania dokładnego, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 913. J. Pisula; A. Skrzat,Symulacja numeryczna pracy przekładni zebatych w Metodzie Elementów Skończonych., ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 914. B. Pawłowska; R. Śliwa,Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania wyrobów o różnej geometrii przekroju poprzecznego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2006, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 915. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modification of multi-stage drawing process of complex part, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2006, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 916. K. Lejda; F. Stachowicz,Odzysk metali w procesach recyklingu oraz uwarunkowania w rozwoju konstrukcji samochodów, ZESZYTY NAUKOWE, 2006
 917. A. Skrzat,Numerical and experimental data visualization using OpenGL library procedures., ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 918. T. Balawender,The use of stress anisotropy coefficients in plasticity criteria of sheet metals, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 919. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Experimental analysis of layered composite of extrusion using different die geometry, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 920. S. Kut,Sposób wyznaczania odkształcenia pękania w próbie jednoosiowego rozciągania próbek płaskich, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 921. S. Kut; J. Mucha,Możliwości programu Fasform Advanced jako narzędzia wspomagającego pracę technologa, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 922. B. Pawłowska; R. Śliwa,The influence of cross-section geometry of the extrudate on the extrusion load, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 923. T. Pieja; F. Stachowicz,Numerical modeling of V-die bending process, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 924. I. Nowotyńska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Kryteria pękania w modelowaniu wyciskania materiałów złożonych, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 925. F. Stachowicz,PET- recycling of post use products, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 926. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Finite element analysis of the deep pressing of rectangular drawpieces, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 927. M. Sitek; F. Stachowicz,Wywijanie obrzeża otworu - wpływ wybranych parametrów, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2006, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 928. P. Litwin; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesu gięcia rur, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2006, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 929. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Influence of anisotropy on the rectangular parts drawing process - experimental and numerical study, MANUFACTURING ENGINEERING, 2006, SOC MANUFACTURING ENGINEERS, ISBN/ISSN: 0361-0853
 930. G. Ryzińska; R. Śliwa,Ductile fracture phenomenon during extrusion of bimetal rods, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2006, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISBN/ISSN: 1733-3490
 931. F. Stachowicz,Formability of aluminium alloy sheets used for airplane skin parts, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN/ISSN: 1896-8856
 932. V. Aslanian; A. Aslanyan; Y. Hudak; G. Miszuris,Metodika Resheniia Zadach po matematike, 2006, FIEDERALNOJE AGIENCTWO POBRAZOWANIU MOSIEWSKIJ GOSUDARTWIENYJ TECHNICIESKIJ UNIWERSITET(MGIREA) , ISBN: 573390578
 933. M. Gromada; G. Miszuris,New formulae to determine properties of elasto-plastic materials from the tensile test, 2006, AKADEMIA PEDAGOGICZNA W KRAKOWIE, ISBN: 838625567
 934. W. Bieniasz,Urządzenie dozujące kleje epoksydowe do montażu złączy światłowodowych, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 935. B. Krywult,Postęp technologiczny w kształtowaniu wytworów z żywic wzmocnionych włóknami (ŻWW), POSTĘP W PRZETWÓRSTWIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH, 2006, TOWARZYSTWO PRZETWÓRCÓW TWORZYW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH SIMP
 936. A. Aslanyan; J. Dronka; G. Miszuris; O. Selsil,Vibrations of a weakly nondegenerate 1D-3D multi-strusture., ARCHIVES OF MECHANICS, 2006, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH, ISBN/ISSN: 0373-2029
 937. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan,Steady-state motion of a mode-III crack on imperfect interfaces, QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS, 2006, OXFORD UNIV PRESS, ISBN/ISSN: 0033-5614
 938. G. Kuhn; G. Miszuris; A. Ochsner,FEM-analysis of nonclassical transmission conditions between elastic structures. Part 2: Stiff imperfect interface, COMPUTERS, MATERIALS, & CONTINUA, 2006, TECH SCIENCE PRESS, ISBN/ISSN: 1546-2218
 939. A. Ogórek; F. Stachowicz,Determination of forming limits of thin aluminium sheets, 2005, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 940. T. Balawender,A comparision of a tensile test with a planer simple shear test in sheet metals, 2005, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 941. T. Balawender,Porównanie próby rozciągania z próbą ścinania prostego ze względu na warunek plastyczności, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 942. S. Kut,Graniczne odkształcenie pękania w procesie wykrawania, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 943. S. Kut; T. Pieja,Wyznaczenie zarysu powierzchni kształtujących narzędzi z uwzględnieniem zjawiska sprężynowania na przykładzie części giętej w przemyśle lotniczym, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 944. G. Ryzińska; R. Śliwa,Zjawisko pękania podczas wyciskania materiałów złożonych, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 945. B. Pawłowska; R. Śliwa,Doświadczalna analiza płynięcia metalu podczas współbieżnego wyciskania wyrobów o przekrojach nieosiowosymetrycznych, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 946. F. Stachowicz,Progressive technologies and materials, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 947. F. Stachowicz,Reuse, recovery and recycling of metals from end of life vehicles w: Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 948. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,The use of artificial neural networks for prediction of friction coefficient value w: Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 949. T. Balawender,Comparision of uniaxial test with simple shear test in respect of plasticity criteria. w :Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 950. S. Kut,The limit ductile fracture strain in blanking process. w: Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 951. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Plastyczne płynięcie kompozytu metalowego w procesie wyciskania z zastosowaniem matryc o różnej geometrii, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 952. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Wpływ anizotropii plastycznej oraz warunków tarcia na proces kształtowania wytłoczki., 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 953. L. Polański; F. Stachowicz,Geometric accuracy of stainless steel tubes after bending. w: Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 954. S. Kut; F. Stachowicz,Punching with the pre-bending of semi-product - experimental investigation and FEM simulation, 2005, UNIWERSYTET W OSTRAWIE, CZECHY
 955. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Influence of anisotropy on the cup-drawing process, 2005, UNIWERSYTET W OSTRAWIE, CZECHY
 956. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Organizacja - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Progresywne technologie i materiały PRO-TECH-MA'05", Bezmiechowa, 28-30.06., Politechnika Rzeszowska, , 2005
 957. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Determination of frictional characteristics of brass sheets by application of artificial neural networks, 2005, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 958. R. Śliwa,Organizacja konferencji krajowej - Odkształcalność Metali i Stopów, Katedra Przeróbki Plastycznej PRz, Bezmiechowa, 22-25 listopada, 2005
 959. F. Stachowicz,Odzysk metali w procesach recyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO RECYKLINGU
 960. A. Skrzat,Finite Element method Incremental Approach to Roller Straightening Process., 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 961. T. Balawender,Punkt przegięcia krzywych spęczania, PRZEGLĄD MECHANICZNY_, 2005, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 962. J. Czaja; R. Śliwa,Wpływ parametrów technologii wytwarzania na cechy warstwy wierzchniej podkładek stosowanych do połączeń silnie obciążonych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2005, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 963. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modelowanie numeryczne procesu kształtowania wytłoczek prostokątnych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2005, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 964. T. Balawender,Analiza krzywych spęczania materiałów metalicznych, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2005, INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, POZNAŃ , ISBN/ISSN: 0867-2628
 965. L. Polański; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne procesu gięcia rur ze stali nierdzewnej, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2005, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 966. T. Pieja; F. Stachowicz,Wady wytłoczek części silnika lotniczego i przyczyny ich występowania, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2005, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 967. B. Pawłowska; R. Śliwa,The influence of geometry extrudate cross-section on mechanics of metal flow in extrusion, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2005, KOMITET METALURGII PAN, ISBN/ISSN: 1733-3490
 968. W. Frącz; P. Litwin; F. Stachowicz,Experimental and numerical study of open structural profile bending process, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2005, KOMITET METALURGII PAN, ISBN/ISSN: 1733-3490
 969. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,An effect of the yield criterion on the position of the bi-material interface in planar flow of three-layer material through wedge-shape channel, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2005, KOMITET METALURGII PAN, ISBN/ISSN: 1733-3490
 970. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Wpływ anizotropii na proces kształtowania wytłoczek, PRACE NAUKOWE - MECHANIKA, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 971. S. Kut; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna wykrawania ze wstępnym wygięciem półwyrobu, PRACE NAUKOWE - MECHANIKA, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 972. S. Kut; F. Stachowicz,Blanking with pre-bending of steel sheets-experimental investigation and fem simulation , THE ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2005, KING FAHD UNIVERSITY SAUDI ARABIA
 973. W. Frącz; B. Krywult,Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych., 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 974. W. Bieniasz,Urządzenie do diagnostyki i kontroli postępów w procesie rehabilitacji stawu skokowego, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 975. M. Gromada; G. Miszuris,Asymptotyczne zachowanie rozwiązania w najmniejszycm przekroju próbki osiowosymetrycznej podczas testu na rozciąganie w początkowym etapie powstawania szyjki., 2005, Politechnika Białostocka
 976. A. Aslanyan; J. Dronka; G. Miszuris; O. Selsil,The effect of structural damage on the vibrations of 1D-3D multi-structures., 2005, Politechnika Białostocka
 977. M. Hajdukiewicz; G. Miszuris,Matematyczne modelowanie zachowania liny kotwicznej statku przy dużym falowaniu, 2005, Politechnika Białostocka
 978. J. Flasher; G. Miszuris; Z. Ren; B. Zafosnik,Determination of stress intensity factors and T-stress from displacements using least square method., 2005, FREDRICH-ALEXANDER UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG
 979. W. Bieniasz,Metoda i urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji ręki, 2005
 980. B. Krywult,Tailoring - metoda kształtowania właściwości tworzyw wzmocnionych włóknami (TWW), PRZEGLĄD MECHANICZNY_, 2005, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 981. G. Miszuris; Z. Ren; B. Zafosnik,Modelling of surfece crack growth under lubricated rolling-sliding contact loading, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2005, SPRINGER - VERLAG, ISBN/ISSN: 0376-9429
 982. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologicznych kształtowania TWW- cz. V. Kierunki poprawy konkurencyjności technologicznej TWW., PLASTICS REVIEW, 2005, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 983. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologocznych kształtowania TWW- cz.IV. Kierunki poprawy konkurencyjności technologicznej TWW., PLASTICS REVIEW, 2005, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 984. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologicznych kształtowania TWW - cz. III. Symulacja procesów utwardzania., PLASTICS REVIEW, 2005, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 985. G. Miszuris; A. Ochsner,Transmission conditions for a soft elasto-plastic interphase between two elastic materials. Plane strain state, ARCHIVES OF MECHANICS, 2005, INSITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH PAN, ISBN/ISSN: 0373--2029
 986. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner,A strategy for the Simulation of Adhesive Layers, JOURNAL OF ADHESION AND INTERFACE, 2005, THE SOCIETY OF ADHESIAN AND INTERFACE, KOREA
 987. J. Flasher; G. Miszuris; Z. Ren; B. Zafosnik,Determination of crack propagation angle for surface subjected to lubricated contact conditions, MECHANIKA, 2005, Politechnika Opolska
 988. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,Possible improvements in the analytical evaluation of necking phenomena in the axisymmetric tensile test., MECHANIKA, 2005, Politechnika Opolska
 989. J. Flasher; G. Miszuris; Z. Ren; B. Zafosnik,Dolocevanje parametrov mechanike loma v Williamsovi enacbi., ZBORNIK DEL LJUBLJANA , 2005, SLOVENSKO DRUSTVO ZA MEHANIKO
 990. J. Derecz; G. Miszuris; Z. Ren; M. Ulbin,Influence of temperature field near crack tip on crack propagation direction, GEP , 2005, WĘGIERSKA AKADEMIA NAUK
 991. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner; Z. Ren; M. Vesenjak,Numeraical investigation of cellular metals under consideration of internal pore pressure:small and large displacemment approaches., , 2005, Politechnika Częstochowska
 992. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,Evaluation of material properties from axisimmetric tensile samples: remarks on error estimate, , 2005, AMA ASSOCIATION FOR SENSOR TECHNOLOGY
 993. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner; Z. Ren; M. Vesenjak,On the influence of the internal pore pressure on the elasto-plastic behaviour of cellular and porous materials, , 2005, FREDRICH-ALEXANDER UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG
 994. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,On the axisymmetric tensile test: are there improvements of the Bridgman and Davidenkov-Spiridonova formulae possible., , 2005, FREDRICH-ALEXANDER UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG
 995. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Ochsner,Evaluation of Transmission Conditions for Thin Elasto-Plastic Interfaces, , 2005, FREDRICH-ALEXANDER UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG
 996. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Investigation of blanking process using TiN coated tool materials, 2004, CHAIR OF MANUFACTURING TECHNOLOGY, ERLANGEN
 997. F. Stachowicz,Some modern methods of reuse, recovery and recycling of metals from end of life vehicles, 2004, DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY
 998. W. Bieniasz; A. Kwolek; A. Lesiak; R. Śliwa,Zastosowanie nowej metody i urządzenia w diagnostyce i rehabilitacji ręki, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 999. W. Bieniasz; A. Kwolek; R. Śliwa; O. Wolińska,Ocena przydatności zestawu do pomiarów zakresu ruchu palców oraz powierzchni dłoniowej u pacjentów z zaburzoną funkcją ręki, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1000. W. Bieniasz; R. Śliwa,New method and device for diagnosing and rehabilitation of injured hand, 2004, CROATIAN SOCIETY OF MECHANICS
 1001. B. Pawłowska; R. Śliwa,Effect of metal flow pattern on resistance to deformation in extrusion of non-circular profiles, 2004, CROATIAN SOCIETY OF MECHANICS
 1002. R. Śliwa,Organizacja konferencji krajowej - Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej PRz, Łańcut, 16-19 listopada, 2004
 1003. W. Frącz; P. Litwin; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesu gięcia ceowników, 2004, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 1004. W. Frącz; S. Kut; P. Litwin; J. Mucha; F. Stachowicz,Dokładność geometryczna wyrobów wykrawanych z blach, Grant U-6506/G, Nr 3 T08B 042 26 (suma: 100 000 zł), 2004
 1005. P. Kazanowski; W. Libura; R. Śliwa,Effect of the Convex Die Geometry on the Process Parameters During Extrusion w: Exploring Innovations in Extrusion Technology vol 2, 2004, ET FUNDATION (EXTRUSION TECHNOLOGY FOR ALUMINUM PROFILES FOUNDATION)
 1006. W. Bieniasz; A. Kwolek; A. Lesiak; R. Śliwa,Wykorzystanie nowej metody i urządzenia do diagnostyki dysfunkcji ręki, 2004
 1007. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,An effect of the yeld criterion of the position of the bi-material interface in planar flow of three layer material through a wedge-shape channel, 2004
 1008. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,ANN Application for Determination of Frictional Characteristics of Brass Sheet Metal, 2004, PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE
 1009. P. Litwin; F. Stachowicz,Artificial Inteligence Identification of Box Profile Bendling Parameters, 2004, PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE
 1010. M. Sitek; F. Stachowicz,Wpływ geometrii stempla na stopień wywinięcia obrzeża otworu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1011. B. Pawłowska; R. Śliwa,Wpływ udziału objętościowego oraz sposobu aranżacji składników kompozytu na wielkość siły w próbie ściskania, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1012. S. Kut,Sposób wykrawania ze wstępnym wygięciem półwyrobu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1013. I. Nowotyńska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Niejednorodność plastycznego odkształcenia warstwowych materiałów złożonych w próbie ściskania, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1014. G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,Asymptotyczne wzory obliczania nacisków jednostkowych w ciągnieniu oraz wyciskaniu materiałów mono i bimetalicznych z zastosowaniem matrycy stożkowej, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1015. R. Kluczowski; Z. Pędzich; R. Śliwa,Wpływ cech metalicznych wtrąceń w nanokompozytach na osnowie TZP na ich właściwości mechaniczne, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1016. R. Kluczowski; Z. Pędzich; R. Śliwa,Wpływ wybranych technik wytwarzania na efekt dyspersji fazy metalicznej w nanokompozytach na osnowie tetragonalnych polikryształów tlenku cyrkonu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1017. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Investigation of frictional characteristic of sheet metal with different surface topography, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2004, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 1018. M. Sitek; F. Stachowicz,Estimation of hole flangeability for AW5754 aluminium alloy sheets, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2004, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 1019. J. Mucha; F. Stachowicz,Effect of clearance of blanking of generator sheets - experimental investigation and numerical simulation, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1020. S. Kut; F. Stachowicz,Effect of pre-bending on stamps quality in steel sheets blanking process, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1021. I. Nowotyńska; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Evaluation of formability of layered metal composite in upsetting test, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1022. W. Frącz; A. Ogórek; F. Stachowicz,Forming limits of the AW1050 aluminium sheets, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1023. I. Nowotyńska; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Mechanical behaviour of layered composite material in upsetting extrusion test, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1024. I. Nowotyńska; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Plastic flow during extrusion of non-simmetrical sections, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1025. T. Balawender,Sequential upsetting, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1026. M. Sitek; F. Stachowicz,Wywijanie kołnierzy wokół otworów w blachach karoseryjnych, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2004, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 1027. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania współczynnika tarcia podczas kształtowania blach, INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, 2004, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 1028. J. Slota; E. Spisak; F. Stachowicz,Investigation of biaxial stress-strain relationship of steel sheet metal, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, 2004, Uniwersytet Zielonogórski, ISBN/ISSN: 1425-1655
 1029. M. Sitek; F. Stachowicz,Estimation of hole flangeability for AW5754 aluminium alloy sheets w: Metal Forming 2004, INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL AND RELATED MATERIALS, 2004, GRIPS MEDIA GMBH
 1030. F. Stachowicz,Inhomogeneity and forming limits of copper sheets, INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING MODELLING, 2004, UNIVERSITY OF SPLIT, ISBN/ISSN: 1330 1365
 1031. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,The axial compression of tall solid cilinders with small interfacial friction, 2004, COLLEGE OF JUDEA AND SAMARIA
 1032. B. Krywult,Tailoring - metoda kształtowania właściwości tworzyw wzmocnionych włóknami (TWW), MATERIAŁY POLIMEROWE I ICH PRZETWÓRSTWO - MONOGRAFIA, 2004, TOWARZYSTWO PRZETWÓRCÓW TWORZYW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH SIMP
 1033. W. Frącz; B. Krywult,Wsparcie projektanta, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1034. B. Krywult,Rozszerzalność cieplna kompozytów polimerowych, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1035. W. Frącz; B. Krywult,Programy CAE (Computer Aided Engineering) - moduły wspomagające obliczenia konstrukcyjne wyrobów, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1036. B. Krywult,Tworzywa wzmocnione włóknami (TWW) - realia technologiczne, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1037. B. Krywult,"Termomechanika" makrostruktur TWW, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1038. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologicznych kształtowania TWW - cz.I, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1039. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologicznych kształtowania TWW - cz.II, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1040. W. Geis; G. Miszuris; A. Saendig,Asymtotic models for piezoelectric stack actuators with thin metal inclusions., IANS - INSTITUTE OF ANALYSIS AND NUMERICAL SIMULATION (PREPRINTS), 2004, UNIWERSYTET W STUTTGARCIE
 1041. J. Gegner; G. Miszuris; A. Ochsner,Wljalnie izmienjajuszczegosja w zawisimosti ot metoda pasćeta kofficienta diffuzjii na profili koncentracjii ugleroda w stali, METALLOVEDENIE I TERMICZESKAJA OBRABOTKA METALLOV, 2004, ROSYJSKA AKADEMIA NAUK
 1042. G. Miszuris,Imperfect transmission conditions for a thin weakly compressible interface. 2D problems., ARCHIVES OF MECHANICS, 2004, INSITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH PAN, ISBN/ISSN: 0373-2029
 1043. G. Miszuris; A. Ochsner,Edge effects connected with thin interfaces in composite materials, COMPOSITE STRUCTURES, 2004, Elsevier, ISBN/ISSN: 0263--8223
 1044. J. Gegner; G. Miszuris; A. Ochsner,Effect of Diffusivity as a Function of the Method of Computation of Carbon Concentration Profiles in Steel., METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT, 2004, CONSULTANTS BUREAU/SPRINGER, ISBN/ISSN: 0026--0673
 1045. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner,Macroscopic behaviour of porous metals with internal gas pressure under multiaxial loading conditions , , 2004, COLLEGE OF JUDEA AND SAMARIA
 1046. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,Critical analysis of thye evaluation of plastic material properties obtained from standard round tensile specimen, , 2004, COLLEGE OF JUDEA AND SAMARIA
 1047. G. Miszuris; A. Ochsner,Numerical esimate of error connected with the application of imperfect transmission conditions in composite structures, , 2004, COLLEGE OF JUDEA AND SAMARIA
 1048. F. Stachowicz,Biaxial stress-strain relationship of sheet metal from hydraulic bulging test, 2003, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 1049. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,TiN coatet steels as a material for blanking stamps, 2003, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 1050. F. Stachowicz,Inhomogeneity and forming limits of cooper sheets, 2003, SOCIETY FOR SCIENCE AND ENGINEERING, UNIVERSITY OF ZILINA, SLOVAKIA
 1051. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Effect of surface topography on frictional characteristic of sheet metal, 2003, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1052. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Opory tarcia podczas kształtowania blach karoseryjnych, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1053. P. Litwin; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesu gięcia kątowników, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 1054. W. Frącz; E. Spisak; F. Stachowicz,Comparison of uniaxial and biaxial stress-strain relationship of sheet metal, 2003, OPTIMPRIESS
 1055. R. Śliwa,Organizacja konferencji - Odkształcalność Metali i Stopów, Katedra Przeróbki Plastycznej PRz, Łańcut 18-21 listopada, 2003
 1056. J. Orkisz; A. Skrzat,Residual Stress Reconstruction in Railroad Passenger and Freight Car Wheels, 2003
 1057. I. Chojmakova; J. Slota; E. Spisak; F. Stachowicz,Zn coatings prevention reliability of steel sheets after plastic deformation, 2003, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 1058. F. Stachowicz,Effect of surface topography on frictional characteristic of sheet metal, 2003, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1059. P. Litwin; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesu gięcia kątowników, PRZEGLĄD MECHANICZNY_, 2003, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 1060. J. Czaja; R. Śliwa,Analiza zmienności parametrów połączenia śrubowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1061. F. Stachowicz,Experimental and numerical study springback problems in sheet metal bending, ARCHIVES OF METALLURGY, 2003, KOMITET METALURGII PAN
 1062. F. Stachowicz,Plastic flow parameters of brass sheets under uniaxial and biaxial testing, MATERIALS ENGINEERING, 2003, MECHANICAL ENGINEERING FACULTY UNIVERSITY OF ZILINA AT ZILINA
 1063. P. Litwin; F. Stachowicz,Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania parametrów gięcia profili konstrukcyjnych , INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, 2003, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 1064. I. Chojmakova; J. Slota; E. Spisak; F. Stachowicz,The influence of deformation and corrosion atmosphere on Zn coatings, MANUFACTURING ENGINEERING, 2003, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 0361-0853
 1065. T. Paszek; A. Skrzat,Three-dimensional contact analysis of car leaf spring, , 2003,
 1066. G. Miszuris,Interface crack and imperfect interface approach., 2003, ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION AND UNIVERSITY OF MARIBOR
 1067. G. Miszuris,Międzywarstwowa szczelina na granicy nieidealnego połączenia materiałów., 2003, Politechnika Białostocka
 1068. C. Chen; E. Glushkov; G. Miszuris; S. Reutskiy; C. Santos,Boundary Meshless Methods for Solving Large Scale Large Scale Problems.PST.CLG.980398.EUR 10,000.00, 2003
 1069. G. Miszuris,Mode III Interface Crack Lying At Thin Nonhomogeneous Anisotropic Interface. Asymptotics Near The Crack Tip., 2003, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS
 1070. K. Kolk; G. Kuhn; G. Miszuris,3D singularities with applications to fatigue crack growth, 2003, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS
 1071. B. Krywult,Tailoring-kompozyty komputerowo skrojone, PLASTICS REVIEW, 2003, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1072. B. Krywult,Komputerowe bazy danych tworzyw sztucznych, PLASTICS REVIEW, 2003, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1073. B. Krywult,Projektowanie makrostruktur z tworzyw wzmocnionych włóknami (TWW), PLASTICS REVIEW, 2003, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1074. B. Krywult,Struktura kanapki i plastra miodu, PLASTICS REVIEW, 2003, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1075. S. Alexandrov; G. Miszuris,Osesimetriczeskoe plasticzeskoe techenie dvuhslojnogo materiala cherez konicheskij kanal.(w języku rosyjskim), DOKŁADY ROSYJSKIEJ AKADEMII NAUK (PHISICS), 2003, ROSYJSKA AKADEMIA NAUK
 1076. W. Geis; G. Miszuris; A. Saendig,Piezoelectricity in multilayer actuators. Modelling and anaysis in two and three dimensions., IANS - INSTITUTE OF ANALYSIS AND NUMERICAL SIMULATION (PREPRINTS), 2003, UNIWERSYTET W STUTTGARCIE
 1077. S. Alexandrov; G. Miszuris,Axisymmetric Plastic Flow of a Bilayer Material Through a Conical Channel, DOKLADY PHYSICS, 2003, MAIK NAUKA /INTERPERIODICA PUBL., ISBN/ISSN: 1028-3358
 1078. C. Chen; G. Kuhn; J. Li; G. Miszuris,Radial basic functions for solving near singular Poisson problem, COMMUNICATIONS IN NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING, 2003, JOHN WILEY & SONS, LTD., ISBN/ISSN: 1069-8299
 1079. G. Kuhn; G. Miszuris; A. Ochsner,Imperfect interface in dissimilar elastic body:FEM analysis, , 2003, ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION AND UNIVERSITY OF MARIBOR
 1080. P. Litwin; F. Stachowicz,SSN w zastosowaniu do wyznaczania parametrów gięcia profili cienkościennych, 2002
 1081. F. Greskovic; J. Mihok; F. Stachowicz,The investigation of tool life in blanking of electric motor laminations, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1082. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Clearance and tool wear influence on quality of electric motor lamination, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1083. F. Stachowicz,Determination of biaxial stress-strain relationship of sheet metal from hydraulic bulging test, 2002
 1084. W. Miszuris; R. Śliwa,Mathematical modelling of the extrusion of bi-metalic rods w: The 5-th International Esaform Conference, 2002, EUROPEAN SCIENTIFIC ASSOCIATION FOR MATERIAL FORMING
 1085. G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,Theoretical and experimental analysis of compression of two layer plastic material, 2002, INSITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH PAN
 1086. P. Litwin; F. Stachowicz,Moment gnący i sprężynowanie w procesie gięcia rur, badania experymentalne i symulacja numeryczna, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2002, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1087. M. Drużbicki; A. Kwolek; M. Majka; R. Śliwa,Spring - back effect in diagnosing and controlling the rehabilitation process of patients after stroke, ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 1088. W. Frącz; F. Stachowicz,Craching limit curve of zinc -coated deep drawing quality steel sheet, MIEŻDUNARODYJ SBORNIK NAUCZNYCH TRUDOW - DONIECK, 2002, DONECKIJ GOSUDARCTVENNYJ TECHNICZESKIJ UNIVERSITET
 1089. W. Miszuris; R. Śliwa,Plastic deformation of layered composite material with different features of components under compression test, ARCHIVES OF METALLURGY, 2002, KOMITET METALURGII PAN
 1090. F. Stachowicz,Determination of stress-strain relationship of sheet metal in uniaxial and biaxial tension, ARCHIVES OF METALLURGY, 2002, KOMITET METALURGII PAN
 1091. W. Frącz; F. Stachowicz,An experimental and numerical study of thin sheet metal bending, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2002, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 1092. P. Litwin; F. Stachowicz,Wyznaczanie parametrów gięcia profili skrzynkowych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, ZBIRNIK NAUKOVICH PRAC' NTU i TAU, 2002, NACIONALNIJ TRANSPORTNIJ UNIVERSITET, KIJIV
 1093. T. Balawender,The analysis of upsetting curves of composite materials, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2002, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1094. F. Stachowicz,Spring-back dependence on material properties in sheet metal bending, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2002, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1095. G. Miszuris; R. Śliwa,On the evaluation of formability of metal composites under conditions of extrusion process and adequate material test , ADVANCED TECHNOLOGY OF PLASTICITY, 2002, JAPAN SOCIETY FOR TECHNOLOGY OF PLASTICITY
 1096. B. Krywult,Pultruzja- atrakcyjny proces wytwarzania półwytworów z TWW (tworzyw wzmocnionych włóknami), 2002, STOWARZYSZENIE POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW
 1097. P. Kazanowski; W. Libura; G. Miszuris,Model of deformation zone in extrusion through convex dies.5-th ESAFORM of Metal w: The 5 International Esaform Conference, 2002, EUROPEAN SCIENTIFIC ASSOCIATION FOR MATERIAL FORMING
 1098. G. Miszuris,Various imperfect interfaces and singular stress fields near the interface crack tip., 2002, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 1099. S. Alexandrov; G. Miszuris,Asymptotic analisys of planar and axially symmetric radial plastic flow of composite material.34-th Solid Mechanics Conf., 2002, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 1100. B. Krywult,Żródła uszkodzeń i zniekształceń wytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami, POLIMERY, 2002, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ, WARSZAWA, ISBN/ISSN: 0032-2725
 1101. B. Krywult,Wybrane problemy technologiczne i badawcze z zakresu przetwórstwa tworzyw wzmocnionych TWW, POSTĘP W PRZETWÓRSTWIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH, 2002, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 1102. B. Krywult,Pultruzja, PLASTICS REVIEW, 2002, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1103. G. Miszuris,Interaction of the Mode III interface crack with a thin stiff nonideal interface., FRACTURE MECHANICS BEYOND , 2002, EMAS PUBLISHING
 1104. W. Frącz; F. Stachowicz,Differential plastic properties and forming limits of thin sheet metal, 2001, A.M. HABRAKEN
 1105. F. Greskovic; F. Stachowicz,Wpływ parametrów wykrawania na jakość powierzchni cięcia, 2001
 1106. P. Litwin; F. Stachowicz,Determination of aluminium - alloy profile bending parameters using ANN method, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1107. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Tin coated steels as a material for blanking stamps, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1108. W. Frącz; F. Stachowicz,Strain state dependence of differential strain hardening parameters of sheet metal, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1109. F. Stachowicz,Low-alloy high-speed steel as a material for blanking stamps, 2001, A.M. HABRAKEN
 1110. T. Balawender; G. Miszuris; W. Miszuris; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Teoretyczna i eksperymentalna analiza ksztaltowania plastycznego kompozytów metalowych o różnej strukturze, Grant nr 7T08A 028 18 U-5628/G, suma: 68 000 zł, 2001
 1111. T. Balawender; W. Frącz; F. Stachowicz,Dokładność kształtu wyrobów wykonywanych w procesach wytłaczania i gięcia blach, Grant nr 7T08B 010 17, suma: 29 600 zł, 2001
 1112. J. Krok; J. Orkisz; A. Skrzat,Residual Stress Reconstruction in Railroad Car Wheels Based On Experimental Data Measured At Saw Cut Test, 2001, POLITECHNIKA KRAKOWSKA
 1113. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Structural and mechanical aspect of forming the dual phase steels withouth heat treatment, 2001, AUSTRIAN SOCIETY OF EXPERIMENTAL STRAIN ANALYSIS
 1114. W. Miszuris; R. Śliwa,Efekt odkształcenia złożonego materiału warstwowego o różnych cechach składników w warunkach modelowania testu ściskania, 2001
 1115. G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,Problem położenia granicy rozdziału różnych materiałów w modelowaniu ich jednoczesnego plastycznego płynięcia w wyciskaniu, 2001
 1116. W. Miszuris; R. Śliwa,Problem of Interface in co-extrusion of bi-metalic roads, 2001, AUSTRIAN SOCIETY OF EXPERIMENTAL STRAIN ANALYSIS
 1117. R. Śliwa,Organizacja konferencji krajowej - Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej, Łańcut, 2001
 1118. R. Śliwa,Organizacja konferencji krajowej, 2001
 1119. W. Bieniasz; J. Grzybowski; R. Śliwa,System komputerowego sprzężenia zwrotnego z urządzeniem diagnostyczno-rehabilitacyjnym do rejestracji i kontrolowanej rehabilitacji osób z niedowładem, 2001
 1120. W. Frącz; B. Krywult; F. Stachowicz,Badania właściwości plastycznych płyt kompozytowych, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1121. P. Litwin; F. Stachowicz,Wyznaczanie parametrów gięcia profili skrzynkowych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, 2001
 1122. T. Balawender,Analiza naprężeń w strefach leżących poza główną kotliną odkształcenia, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1123. J. Czaja; R. Śliwa,Analiza wpływu cech geometrycznych podkładki na parametry pracy połączenia gwintowego silnie obciążonego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1124. J. Boczar; R. Śliwa,Możliwości kształtowania odkuwek lotniczych z superstopów niklu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1125. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Ocena zużycia narzędzi przy wykrawaniu blach prądnicowych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1126. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Badania trwałości narzędzi pokrytych warstwą TiN wykrawających ze stali, MECHANIK, 2001, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISBN/ISSN: 0025-6552
 1127. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,On the dead zone formation and limit analysis in axially symmetric extrusion, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 2001, PERGAMON, ISBN/ISSN: 0020-7403
 1128. F. Greskovic; F. Stachowicz,The quality of blanked surface dependence on fine blanking parameters, ŻURNAŁ" PROJEKTUWANNIA, WYROBNICTWO I EKSPLUATACJA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBIW I POIZDIW" LWÓW , 2001, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 1129. G. Kuhn; G. Miszuris,Asymptotics of elastic field near the tip of interface crack under nonclassical transmission conditions, 2001
 1130. S. Alexandrov; G. Miszuris,Influence of a single temperature cycle on crack propagation in a thin plate with a cold expanded hole, 2001
 1131. G. Kuhn; G. Miszuris,Interface crack and nonideal interface concept, 2001
 1132. B. Krywult,Pultruzja - efektywna metoda wytwarzania półwyrobów z tworzyw wzmocnionych włóknami, POLIMERY, 2001, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ, WARSZAWA, ISBN/ISSN: 0032-2725
 1133. B. Krywult,Tworzywa wzmocnione włóknami TWW, priorytety i bariery zastosowań, PRZEGLĄD MECHANICZNY_, 2001, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 1134. G. Miszuris,Interface crack and nonideal interface concept, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2001, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, ISBN/ISSN: 0376-9429
 1135. G. Kuhn; G. Miszuris,Asyptotic behaviour of the elastic solution near the tip of the crac situated at a nonideal interface, ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK, 2001, WILEY-VCH Verlag Berlin GmbH
 1136. G. Kuhn; G. Miszuris,Special modelling of the interface crack problem (Mode I and II), ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK, 2001, WILEY-VCH Verlag Berlin GmbH
 1137. G. Kuhn; G. Miszuris,Comparative study of an interface crack for different wedge-interface models, ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS, 2001, SPRINGER - VERLAG, ISBN/ISSN: 0939-1533
 1138. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,An analysis of the plane -strain compression of a three layer strip, ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS, 2001, SPRINGER - VERLAG, ISBN/ISSN: 0939-1533
 1139. P. Litwin; F. Stachowicz,Artifical Intelligence Identification of Box Profile Bending Parameters, 2000, THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
 1140. P. Litwin; F. Stachowicz,Artifical Neural Networks in Box Profile Bending Parameters Identification, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1141. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,An Approach to the Modelling of Extrusion of bi-metallic rods., 2000, A.A. BALKEMA, ROTTERDAM
 1142. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,An Approach to the Modelling of Extrusion/Drawing of bi-metalic composities, 2000
 1143. W. Miszuris; R. Śliwa,Description of Metal Flow in Extrusion by experimental and numerical Methods., 2000
 1144. S. Alexandrov; W. Miszuris; R. Śliwa,Effect of material parameters on fracture in upsetting of a three layer strip, 2000
 1145. R. Śliwa,Theoretical and Experimental Aspects of Plastic Deformation of Metal Composites., 2000, MICHEL POTIER-FERRY
 1146. J. Jaworski; T. Mrugała; F. Stachowicz,Application of low-alloy high-speed steels as a material for blanking stamps., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1147. S. Bać; F. Stachowicz,Dimensional inaccuracy of shallow drawings made of aluminium alloy sheets, 2000, THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
 1148. S. Bać; F. Stachowicz,The efficiency of sheet metal blanking process., 2000
 1149. F. Stachowicz,Diferential plastic flow properties of brass sheets under unaxial and biaxial testing., 2000, A.A. BALKEMA, ROTTERDAM
 1150. T. Balawender,Plastyczne przeguby w procesie prasowania wahającą matrycą., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 1151. W. Frącz; F. Stachowicz,Determination of the forming limit diagram of steel sheets, 2000, THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
 1152. F. Stachowicz,Deformation state in autobody panels in relation to forming lmit diagram., 2000
 1153. W. Frącz; F. Stachowicz,Calculation of the forming limit diagram of deep drawing steel sheet., 2000, GRAFROS
 1154. G. Ryzińska; R. Śliwa,Efekt niejednorodności makrostruktury podczas wyciskania kształtowników metalowych., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 1155. B. Pawłowska; R. Śliwa,Siła wyciskania kształtowników w procesie nieosiowosymetrycznym., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 1156. W. Frącz; F. Stachowicz,Strain and strain state dependence of plastic parameters of sheet metal., 2000
 1157. W. Bieniasz; A. Kwolek; M. Majka; R. Śliwa,The Modified Method of Examination of Posture Symmetry and Rehabilitation of Patients with Hemiparesis after Sroke, 2000
 1158. R. Śliwa,Analysis of fracture phenomena in the processes of metal forming, 2000
 1159. F. Stachowicz,Uzyskanie tytułu naukowego profesora, 2000
 1160. W. Bieniasz; A. Kwolek; M. Majka; R. Śliwa,Urządzenie do diagnozowania i rehabilitacji osób po udarze mózgu z połowicznym niedowładem, 2000
 1161. T. Balawender; W. Frącz; F. Stachowicz,Dokładność kształtu wyrobów wykonywanych w procesach wytłaczania i gięcia blach, Grant nr 7T08B 010 17 U-5501/G suma: 67 130 zł, 2000
 1162. T. Balawender; G. Miszuris; W. Miszuris; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Teoretyczna i eksperymentalna analiza kształtowania plastycznego kompozytów metalowych o róznej strukturze, Grant nr7T08A 028 18 U-5628/G suma: 44000 zł, 2000
 1163. J. Czaja; R. Śliwa,Problemy konstrukcyjno-technologiczne w kształtowaniu podkładek do połączeń wysokowytrzymałościowych., RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2000, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1164. P. Litwin; F. Stachowicz,Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania parametrów gięcia profili skrzynkowych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2000, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1165. F. Stachowicz,Bending with upsetting of cooper tube elbows., JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, 2000, Elsevier, ISBN/ISSN: 0924-0136
 1166. F. Stachowicz,Material inhomogenity and forming limit diagram of cooper and brass sheets., PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2000
 1167. S. Alexandrov; G. Miszuris,An approach to fracture analysis of butt joints., 2000
 1168. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,Influence of fridtion on the dimensions of bi-metallic rods after extrusion., 2000
 1169. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,Influence of the temperature fields on the distribution of residual in a thin plate with an inclusion., 2000
 1170. G. Kuhn; G. Miszuris,Interface crack and various models of wedge interface, 2000
 1171. V. Liubymov; G. Miszuris; P. Pawlus,Surface topography determinity coefficient., 2000
 1172. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,Planar flow of a three-layer plastic material through a converging wedge-shaped channel, 2000, UNIVERSITET DE METZ
 1173. G. Kuhn; G. Miszuris,Special modelling of the interface crack problem, 2000, UNIVERSITY OF GOTTINGEN
 1174. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,Planar flow of a three-layer plastic material through a converging wedge-shaped channel., EUROPINEAN JOURNAL OF MECHANICS, 2000, ROLSTON GORDON COMMUNICATIONS
 1175. B. Krywult,Zbiorniki cylindryczne z PE-HD przeznaczone do zabudowy podziemnej., ZESZYTY NAUKOWE, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ