tttttt
 1. K. Kogut; S. Kut,Rozdzielacz wiązki światła lasera hartowniczego do hartowania narzędz,i zwłaszcza gnących, 2020
 2. S. Kut,Zestaw zawiasów do bramy rozwiernej, 2020
 3. T. Balawender; P. Myśliwiec,Experimental Analysis of FSW Process Forces, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0137-4478, DOI
 4. B. Pawłowska,Analysis of the Possibility of Obtaining Aviation Profiles from 7039 Aluminum Alloy in the Extrusion Process, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0137-4478, DOI
 5. A. Skrzat; M. Wójcik,The application of Chaboche model in uniaxial ratcheting simulations, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0137-4478, DOI
 6. M. Bujny; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa; M. Zwolak,Effect of Welding Parameters and Metal Arrangement of the AA2024-T3 on the Quality and Strength of FSW Lap Joints for Joining Elements of Landing Gear Beam, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, ISSN: 1733-3490, DOI
 7. A. Skrzat; M. Wójcik,An Identification of the Material Hardening Parameters for Cyclic Loading - Experimental and Numerical Studies, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, ISSN: 1733-3490, DOI
 8. T. Balawender; Ł. Bąk; M. Zwolak,Experimental analysis of mechanical characteristics of KOBO extrusion method, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, ISSN: 1733-3490, DOI
 9. A. Skrzat; M. Wójcik,Fuzzy logic enhancement of material hardening parameters obtained from tension–compression test , CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS, 2020, ISSN: 0935-1175, DOI
 10. M. Bucior; K. Ochał; T. Trzepieciński; W. Zielecki,Effect of slide burnishing of shoulder fillets on the fatigue strength, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0268-3768, DOI
 11. M. Wójcik,Investigation of filtration properties and microbiological characteristics of sewage sludge after physical conditioning with the use of ground walnut shells, POWDER TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0032-5910, DOI
 12. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,The Use of Wood Biomass Ash in Sewage Sludge Treatment in Terms of Its Agricultural Utilization, WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, 2020, ISSN: 1877-2641, DOI
 13. K. Dudek; B. Krasowski; A. Kubit; J. Slota; T. Trzepieciński,Application of X-ray Diffraction for Residual Stress Analysis in Truncated Cones Made by Incremental Forming, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2020, ISSN: 2299-8624, DOI
 14. R. Gieleta; G. Ryzińska,Effect of Test Velocity on the Energy Absorption Under Progressive Crushing of Composite Tubes, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2020, ISSN: 2299-8624, DOI
 15. S. Kut; F. Stachowicz,Bending Moment and Cross-Section Deformation of a Box Profile, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2020, ISSN: 2299-8624, DOI
 16. A. Skrzat; M. Wójcik,Numerical Modeling of Superplastic Punchless Deep Drawing Process of a Ti-6Al-4V Titanium Alloy, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2020, ISSN: 2299-8624, DOI
 17. S. Kut,Podest do rusztowań budowlanych, 2019
 18. S. Kut,Wózek transportowo-narzędziowy do budownictwa, 2019
 19. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Suszarnia do płodów rolnych, zwłaszcza ziół, 2019
 20. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Urządzenie do korowania wiotkich pędów zdrewniałych roślin, 2019
 21. S. Kut,Podest stalowy do rusztowań budowlanych, 2019
 22. K. Kogut; S. Kut,Sposób hartowania laserowego zewnętrznych naroży narzędzi gnących, z rozdziałem wiązki światła, 2019
 23. A. Masłoń; T. Trzepieciński,Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cieczy, zwłaszcza ścieków, 2019
 24. S. Kut; G. Ryzińska,Absorber energii uderzeń, 2019
 25. W. Niemiec; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Palnik do spalania biomasy, zwłaszcza w postaci zrębków, 2019
 26. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Piec do ogrzewania powietrza, 2019
 27. G. Ryzińska,Kompozyty włókno węglowe-żywica epoksydowa w zastosowaniu na elementy pochłaniające energię uderzenia, 2019 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-285-3
 28. W. Frącz; G. Janowski,The Modeling Aspects of Wood Polymer Composites Sturcture in CAE Softwares [w:] Napędy pojazdów. Modelowanie komputerowe konstrukcji i układów technologicznych, 2019 Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO , ISBN: 978-83-7996-718-6
 29. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, 2019 Dynów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-334-8
 30. F. Stachowicz; M. Wójcik,Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, 2019 Dynów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-334-8
 31. F. Stachowicz; M. Wójcik,Metody recyklingu wyrobów azbestowych w aspekcie propagowania zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenach wiejskich [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, 2019 Dynów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-334-8
 32. K. Antosz; R. Kluz; T. Trzepieciński,Forecasting the Mountability Level of a Robotized Assembly Station [w:] Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-319-97489-7, DOI
 33. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Application of irregular roller burnishing in the shaft straightening process-Experimental and numerical study [w:] Proceedings of the 22nd International ESAFORM Conference on Material Forming (ESAFORM 2019), 2019 Melville, AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1847-9, DOI
 34. W. Bochnowski; M. Drabczyk; K. Faes; A. Kubit; T. Trzepieciński,Analysis of the mechanism of fatigue failure of the Refill Friction Stir Spot Welded overlap joints, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2019, ISSN: 1644-9665, DOI
 35. A. Gontarz; Z. Gronostajski; L. Lisiecki; A. Łukaszek-Sołek; J. Łuksza; L. Madej; S. Mróz; Z. Muskalski; W. Muzykiewicz; Z. Pater; M. Pietrzyk; R. Śliwa; J. Tomczak; S. Wiewiórowska; G. Winiarski; J. Zasadziński; S. Ziółkiewicz,Recent development trends in metal forming, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2019, ISSN: 1644-9665, DOI
 36. G. Prusty; M. David; G. Ryzińska; J. Tarasiuk; S. Wroński,Effect of fibre architecture on the specific energy absorption in carbon epoxy composite tubes under progressive crushing, COMPOSITE STRUCTURES, 2019, ISSN: 0263-8223, DOI
 37. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,An impact of assembly interference on stresses in the die tool system during bolt forging, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 38. S. Buszta; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,The influence of geometrical parameters and tools material on the quality of the joint made by FSW method in AA2024 thin sheets, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 39. B. Pawłowska; R. Śliwa; M. Zwolak,Possibilities to obtain products from 2024 and 7075 chips in the process of consolidation by kobo extrusion, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 40. J. Andres; W. Łogin; R. Ostrowski; R. Śliwa,The influence of tool geometry for refill friction stir spot welding (RFSSW) on weld properties during joining thin sheets of aluminum alloys, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 41. Ł. Bąk; A. Skrzat; M. Wójcik,Fuzzy logic enhancement of material strain hardening data obtained in the Heyer’s test, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 42. S. Kut; P. Maj; T. Mrugała,Effect of relative thickness reduction and heat treatment on AMS 5596 sheet mechanical properties after flow forming, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 43. S. Kut; I. Nowotyńska,The influence of die shape and back tension force on its wear in the process of wire drawing , ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 44. P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Friction stir welding of ultrathin AA2024-T3 aluminum sheets using ceramic tool, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2019, ISSN: 1733-3490, DOI
 45. M. Hebda; M. Kłonica; A. Kubit; M. Pytel; T. Trzepieciński,The influence of temperature gradient thermal shock cycles on the interlaminar shear strength of fibre metal laminate composite determined by the short beam test, COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2019, ISSN: 1359-8368, DOI
 46. M. Biglar; M. Gromada; T. Trzepieciński,Microstructural modelling of polycrystalline materials and multilayer actuator layers, CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS, 2019, ISSN: 0935-1175, DOI
 47. W. Bochnowski; M. Drabczyk; K. Faes; M. Korzeniowski; A. Kubit; T. Trzepieciński,Analysis of the effect of structural defects on the fatigue strength of RFSSW joints using C‐scan scanning acoustic microscopy and SEM, FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES, 2019, ISSN: 8756-758X, DOI
 48. K. Faes; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński,Polyoptimisation of the refill friction stir spot welding parameters applied in joining 7075-T6 Alclad aluminium alloy sheets used in aircraft components, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2019, ISSN: 0268-3768, DOI
 49. W. Bochnowski; K. Faes; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński,A weighting grade-based optimization method for determining refill friction stir spot welding process parameters, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 2019, ISSN: 1059-9495, DOI
 50. F. Stachowicz; M. Wójcik,Influence of physical, chemical and dual sewage sludge conditioning methods on the dewatering efficiency, POWDER TECHNOLOGY, 2019, ISSN: 0032-5910, DOI
 51. B. Adamczyk-Cieslak; M. Koralnik; S. Kut; P. Maj; J. Mizera; T. Mrugała; T. Pieja; B. Romelczyk-Baishya,Mechanical properties and microstructure of Inconel 625 cylinders used in aerospace industry subjected to flow forming with laser and standard heat treatment, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIAL FORMING, 2019, ISSN: 1960-6206, DOI
 52. M. Wójcik,Ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania techniczne w sektorze motoryzacyjnym. Część II: Rozwiązania ingerujące w pracę silnika, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2019, ISSN: 1509-5878, DOI
 53. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Development of small-scale low-cost methods of drying herbs and agricultural products, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2019, ISSN: 2300-5130, DOI
 54. K. Szwajka; T. Trzepieciński; J. Zielińska-Szwajka,Experimental Study on Drilling MDF with Tools Coated with TiAlN and ZrN, MATERIALS, 2019, ISSN: 1996-1944, DOI
 55. R. Fejkiel; A. Kubit; J. Slota; T. Trzepieciński,An Experimental Study of the Frictional Properties of Steel Sheets Using the Drawbead Simulator Test, MATERIALS, 2019, ISSN: 1996-1944, DOI
 56. H. Lemu; T. Trzepieciński,A three-dimensional elastic-plastic contact analysis of Vickers indenter on a deep drawing quality steel sheet, MATERIALS, 2019, ISSN: 1996-1944, DOI
 57. K. Faes; A. Kubit; J. Slota; Ł. Święch; T. Trzepieciński,Experimental and Numerical Investigations of Thin-Walled Stringer-Stiffened Panels Welded with RFSSW Technology under Uniaxial Compression, MATERIALS, 2019, ISSN: 1996-1944, DOI
 58. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental assessment of the depth of the deformed layer in the roller burnishing process, MATEC WEB OF CONFERENCES, 2019, ISSN: 2261-236X, DOI
 59. G. Hirpa; M. Kowalik; T. Trzepieciński,Effect of pressing parameters on the quality of joint formation of heat exchanger fins with the base plate, MATEC WEB OF CONFERENCES, 2019, ISSN: 2261-236X, DOI
 60. W. Frącz; G. Janowski,Ocena wpływu wyboru modelu mikromechanicznego na prognozowanie orientacji włókien oraz właściwości mechaniczne kompozytu WPC, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2019, ISSN: 0209-2689, DOI
 61. F. Stachowicz; M. Wójcik,Influence of sewage sludge conditioning with use of biomass ash on its rheological characteristics, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2019, ISSN: 2083-4772, DOI
 62. S. Bosiakov; T. Trzepieciński,Analysis of frictional resistance arising at the edge of the sheet metal drawing die, JOURNAL OF FRICTION AND WEAR, 2019, ISSN: 1068-3666, DOI
 63. T. Trzepieciński,A Study of the Coefficient of Friction in Steel Sheets Forming, METALS, 2019, ISSN: 2075-4701, DOI
 64. W. Frącz; G. Janowski,Fiber shape selection problems in material models used in numerical strength analysis of wood-polymer composites, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2019, ISSN: 2084-6096
 65. W. Frącz; G. Janowski,Predicting effect of fiber orientation on chosen strength properties of wood-polymer composites, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2019, ISSN: 2084-6096
 66. T. Trzepieciński,Kształtowanie przyrostowe blach – możliwości zastosowania w przemyśle lotniczym, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2019, ISSN: 1895-6408
 67. H. Lemu; T. Trzepieciński,Numerical analysis of the influence of friction conditions on the pile-up effect in Vickers hardness measurements, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, ISSN: 1757-8981, DOI
 68. H. Lemu; T. Trzepieciński,FEM-based assessment of wear of stamping die, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, ISSN: 1757-8981, DOI
 69. H. Lemu; T. Trzepieciński,Prediction of springback in the air V-bending of metallic sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, ISSN: 1757-8981, DOI
 70. H. Lemu; T. Trzepieciński,Finite element method-based modeling of bending under tension friction test of deep drawing quality steel sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, ISSN: 1757-8981, DOI
 71. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Experimental Research of Sewage Sludge Conditioning with The Use of Selected Biomass Ashes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, ISSN: 1755-1307, DOI
 72. T. Trzepieciński,Obróbka materiałów kompozytowych, Materiały Kompozytowe, 2019, ISSN: 2084-1949
 73. M. Bujny; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Possibilities of joining different metallic parts of structure using friction stir welding methods, Procedia Manufacturing, 2019, ISSN: 2351-9789, DOI
 74. Ł. Bąk; M. Bucior; E. Guźla; W. Zielecki,Analiza statystyczna wpływu parametrów pneumokulowania na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024, TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU, 2019, ISSN: 2450-8217
 75. T. Balawender; J. Banaś; R. Śliwa,Sposób podgrzewania blach z materiałów trudno odkształcalnych poddawanych wyoblaniu, 2018
 76. S. Kut,Sposób otwierania bramy rozwiernej, 2018
 77. S. Kut,Brama rozwierna, 2018
 78. S. Kut,Zestaw zawiasów do bramy rozwiernej, 2018
 79. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Nawóz popiołowo-osadowy, 2018
 80. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Powietrzny kolektor słoneczny z ogniwami fotowoltaicznymi, 2018
 81. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Kolektor słoneczny o budowie modułowej oraz sposób sterowania tym kolektorem, 2018
 82. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Suszarnia kontenerowa, 2018
 83. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Wóz ascenizacyjny do podpowierzchniowego dawkowania nawozów płynnych, 2018
 84. M. Wójcik,Niekonwencjonalne metody kondycjonowania osadów ściekowych [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2017, 2018 Gliwice, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-950087-0-2
 85. F. Stachowicz; M. Wójcik,The application of biomass ashes in sewage sludge management - a SWOT analysis [w:] 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018. Book of abstracts, 2018 Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISBN: 978-83-7493-010-9
 86. W. Frącz; G. Janowski,The Chosen Properties of Biocomposites on the Base PHBV with Cellulose Fillers [w:] International Scientific Conference "Central Industrial District as The Potential of Development and Innovations in Constructions and Technologies of Special Purpose" Book o Abstracts, 2018 Stalowa Wola, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 87. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Machines and Horticultural Implements for the Cultivation of Small-Scale Herbs and Spices [w:] I International and XIX National Conference of the cycle: PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL REGIONS, 2018 Białowieża, Politechnika Białostocka
 88. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Cultivation of herbal plants as a method of management of wasteland [w:] I International and XIX National Conference of the cycle: PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL REGIONS, 2018 Białowieża, Politechnika Białostocka
 89. J. Jaworski; J. Mucha; T. Trzepieciński,Kształtowanie trwałości eksploatacyjnej narzędzi do przeróbki plastycznej metali, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-266-2
 90. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Zrównoważona mechanizacja upraw wierzby wiciowej w gospodarstwach małoobszarowych, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-251-8
 91. Ł. Bąk; A. Dzierwa; W. Zielecki,Analiza wpływu struktury geometrycznej powierzchni na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych stopu tytan Ti6Al4V [w:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK 2018". Materiały konferencyjne, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 92. Ł. Bąk; M. Bucior; E. Guźla; W. Zielecki,Analiza statystyczna wpływu parametrów pneumokulowania na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024 [w:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN - MTK 2018". Materiały konferencyjne, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 93. Ł. Bąk; F. Stachowicz; M. Wójcik,Unconventional material from sewage sludge with a potential application in a road construction [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 94. V. Eremeyev; A. Skrzat; F. Stachowicz,Homogenization of honeycombs structures by micropolar elasticity approach [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 95. T. Balawender; Ł. Micał; P. Myśliwiec,The influence of joining parameters on mechanical properties of friction stir welding joint [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 96. S. Kut; I. Nowotyńska,Comparative analysis of the impact of die design on its load and distribution of stress during extrusion [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 97. S. Kut,Effect of thickness and sheet material properties on loading the bending tool [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 98. T. Balawender; R. Śliwa; M. Zwolak,Investigation of die oscilation effect in KOBO extrusion process [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 99. B. Pawłowska,Mechanical properties of chips from magnesium alloy after consolidation using the KOBO method [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 100. W. Frącz; G. Janowski,Evaluation of fibers orientation effect in the polymer matrix on strength properties of wood-polymer composites (WPC) [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 101. T. Balawender; P. Myśliwiec; R. Śliwa,The analysis of forming loads of friction stir welding joint [w:] PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, 2018 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7947-313-7
 102. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego [w:] Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, 2018 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-7-3
 103. A. Masłoń; M. Wójcik,Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze [w:] Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, 2018 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-7-3
 104. F. Stachowicz; M. Wójcik,Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako przykład zrównoważonej gospodarki odpadami [w:] Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, 2018 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-7-3
 105. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Application of BaTiO3 Perovskite Material for Piezoelectric Multilayer Actuators [w:] Applied Physics, System Science and Computers. Proceedings of the 1st Interantional Conference on Applied Physics, System Science and Computers (APSAC2016), September 28-30, Dubrovnik, Croatia, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-53933-1, DOI
 106. M. Biglar; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Fracture prediction of piezoelectric ceramic by the 2-D Boundary element analysis [w:] Advances in Mechanics of Microstructured Media and Structures, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-73693-8, DOI
 107. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,On computational evaluation of stress concentration using micropolar elasticity [w:] Applied Physics, System Science and Computers. Proceedings of the 1st Interantional Conference on Applied Physics, System Science and Computers (APSAC2016), September 28-30, Dubrovnik, Croatia, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-53933-1, DOI
 108. Ł. Bąk; B. Ciecińska; L. Pyziak; T. Więcek,The case study of cutting of the polypropylene and its composite with talc with the CO2 laser usage [w:] 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018. Vol. 18, Energy and clean technologies. Iss. 4.3, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change, modern and power sources, 2018 Sofia, STEF'92 Technology Ltd., ISBN: 978-619-7408-70-6, DOI
 109. V. Eremeyev; V. Kusch; F. Stachowicz,On bending of laminate plates with interfacial stresses [w:] Shell Structures: Theory and Applications Volume 4. Proceedings of the 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications, (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdansk, Poland, 2018 London , Taylor & Francis Group, ISBN: 978-1-138-05045-7
 110. M. Kowalik; T. Trzepieciński,A Method of Increasing the Depth of the Plastically Deformed Layer in the Roller Burnishing Process [w:] Volume 1960: Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming, 2018 Melville, AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1663-5, DOI
 111. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental and Numerical Study of the Effect of Rolling Parameters on Shaft Deformation during the Longitudinal Rolling Process [w:] Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming: ESAFORM 2018: 23–25 April 2018, Palermo, Italy, 2018 Melville, N.Y., AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1663-5, DOI
 112. M. Grabowski; R. Ostrowski; D. Wyszyński,Some aspects of precise laser machining - Part 2: Experimental [w:] Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming: ESAFORM 2018: 23–25 April 2018, Palermo, Italy, 2018 Melville, N.Y., AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1663-5, DOI
 113. M. Wójcik,Examinations of the Effect of Ashes from Coal and Biomass Co-combustion on the Effectiveness of Sewage Sludge Dewatering, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 2018, ISSN: 1505-3695, DOI
 114. B. Adamczyk-Cieslak; P. Błyskun; S. Kut; P. Maj; J. Mizera; T. Mrugała; B. Romelczyk-Baishya,Flow forming and heat-treatment of Inconel 718 cylinders, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, 2018, ISSN: 0924-0136, DOI
 115. T. Malinowski; M. Motyka; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński,Investigation of 17-4PH steel microstructure and conditions of elevated temperature forming of turbine engine strut, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, 2018, ISSN: 0924-0136, DOI
 116. T. Gałaczyński; G. Luty; P. Myśliwiec; R. Śliwa,Łączenie doczołowe cienkich blach ze stopów tytanu metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW), OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2018, ISSN: 0867-2628
 117. S. Buszta; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Możliwości wykorzystania materiału ceramicznego na narzędzia do realizacji procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem cienkich blach tytanowych, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2018, ISSN: 0867-2628
 118. T. Balawender,The ability to clinching as a function of material hardening behavior, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-1532, DOI
 119. H. Lemu; T. Trzepieciński,Determination of Frictional Resistances of Deep Drawing Quality Steel Sheets in Bending Under Tension Test, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-2393
 120. L. Kascak; S. Kut; J. Slota,FEM Modeling of Shear Cutting of Electrical Steel Sheets under Various Technological Conditions, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-2393
 121. F. Stachowicz,Determination of the Hole-flangeability for thin Sheets, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-2393
 122. M. Wójcik,Rheological Properties of New and used Brake Fluids, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2018, ISSN: 1335-2393
 123. W. Bochnowski; R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Analysis of the mechanical properties and of micrographs of refill friction stir spot welded 7075-T6 aluminium sheets, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1644-9665, DOI
 124. A. Kubit; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Refill friction stir spot welding of 7075-T6 aluminium alloy single-lap joints with polymer sealant interlayer, COMPOSITE STRUCTURES, 2018, ISSN: 0263-8223, DOI
 125. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Assessment of Failure Strength of Real Alumina Foams with Use of the Periodic Structure Model, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, ISSN: 1733-3490, DOI
 126. P. Myśliwiec; R. Śliwa,Friction stir welding of thin sheets of magnesium alloy AZ31B, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, ISSN: 1733-3490, DOI
 127. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Multiscale approach for modeling fracture in piezoelectric ceramics, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, ISSN: 1733-3490, DOI
 128. A. Kubit; R. Kudelski; P. Kwolek; A. Obłój; T. Trzepieciński,Strength properties of aluminium/glass-fiber-reinforced laminate with additional epoxy adhesive film interlayer, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2018, ISSN: 0143-7496, DOI
 129. M. Bucior; A. Kubit; M. Pytel; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Failure mechanisms of refill friction stir spot welded 7075-T6 aluminium alloy single-lap joints, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2018, ISSN: 0268-3768, DOI
 130. B. Adamczyk-Cieślak; S. Kut; M. Lewczuk; P. Maj; J. Mizera; T. Mrugała,Formability, Microstructure and Mechanical Properties of Flow-Formed 17-4 PH Stainless Steel, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 2018, ISSN: 1059-9495, DOI
 131. R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński,Investigations of temperature-induced errors of positioning of an industrial robot arm, JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, ISSN: 1738-494X, DOI
 132. M. Biglar; M. Gromada; G. Ryzińska; T. Trzepieciński,3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2018, ISSN: 0955-2219, DOI
 133. R. Moszumański; T. Trzepieciński,FEM numerical analysis of the compaction of a mixture of brake pad components taking account of the real shapes and dimensions of particles, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2018, ISSN: 0023-432X, DOI
 134. Ł. Bąk; S. Bosiakov; I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Ocena zmian topografii powierzchni blach poddanych odkształceniu plastycznemu, PRZEGLĄD MECHANICZNY, 2018, ISSN: 0033-2259, DOI
 135. W. Frącz; G. Janowski,Determination of viscosity curve and PVT properties for wood-polymer composite, WOOD RESEARCH, 2018, ISSN: 1336-4561
 136. A. Masłoń; M. Wójcik,Nowe kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, FORUM EKSPLOATATORA, 2018, ISSN: 1640-8624
 137. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Increasing the Capability of the Process of Placing Inserts in Foundry Moulds, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-3310, DOI
 138. S. Kut,Wpływ grubości oraz właściwości materiału blachy na obciążenie narzędzia zginarki, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2018, ISSN: 1230-3534, DOI
 139. M. Kowalik; T. Mazur; T. Trzepieciński,Assessment of the Depth of the Deformed Layer in the Roller Burnishing Process, STRENGTH OF MATERIALS, 2018, ISSN: 0039-2316, DOI
 140. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,The use of simulation methods in the analysis of the manufacturing process of hex allen bolts, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 2018, ISSN: 1330-3651, DOI
 141. T. Malinowski; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński,Experimental Investigations of Induction Heating in Warm Forming of Stainless Steel Sheets, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 2018, ISSN: 1330-3651, DOI
 142. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Metody wyznaczania oporów tarcia podczas kształtowania blach przeznaczonych na karoserie pojazdów samochodowych, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 143. K. Kogut; S. Kut; I. Nowotyńska,Hartowanie laserowe narzędzi z wykorzystaniem podzielnika wiązki, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 144. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Materials and technologies in motorization in the aspect of safety and ecology, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 145. M. Wójcik,Możliwości recyklingu różnych frakcji odpadów w budownictwie drogowym, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 146. G. Janowski,Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Formy wtryskowe, optymalizacja procesu, zastosowanie z wyszczególnieniem przemysłu samochodowego, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 147. M. Wójcik,Azbest w odpadach motoryzacyjnych. Współczesne metody recyklingu odpadów azbestowych z sektora motoryzacyjnego, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 148. M. Wójcik,Ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania techniczne w sektorze motoryzacyjnym. Część I: Rozwiązania konstrukcyjne, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2018, ISSN: 1509-5878, DOI
 149. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Machines and Horizontal Implements for the Cultivation of Small-Scale Herbs and Spices, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 2299-8993, DOI
 150. Ł. Bąk; F. Stachowicz; M. Wójcik,Unconventional Materials from Sewage Sludge with a Potential Application in a Road Construction, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2018, ISSN: 2080-4075, DOI
 151. R. Kluz; A. Kubit; J. Sęp; T. Trzepieciński,Effect of temperature variation on repeatability positioning of a robot when assembling parts with cylindrical surfaces, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 2018, ISSN: 1507-2711, DOI
 152. M. Wójcik,Waste in the geopolymerization process. Proposal of the use of asbestos and fly ashes in the production of geopolymer concrete, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 153. D. Kraska; T. Trzepieciński,Analiza numeryczna odkształceń blachy dc04 w procesie kształtowania wytłoczek osiowosymetrycznych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 154. Ł. Bąk; S. Bosiakov; I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Wpływ odkształcenia blachy stalowej na zmianę struktury geometrycznej powierzchni w warunkach kontaktu powierzchni sferycznej z powierzchnią płaską, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 155. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Experimental evaluation of value of friction coefficient in the drawbead region, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 156. B. Krasowski; A. Kubit; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Possibilities of application of incremental sheet-forming technique in aircraft industry, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 157. W. Frącz; G. Janowski,Selected properties of biocomposites on the basis of PHBV with cellulose fillers, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 158. A. Skrzat; M. Wójcik,The application of fuzzy logic in engineering applications, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2018, ISSN: 0209-2689, DOI
 159. A. Masłoń; I. Opaliński; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Possibility of recycling the biomass ashes in sewage sludge management, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2018, ISSN: 2083-4772, DOI
 160. K. Szwajka; T. Trzepieciński,On the Machinability of Medium Density Fiberboard by Drilling, BIORESOURCES, 2018, ISSN: 1930-2126, DOI
 161. W. Bochnowski; T. Trzepieciński; L. Witek,Variation of surface roughness, micro-hardness and friction behaviour during sheet-metal forming, INTERNATIONAL JOURNAL OF SURFACE SCIENCE AND ENGINEERING, 2018, ISSN: 1749-785X, DOI
 162. R. Kluz; A. Kubit; K. Ochałek; T. Trzepieciński; D. Wydrzyński,Friction stir welding of 2024-T3 aluminium alloy sheet with sheet pre-heating, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 2018, ISSN: 1580-2949, DOI
 163. M. Gromada; T. Trzepieciński,Characterization of mechanical properties of barium titanate ceramics with different grain sizes, MATERIALS SCIENCE-POLAND, 2018, ISSN: 2083-134X, DOI
 164. D. Kraska; T. Trzepieciński,Finite element based prediction of deformation in sheet metal forming process, APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2018, ISSN: 1895-3735, DOI
 165. S. Kut; I. Nowotyńska,Comparative analysis of the impact of die design on its load and distribution of stress during extrusion, APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2018, ISSN: 1895-3735, DOI
 166. R. Gieleta; G. Ryzińska,Experimental Studies on Impact of CFRP Tubes Structure on Amount of Absorbed Energy Under Dynamic Conditions, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2018, ISSN: 2084-6096
 167. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Drying of Herbal Plants as a Method of Management of Wasteland, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 2018, ISSN: 0867-8898
 168. T. Trzepieciński,Cięcie za pomocą nożyc gilotynowych, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2018, ISSN: 1895-6408
 169. T. Trzepieciński,Przecinanie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2018, ISSN: 1895-6408
 170. T. Trzepieciński,Cięcie laserowe kompozytów warstwowych wzmacnianych włóknami, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2018, ISSN: 1895-6408
 171. T. Trzepieciński,Wybór metody cięcia materiałów kompozytowych, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2018, ISSN: 1895-6408
 172. H. Lemu; T. Trzepieciński,Frictional Resistances of AMS5599 Nickel-based Alloy at High Pressure Conditions, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, ISSN: 1757-8981, DOI
 173. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Sewage sludge conditioning with the application of ash from biomass-fired power plant, E3S Web of Conferences, 2018, ISSN: 2267-1242, DOI
 174. F. Stachowicz; M. Wójcik,The application of biomass ashes in sewage sludge management – a SWOT analysis, E3S Web of Conferences, 2018, ISSN: 2267-1242, DOI
 175. K. Chmielowski; A. Masłoń; M. Wójcik,Efficient use of energy in wastewater treatment plants, Energy Policy Studies, 2018
 176. Ł. Bąk; S. Kut; F. Stachowicz,Sposób rozpychania tulei grubościennych, zwłaszcza o przekroju kołowym i narzędzie rozpychające do stosowania tego sposobu, 2017
 177. A. Masłoń; T. Trzepieciński,Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cieczy, zwłaszcza ścieków, 2017
 178. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Suszarnia do objętościowych płodów rolnych, 2017
 179. W. Niemiec; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Palnik do spalania biomasy, zwłaszcza w postaci zrębków, 2017
 180. W. Niemiec; T. Trzepieciński,Piec do ogrzewania powietrza, 2017
 181. S. Kut,Podest do rusztowań budowlanych, 2017
 182. S. Kut,Wózek transportowo-narzędziowy do budownictwa, 2017
 183. R. Śliwa; P. Tyczyński,Twist drill bit for drilling composite materials, 2017
 184. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Analiza możliwości zagospodarowania osadów ściekowych w wybranych krajach - studium literatury [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska IV, 2017 Gliwice, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-930232-6-4
 185. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,Analiza deformacji i naprężeń w ażurowych elementach metalowych z zastosowaniem mikropolarnej teorii sprężystości [w:] XII Konferencja Naukowa. Odkształcalność metali i stopów OMIS'2017: materiały konferencyjne: rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 186. M. Biglar; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analiza naprężeń w ceramice piezoelektrycznej za pomocą metody elementów brzegowych [w:] XII Konferencja Naukowa. Odkształcalność metali i stopów OMIS'2017: materiały konferencyjne: rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 187. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Weryfikacja eksperymentalna wpływu modelu materiałowego na zachowanie się materiału elastomerowego w różnych schematach obciążenia [w:] XII Konferencja Naukowa. Odkształcalność metali i stopów OMIS'2017: materiały konferencyjne: rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 188. P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Wpływ warunków realizacji procesu FSW na efekt łączenia cienkich blach ze stopu 2024-T3 [w:] XII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS'2017 Materiały konferencyjne. Rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 189. V. Kushch; S. Kut; G. Ryzińska,Zastosowanie różnych metod homogenizacji w obliczeniach modułu Younga kompozytów typu diament-metal [w:] XII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS'2017 Materiały konferencyjne. Rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 190. S. Buszta; P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Wpływ warunków procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW) na inicjację uplastycznienia strefy połączenia liniowego cienkich blach [w:] XII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS'2017 Materiały konferencyjne. Rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 191. B. Pawłowska; R. Śliwa; M. Zwolak,Plastyczne płynięcie materiałów metalicznych o różnej strukturze materiału wsadowego w warunkach procesu KOBO [w:] XII Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW OMIS'2017 Materiały konferencyjne. Rozszerzone streszczenia, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-181-8
 192. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,The influence of metallic interface on micro-mechanical fracture and electric al behaviour of multilayer piezoelectric actuator [w:] Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materials, IPM 2017, 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-141-2
 193. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modeling of interfacial cracks in homogeneous piezoelectric ceramics under both electric and mechanical loading [w:] Proceedings of 9th Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials, 2017 Białystok, Politechnika Białostocka
 194. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Możliwość zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych [w:] Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki, 2017 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-2-8
 195. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Obróbka komunalnego osadu ściekowego przeznaczonego do nawożenia plantacji roślin energetycznych [w:] Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki, 2017 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-2-8
 196. M. Hojny; T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; T. Trzepieciński,Numerical analysis of cooling system in warm metal forming process [w:] Metal 2017 26th International Conference On Metallurgy and Materials, 2017 Ostrava, TANGER LTD., ISBN: 978-80-87294-79-6
 197. T. Malinowski; T. Pieja; T. Trzepieciński; K. Żaba,Two-stage rubber-pad based forming of fan engine bearing housing [w:] Metal 2017 26th International Conference On Metallurgy and Materials, 2017 Ostrava, TANGER LTD., ISBN: 978-80-87294-79-6
 198. W. Frącz; G. Janowski,The effect of gas type on chosen properties of molded piece and process parameters of MuCell® injection molding on the base of numerical simulations [w:] Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites, vol.5, 2017 Lwów, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISBN: 978-617-7359-98-1
 199. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,A Bondary element formulation for microstructural modelling of multilayer actuator layers [w:] 8th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, 6th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology in Engineering SMART 2017, 2017 Madrid , INTERNATIONAL CENTER FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING (CIMNE), ISBN: 978-84-946909-3-8
 200. W. Bryk; R. Ostrowski; D. Wyszyński; M. Zwolak,Laser Beam Machining of Polycrystalline Diamond for Cutting Tool Manufacturing [w:] Proceedings of the 20th International ESAFORM Conference on Material Forming, 2017 Dublin , AIP PUBLISHING, ISBN: 978-0-7354-1580-5, DOI
 201. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analysis of crack initiation and propagation in piezoelectric ceramic by using boundary element method [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 202. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Experimental evaluation of draw bead coefficient of friction [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 203. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Assurance of machine repair quality in production plants [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 204. M. Kowalik; T. Mazur; T. Trzepieciński,Assessment of the deformed layer depth in burnishing process [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 205. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Hydrometallurgical method of selected metals recovery from sewage sludge ashes [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 206. B. Pawłowska,Mechanical properties of 2024 aluminum Allom chips products obtained with the KOBO metod [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 207. W. Frącz; G. Janowski,The fiber geometry selection in material model used in numerical strength analysis of wood-polymer composites [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 208. W. Frącz; G. Janowski,The chosen mechanical properties of biopolymer composites reinforced with cellulose fibers [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 209. S. Kut; P. Maj; T. Mrugała; G. Ryzińska; F. Stachowicz,Effect of relative thickness reduction and heat treatment on ams 5504 sheet mechanical properties after flow forming [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 210. Ł. Bąk; A. Skrzat,SPH simulation of the screening process in the parametric resonance screen [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 211. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Stress analysis of the single adhesive lap joints with plastic deformation of connected matherials [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 212. S. Kut; I. Nowotyńska,Stress calculations in the die during extrusion depending on its construction [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH, ISBN: 978-80-553-3181-2
 213. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz; A. Vinakurava,Linear micropolar elasticity analysis of stresses in bones under static loads [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 214. T. Balawender,The ability of clinchning as a function of material hardening behavior [w:] Proceedings of PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING 2017, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 215. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Land-applying municipal sludge in energetic willow plantations [w:] International Multidisciplinary Conference 12th Edition, 2017 Baia Mare, Nyiregyhaza, [b.w.]
 216. F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,The cost-effectiveness analysis of biomass ashes application in sewage sludge management [w:] International Multidisciplinary Conference 12th Edition, 2017 Baia Mare, Nyiregyhaza, [b.w.]
 217. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Weryfikacja eksperymentalna wpływu modelu materiałowego na zachowanie się materiału elastomerowego w różnych schematach obciążenia, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2017, ISSN: 0035-9696, DOI
 218. V. Kushch; S. Kut; G. Ryzińska,Zastosowanie różnych metod homogenizacji w obliczeniach modułu Younga kompozytów typu diament-metal, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2017, ISSN: 0035-9696, DOI
 219. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,The Possibility of Sewage Sludge Conditioning and Dewatering with the Use of Biomass Ashes, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 2017, ISSN: 1505-3695, DOI
 220. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Ocena skuteczności mechanicznego kondycjonowania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołów ze spalania biomasy, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 2017, ISSN: 1505-3695, DOI
 221. T. Balawender; J. Kosidło; R. Śliwa,Plastyczne kształtowanie obrzeży otworów kołnierzowych w blachach tytanowych z wykorzystaniem termicznego efektu tarcia, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2017, ISSN: 0867-2628
 222. B. Pawłowska; R. Śliwa,Recykling wiórów aluminiowych metodą KOBO, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2017, ISSN: 0867-2628
 223. R. Śliwa; M. Zwolak,Fizyczne modelowanie plastycznego płynięcia w procesie wyciskania metodą KOBO z użyciem matryc o różnej geometrii, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2017, ISSN: 0867-2628
 224. P. Myśliwiec; R. Ostrowski; R. Śliwa,Możliwości łączenia cienkich blach ze stopów Al, Mg oraz tytanu GRADE 3 w procesie FSW, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2017, ISSN: 0867-2628
 225. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Hydrometallurgical method of selected metals recovery from sewage sludge ashes, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 226. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Influence of plastic deformation of adherend material on stress distribution in adhesive lap joints, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 227. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analysis of crack initiation and propagation in a piezoelectric ceramic using the boundary element method, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 228. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Experimental evaluation of draw bead coefficient of friction, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 229. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Quality assurance of machine repair in production plants, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2017, ISSN: 1335-1532, DOI
 230. M. Biglar; M. Gromada; G. Ryzińska; T. Trzepieciński,Modelling of multilayer actuator layers by homogenisation technique using Digimat software, CERAMICS INTERNATIONAL, 2017, ISSN: 0272-8842, DOI
 231. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,The influence of material model of the polyurethane elastomer on the fem calculations quality for the various modes of loading, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, ISSN: 1733-3490, DOI
 232. T. Balawender; W. Bochniak; A. Gontarz; E. Hadasik; A. Korbel; D. Kuc; R. Śliwa,Metal forming of lightweight magnesium alloys for aviation applications, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, ISSN: 1733-3490, DOI
 233. L. Cizek; O. Hilser; D. Kuc; S. Rusz; R. Śliwa; T. Tański; M. Tkocz,Microstructure and properties of selected magnesium-aluminum alloys prepared for SPD processing technology, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, ISSN: 1733-3490, DOI
 234. S. Kut; T. Mrugała; G. Ryzińska; F. Stachowicz,Experimental research on the impact of thin-wall ratio and the fillet radious of forming roller on the limiting spinning ratio of AMS 5504 sheets, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, ISSN: 1733-3490, DOI
 235. M. Sikora; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; L. Witek,Stress and failure analysis of the crankshaft of diesel engine, ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2017, ISSN: 1350-6307, DOI
 236. R. Fejkiel; T. Trzepieciński,On the influence of deformation of deep drawing quality steel sheet on surface topography and friction, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2017, ISSN: 0301-679X, DOI
 237. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Characterization of BaTiO3 piezoelectric perovskite material for multilayer actuators, BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, 2017, ISSN: 0250-4707, DOI
 238. J. Ligoda-Chmiel; M. Potoczek; R. Śliwa,Flammability and acoustic absorption of alumina foam/tri-functional epoxy resin composites manufactured by the infiltration process, COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2017, ISSN: 1359-8368, DOI
 239. Z. Czech; A. Kubit; U. Narkiewicz; T. Trzepieciński; W. Zielecki,Impact of multiwall carbon nanotubes on the fatigue strength of adhesive joint, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2017, ISSN: 0143-7496, DOI
 240. R. Kluz; A. Kubit; T. Trzepieciński; W. Zielecki,Investigating the influence of the chamfer and fillet on the high-cyclic fatigue strength of adhesive joint of steel parts, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, ISSN: 0169-4243, DOI
 241. Ł. Bąk; S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analysis of sheet surface roughness change under contact with flat and spherical indenters, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2017, ISSN: 0023-432X, DOI
 242. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Properties of low-alloy high-speed steel at elevated temperature, METALURGIJA, 2017, ISSN: 0543-5846
 243. G. Janowski,Ocena wpływu rodzaju poroforu fizycznego na wybrane parametry technologiczne oraz właściwości mechaniczne wyprasek wytwarzanych w technologii MuCell® oparta na symulacjach komputerowych, PRZEGLĄD MECHANICZNY, 2017, ISSN: 0033-2259, DOI
 244. K. Szwajka; T. Trzepieciński,An Examination of The Tool Life and Surface Quality During Drilling Melamine Faced Chipboard, WOOD RESEARCH, 2017, ISSN: 1336-4561
 245. A. Masłoń; M. Wójcik,Analiza efektywności zastosowania komunalnych osadów ściekowych na plantacjach roślin energetycznych, FORUM EKSPLOATATORA, 2017, ISSN: 1640-8624
 246. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Synthesis of barium titanate piezoelectric ceramics for multilayer actuators (MLAs), ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2017, ISSN: 1898-4088, DOI
 247. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Influence of heat treatment on content of the carbide phases in the microstructure of high-speed steel, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2017, ISSN: 1897-3310, DOI
 248. W. Frącz; G. Janowski; G. Ryzińska,Badania wpływu struktury napełniacza na parametry tworzywa w formie w procesie niskociśnieniowego formowania laminatów w oparciu o symulacje numeryczne, PRZETWÓRSTWO TWORZYW, 2017, ISSN: 1429-0472
 249. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Numerical simulations of mechanical properties of alumina foams based on computed tomography, JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, 2017, ISSN: 1559-3959, DOI
 250. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,Linear micropolar elasticity analysis of stresses in bones under static loads, STRENGTH OF MATERIALS, 2017, ISSN: 0039-2316, DOI
 251. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Investigation of contact phenomena in turning using tools made of low-alloy high-speed steel, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, 2017, ISSN: 1330-3651, DOI
 252. M. Hojny; T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; T. Trzepieciński,Numerical modeling of sheet metal forming process using an LS-DYNA electromagnetism (EM) module, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 253. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; T. Trzepieciński,Analiza procesu tłoczenia blachy za pomocą elastycznego stempla, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 254. M. Wójcik,Technologie recyklingu filtrów cząstek stalych (DPF) z wyeksploatowanych autobusów z silnikiem wysokoprężnym, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 255. G. Janowski,Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobór materiału, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 256. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Determinants of the development of public transport network, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 257. M. Krauz; S. Kut; I. Nowotyńska,Internal transport as integrated logistics parts in production part 2, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 258. M. Krauz; S. Kut; I. Nowotyńska,Internal transport as an integral part of logistics in production part 1, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2017, ISSN: 1509-5878
 259. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Możliwość wykorzystania popiołów lotnych w celu poprawy odwadniania osadów ściekowych, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2017, ISSN: 2300-5130, DOI
 260. R. Fejkiel; A. Kubit; H. Lemu; T. Trzepieciński,Friction modeling of Al-Mg alloy sheets based on multiple regression analysis and neural networks, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2017, ISSN: 2080-4075, DOI
 261. W. Frącz; G. Janowski,Analysis of fiber orientation in the wood-polymer composites (WPC) on selected examples, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2017, ISSN: 2080-4075, DOI
 262. H. Lemu; T. Trzepieciński,Prediction of springback in V-die air bending process by using finite element method, MATEC WEB OF CONFERENCES, 2017, ISSN: 2261-236X, DOI
 263. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Przegląd technologii recyklingu zużytych akumulatorów litowo-jonowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2017, ISSN: 0209-2689, DOI
 264. W. Frącz; G. Janowski; G. Ryzińska,Selected aspects of manufacturing and strength evaluation of porous composites based on numerical simulations, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2017, ISSN: 0209-2689, DOI
 265. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Stress analysis of the single adhesive lap joints with plastic deformation of connected materials, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2017, ISSN: 0209-2689, DOI
 266. K. Szwajka; T. Trzepieciński,The Influence of Machining Parameters and Tool Wear on the Delamination Process During Milling of Melamine-Faced Chipboard, DREWNO, 2017, ISSN: 1644-3985, DOI
 267. R. Fejkiel; H. Lemu; T. Trzepieciński,Numerical simulation of effect of friction directionality on forming of anisotropic sheets, INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING, 2017, ISSN: 1726-4529, DOI
 268. T. Malinowski; T. Pieja; T. Trzepieciński,Experimental and numerical analysis of industrial warm forming of stainless steel sheet, JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES, 2017, ISSN: 1526-6125, DOI
 269. H. Lemu; T. Trzepieciński,Effect of computational parameters on springback prediction by numerical simulation, METALS, 2017, ISSN: 2075-4701, DOI
 270. W. Frącz; G. Janowski; G. Ryzińska,The possibility of using wood fiber mats in products manufacturing made of polymer composites based on numerical simulations, APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2017, ISSN: 1895-3735, DOI
 271. W. Frącz; G. Janowski,Influence of homogenization methods in prediction of strength properties for WPC composites, APPLIED COMPUTER SCIENCE, 2017, ISSN: 1895-3735, DOI
 272. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Ecological and Economic Aspects of the Application of Sewage Sludge in Energetic Plant Plantations - a SWOT Analysis, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS, 2017, ISSN: 2080-5187, DOI
 273. W. Frącz; G. Janowski; G. Ryzińska,Strength analysis of GFRP composite product taking into account its heterogenic structure for different reinforcements, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2017, ISSN: 2084-6096
 274. G. Janowski,Ocena możliwości symulacji procesu mikrowtryskiwania na przykładzie koła zębatego, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES, 2017, ISSN: 2300-5874
 275. T. Trzepieciński,Kierunki rozwoju wycinarek laserowych z rezonatorem światłowodowym, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2017, ISSN: 1895-6408
 276. T. Trzepieciński,Technika cięcia strumieniem wodno-ściernym, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2017, ISSN: 1895-6408
 277. T. Trzepieciński,Przecinarki taśmowe do metalu. Rynek i zastosowanie, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2017, ISSN: 1895-6408
 278. H. Lemu; T. Trzepieciński,Effect of activation function and post synaptic potential on response of artificial neural network to predict frictional resistance of aluminium alloy sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI
 279. R. Fejkiel; H. Lemu; T. Trzepieciński,Experimental investigation of frictional resistances in the drawbead region of the sheet metal forming processes, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI
 280. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Micro-mechanical modelling of mechanical and electrical properties in homogeneous piezoelectric ceramic by using boundary integral formulations, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI
 281. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,The application of biomass ashes for improvement of sewage sludge dewatering, E3S Web of Conferences, 2017, ISSN: 2267-1242, DOI
 282. F. Stachowicz; L. Witek; A. Zaleski,Failure investigation of the crankshaft of diesel engine, Procedia Structural Integrity, 2017, ISSN: 2452-3216, DOI
 283. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz; A. Vinakurava,On strength analysis of highly porous materials within the framework of the micropolar elasticity, Procedia Structural Integrity, 2017, ISSN: 2452-3216, DOI
 284. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modelling of barium titanate microstructure based on both the Boundary Element Method and a homogenization technique, Procedia Structural Integrity, 2017, ISSN: 2452-3216, DOI
 285. F. Stachowicz; M. Wójcik,Ecological and economical benefits from sewage sludge hygienisation with the use of lime in a medium-size treatment plant, Physics for Economy, 2017, ISSN: 2544-7742
 286. Ł. Bąk; M. Bucior; A. Kubit; D. Wydrzyński,Experimental investigation of the degree of weakening in structural notch area of 7075-T6 aluminum alloy sheet welded with the RFSSW method, ITM Web of Conferences, 2017, DOI
 287. S. Kut,Sposób wyoblania wytłoczek stożkowych lub krzywoliniowych, zwłaszcza o dużym współczynniku wyoblania, 2016
 288. S. Kut,Wzornik do wyoblania wytłoczek stożkowych lub krzywoliniowych, zwłaszcza o dużym współczynniku wyoblania, 2016
 289. S. Kut; I. Nowotyńska,Przyrząd wyciskający do wyciskania platerowanych rur, 2016
 290. S. Kut; I. Nowotyńska,Przyrząd wyciskający do wyciskania platerowanych prętów, 2016
 291. S. Kut; I. Nowotyńska,Sposób wyciskania platerowanych prętów, 2016
 292. S. Kut; I. Nowotyńska,Sposób wyciskania platerowanych rur, 2016
 293. K. Kogut; S. Kut,Sposób hartowania laserowego zewnetrznych naroży narzędzi gnących, z rozdziałem wiązki światła, 2016
 294. K. Kogut; S. Kut,Rozdzielacz wiązki światła lasera hartowniczego do hartowania narzędzi zwłaszcza gnących, 2016
 295. S. Kut; F. Stachowicz,Sposób i urządzenie do pozycjonowania i podawania drobnych owalnych elementów blaszanych do walcarki, 2016
 296. T. Balawender,Clinching technology as an alternative joining method for car bodies [w:] ADVANCED METAL FORMING PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, 2016 Wrocław, WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 297. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Strain distribution and springback phenomenon of stainless steel sheet in cold and warm forming conditions [w:] ADVANCED METAL FORMING PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, 2016 Wrocław, WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 298. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Boundary element analysis of a bi-piezoelectric ceramic layer with an interfacial crack [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 299. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,The use of image analysis in evaluation of the fibers orientation in Wood-polymer composites (WPC) [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 300. Ł. Bąk; S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Elastic-plastic contact analysis of rough surfaces [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 301. Ł. Bąk; A. Bednarz; E. Boltynjuk,Effect of the initial stress distribution around the top of the notch on the fatigue life of the compressor blade [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 302. T. Balawender; Ł. Micał,Influence of friction stir welding tool geometry on tensile strength of the joint [w:] Progressive Technologies and Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 303. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Grindability of selected grades of low-alloy high-speed steel [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 304. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Numerical analysis and experimental verification of elastomer bending process with different material models [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 305. W. Frącz; G. Janowski,The use of Digimat commercial code in strength analysis including complex structres of wood-polymer composites (WPC) [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 306. W. Frącz; G. Janowski; G. Mikhasev,The manufacturing issues of technical products made of polyimide – carbon fibers composite by means injection moulding technology [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 307. D. Alekseev; S. Bosiakov; A. Dorozhko; I. Shpileuski; V. Silberschmidt; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Formation of microcracks near surgical defect in femur: assessment of ultimate loading conditions [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 308. P. Myśliwiec; R. Śliwa,Linear FSW technology for joining thin sheets of aluminim and magnesium alloys [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 309. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,The use of simulation methods in the analysis of the manufacuring process of hex allen bolts [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 310. B. Pawłowska,The 2099 aluminum alloy profiles for aviation obtained in extrusion process [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 311. R. Gieleta; G. Ryzińska,An application of the extrusion process for the design of impact absorption devices [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 312. G. Shushkevich; S. Shushkevich; F. Stachowicz,The scattering of the sound field by thin unclosed spherical shell and ellipsoid [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 313. Ł. Bąk; A. Skrzat,SPH simulation of the seewing process in the parametric resonance screener [w:] PRO-TECH-MA'16 Progressive technologies and materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 314. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Determination of the frictional properties of the 5754 aluminum alloy sheet [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 315. A. Skrzat; A. Vinakurava,Application for micropolar theory to strength analysis of bioceramic materials for bone reconstruction [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 316. N. Kazarinov; I. Smirnov; F. Stachowicz; L. Witek,Thermo-mechanical stress analysis of the turbine of helicopter engine [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 317. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Recycling of automotive catalytic converters with application of magneto-hydrodynamic pump [w:] PRO-TECH-MA '16: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials with Special Sub-Conference Section Micromechanics of Materials, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-088-0
 318. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Podejście wielkoskalowe do modelowania pekania ceramiki piezoelektrycznej [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 319. P. Myśliwiec; R. Śliwa,Analiza teoretyczna i eksperymentalna zjawiska uplastycznienia w strefie połączenia materiałów w procesie liniowego zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW) [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 320. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Oszacowanie wytrzymałości pianek korundowych z wykorzystaniem modelu o strukturze periodycznej [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 321. E. Hadasik; D. Kuc; R. Śliwa,Wpływ odkształcenia na gorąco na charakterystyki plastyczności stopów magnezu [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 322. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,Analiza naprężeń w układzie narzędziowym matrycy w zależności od wielkości wcisku podczas kucia śruby [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 323. R. Śliwa; M. Zwolak,Analiza wpływu parametrów geometrycznych, struktury geometrycznej powierzchni oraz właściwości materiałów matryc stosowanych w procesie wyciskania KOBO na efekty plastycznego odkształcenia metali lekkich [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 324. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Wpływ modelu materiału na charakterystykę naprężenie-odkształcenie elastomeru poliuretanowego obliczoną z zastosowaniem MES dla różnych testów materiałowych-weryfikacja eksperymentalna [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 325. S. Kut; T. Mrugała; G. Ryzińska; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne wpływu współczynnika cienkościenności oraz promienia rolki kształtującej na graniczny współczynnik wyoblania blach ze stopu AMS 5504 [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 326. B. Adamczyk; S. Kut; P. Maj; J. Mizera; T. Mrugała; B. Romelczyk; J. Zdunek,Zgniatanie obrotowe wzdłużne i obróbka cieplna części cylindrycznych wykorzystywanych w lotnictwie ze stopu Inconel 718 [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 327. T. Balawender; W. Bochniak; E. Hadasik; A. Korbel; D. Kuc; R. Śliwa,Plastyczne kształtowanie stopów magnezu do zastosowań w lotnictwie [w:] Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet'2016 - Book of abstracts, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 328. S. Kut; I. Nowotyńska; M. Osetek,The analysis of bolt forging including of tools load [w:] Progressive Technologies and Materials 5, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-117-7
 329. P. Myśliwiec; R. Śliwa,Linear FSW technology for joining thin sheets of aluminim and magnesium alloys [w:] Progressive Technologies and Materials 5, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-117-7
 330. B. Pawłowska,Aluminum 2099 alloy profiles for aviation obtained in extrusion process [w:] Progressive Technologies and Materials 5, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-117-7
 331. R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Effect of sheet deformation on change of surface roughness and frictional properties of steel sheets [w:] Progressive Technologies and Materials 5, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-117-7
 332. T. Balawender; S. Kut; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Techniki wytwarzania. Przeróbka Plastyczna. Laboratorium, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-106-1
 333. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Nadzorowanie procesu skrawania i stanu narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-1-138-02906-4
 334. W. Frącz; G. Janowski,Wybrane aspekty modelowania procesu formowania wtryskowego kompozytu drewno-polimer [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki, 2016 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-65598-23-3
 335. W. Frącz; G. Janowski,Problematyka wyznaczania właściwości przetwórczych kompozytu typu drewno-polimer (WPC) [w:] Polimery, kompozyty, materiały, 2016 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65362-93-3
 336. W. Frącz; G. Janowski,Prognozowanie wybranych właściwości kompozytu polimerowego formowanego w technologii wtryskiwania ze spienianiem mikrokomórkowym [w:] Polimery, kompozyty, materiały, 2016 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65362-93-3
 337. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Wykorzystanie systemów informatycznych w branży logistycznej [w:] Proceedings of the 20th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, 2016 Radom, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu , ISBN: 978-83-7351-813-1
 338. M. Dziurka; L. Kępa; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Innowacyjna maszyna w konserwacji pasz objętosciowych na potrzeby środowisk wiejskich [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, 2016 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-5-9
 339. M. Dziurka; L. Kępa; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Nowe rozwiązania w mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych na potrzeby środowisk wiejskich [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, 2016 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-5-9
 340. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Effect of temperature on amount of springback in cylindrical bending process of stainless steel sheet [w:] Metal 2016: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, 2016 Ostrava, TANGER LTD., ISBN: 978-80-87294-67-3
 341. A. Bąk; M. Hojny; T. Malinowski; T. Pieja; T. Trzepieciński,Formability analysis of rubber pad-based forming process of drawpieces [w:] Metal 2016: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, 2016 Ostrava, TANGER LTD., ISBN: 978-80-87294-67-3
 342. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Characterization of pellets and beams from barium titanate perovskite granulates [w:] JOURNAL OF MATERIALSCIENCE & ENGINEERING, 2016 New York (USA), DAVID PUBLISHING COMPANY (USA), DOI
 343. M. Bucior; L. Gałda; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of technological parameters of shot peening on the surface roughness of 51CrV4 steel [w:] Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues: proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)--PCM-CMM-2015 Congress, Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015, 2016 Leiden, CRC PRESS/BALKEMA, ISBN: 978-1-138-02906-4, DOI
 344. Ł. Bąk; S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Strain hardening effect on elastic-plastic contact of a rigid sphere against a deformable flat [w:] Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues: proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)--PCM-CMM-2015 Congress, Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015, 2016 Leiden, CRC PRESS/BALKEMA, ISBN: 978-1-138-02906-4, DOI
 345. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Micro-mechanical modeling of mechanical and electrical properties in homogenous piezoelectric ceramic by using boundary integral formulations [w:] Book of abstracts of 4th International Conference on Competetive Materials and Technology Processes, 2016 Miskolc , Igrex Ltd. Igrici, Hungary, ISBN: 978-963-12-6592-7
 346. G. Budzik; J. Czech-Polak; T. Dziubek; M. Heneczkowski; O. Markowska; M. Oleksy; R. Śliwa; M. Zaborniak,Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanonapełniaczy Nanobent®. Cz. II. Nanokompozyty z udziałem krajowych nanonapełniaczy stosowane w technologii Vacuum Casting, POLIMERY, 2016, INDUSTRIAL CHEMISTRY RESEARCH INSTITUTE, ISSN: 0032-2725, DOI
 347. R. Śliwa; M. Wilk,Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu formowania profili kompozytowych typu GLARE, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2016, ISSN: 0035-9696, DOI
 348. W. Frącz; G. Janowski,Zaawansowana analiza wytrzymałościowa wypraski z kompozytu WPC z uwzględnieniem powtryskowej orientacji włókien w osnowie polimerowej, MECHANIK, 2016, ISSN: 0025-6552, DOI
 349. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Wpływ ostrzenia na efektywność pracy przeciągacza, MECHANIK, 2016, ISSN: 0025-6552, DOI
 350. S. Noga; F. Stachowicz,Analiza drgań poprzecznych złożonego układu kołowo-symetrycznego z uwzględnieniem właściowści cyklicznej symetrii, MECHANIK, 2016, ISSN: 0025-6552, DOI
 351. Ł. Bąk; S. Noga; F. Stachowicz,Analiza eksperymentalna i numeryczna zjawiska rezonansu parametrycznego w przesiewaczu wibracyjnym, MECHANIK, 2016, ISSN: 0025-6552, DOI
 352. A. Bednarz; F. Stachowicz; L. Witek,Experimental fatigue analysis of compressor blades with preliminary defects, SOLID STATE PHENOMENA, 2016, ISSN: 1012-0394, DOI
 353. F. Stachowicz,On the connection between microstructure and surface roughness of brass sheets and their formability, ACTA MECHANICA, 2016, SPRINGER WIEN, ISSN: 0001-5970, DOI
 354. R. Bishchak; I. Danyliuk; P. Maruschak; S. Panin; F. Stachowicz; I. Vlasov,Structural levels of fatigue failure and damage estimation in 17Mn1Si steel on the basis of a multilevel approach of physical mesomechanics, ACTA MECHANICA, 2016, SPRINGER WIEN, ISSN: 0001-5970, DOI
 355. G. Miszuris; I. Sevostianov; F. Stachowicz,Special issue on "Advances in micromechanics of materials", ACTA MECHANICA, 2016, ISSN: 0001-5970, DOI
 356. K. Szwajka; T. Trzepieciński,Effect of tool material on tool wear and delamination during machining of particleboard, JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2016, ISSN: 1435-0211, DOI
 357. J. Bernaczek; G. Budzik; R. Śliwa,The application of direct metal laser sintering (DMLS) of titanium alloy powder in fabricating components of aircraft structures, KEY ENGINEERING MATERIALS, 2016, ISSN: 1662-9795, DOI
 358. H. Lemu; A. Trytek; T. Trzepieciński,Study of frictional properties of AMS nickel-chromium alloys, KEY ENGINEERING MATERIALS, 2016, ISSN: 1662-9795, DOI
 359. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Research on durability of turning tools made of low-alloy high-speed steels, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2016, ISSN: 0023-432X, DOI
 360. A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik,Techniczne aspekty przyrodniczego stosowania osadów ściekowych, FORUM EKSPLOATATORA, 2016, ISSN: 1640-8624
 361. M. Bucior; L. Gałda; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of technological parameters on intensity of shot peening process of 51CrV4 steel, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2016, ISSN: 1898-4088, DOI
 362. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Surface layer properties of low-alloy high-speed steel after grinding, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2016, ISSN: 1898-4088, DOI
 363. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Research on accuracy of automatic system for casting measuring, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2016, ISSN: 1897-3310, DOI
 364. M. Hojny; T. Malinowski; T. Pieja; T. Trzepieciński,Analiza termomechaniczna procesu kształtowania na półgorąco blachy stalowej nierdzewnej AMS5604, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2016, ISSN: 1230-3534, DOI
 365. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modelowanie numeryczne zjawiska sprężynowania blach stalowych nierdzewnych za pomocą programu DynaForm, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2016, ISSN: 1230-3534, DOI
 366. W. Frącz; G. Janowski,Kompozyty WPC wytwarzane w procesie porowania mikrokomórkowego - prognozowanie i ocena właściwości mechanicznych, PRZETWÓRSTWO TWORZYW, 2016, ISSN: 1429-0472
 367. Ł. Bąk; S. Noga; F. Stachowicz,Modelling and Numerical Simulation of Parametric Resonance Phenomenon in Vibrating Screen, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS, 2016, ISSN: 0860-6897
 368. Ł. Bąk; S. Noga; A. Skrzat; F. Stachowicz,Effect of Exciting Force Amplitude on Occurrence of Parametric Resonance Phenomenon in Vibrating Screen, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS, 2016, ISSN: 0860-6897
 369. T. Trzepieciński,Development of advanced high-strength steel used for auto-body parts, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU, 2016, ISSN: 2308-6645
 370. V. Eremeev; A. Skrzat; A. Vinakurava,Application of the micropolar theory to the strength analysis of bioceramic materials for bone reconstruction, STRENGTH OF MATERIALS, 2016, ISSN: 0039-2316, DOI
 371. F. Stachowicz; L. Witek,Modal Analysis of the Turbine Blade at Complex Thermomechanical Loads, STRENGTH OF MATERIALS, 2016, ISSN: 0039-2316, DOI
 372. J. Jaworski; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Effect of grinding parameters on the surface quality of cutting tools made of high-speed low-alloy steels, STRENGTH OF MATERIALS, 2016, ISSN: 0039-2316, DOI
 373. R. Gieleta; G. Ryzińska,Experimental and Numerical Modeling of the Extrusion Process in 1050A Aluminum Alloy for Design of Impact Energy-Absorbing Devices, STRENGTH OF MATERIALS, 2016, ISSN: 0039-2316, DOI
 374. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Wykorzystanie systemów informatycznych w branży logistycznej, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 375. S. Kut; I. Nowotyńska,Nowoczesne systemy transportowe w komunikacji miejskiej, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 376. I. Nowotyńska; T. Trzepieciński,Możliwości zastosowania technik kształtowania impulsem elektromagnetycznym w przemyśle motoryzacyjnym, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 377. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Badania sprężynowania powrotnego blachy stalowej nierdzewnej AMS5604 w podwyższonej temperaturze, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 378. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,Ocena dokładności modelu RSC w prognozowaniu orientacji włókien w kompozytach typu drewno-polimer, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 379. W. Frącz; G. Janowski,Analiza numeryczna procesu wytwarzania kompozytowego fotela pasażera miejskiego autobusu w technologii RTM, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, ISSN: 1509-5878
 380. Ł. Bąk; A. Bednarz; E. Boltynjuk,Wpływ naprężeń wstępnych w okolicy wierzchołka karbu na trwałość zmęczeniową łopatki sprężarki, TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2016, ISSN: 1232-3829
 381. T. Balawender,Low Fatigue Strength of Clinch Joints, JOURNAL OF MECHANICS ENGINEERING AND AUTOMATION, 2016, ISSN: 2159-5275, DOI
 382. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Grindability of selected grades of low-alloy high-speed steel, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2016, ISSN: 2080-4075, DOI
 383. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Operational tests of wear dynamics of drills made of low-alloy high-speed HS2-5-1 steel, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 2016, ISSN: 1507-2711, DOI
 384. B. Pawłowska; F. Stachowicz; M. Wójcik,Recycling of automotive catalytic converters with application of magneto-hydrodynamic pump, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 385. A. Skrzat; A. Vinakurava,Biomechanical properties of hip implant with ceramics coating, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 386. G. Shushkevich; S. Shushkevich; F. Stachowicz,The scattering of the sound field by thin unclosed spherical shell and ellipsoid, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 387. W. Frącz; G. Janowski; G. Mikhasev,The manufacturing issues of technical products made of polyimide – carbon fibers composite by means injection moulding process, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 388. W. Bochnowski; R. Fejkiel; A. Kubit; T. Trzepieciński,Evaluation of friction coefficient of an auto-body steel sheet, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 389. D. Alekseev; S. Bosiakov; I. Shpileuski; V. Silberschmidt; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Formation of microcracks near surgical defect in femur: assessment of ultimate loading conditions, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 390. T. Balawender; Ł. Micał,Inflence of friction stir welding tool geometry on tensile strength of the joint, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 391. F. Stachowicz; L. Witek,Thermo-mechanical stress analysis of the turbine of helicopter engine, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2016, ISSN: 0209-2689, DOI
 392. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,On finite element computations of contact problems in micropolar elasticity, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2016, ISSN: 1687-8434, DOI
 393. M. Dziurka; L. Kępa; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Development of Harvesting Machines for willow small-sizes plantations in east-central Europe, CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, 2016, ISSN: 1845-5719
 394. M. Gibała; G. Janowski,Znaczenie diety w prewencji oraz wyrównaniu nadciśnienia tętniczego, CHOROBY SERCA I NACZYŃ, 2016, ISSN: 1733-2346
 395. W. Frącz; G. Janowski,Strength analysis of molded pieces produced from wood-polymer composites (WPC) including their complex structures, COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, 2016, ISSN: 2084-6096
 396. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,The use of image analysis in evaluation of the fibers orientation in Wood-polymer composites (WPC), OPEN ENGINEERING, 2016, ISSN: 2391-5439, DOI
 397. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Numerical analysis and experimental verification of elastomer bending process with different material models, OPEN ENGINEERING, 2016, ISSN: 2391-5439, DOI
 398. T. Trzepieciński,Charakterystyka maszyn do obróbki plastycznej metali, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2016, ISSN: 1895-6408
 399. T. Trzepieciński,Obróbka skrawaniem w zastosowaniu do cięcia metali, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2016, ISSN: 1895-6408
 400. T. Trzepieciński,Maszyny stosowane w procesie gięcia, STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2016, ISSN: 1895-6408
 401. A. Masłoń; W. Niemiec; A. Piech; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Agricultural utilisation of municipal sludge in willow plantation, E3S Web of Conferences, 2016, ISSN: 2267-1242, DOI
 402. M. Bucior; A. Kubit; F. Stachowicz; W. Zielecki,The impact of heat treatment and shot peening on the fatigue strength of 51CrV4 steel, Procedia Structural Integrity, 2016, ISSN: 2452-3216, DOI
 403. V. Eremeev; A. Skrzat; F. Stachowicz,On FEM evaluation of stress concentration in micropolar elastic materials, Nanoscience and Technology: An International Journal, 2016, ISSN: 2572-4258, DOI
 404. I. Argatov; G. Miszuris; N. Selyutina,Impact problem for the quasi-linear viscoelastic standard solid model , JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN, 2016, ISSN: 0309-3247, DOI
 405. A. Koroleva; G. Miszuris; S. Rogosin; A. Vinakurava,Analysis of the unilateral contact problem for biphasic cartilage layers with an elliptic contact zone and accounting for tangential displacement, MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, 2016, ISSN: 1392-6292, DOI
 406. A. Trytek; T. Trzepieciński,Badania nieniszczące części wykonanych ze stopów typu AMS. Waldrex Sp. z o.o., 2015
 407. T. Balawender; J. Banaś; R. Śliwa,Sposób podgrzewania blach z materiałów trudno odkształcalnych poddawanych wyoblaniu, 2015
 408. A. Skrzat; F. Stachowicz,Analiza wytrzymałościowa części wykonanych z materiałów typu AMS, 2015
 409. M. Adamczyk; W. Niemiec; F. Stachowicz; P. Sugier; T. Trzepieciński,Zestaw do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych, 2015
 410. S. Kut,Sposób kształtowania końcówek tłoczysk amortyzatorów oraz urządzenie do jego realizacji, 2015
 411. R. Kazimierski; S. Kut; S. Urban,Sposób wykonywania zbiorników ciśnieniowych z otworami, 2015
 412. M. Bucior; L. Gałda; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of technological parameters of shot peening on surface roughness of 51CrV4 steel [w:] 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. Short Papers, 2015 Gdańsk, POLISH SOCIETY OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ISBN: 978-83-932107-6-3
 413. T. Balawender,Hybrydowe złącza klejowo-przetłaczane [w:] Badania i kierunki rozwoju technologii połączeń przetłaczanych na zimno, 2015 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-020-0
 414. M. Bucior (Śledź); L. Gałda; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of technological parameters on intensity of shot peening process of 51CrV4 steel [w:] VIII-th International symposium on Mechanics of materials and structures and Fracture and Fragmentation in science and engineering conference, Augustow, May 31 - June 3, 2015: conference proceedings, 2015 Białystok, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
 415. M. Jurgilewicz; W. Niemiec; A. Pacana; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Koncepcja regionalnych systemów ekozarządzania i ekoaudytów [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 2015 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-1-1
 416. M. Jurgilewicz; W. Niemiec; T. Trzepieciński,Prawne aspekty ochrony środowiska w turystyce wiejskiej [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 2015 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-1-1
 417. M. Jurgilewicz; W. Niemiec; A. Pacana; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Możliwości zaopatrzenia w energię gospodarstw agroturystycznych [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 2015 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-1-1
 418. M. Bucior (Śledź); R. Perłowski; F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of shot peening on the fatigue strength of intramedullary nails [w:] Pro-Tech-Ma 2015 and Surface Engineering 2015 International Scientific Conference, 7-9.10.2015, High Tatras, Slovakia: [book of abstracts], 2015 Koszyce, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN: 978-80-553-2204-9
 419. G. Budzik; M. Heneczkowski; B. Kozik; O. Markowska; M. Oleksy; R. Oliwa; A. Strachota; R. Śliwa,Flame resistant hybrid epoxy composites, POLIMERY, 2015, INDUSTRIAL CHEMISTRY RESEARCH INSTITUTE, ISSN: 0032-2725, DOI
 420. A. Chmielarz; M. Potoczek; R. Śliwa,Pianki z Ti2AlC przeznaczone na matryce do kompozytów ceramiczno-metalicznych o strukturze infiltrowanej, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696, DOI
 421. J. Bernaczek; G. Budzik; T. Kudasik; R. Śliwa,Badania modelowe w procesie projektowania i wdrażania do produkcji odkuwek dźwigni układu sterowania śmigłowca, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 422. R. Gieleta; G. Ryzińska,Zastosowanie procesu wyciskania w projektowaniu urządzeń pochłaniających energię uderzenia, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696, DOI
 423. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Badanie skuteczności różnych modeli materiałowych w modelowaniu procesu spęczania elastomeru, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696, DOI
 424. T. Balawender,Niskocykliczne charakterystyki zmęczeniowe połączeń klinczowych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 425. R. Kluz; T. Trzepieciński,Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania poziomu montowalności stanowiska montażowego, TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU, 2015, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, ISSN: 1230-7661
 426. S. Buszta; R. Ostrowski; R. Śliwa; M. Zwolak,Elektroerozyjne kształtowanie ostrzy narzędzi z kompozytów na bazie diamentu polikrystalicznego, MECHANIK, 2015, ISSN: 0025-6552
 427. T. Trzepieciński; S. Warchoł,Symulacja MES przemieszczania blachy przez próg ciągowy, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 428. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Techniki wysokoenergetyczne cięcia - stan obecny i kierunki rozwoju, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 429. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Dokładność pozycjonowania robotów w elastycznych systemach montażowych, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 430. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Analiza zużycia narzędzi skrawających podczas obróbki wspornika silnika spalinowego, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 431. T. Malinowski; M. Motyka; I. Nowotyńska; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Właściwości mechaniczne blach ze stali odpornej na korozję AMS5604 w podwyższonej temperaturze, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 432. Ł. Bąk; S. Noga; A. Skrzat; F. Stachowicz,Analiza drgań sita przesiewacza wibracyjnego, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 433. J. Bernaczek; G. Budzik; T. Kudasik; R. Śliwa,Badania modelowe dżwigni układu sterowania śmigłowca, MECHANIK, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552, DOI
 434. G. Ryzińska; A. Skrzat; R. Śliwa,Sprzężona analiza Eulera-Lagrange’a w modelowaniu procesu wyciskania , OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2015, INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, POZNAŃ , ISSN: 0867-2628
 435. S. Noga; F. Stachowicz,Modelling and vibration analysis of complex annular system with using cyclic symmetry feature, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2015, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 436. Ł. Bąk; S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Analysis of contact of a rigid sphere against a deformable flat, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2015, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 437. R. Gałek; S. Grosicki; R. Smusz; T. Trzepieciński; J. Wilk,Badania eksploatacyjne zmodyfikowanego niskotemperaturowego kotła na zrębki drewna, INSTAL, 2015, OŚRODEK INFORMACJI "TECHNIKA INSTALACYJNA W BUDOWNICTWIE", ISSN: 1640-8160
 438. J. Ligoda; M. Potoczek; R. Śliwa,Pianki korundowe wytworzone metodą gel-casting przeznaczone do infiltracji polimerami, MATERIAŁY CERAMICZNE, 2015, POLSKIE TOWARZYSTWO CERAMICZNE, ISSN: 1505-1269
 439. B. Pawłowska; R. Śliwa,Backward extrusion of aluminum alloy sections used in aircraft structural components, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 440. R. Śliwa; M. Wilk,The Influence of Features of Aluminium Alloys 2024, 6061 and 7075 on the Properties of Glare-Type Composites, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 441. J. Ligoda; M. Potoczek; R. Śliwa,Mechanical properties of alumina foam/tri-functional epoxy resin composites with an interpenetrating network structure, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 442. S. Kut; B. Niedziałek,Numerical and experimental analysis of the process of aviation drawpiece forming using rigid and rubber punch with various properties, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 2300-1909, DOI
 443. A. Bednarz; F. Stachowicz; L. Witek,Fatigue analysis of compressor blade with simulated foreign object damage, ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2015, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 1350-6307, DOI
 444. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Optimal configuration of piezoelectric sensors and actuators for active vibration control of a plate using a genetic algorithm, ACTA MECHANICA, 2015, SPRINGER WIEN, ISSN: 1619-6937, DOI
 445. A. Bazan; H. Lemu; T. Trzepieciński,Frictional characteristics of steel sheets used in automotive industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, 2015, KOREAN SOC AUTOMOTIVE ENGINEERS, ISSN: 1229-9138, DOI
 446. M. Bucior (Śledź); F. Stachowicz; W. Zielecki,The effect of shot peening on the fatigue strength of steel sheets, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2015, REDAKCIA KOVOVE MATERIALY, ISSN: 0023-432X
 447. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Preprocessing danych uczących w neuronowych zagadnieniach regresyjnych, LOGISTYKA, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 448. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Springback problems in cold forming of auto-body steel sheets, LOGISTYKA, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 449. Ł. Bąk; M. Bucior; F. Stachowicz; W. Zielecki,The Effect of Shot Peening on the Surface Topography and Fatigue Strength of Selected Sheets , MATERIALS SCIENCE FORUM, 2015, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 0255-5476 , DOI
 450. F. Basmadji; Z. Bereznowski; S. Kut,Porównanie rozkładu naprężeń w implancie i w kości wokół implantów AstraTech i Xive za pomocą analizy elementów skończonych, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2015, POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE, ISSN: 0033-1783, DOI
 451. R. Kluz; T. Trzepieciński,Analysis of the optimal orientation of robot gripper for an improved capability assembly process, ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, 2015, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0921-8890, DOI
 452. H. Lemu; T. Trzepieciński,Proposal for an experimental-numerical method for friction description in sheet metal forming, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 2015, ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, ISSN: 0039-2480, DOI
 453. Ł. Bąk; S. Noga; F. Stachowicz,The experimental investigation of the screen operation in the parametric resonance conditions, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, ISSN: 1898-4088, DOI
 454. A. Bazan; H. Lemu; T. Trzepieciński,Finite element modeling of frictional and material anisotropy during forming of steel cylindrical cups, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, 2015, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1662-7482, DOI
 455. R. Kluz; T. Trzepieciński,Optimization of selected parameters of modular assembly robot, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, 2015, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1662-7482, DOI
 456. B. Pawłowska; R. Śliwa,Wyciskanie przeciwbieżne. Analiza możliwości procesu w zakresie wytwarzania profili lotniczych ze stopów aluminium, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2015, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 457. T. Trzepieciński,Innowacje techniczne w budowie pras krawędziowych, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2015, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 458. T. Trzepieciński,Rynek maszyn do cięcia laserowego, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2015, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 459. T. Trzepieciński,Finite element analysis of deep drawing of DDQ auto-body steel sheet, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU, 2015, NACIONALNIJ TRANSPORTNIJ UNIVERSITET, KIJIV, ISSN: 2308-6645
 460. T. Balawender; P. Golewski; T. Sadowski,Technological Aspects of Manufacturing and Numerical Modelling of Clinch-Adhesive Joints [w:] "DYSKURS" ROCZNIK INSTYTUTU POLONISTYKI I KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO POŚWIĘCONY LITERATURZE I OKOLICOM, 2015 Aechen, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND, ISBN: 978-3-319-14901-1, DOI
 461. W. Frącz; G. Janowski,Ocena możliwości wtryskiwania kompozytu WPC w produkcji elementów wyposażenia wnętrza autobusu w oparciu o symulacje numeryczne procesu, AUTOBUSY. TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM SP. Z O.O., ISSN: 1509-5878
 462. G. Cisowska; M. Gibała; K. Gutkowski; G. Janowski; A. Juza; M. Książek,Łagodna symetryczna tłuszczakowatość typu II u 52-letniej pacjentki - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa, PRZEGLĄD MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW W WARSZAWIE, 2015, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO , ISSN: 2082-369X, DOI
 463. S. Kut; I. Nowotyńska; K. Tereszkiewicz,Wykorzystanie metod symulacji w procesie wytwarzania elementów złącznych, TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", ISSN: 1232-3829
 464. M. Jurgilewicz; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Sanitacja obszarów wiejskich poprzez rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 2300-5130, DOI
 465. W. Niemiec; S. Skiba; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński; M. Wójcik,Kierunki rozwoju modernizacji upraw i przeróbki biomasy w małych i średnich gospodarstwach rolnych, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 2300-5130, DOI
 466. M. Dziurka; L. Kępa; W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Small-scale harvesting machinery for short rotation willow coppice, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 2300-5130, DOI
 467. M. Biglar; M. Gromada; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Aktywne tłumienie drgań płyty prostokątnej za pomocą piezoelektrycznych elementów pomiarowych oraz wykonawczych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 468. T. Malinowski; I. Nowotyńska; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Thermovisual analysis of stainless steel sheet heating, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 469. G. Ryzińska; A. Skrzat,Designing an impact energy-absorbing device. Numerical simulations, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 470. S. Kut; B. Niedziałek; G. Ryzińska,Upsetting of elastomeric material. The results of numerical and experimental investigations, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 471. W. Frącz; G. Janowski,Wykorzystanie programu Autodesk Moldflow® MPI w opracowaniu technologii RTM wytwarzania elementów kompozytowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 472. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Managing the tooling service in body production line, JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGIES, 2015, WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF MANUFACTURING PROCESSES, ISSN: 2392-3938
 473. W. Homik; A. Skrzat,Strenght analysis of small-dimension hub rubber torsional vibration damper, VIBROENGINEERING PROCEDIA, 2015, JVE INTERNATIONAL LTD., ISSN: 2345-0533
 474. S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Investigation of frictional conditions of steel sheets using pin-on disc tribometer, Теоретическая и прикладная механика : международный научно-технический журнал, 2015, RESEARCH INDIA PUBLICATIONS, ISSN: 0134-9635
 475. D. Kapanadze; G. Miszuris; E. Pesetskaya,Exact solution of a nonlinear heat conduction problem in a doubly periodic 2D composite material, ARCHIVES OF MECHANICS, 2015, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH, ISSN: 0373-2029
 476. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Piccolroaz; M. Sonato,General transmission conditions for thin elasto-plastic pressure-dependent interphase between dissimilar materials, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2015, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7683, DOI
 477. G. Miszuris; D. Peck; Y. Petrov; M. Wróbel,Threshold fracture energy in solid particle erosion: improved estimate for a rigid indenter impacting an elastic medium, MECCANICA, 2015, Springer, ISSN: 0025-6455, DOI
 478. I. Argatov; G. Miszuris; N. Selyutina,On application of Fung's quasi-linear viscoelastic model to modeling of impact experiment for articular cartilage, MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, 2015, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0093-6413, DOI
 479. S. Kut,Linia do wytwarzania perforowanych kształtowników, 2014
 480. S. Kut; F. Stachowicz,Sposób i urządzenie do pozycjonowania i podawania drobnych owalnych elementów blaszanych do walcarki, 2014
 481. S. Kut,Próbka do określania funkcji odkształcalności granicznej, 2014
 482. M. Adamczyk; W. Niemiec; F. Stachowicz; P. Sugier; T. Trzepieciński,Zestaw do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych, 2014
 483. T. Trzepieciński,Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, 2014
 484. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycznych, 2014
 485. A. Skrzat,Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i przepływów ciepła w programie ANYS Workbench, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-927-5
 486. B. Pawłowska; R. Śliwa,Wyciskane kształtowniki ze stopu 7075 w konstrukcjach lotniczych [w:] Polska metalurgia w latach 2011-2014, 2014 Kraków, KOMITET METALURGII PAN, ISBN: 978-83-63663-47-6
 487. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Możliwości zapewnienia jakościowego wykonania narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-938-0
 488. J. Jaworski; T. Trzepieciński,Stal stosowana na narzędzia do przeróbki plastycznej metali: z klasyfikacją i oznaczaniem stali według PN-EN, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-910-0
 489. S. Kut; B. Niedziałek,Modelowanie procesu wytłaczania bez i z uwzględnieniem anizotropii własciwości plastycznych kształtowanej blachy [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz.1, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-952-6
 490. Ł. Bąk; M. Śledź; W. Zielecki,Wpływ pneumokulowania na wytrzymałość zmęczeniową wybranych blach stalowych [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz.1, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-952-6
 491. Ł. Bąk; W. Frącz; T. Malinowski,Właściwości mechaniczne i krzywe odkształcalności granicznej blachy ze stopu AMS 5504 [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz.1, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-952-6
 492. S. Kut,Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz. 1, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7199-952-6
 493. M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Układy mikrokogeneracyjne pracujące w oparciu o biomasę [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, 2014 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-4-2
 494. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Zrównoważona gospodarka energią w obiektach turystycznych [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, 2014 Dynów, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-934696-4-2
 495. T. Trzepieciński; S. Warchoł,Modelowanie numeryczne rozkładu naprężeń w zbiorniku ciśnieniowym, MECHANIK, 2014, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 496. M. Gombár; J. Kmec; J. Majerníková ; E. Spišák; F. Stachowicz; A. Vagaská,Experimental study of the physical factors' influence on microhardness of AAO layers generated on material's AW-1050A, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2014, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 497. B. Pawłowska,Metal flow during extrusion of non-circural sections, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2014, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 498. J. Lemańczyk; R. Ostrowski; R. Śliwa; P. Tyczyński,Drilling of CFRP, GFRP, glare type composites, AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, 2014, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 1748-8842, DOI
 499. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Wpływ parametrów obróbki na miejsce powstawania zużycia i intensywność procesu zużywania wierteł, TRIBOLOGIA, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0208-7774
 500. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Innowacyjne urządzenie do aplikacji doglebowej osadów ściekowych, ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH, 2014, WYDZIAŁ NAUK ROLNYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH PAN, ISSN: 0084-5477
 501. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Numerical and experimental estimation of forces during longitudinal rolling process of shaft formation, ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2014, KING FAHD UNIV PETROLEUM MINERALS, ISSN: 1319-8025, DOI
 502. R. Kluz; T. Trzepieciński,The repeatability positioning analysis of the industrial robot arm, ASSEMBLY AUTOMATION, 2014, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 0144-5154, DOI
 503. S. Kut; I. Nowotyńska,Examining the Effect of the Die Angle on Tool Load and Wear in the Extrusion Process, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 2014, ASM INTERNATIONAL, ISSN: 1059-9495, DOI
 504. S. Kut; I. Nowotyńska,Intermodal transport as an alternative form of transport of goods, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 505. S. Kut; I. Nowotyńska,Analiza numeryczna naprężeń w narzędziu podczas wytwarzania śrub w procesie przeróbki plastycznej, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 506. S. Kut; I. Nowotyńska,Wybrane metody obróbki powierzchni narzędzi do formowania metali, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 507. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Zastosowanie nagniatania do wykonywania połączeń cienkich blach z grubymi płytami, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 508. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Selected problems of quality assurances of FEM modeling of steel sheets forming process, LOGISTYKA, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, ISSN: 1231-5478
 509. H. Lemu; T. Trzepieciński,Frictional conditions of AA5251 aluminium alloy sheets using drawbead simulator tests and numerical methods, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, ISSN: 0039-2480, DOI
 510. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Investigation of stability of fabrication system of casting parts, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2014, KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ISSN: 1897-3310
 511. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Application of neural networks into prediction of qualitative capability of the preparation process of casting moulds, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2014, KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ISSN: 1897-3310
 512. T. Trzepieciński,Anizotropowe właściwości tarciowe blach stalowych karoseryjnych, BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 2014, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, ISSN: 1234-5865
 513. B. Pawłowska; R. Śliwa,Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania profili ze stopu aluminium, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 514. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Odkształcalność graniczna blachy ze stopu żarowytrzymałego AMS 5599, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 515. S. Kut; B. Niedziałek,Analiza procesu kształtowania wytłoczki lotniczej narzędziem elastycznym o różnych właściwościach, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 516. T. Trzepieciński,Badanie właściwości tarciowych blach stalowych dla przemysłu motoryzacyjnego, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 517. T. Balawender; T. Gałaczyński; R. Śliwa,Zgrzewanie tarciowe z przemieszczeniem blach ze stopu aluminium 2024, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 518. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Wpływ parametrów zagłębiania rolek podczas walcowania wzdłużnego wałków stopniowanych na poszerzenie średnicy, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 519. S. Kut; I. Nowotyńska,Analiza numeryczna naprężeń podczas wyciskania w matrycy zwykłej i sprężonej, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 520. B. Pawłowska,Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania profili ze stopu aluminium 7075, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 521. G. Ryzińska; A. Skrzat,Numeryczna symulacja wyciskania profili nieosiowosymetrycznych, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 522. H. Lemu; T. Trzepieciński,Multiple regression and neural network based characterization of friction in sheet metal forming, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, 2014, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1662-8985, DOI
 523. T. Trzepieciński,Znaczenie tarcia w prowadzeniu procesów przeróbki plastycznej metali, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 524. T. Trzepieciński,Rozwój techniki cięcia plazmowego, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 525. T. Trzepieciński,Cięcie laserowe - metody, własności, zastosowanie, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 526. T. Trzepieciński,Głowice do cięcia strumieniem wodno-ściernym, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 527. T. Trzepieciński,Cięcie strumieniem wodno-ściernym - cz. II. Technologia i innowacyjne maszyny, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2014, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 528. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Formability of the AMS 5596 sheet in comparison with EDDQ steel sheet, JOURNAL OF MECHANICS ENGINEERING AND AUTOMATION, 2014, DAVID PUBLISHING COMPANY (USA), ISSN: 2159-5275
 529. A. Skrzat; F. Stachowicz,Determination of effective properties of fiber-reinforced composite laminates, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, 2014, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 2080-4075, DOI
 530. W. Frącz; S. Kut; B. Niedziałek,Analiza odkształceń w wytłoczce lotniczej kształtowanej elastomerowym narzędziem z wykorzystaniem MES oraz systemu optycznego Argus, DOKONANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW, 2014, CREATIVETIME, KRAKÓW, ISSN: 2300-4436
 531. S. Kut,Comparative 3D FEM analysis of three different dental implants shapes, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 532. S. Bosiakov; S. Rogosin; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,A 3D numerical modeling of hemispherical contact against an elastic-plastic flat surface, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 533. W. Bieniasz,Chwytnik pomiaru siły zacisku dłoni, 2014
 534. W. Bieniasz; A. Lesiak,Urzadzenie do pomiaru zakresu ruchu ręki, 2014
 535. W. Bieniasz,Kaseta do pomiaru powierzchni ręki, 2014
 536. A. Linkov; G. Miszuris; L. Rybarska-Rusinek,Selected topics of mathematics for engineers, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-933-X
 537. S. Kut; J. Mucha,Sposób wykonywania formy piekarniczej oraz stanowisko do realizacji tego sposobu, 2013
 538. Ł. Bąk; S. Kut; F. Stachowicz,Sposób rozpychania tulei grubościennych, zwłaszcza o przekroju kołowym i narzedzie rozpychające do stosowania tego sposobu, 2013
 539. S. Kut; J. Mucha,Aluminiowa taśma uszczelniająca, sposób jej wykonania oraz urządzenie do realizacji tego sposobu, 2013
 540. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Mobilny kombajn do pozyskiwania biomasy z roślin o zdrewniałych pędach, 2013
 541. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycznych, 2013
 542. M. Potoczek; J. Śleziona; R. Śliwa,Kompozytowy materiał metalowo-ceramiczny i sposób jego otrzymywania, 2013
 543. T. Balawender,Nit dwustronny, 2013
 544. S. Kut; I. Nowotyńska,Numerical analysis of influence of the drawing die geometry on the size of its wear [w:] Progressive Technologies and Materials, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-889-9
 545. B. Bartczak; J. Mucha; T. Trzepieciński,Stress-strenght analysis of adhesively bonded, spot-welded and weld-bonded joints of car body steels [w:] Progressive Technologies and Materials, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-889-9
 546. T. Balawender; R. Śliwa,Backward extrusion of magnesium alloy rods [w:] Progressive Technologies and Materials, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-889-9
 547. G. Ryzińska; A. Skrzat,Experimental and numerical study of the metallic composite extrusion [w:] Progressive Technologies and Materials, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-889-9
 548. T. Balawender,Analiza wybranych sposobów zwiększenia nośności połączeń klinczowych, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-789-1
 549. T. Trzepieciński,Wybrane aspekty oceny tribologicznej blach odkształcanych plastycznie, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-865-1
 550. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Wybrane możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, 2013 Dynów, WYDAWNICTWO EDYTORIAL, ISBN: 978-83-934696-0-4
 551. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Formability of the austenitic nickel-base super alloy ams 5596sheet in comparison with extra deep drawing quality steel sheet [w:] APM 2013 Book of Abstracts, 2013 St. Petersburg, RUSSIAN ACADEMY SCIENCES
 552. J. Ligoda; M. Potoczek; R. Śliwa,Pianki korundowe do infiltracji metalami i polimerami, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 553. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Metodyka doboru parametrów obciągania rolką kształtową w szlifowaniu stopu Inconel 718, MECHANIK, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 554. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Wpływ charakterystyk ściernic na parametry jakościowe szlifowanej powierzchni zamka łopatki silnika lotniczego, MECHANIK, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 555. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Wpływ parametrów obciągania rolką kształtową na chropowatość szlifowanej powierzchni zamka łopatki silnika lotniczego, MECHANIK, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 556. T. Trzepieciński; S. Warchoł,Optymalizacja kształtu wsadu w procesie kształtowania wytłoczek z wykorzystaniem MES, MECHANIK, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 557. Ł. Nowak; M. Potoczek; R. Śliwa; T. Zieliński,Acoustic absorption of a new class of alumina foams with various high porosity levels, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2013, Politechnika Gdańska, ISSN: 0137-5075
 558. G. Ryzińska,Fracture phenomenon in simulation of bimetallic rods extrusion process, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 559. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz,Aspects of verification and optimization of sheet metal numerical simulations process using the photogrammetric system, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 560. P. Froń; F. Stachowicz,Springback characteristics of the tailor-welded 18G2A-E355 steel strips, ACTA METALLURGICA SLOVACA, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-1532, DOI
 561. T. Trzepieciński,Analysis of the friction influence on change of surface topography in strip drawing test, TRIBOLOGIA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0208-7774
 562. S. Kut; I. Nowotyńska,Numerical analysis of the effect of backpull on tool wearIn the process of wire drawing, TRIBOLOGIA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0208-7774
 563. T. Gałaczyński; Z. Kucharczyk; P. Lacki; R. Śliwa,Effect of tool shape on temperature field in friction stir spot welding, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 564. T. Balawender; P. Golewski; M. Knieć; T. Sadowski; R. Śliwa,Modern hybrid joint in aerospace: modelling and testing, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 565. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,On the reconstruction metod of ceramic foam structures and the methodology of Young modulus determinations, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 566. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Forming limit diagram of the AMS 5599 sheet metal, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 567. E. Hadasik; P. Kawulok; D. Kuc; I. Schindler; R. Śliwa,Characteristics of Plasticity and Microstructure of Hot Forming Magnesium Alloys Mg-Al-Zn, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 568. J. Bernaczek; J. Czaja; R. Śliwa,Determination of stress values based on calculation of photoelastic constants on the example of the sub-frame connection with the hull in a small training aircraft, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2013, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490, DOI
 569. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do zakładania plantacji roślin energetycznych o zdrewniałych pędach, EKOLOGIA I TECHNIKA, 2013, BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, ISSN: 1230-462x
 570. Ł. Bąk; F. Stachowicz; M. Śledź; W. Zielecki,Analysis of the effect of shot peening on mechanical properties of steel sheets used as screener sieve materials, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 2013, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING LTD, BRISTOL AND PHILADELPHIA, ISSN: 1742-6588 , DOI
 571. Ł. Bąk; F. Stachowicz; M. Śledź; W. Zielecki,Experimental determination of the fatigue strength of thin steel sheet, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 2013, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING LTD, BRISTOL AND PHILADELPHIA, ISSN: 1742-6588
 572. Ł. Bąk; S. Noga; A. Skrzat; F. Stachowicz,Dynamic analysis of vibrating screener system, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, 2013, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING LTD, BRISTOL AND PHILADELPHIA, ISSN: 1742-6588 , DOI
 573. B. Bartczak; J. Mucha; T. Trzepieciński,Stress distribution in adhesively-bonded joints and the loading capacity of hybrid joints of car body steels for the automotive industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2013, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0143-7496, DOI
 574. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental and numerical study on determination of forces during cold rolling of shafts, JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2013, JOURNAL IRON STEEL RESEARCH EDITORIAL BOARD, ISSN: 1006-706X, DOI
 575. H. Lemu; T. Trzepieciński,Numerical and Experimental Study of Frictional Behaviorin Bending Under Tension Test, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 2013, ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, ISSN: 0039-2480, DOI
 576. S. Kut; I. Nowotyńska,Zastosowanie modelu Archarda do porównania wielkości zużycia ciągadła w symulacji MES, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. MECHANIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0137-2335
 577. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Capability assessment of robotized system for casting measurement, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2013, KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ISSN: 1897-3310
 578. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Technology of sewage sludges management in production of energy willow [w:] Proceedings of International Multidisciplinary Conference - 10th Edition, 2013 Nyiregyhaza, BESSENYEI PUBLISHING HOUSE, NYIREGYHAZA
 579. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Technology of sewage sludges management in production of energy willow, SCIENTIFIC BULLETIN SERIE C, FASCICLE: MECHANICS, MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2013, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE, ISSN: 1224-3264
 580. Ł. Bąk; S. Noga; A. Skrzat; F. Stachowicz,Free and forced vibrations of the screener, SCIENTIFIC BULLETIN SERIE C, FASCICLE: MECHANICS, MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2013, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE, ISSN: 1224-3264
 581. T. Trzepieciński,Cięcie strumieniem wodno-ściernym - cz.I, STAL - METALE & NOWE TECHNOLOGIE, 2013, WYDAWNICTWO ELAMED, ISSN: 1895-6408
 582. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental and numerical study of friction in sheet metal forming processes, ADVANCED SCIENCE LETTERS, 2013, AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS, ISSN: 1936-6612, DOI
 583. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Wybrane problemy projektowania kosiarek do ścinania drzewiastych roślin i pielęgnacji terenów zieleni, TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA, 2013, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH POZNAŃ, ISSN: 1732-1719
 584. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Method of fertilization of energy willow plantation using sewage sludge, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, 2013, POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ , ISSN: 2299-9693, DOI
 585. J. Jaworski; R. Kluz; T. Trzepieciński,Assurance of quality capability of the preparation process of casting moulds, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2013, Polska Akademia Nauk, ISSN: 1897-3310
 586. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,New machines for energy willow harvest in small plantations, VISNIK NACJONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA" - TEORIJA I PRAKTIKA BUDIVNICTWA, 2013, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISSN: 0321-0499
 587. A. Bazan; T. Trzepieciński,Effect of friction conditions on change of sheet surface roughness during deep drawing, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 588. Ł. Bąk; I. Loginov; J. Michalcewicz; V. Slepyan; F. Stachowicz,Construction of screener oriented on application of parametric resonance, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689, DOI
 589. A. Linkov; G. Miszuris,Modified Formulation, e-Regularization and the Efficient Solution of Hydraulic Fracture Problem [w:] Effective and Sustainable Hydraulic Fracturing, 2013 Rijeka, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, ISBN: 978-953-51-1137-5, DOI
 590. G. Miszuris; L. Morini; A. Piccolroaz,On fracture criteria for dynamic crack propagation in elastic materials with couple stresses, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE, 2013, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7225
 591. G. Miszuris; M. Wróbel,Efficient pseudo-spectral solvers for the PKN model of hydrofracturing, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2013, Springer, ISSN: 0376-9429
 592. P. Kuśmierczyk; G. Miszuris; M. Wróbel,Remarks on application of different variables for the PKN model of hydrofracturing: various fluid-flow regimes, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2013, Springer, ISSN: 0376-9429
 593. G. Miszuris; L. Morini; A. Piccolroaz,Integral identities for a semi-infinite interfacial crack in anisotropic elastic bimaterials, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2013, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7683
 594. G. Miszuris; A. Piccolroaz; A. Vellender,Perturbation analysis for an imperfect interface crack problem using weight function techniques, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2013, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7683
 595. I. Argatov; A. Daniels; G. Miszuris,Accounting for the thickness effect in dynamic spherical indentation of a viscoelastic layer: Application to non-destructive testing of articular cartilage, EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, 2013, GAUTHIER-VILLARS/EDITIONS ELSEVIER, ISSN: 0997-7538, DOI
 596. G. Miszuris; A. Piccolroaz,Integral Identities for a Semi-infinite Interfacial Crack in 2D and 3D Elasticity, JOURNAL OF ELASTICITY, 2013, Springer, ISSN: 0374-3535
 597. I. Jones; G. Miszuris; A. Movchan; M. Nieves,Propagation of Slepyan's crack in a non-uniform elastic lattice, JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2013, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 598. I. Argatov; G. Miszuris; I. Petrovich,Threshold fracture energy in solid particle erosion, PHILOSOPHICAL MAGAZINE, 2013, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1478-6435, DOI
 599. G. Miszuris; L. Morini; L. Pryce,Weight function approach to a crack propagating along a bimaterial interface under arbitrary loading in an anisotropic solid, JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, 2013, MATHEMATICAL SCIENCE PUBLISHERS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, ISSN: 1559-3959, DOI
 600. A. Skrzat,Wybrane problemy eksperymentalnego i numerycznego wyznaczania naprężeń własnych w kołach pojazdów szynowych, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-751-8
 601. S. Kut,Hybrydowa metoda wyznaczania funkcji odkształcalności granicznej, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-748-8
 602. S. Kut,Sposób kształtowanie końcówek tłoczysk amortyzatorów oraz urządzenie do jego realizacji, 2012
 603. W. Niemiec; S. Skiba; F. Stachowicz,Podajnik ciętego materiału w sieczkarni do drewna., 2012
 604. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, 2012
 605. S. Kut; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Urządzenie do międzystanowiskowego transportu i podawania prętów w linii wytwarzającej siatki zbrojeniowe, 2012
 606. T. Trzepieciński,Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, 2012
 607. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin oraz gałęzi., 2012
 608. W. Niemiec; F. Stachowicz; W. Ślenzak; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin energetycznych, 2012
 609. W. Bieniasz; P. Cieciński; M. Czarnecki; R. Jakubowski; A. Majka; M. Orkisz; J. Pieniążek; P. Rzucidło; R. Śliwa; P. Wygonik,Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych -wyposażenie pokładów, KBN, 2012
 610. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Wirówka przeciążeniowa do badania i określania przydatności zespołów lub podzespołów zwłaszcza mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych w warunkach przeciążeniowych, 2012
 611. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu INCONEL., 2012 Wrocław, Politechnika Wrocławska, ISBN: 978-83-917677-6-4
 612. W. Frącz; T. Pieja; F. Stachowicz,Aspekty weryfikacji i optymalizacji symulacji numerycznych procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem systemu fotogrametrycznego, 2012 Kraków, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, ISBN: 978-83-60958-95-7
 613. H. Lemu; T. Trzepieciński,Study of material anisotropy in metal forming using finite element methods, 2012 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, ISBN: 978-1-62081-977-7
 614. J. Bernaczek; G. Budzik; R. Śliwa,Analiza przyrostowych metod budowy modeli z proszku tytanu., RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 615. R. Śliwa; M. Wilk,Wpływ fazy metalicznej na efekt kształtowania kompozytów typu GLARE, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 00359696
 616. T. Gałaczyński; Z. Kucharczyk; P. Lacki; R. Śliwa,Wpływ wybranych parametrów procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem na pole temperatury, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 00359696
 617. E. Hadasik; D. Kuc; R. Śliwa,Plastyczność i mikrostruktura odkształcanego na gorąco stopu magnezu AZ61, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 00359696
 618. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna analiza porównawcza zużycia narzędzia podczas wyciskania przez matryce o różnej geometrii, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 619. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu Inconel, MECHANIK, 2012, ISSN: 0025-6552
 620. T. Trzepieciński,Wzrost znaczenia obrabiarek CNC w procesach obróbki plastycznej blach, MECHANIK, 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 621. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Rozwój metod jednopunktowego tłoczenia przyrostowego na obrabiarkach CNC, MECHANIK, 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 622. R. Babiarz; R. Ostrowski; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania CFG stopu INCONEL., MECHANIK, 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ISSN: 0025-6552
 623. B. Pawłowska,End-of-life vehicle recycling at the disposal stage, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 624. A. Skrzat,Numerical analysis of passive safety of street lighting posts, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 625. S. Kut,The analysis of the constitutive model effect on convergence of results with the experiment for FEM modeling of 3D issues with high elestic-plastic deformation, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 626. T. Balawender,Experimental investigation of clinch joining process, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 627. G. Ryzińska; R. Śliwa,The experimental researches of layered composite extrusion, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 628. H. Gelgele; T. Trzepieciński,Application of genetic algorithm for optimization of neural networks for selected tribological test, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 629. W. Frącz; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Investigations of thickness dictribution in hole expanding of thin steel sheets, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISSN: 1644-9665
 630. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Examination of the influence of pressing parameters on strength and geometry of joint between aluminum plate and sheet metal, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISSN: 1644-9665
 631. T. Trzepieciński,Trendy rozwojowe maszyn i technik stosowanych w technologii cięcia blach, INŻYNIERIA MASZYN, 2012, AGENCJA WYDAWNICZA WROCŁAWSKIEJ RADY FSNT NOT, ISSN: 1426-708x
 632. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Rozwój technologii produkcji, zbioru i przetwarzania roślin energetycznych o zdrewniałych pędach., EKOLOGIA I TECHNIKA, 2012, BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, ISSN: 1230-462x
 633. T. Balawender; P. Golewski; T. Sadowski,Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tension, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2012, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0927-0256
 634. W. Frącz; F. Stachowicz,Determination of the forming limit diagram of zinc electro-galvanized steel sheets, METALURGIJA, 2012, CROATIAN METALLURGICAL SOC, ISSN: 0543-5846
 635. G. Ryzińska; R. Śliwa,The theoretical and experimental researches of Pb-Al composite materials extrusion, METALURGIJA, 2012, CROATIAN METALLURGICAL SOC, ISSN: 0543-5846
 636. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Experimental and numerical study of longitudinal cold rolling of the shafts, STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2012, VERLAG STAHLEISEN MBH, ISSN: 978-3-514-00797-0
 637. W. Bieniasz; J. Grzybowski; T. Maik; R. Śliwa,Badania efektywności pracy ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych na płacie bezzałogowego samolotu w różnych warunkach oświetlenia na stacjonarnym stanowisku laboratoryjnym oraz w locie, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2012, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856
 638. W. Bieniasz; J. Grzybowski; R. Śliwa,Testowanie ogniw litowo - jonowych stosowanych do zasilania układu napędowego bezzałogowego obiektu latającego, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2012, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856
 639. J. Bernaczek; G. Budzik; R. Śliwa,Obróbka numeryczna danych CAD/RP w procesie SLS EOS z zastosowaniem proszku ze stopu Ti6Al4V, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 12303534
 640. T. Balawender; Ł. Bieniasz; R. Śliwa,Wyciskanie przeciwbieżne kształtowników ze stopu magnezu AZ31, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 641. S. Kut; I. Nowotyńska,Prognozowanie wielkości zużycia ciągadła w zależności od przeciwciągu podczas ciągnienia drutu okrągłego w ujęciu MES, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 642. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Technologia wykorzystania biomasy w gospodarstwach małoobszarowych., ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2646
 643. P. Froń; F. Stachowicz,Bending force and springback characteristics of the tailor-welded 18G2A-E355 steel strips, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 644. A. Skrzat,Application of coupled Eulerian-Lagrangian approach in metal forming simulations, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 645. T. Trzepieciński,Advances in sheet metal forming technologies, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 646. T. Trzepieciński,Numerical modeling of the drawbead simulator test, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 647. H. Lemu; T. Trzepieciński,Study of material modeling strategies for deformability analysis of rectangular cups, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, 2012, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1662-8985
 648. T. Trzepieciński,Metody optymalizacyjne w problemach regresyjnych, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 2012, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISSN: 1643-0689
 649. A. Bazan; T. Trzepieciński,Analiza wpływu tarcia na zmianę topografii powierzchni wytłaczanych blach, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 2012, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISSN: 1643-0689
 650. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Postęp techniczny w produkcji, pozyskaniu i obróbce biomasy [w:] "ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ", 2012 Dynów, ZWIĄZEK GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO, ISBN: 978-83-912615-6-9
 651. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Maszyny przeznaczone do zbioru wysokołodygowych roślin energetycznych na małych plantacjach, TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA, 2012, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH POZNAŃ, ISSN: 1732-1719
 652. S. Kut; I. Nowotyńska,Wear of tool during extrusion of materials with different properties - comparative numerical analysis, TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2012, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", ISSN: 1232-3829
 653. M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Application of biomass-powered stirling engines in cogenegertive systems, ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES, 2012, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 2084-5715
 654. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Production technology and management of energetic plants with lignified shoots, ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES, 2012, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 2084-5715
 655. H. Lemu; T. Trzepieciński,Application of genetic algorithms to optimize neural networks for selected tribological tests, JOURNAL OF MECHANICS ENGINEERING AND AUTOMATION, 2012, DAVID PUBLISHING COMPANY (USA), ISSN: 2159-5275
 656. H. Lemu; T. Trzepieciński,FEM based deformability analysis of metal forming: Influence of material models and analysis approaches, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, 2012, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
 657. W. Bieniasz; A. Lesiak,Urządzenie do pomiaru zakresu ruchu ręki, 2012
 658. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Perturbation analysis of Mode III interfacial cracks advancing in a dilute heterogeneous material, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2012, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0020-7683
 659. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Mode III crack propagation in a bimaterial plane driven by a channel of small line defects, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2012, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0927-0256
 660. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan,Interaction of an interfacial crack with linear small defects under out-of-plane shear loading, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2012, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0927-0256
 661. G. Miszuris; A. Piccolroaz; E. Radi,Mode III interfacial crack in the presence of couple-stress elastic materials, ENGINEERING FRACTURE MECHANICS, 2012, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0013-7944
 662. G. Miszuris; A. Vellender,Eigenfrequency correction of Bloch-Floquet waves in a thin periodic bi-material strip with cracks lying on perfect and imperfect interfaces, WAVE MOTION, 2012, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0165-2125
 663. R. Jakubowski; H. Kopecki; T. Kopecki; A. Majka; M. Orkisz; J. Pieniążek; R. Śliwa; P. Wygonik; J. Zacharzewski,Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych-latająca platforma badawcza, 2011
 664. S. Kut,Linia do wytwarzania kształtowników perforowanych, 2011
 665. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Ssawka do urządzenia zbierającego zanieczyszczenia, 2011
 666. S. Kut,Próbka do określania funkcji odlształcalności granicznej, 2011
 667. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Mobilny kombajn do pozyskiwania biomasy z roślin o zdrewniałych pędach, 2011
 668. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, 2011
 669. W. Niemiec; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin oraz gałęzi., 2011
 670. W. Frącz; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Badania przydatności do tłoczenia blachy w gatunku AMS 5596, 2011
 671. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Symulacja zarysu roboczego rolek kształtujących w procesie walcowania wzdłużnego, 2011 Gdańsk, Politechnika Gdańska, ISBN: 978-83-88579-57-8
 672. T. Balawender; T. Sadowski; R. Śliwa,A new concept of rivets proposed to use in aeronautical constructions, 2011 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, ISBN: 978-1-61209-798-5
 673. T. Balawender; T. Sadowski,Technology of Clinch-Adhesive Joints, 2011 Berlin, SPRINGER - VERLAG, ISBN: ISBN: 978-3-642-16622-8
 674. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Modelowanie struktury geometrycznej i wytrzymałości na ściskanie pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji ciekłymi metalami, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 675. S. Kut,Uwzględnienie wpływu złożonej drogi odkształcenia w funkcji odkształcalności granicznej, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 676. A. Skrzat,Analiza odkształceń i naprężeń w stalowych słupach latarni ulicznych obciążonych dynamicznie w testach zderzeniowych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 677. T. Balawender,Wpływ wariantów technologicznych na wytrzymałość złącza klinczowego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 678. J. Bernaczek; J. Czaja; R. Śliwa,Analiza pól odkształceń i naprężeń w połączeniach śrubowych z wykorzystaniem elastooptyki, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 679. F. Stachowicz,Instantaneous plastic flow properties of thin brass sheets under uniaxial and biaxial testing, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2011, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2393
 680. A. Skrzat,Fuzzy logic application to strain-stress analysis in selected elastic-plastic material models, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2011, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 681. T. Balawender; M. Knieć; T. Sadowski,Technological problems and experimental investigation of hybrid: clinched - adhesively bonded joint, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2011, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 682. M. Potoczek; R. Śliwa,Microstructure And Physical Properties Of AlMg/Al2O3 Interpenetrating Composites Fabricated By Metal Infiltration Into Ceramic Foams, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2011, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 683. R. Czarnek; S. Lin; A. Skrzat,Application of Moire interferometry to reconstruction of residual stress in cut railroad car wheels, MEASUREMENT, 2011, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0263-2241
 684. T. Balawender; P. Golewski; T. Sadowski,Experimental and numerical analysis of clinched and adhesively bonded hybrid joints, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2011, VSP BV, ISSN: 0169-4243
 685. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Analiza wpływu przeciążenia na skuteczność pracy elementów urządzeń elektronicznych i mechanicznych stanowiących wyposażenie bezpilotowego aparatu latającego testowanych w wirówce, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856
 686. W. Bieniasz; J. Grzybowski; R. Śliwa,Wpływ warunków środowiskowych na właściwości eksploatacyjne ogniw fotowoltaicznych w układzie zasilania napędu bezzałogowego aparatu latającego, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856
 687. J. Bernaczek; R. Śliwa,Computational methods in the SLA and FDM techniques in the process of production of an aircraft wheel hub prototype, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, 2011, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, ISSN: 1641-8581
 688. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna analiza porównawcza zużycia matrycy podczas wyciskania metali o różnych właściwościach, HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 689. J. Bernaczek; G. Budzik; T. Dziubek; R. Śliwa,The rapid prototyping of aircraft wheel hub model with the use of techniques JS, SLA, FDM, JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT, 2011, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, ISSN: 1231-4005
 690. S. Kut; I. Nowotyńska,The application of automated strain analysis method to determine the strain distribution during extrusion, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 691. F. Stachowicz,Plastic flow parameters of brass sheets under uniaxial and biaxial tensile testing, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 692. T. Trzepieciński,Genetic algorithms as an optimization tool of neural networks modelling friction phenomenon, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 693. H. Gelgele; T. Trzepieciński,Investigation of anisotropy problems in sheet metal forming using finite element method, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIAL FORMING, 2011, Springer, ISSN: 1960-6206
 694. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Technological progress in production, logging and processing of the biomass, SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2011, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1336-9024
 695. W. Bieniasz,Kaseta do pomiaru powierzchni ręki, 2011
 696. V. Aslanian; A. Aslanyan; Y. Hudak; G. Miszuris,Mathematics, it is easy. Book 2: Learn thinking, 2011, MNEMOZINA PUBLISHER (MOSCOW), ISSN: 97853460-1667-0
 697. V. Aslanian; A. Aslanyan; Y. Hudak; G. Miszuris,Mathematics, it is easy. Book 3: Success storeroom, 2011, MNEMOZINA PUBLISHER (MOSCOW), ISSN: 978-5-346-01786-8
 698. M. Gromada; G. Miszuris; A. Oechsner,Correction Formulae for the Stress Distribution in Round Tensile Specimens at Neck Presence (SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology / SpringerBriefs in Computational Mechanics), 2011, Springer, ISSN: 3642221335
 699. W. Bieniasz,Sposób pomiaru właściwości technologicznych żywic, 2011
 700. W. Bieniasz,Chwytnik pomiaru siły zacisku dłoni, 2011
 701. W. Bieniasz,Urządzenie do pomiaru właściwości technologicznych żywic, zwłaszcza syntetycznych, 2011
 702. I. Argatov; G. Miszuris,Frictionless elliptical contact of thin viscoelastic layers bonded to rigid substrates, APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2011, ELSEVIER SCIENCE INC, ISSN: 0307-904X
 703. I. Argatov; G. Miszuris,Elliptical contact of thin biphasic cartilage layers: Exact solution for monotonic loading, JOURNAL OF BIOMECHANICS, 2011, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0021-9290
 704. I. Argatov; G. Miszuris,An analytical solution for a linear viscoelastic layer loaded with a cylindrical punch: Evaluation of the rebound indentation test with application for assessing viability of articular cartilage,, MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, 2011, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0093-6413
 705. G. Miszuris; A. Movchan; A. Vellender,Weight function in a bimaterial strip containing an interfacial crack and an imperfect interface. Application to Bloch-Floquet analysis in a thin inhomogeneous structure with cracks, MULTISCALE MODELING & SIMULATION, 2011, SIAM PUBLICATIONS, ISSN: 1540-3459
 706. I. Argatov; G. Miszuris,Contact problem for thin biphasic cartilage layers: Perturbation solution, QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS, 2011, OXFORD UNIV PRESS, ISSN: 0033-5614
 707. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan; A. Piccolroaz,Perturbation analysis of Mode III interfacial cracks advancing in a dilute heterogeneous material, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 708. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan; A. Piccolroaz,Interaction of an interfacial crack with linear micro-defects under out-of-plane shear loading, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 709. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan; A. Piccolroaz,Mode III crack propagation in a bimaterial plane driven by a channel of small line defects, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 710. G. Miszuris; A. Piccolroaz,Integral identities for a semi-infinite interfacial crack in 2D and 3D elasticity, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 711. G. Miszuris; A. Vellender,Eigenfrequency correction of Bloch-Floquet waves in a thin periodic bi-material strip with cracks lying on perfect and imperfect interfaces, ARXIV (E-PRINT), 2011, CORNELL UNIVERSITY
 712. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Wielofunkcyjny zestaw urządzeń do prac komunalnych (Prawo ochronne NR 65038 na wzór użytkowy), 2010
 713. V. Liubymov; F. Stachowicz,Wybrane zagadnienia fizyki kształtowania struktur geometrycznych powierzchni., 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-639-9
 714. A. Skrzat,Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-586-6
 715. S. Kut; F. Stachowicz,Sposób i urządzenie do pozycjonowania i podawania drobnych owalnych elementów blaszanych do walcarki, 2010
 716. A. Pacana; B. Pawłowska; R. Perłowski; F. Stachowicz; W. Zielecki,Logistyka w przedsiębiorstwie (pod red. W.Zieleckiego), 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-604-7
 717. W. Frącz; T. Trzepieciński,Prognozowanie deformacji powtryskowych wyprasek za pomocą sztucznych sieci neuronowych, 2010 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7497-094-5
 718. A. Pawłowicz; F. Stachowicz,Analiza drgań swobodnych prostej próbki rurkowej, 2010 Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7497-094-5
 719. A. Skrzat,Zastosowanie modelu Bodnera - Partoma w analizie problemów niesprężystych, 2010 Rzeszów, Politechnika Lubelska, ISBN: 978-83-7497-094-5
 720. W. Frącz; T. Trzepieciński,Optymalizacja i prognozowanie deformacji wyrobów formowanych wtryskowo, 2010 Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, ISBN: 978-83-7204-915-5
 721. T. Balawender,Łączenie blach przetłaczaniem (klinczowanie), RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 722. B. Pawłowska,Wpływ objętości strefy plastycznej na wartość siły podczas wyciskania wyrobów o przekroju nieosiowosymetrycznym, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 723. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna analiza wpływu kąta matrycy na deformację narzędzia podczas wyciskania, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 724. T. Trzepieciński,Badania oporów tarcia wywołanych działaniem progów ciągowych w procesie kształtowania blach, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 725. A. Skrzat,Identyfikacja parametrów modelu materiału Bodnera-Partoma na podstawie pomiarów symulowanych numerycznie, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 726. S. Kut,Zastosowanie MES do obliczania sił działających na stempel giętaka obciążony niesymetrycznie, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 727. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Badanie wpływu parametrów zaprasowania na jakość połączenia aluminiowej płyty radiatora z żebrami, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 728. F. Stachowicz,Struktura geometryczna powierzchni po przeróbce plastycznej metali, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 729. T. Balawender,Klinczowanie jako sposób łączenia cienkościennych blach, TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU, 2010, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, ISSN: 1230-7661
 730. T. Trzepieciński,3D elasto - plastic FEM analysis of the sheet drawing of anisotropic steel sheet metals, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISSN: 1644-9665
 731. T. Pieja; F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Warm forming of stainless steel sheet, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISSN: 1644-9665
 732. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna analiza wpływu kąta matrycy na obciążenie narzędzia podczas wyciskania, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, 2010, KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN O/POZNAŃ , ISSN: 1233-9709
 733. S. Kut,The application of the formability utilization indicator for finite element modeling the ductile fracture during the material blanking process, MATERIALS & DESIGN, 2010, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0261-3069
 734. S. Kut,A simple method to determine ductile fracture strain in a tensile test of plane specimen's, METALURGIJA, 2010, CROATIAN METALLURGICAL SOC, ISSN: 0543-5846
 735. T. Trzepieciński,Application of Abaqus software for FEM simulation of sheet metal forming process, SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM, 2010, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE, ISSN: 978-83-61149-92-7
 736. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modelling of friction anisotropy of deep - drawing sheet in ABAQUS/EXPLICIT, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, 2010, KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ISSN: 1897-3310
 737. J. Bernaczek; G. Budzik; R. Śliwa,Application of rapid prototyping -SLA, FDM - to manufacture model of aircraft wheel hub., JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT, 2010, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, ISSN: 1231 400
 738. W. Frącz; T. Trzepieciński,Optymalizacja i prognozowanie deformacji wyrobów wtryskowych, PRZETWÓRSTWO TWORZYW, 2010, INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW W TORUNIU, ISSN: 1429-0472
 739. W. Niemiec; F. Stachowicz; M. Szewczyk; T. Trzepieciński,Analiza możliwości kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie agroturystycznym, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2646
 740. T. Trzepieciński,Plastic and friction anisotropy in FEM analysis of deep drawing process of rectangular cups, KOVARENSTVI, 2010, SVAZ KOVAREN CR O.S., ISSN: 1213-9889
 741. T. Trzepieciński,Modelowanie zjawiska tarcia w ujęciu regresji wielorakiej [w:] _ NIE DOTYCZY, 2010 Łódź, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISBN: 978-83-60282-13-7
 742. T. Trzepieciński,Problemy anizotropii w modelowaniu numerycznym procesu wytłaczania blach [w:] _ NIE DOTYCZY, 2010 Łódź, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISBN: 978-83-60282-13-7
 743. R. Śliwa,Structural and mechanical aspects of metal composites obtained in deformation processes [w:] METALLURGY AND FOUNDRY EGINEERING, 2010 Kraków, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 744. S. Kut,Zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej w prognozowaniu jakości geometrycznej wykrojek [w:] METALLURGY AND FOUNDRY EGINEERING, 2010 Kraków, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, ISBN: 978-83-60958-64-3
 745. B. Pawłowska; R. Śliwa,Plastyczne płynięcie lotniczych stopów aluminium w procesie wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego [w:] METALLURGY AND FOUNDRY EGINEERING, 2010 Kraków, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT, ISBN: 978-83-60958-64-3
 746. T. Trzepieciński,Zastosowanie regresji wielokrotnej i sieci neuronowej do modelowania zjawiska tarcia, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 2010, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISSN: 1643-0689
 747. T. Trzepieciński,Modelowanie procesu kształtowania blach w programie ABAQUS, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI, 2010, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI, ISSN: 1643-0689
 748. R. Ostrowski; R. Wdowik,Technologia wykonania ślimaka wspomagana narzędziami CAD/CAM., PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, 2010, ITER, ISSN: 1899-699X
 749. J. Banaś; W. Bieniasz,Urządzenie do badań odporności mechanicznej na uderzenia rur z tworzyw sztucznych, 2010
 750. M. Gromada; G. Miszuris,Wyznaczanie krzywej umocnienia odkształceniowego w próbie rozciągania z uwzględnieniem rozkładu naprężeń w szyjce, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371996061
 751. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Crack in a lattice waveguide, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2010, Springer, ISSN: 0376-9429
 752. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Perturbation of mode III interfacial cracks, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2010, Springer, ISSN: 0376-9429
 753. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Dynamic mode-III interface crack in a bi-material strip, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2010, Springer, ISSN: 0376-9429
 754. O. Avila-Pozos; G. Miszuris; A. Movchan,Bloch–Floquet waves andlocalisation within a heterogeneous waveguide with long cracks, CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS, 2010, Springer, ISSN: 0935-1175
 755. I. Argatov; G. Miszuris,Axisymmetric contact problem for abiphasic cartilage layer with allowance for tangential displacements onthe contact surface, EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, 2010, GAUTHIER-VILLARS/EDITIONS ELSEVIER, ISSN: 0997-7538
 756. G. Miszuris; A. Piccolroaz; E. Radi,Mode III interfacial crack in the presence of couple-stress elastic materials, ARXIV (E-PRINT), 2010, CORNELL UNIVERSITY
 757. I. Argatov; G. Miszuris,A closed-form solution of thethree-dimensional contact problem for biphasic cartilage layers, ARXIV (E-PRINT), 2010, CORNELL UNIVERSITY
 758. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Wirówka przeciążeniowa do badania i określania przydatności zespołów lub podzespołów zwłaszcza mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych w warunkach przeciążeniowych, 2009
 759. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu, 2009
 760. A. Skrzat,Explicit and implicit integration of constitutive equations in metal forming processes [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (TECHNOLOGIES), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 761. T. Balawender,Strain localization in tensile test [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 762. F. Stachowicz,Plastic flow properties and forming limit diagrams of titanium and titanium alloy sheets annealing at different temperature [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 763. F. Basmadji; S. Kut,Numerical comparative analysis of stress distributions in three different dental implant systems [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 764. A. Skrzat,Determination of the relation between approximated and measured quantities by FEM analysis on example of railroad car wheels [w:] PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS (MATERIALS), 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-550-7
 765. S. Kut; J. Mucha,Progressive technologies and materials 3-A, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7199-550-7
 766. S. Kut; J. Mucha,Analiza możliwości opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji form piekarniczych, 2009
 767. S. Kut; J. Mucha,Sposób wykonania formy piekarniczej oraz stanowisko do realizacji tego sposobu, 2009
 768. S. Kut; J. Mucha,Sposób wykonania formy piekarniczej oraz stanowiska do realizacji tego sposobu, 2009
 769. F. Stachowicz,Progressive technologies and materials 3-B, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7199-550-7
 770. G. Ryzińska,Zjawisko pękania w procesie wyciskania metalowych kompozytów warstwowych, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-567-5
 771. T. Balawender,Nit dwustronny, 2009
 772. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Opracownie i skonfigurowanie zestawu maszyny wielofunkcyjnej do prac komunalnych, 2009
 773. A. Bazan; J. Burek; R. Ostrowski,High performance cutting of aluminum alloys w Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku., 2009, DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY , ISBN: 966-7907-25-2
 774. A. Bazan; J. Burek; R. Ostrowski,Cutter rotational speed optimization in high performance cutting of aluminum alloys w Budowa Maszyn i Technosfera XXI wieku., 2009, DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY , ISBN: 966-7907-25-2
 775. R. Śliwa,Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym , 2009
 776. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Ssawka do zbioru zanieczyszczeń stałych, 2009
 777. J. Myalski; M. Potoczek; J. Śleziona; R. Śliwa,Ceramika porowata do infiltracji metalami wytwarzana metodą żelowania spienionej zawiesiny., INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0208-6247
 778. K. Kudła; P. Lacki; R. Śliwa; K. Wojsyk,Zgrzewanie tarciowe stopów tytanu z aluminium, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0208-6247
 779. A. Skrzat,Analiza naprężeń i odkształceń plastycznych w kontakcie koła pojazdu szynowego z szyną z zastosowaniem różnych modeli materiału , RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 780. T. Balawender; R. Śliwa,Koncepcja nowego nitu proponowanego do zastosowań w konstrukcjach lotniczych , RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 781. T. Trzepieciński,Wpływ odkształcenia plastycznego blachy na zmianę oporów tarcia w procesie tłoczenia, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 782. S. Kut,Analiza numeryczna nośności belki przesadzonej bez i z uwzględnieniem naprężeń własnych i odkształceń technologicznych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 783. S. Kut; I. Nowotyńska,Numeryczna i eksperymentalna analiza wpływu geometrii matrycy na rozkład naprężeń i odksztalceń podczas wyciskania materiałów złożonych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 784. J. Myalski; M. Potoczek; J. Śleziona; R. Śliwa,Kompozyty metalowo-ceramiczne wytwarzane przez infiltrację ciśnieniową metalu do ceramicznej preformy o budowie piany , RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 785. S. Kut,Modelowanie numeryczne procesu wykrawania - nowe możliwości w prognozowaniu jakości wykrojek, MECHANIK, 2009, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0025-6552
 786. F. Stachowicz,Review of some methods used for waste composite recycling, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 787. S. Kut,Numeryczna analiza stanu naprężeń własnych w obszarze przesadzenia belki, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 788. B. Pawłowska,Recykling akumulatorów z pojazdów hybrydowych, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 789. G. Ryzińska; R. Śliwa,Kryteria plastycznego rozdzielenia stosowane w modelowaniu procesów wyciskania, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 790. T. Balawender,Some aspects of upsetting test, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2009, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 791. S. Kut,State of stress indentification in numerical modeling of 3D issues, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2009, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 792. S. Kut,Funkcja odkształcalności granicznej dla procesów wykrawania , ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, 2009, KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN O/POZNAŃ , ISSN: 1233-9709
 793. J. Orkisz; A. Skrzat,Reconstruction of Residual Hoop Stress in Railroad Car Wheels Based on Saw Cut Measurements, EXPERIMENTAL MECHANICS, 2009, SAGE PUBLICATIONS LTD, ISSN: 0014-4851
 794. A. Skrzat,Numeryczne modelowanie materiału w metodzie elementów skończonych w programie ABAQUS , PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0137-2335
 795. E. Hadasik; D. Kuc; G. Niewielski; R. Śliwa,Rozwój stopów magnezu do przeróbki plastycznej , HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3534
 796. T. Trzepieciński,Wpływ stanu utwardzenia blach mosiężnych oraz aluminiowych na wartość oporów tarcia , ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 797. G. Ryzińska; R. Śliwa,Eksperymentalne badania procesu wyciskania materiałów złożonych typu rdzeń-powłoka, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 798. J. Jezierski; M. Kowalik; T. Trzepieciński,Określenie głębokości osadzania żeber radiatora za pomocą symulacji numerycznej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 799. B. Pawłowska,Recykling jako kluczowe zagadnienie w procesie projektowania pojazdów samochodowych , ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 800. M. Kowalik; T. Trzepieciński,Modelowanie numeryczne procesu walcowania wzdłużnego wałków o przekroju kołowym, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, MECHANIKA, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0209-2689
 801. A. Skrzat,Modeling of elasto-plastic materials in finite element method, SCIENTIFIC BULLETIN SERIE C, FASCICLE: MECHANICS, MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2009, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE, ISSN: 1224-3264
 802. W. Bieniasz; A. Kwolek,Urządzenie do diagnostyki stawu skokowego , 2009
 803. G. Miszuris,Magnus effect and dynamics of a spinning disc in a rarefied madium, ARCHIVES OF MECHANICS, 2009, POLISH ACAD OF SCIENCES, ISSN: 0373-2029
 804. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Oechsner,Transmission Conditions for Thin Reactive Heat-Conducting Interphases: General Case, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, 2009, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1012-0386
 805. G. Miszuris; M. Wróbel,Numerical Modelling of Mass Transfer Problems in Combined Domains with Non-linear Imperfect Transmission Conditions., DEFECT AND DIFFUSION FORUM, 2009, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1012-0386
 806. I. Argatov; G. Miszuris,Asymptotic modelling of an elastic roller crossing a scratch, EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, 2009, ELSEVIER GMBH, ISSN: 0997-7538
 807. G. Miszuris; A. Oechsner,Modelling of the multiaxial elasto-plastic behaviour of porous metals with internal gas pressure., FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN, 2009, ELSEVIER GMBH, ISSN: 0168-874X
 808. S. Aleksandrov; G. Miszuris,Qualitative behaviour of viscoplastic solutions in the vicinity of maximum-friction surfaces., JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS, 2009, Springer, ISSN: 0022-0833
 809. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Symmetric and skew-symmetric weight functions in 2D perturbation models for semi-infinite interfacial cracks., JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2009, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 810. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Localised knife waves in a structured interface, JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2009, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 811. S. Cox; G. Miszuris; D. Weaire,The Viscous Froth Model: steady states and the high-velocity limit. , PROCEEDINGS OF THE PHYSICAL SOCIETY, 2009, IOP PUBLISHING LTD, ISSN: 0959-5309
 812. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Dynamics of a bridged crack in a discrete lattice. , QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS, 2009, OXFORD UNIV PRESS, ISSN: 0033-5614
 813. W. Bieniasz; A. Kwolek; O. Wolińska; J. Zwolińska,Przydatność niektórych metod służących do diagnostyki i oceny efektów rehabilitacji pacjentów z zespołami neurologicznymi, PRZEGLĄD MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2009, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO , ISSN: 1730-3524
 814. S. Aleksandrov; I. Baranova; G. Miszuris,Compression of a viscoelastic layer between rough parallel plates., MECHANICS OF SOLIDS, 2009, ELSEVIER GMBH
 815. G. Miszuris; M. Wróbel,Numerical method for solving joint thermo-diffusive problems in an infinite combined domain with thin resistant interphase., THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHYSICS, 2009, ELSEVIER GMBH, ISSN: 1750-9548
 816. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu, 2008
 817. S. Kut; J. Mucha,Sposób marszczenia cienkich folii aluminiowych oraz urządzenie do realizacji tego sposobu., 2008
 818. S. Kut; J. Mucha,Aluminiowa taśma uszczelniająca, sposób jej wykonania oraz urządzenie do realizacji tego sposob, 2008
 819. W. Niemiec; F. Stachowicz,Wielofunkcyjny zestaw urządzeń do prac komunalnych, 2008
 820. W. Frącz; S. Kut; F. Stachowicz,Material property descriptions to support FEM simulations of forming of 3M component, 2008
 821. B. Pawłowska; R. Śliwa,Doświadczalna analiza płynięcia materiału podczas wyciskania profili o złożonym kształcie przekroju poprzecznego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 822. G. Ryzińska; R. Śliwa,Zakres odkształcalności materiałów złożonych o strukturze rdzeń - powłoka z uwzględnieniem przewidywania efektu pękania w teoretycznym modelowaniu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 823. P. Litwin; F. Stachowicz,Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania podstawowych parametrów procesu gięcia rur o przekroju kołowym, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 824. T. Balawender; A. Tribaldo Baeza,Some aspects of tensile test, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2008, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 825. W. Frącz; F. Stachowicz,Recycling and improoving of lead-acid batteries, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2008, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 826. W. Homik; A. Skrzat,Analiza pracy gumowego tłumika drgań skrętnych wału korbowego silnika, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2008, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 827. A. Skrzat,Wykorzystanie wyników obliczeń MES w analizie danych uzyskanych z badań eksperymentalnych, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2008, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 828. F. Stachowicz,Estimation of hole-flange ability for deep drawing steel sheets, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 2008, KOMISJA BUDOWNICTWA I MECHANIKI PAN O/WROCŁAW, ISSN: 1644-9665
 829. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Physical modeling of the plastic flow in the extrusion process of layered composite material using different die geometry, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2008, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 830. S. Kut; J. Mucha; I. Nowotyńska,Wpływ geometrii matrycy na plastyczne płynięcie kompozytów warstwowych w procesie wyciskania, ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, 2008, KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN O/POZNAŃ , ISSN: 1233-9709
 831. W. Frącz; F. Stachowicz,Springback phenomenon in sheet metal V-die air bending - experimental and numerical study, VYROBNE INŻYNIERSTVO (MANUFACTURING ENGINEERING), 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 832. T. Balawender; F. Stachowicz,Tangential forces in rotary forging process, VYROBNE INŻYNIERSTVO (MANUFACTURING ENGINEERING), 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 833. S. Kut,Modelowanie fazy pękania ciągliwego w procesie wykrawania w ujęciu MES, ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA, 2008, Politechnika Białostocka, ISSN: 1898-4088
 834. S. Kut,Modelowanie numeryczne procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy pękania, BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ, 2008, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, ISSN: 1234-5865
 835. S. Kut; J. Mucha,Wspomaganie projektowania w przygotowaniu produkcji nowego wyrobu, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2008, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE "ORGMASZ" WARSZAWA, ISSN: 0860-6846
 836. W. Frącz; S. Kut; F. Stachowicz,Experimental investigation and numerical simulation of steel sheets blanking with pre-bending, KOVARENSTVI, 2008, SVAZ KOVAREN CR O.S., ISSN: 1213-9889
 837. W. Frącz; S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Experimental investigation of blanking process using TiN coated tool materials, KOVARENSTVI, 2008, SVAZ KOVAREN CR O.S., ISSN: 1213-9889
 838. F. Stachowicz,Recycling of fiber reinforced waste composite, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 839. T. Balawender; A. Tribaldo Baeza,Investigations of intermetallic phases in aluminium, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 840. M. Dymek; R. Śliwa,Teoretyczne modelowanie procesu kucia matrycowego stopu magnezu ZK60a przeznaczonego na elementy konstrukcji lotniczych, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 841. H. Kopecki; S. Kut,Photoplasticity in application for verification of FEM models in blanking processes, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 842. S. Kut,Analiza wrażliwości wybranych parametrów na dokładność wyników modelowania MES pękania ciągliwego, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 843. B. Pawłowska,Recykling materiałowy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 844. G. Ryzińska; R. Śliwa,Odkształcalność materiałów złożonych o strukturze rdzeń - powłoka z uwzględnieniem efektu pękania, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 845. J. Banaś; W. Bieniasz,Urządzenie do badania odporności mechanicznej na uderzenia rur z tworzyw sztucznych, 2008
 846. W. Bieniasz,Urządzenie dozujące mikro-porcje kleju, 2008
 847. W. Bieniasz,Urządzenie do pomiaru właściwości technologicznych żywic zwłaszcza syntetycznych, 2008
 848. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Ochsner,Evaluation of Transmission Conditions for Thin Reactive Heat-Conducting Interphases, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, 2008, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1012-0386
 849. G. Miszuris; M. Wróbel,Coupled FEM-BEM Approach for Axisymetrical Heat Transfer Problems, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, 2008, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 1012-0386
 850. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Dynamical extraction of a single chain from a discrete lattice, JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2008, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 851. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Dynamics of a bridged crack in a discrete lattice, QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS, 2008, OXFORD UNIV PRESS, ISSN: 0033-5614
 852. S. Alexandrov; I. Baranowa; G. Miszuris,Compression of aviscoplastic strip between parallel rough plate, MECHANICS OF SOLIDS, 2008, Springer
 853. T. Balawender,The average unit pressure in upsetting process w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 854. B. Pawłowska; R. Śliwa,Extrusion load in plastic deformation of the profiles about complex shapes of the cross -section w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 855. T. Pieja; F. Stachowicz,Effect of temperature on mechanical properties of stainless steel sheet w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 856. I. Nowotyńska; G. Ryzińska,Influence of volume fraction of the components on the plastic flow of bimetal rods during extrusion w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 857. S. Kut,The method of ductile fracture modeling and predicting the shape of blanks w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 858. F. Stachowicz,Recovery of metals from used electric bateries w "Progressive Technologies and Materials", 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 859. M. Koper; M. Mucha; R. Ostrowski,_, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ISBN: 9788374933438
 860. F. Stachowicz,Redakcja monografii: Progressive Technologies and Materials , 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994463
 861. A. Skrzat,Fully cuoupled thermal-stress analysis of automotive disc brake system., 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 862. J. Banaś; W. Bieniasz; W. Niemiec; F. Stachowicz,Opracowanie i skonfigurowanie zestawu maszyny wielofunkcyjnej do prac komunalnych, 2007
 863. J. Banaś; F. Stachowicz,Opracowanie technologii gięcia końcówki świecy żarowej, 2007
 864. W. Bieniasz; J. Grzybowski; G. Kopecki; T. Rogalski; P. Rzucidło; F. Stachowicz,Rozwój konstrukcji mikroprocesorowego układu sterowania pras PXP, PXP-M (polaryzacja impulsowa), PXP - T (nagrzew) do wyrobów z proszków, 2007
 865. R. Kluczowski; R. Śliwa,Technologia wytwarzania materiałów przeznaczonych na elektrolity jonowe stałotlenkowych ogniw paliwowych, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0208-6247
 866. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Efekt zastosowania matryc wypukłych w wyciskaniu materiałów złożonych w układzie rdzeń-powłoka, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 867. R. Śliwa; A. Żańczak,Hartowanie indukcyjne kół zębatych stosowanych w przemyśle lotniczym, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 868. F. Stachowicz,Umocnienie odkształceniowe materiału w próbach jedno- oraz dwuosiowego rozciągania blach, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 869. B. Pawłowska; R. Śliwa,Zastosowanie funkcji prądu w opisie kinematyki plastycznego płynięcia w procesie wyciskania kształtowników, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 870. S. Kut,Zastosowanie numerycznego modelowania 3D w projektowaniu technologii kucia matrycowego na gorąco, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0035-9696
 871. R. Perłowski; T. Trzepieciński; W. Zielecki,Analiza stanu naprężeń w spoinie zakładkowego połączenia klejowego umocnionego metodą pneumokulowania, TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU, 2007, OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PODSTAW TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI MASZYN TEKOMA, ISSN: 1230-7661
 872. S. Kut,Krytyczna analiza wskaźnika stanu naprężenia i propozycja nowego, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2007, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 873. B. Pawłowska,The influence of geometry extrudate cross-section on extrusion load, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2007, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 874. G. Ryzińska; R. Śliwa,Determining the factors of ductile fracure criteria equations used in modelling of composite materials extrusion process, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2007, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 875. F. Stachowicz,Polyethylene terephthalate (PET) recycling of post use products, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2007, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 876. J. Czaja; R. Śliwa,Modelling of screw joints with its experimental werification, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2007, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 877. T. Balawender,Sequential upsetting, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2007, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 878. B. Pawłowska; R. Śliwa,Fizyczne modelowanie płynięcia materiału w wyciskaniu profili o złożonym kształcie przekroju poprzecznego, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. MECHANIKA, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0137-2335
 879. S. Kut,Wpływ stanu naprężenia na odkształcenie pękania materiału w procesie wykrawania, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. MECHANIKA, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ISSN: 0137-2335
 880. A. Aslanyan; A. Dronka; G. Miszuris,Vibration Problems . Vibrations of damaged 1D-3D multi-structures, 2007, Springer
 881. A. Aslanyan; A. Dronka; G. Miszuris,Vibrations of damaged 1D-3D multi-structures, 2007, Springer
 882. S. Alexandrov; G. Miszuris,Viscoplasticity with a saturation stress: distinguishing features of the model, ARCHIVES OF MECHANICS, 2007, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH, ISSN: 0373-2029
 883. G. Miszuris; A. Ochsner,2D modelling of a thin elasto-plastic interphase between two different materials: plane strain case, COMPOSITE STRUCTURES, 2007, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0263-8223
 884. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,Necking in the tensile test. Correction formula and related error estimation, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2007, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISSN: 1733-3490
 885. A. Dobroskok; L. Fradkin; A. Linkov; G. Miszuris,Crack redirection with thermal secondary loading., ENGINEERING FRACTURE MECHANICS, 2007, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0013-7944
 886. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner; M. Stasiak,A new evaluation procedure for the -butt joint test of adhesive technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2007, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0143-7496
 887. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,An attempt to improve the evaluation of the mechanical material properties from the axisymmetrical tensile test, ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY, 2007, LASER PAGES PUBL LTD, ISSN: 0021-2148
 888. G. Miszuris; A. Movchan; A. Piccolroaz,Evaluation of the Lazarus-Leblond constants in the asymptotic model of the interfacial wavy crack, JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS, 2007, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0022-5096
 889. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Ochsner,Finite element verification of transmission conditions for 2D heat conduction problems, MATERIALS SCIENCE FORUM, 2007, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 0255-5476
 890. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Ochsner,Evaluation of transmission conditions for a thin heat-resistant inhomogeneous interphase in dissimilar material, MATERIALS SCIENCE FORUM, 2007, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, ISSN: 0255-5476
 891. G. Miszuris; A. Movchan; L. Slepyan,Waves and fracture in an inhomogeneous lattice structure, WAVES IN RANDOM AND COMPLEX MEDIA, 2007, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1745-5030
 892. J. Bercial; G. Miszuris; A. Movchan,Asymptotic analysis of Bloch-Floquet waves in the thin bi-material strip with a periodic array of finite-lenght cracks, WAVES IN RANDOM AND COMPLEX MEDIA, 2007, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1745-5030
 893. W. Frącz; S. Kut; P. Litwin; J. Mucha; F. Stachowicz,Dokładność geometryczna wyrobów wykrawanych ze wstępnym wyginaniem półwyrobu. XIV Konferencja Sprawozdawcza "Metalurgia 2006" organizowana przez Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 894. R. Śliwa,Plastic forming of metal composites of various structure. XIV Konferencja Sprawozdawcza "Metalurgia 2006" organizowana przez Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 895. B. Pawłowska; R. Śliwa,Wpływ czynników kształtu oraz własności wyciskanego profilu na efekt odkształcenia i poziom siły kształtowania. XIV Konferencja Sprawozdawcza "Metalurgia 2006" organizowana przez Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 896. S. Kut,Wpływ wybranych parametrów na jakość wyrobów w procesie wykrawania dokładnego, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 897. J. Pisula; A. Skrzat,Symulacja numeryczna pracy przekładni zebatych w Metodzie Elementów Skończonych., ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 898. B. Pawłowska; R. Śliwa,Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania wyrobów o różnej geometrii przekroju poprzecznego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2006, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 899. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modification of multi-stage drawing process of complex part, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2006, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 900. K. Lejda; F. Stachowicz,Odzysk metali w procesach recyklingu oraz uwarunkowania w rozwoju konstrukcji samochodów, ZESZYTY NAUKOWE, 2006
 901. A. Skrzat,Numerical and experimental data visualization using OpenGL library procedures., ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 902. T. Balawender,The use of stress anisotropy coefficients in plasticity criteria of sheet metals, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 903. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Experimental analysis of layered composite of extrusion using different die geometry, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 904. S. Kut,Sposób wyznaczania odkształcenia pękania w próbie jednoosiowego rozciągania próbek płaskich, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 905. S. Kut; J. Mucha,Możliwości programu Fasform Advanced jako narzędzia wspomagającego pracę technologa, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 906. B. Pawłowska; R. Śliwa,The influence of cross-section geometry of the extrudate on the extrusion load, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 907. T. Pieja; F. Stachowicz,Numerical modeling of V-die bending process, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 908. I. Nowotyńska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Kryteria pękania w modelowaniu wyciskania materiałów złożonych, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 909. F. Stachowicz,PET- recycling of post use products, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 910. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Finite element analysis of the deep pressing of rectangular drawpieces, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 911. M. Sitek; F. Stachowicz,Wywijanie obrzeża otworu - wpływ wybranych parametrów, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2006, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 912. P. Litwin; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesu gięcia rur, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2006, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 913. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Influence of anisotropy on the rectangular parts drawing process - experimental and numerical study, MANUFACTURING ENGINEERING, 2006, SOC MANUFACTURING ENGINEERS, ISBN/ISSN: 0361-0853
 914. G. Ryzińska; R. Śliwa,Ductile fracture phenomenon during extrusion of bimetal rods, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2006, POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY, ISBN/ISSN: 1733-3490
 915. F. Stachowicz,Formability of aluminium alloy sheets used for airplane skin parts, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN/ISSN: 1896-8856
 916. V. Aslanian; A. Aslanyan; Y. Hudak; G. Miszuris,Metodika Resheniia Zadach po matematike, 2006, FIEDERALNOJE AGIENCTWO POBRAZOWANIU MOSIEWSKIJ GOSUDARTWIENYJ TECHNICIESKIJ UNIWERSITET(MGIREA) , ISBN: 573390578
 917. M. Gromada; G. Miszuris,New formulae to determine properties of elasto-plastic materials from the tensile test, 2006, AKADEMIA PEDAGOGICZNA W KRAKOWIE, ISBN: 838625567
 918. W. Bieniasz,Urządzenie dozujące kleje epoksydowe do montażu złączy światłowodowych, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 919. B. Krywult,Postęp technologiczny w kształtowaniu wytworów z żywic wzmocnionych włóknami (ŻWW), POSTĘP W PRZETWÓRSTWIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH, 2006, TOWARZYSTWO PRZETWÓRCÓW TWORZYW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH SIMP
 920. A. Aslanyan; J. Dronka; G. Miszuris; O. Selsil,Vibrations of a weakly nondegenerate 1D-3D multi-strusture., ARCHIVES OF MECHANICS, 2006, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH, ISBN/ISSN: 0373-2029
 921. G. Miszuris; A. Movchan; N. Movchan,Steady-state motion of a mode-III crack on imperfect interfaces, QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS, 2006, OXFORD UNIV PRESS, ISBN/ISSN: 0033-5614
 922. G. Kuhn; G. Miszuris; A. Ochsner,FEM-analysis of nonclassical transmission conditions between elastic structures. Part 2: Stiff imperfect interface, COMPUTERS, MATERIALS, & CONTINUA, 2006, TECH SCIENCE PRESS, ISBN/ISSN: 1546-2218
 923. A. Ogórek; F. Stachowicz,Determination of forming limits of thin aluminium sheets, 2005, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 924. T. Balawender,A comparision of a tensile test with a planer simple shear test in sheet metals, 2005, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 925. T. Balawender,Porównanie próby rozciągania z próbą ścinania prostego ze względu na warunek plastyczności, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 926. S. Kut,Graniczne odkształcenie pękania w procesie wykrawania, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 927. S. Kut; T. Pieja,Wyznaczenie zarysu powierzchni kształtujących narzędzi z uwzględnieniem zjawiska sprężynowania na przykładzie części giętej w przemyśle lotniczym, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 928. G. Ryzińska; R. Śliwa,Zjawisko pękania podczas wyciskania materiałów złożonych, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 929. B. Pawłowska; R. Śliwa,Doświadczalna analiza płynięcia metalu podczas współbieżnego wyciskania wyrobów o przekrojach nieosiowosymetrycznych, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 930. F. Stachowicz,Progressive technologies and materials, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 931. F. Stachowicz,Reuse, recovery and recycling of metals from end of life vehicles w: Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 932. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,The use of artificial neural networks for prediction of friction coefficient value w: Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 933. T. Balawender,Comparision of uniaxial test with simple shear test in respect of plasticity criteria. w :Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 934. S. Kut,The limit ductile fracture strain in blanking process. w: Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 935. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Plastyczne płynięcie kompozytu metalowego w procesie wyciskania z zastosowaniem matryc o różnej geometrii, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 936. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Wpływ anizotropii plastycznej oraz warunków tarcia na proces kształtowania wytłoczki., 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 937. L. Polański; F. Stachowicz,Geometric accuracy of stainless steel tubes after bending. w: Progressive technologies and materials pod red. Feliksa Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 938. S. Kut; F. Stachowicz,Punching with the pre-bending of semi-product - experimental investigation and FEM simulation, 2005, UNIWERSYTET W OSTRAWIE, CZECHY
 939. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Influence of anisotropy on the cup-drawing process, 2005, UNIWERSYTET W OSTRAWIE, CZECHY
 940. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Organizacja - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Progresywne technologie i materiały PRO-TECH-MA'05", Bezmiechowa, 28-30.06., Politechnika Rzeszowska, , 2005
 941. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Determination of frictional characteristics of brass sheets by application of artificial neural networks, 2005, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 942. R. Śliwa,Organizacja konferencji krajowej - Odkształcalność Metali i Stopów, Katedra Przeróbki Plastycznej PRz, Bezmiechowa, 22-25 listopada, 2005
 943. F. Stachowicz,Odzysk metali w procesach recyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO RECYKLINGU
 944. A. Skrzat,Finite Element method Incremental Approach to Roller Straightening Process., 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 945. T. Balawender,Punkt przegięcia krzywych spęczania, PRZEGLĄD MECHANICZNY_, 2005, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 946. J. Czaja; R. Śliwa,Wpływ parametrów technologii wytwarzania na cechy warstwy wierzchniej podkładek stosowanych do połączeń silnie obciążonych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2005, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 947. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Modelowanie numeryczne procesu kształtowania wytłoczek prostokątnych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2005, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 948. T. Balawender,Analiza krzywych spęczania materiałów metalicznych, OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, 2005, INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, POZNAŃ , ISBN/ISSN: 0867-2628
 949. L. Polański; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne procesu gięcia rur ze stali nierdzewnej, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2005, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 950. T. Pieja; F. Stachowicz,Wady wytłoczek części silnika lotniczego i przyczyny ich występowania, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2005, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 951. B. Pawłowska; R. Śliwa,The influence of geometry extrudate cross-section on mechanics of metal flow in extrusion, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2005, KOMITET METALURGII PAN, ISBN/ISSN: 1733-3490
 952. W. Frącz; P. Litwin; F. Stachowicz,Experimental and numerical study of open structural profile bending process, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2005, KOMITET METALURGII PAN, ISBN/ISSN: 1733-3490
 953. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,An effect of the yield criterion on the position of the bi-material interface in planar flow of three-layer material through wedge-shape channel, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2005, KOMITET METALURGII PAN, ISBN/ISSN: 1733-3490
 954. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Wpływ anizotropii na proces kształtowania wytłoczek, PRACE NAUKOWE - MECHANIKA, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 955. S. Kut; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna wykrawania ze wstępnym wygięciem półwyrobu, PRACE NAUKOWE - MECHANIKA, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 956. S. Kut; F. Stachowicz,Blanking with pre-bending of steel sheets-experimental investigation and fem simulation , THE ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2005, KING FAHD UNIVERSITY SAUDI ARABIA
 957. W. Frącz; B. Krywult,Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych., 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 958. W. Bieniasz,Urządzenie do diagnostyki i kontroli postępów w procesie rehabilitacji stawu skokowego, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 959. M. Gromada; G. Miszuris,Asymptotyczne zachowanie rozwiązania w najmniejszycm przekroju próbki osiowosymetrycznej podczas testu na rozciąganie w początkowym etapie powstawania szyjki., 2005, Politechnika Białostocka
 960. A. Aslanyan; J. Dronka; G. Miszuris; O. Selsil,The effect of structural damage on the vibrations of 1D-3D multi-structures., 2005, Politechnika Białostocka
 961. M. Hajdukiewicz; G. Miszuris,Matematyczne modelowanie zachowania liny kotwicznej statku przy dużym falowaniu, 2005, Politechnika Białostocka
 962. J. Flasher; G. Miszuris; Z. Ren; B. Zafosnik,Determination of stress intensity factors and T-stress from displacements using least square method., 2005, FREDRICH-ALEXANDER UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG
 963. W. Bieniasz,Metoda i urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji ręki, 2005
 964. B. Krywult,Tailoring - metoda kształtowania właściwości tworzyw wzmocnionych włóknami (TWW), PRZEGLĄD MECHANICZNY_, 2005, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 965. G. Miszuris; Z. Ren; B. Zafosnik,Modelling of surfece crack growth under lubricated rolling-sliding contact loading, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2005, SPRINGER - VERLAG, ISBN/ISSN: 0376-9429
 966. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologicznych kształtowania TWW- cz. V. Kierunki poprawy konkurencyjności technologicznej TWW., PLASTICS REVIEW, 2005, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 967. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologocznych kształtowania TWW- cz.IV. Kierunki poprawy konkurencyjności technologicznej TWW., PLASTICS REVIEW, 2005, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 968. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologicznych kształtowania TWW - cz. III. Symulacja procesów utwardzania., PLASTICS REVIEW, 2005, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 969. G. Miszuris; A. Ochsner,Transmission conditions for a soft elasto-plastic interphase between two elastic materials. Plane strain state, ARCHIVES OF MECHANICS, 2005, INSITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH PAN, ISBN/ISSN: 0373--2029
 970. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner,A strategy for the Simulation of Adhesive Layers, JOURNAL OF ADHESION AND INTERFACE, 2005, THE SOCIETY OF ADHESIAN AND INTERFACE, KOREA
 971. J. Flasher; G. Miszuris; Z. Ren; B. Zafosnik,Determination of crack propagation angle for surface subjected to lubricated contact conditions, MECHANIKA, 2005, Politechnika Opolska
 972. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,Possible improvements in the analytical evaluation of necking phenomena in the axisymmetric tensile test., MECHANIKA, 2005, Politechnika Opolska
 973. J. Flasher; G. Miszuris; Z. Ren; B. Zafosnik,Dolocevanje parametrov mechanike loma v Williamsovi enacbi., ZBORNIK DEL LJUBLJANA , 2005, SLOVENSKO DRUSTVO ZA MEHANIKO
 974. J. Derecz; G. Miszuris; Z. Ren; M. Ulbin,Influence of temperature field near crack tip on crack propagation direction, GEP , 2005, WĘGIERSKA AKADEMIA NAUK
 975. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner; Z. Ren; M. Vesenjak,Numeraical investigation of cellular metals under consideration of internal pore pressure:small and large displacemment approaches., , 2005, Politechnika Częstochowska
 976. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,Evaluation of material properties from axisimmetric tensile samples: remarks on error estimate, , 2005, AMA ASSOCIATION FOR SENSOR TECHNOLOGY
 977. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner; Z. Ren; M. Vesenjak,On the influence of the internal pore pressure on the elasto-plastic behaviour of cellular and porous materials, , 2005, FREDRICH-ALEXANDER UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG
 978. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,On the axisymmetric tensile test: are there improvements of the Bridgman and Davidenkov-Spiridonova formulae possible., , 2005, FREDRICH-ALEXANDER UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG
 979. G. Miszuris; W. Miszuris; A. Ochsner,Evaluation of Transmission Conditions for Thin Elasto-Plastic Interfaces, , 2005, FREDRICH-ALEXANDER UNIVERSITY OF ERLANGEN-NUREMBERG
 980. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Investigation of blanking process using TiN coated tool materials, 2004, CHAIR OF MANUFACTURING TECHNOLOGY, ERLANGEN
 981. F. Stachowicz,Some modern methods of reuse, recovery and recycling of metals from end of life vehicles, 2004, DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY
 982. W. Bieniasz; A. Kwolek; A. Lesiak; R. Śliwa,Zastosowanie nowej metody i urządzenia w diagnostyce i rehabilitacji ręki, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 983. W. Bieniasz; A. Kwolek; R. Śliwa; O. Wolińska,Ocena przydatności zestawu do pomiarów zakresu ruchu palców oraz powierzchni dłoniowej u pacjentów z zaburzoną funkcją ręki, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 984. W. Bieniasz; R. Śliwa,New method and device for diagnosing and rehabilitation of injured hand, 2004, CROATIAN SOCIETY OF MECHANICS
 985. B. Pawłowska; R. Śliwa,Effect of metal flow pattern on resistance to deformation in extrusion of non-circular profiles, 2004, CROATIAN SOCIETY OF MECHANICS
 986. R. Śliwa,Organizacja konferencji krajowej - Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej PRz, Łańcut, 16-19 listopada, 2004
 987. W. Frącz; P. Litwin; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesu gięcia ceowników, 2004, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 988. W. Frącz; S. Kut; P. Litwin; J. Mucha; F. Stachowicz,Dokładność geometryczna wyrobów wykrawanych z blach, Grant U-6506/G, Nr 3 T08B 042 26 (suma: 100 000 zł), 2004
 989. P. Kazanowski; W. Libura; R. Śliwa,Effect of the Convex Die Geometry on the Process Parameters During Extrusion w: Exploring Innovations in Extrusion Technology vol 2, 2004, ET FUNDATION (EXTRUSION TECHNOLOGY FOR ALUMINUM PROFILES FOUNDATION)
 990. W. Bieniasz; A. Kwolek; A. Lesiak; R. Śliwa,Wykorzystanie nowej metody i urządzenia do diagnostyki dysfunkcji ręki, 2004
 991. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,An effect of the yeld criterion of the position of the bi-material interface in planar flow of three layer material through a wedge-shape channel, 2004
 992. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,ANN Application for Determination of Frictional Characteristics of Brass Sheet Metal, 2004, PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE
 993. P. Litwin; F. Stachowicz,Artificial Inteligence Identification of Box Profile Bendling Parameters, 2004, PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE
 994. M. Sitek; F. Stachowicz,Wpływ geometrii stempla na stopień wywinięcia obrzeża otworu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 995. B. Pawłowska; R. Śliwa,Wpływ udziału objętościowego oraz sposobu aranżacji składników kompozytu na wielkość siły w próbie ściskania, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 996. S. Kut,Sposób wykrawania ze wstępnym wygięciem półwyrobu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 997. I. Nowotyńska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Niejednorodność plastycznego odkształcenia warstwowych materiałów złożonych w próbie ściskania, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 998. G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,Asymptotyczne wzory obliczania nacisków jednostkowych w ciągnieniu oraz wyciskaniu materiałów mono i bimetalicznych z zastosowaniem matrycy stożkowej, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 999. R. Kluczowski; Z. Pędzich; R. Śliwa,Wpływ cech metalicznych wtrąceń w nanokompozytach na osnowie TZP na ich właściwości mechaniczne, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1000. R. Kluczowski; Z. Pędzich; R. Śliwa,Wpływ wybranych technik wytwarzania na efekt dyspersji fazy metalicznej w nanokompozytach na osnowie tetragonalnych polikryształów tlenku cyrkonu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1001. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Investigation of frictional characteristic of sheet metal with different surface topography, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2004, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 1002. M. Sitek; F. Stachowicz,Estimation of hole flangeability for AW5754 aluminium alloy sheets, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2004, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 1003. J. Mucha; F. Stachowicz,Effect of clearance of blanking of generator sheets - experimental investigation and numerical simulation, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1004. S. Kut; F. Stachowicz,Effect of pre-bending on stamps quality in steel sheets blanking process, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1005. I. Nowotyńska; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Evaluation of formability of layered metal composite in upsetting test, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1006. W. Frącz; A. Ogórek; F. Stachowicz,Forming limits of the AW1050 aluminium sheets, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1007. I. Nowotyńska; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Mechanical behaviour of layered composite material in upsetting extrusion test, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1008. I. Nowotyńska; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Plastic flow during extrusion of non-simmetrical sections, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1009. T. Balawender,Sequential upsetting, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1010. M. Sitek; F. Stachowicz,Wywijanie kołnierzy wokół otworów w blachach karoseryjnych, VISNIK NACIONALNOGO TRANSPORTNOGO UNIVERSITETU TA TRANSPORTNOJ AKADEMII UKRAINI, 2004, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ UKRAINY, KIJÓW, ISBN/ISSN: 2308-6645
 1011. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania współczynnika tarcia podczas kształtowania blach, INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, 2004, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 1012. J. Slota; E. Spisak; F. Stachowicz,Investigation of biaxial stress-strain relationship of steel sheet metal, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, 2004, Uniwersytet Zielonogórski, ISBN/ISSN: 1425-1655
 1013. M. Sitek; F. Stachowicz,Estimation of hole flangeability for AW5754 aluminium alloy sheets w: Metal Forming 2004, INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL AND RELATED MATERIALS, 2004, GRIPS MEDIA GMBH
 1014. F. Stachowicz,Inhomogeneity and forming limits of copper sheets, INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING MODELLING, 2004, UNIVERSITY OF SPLIT, ISBN/ISSN: 1330 1365
 1015. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,The axial compression of tall solid cilinders with small interfacial friction, 2004, COLLEGE OF JUDEA AND SAMARIA
 1016. B. Krywult,Tailoring - metoda kształtowania właściwości tworzyw wzmocnionych włóknami (TWW), MATERIAŁY POLIMEROWE I ICH PRZETWÓRSTWO - MONOGRAFIA, 2004, TOWARZYSTWO PRZETWÓRCÓW TWORZYW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH SIMP
 1017. W. Frącz; B. Krywult,Wsparcie projektanta, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1018. B. Krywult,Rozszerzalność cieplna kompozytów polimerowych, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1019. W. Frącz; B. Krywult,Programy CAE (Computer Aided Engineering) - moduły wspomagające obliczenia konstrukcyjne wyrobów, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1020. B. Krywult,Tworzywa wzmocnione włóknami (TWW) - realia technologiczne, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1021. B. Krywult,"Termomechanika" makrostruktur TWW, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1022. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologicznych kształtowania TWW - cz.I, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1023. B. Krywult,Wspomaganie komputerowe procesów technologicznych kształtowania TWW - cz.II, PLASTICS REVIEW, 2004, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1024. W. Geis; G. Miszuris; A. Saendig,Asymtotic models for piezoelectric stack actuators with thin metal inclusions., IANS - INSTITUTE OF ANALYSIS AND NUMERICAL SIMULATION (PREPRINTS), 2004, UNIWERSYTET W STUTTGARCIE
 1025. J. Gegner; G. Miszuris; A. Ochsner,Wljalnie izmienjajuszczegosja w zawisimosti ot metoda pasćeta kofficienta diffuzjii na profili koncentracjii ugleroda w stali, METALLOVEDENIE I TERMICZESKAJA OBRABOTKA METALLOV, 2004, ROSYJSKA AKADEMIA NAUK
 1026. G. Miszuris,Imperfect transmission conditions for a thin weakly compressible interface. 2D problems., ARCHIVES OF MECHANICS, 2004, INSITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH PAN, ISBN/ISSN: 0373-2029
 1027. G. Miszuris; A. Ochsner,Edge effects connected with thin interfaces in composite materials, COMPOSITE STRUCTURES, 2004, Elsevier, ISBN/ISSN: 0263--8223
 1028. J. Gegner; G. Miszuris; A. Ochsner,Effect of Diffusivity as a Function of the Method of Computation of Carbon Concentration Profiles in Steel., METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT, 2004, CONSULTANTS BUREAU/SPRINGER, ISBN/ISSN: 0026--0673
 1029. J. Gracio; G. Miszuris; A. Ochsner,Macroscopic behaviour of porous metals with internal gas pressure under multiaxial loading conditions , , 2004, COLLEGE OF JUDEA AND SAMARIA
 1030. M. Gromada; G. Miszuris; A. Ochsner,Critical analysis of thye evaluation of plastic material properties obtained from standard round tensile specimen, , 2004, COLLEGE OF JUDEA AND SAMARIA
 1031. G. Miszuris; A. Ochsner,Numerical esimate of error connected with the application of imperfect transmission conditions in composite structures, , 2004, COLLEGE OF JUDEA AND SAMARIA
 1032. F. Stachowicz,Biaxial stress-strain relationship of sheet metal from hydraulic bulging test, 2003, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 1033. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,TiN coatet steels as a material for blanking stamps, 2003, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 1034. F. Stachowicz,Inhomogeneity and forming limits of cooper sheets, 2003, SOCIETY FOR SCIENCE AND ENGINEERING, UNIVERSITY OF ZILINA, SLOVAKIA
 1035. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Effect of surface topography on frictional characteristic of sheet metal, 2003, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1036. F. Stachowicz; T. Trzepieciński,Opory tarcia podczas kształtowania blach karoseryjnych, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1037. P. Litwin; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesu gięcia kątowników, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 1038. W. Frącz; E. Spisak; F. Stachowicz,Comparison of uniaxial and biaxial stress-strain relationship of sheet metal, 2003, OPTIMPRIESS
 1039. R. Śliwa,Organizacja konferencji - Odkształcalność Metali i Stopów, Katedra Przeróbki Plastycznej PRz, Łańcut 18-21 listopada, 2003
 1040. J. Orkisz; A. Skrzat,Residual Stress Reconstruction in Railroad Passenger and Freight Car Wheels, 2003
 1041. I. Chojmakova; J. Slota; E. Spisak; F. Stachowicz,Zn coatings prevention reliability of steel sheets after plastic deformation, 2003, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 1042. F. Stachowicz,Effect of surface topography on frictional characteristic of sheet metal, 2003, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1043. P. Litwin; F. Stachowicz,Badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesu gięcia kątowników, PRZEGLĄD MECHANICZNY_, 2003, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 1044. J. Czaja; R. Śliwa,Analiza zmienności parametrów połączenia śrubowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1045. F. Stachowicz,Experimental and numerical study springback problems in sheet metal bending, ARCHIVES OF METALLURGY, 2003, KOMITET METALURGII PAN
 1046. F. Stachowicz,Plastic flow parameters of brass sheets under uniaxial and biaxial testing, MATERIALS ENGINEERING, 2003, MECHANICAL ENGINEERING FACULTY UNIVERSITY OF ZILINA AT ZILINA
 1047. P. Litwin; F. Stachowicz,Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania parametrów gięcia profili konstrukcyjnych , INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, 2003, WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT
 1048. I. Chojmakova; J. Slota; E. Spisak; F. Stachowicz,The influence of deformation and corrosion atmosphere on Zn coatings, MANUFACTURING ENGINEERING, 2003, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 0361-0853
 1049. T. Paszek; A. Skrzat,Three-dimensional contact analysis of car leaf spring, , 2003,
 1050. G. Miszuris,Interface crack and imperfect interface approach., 2003, ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION AND UNIVERSITY OF MARIBOR
 1051. G. Miszuris,Międzywarstwowa szczelina na granicy nieidealnego połączenia materiałów., 2003, Politechnika Białostocka
 1052. C. Chen; E. Glushkov; G. Miszuris; S. Reutskiy; C. Santos,Boundary Meshless Methods for Solving Large Scale Large Scale Problems.PST.CLG.980398.EUR 10,000.00, 2003
 1053. G. Miszuris,Mode III Interface Crack Lying At Thin Nonhomogeneous Anisotropic Interface. Asymptotics Near The Crack Tip., 2003, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS
 1054. K. Kolk; G. Kuhn; G. Miszuris,3D singularities with applications to fatigue crack growth, 2003, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS
 1055. B. Krywult,Tailoring-kompozyty komputerowo skrojone, PLASTICS REVIEW, 2003, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1056. B. Krywult,Komputerowe bazy danych tworzyw sztucznych, PLASTICS REVIEW, 2003, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1057. B. Krywult,Projektowanie makrostruktur z tworzyw wzmocnionych włóknami (TWW), PLASTICS REVIEW, 2003, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1058. B. Krywult,Struktura kanapki i plastra miodu, PLASTICS REVIEW, 2003, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1059. S. Alexandrov; G. Miszuris,Osesimetriczeskoe plasticzeskoe techenie dvuhslojnogo materiala cherez konicheskij kanal.(w języku rosyjskim), DOKŁADY ROSYJSKIEJ AKADEMII NAUK (PHISICS), 2003, ROSYJSKA AKADEMIA NAUK
 1060. W. Geis; G. Miszuris; A. Saendig,Piezoelectricity in multilayer actuators. Modelling and anaysis in two and three dimensions., IANS - INSTITUTE OF ANALYSIS AND NUMERICAL SIMULATION (PREPRINTS), 2003, UNIWERSYTET W STUTTGARCIE
 1061. S. Alexandrov; G. Miszuris,Axisymmetric Plastic Flow of a Bilayer Material Through a Conical Channel, DOKLADY PHYSICS, 2003, MAIK NAUKA /INTERPERIODICA PUBL., ISBN/ISSN: 1028-3358
 1062. C. Chen; G. Kuhn; J. Li; G. Miszuris,Radial basic functions for solving near singular Poisson problem, COMMUNICATIONS IN NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING, 2003, JOHN WILEY & SONS, LTD., ISBN/ISSN: 1069-8299
 1063. G. Kuhn; G. Miszuris; A. Ochsner,Imperfect interface in dissimilar elastic body:FEM analysis, , 2003, ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION AND UNIVERSITY OF MARIBOR
 1064. P. Litwin; F. Stachowicz,SSN w zastosowaniu do wyznaczania parametrów gięcia profili cienkościennych, 2002
 1065. F. Greskovic; J. Mihok; F. Stachowicz,The investigation of tool life in blanking of electric motor laminations, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1066. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Clearance and tool wear influence on quality of electric motor lamination, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1067. F. Stachowicz,Determination of biaxial stress-strain relationship of sheet metal from hydraulic bulging test, 2002
 1068. W. Miszuris; R. Śliwa,Mathematical modelling of the extrusion of bi-metalic rods w: The 5-th International Esaform Conference, 2002, EUROPEAN SCIENTIFIC ASSOCIATION FOR MATERIAL FORMING
 1069. G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,Theoretical and experimental analysis of compression of two layer plastic material, 2002, INSITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH PAN
 1070. P. Litwin; F. Stachowicz,Moment gnący i sprężynowanie w procesie gięcia rur, badania experymentalne i symulacja numeryczna, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2002, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1071. M. Drużbicki; A. Kwolek; M. Majka; R. Śliwa,Spring - back effect in diagnosing and controlling the rehabilitation process of patients after stroke, ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 1072. W. Frącz; F. Stachowicz,Craching limit curve of zinc -coated deep drawing quality steel sheet, MIEŻDUNARODYJ SBORNIK NAUCZNYCH TRUDOW - DONIECK, 2002, DONECKIJ GOSUDARCTVENNYJ TECHNICZESKIJ UNIVERSITET
 1073. W. Miszuris; R. Śliwa,Plastic deformation of layered composite material with different features of components under compression test, ARCHIVES OF METALLURGY, 2002, KOMITET METALURGII PAN
 1074. F. Stachowicz,Determination of stress-strain relationship of sheet metal in uniaxial and biaxial tension, ARCHIVES OF METALLURGY, 2002, KOMITET METALURGII PAN
 1075. W. Frącz; F. Stachowicz,An experimental and numerical study of thin sheet metal bending, PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2002, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 1076. P. Litwin; F. Stachowicz,Wyznaczanie parametrów gięcia profili skrzynkowych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, ZBIRNIK NAUKOVICH PRAC' NTU i TAU, 2002, NACIONALNIJ TRANSPORTNIJ UNIVERSITET, KIJIV
 1077. T. Balawender,The analysis of upsetting curves of composite materials, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2002, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1078. F. Stachowicz,Spring-back dependence on material properties in sheet metal bending, ACTA MECHANICA SLOVACA, 2002, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2393
 1079. G. Miszuris; R. Śliwa,On the evaluation of formability of metal composites under conditions of extrusion process and adequate material test , ADVANCED TECHNOLOGY OF PLASTICITY, 2002, JAPAN SOCIETY FOR TECHNOLOGY OF PLASTICITY
 1080. B. Krywult,Pultruzja- atrakcyjny proces wytwarzania półwytworów z TWW (tworzyw wzmocnionych włóknami), 2002, STOWARZYSZENIE POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW
 1081. P. Kazanowski; W. Libura; G. Miszuris,Model of deformation zone in extrusion through convex dies.5-th ESAFORM of Metal w: The 5 International Esaform Conference, 2002, EUROPEAN SCIENTIFIC ASSOCIATION FOR MATERIAL FORMING
 1082. G. Miszuris,Various imperfect interfaces and singular stress fields near the interface crack tip., 2002, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 1083. S. Alexandrov; G. Miszuris,Asymptotic analisys of planar and axially symmetric radial plastic flow of composite material.34-th Solid Mechanics Conf., 2002, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 1084. B. Krywult,Żródła uszkodzeń i zniekształceń wytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami, POLIMERY, 2002, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ, WARSZAWA, ISBN/ISSN: 0032-2725
 1085. B. Krywult,Wybrane problemy technologiczne i badawcze z zakresu przetwórstwa tworzyw wzmocnionych TWW, POSTĘP W PRZETWÓRSTWIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH, 2002, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 1086. B. Krywult,Pultruzja, PLASTICS REVIEW, 2002, MENEDŻEROWIE POLSKIEGO PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU, ISBN/ISSN: 1642-9486
 1087. G. Miszuris,Interaction of the Mode III interface crack with a thin stiff nonideal interface., FRACTURE MECHANICS BEYOND , 2002, EMAS PUBLISHING
 1088. W. Frącz; F. Stachowicz,Differential plastic properties and forming limits of thin sheet metal, 2001, A.M. HABRAKEN
 1089. F. Greskovic; F. Stachowicz,Wpływ parametrów wykrawania na jakość powierzchni cięcia, 2001
 1090. P. Litwin; F. Stachowicz,Determination of aluminium - alloy profile bending parameters using ANN method, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1091. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Tin coated steels as a material for blanking stamps, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1092. W. Frącz; F. Stachowicz,Strain state dependence of differential strain hardening parameters of sheet metal, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 1093. F. Stachowicz,Low-alloy high-speed steel as a material for blanking stamps, 2001, A.M. HABRAKEN
 1094. T. Balawender; G. Miszuris; W. Miszuris; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Teoretyczna i eksperymentalna analiza ksztaltowania plastycznego kompozytów metalowych o różnej strukturze, Grant nr 7T08A 028 18 U-5628/G, suma: 68 000 zł, 2001
 1095. T. Balawender; W. Frącz; F. Stachowicz,Dokładność kształtu wyrobów wykonywanych w procesach wytłaczania i gięcia blach, Grant nr 7T08B 010 17, suma: 29 600 zł, 2001
 1096. J. Krok; J. Orkisz; A. Skrzat,Residual Stress Reconstruction in Railroad Car Wheels Based On Experimental Data Measured At Saw Cut Test, 2001, POLITECHNIKA KRAKOWSKA
 1097. I. Nowotyńska; R. Śliwa,Structural and mechanical aspect of forming the dual phase steels withouth heat treatment, 2001, AUSTRIAN SOCIETY OF EXPERIMENTAL STRAIN ANALYSIS
 1098. W. Miszuris; R. Śliwa,Efekt odkształcenia złożonego materiału warstwowego o różnych cechach składników w warunkach modelowania testu ściskania, 2001
 1099. G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,Problem położenia granicy rozdziału różnych materiałów w modelowaniu ich jednoczesnego plastycznego płynięcia w wyciskaniu, 2001
 1100. W. Miszuris; R. Śliwa,Problem of Interface in co-extrusion of bi-metalic roads, 2001, AUSTRIAN SOCIETY OF EXPERIMENTAL STRAIN ANALYSIS
 1101. R. Śliwa,Organizacja konferencji krajowej - Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej, Łańcut, 2001
 1102. R. Śliwa,Organizacja konferencji krajowej, 2001
 1103. W. Bieniasz; J. Grzybowski; R. Śliwa,System komputerowego sprzężenia zwrotnego z urządzeniem diagnostyczno-rehabilitacyjnym do rejestracji i kontrolowanej rehabilitacji osób z niedowładem, 2001
 1104. W. Frącz; B. Krywult; F. Stachowicz,Badania właściwości plastycznych płyt kompozytowych, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1105. P. Litwin; F. Stachowicz,Wyznaczanie parametrów gięcia profili skrzynkowych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, 2001
 1106. T. Balawender,Analiza naprężeń w strefach leżących poza główną kotliną odkształcenia, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1107. J. Czaja; R. Śliwa,Analiza wpływu cech geometrycznych podkładki na parametry pracy połączenia gwintowego silnie obciążonego, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1108. J. Boczar; R. Śliwa,Możliwości kształtowania odkuwek lotniczych z superstopów niklu, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1109. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Ocena zużycia narzędzi przy wykrawaniu blach prądnicowych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1110. S. Kut; J. Mucha; F. Stachowicz,Badania trwałości narzędzi pokrytych warstwą TiN wykrawających ze stali, MECHANIK, 2001, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISBN/ISSN: 0025-6552
 1111. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,On the dead zone formation and limit analysis in axially symmetric extrusion, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 2001, PERGAMON, ISBN/ISSN: 0020-7403
 1112. F. Greskovic; F. Stachowicz,The quality of blanked surface dependence on fine blanking parameters, ŻURNAŁ" PROJEKTUWANNIA, WYROBNICTWO I EKSPLUATACJA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBIW I POIZDIW" LWÓW , 2001, UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY
 1113. G. Kuhn; G. Miszuris,Asymptotics of elastic field near the tip of interface crack under nonclassical transmission conditions, 2001
 1114. S. Alexandrov; G. Miszuris,Influence of a single temperature cycle on crack propagation in a thin plate with a cold expanded hole, 2001
 1115. G. Kuhn; G. Miszuris,Interface crack and nonideal interface concept, 2001
 1116. B. Krywult,Pultruzja - efektywna metoda wytwarzania półwyrobów z tworzyw wzmocnionych włóknami, POLIMERY, 2001, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ, WARSZAWA, ISBN/ISSN: 0032-2725
 1117. B. Krywult,Tworzywa wzmocnione włóknami TWW, priorytety i bariery zastosowań, PRZEGLĄD MECHANICZNY_, 2001, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 1118. G. Miszuris,Interface crack and nonideal interface concept, INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2001, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, ISBN/ISSN: 0376-9429
 1119. G. Kuhn; G. Miszuris,Asyptotic behaviour of the elastic solution near the tip of the crac situated at a nonideal interface, ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK, 2001, WILEY-VCH Verlag Berlin GmbH
 1120. G. Kuhn; G. Miszuris,Special modelling of the interface crack problem (Mode I and II), ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK, 2001, WILEY-VCH Verlag Berlin GmbH
 1121. G. Kuhn; G. Miszuris,Comparative study of an interface crack for different wedge-interface models, ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS, 2001, SPRINGER - VERLAG, ISBN/ISSN: 0939-1533
 1122. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,An analysis of the plane -strain compression of a three layer strip, ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS, 2001, SPRINGER - VERLAG, ISBN/ISSN: 0939-1533
 1123. P. Litwin; F. Stachowicz,Artifical Intelligence Identification of Box Profile Bending Parameters, 2000, THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
 1124. P. Litwin; F. Stachowicz,Artifical Neural Networks in Box Profile Bending Parameters Identification, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1125. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,An Approach to the Modelling of Extrusion of bi-metallic rods., 2000, A.A. BALKEMA, ROTTERDAM
 1126. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris; R. Śliwa,An Approach to the Modelling of Extrusion/Drawing of bi-metalic composities, 2000
 1127. W. Miszuris; R. Śliwa,Description of Metal Flow in Extrusion by experimental and numerical Methods., 2000
 1128. S. Alexandrov; W. Miszuris; R. Śliwa,Effect of material parameters on fracture in upsetting of a three layer strip, 2000
 1129. R. Śliwa,Theoretical and Experimental Aspects of Plastic Deformation of Metal Composites., 2000, MICHEL POTIER-FERRY
 1130. J. Jaworski; T. Mrugała; F. Stachowicz,Application of low-alloy high-speed steels as a material for blanking stamps., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 1131. S. Bać; F. Stachowicz,Dimensional inaccuracy of shallow drawings made of aluminium alloy sheets, 2000, THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
 1132. S. Bać; F. Stachowicz,The efficiency of sheet metal blanking process., 2000
 1133. F. Stachowicz,Diferential plastic flow properties of brass sheets under unaxial and biaxial testing., 2000, A.A. BALKEMA, ROTTERDAM
 1134. T. Balawender,Plastyczne przeguby w procesie prasowania wahającą matrycą., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 1135. W. Frącz; F. Stachowicz,Determination of the forming limit diagram of steel sheets, 2000, THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
 1136. F. Stachowicz,Deformation state in autobody panels in relation to forming lmit diagram., 2000
 1137. W. Frącz; F. Stachowicz,Calculation of the forming limit diagram of deep drawing steel sheet., 2000, GRAFROS
 1138. G. Ryzińska; R. Śliwa,Efekt niejednorodności makrostruktury podczas wyciskania kształtowników metalowych., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 1139. B. Pawłowska; R. Śliwa,Siła wyciskania kształtowników w procesie nieosiowosymetrycznym., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 1140. W. Frącz; F. Stachowicz,Strain and strain state dependence of plastic parameters of sheet metal., 2000
 1141. W. Bieniasz; A. Kwolek; M. Majka; R. Śliwa,The Modified Method of Examination of Posture Symmetry and Rehabilitation of Patients with Hemiparesis after Sroke, 2000
 1142. R. Śliwa,Analysis of fracture phenomena in the processes of metal forming, 2000
 1143. F. Stachowicz,Uzyskanie tytułu naukowego profesora, 2000
 1144. W. Bieniasz; A. Kwolek; M. Majka; R. Śliwa,Urządzenie do diagnozowania i rehabilitacji osób po udarze mózgu z połowicznym niedowładem, 2000
 1145. T. Balawender; W. Frącz; F. Stachowicz,Dokładność kształtu wyrobów wykonywanych w procesach wytłaczania i gięcia blach, Grant nr 7T08B 010 17 U-5501/G suma: 67 130 zł, 2000
 1146. T. Balawender; G. Miszuris; W. Miszuris; B. Pawłowska; G. Ryzińska; R. Śliwa,Teoretyczna i eksperymentalna analiza kształtowania plastycznego kompozytów metalowych o róznej strukturze, Grant nr7T08A 028 18 U-5628/G suma: 44000 zł, 2000
 1147. J. Czaja; R. Śliwa,Problemy konstrukcyjno-technologiczne w kształtowaniu podkładek do połączeń wysokowytrzymałościowych., RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2000, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1148. P. Litwin; F. Stachowicz,Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania parametrów gięcia profili skrzynkowych, RUDY I METALE NIEŻELAZNE, 2000, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0035-9696
 1149. F. Stachowicz,Bending with upsetting of cooper tube elbows., JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, 2000, Elsevier, ISBN/ISSN: 0924-0136
 1150. F. Stachowicz,Material inhomogenity and forming limit diagram of cooper and brass sheets., PROEKTUVANNJA, VIROBNICTVO TA EKSPLUATACIJA AVTOTRANSPORTNICH ZASOBIV I POIZDIV, 2000
 1151. S. Alexandrov; G. Miszuris,An approach to fracture analysis of butt joints., 2000
 1152. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,Influence of fridtion on the dimensions of bi-metallic rods after extrusion., 2000
 1153. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,Influence of the temperature fields on the distribution of residual in a thin plate with an inclusion., 2000
 1154. G. Kuhn; G. Miszuris,Interface crack and various models of wedge interface, 2000
 1155. V. Liubymov; G. Miszuris; P. Pawlus,Surface topography determinity coefficient., 2000
 1156. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,Planar flow of a three-layer plastic material through a converging wedge-shaped channel, 2000, UNIVERSITET DE METZ
 1157. G. Kuhn; G. Miszuris,Special modelling of the interface crack problem, 2000, UNIVERSITY OF GOTTINGEN
 1158. S. Alexandrov; G. Miszuris; W. Miszuris,Planar flow of a three-layer plastic material through a converging wedge-shaped channel., EUROPINEAN JOURNAL OF MECHANICS, 2000, ROLSTON GORDON COMMUNICATIONS
 1159. B. Krywult,Zbiorniki cylindryczne z PE-HD przeznaczone do zabudowy podziemnej., ZESZYTY NAUKOWE, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ