tttttt
 1. T. Muszyński; P. Strzelczyk,Obudowa pędnika, 2023
 2. M. Biskup; Z. Szczerba; M. Żyłka; W. Żyłka,An Original System for Controlling the Speed of Movement of Pneumatic Drives in Rehabilitation Devices, 2023
 3. N. Marszałek; M. Żyłka; W. Żyłka,Numerical simulation of pneumatic throttle check valve using computational fluid dynamics (CFD), 2023
 4. P. Strzelczyk,Sposób startu pojazdu kosmicznego z wykorzystaniem platformy startowej w postaci ekranoplanu, 2023
 5. P. Cieciński; D. Ficek; J. Pieniążek; M. Szumski,Dynamic Response of the Pitot Tube with Pressure Sensor, 2023
 6. K. Szostek; R. Szostek,The concept of a mechanical system for measuring the one-way speed of light, 2023
 7. A. Bednarz; K. Bieniek; R. Kołodziejczyk; P. Krauz; M. Lubas; K. Szczerba; Z. Szczerba,Experimental Interpretation of the Provisions of EN 13796-3 for Fatigue Testing of Cableway Gondolas, 2023
 8. R. Lys; B. Pavlyk; J. Shykorjak; D. Slobodzyan; M. Żyłka; W. Żyłka,Mechanically Stimulated Changes in Surface Electrical Conductivity of X-Irradiated Silicon Crystals, 2023
 9. K. Pytel; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba,Acceleration-Insensitive Pressure Sensor for Aerodynamic Analysis, 2023
 10. A. Majka; J. Muszyńska-Pałys,Analysis of the performance of an aircraft powered by hybrid propulsion, 2023
 11. M. Klimczyk; K. Kucharski; A. Majka; J. Muszyńska-Pałys,Hydrogen Valley as a Hub for Technological Cooperation Between Science, Business, Local Government and NGOs. An Overview of Approaches in Europe, 2023
 12. R. Bartłomowicz; A. Bednarz; R. Jakubowski; K. Kabalyk,Numerical Study on Sensitivity of Turbofan Engine Performance to Blade Count of Centrifugal Compressor Impeller, 2023
 13. K. Pytel; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski,Wind Tunnel Experimental Study on the Efficiency of Vertical-Axis Wind Turbines via Analysis of Blade Pitch Angle Influence, 2023
 14. T. Kopecki; Ł. Święch,Experimental-Numerical Analysis of a Flat Plate Subjected to Shearing and Manufactured by Incremental Techniques, 2023
 15. M. Biskup; M. Kłonica; M. Żyłka,Pneumatyczny masażer limfatyczny, 2023
 16. M. Błądziński; A. Gala‑Błądzińska; D. Jakubczyk; P. Jakubczyk; P. Prach; K. Szemela; K. Tęcza; M. Żyłka; W. Żyłka,Optical monitoring of hemodialysis using noninvasive measurement of uric acid in the dialysate, 2023
 17. K. Klukowski; M. Żyłka; W. Żyłka,Technical Solutions Enabling the Physical Training of Astronauts During Long-Term Stays at Space Stations, 2023
 18. D. Lichoń; T. Lis; A. Majka,RPAS performance model for fast-time simulation research on integration in non-segregated airspace, 2023
 19. H. Kopecki; T. Kopecki; Ł. Święch,Zagadnienia Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych, 2023 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 20. S. Antas,Teoria maszyn przepływowych lotniczych silników turbinowych, 2023 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 21. K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba,Sensitivity of Piezoresistive Pressure Sensors to Acceleration, 2022
 22. K. Szczerba; Z. Szczerba; M. Żyłka,Experimental Research on the Velocity of Two Pneumatic Drives with an Element for Concurrent Motion, 2022
 23. K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba,Przetwornik ciśnienia różnicowego, 2022
 24. K. Faes; A. Kubit; Ł. Święch; T. Trzepieciński,Experimental Analysis of the Post-Buckling Behaviour of Compressed Stiffened Panel with Refill Friction Stir Spot Welded and Riveted Stringers, 2022
 25. S. Loryś; M. Orkisz,Neural network approach to compressor modelling with surge margin consideration, 2022
 26. M. Biskup; M. Żyłka,Układ sterowania prędkością i współbieżnym wysuwem tłoczysk dwóch siłowników pneumatycznych oraz sposób sterowania prędkością i współbieżnym wysuwem tłoczysk dwóch siłowników pneumatycznych, 2022
 27. A. Bednarz; D. Głowacki; V. Hutsaylyuk; R. Kozera; A. Leski; K. Olkowicz; K. Puchała; M. Sałaciński; P. Synaszko; E. Szymczyk,Technological Aspects of a Reparation of the Leading Edge of Helicopter Main Rotor Blades in Field Conditions, 2022
 28. M. Kushlyk; A. Luchechko; R. Lys; B. Pavlyk; Y. Shpotyuk; J. Shykorjak; D. Slobodzyan; M. Żyłka; W. Żyłka,Radiative and Magnetically Stimulated Evolution of Nanostructured Complexes in Silicon Surface Layers, 2022
 29. R. Fejkiel; A. Kubit; Ł. Święch; T. Trzepieciński,Experimental analysis of ultralight aircraft tyre behaviour under aircraft landing phase, 2022
 30. T. Kopecki,Numerical Analysis of the Impact of Geometric Parameters of the Outcuts in the Wing Torsion Box Wall on the Mechanical Properties of the Structure, 2022
 31. M. Biskup; P. Kuźma; M. Macek; M. Żyłka; W. Żyłka,Comparative Tests of Electric Voltage and Resistance with the Use of Virtual Measurement Systems, 2022
 32. R. Bartłomowicz; A. Bednarz; J. Jaworski; J. Sęp; A. Wójcik,Analysis of the effects of simplifications on the state of loads in a centrifugal compressor, 2022
 33. T. Lis; N. Marszałek,The future of sustainable aviation fuels, 2022
 34. M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak,Determination of the flight trajectory in terms of emission and fuel consumption minimization, 2022
 35. M. Kuźniar; M. Pawlak,The Effects of the Use of Algae and Jatropha Biofuels on Aircraft Engine Exhaust Emissions in Cruise Phase, 2022
 36. M. Kuźniar; M. Orkisz; M. Pawlak,Comparison of Pollutants Emission for Hybrid Aircraft with Traditional and Multi-Propeller Distributed Propulsion, 2022
 37. A. Bednarz; V. Hutsaylyuk; K. Puchała; M. Sałaciński,Numerical Investigation of the Influence of Aerodynamic Loads on the Resonant Frequency of a Compressor Blade Made of EI-961 Alloy, 2022
 38. M. Lubas,The visual research of changes in the geometry of a rivet joint for material model effect for simulation riveted joints made of EN AW 5251, 2022
 39. K. Szostek; R. Szostek,The Existence of a Universal Frame of Reference, in Which it Propagates Light, is Still an Unresolved Problem of Physics, 2022
 40. M. Lubas,Poprawa nośności połączeń nitowych z nitem zrywalnym, 2022 Radom, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 41. A. Bednarz; K. Bieniek; P. Krauz; Z. Szczerba,Problemy i dobre praktyki w badaniach zmęczeniowych gondoli do kolei linowych wg normy PN-EN 13796-3, 2022 Radom, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 42. A. Bednarz; K. Bieniek; R. Kołodziejczyk,Systemy pneumatyczne i układy pomiarowe w badaniach zmęczeniowych gondoli do kolei linowych, 2022 Radom, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 43. M. Czarnecki,Efficient Coding Techniques for Propulsion Systems, 2022 [b.m.], NATO Science and Technology Organization
 44. P. Cieciński; D. Ficek; J. Pieniążek; M. Szumski,Property of high-frequency pressure measurement, 2022 Piza, IEEE
 45. K. Marzec,Influence of Jet Position on Local Heat Transfer Distribution under an Array of Impinging Nozzles with Non-Planar Contour of the Cooled Surface, 2021
 46. R. Kołodziejczyk; N. Stącel; Ł. Święch,Experimental Analysis of Perimeter Shear Strength of Composite Sandwich Structures, 2021
 47. M. Kuźniar; M. Orkisz; B. Zacharko,CFD analysis for thermal design of low-pressure turbine uncooled blade, 2021
 48. A. Kucaba-Piętal; K. Marzec,Układ chłodzenia powierzchni połączonych ze sobą pod kątem rozwartym, 2021
 49. T. Iwan; M. Kmiotek; W. Żyłka,Chropowatość powierzchni makro- i mikroelementów, 2021
 50. M. Żyłka,The Experimental Determination of the Speed of Piston Rods of Two Pneumatic Cylinders with a Synchronizing Element, 2021
 51. P. Łabuński; L. Witek,The experimental analysis of damping properties of viscoelastic materials, 2021
 52. M. Lubas; L. Witek,Influence of Hole Chamfer Size on Strength of Blind Riveted Joints, 2021
 53. M. Orkisz; K. Pazura,Experimental determination of compressor map of the DGEN 380 engine compressor using the WESTT CS/BV turbine engine simulator, 2021
 54. T. Kopecki,Selected Methods of Obtaining Adequate Forms of Deformation of Supercritical Thin-Walled Flat Plates, 2021
 55. G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej,Regular graph-based free route flight planning approach, 2021
 56. K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba,Skaner cisnień różnicowych, 2021
 57. A. Bednarz; W. Misiolek,Numerical and Experimental Assessment of the Effect of Residual Stresses on the Fatigue Strength of an Aircraft Blade, 2021
 58. Ł. Chodoła; D. Ficek; I. Szczęsny; T. Trzepieciński; Ł. Wałek,Modelling of the draw bead coefficient of friction in sheet metal forming, 2021
 59. Ł. Chodoła; D. Ficek; H. Lemu; I. Szczęsny; T. Trzepieciński,Modelling Anisotropic Phenomena of Friction of Deep-Drawing Quality Steel Sheets Using Artificial Neural Networks, 2021
 60. D. Ficek; M. Kmiotek; A. Kordos; T. Muszyński,Zastosowanie stopów metali lekkich w bezzałogowych statkach powietrznych, 2021
 61. Ł. Chodoła; R. Fejkiel; D. Ficek; A. Kubit; I. Szczęsny; T. Trzepieciński,Modelling of Friction Phenomena Existed in Drawbead in Sheet Metal Forming, 2021
 62. M. Kalwara; M. Kuźniar; M. Orkisz,A rotating piston engine with electric generator in serial hybrid propulsion system for use in light aircraft, 2021
 63. Ł. Chodoła; D. Ficek; V. Oleksik; I. Szczęsny; M. Szpunar; T. Trzepieciński,Single-Point Incremental Forming of Titanium and Titanium Alloy Sheets, 2021
 64. A. Krzysiak; A. Kubit; Ł. Lenart; W. Łabuński; T. Trzepieciński,Effect of Sandblasting on Static and Fatigue Strength of Flash Butt Welded 75Cr4 Bandsaw Blades, 2021
 65. W. Frącz; G. Janowski; R. Smusz; M. Szumski,The Influence of Chosen Plant Fillers in PHBV Composites on the Processing Conditions, Mechanical Properties and Quality of Molded Pieces, 2021
 66. A. Bednarz; M. Lubas,Material Model Effect for Simulating a Single-Lap Joint with a Blind Rivet, 2021
 67. P. Strojny,Optymalizacja łącznika piasty z wieńcem koła zębatego z wykorzystaniem współczesnych metod numerycznych, 2021
 68. T. Iwan; M. Kmiotek; A. Kordos,Numerical Simulation of Flow Through Microchannels with Random Roughness, 2021
 69. P. Strojny,Impact of gear rim narrowing angle on the temperature and sound pressure of Beveloid gear pair made of polymeric materials, 2021
 70. P. Strojny,Modification of the Tooth Geometry of a Polymer GEAR with a Straight Tooth Line to Adjust the Torque Transmission Capability in One Direction Only, 2021
 71. T. Iwan; M. Kmiotek,Numerical simulation of flow through microchannels of technical equipment with triangular and rectangular elements of roughness, 2021
 72. K. Pałkus; P. Strzelczyk,Dimensionless Numbers Relationships for Outer Air Seal of Low Pressure Turbine, 2021
 73. M. Lubas,Opracowanie metodyki wizualizacji zmian geometrii połączenia nitowego z nitem zrywalnym, 2021 Radom, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 74. A. Bednarz,Wpływ obciążeń aerodynamicznych na częstotliwość rezonansową sprężarki osiowej, 2021 Radom, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 75. Ł. Święch,Finite Element Analysis of Stress Distribution in the Node Region of Isogrid Thin-Walled Panels, 2021 Cham, Springer
 76. T. Kapuściński; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba; Z. Szczerba,A Vision-Based Method for Determining Aircraft State during Spin Recovery, 2020
 77. M. Kuźniar; M. Orkisz,3E-A new paradigm for the development of civil aviation, 2020
 78. Ł. Święch,Calibration of a Load Measurement System for an Unmanned Aircraft Composite Wing Based on Fibre Bragg Gratings and Electrical Strain Gauges , 2020
 79. R. Kołodziejczyk; H. Kopecki; Ł. Święch,On the Identification of Local Structural Defects in Composite Thin-Walled Structures, 2020
 80. T. Kopecki,Analysis of the Post-Critical Deformation State of Curvilinear Integral Stiffening of a Thin-Walled Structure Subjected to Torsion, 2020
 81. M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy,Model of emission of exhaust compounds of jet aircraft in cruise phase enabling trajectory optimization, 2020
 82. Ł. Święch,The effect of integral stiffening on the fatigue of thin-walled plates subjected to shear, 2020
 83. D. Lichoń,Modelling of the reference STARs procedures in the context of RPAS integration in non-segregated airspace, 2020
 84. A. Bednarz,Evaluation of Material Data to the Numerical Strain-Life Analysis of the Compressor Blade Subjected to Resonance Vibrations, 2020
 85. A. Bednarz,Influence of the Amplitude of Resonance Vibrations on Fatigue Life of a Compressor Blade with Simulated FOD Damage, 2020
 86. T. Kopecki; P. Mazurek; Ł. Święch,The Impact of 3D Printing Parameters on the Post-Buckling Behavior of Thin-Walled Structures, 2020
 87. A. Bednarz; W. Misiolek,Assessment of the Impact of Shot-Peening on the Fatigue Life of a Compressor Blade Subjected to Resonance Vibrations, 2020
 88. S. Antas,Układ wylotowy typu kolana sprężarki promieniowej i osiowo-promieniowej, 2020
 89. N. Marszałek,The impact of thermodynamics parameters of turbofan engine with ITB on its performance, 2020
 90. M. Żyłka; W. Żyłka,Overview of solutions used in rehabilitation devices using muscles and pneumatic actuators, 2020
 91. K. Szczerba; Z. Szczerba; M. Żyłka; W. Żyłka,Research on a rodless pneumatic actuator with magnetic transfer, 2020
 92. Z. Szczerba; M. Żyłka,Element synchronizujący prace dwóch siłowników, 2020
 93. A. Majka,Weryfikacja i walidacja nowego algorytmu planowania tras w przestrzeni FRA, 2020 Warszawa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 94. A. Majka; P. Wacnik,Współpraca ponadeuropejska w obszarze lotnictwa w świetle realizacji celów agendy flightpath 2050, 2020 Warszawa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 95. P. Strzelczyk,Wprowadzenie do astronautyki: inżynierski punkt widzenia, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 96. A. Kucaba-Piętal,Flows in Nanochannels, 2020 Berlin, Springer
 97. I. Farmaha; S. Gumula; A. Kalwar; F. Kurdziel; K. Pytel; Z. Szczerba,Acquisition of Signals in a Wind Tunnel Using the Dasylab Software Package, 2020 Lviv , IEEE
 98. A. Kalwar; F. Kurdziel; U. Marikutsa; K. Pytel; M. Soliman; Z. Szczerba,Application of Information Technology Engineering Tools to Simulate an Operation of a Flow Machine Rotor, 2020 Lviv , IEEE
 99. A. Bednarz; M. Kuźniar; M. Orkisz,Numerical Analysis of the Influence of Distributed Propulsion System on the Increase of the Lift Force Coefficient, 2020 online, AIAA- AMERICAN INSTITUTE OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS
 100. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski,Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions, 2020 Big Sky, Montana, IEEE
 101. S. Antas,Exhaust System for Radial and Axial-Centrifugal Compressor with Pipe Diffuser , 2019
 102. G. Drupka; P. Rzucidło; P. Szczerba; Z. Szczerba,Vision system supporting the pilot on variable light conditions, 2019
 103. R. Gałek; P. Strzelczyk,Velocity profiles of an electrohydrodynamic flow generator: CFD and experiment, 2019
 104. M. Kalwara; M. Kuźniar; M. Orkisz; P. Wygonik,Comparative analysis of pollutants emission by classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider, 2019
 105. M. Kalwara; M. Kuźniar; M. Orkisz; P. Wygonik,Comparative analysis of combustion engine and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere , 2019
 106. M. Kalwara; M. Kuźniar; M. Orkisz; P. Wygonik,Analysis of the possibility of using an engine with a rotating piston as the propulsion of an electric generator in application to a motor glider propulsion , 2019
 107. P. Bogusz; M. Dudek; P. Dudek; W. Frączek; M. Korkosz; A. Raźniak; P. Wygonik,Some aspects of gaseous hydrogen storage and the performance of a 10-kW Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells stack as part of a hybrid power source, 2019
 108. A. Kucaba-Piętal; M. Żyłka,Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych, 2019
 109. Z. Szczerba; M. Żyłka; W. Żyłka,Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych, 2019
 110. K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba,Przetwornik ciśnienia różnicowego, 2019
 111. K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba,Skaner cisnień różnicowych, 2019
 112. T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek,Experimental and Numerical Analysis of a Composite Thin-Walled Cylindrical Structures with Different Variants of Stiffeners, Subjected to Torsion, 2019
 113. Ł. Święch,Experimental and Numerical Studies of Low-Profile, Triangular Grid-Stiffened Plates Subjected to Shear Load in the Post-Critical States of Deformation, 2019
 114. K. Faes; A. Kubit; J. Slota; Ł. Święch; T. Trzepieciński,Experimental and Numerical Investigations of Thin-Walled Stringer-Stiffened Panels Welded with RFSSW Technology under Uniaxial Compression, 2019
 115. A. Bednarz; Ł. Święch,Badania skrzydła samolotu bezzałogowego wykonanego metodą druku 3D, 2019
 116. S. Antas,Rozpylacz pneumatyczny, 2019
 117. M. Czarnecki; R. Ma; J. Olsen,PZL-10 Turboshaft Engine – System Design Review, 2019
 118. M. Czarnecki,Small scale gas turbine combustor sizing, 2019
 119. M. Czarnecki; C. J. Doolan; D. J. Moreau; Z. Liu; R. Ma,Hybrid Artificial Boundary Conditions for the Application of Blunt-Body Aerodynamic Noise Prediction, 2019
 120. R. Jakubowski,Study of Bypass Ratio Increasing Possibility for Turbofan Engine and Turbofan With Inter Turbine Burner, 2019
 121. D. Lichoń; M. Orkisz,Models of the reference departure and arrival IFR procedures for the purpose of research in RPAS integration in controlled airspace, 2019
 122. M. Lubas; L. Witek,Experimental Strength Analysis of Riveted Joints Using Blind Rivets, 2019
 123. A. Bednarz,Influence of the Cyclic Hardening Model on the Results of the Numerical Analysis of Fatigue Life on Example of the Compressor Blade, 2019
 124. M. Bucior; R. Kluz; A. Kubit; K. Ochał; Ł. Święch,Application of the 3D Digital Image Correlation to the Analysis of Deformation of Joints Welded With the FSW Method After Shot Peening, 2019
 125. M. Kuźniar; M. Pawlak,Analysis of the Impact of Changes in Flight Speed and Altitude on Emission Indexes of Pollutants in Jet Engine Exhausts, 2019
 126. M. Kuźniar,Energetyczna analiza porównawcza zespołów napędowych w zastosowaniu do lekkiego statku powietrznego, 2019
 127. M. Kuźniar; M. Pawlak,Determination of CO2 emissions for selected flight parameters of a business Jet Aircraft, 2019
 128. M. Kuźniar; M. Orkisz,Analysis of the Application of Distributed Propulsion to the AOS H2 Motor Glider, 2019
 129. L. Witek; P. Zelek,Stress and failure analysis of the connecting rod of diesel engine, 2019
 130. A. Kucaba-Piętal; K. Marzec,Układ chłodzenia płaskich elementów turbin silników lotniczych, 2019
 131. M. Żyłka; W. Żyłka,Pneumatyczne układy sterowania w procesach wytwórczych, 2019
 132. N. Marszałek,Wodór jako paliwo alternatywne dla transportu lotniczego, 2019
 133. N. Marszałek,Performance analysis of turbofan engine with additional combustion chamber fueled by alternative fuel, 2019
 134. P. Strojny,Wykorzystanie metod numerycznych do optymalizacji geometrii piasty koła zębatego, 2019 Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
 135. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń; Z. Szczerba,Modeling and Analysis of the AFPM Generator in a Small Wind Farm System, 2019 Cham, Springer
 136. H. Kopecki; Ł. Święch,Modeling problems of the post-critical states of deformation of isogrid plates in the light of the preliminary experimental investigations, 2019 Melville, AIP PUBLISHING
 137. A. Kordos; A. Kucaba-Piętal,Water nanovortices formation in 2D open type long nanocavities. Molecular dynamics study, 2018
 138. A. Kordos; A. Kucaba-Piętal,Effect of wall material on water nanovortices formation on 2D long open type nanocavity. Molecular Dynamics study, 2018
 139. A. Majka,Remotely piloted aircraft system with optimum avoidance maneuvers, 2018
 140. W. Bochnowski; T. Trzepieciński; L. Witek,Variation of surface roughness, micro-hardness and friction behaviour during sheet-metal forming, 2018
 141. M. Czarnecki; J. Olsen,Combined methods in preliminary micro scale gas turbine diffuser design - a practical approach, 2018
 142. J. Bakunowicz; T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek,Buckling deformation of thin layer coverings of small curvatures used in aircraft construction, 2018
 143. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski; L. Trela,An airspace model aplicable for automatic flight route planning inside free route airspace, 2018
 144. A. Bednarz; A. Evstifeev; N. Kazarinov; Y. Petrov; L. Witek,Experimental and theoretical analysis of solid particle erosion of a steel compressor blade based on incubation time concept, 2018
 145. M. Kmiotek; A. Kucaba-Piętal,Influence of slim obstacle geometry on the flow and heat transfer in microchannels, 2018
 146. A. Kordos; A. Kucaba-Piętal,Nanovortex evolution in entrance part of the 2D open type long nanocavity, 2018
 147. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski,Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt. \"Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o\" Etap II i IV, 2018
 148. M. Kalwara; A. Kucaba-Piętal; T. Rogalski; P. Rzucidło; Ł. Święch,Removable Container for In-Flight Experiments on PW-6U Glider, 2018
 149. M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy,Analysis of wind impact on emission of selected exhaust compounds in jet engines of a business jet aircraft in cruise phase, 2018
 150. M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy,Emission of selected exhaust compounds in jet engines of a jet aircraft in cruise phase, 2018
 151. N. Marszałek,Preliminary analysis of thermodynamic cycle of turbofan engine fuelled by hydrogen, 2018
 152. J. Bakunowicz; M. Kalwara; T. Kopecki; A. Kucaba-Piętal; Ł. Święch,Zasobnik na aparaturę pomiarową, 2018
 153. M. Kuźniar; M. Pawlak,Analysis of the wind dependent duration of the cruise phase on the jet engine exhaust emissions , 2018
 154. M. Żyłka,Napęd pneumatyczny w systemach rehabilitacyjnych kończyn dolnych, 2018
 155. K. Szostek; R. Szostek,Kinematics in the Special Theory of Ether, 2018
 156. K. Szostek; R. Szostek,The derivation of the general form of kinematics with the universal reference system, 2018
 157. K. Szostek; R. Szostek,Mechaniczny układ pomiaru prędkości światła przepływającego w jednym kierunku, 2018
 158. K. Szostek; R. Szostek,Właściwości kinematyki z uniwersalnym układem odniesienia oraz wyjaśnienie anizotropii mikrofalowego promieniowania tła, 2018
 159. R. Gałek; P. Gil; P. Strzelczyk; M. Szewczyk,Measurement of solar radiation properties and thermal energy of the atmosphere in Rzeszow, 2018
 160. M. Żyłka; W. Żyłka,Napędy pneumatyczne w automatyzacji produkcji, 2018
 161. A. Krzysiak; J. Muchowski; M. Szumski,Aerodynamic concept of the UAV in the gyrodyne configuration, 2018
 162. P. Mazurek; Ł. Święch,Przeprowadzenie próby wytrzymałościowej oraz określenie siły niszczącej próbek. Badanie niszczące- Znależć całkowitą siłę tnącą na maszynie wytrzymałościowej, 2018
 163. T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek,Post-critical deformation of thin-walled load-bearing aircraft structure representing fragment of the one-way torsion box, 2018
 164. D. Lichoń,Analysis of regulations concerning IFR flights of RPAS unmanned systems in controlled airspace, 2018
 165. K. Szostek,Modelowanie i symulacja układu synchronizacji przepływu w czterech gałęziach układu pneumatycznego, 2018
 166. A. Kucaba-Piętal; K. Marzec,Układ chłodzenia powierzchni połączonych ze sobą pod kątem rozwartym, 2018
 167. M. Żyłka,Wykorzystanie układów pneumatycznych w urządzeniach rehabilitacyjnych, 2018
 168. K. Marzec,Wpływ geometrii dysz stosowanych w strumieniowych układach chłodzenia na wymianę ciepła, 2018
 169. P. Strzelczyk,Ekranoplan klasy A i jego układ aerodynamiczny, 2018
 170. P. Strzelczyk,Sposób hamowania pojazdu, zwłaszcza szynowego dużej prędkości i układ hamowania do stosowania tego sposobu, 2018
 171. K. Szostek; R. Szostek,Sposób pomiaru prędkości światła i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2018
 172. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski,Metoda planowania trasy lotu samolotu w przestrzeni FRA wykorzystująca wielokryterialne wagi na krawędziach grafu, 2018 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 173. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski,Zautomatyzowany algorytm planowania lotu samolotu w przestrzeni FRA, 2018 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 174. D. Lichoń,Modelowanie trajektorii lotu samolotów RPAS w kontekście integracji według procedur IFR na lotnisku Rzeszów-Jasionka , 2018 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 175. R. Kołodziejczyk; Ł. Święch,Badania sztywności cienkościennej kompozytowej struktury skrzydła samolotu bezzałogowego, 2018 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 176. A. Majka,Ground-Based System for Support of the Aircraft Safe Take-off and Landing: Technical, Ecological and Efficiency Aspects , 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 177. N. Marszałek,Analiza osiągów lotniczego silnika przepływowego w kontekście zastosowania wybranego paliwa alternatywnego, 2018 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL
 178. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Brushless DC Motor with Permanent Magnets for Unmanned Aerial Vehicle Hybrid Drive , 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
 179. M. Orkisz; T. Rogalski; S. Samolej,The Airspeed Automatic Control Algorithm for Small Aircraft, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
 180. H. Kopecki; Ł. Święch,Experimental investigation of limit load of composite sandwich plate with cut-out, 2018 London , CRC Press / Balkema
 181. Z. Szczerba,Czujnik ciśnienia i sposób pomiaru ciśnienia, 2017
 182. J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk,Cost Optimized Avionics SysTem (COAST), 2017
 183. P. Gil; P. Strzelczyk,Wpływ zaćmienia słońca na produkcję energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny, 2017
 184. K. de Groot; A. Kucaba-Piętal; J. Meyer; P. Rzucidło; R. Smusz; M. Szewczyk,In-flight investigations of the unsteady behaviour of the boundary layer with infrared thermography, 2017
 185. K. Szostek; R. Szostek,Выделенная в космологии система отсчета и возможная модификация преобразований Лоренца, 2017
 186. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Wybrane wyniki badań laboratoryjnych bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi, 2017
 187. P. Szczerba; M. Szumski; W. Żyłka,Metody optyczne pomiaru odkształceń i diagnostyki elementów maszyn, 2017
 188. J. Bakunowicz; P. Rzucidło,Measurement and analysis of certain flight parameters based on MEMS sensors, 2017
 189. S. Antas,Rozpylacz pneumatyczny, 2017
 190. M. Czarnecki; J. Olsen,Influence of selected parameters on micro gas turbine compressor design, 2017
 191. A. Bednarz; M. Kuźniar; D. Lichoń; L. Witek,Validation of selected presented method measured of length fatigue gap on compressor blades forming during resonant tests, 2017
 192. D. Lichoń,Analysis of general aviation domestic air traffic structure in controlled airspace of Poland with refer to Sesar 2020, PJ.06-02 project solution, 2017
 193. M. Ciechanowicz; R. Jakubowski,Estimation of turboprop engine parameters for various fuels, 2017
 194. A. Bednarz; D. Lichoń,The study on algorithm for identification the fatigue crack length of compressor blade based on amplitude-frequency resonant characteristics, 2017
 195. A. Bednarz; Ł. Święch,Use of 3D printing technology in the aviation industry on an example of numerical experimental stress state analysis of unmanned aerial vehicle wing, 2017
 196. M. Czarnecki; J. Olsen,Modern methods of identification design conditions for single stage micro scale centrifugal compressor, 2017
 197. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Stress analysis of the single adhesive lap joints with plastic deformation of connected materials, 2017
 198. P. Bogusz; M. Dudek; M. Korkosz; B. Lis; A. Raźniak; P. Wygonik,Koncepcja hybrydowego układu zasilania napędu elektrycznego motoszybowca, 2017
 199. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Praca generatorowa bezszczotkowej maszyny z magnesami trwałymi napędu hybrydowego samolotu bezzałogowego, 2017
 200. M. Sikora; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; L. Witek,Stress and failure analysis of the crankshaft of diesel engine, 2017
 201. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Influence of plastic deformation of adherend material on stress distribution in adhesive lap joints, 2017
 202. K. Szostek; R. Szostek,Wyjaśnienie wyników eksperymentu Michelsona-Morleya teorią z eterem, 2017
 203. K. Szostek; R. Szostek,Derivation of Transformation and One-Way Speed of Light in Kinematics of Special Theory of Ether, 2017
 204. F. Stachowicz; L. Witek; A. Zaleski,Failure investigation of the crankshaft of diesel engine, 2017
 205. P. Bogusz; M. Korkosz; A. Powrózek; J. Prokop; P. Wygonik,Research of influence of open-winding faults on properties of brushless permanent magnets motor, 2017
 206. Z. Szczerba,Czujnik ciśnienia i sposób pomiaru ciśnienia., 2017
 207. A. Kucaba-Piętal,Squeeze flow modeling with the use of micropolar fluid theory , 2017
 208. A. Kucaba-Piętal; K. Marzec,Numerical investigation of local heat transfer distribution on surfaces with a non-uniform temperature under an array of impinging jets with various nozzle shapes, 2017
 209. M. Kuźniar; M. Pawlak,Problematyka emisji toksycznych składników spalin silników lotniczych, 2017
 210. M. Kuźniar; M. Pawlak,Wyznaczanie emisji związków toksycznych w spalinach turbiny gazowej do zastosowań morskich w oparciu o charakterystyki emisji turbinowego silnika lotniczego, 2017
 211. A. Bednarz; E. Boltynjuk; N. Kazarinov; Y. Petrov; L. Witek,Badania zmęczeniowe łopatki sprężarki z defektami mechanicznymi, 2017
 212. Z. Szczerba; M. Żyłka; W. Żyłka,Czujniki w praktyce kształcenia inżynierskiego, 2017
 213. D. Ficek; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; D. Szteliga; M. Szumski,Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt \"Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o\" etap I i II, 2017
 214. L. Witek; R. Woś,Analiza wytrzymałościowa wału korbowego silnika tłokowego, 2017
 215. K. Szostek; R. Szostek,The Explanation of the Michelson-Morley Experiment Results by Means Universal Frame of Reference, 2017
 216. K. Szostek; R. Szostek,Jednokierunkowa prędkość światła i efekt Dopplera w Szczególnej Teorii Eteru, 2017
 217. P. Bogusz; M. Korkosz; A. Powrózek; J. Prokop; P. Wygonik,An analysis of influence of open-winding faults on properties of brushless DC motor with permanent magnets, 2017 Łódź, IEEE
 218. A. Kucaba-Piętal,Podstawy modelowania przepływów w nanokanałach metodą dynamiki molekularnej , 2017 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 219. M. Kmiotek; P. Korba; J. Kozuba; T. Muszyński,The Concept of Surveillance/Rescue System with a Ducted Propeller for Water Rescue Service, 2017 Kaunas , KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, LITWA
 220. F. Stachowicz; L. Witek; K. Zielecki,Stress analysis of the single adhesive lap joints with plastic deformation of connected matherials, 2017 Koszyce, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 221. K. de Groot; G. Kopecki; A. Kucaba-Piętal; P. Rzucidło; R. Smusz; M. Szewczyk; M. Szumski,Data Acquisition System for PW-6u in Flight Boundary Layer Mapping, 2016, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
 222. P. Szczerba; Z. Szczerba,Wybrane własności współczesnych przetworników ciśnienia, 2016, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 223. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Metoda sterowania z korektą kąta załączania silnika bldc bezzałogowego aparatu latającego , 2016, WYDAWNICTWO \"DRUK-ART\" SC
 224. P. Gil; P. Strzelczyk,Performance and efficiency of loudspeaker driven synthetic jet actuator, 2016, ELSEVIER SCIENCE INC
 225. P. Strojny,Analityczny sposób wyznaczania krzywej przejścia u podstawy zęba w przekładniach z tworzyw polimerowych, 2016
 226. P. Strojny,Wpływ kąta zwężenia kół zębatych typu Beveloid na płynność przeniesienia napędu w przekładniach zębatych z tworzyw polimerowych, 2016
 227. P. Strojny,Wpływ kąta zwężenia koła zębatego na wytrzymałość zębów w przekładniach zębatych typu Beveloid z tworzyw polimerowych. Część I - przekładnie typu Belevoid o prostej linii zęba, 2016
 228. P. Strojny,Wpływ kąta zwężenia koła zębatego na wytrzymałość zębów w przekładniach zębatych typu Belevoid z tworzyw polimerowych. Część II - przekładnie typu Belevoid o śrubowej linii zęba, 2016
 229. P. Krauz; P. Strojny,Zastosowanie kół zębatych typu Beveloid w układzie kierowniczym bolidu klasy Formuła Student, 2016
 230. L. Witek,Failure and thermo-mechanical stress analysis of the exhaust valve of diesel engine, 2016
 231. F. Stachowicz; L. Witek,Modal Analysis of the Turbine Blade at Complex Thermomechanical Loads, 2016
 232. Z. Szczerba; M. Żyłka; W. Żyłka,Przykład wykorzystania komputerowych programów inżynierskich dla układów pneumatyki w kształceniu studentów, 2016
 233. L. Witek,Influence of engine rotational speed on the natural frequencies of the turbine blade, 2016
 234. A. Bednarz; L. Witek,Impact of the Vibration Amplitude on the Fatigue Life of Compressor Blades with Mechanical Defects, 2016
 235. A. Bednarz; F. Stachowicz; L. Witek,Experimental fatigue analysis of compressor blades with preliminary defects, 2016
 236. L. Witek,Fracture problem of the valve of piston engine, 2016
 237. D. Lichoń,A Methodology of Identification of the Aircraft Translational Dynamic Stability Derivatives in Water Tunnel Experiments, 2016
 238. Ł. Kiszkowiak; D. Lichoń; T. Łącki; A. Mikołajczyk,Identification of uav static aerodynamic characteristics in water tunnel balance research, 2016
 239. D. Lichoń,Analiza charakterystyk aerodynamicznych samolotów klasy uav z wykorzystaniem programu tornado, 2016
 240. R. Jakubowski,Analysis of Chosen Fuels Influence on Turboprop Engine Work Performance, 2016
 241. A. Bednarz; M. Kuźniar,Influence of the Crack Propagation Velocity on Heat Release in Compressor Blades During Fatigue Tests, 2016
 242. R. Jakubowski; M. Kuźniar,Analiza wybranych wskaźników pracy silnika dwuprzepływowego z dwiema komorami spalania, 2016
 243. D. Chodorowska; T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek,Post-buckling deformation states of semi-monocoque cylindrical structures with large cut-outs under operating load conditions. Numerical analysis and experimental tests, 2016
 244. T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek,The effect of the type of elements used to stiffen thin-walled skins of load-bearing aircraft structures on their operating properties. Experimental tests and numerical analysis, 2016
 245. A. Bednarz; E. Boltynjuk; M. Kuźniar,Temperature distribution as a method of measuring crack length in fatigue tests of compressor blade, 2016
 246. Ł. Bąk; A. Bednarz; E. Boltynjuk,Wpływ naprężeń wstępnych w okolicy wierzchołka karbu na trwałość zmęczeniową łopatki sprężarki, 2016
 247. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,Ocena dokładności modelu RSC w prognozowaniu orientacji włókien w kompozytach typu drewno-polimer, 2016
 248. P. Gil; P. Strzelczyk,Properties of velocity field in the vicinity of synthetic jet generator, 2016
 249. J. Bakunowicz; T. Kopecki; T. Lis,Post-critical deformations states of composite thin-walled aircraft load-bearing structures, 2016
 250. M. Żyłka; W. Żyłka,Biomedyczny system pomiarowy K-720 oraz termowizja w kształceniu studentów studiów inżynierskich, 2016
 251. S. Antas,Metody obliczeń parametrów kolektora stosowane w projekcie koncepcyjnym sprężarki promieniowej, 2016
 252. S. Antas,Rozpylacz pneumatyczny, 2016
 253. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,The use of image analysis in evaluation of the fibers orientation in Wood-polymer composites (WPC), 2016
 254. M. Kmiotek; A. Kucaba-Piętal; P. Szczerba; M. Szumski,Sposób pomiaru optycznego odkształceń konstrukcji obiektów mechanicznych dla przygotowania modelu rzeczywistego, 2016
 255. A. Kordos; A. Kucaba-Piętal,Molecular dynamic simulation of water flows in nanochannels with cavities Vortices, 2016
 256. K. Szostek; R. Szostek,The Geometric Derivation of the Transformation of Time and Position Coordates in STE, 2016
 257. A. Kucaba-Piętal; K. Marzec,Numerical Investigation of a Heat Transfer Characteristics of an Impingement Cooling System With Non-Uniform Temperature an a Cooled Surface, 2016
 258. A. Majka,The green trajectory of an aircraft aided during take-off by ground-based system using magnetic levitation technology, 2016
 259. L. Witek,Experimental modal analysis of the turbine blade, 2016
 260. F. Stachowicz; L. Witek,Thermo-mechanical stress analysis of the turbine of helicopter engine, 2016
 261. B. Ciecińska; P. Cieciński; B. Dołęga; R. Jakubowski; G. Kopecki; D. Kordos; A. Majka; D. Nowak; J. Pieniążek; T. Rogalski; D. Stadnicka; A. Tomczyk; Ł. Wałek,Enhanced RPAS Automation (ERA), 2016
 262. J. Bakunowicz; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk,Cost Optimized Avionics SysTem (COAST), 2016
 263. M. Kluz; L. Witek,Numeryczno-eksperymentalna analiza modalna łopatki turbiny silnika turbowentylatorowego, 2016
 264. Z. Szczerba,Czujnik ciśnienia i sposób pomiaru ciśnienia, 2016
 265. Z. Szczerba,Opinia o innowacyjności na temat projektu \"Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako prac B+R firmy HIPAR Sp.z o o\", 2016
 266. Z. Szczerba,Opinia o innowacyjności na temat \"Budowa hali do produkcji okien fasadowych z funkcją oddymiania produkcji zaawansowanych systemów oddymiania jako wynik prac B+R firmy CZERBUD Sp. z o.o., 2016
 267. J. Bakunowicz; T. Rogalski; G. Tomczyk,Koncepcja przygotowania i koordynacji planów lotów IFR w obszarze lotów swobodnych, 2016
 268. K. Falkowicz; P. Mazurek; P. Różyło; W. Smagowski; P. Wysmulski,Experimental and numerical analysis of the compression thin-walled composite plate, 2016
 269. H. Kopecki; Ł. Święch; J. Zacharzewski,Crack propagation in thin-walled structures under cyclic variable loads. The numerical and experimental studies, 2016 Łódź, Politechnika Łódzka
 270. D. Ficek; P. Strzelczyk; Z. Szczerba; M. Szumski,Wstępne badanie pól fizycznych w otoczeniu wirnika. Pomiar ciśnienia spiętrzenia, 2016 Kraków, CREATIVETIME, KRAKÓW
 271. A. Majka,Integracja lotów załogowych i bezzałogowych we wspólnej przestrzeni powietrznej w świetle prac realizowanych w ramach programu SESAR, 2016 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 272. A. Majka,Planowanie trajektorii lotu samolotu bezzałogowego w awaryjnych stanach lotu, 2016 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 273. A. Bednarz; W. Frącz; G. Janowski,The use of image analysis in evaluation of the fibers orientation in Wood-polymer composites (WPC), 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 274. Ł. Bąk; A. Bednarz; E. Boltynjuk,Effect of the initial stress distribution around the top of the notch on the fatigue life of the compressor blade, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 275. N. Kazarinov; I. Smirnov; F. Stachowicz; L. Witek,Thermo-mechanical stress analysis of the turbine of helicopter engine, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 276. P. Strojny,Metodyka prowadzenia prac w interdyscyplinarnym projekcie formuła student, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 277. A. Majka,Wybrane problemy integracji operacji realizowanych przez bezzałogowe aparaty latające w obszarze europejskiej przestrzeni powietrznej, 2016 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski
 278. J. Bakunowicz,Rozwój nowych konstrukcji lotniczych w świetle procesu konsolidacji przemysłu , 2016 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski
 279. M. Kmiotek; A. Kucaba-Piętal,Metoda elementów skończonych jako współczesne narzędzie obliczeń inżynierskich, 2016 Jarosław, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 280. A. Kordos; A. Kucaba-Piętal,Zastosowanie symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej w chromatografii, 2016 Jarosław, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 281. J. Bakunowicz; T. Kopecki; T. Lis; P. Mazurek,Effect of stiffeners on nature of post-critical deformations of thin-walled composite aircraft structures: A combined numerical-experimental study , 2016 New York (USA), IEEE
 282. J. Bakunowicz; P. Rzucidło,Coupling of MEMS gyroscope application with wavelet analysis for detection of airframe oscillations in flight conditions, 2016 [b.m.], AMA ASSOCIATION FOR SENSOR TECHNOLOGY
 283. A. Kucaba-Piętal,Scale effect in microflows modelling with mocropolar fluid theory, 2016 Ateny, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
 284. J. Bakunowicz; F. Boden; K. de Groot; J. Meyer; R. Meyer; P. Rzucidło; R. Smusz; M. Szewczyk; M. Szumski,Flow and structure deformation research of a composite glider in flight conditions, 2016 Red Hook, CURRAN ASSOCIATES
 285. A. Bednarz; E. Boltynjuk; D. Gunderov; A. Kshumanev; A. Lukianov; E. Ubyivovk; R. Valiev,The structural properties of Zr-based bulk metallic glasses subjected to high pressure torsion at different temperatures, 2016 Melville, AIP PUBLISHING
 286. P. Bogusz; M. Dudek; M. Korkosz; B. Lis; P. Wygonik,Analiza wpływu źródła zasilajacego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu bezzałogowego aparatu latającego, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 287. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Wpływ zmian kąta załączenia na właściwości silnika BLDC napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego, 2015, INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, KATOWICE
 288. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Projekt i analiza właściwości bezszczotkowego silnika elektrycznego do napędu hybrydowego bezzałogowego statku powietrznego, 2015, INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, KATOWICE
 289. R. Jakubowski,Analysis of turbofan engine design modification to add inter-turbine combustor, 2015, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 290. M. Czarnecki,Identification of design parameters for microgasturbine engines, 2015, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 291. D. Lichoń,Budowa i cechy konstrukcyjne mikro-aparatu bezzałogowego w układzie entomoptera, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 292. A. Majka,Ekologiczne aspekty wspomagania startu samolotu systemem wykorzystującym zjawisko magnetycznej lewitacji , 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 293. A. Majka,Koncepcja systemu transportu pasażerskiego wykorzystującego jednostki typu WIG , 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 294. A. Bednarz; F. Stachowicz; L. Witek,Fatigue analysis of compressor blade with simulated foreign object damage, 2015, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 295. R. Jakubowski,Evaluation of performance properties of two combustor turbofan engine, 2015, POLISH MAINTENANCE SOCIETY
 296. A. Kucaba-Piętal; P. Szczerba; M. Szumski,Can we use virtual reality tools in planning an experiment, 2015, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 297. L. Witek,Simulation of crack growth in the compressor blade subjected to resonant vibration using hybrid method, 2015, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 298. R. Kołodziejczyk,Optymalizacja trajektorii lotu samolotu w stanach awaryjnych przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 299. A. Bednarz; L. Witek,Wpływ prędkości obrotowej na częstotliwości i postacie drgań własnych łopatki sprężarki silnika lotniczego, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 300. L. Witek; K. Zielecki,Analysis of stress and ultimate strength of modified single adhesive lap joints, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 301. P. Strojny,Wykorzystanie technik szybkiego prototypowania przy budowie bolidu, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 302. G. Budzik; K. Kosiński; Ł. Przeszłowski; M. Sobolak; P. Strojny,Wykorzystanie inżynierii odwrotnej i metod szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wykonywania uchwytów kierowniczych do bolidu klasy Formuła Student, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 303. P. Strojny,Metody modelowania geometrii kół zębatych typu Beveloid w środowisku CAD, 2015, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 304. P. Gil; P. Strzelczyk,Porównanie właściwości chłodzących strugi syntetycznej i strugi swobodnej, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 305. P. Strzelczyk,Układ \"kaczka\" z uskokiem krawędzi natarcia na płacie głównym, 2015, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
 306. L. Witek,Numeryczna analiza naprężeń w zaworze wydechowym silnika tłokowego pracującym w warunkach obciążenia termo-mechanicznego, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 307. P. Strojny,Inżynieria odwrotna w kontroli dokładności geometrycznej ramy bolidu klasy Formuła Student, 2015, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 308. M. Żyłka; W. Żyłka,Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera, 2015, WYDAWNICTWO OŚWIATOWE FOSZE, RZESZÓW
 309. P. Bogusz; M. Korkosz; P. Wygonik,Studies of the permanent magnet DC machine, 2015, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
 310. M. Sobolak; P. Strojny,Współpraca kół zębatych wykonanych z tworzyw polimerowych z kołami stalowymi [przedruk z: \"Mechanik\"], 2015, WYDAWCA MEDIA TECH S.C.
 311. K. Szostek; R. Szostek,Szczególna teoria eteru, 2015, WYDAWNICTWO AMELIA (RZESZÓW)
 312. P. Strzelczyk; Z. Szczerba; A. Woźniak,Modelowanie pionowego profilu prędkości wiatru w tunelu aerodynamicznym, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 313. M. Sobolak; P. Strojny,Kuchenna mieszarka do powideł zasilana silinikiem cieplnym realizowana w ramach projektu systemowego \"Wsparcie systemu zarządzania badaniami oraz ich wynikiem\"., 2015
 314. A. Kucaba-Piętal,AIM2 Advanced in Flight Measurement Techniques 2, 2015
 315. J. Kapłan; L. Witek; B. Wyzga,Analiza naprężeń termo-mechanicznych turbiny napędowej silnika przepływowego, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY \"TTS\"
 316. M. Piotrowski; L. Witek,Analiza statyczna oraz zmęczeniowa wału maszynowego z wpustem czółenkowym, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY \"TTS\"
 317. M. Czarnecki,Ograniczenia w projektowaniu mikroturbinowych silników śmigłowych i śmigłowcowych, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY \"TTS\"
 318. P. Wygonik,Masowe kryteria wyboru punktu obliczeniowego silnika dwuprzepływowego do napędu samolotu wielozadaniowego, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY \"TTS\"
 319. R. Jakubowski,Modelowanie osiągów silników turbinowych w środowisku MATLAB z wykorzystaniem modeli bloków funkcjonalnych, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY \"TTS\"
 320. R. Jakubowski; T. Wołoszyn,Zastosowanie napędu elektrycznego w bezzałogowych aparatach latających, 2015, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY \"TTS\"
 321. J. Pawluczy-Majka; K. Sybilski,Wstępna detekcja wad i uszkodzeń kompozytowego podwozia samolotu lekkiego z wykorzystaniem termografii aktywnej w podczerwieni, 2015
 322. J. Pawluczy-Majka,Diagnozowanie stanu konstrukcji nośnej kompozytowego bezzałogowego aparatu latającego, 2015
 323. A. Majka, Analiza możliwości rozwoju systemu transportu samolotami lekkimi w oparciu o sieć lotnisk regionalnych, 2015
 324. A. Majka,Ekonomiczne aspekty wspomagania startu samolotu systemem wykorzystującym technologię magnetycznej lewitacji, 2015
 325. A. Majka,Trajectory Management of the Unmanned Aircraft System (UAS) in Emergency Situation, 2015
 326. J. Bakunowicz; A. Majka; D. Nowak; Ł. Wałek,Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa wspólnego użytkowania przestrzeni przez załogowe i bezzałogowe statki powietrzne, 2015 Warszawa, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
 327. Z. Szczerba; M. Żyłka; W. Żyłka,Chosen methods of measurement of speed and position of cylinders. Research results of high speed cylinder, 2015 Lublin, PERFEKTA INFO RENATA MARKISZ
 328. P. Bogusz; M. Korkosz; A. Powrózek; J. Prokop; P. Wygonik,An Analysis of Operation of Brushless DC Machine Used in Unmanned Aerial Vehicle Hybrid Drive, 2015 Danvers, IEEE
 329. P. Bogusz; M. Korkosz; A. Powrózek; J. Prokop; P. Wygonik,An Analysis of Properties of the BLDC Motor for Unmanned Aerial Vehicle Hybrid Drive, 2015 Danvers, IEEE
 330. Z. Szczerba,Czujnik ciśnienia i sposób pomiaru ciśnienia, 2014
 331. D. Mazur; Z. Szczerba,Badania wstępne turbiny wiatrowej w konfiguracji pionowej w tunelu aerodynamicznym oraz obliczenia przy użyciu metody DMS, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 332. P. Strzelczyk; Z. Szczerba,Aerodynamic Investigation of Selected Volleyball Balls, 2014, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
 333. T. Kopecki; P. Mazurek,Numerical representation of post-critical deformations in the processes of determining stress distributions in closed multi-segment thin-walled aircraft load-bearing structures, 2014, POLISH MAINTENANCE SOCIETY
 334. L. Witek,Crack growth simulation in the compressor blade subjected to vibration using boundary element method, 2014, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
 335. L. Witek,Fatigue investigation of the compressor blades with mechanical defects, 2014, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
 336. P. Bogusz; M. Korkosz; P. Wygonik,Badania maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w zakresie pracy prądnicowo-silnikowej, 2014, BOBRME KOMEL
 337. P. Wygonik,Criteria for the Assessment of the Engine Efficiency of the Multi-purpose Aircraft Mission, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 338. W. Bar; H. Mustapha; M. Orkisz,Multidisciplinary design and optimization of gas turbine engine low pressure turbine at preliminary design stage, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 339. M. Orkisz; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Prospective Alternative Propulsion Systems for Unmanned Aerial Vehicles, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 340. M. Czarnecki,Reverse Engineering of Centrifugal Compressor Flow Map, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 341. R. Kołodziejczyk,The use of Light Aircraft in Domestic Transport in Poland, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 342. D. Lichoń,A Conception of Vertical Take-off Air Vehicle with Self-Aligning Moving Wings, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 343. A. Majka,Flight Path Management of an Aircraft in Emergency Situation, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 344. A. Majka,Minimum Emission Unconventional Maglev Assisted Take-off, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 345. J. Pawluczy-Majka,Ir Thermography in NDE of Carbon-Glass Laminate, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 346. J. Pawluczy-Majka,Non-Destructive Evaluation of Rescue and Patrol Unmanned Aerial Vehicle, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 347. T. Kopecki; P. Mazurek,Determination of stress distribution in post-criticaldeformation states of thin-walled skins subjected to operating loads, 2014, POLISH MAINTENANCE SOCIETY
 348. T. Kopecki; Ł. Święch,Experimental and numerical analysis of post-buckling deformation states of integrally stiffened thin-walled components of load-bearing aircraft structures, 2014, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 349. K. Szostek; R. Szostek,Model of the heat energy transmission from deep rocks to the energy recovery system, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 350. R. Jakubowski,Symulacja charakterystyk eksploatacyjnych silnika dwuprzepływowego z wykorzystaniem wirtualnej hamowni silnika WESTT CS/BV, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 351. R. Jakubowski,Modelowanie numeryczne charakterystyk zespołu napędowego do małego BSL z wykorzystaniem wyników badań silników na hamowni , 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 352. R. Jakubowski,Analiza procedur stanów awaryjnych silników w samolotach lekkich i ich wpływ na skutki wypadków lotniczych, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 353. S. Antas,Pipe Diffuser for Radial and Axial-centrifugal Compressor, 2014, FREUND PUBLISHING HOUSE LTD
 354. S. Antas,Rozpylacz pneumatyczny, 2014
 355. P. Wygonik,Wpływ obliczeniowych parametrów geometrycznych i termodynamicznych silnika dwuprzepływowego na zasięg samolotu wielozadaniowego, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 356. P. Wygonik,Ocena wpływu parametrów obliczeniowych silnika dwuprzepływowego na energochłonność misji samolotu wielozadaniowego, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 357. M. Czarnecki,Projektowanie mikroturbinowych silników przepływowych, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 358. R. Kołodziejczyk; D. Lichoń,Wspomaganie procesu projektowania samolotu lekkiego z wykorzystaniem zintegrowanego modelu matematycznego, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 359. R. Kołodziejczyk; D. Lichoń,Analiza wpływu parametrów geometrycznych skrzydła na jego charakterystyki aerodynamiczne z wykorzystaniem modeli numerycznych, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 360. A. Majka,Multiple objective optimization of the power unit for a very light jet, 2014, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
 361. A. Majka,Metoda doboru samolotów do systemu transportu powietrznego w Europie, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 362. A. Majka,Problem doboru struktury floty lekkich wodnosamolotów pasażerskich, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 363. A. Majka,Multi-objective optimization applied for planning of regional European airline, 2014, Polska Akademia Nauk
 364. A. Majka,Perspektywiczne metody obniżenia uciążliwości ruchu lotniczego w rejonie lotniska komunikacyjnego, 2014, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 365. A. Majka,Aircraft take-off and landing with ground-based power, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 366. A. Majka,Planowanie trajektorii lotu samolotu klasy General Aviation w awaryjnych stanach lotu, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 367. R. Kołodziejczyk; A. Majka,Kształtowanie trajektorii lotu samolotu w stanach awaryjnych, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 368. D. Lichoń; A. Majka,Optymalizacja niekonwencjonalnego startu samolotu wspomaganego w fazie rozbiegu systemem MAGLEV, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 369. A. Bednarz; L. Witek,Numeryczno-eksperymentalna analiza naprężeń oraz drgań własnych łopatki sprężarki silnika turbinowego, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 370. L. Witek; B. Wyzga,Analiza wpływu wybranych rodzajów obciążeń na częstotliwość drgań rezonansowych łopatki turbiny silnika śmigłowcowego, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 371. M. Sobolak; P. Strojny,Współpraca kół zębatych z tworzyw polimerowych z kołami stalowymi, 2014, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 372. P. Strzelczyk; Z. Szczerba,Prototypowanie i badania modeli w tunelu aerodynamicznym, 2014
 373. T. Piątek; M. Żyłka,Zmiany i przemiany w systemie kształcenia nauczycieli techniki- 50 lat kształcenia nauczycieli techniki w Rzeszowie, 2014, WYDAWNICTWO OŚWIATOWE FOSZE, RZESZÓW
 374. P. Strojny,Projektowanie poszycia bolidu z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi SolidWorks, 2014, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 375. M. Adamski; M. Błasik; S. Błasik; G. Bracha; R. Chatys; z. Dzioba; J. Gacek; Z. Gosiewski; M. Grzyb; S. Hożyń; Z. Kitowski; M. Kleinhofs; M. Kondratiuk; T. Kulik; P. Łaski; M. Malec; S. Milewski; M. Morawski; D. Pietrala ; T. Praczyk; P. Strzelczyk; P. Szymak; J. Takosoglu; R. Vogt; J. Weiss; F. Wojciech; B. Żak,Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects, 2014, WYDAWNICTWO POLITECHNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
 376. M. Sobolak; P. Strojny,Projekt dwustopniowej przekładni zębatej z tworzywa polimerowego do wykorzystania w kuchennej maszynce do mielenia typ MM3000, 2014
 377. P. Gil; P. Strzelczyk,Kryterium powstawania strugi syntetycznej, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 378. R. Jakubowski,Two-Combustor Turbofan Engine Performance Analysis, 2014, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 379. A. Burghardt; P. Gierlak; Z. Hendzel; C. Jagiełowicz-Ryznar; K. Kurc; M. Muszyńska; J. Sęp; L. Skoczylas; P. Strojny; M. Szuster; D. Szybicki; J. Tutak; D. Wydrzyński,Opracowanie procesu zrobotyzowanego zatępiania krawędzi elementów o zmiennym kształcie stosowanych w silnikach lotniczych z wykorzystaniem systemu automatycznej adaptacji trajektorii narzędzia, 2014
 380. A. Kucaba-Piętal; K. Marzec,Heat transfer characteristic of an impingement cooling system with different nozzle geometry, 2014, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING LTD, BRISTOL AND PHILADELPHIA
 381. J. Bakunowicz; M. Kmiotek; G. Kopecki; T. Kopecki; A. Kucaba-Piętal; I. Nowotyńska; T. Rogalski; P. Rzucidło; R. Smusz; P. Szczerba; M. Szewczyk; M. Szumski; Ł. Święch,Advanced In-Flight Measurement Techniques 2 w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej, 2014
 382. P. Strzelczyk; A. Woźniak,Wpływ geometrii gondoli na kształt łopat turbiny wiatrowej z poziomą osią obrotu, 2014 Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 383. A. Kucaba-Piętal,Nanoflows Modelling, 2014 Kraków, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
 384. A. Majka,Analiza możliwości poprawy charakterystyk transportowych samolotu z systemem GABRIEL, 2014 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 385. A. Majka,Minimalizacja niekorzystnego oddziaływania na środowisko startu samolotu z systemem GABRIEL, 2014 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 386. P. Gil; R. Smusz; P. Strzelczyk,Badania eksperymentalne wymiany ciepła przy wykorzystaniu strugi syntetycznej, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 387. K. Hadała; M. Orkisz,Współczesne cele i sposoby eksploracji wszechświata, 2014 Rzeszów, BD CENTER (MIŁOCIN)
 388. P. Strojny,Geometria uzębienia typu Beveloid w przekładniach z tworzyw polimerowych, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 389. G. Kopecki; D. Nowak; M. Orkisz; T. Rogalski; P. Rzucidło,The Selected Innovative Solutions in UAV Control Systems Technologies, 2014 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND
 390. P. Cieciński; J. Pieniążek; Ł. Święch,A Measurement System for Static Test of Airplane Structure, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 391. Ł. Święch,Experimental and numerical analysis of the post-buckling behaviour of integrally sub-stiffened rectangular plates subjected to shear, 2014 Leiden, CRC PRESS/BALKEMA
 392. Z. Szczerba,opinia o innowacyjności Modułowego przyrządu czwartej osi, 2013
 393. Z. Szczerba,Opinia o innowacyjności maszyny Prasa krawędziowa Trubend seria 500, 2013
 394. S. Antas,Układ wylotowy typu łącznika sprężarki promieniowej, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 395. P. Bogusz; M. Dudek; M. Korkosz; B. Lis; P. Wygonik,Badania laboratoryjne silnika elektrycznego przeznaczonego do napędu małego bezzałogowego aparatu latającego zasilanego z ogniwa paliwowego , 2013, BOBRME KOMEL
 396. T. Kopecki; P. Mazurek,Problems of numerical bifurcation reproducing in post-critical deformation states of aircraft structures , 2013, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 397. A. Kubit; Ł. Święch; W. Zielecki,Analiza doświadczalna odkształcenia elementów klejonych w próbie statycznego oddzierania , 2013, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA
 398. P. Wygonik,The influence of multi-role aircraft mission type on the low bypass engine performance parameters, 2013, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 399. R. Jakubowski; M. Orkisz; P. Wygonik,Preliminary analysis of two combustors turbofan engine, 2013, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 400. A. Majka,Flight path optimization of an aircraft aided during take-off by maglev system, 2013, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 401. M. Czarnecki,Mass model of microgasturbine single spool turbojet engine, 2013, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 402. A. Majka,The multi-objective optimization of the air transportation fleet structure, 2013, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 403. S. Antas,Dyfuzor rurkowy sprężarki promieniowej i osiowo-promieniowej, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 404. P. Wygonik,Engine and multitask airplane integration: criteria of engine parameters selection, 2013, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
 405. A. Majka,Take-off aided by magnetic levitation technology, 2013, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
 406. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Pomiary charakterystyk silnika BLDC zaprojektowanego do napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 407. P. Bogusz; M. Dudek; M. Korkosz; B. Lis; P. Tomczyk; P. Wygonik,Hybrid fuel cell - battery system as a main power unit for small unmanned aerial vehicles (UAV), 2013, ELECTROCHEMICAL SCIENCE GROUP
 408. A. Majka,Flight Loads of Mini UAV, 2013, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
 409. A. Majka,The Analysis of the Influence of the Design Parameters on The Performance Characteristics of a Mini UAV, 2013, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
 410. A. Majka,The Problem of Choice of Light Transport Aircraft Characteristics, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 411. A. Majka,MAGLEV Assisted Take-off, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 412. K. Szostek,Projektowanie procesora sekwencyjnego i symulacja w środowisku Matlab/simulink, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 413. P. Strzelczyk; A. Woźniak,Design problem for Horizontal Axis Wind Turbine Blade in Nonuniform Axisymetric Inflow, 2013, HARD
 414. T. Muszyński; P. Strzelczyk,Experimental Investigation of a variable geometry ducted propeller, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 415. P. Strzelczyk,Ekranoplan klasy A i jego układ aerodynamiczny, 2013
 416. P. Strzelczyk,Sposób hamowania pojazdu, zwlaszcza szynowego dużej prędkości i układ hamowania do stosowania tego sposobu, 2013
 417. P. Strzelczyk,Opinia o innowacyjności technologii naprawy śmigieł, 2013
 418. J. Bakunowicz; M. Kmiotek; G. Kopecki; T. Kopecki; A. Kucaba-Piętal; I. Nowotyńska; T. Rogalski; P. Rzucidło; R. Smusz; P. Szczerba; M. Szewczyk; M. Szumski; Ł. Święch,Advanced In-Flight Measurement Techniques 2 w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej, 2013
 419. M. Gerigk; A. Majka,Koncepcja systemu bezpieczeństwa obiektów WIG wykorzystujących efekt przypowierzchniowy, 2013, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
 420. S. Antas,Dyfuzor zakrzywiony (o kontrolowanym, zarysie), 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 421. H. Kopecki; Ł. Święch,Post-buckling State of Rectangular Plate Stiffened by Denselly Arranged Ribs. Numerical Analysis and Experimental Investigation, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ
 422. W. Bar; M. Czarnecki; R. Jakubowski; Z. Klepacki; T. Kopecki; A. Majka; P. Mazurek; J. Pawluczy-Majka; P. Strzelczyk; Z. Szczerba; M. Szumski; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi aparatami latającymi, 2013
 423. Z. Klepacki; A. Majka; J. Pawluczy-Majka; P. Strzelczyk; Z. Szczerba; M. Szumski; T. Wołoszyn,System monitorowania i detekcji aktywności istot żywych w pomieszczeniach zakrytych i budynkach oraz ochrony i monitorowania obiektów z latającym nanorobotem w układzie entomoptera, 2013
 424. Z. Burciu; M. Gerigk; A. Majka; M. Orkisz; P. Strzelczyk,Modelowanie charakterystyk oraz wybór parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych ekranoplanu do zastosowań patrolowo-ratowniczych, 2013
 425. R. Jakubowski; M. Orkisz; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Analiza możliwości integracji hybrydowego zespołu napędowego z bezzałogowym aparatem latającym dla założonej misji, 2013, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 426. P. Wygonik,Selection criteria of internal parameters of turbofan engine for the type of multi-task aircraft mission, 2013, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 427. S. Noga; P. Strojny; W. Witkowski,Materiały pomocnicze z przedmiotów Mechanika ogólna, Mechanika techniczna., 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 428. M. Sobolak; P. Strojny,Effect of the narrowing angle in beveliod gear on the temperature profile on the active flank of tooth, 2013, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 429. M. Sobolak; P. Strojny,Elektryczna maszynka kuchenna do mielenia., 2013
 430. T. Kopecki; P. Mazurek,Experimental-numerical analysis of determation of post-critical states of thin-walled elements of load bearing airframe structures, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ
 431. T. Kopecki; P. Mazurek,Numerical representation of bifurcation in the process of determining stress distributions in post-critical deformation states of aviation load-bearing structures, 2013, TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ
 432. A. Kucaba-Piętal; K. Marzec,Numerical analysis of impingment cooling system, 2013 Warszawa, Politechnika Warszawska
 433. P. Strojny; A. Trawka,Mechatronic approach to the design of the race car for the \"formula student\" project, 2013 Lublin, WYDAWNICTWO PERFEKTA INFO. LUBLIN
 434. K. Kurc; P. Strojny; D. Szybicki,Wykorzystanie systemów CAD do wyznaczania trajektorii ruchu gąsienicowego robota inspekcyjnego, 2013 Lublin, WYDAWNICTWO PERFEKTA INFO. LUBLIN
 435. K. Kurc; P. Strojny; D. Szybicki,Dynamic Simulation Motion of the Inspection Robot With Crawler Drive, 2013 Lublin, WYDAWNICTWO PERFEKTA INFO. LUBLIN
 436. M. Żyłka,A parrallel work synchronizer for two pneumatic actuators, 2013 Lublin, WYDAWNICTWO PERFEKTA INFO. LUBLIN
 437. J. Bakunowicz; M. Orkisz,Kształcenie pilotów lotnictwa cywilnego-ścieżka uniwersytecka, 2013 Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB
 438. A. Majka; M. Orkisz,Lokalne porty lotnicze motorem rozwoju regionów, 2013 Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB
 439. A. Kucaba-Piętal; P. Szczerba; M. Szumski,How to get Virtual IPCT- a Tutorial, 2013 Gottinga, BOD-BOOKS ON DEMAND GMBH
 440. P. Wygonik,IInfluence of the gas turbine engine design parameters on the energy consumption of the multirole aircraft mission, 2012, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 441. R. Jakubowski,Modeling and Analysis of Jet Engine with Cooling Turbine, 2012, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 442. P. Wygonik,Influence of basic turbofan engne parameters on multipurpose aircraft maneuvers indexes, 2012, GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 443. P. Bogusz; R. Jakubowski; M. Korkosz; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Badania i modelowanie zespołów napędowych do małych aparatów latajacych, 2012, Politechnika Poznańska
 444. R. Jakubowski; M. Orkisz; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Analiza możliwości zastosowania napędów alternatywnych w bezzałogowych aparatach latających, 2012, Politechnika Poznańska
 445. M. Orkisz; Ł. Święch; J. Zacharzewski,Fatigue tests of motor glider wing\'s composite spar, 2012, POLISH MAINTENANCE SOCIETY
 446. A. Majka; M. Orkisz,Regionalne porty lotnicze szansą rozwoju systemu transportu samolotami lekkimi, 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 447. P. Bogusz; R. Jakubowski; M. Korkosz; M. Orkisz; P. Strzelczyk; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Ocena efektywności spalinowego i elektrycznego zespołu napędowego do małego aparatu latającego, 2012, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 448. A. _AAAA; P. Bogusz; M. Dudek; M. Korkosz; M. Orkisz; P. Tomczyk; P. Wygonik,Wykorzystanie ogniw paliwowych do napędu bezpilotowych aparatów latających, 2012, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 449. J. Bakunowicz; Ł. Święch; J. Zacharzewski,Eksperymentalne badania stateczności ortotropowych płytprzekładkowych poddanych ściskaniu, 2012, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 450. A. Majka,Evaluation of the required ground power of a ground-based system for support of the aircraft safe take-off and landing, 2012, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 451. A. Majka,The problem of choice of light passenger seaplane used for short-haul flights, 2012, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 452. Z. Szczerba,Opinia o innowacyjnej technologii łączenia cienkościennych stali i metali nieżelaznych, 2012
 453. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Badania laboratoryjne generatorów przeznaczonych do szeregowego napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego, 2012, BOBRME KOMEL
 454. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Badania laboratoryjne ogniw elektrycznych przeznaczonych do zastosowania w napędzie hybrydowym bezzałogowego aparatu latającego, 2012, BOBRME KOMEL
 455. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Badania laboratoryjne napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 456. P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik,Badanie silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu bezzałogowego aparatu latającego, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 457. T. Kopecki,Numerical Reproducing of a Bifurcation in the Stress Distribution Obtaining Process in Post-Critical Deformation States of Aircraft Load-Bearing Structures, 2012, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA
 458. P. Strojny,Modelowanie obiektowe w środowisku SOLID-WORKS., 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 459. M. Sobolak; P. Strojny,Przekładnie z kołami typu BEVELOID - porównanie z klasycznymi przekładniami pod kątem równomierności pracy., 2012, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
 460. E. Rejman; J. Zacharzewski,Urządzenie do łupania drewna, 2012
 461. T. Binkowski; P. Bogusz; K. Buczek; R. Jakubowski; M. Korkosz; A. Majka; G. Masłowski; A. Mazurkiewicz; M. Orkisz; W. Posiewała; A. Powrózek; J. Prokop; R. Smusz; D. Sobczyński; S. Wyderka; P. Wygonik,Hybrydowy zespół napędowy do bezpilotowego aparatu latającego, 2012
 462. W. Bieniasz; P. Cieciński; M. Czarnecki; R. Jakubowski; A. Majka; M. Orkisz; J. Pieniążek; P. Rzucidło; R. Śliwa; P. Wygonik,Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych -wyposażenie pokładów, KBN, 2012
 463. A. _AAAA; M. Czarnecki; R. Jakubowski; Z. Klepacki; H. Kopecki; T. Kopecki; A. Majka; P. Mazurek; M. Orkisz; P. Wygonik; J. Zacharzewski; L. Ziemiański,Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych -latająca platforma badawcza, KBN, 2012
 464. W. Bar; F. Basmadji; M. Chłędowski; P. Cieciński; B. Dołęga; J. Gruszecki; J. Grzybowski; P. Grzybowski; R. Jakubowski; H. Kopecki; T. Kopecki; P. Mazurek; M. Orkisz; J. Pawluczy-Majka; J. Pieniążek; P. Rzucidło; P. Strzelczyk; Z. Szczerba; M. Szumski; Ł. Święch; A. Tomczyk; P. Wygonik; J. Zacharzewski,Wielofunkcyjny dwumiejscowy motoszybowiec nowej generacji, 2012
 465. A. Majka,Autonomiczny, zintegrowany system rozpoznania wykorzystujący autonomiczne platformy latające klasy mikro, 2012
 466. P. Bogusz; R. Jakubowski; T. Kopecki; M. Korkosz; A. Majka; P. Mazurek; M. Orkisz; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Napędy małej mocy do zasilania bezzałogowych środków latających z wykorzystaniem ogniw paliwowych, 2012
 467. M. Żyłka; W. Żyłka,Emisja akustyczna w statycznej próbie rozciągania, 2012, WYDAWNICTWO AWART
 468. M. Żyłka,Synchronizator równoległej pracy dwóch siłowników urządzeń rechabilitacyjnych [w:] Mechanika w medycynie, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 469. J. Bakunowicz; M. Kalwara; M. Kmiotek; T. Kopecki; A. Kucaba-Piętal; I. Nowotyńska; T. Rogalski; R. Smusz; P. Szczerba; M. Szewczyk; M. Szumski; Ł. Święch,Advanced In-flight measurement Techniques 2 w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej , 2012
 470. A. Kucaba-Piętal,Korpus expertów NCN, 2012
 471. K. Szostek; Ł. Węsierski,Element do synchronizacji przepływu medium w dwóch gałęziach układu płynowego, 2012
 472. K. Szostek,Badanie symulacyjne napędów siłownikowych, 2012, WYDAWNICTWO PNEUMATYKA
 473. S. Antas,Dyfuzor rurkowy sprężarki promieniowej, 2012, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 474. Ł. Święch; J. Zacharzewski,Fatigue test of composite wing spar with use of the FBG strain gages , 2012, Politechnika Śląska
 475. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Wirówka przeciążeniowa do badania i określania przydatności zespołów lub podzespołów zwłaszcza mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych w warunkach przeciążeniowych, 2012
 476. M. Szumski,Od V-2 do współczesnych broni rakietowych, 2012 Gdańsk, MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ, GDAŃSK
 477. H. Kopecki; Ł. Święch; J. Zacharzewski,Comparative analysis of the stress states obtained as a result of numerical calculations and experimental investigation with 3D digital image correlation method, 2012 Łódź, Politechnika Łódzka
 478. F. Boden; A. Kucaba-Piętal,Znaczenie współczesnych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa, 2012 Poznań, Politechnika Poznańska
 479. M. Kondratiuk; M. Szumski,Opracowanie załozeń do wstępnego modelu mikrosamolotu na potrzeby badań w tunelu aerodynamicznym, 2012 Białystok, Politechnika Białostocka
 480. M. Kondratiuk; M. Szumski,Przeprowadzenie badań w tunelu aerodynamicznym i wyzanczenie charakterystyk aerodynamicznych mikrosamolotu z barierami mechanicznymi, 2012 Białystok, Politechnika Białostocka
 481. T. Kowalski; D. Musili; M. Orkisz; L. Witek; P. Wygonik,Fracture Analysis of a Turbine Casing, 2011, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 482. R. Jakubowski; H. Kopecki; T. Kopecki; A. Majka; M. Orkisz; J. Pieniążek; R. Śliwa; P. Wygonik; J. Zacharzewski,Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych-latająca platforma badawcza, 2011
 483. L. Witek,Crack propagation analysis of mechanically damaged compressor blades subjected to high cycle fatigue, 2011, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 484. L. Witek,Modelowanie procesu zmęczeniowego pękania turbiny silnika przepływowego, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 485. M. Czarnecki; M. Orkisz; T. Wołoszyn,Badania wstępne mikropompek stosowanych w układach zasilania paliwem modelarskich mikroturbinowych silników odrzutowych, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 486. T. Kopecki,Coupling Experiment and Nonlinear Numerical Analysis in the Study of Post-Buckling Response of thin-walled Airframe Structures, 2011, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA
 487. T. Maik; M. Orkisz,Bezzałogowy aparat latajacy, 2011
 488. L. Witek,Numerical stress and crack initiation analysis of the compressor blades after foreign object damage subjected to high-cycle fatigue, 2011, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 489. P. Strzelczyk,Projektowanie aerodynamiczne śmigła dla motoszybowca, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 490. P. Strzelczyk; Z. Szczerba,Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, 2011, WYDAWNICTWO PNEUMATYKA
 491. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Tensometryczny przetwornik sił i momentów wagi aerodynamicznej typu zewnętrznego, 2011
 492. P. Szczerba; Z. Szczerba,Badanie tunelowe wiatromierzy NRG, 2011
 493. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Analiza wpływu przeciążenia na skuteczność pracy elementów urządzeń elektronicznych i mechanicznych stanowiących wyposażenie bezpilotowego aparatu latającego testowanych w wirówce, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 494. M. Orkisz; W. Posiewała; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Simple model of a hybrid-electric propulsion systemfor an unmanned aerial vehicle, 2011, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 495. K. Szostek; Ł. Węsierski,Badanie właściwości ceramicznej nasady kominowej, 2011, WYDAWNICTWO PNEUMATYKA
 496. M. Żyłka; W. Żyłka,Systemy CAD/CAM, 2011, WYDAWNICTWO AWART
 497. H. Dębski; T. Kopecki,Post-Critical Deformation State of a Multi-Segment Multi-Member Thin-Shell Structure Subject to Torsional Deflection, 2011, TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ
 498. T. Kopecki,Numerical-experimental analysis of the post-buckling state of a multi-segment and multi-member thin-walled structure subjected to torsion, 2011, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 499. H. Kopecki; Ł. Święch; J. Zacharzewski,Analiza porównawcza wyników obliczeń numerycznych oraz badań doświadczalnych metodą cyfrowej korelacji obrazu pasma płytowego z wykrojami, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 500. P. Wygonik,Influence of basic energetic parameters of turbofan engine on multipurpose aircraft maneuvers indexes, , 2011, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 501. R. Jakubowski; K. Krawczyk,Modeling of jet engine with cooling turbine, 2011, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 502. M. Orkisz,Pełnienie funkcji redaktora naczelnego, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 503. L. Witek,Doświadczalne badania zmęczeniowe łopatek sprężarki silnika turbinowego PZL-10W, 2011, Politechnika Opolska
 504. L. Witek,Numeryczna analiza pola naprężeń oraz dynamiki rozwoju szczeliny zmęczeniowej w turbinie silnika lotniczego poddanej działaniu złożonego obciążenia, 2011, Politechnika Opolska
 505. S. Antas,Rozpylacz pneumatyczny, 2011
 506. R. Jakubowski,Badania i modelowanie charakterystyk silnika elektrycznego do napędu małych aparatów latających, 2011, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 507. A. Kucaba-Piętal,Mikromechanika płynów biologicznych, 2011 Warszawa, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 508. L. Witek,Stress intensity factor calculations for the compressor blade with halfelliptical surface crack using Raju-Newman solution, 2011 Warszawa, INSTITUTE OF AVIATION SCIENTIFIC PUBLICATIONS, WARSAW
 509. L. Witek,Experimental and numerical crack initiation analysis of the compressor blades working in resonance conditions, 2011 Warszawa, INSTITUTE OF AVIATION SCIENTIFIC PUBLICATIONS, WARSAW
 510. J. Bytnar; A. Kucaba-Piętal,Study of Integration and Time Step on Molecular Dynamic Simulation, 2011 Rzeszów, ITHEA
 511. T. Kopecki,Numerical and experimental analysis of post-critical deformation states in a tensioned plate weakned by a crack, 2010, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 512. Z. Klepacki,Szacowanie masy startowej samolotu na etapie projektowania ogólnego, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 513. A. Majka,Koncepcja europejskiego systemu transportu pasażerskiego samolotami lekkimi, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 514. H. Dębski; T. Kopecki,Stan zakrytycznej deformacji wielosegmentowej, wielopodłużnicowej konstrukcji cienkościennej poddanej skręcaniu. Badania eksperymentalne oraz nieliniowa analiza numeryczna, 2010, Politechnika Białostocka
 515. T. Kopecki,Stany zawansowanych deformacji w projektowaniu cienkościennych ustrojów nośnych, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 516. M. Czarnecki; M. Orkisz; T. Wołoszyn,Preliminary Research of Microgastyrbine Injection of Spray, 2010, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 517. P. Wygonik,THE INFLUENCE OF ON-DESIGN BYPASS TURBINE ENGINE PARAMETERS ON MULTIPURPOSE AIRCRAFT MISSIONS ENERGY-CONSUMING, 2010, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 518. P. Wygonik,DETERMINING OF THE OPTIMUM SIZE OF TURBOFAN ENGINE FOR OBTAINING THE MAXIMUM RANGE OF MULTI-PURPOSE AIRPLANE, 2010, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 519. G. Budzik; M. Sobolak; P. Strojny,Płynność przeniesienia napędu w przekładni z kołami typu Beveloid., 2010, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
 520. M. Orkisz; T. Wołoszyn,Modelowanie procesu rozładowania akumulatora litowo-fosforanowego przeznaczonego do napędu bezzałogowego aparatu latającego, 2010, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 521. W. Bar; R. Jakubowski; M. Orkisz,Badania charakterystyk silnika elektrycznego do napędu małego aparatu latającego, 2010, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 522. Ł. Ptak; M. Sawicki; Z. Szczerba; M. Żyłka,Stanowisko dydaktyczne segregatora wyrobów z manipulatorem modułowym , 2010, LEKTORIUM, WROCŁAW
 523. Z. Szczerba,Badania wiatromierzy w tunelu aerodynamicznym, 2010
 524. Z. Szczerba,Badanie w tunelu aerodynamicznym zdolności wysysania nasad wentylacyjnych, 2010
 525. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Badania sprężarki łopatkowej, 2010
 526. Z. Szczerba,Badanie w tunelu aerodynamicznym zdolności wysysania kominków, 2010
 527. Z. Szczerba,Badania modelu siłowni wiatrowej, 2010
 528. K. Szostek; Ł. Węsierski,Determination pf charakteristicd of nozzles for a valve which synchronizes the flow, 2010, UNIVERSITY PRESS ZIELONA GÓRA, POLAND
 529. P. Strzelczyk; Z. Szczerba,Stanowisko do badań modelowych śmigieł, 2010, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 530. M. Orkisz,Pełnienie funkcji redaktora naczelnego, 2010, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 531. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Badanie sprężarki łopatkowej (U-6927; U-8184), 2010
 532. Z. Szczerba; M. Szumski,Charakterystyki otunelowanych zespołów napędowych do aparatów bezzałogowych U-7687, 2010
 533. M. Kmiotek; A. Kucaba-Piętal,Premilinary calculations of flow in channel with triangular and rectangular obstacle, 2010, CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (GDAŃSK)
 534. Z. Szczerba,Badanie nasad wentylacyjnych (U-8139), 2010
 535. J. Bakunowicz; H. Kopecki; T. Kopecki; P. Mazurek; M. Orkisz; J. Zacharzewski,Badania zaawansowanych stanów deformacji lotniczych cienkościennych ustrojów nośnych w ujęciu nieliniowych analiz numerycznych weryfikowanych eksperymentem modelowym, 2010
 536. Z. Klepacki; A. Majka,European Personal Air Transportation System Study, 2010
 537. R. Jakubowski; M. Orkisz; P. Wygonik,Joint Technology Initiative \"Clean Sky\", 2010
 538. R. Jakubowski; M. Orkisz; T. Wołoszyn,Modelowanie charakterystyk zespołu napędowego do BSL z silnikiem elektrycznym AXI GOLD 5345/18, 2010, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 539. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Numeryczno-eksperymentalna analiza rozkładu naprężeń w zamkach łopatek maszyn wirnikowych, 2010, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 540. R. Jakubowski; M. Orkisz; T. Wołoszyn,Identification of the electric brushles motor characteristics, 2010 Kielce, Politechnika Świętokrzyska
 541. W. Bar; Z. Klepacki; T. Wołoszyn,Neural model of airfoils aerodynamics characteristics based on geometry and airflow parameters, 2010 Kielce, Politechnika Świętokrzyska
 542. M. Szumski,Charakterystyki otunelowanych zespołów napędowych dla aparatów bezzałogowych klasy mikro, 2010 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 543. Z. Klepacki,Ograniczenia i kryteria w projektowaniu bezzałogowych aparatów latających, 2010 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 544. W. Bar; R. Jakubowski; T. Wołoszyn,Modelowanie charakterystyk elektrycznych zespołów napędowych do bezzałogowych aparatów latających, 2010 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 545. A. Majka,Projekt aparatu bezzałogowego klasy mikro, 2010 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 546. A. Konieczny; M. Orkisz,Aeracyjny wtryskiwacz paliwa, 2009
 547. M. Czarnecki; M. Orkisz,Airflow analysis of the microgasturbine axial turbine stage, 2009, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 548. M. Orkisz; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Conception of Hybrid-Electric Propulsion System for Unmanned Aerial Vehicle, 2009, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 549. W. Bieniasz; M. Orkisz; R. Śliwa,Wirówka przeciążeniowa do badania i określania przydatności zespołów lub podzespołów zwłaszcza mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych w warunkach przeciążeniowych, 2009
 550. W. Bar; M. Czarnecki,Design-point, off-design meanline performance analysis and cfd computations of the axial turbine to micro gasturbine engine, 2009, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 551. R. Jakubowski,Analysis of thermodynamic cycle influence of turbofan mixer engine on its performance, 2009, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 552. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Numeryczno-eksperymentalna analiza sprężysto-plastycznych deformacji elementów struktury cienkościennej z wykrojami, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 553. L. Witek,Experimental crack propagation and failure analysis of the first stage compressor blade subjected to vibration, 2009, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 554. A. Poznańska; M. Wierzbińska; L. Witek,Fracture analysis of compressor blade of a helicopter engine, 2009, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 555. L. Witek,Eksperymentalna analiza prędkości propagacji pęknięć zmęczeniowych w łopatkach sprężarki silnika śmigłowcowego pracujących w warunkach zmęczenia wysokocyklowego, 2009, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 556. T. Kopecki,Post buckling stress atate of open section cylindrical shells subjected to constrained torsion, 2009, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE UNIVERSITY OF SPLIT, CROATIA
 557. T. Kopecki,Coupling experiment and numerical analysis in the study of post-buckling response of thin-walled structures, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 558. G. Budzik; M. Czarnecki; M. Orkisz; P. Wygonik,Microengine axial-flow turbine manufacturing with additives rapid prototyping method, 2009, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 559. L. Witek,Experimental crack propagation analysis of the compressor blades working in high cycle fatigue condition [w:] Fatigue of Aircraft Structures Monographic Series, 2009, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 560. T. Kowalski; L. Witek,Thermal fatigue problems of turbine casing [w:] Fatigue of Aircraft Structures-Monographic Series, 2009, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 561. J. Tutak; M. Żyłka,Manipulatory pneumatyczne w rehabilitacji kończyny górnej, 2009, WYDAWNICTWO PNEUMATYKA
 562. K. Szostek; Ł. Węsierski,Synchronizacja ruchu siłowników pneumatycznych, 2009, LEKTORIUM, WROCŁAW
 563. K. Szostek; Ł. Węsierski,Badania symulacyjne napędów pneumatycznych z siłownikami, 2009, LEKTORIUM, WROCŁAW
 564. K. Szostek; Ł. Węsierski,Model of pneumatic parallel drives, 2009, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 565. K. Szostek; Ł. Węsierski,Simulation of pneumatic paraller drives, 2009, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 566. Z. Klepacki; M. Szumski,The computer system fof the general design of unmanned aerial vehicles, 2009, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 567. L. Witek,Metodyka eksperymentalnych badań prędkości propagacji pęknięć zmęczeniowych w łopatkach sprężarki silnika turbinowego PZL-10W, 2009, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 568. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Crack propagation in the tension plate made with different kind of materials, 2009, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 569. S. Antas; A. Ćwik,Surge margin value estimation of the turbojet engine compressor, 2009, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 570. W. Bar; G. Budzik; A. Smykla; P. Strzelczyk,Śmigło do bezpilotowego aparatu latającego, 2009, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 571. N. Grzesik; M. Orkisz,Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w lotniczych układach wspomagająco-decyzyjnych w celu zwiększenia efektywnosci wykonania zadania lotniczego, 2009, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 572. T. Kopecki,Numeryczno-eksperymentalna analiza stanów zakrytycznej deformacji płyty rozciąganej osłabionej szczeliną, 2009, Politechnika Białostocka
 573. P. Strzelczyk,kształtowanie geometrii łopat śmigła otunelowanego, 2009, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 574. M. Żyłka; W. Żyłka,W poszukiwaniu chropowatośći powierzchni wody, 2009, WYDAWNICTWO REMEDIUM
 575. Z. Szczerba,Badania wstępne w tunelu aerodynamicznym modelu Elektrowni Wiatrowej, 2009
 576. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,MD Computer simulation of water flows in nanochannels, 2009, PAN - ODDZIAŁ W WARSZAWA
 577. R. Dudek; M. Żyłka; W. Żyłka,Wybrane parametry obróbki na wartość wybranych parametrów chropowatości w układzie trójwymiarowym, 2009, WYDAWNICTWO REMEDIUM
 578. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Badania nasad obrotowych typu Turbowent, 2009
 579. M. Szumski,Wizualizacja opływu tylnej części kadłuba modelu samolotu EM-11, 2009
 580. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Fluid flows in narrow chanels, 2009, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 581. M. Żyłka,Zagadnienia teoretyczno-eksperymentalne w przemyśle maszynowym, 2009, LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
 582. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Badania nasad obrotowych typu turbowentb, 2009
 583. H. Kopecki; S. Kut,Photoplasticity in application for verification of FEM models in blanking processes, 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 584. P. Wygonik,Termodynamiczne i masowe kryteria doboru parametrów dwuprzepływowego silnika odrzutowego do samolotu wielozadaniowego, 2008, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 585. M. Czarnecki; M. Orkisz,Preliminary Design of Micro Scale Turbojet, 2008, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 586. R. Jakubowski,Comparsion of Internal Processes Effectivenes Change Influence the Turbofan with and Without Mixer Model Sensitivity, 2008, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 587. Z. Klepacki; A. Majka,Accessibility and Suitability of the European Airports and Airfields, 2008, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 588. Z. Klepacki; A. Majka,Optimal Cruise Performance of Light Transport Aircraft from Fuel Efficiency Point of View, 2008, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 589. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Tensometryczny przetwornik sił i momentów do badań aerodynamicznych, 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 590. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Tensometryczny przetwornik sił i momentów wagi aerodynamicznej typu zewnętrznego, 2008
 591. Z. Szczerba; Z. Szkopek; M. Szumski; Ł. Węsierski,Sposób wykończenia słupów wewnątrz wietrzonych, 2008
 592. K. Szostek; Ł. Węsierski,Element do synchronizacji przepływu medium w dwóch gałęziach układu płynowego, 2008
 593. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Zastosowania tunelu aerodynamicznego do badań klap dymowych, 2008, LEKTORIUM, WROCŁAW
 594. S. Antas; T. Chmielniak,Modelowanie przepływu w wieńcach maszyn wirnikowych, 2008, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 595. K. Szostek,Sterowanie napędem siłownikowym przy zmiennych parametrach zasilania sprężonym powietrzem, 2008, LEKTORIUM, WROCŁAW
 596. S. Antas; T. Chmielniak,Determination of Performance and Parameters for Turboprop and Turboshaft Engine for Modification through Change of Gas Temperature before Turbine, 2008, FREUND PUBLISHING HOUSE LTD
 597. T. Knap; P. Strzelczyk; Z. Szczerba; M. Szumski; Ł. Węsierski,Badania wentylacji słupa oświetleniowego, 2008
 598. E. Rejman; J. Zacharzewski,Urządzenie do łupania drewna., 2008
 599. M. Czarnecki,Turbinowe mikrosilniki przepływowe w zastosowaniach BAL, 2008, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 600. M. Czarnecki; R. Jakubowski; M. Orkisz; P. Wygonik,Analiza parametrów roboczych silników do napędu małych bezzałogowych aparatów latających, 2008, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 601. P. Strzelczyk,Kształtowanie geometrii łopat śmigła obudowanego, 2008, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 602. H. Kopecki; J. Zacharzewski,The stress field and crack propagation of bending beam during cyclic loading, 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 603. J. Zacharzewski,The crack propagation in the thin walled tension plate made from rheological material, 2008, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 604. A. Majka,OKREŚLENIE ZBIORU ZADAŃ DLA SAMOLOTU FUNKCJONUJĄCEGO W RAMACH SYSTEMU TRANSPORTU LEKKIMI SAMOLOTAMI OSOBOWYMI, 2008, Politechnika Poznańska
 605. T. Kowalski; J. Mamrowicz; L. Witek,Numeryczna analiza naprężeń oraz trwałości zmęczeniowej turbiny napędowej silnika śmigłowcowego, 2008, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 606. W. Bar; T. Maik; P. Strzelczyk,Research of the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) PRZ-1, 2008, TECHNICAL UNIVERSITY RIGA
 607. J. Bytnar; A. Kucaba-Piętal; Z. Walenta,Wybrane aspekty zastosowania symulacji komputerowych w nanotechnice, 2008, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE
 608. W. Balicki; M. Orkisz; S. Szczeciński,Rozwój napędów lotniczych, 2008, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 609. S. Antas,SURGE MARGIN VALUE CONTROLING FACTORS SELECTION OF THE TUTBOJET ENGINE COMPRESSOR, 2008, Politechnika Łódzka
 610. Z. Klepacki,KOMPUTEROWY SYSTEM PROJEKTOWANIA LEKKICH SAMOLOTÓW TRANSPORTOWYCH, 2008, Politechnika Poznańska
 611. M. Orkisz,redaktor naczelny, 2008, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 612. Z. Klepacki; A. Majka,Comparative analysis of light transport usefulness from the point of view of direct operating cost and fuel consumption, 2008, POLISH ASSOCIATION OF TRANSPORT TELEMATICS
 613. Z. Klepacki; A. Majka,European airports usefulness analysis to develop European Personal Air Transportation System (EPATS), 2008, POLISH ASSOCIATION OF TRANSPORT TELEMATICS
 614. P. Mazurek,Badania nośności granicznej węzłów ustrojów nośnych, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 615. T. Knap; Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Współpraca dotycząca opracowywania opinii, analiz orza przeprowadzania konsultacji w zakresie innowacyjności technologicznej podejmowanej przez zleceniodawcę przedsięwzięć, 2008
 616. J. Cwanek; A. Kucaba-Piętal; J. Sęp,THE EFFECT OF EFFORT MOVEMENT ON THE FLOW OF SYNOVIAL FLUID IN THE HIP JOINT, 2008, PERM STATE TECHNICAL UNIVERSITY
 617. M. Orkisz; P. Wygonik,Modelowanie charakterystyk dwuprzepływowych turbinowych silników odrzutowych, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 618. A. Konieczny; M. Orkisz,Research of microstructure of automized liquid by aeral injector, 2007, POLSKIE NAUKOWO- TECHNICZNE TOWARZYSTWO EKSPLOATACYJNE
 619. R. Jakubowski,Analiza wpływu parametrów termodynamicznych obiegu silnika dwuprzepływowego z mieszalnikiem na jego właściwości użytkowe, 2007, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 620. P. Wygonik,Masowe kryteria doboru parametrów dwuprzepływowego silnika odrzutowego do samolotu wielozadaniowego, dla wybranych zadań lotniczych, 2007, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 621. M. Czarnecki; M. Orkisz,Charakterystyka prędkościowa jednoprzepływowego turbinowego silnika odrzutowego z regulatorem temperatury spalin, 2007, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 622. P. Wygonik,Kryteria doboru parametrów silnika turbinowego do samolotu wielozadaniowego, 2007, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 623. S. Antas,Wyznaczanie parametrów i osiągów silników śmigłowych oraz śmigłowcowych w przypadku modyfikacji przez zmianę temperatury spalin, 2007, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 624. R. Jakubowski; A. Konieczny; M. Orkisz; P. Wygonik,Wtryskiwacz aeracyjny do silnika małego bezzałogowego aparatu latającego - prezentacja i omówienie wyników badań, 2007, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 625. L. Witek,Numeryczna analiza niskocyklowej trwałości zmęczeniowej turbiny silnika lotniczego, 2007, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 626. R. Jakubowski,INVESTIGATION OF THE TURBOFAN WITH MIXER ENGINE MODEL SENSIVITY OF THERMAL-FLOW PROCESSES MODIFICATION IN THE ENGINE`S COMPONENTS, 2007, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 627. M. Czarnecki; M. Orkisz,Flight Characteristics of Helicopter Turboshaft Engine With Free Turbine, 2007, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 628. Z. Klepacki; A. Majka,RATIONAL MOULDING OF CONSTRUCTIONAL FIGURE AND THE USABLE PROPERTIES OF THE AIRPLANE, 2007, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 629. Z. Klepacki; A. Majka,OPTIMUM SPECIALIZATION FIELDS OF MULTITASK AIR TRANSPORTATION SYSTEM COMPONENTS, 2007, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 630. P. Wygonik,CRITERIA OF AIRCRAFT ENGINE PARAMETERS EVALUATION FOR MULTI-PURPOSE AIRCRAFT, 2007, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 631. M. Orkisz,Aviation Valley gives Poland wings, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA RYNEK POLSKI SP Z O.O.
 632. J. Bakunowicz,O stanach granicznych struktur przekładkowych z kompozytowymi okładzinami, 2007, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 633. M. Czarnecki,Budowa modelu matematycznego turbinowego silnika śmigłowcowego na podstawie danych zawartych w instrukcji użytkowania i obsługi technicznej, 2007, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 634. R. Jakubowski,Możliwości detekcji i wymiarowania liniowych nieciągłości powierzchniowych z wykorzystaniem defektoskopii ultradźwiękowej, 2007, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 635. S. Antas,Metody obliczeń parametrów i osiągów silników śmigłowych i śmigłowcowych dla modyfikacji typu t3=var, 2007, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 636. J. Bakunowicz; H. Kopecki,Stateczność oraz stany graniczne ortotropowych struktur przekładkowych, 2007, Politechnika Białostocka
 637. H. Dębski; T. Kopecki,Buckling and Post-Buckling Study of Open Section Cylindrical Shells Subjected to Constrained Torsion, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 638. Z. Szczerba,Tensometryczna waga aerodynamiczna o niskim poziomie interakcji składowych, 2007, AGENDA WYDAWNICZA SIMP
 639. P. Strzelczyk; Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Tunel aerodynamiczny do badania śmigieł i turbin wiatrowych, 2007, WYDAWNICTWO LEKTORIUM WROCŁAW
 640. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Tunel aerodynamiczny wykorzystywany do badań w lotnictwie i budownictwie, 2007, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 641. P. Strzelczyk,Kształtowanie geometrii śmigła umiarkowanie obciążonego, 2007, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 642. P. Strzelczyk,Wybrane zagadnienia aerodynamiki śmigieł, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 643. M. Orkisz,Bezzałogowy aparat latajacy, 2007
 644. A. Konieczny; M. Orkisz,Aeracyjny wtryskiwacz paliwa, 2007
 645. T. Kopecki,Zagadnienia projektowania cienkościennych ustrojów nośnych z uwzględnieniem zaawansowanych stanów deformacji zakrytycznych, 2007, Politechnika Białostocka
 646. L. Witek,Crack Initiation and Fatigue Life Analysis of the Aircraft Wing-Fuselage Connector, 2007, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 647. L. Witek,Numerical Stress and Fatigue Analysis of the First Stage of a Helicopter Engine Turbine, 2007, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 648. T. Kopecki; J. Zacharzewski,Fatigue life and stress state analysis of cracked thin-walled plate under cycles axial tension, 2006, POLSKIE NAUKOWO- TECHNICZNE TOWARZYSTWO EKSPLOATACYJNE
 649. L. Witek,Numerical simulation of riveting process using blind rivet, 2006, VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 650. L. Witek,FAILURE ANALYSIS OF THE WING-FUSELAGE CONNECTOR OF AN AGRICULTURAL AIRCRAFT, 2006, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 651. L. Witek,FAILURE ANALYSIS OF TURBINE DISSC OF AN AERO ENGINE, 2006, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
 652. Z. Klepacki; J. Tjumencew,Sintiez intieliektualnych sistiem uprawlenija bezpilotnymi letatielnymi apparatami z ispolzowaniem sriedstw polumiagkich wyczislenij., 2006, Politechnika Świętokrzyska
 653. Z. Klepacki; J. Tjumencew,Miagkije i polmiagkije wyczislenija kak tieoriteczieskaja i wyczislitielnaja baza formirowanija intieliektualnych sistiem uprawlenija dla biepilotnych LA, 2006, Politechnika Świętokrzyska
 654. J. Bakunowicz; H. Kopecki,LOAD CAPACITY EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF COMPOSITE RECTANGULAR SANDWICH PLATES UNDER AXIAL COMPRESSION, 2006, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 655. T. Kopecki,Post Buckling State of Open Section Cylindrical Shell Loaden in Torsion Experimental Investigation, 2006, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 656. J. Zacharzewski,AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THIN-WALLED PLATE CRACK PROPAGATION WITH CIRCULAR CUT-OUT SUBJECTED TO CYCLES AXIAL TENSION, 2006, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 657. L. Witek,Numeryczna analiza zjawisk zachodzących w procesie nitowania blach z wykorzystaniem nitów zrywalnych, 2006, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 658. A. Konieczny; M. Orkisz,Badania przepływowe wtryskiwacza aeracyjnego , 2006, Politechnika Łódzka
 659. S. Antas,Sposoby rozszerzania użytecznego zakresu pracy sprężarki, 2006, Politechnika Łódzka
 660. S. Antas,Ocena wpływu wybranych metod modyfikacji maszyn wirnikowych turbinowych silników śmigłowych i śmigłowcowych na zapas statecznej pracy sprężarki, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 661. M. Orkisz,Projekt i badania bezpilotowego obiektu latającego (BOL) PRz-1, 2006, Politechnika Świętokrzyska
 662. A. Majka; N. Morozov; J. Tjumencew,Ispolzowanie kwaternionow dla opisanija kinematiki wraszczatielnogo dwiżenija DPLA, 2006, Politechnika Świętokrzyska
 663. L. Witek,Stress and Fatigue Analysis of Modified Wing-Fuselage Connector for the Agricultural Aircraft, 2006, AMER INST AERONAUT ASTRONAUT
 664. H. Kopecki; J. Zacharzewski,CRACK PROPAGATION IN THIN-WALLED PLATES WITH CUT-OUT SUBJECTED TO CYCLE AXIAL TENSION, 2006, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 665. H. Kopecki; P. Mazurek,NUMERICAL AND MODEL INVESTIGATION OF LOAD-CARRYING AIRCRAFT STRUCTURE JOINTS, 2006, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 666. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Badanie skutecznośći nasad kominowych typu turbowent, 2006, WYDAWNICTWO LEKTORIUM WROCŁAW
 667. S. Gumuła; T. Knap; P. Strzelczyk; Z. Szczerba,Energetyka wiatrowa, 2006, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 668. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Badania nasad wentylacyjno-kominowych, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 669. J. Bakunowicz; R. Jakubowski; M. Orkisz,Baza laboratoryjna Katedry Samolotów i Silników Lotniczych, 2006, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 670. H. Kopecki,W sprawie kształcenia inżynierów lotnictwa, 2006, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 671. A. Kucaba-Piętal,Wstępne obliczenia wpływu mikrostruktury mazi stawowej na trybologię biołożyska, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 672. P. Strzelczyk,The method of calculation of horizontal axis wind turbine performance at yawed flow coditions by the use of simplified vortex method, 2006, KOMITET BUDOWY MASZYN PAN
 673. P. Strzelczyk,Tunel aerodynamiczny do badań śmigieł, 2006, SIEĆ NAUKOWA AERONAUTICA INTEGRA
 674. P. Strzelczyk,Nieliniowy model linii nośnej dla wirnika w przepływie osiowym, 2006, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 675. L. Witek,Numerical fatigue analysis of the turbine components under low cycle fatigue (LCF) conditions, 2006, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 676. H. Kopecki; J. Zacharzewski,CRACK PROPAGATION IN RECTANGULAR THIN-WALLED PLATES WITH CONCENTRATORS SUBECTED TO CYCLING LOADING, 2005, VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 677. J. Bakunowicz; T. Kopecki,Global analysis the aircraft structure and its application to the preliminary design stage, 2005, VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 678. V. Glukhov ; Z. Klepacki,MULTI-ROLE APPROACH TO OPTIMIZATION OF LIGHTWEIGHT TRANSPORT AIRCRAFT, 2005, MASZINOSTROJENIE
 679. J. Górski; M. Orkisz,WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE W KONSTRUKCJI SPRĘŻAREK SILNIKÓW LOTNICZYCH, 2005, WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
 680. B. Jancelewicz; K. Kędzior; M. Orkisz,Uczelnie cywilne w kształceniu pilotów sił powietrznych w Polsce, 2005, OFICYNA DRUKARSKA-JACEK CHMIELOWSKI
 681. R. Jakubowski; M. Orkisz,INVESTIGATION OF SO-3 TURBOJET ENGINE GAS PATH COMPONENT DETERIORATION USING ENERGY BALANCE METHOD, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 682. M. Orkisz; P. Wygonik,AIRCRAFT TURBOJET ENGINE EMISSION STANDARDS, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 683. P. Wygonik,Kryteria wyboru parametrów geometrycznych i obiegu porównawczego silnika turbinowego do samolotu wielozadaniowego, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 684. H. Kopecki; T. Kopecki; J. Zacharzewski,Experimental and numerical analysis of cracked thin-walled plate under cycles changing tension. w: Progressive Technologies and Materials pod red. F. Stachowicza, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 685. L. Witek,NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PRELIMINARY STRESS, LIMITING LOAD CAPACITY AND FATIGUE LIFE OF BLIND RIVETED JOINT, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 686. Z. Klepacki; A. Majka,Przybliżony podział zadań przewozowych w systemie \"otwartym\", 2005, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 687. Z. Klepacki; A. Majka,Wpływ struktury zbioru zadań na optymalną postać systemu wielozadaniowego, 2005, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 688. W. Brusow; Z. Klepacki; A. Majka,Lotniczy system transportu pasażerskiego z wykorzystaniem lekkich samolotów osobowych, 2005, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 689. H. Kopecki; E. Rejman,Model Investigation of the Trochoidal Gear., 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 690. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Logiki wielowartościowe w projektowaniu układów pneumatycznych, 2005
 691. Z. Szczerba,U-6777 Wzorcowanie kryzy pomiarowej wart 4097, 2005
 692. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,U-6829 Darco \"Badania tunelowe nasad kominowych\" 7169 zł., 2005
 693. T. Knap; Z. Szczerba; Ł. Węsierski,U-6802 Analiza wpływu hałasu wytwarzanego przez blok gazowo-parowy 6967 zł., 2005
 694. A. Kucaba-Piętal,When the micropolar fluid theory can be a useful in solving microfluidics problems, 2005
 695. A. Kucaba-Piętal,Blod as Complex Fluid Flow of Suspensions , 2005, INSITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH PAN
 696. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Water flows in copper and quartz nanochannels, 2005, SPRINGER NETHERLANDS
 697. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Wall and effecton water flows in nanochannels, 2005
 698. M. Orkisz; Z. Polak,Identyfikacja wpływu stanu technicznego turbinowych silników odrzutowych na rozkład pola temperatury przed turbiną, nr 8T12D 014 21 ,42500, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 699. P. Strzelczyk,Graniczna wartośc współczynnika mocy dla turbin wiatrowych z poziomą osią obrotu\", 2004, OFICYNA WYDAWNICZA \"MH\"
 700. J. Cwanek; A. Kucaba-Piętal; J. Sęp,Wstępne obliczenia wpływu geometrii rysy na przepływ w stawie biodrowym, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 701. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Investigation of chimney ventilators, 2004, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 702. Z. Szczerba; Ł. Węsierski; A. Wiatkowski,Konstrukcja i badania zaworu zdwojonego, 2004, HYDROPNEUTECH ŻYLINA
 703. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Wybrane elementy z badań nasad kominowych, 2004, WYDAWNICTWO LEKTORIUM WROCŁAW
 704. Z. Szczerba; Ł. Węsierski,Investigation of chimney ventilators, 2004, Politechnika Lubelska
 705. Z. Szczerba,Układy elektrowni wiatrowych w: WYBRANE PROBLEMY ENERGETYKI ZASOBÓW ODNAWIALNYCH, 2004, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 706. P. Strzelczyk,MAKSYMALNY WSPÓŁCZYNNIK MOCY TURBINY WIATROWEJ W ŚWIETLE TEORII WIROWEJ W MONOGR WYBRANE PROBLEMY ENERGETYKI ZSOBÓW ODNAWIALNYCH, 2004, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 707. M. Szumski,Dobór profilu skrzydła samolotu dyspozycyjnego, 2004, Politechnika Śląska
 708. P. Strzelczyk,Method of calculation of narmal force on propeller oa angle of attak by simplified vortex method , 2004, KOMITET BUDOWY MASZYN PAN
 709. P. Strzelczyk,Metody projektowania obciązonych śmigieł o minimalnej mocy indukowanej, 2004, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 710. Z. Klepacki,Optymalizacja samolotu z uwzględnieniem zbioru zadań, 2004, DONIECKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY
 711. R. Jakubowski; M. Orkisz,Zastosowanie metody bilansu energetycznego do diagnozowania kanału przepływowego turbinowego silnika odrzutowego, 2004, POLISH SYSTEMS SOCIETY, WROCŁAW
 712. W. Kotlarz; J. Merkisz; M. Orkisz; L. Piaseczny; Z. Polak; A. Rypulak; P. Wygonik; R. Zadrąg,Turbinowe zespoły napędowe źródłem skażeń powietrza na lotniskach wojskowych - praca zbiorowa pod red. Wojciecha Kotlarza, 2004, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
 713. M. Orkisz; P. Wygonik,Ocena wpływu parametrów obiegu porównawczego silnika turbinowego na wybrane kryteria oceny jakości samolotu wielozadaniowego, 2004, TRANSPORTNAJA AKADEMIA UKRAINY
 714. Z. Klepacki,Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych i właściwości lotnych BAL, 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
 715. A. Konieczny; M. Orkisz,Projekt wtryskiwacza aeracyjnego do silnika turbinowego napędzającego bezpilotowy aparat latający, 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
 716. J. Bakunowicz; T. Kopecki,Numerical buckling analysis of rectangular plate with cut - out subjected to shear loading. Qualitative comparison numerical calculations with experiments., 2004, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 717. M. Orkisz; P. Wygonik,Kryteria oceny doboru geometrii silnika turbinowego do samolotu wielozadaniowego, 2004, TRANSPORTNAJA AKADEMIA UKRAINY
 718. J. Bakunowicz; T. Gałuszka; A. Wojtowicz,Numeryczne wspomaganie procesu projektowania dźwigara skrzydła samolotu lekkiego, 2004, Politechnika Lubelska
 719. Z. Klepacki,Postać konstrukcyjna samolotu jako konsekwencja kryteriów wyboru i realizowanych zadań w: MECHANIKA W LOTNICTWIE pod red. Jerzego Maryniaka, 2004, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 720. A. Majka,Ocena efektywności funkcjonowania systemu lotniczego, 2004, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 721. Z. Klepacki,Wpływ wyboru postaci kryteriów projektowych na charakterystyki użytkowe samolotu, 2004, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 722. H. Kopecki; P. Mazurek,Numerical fatigue analysis of primary separable joint of cantilever aircraft wing, 2004, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 723. H. Kopecki; J. Zacharzewski,The fatigue tests of rectangular plate with cut-out subjected tocycling shear loading, 2004, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH
 724. J. Cwanek; A. Kucaba-Piętal; J. Sęp,Preliminary calculation of the effect of articular cartilage fissure geometry on the flow in the hip joint, 2004, MK PERIODICA JSC, RUSSIA
 725. A. Kucaba-Piętal,Microchannels flow modelling with the micropolar fluid theory., 2004, Polska Akademia Nauk
 726. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Size and wall effects in water flows in nanochanels,, 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 727. A. Kucaba-Piętal,Modelowanie mikroprzepływów na gruncie teorii płynów mikropolarnych, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 728. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Przepływy w nanokanałach, 2004, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 729. A. Kucaba-Piętal,Kiedy warto obliczać mikroprzepływy na gruncie teorii płynów mikropolarnych, 2004, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 730. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Water flows in copper and quartz nanochanels , 2004, Polska Akademia Nauk
 731. R. Jakubowski; M. Orkisz,Model gazu idealnego-wpływ wyboru wartości opisujących właściwości gazu na dokładność obliczeń turbinowego silnika lotniczego, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 732. P. Wygonik,Problemy wyboru optymalnego wymiaru charakterystycznego silnika turbinowego dla samolotu wielozadaniowego, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 733. W. Kotlarz; M. Orkisz; L. Piaseczny; R. Zadrąg,Analiza składu spalin turbinowego silnika odrzutowego SO-3W w stanach nieustalonych, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 734. R. Jakubowski; M. Orkisz,Zmiany właściwości czynnika roboczego w kanale przepływowym turbinowego silnika lotniczego, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 735. M. Orkisz; S. Stawarz,Model symulacyjny jednoprzepływowego, jednowirnikowego silnika odrzutowego w środowisku MATLAB-SIMULINK, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 736. R. Jakubowski; M. Orkisz,Modelowanie turbinowego silnika śmigłowego-pozaobliczeniowe ustalone stany pracy silnika, 2003, BEL STUDIO SP Z O.O., WARSZAWA
 737. P. Wygonik,Kryteria wyboru geometrii silnika turbinowego do samolotu wielozadaniowego, 2003, BEL STUDIO SP Z O.O., WARSZAWA
 738. R. Jakubowski; M. Orkisz,Modelowanie turbinowego silnika śmigłowego-identyfikacja charakterystycznych parametrów pracy silnika w warunkach obliczeniowych, 2003, BEL STUDIO SP Z O.O., WARSZAWA
 739. Z. Klepacki; K. Kręt; A. Majka; M. Orkisz; P. Wygonik,Modułowy system numerycznego wspomagania projektowania i modyfikacji samolotów poddźwiękowych, jego aplikacja i weryfikacja, U5980/G,147000, 2003
 740. W. Kotlarz; J. Merkisz; M. Orkisz; L. Piaseczny; R. Zadrąg,TESTS OF THE POLLUTION EMISSION BY THE TURBOJET ENGINE, 2003
 741. A. Konieczny; M. Orkisz; M. Rytel,THE TEST STAND FOR IN INVESTIGATION OF AERIAL INJECTORS OF FUEL, 2003
 742. R. Jakubowski; M. Orkisz,WPŁYW WARTOŚCI PARAMETRÓW STANU GAZU IDEALNEGO NA DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ TURBINOWEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO, 2003, TRANSPORTNAJA AKADEMIA UKRAINY
 743. A. Konieczny; M. Orkisz,MATHEMATICAL MODEL OF AIR FLOW INSIDE AERAL INJECTOR, 2003, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 744. W. Brusow; A. Majka,Optymalizacja rozmieszczenia węzłów transportowych, 2003, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 745. W. Brusow; Z. Klepacki; A. Majka,Optymalizacja samolotu w ujęciu wielozadaniowym, 2003, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 746. W. Brusow; M. Szumski,Perspektywiczne metody wyboru rozwiązania z uwzględnieniem nieokreśloności, 2003, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 747. A. Majka; M. Szumski,Dobór parametrów samolotu poprawiającego efektywność lotniczego przedsiębiorstwa transportowego, 2003, WYDAWNICTWO ZAKŁADU SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 748. A. Konieczny; M. Orkisz,THEORETICAL EVALUATION INFLUENCE SELECTED GEOMETRICAL AND FEED PARAMETERS ON VELOCITY FLOW OF AIR INSIDE AERAL INJECTOR AND DIRECTIONS FOR FORM OF FUEL AIR MIXTURE, 2003, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 749. M. Orkisz; W. Sarnowski,Kasacja wyeksploatowanych samolotów i śmigłowców lotnictwa wojskowego, 2003, WYDAWNICTWO SGGW
 750. M. Orkisz,Badanie wpływu jakości procesów energetycznych w turbinowym silniku odrzutowym na efektywność eksploatacyjną metodą bilansu energetycznego,U6127/G,30000zł, 2003
 751. M. Orkisz,Badania efektywności eksploatacyjnej aeracyjnego wtryskiwacza paliwa do turbinowych silników odrzutowych o małym ciągu. U-6307/G, 2003
 752. R. Jakubowski; M. Orkisz,COMPARISON ANALYZE OF SINGLE SPOOL TURBOJET ENGINE INNER CHARACTERISTICS TAKING DIFFERENT GAS MODEL INTO CONSIDERATION, 2003
 753. Z. Klepacki,Kształtowanie postaci konstrukcyjnej samolotu z uwzględnieniem realizowanego zbioru zadań., 2003, POLITECHNIKA RADOMSKA
 754. J. Merkisz; M. Orkisz; L. Piaseczny,Konstrukcja testów badań emisji związków szkodliwych w transporcie lądowym, morskim i powietrznym. , 2003, AGENCJA WYDAWNICZA WROCŁAWSKIEJ RADY FSNT NOT
 755. P. Wygonik,Wpływ parametrów obiegu porównawczego silnika turbinowego i warunków lotu na kryteria oceny jakości samolotu wielozadaniowego, 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 756. A. Majka; M. Szumski,Metodyka szacowania kosztów użytkowania samolotów transportowych, 2003, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
 757. P. Strzelczyk,Maksymalny współczynnik mocy turbiny wiatrowej w świetle teorii wiatrowej, 2003, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH
 758. P. Strzelczyk,Unoszenie pojazdów na poduszcze powietrznej\", 2003, WYDAWNICTWO LEKTORIUM WROCŁAW
 759. P. Strzelczyk,Determination of Horizontal Axis Wind Turbine Performance in Yaw by use of Simplified Vortex Theory\", 2003, NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE
 760. Z. Szczerba,Waga aerodynamiczna , 2003, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 761. Z. Szczerba,Konfiguracje elektrowni wiatrowych, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 762. J. Bakunowicz; T. Kopecki,Global analysis of the sailplane airfame in application to the preliminary design stage, 2003
 763. H. Kopecki; P. Mazurek,Influence of mediating sleeve on the stress distribution in the strong loaded joints of airframe structures, 2003
 764. H. Kopecki; L. Witek,Numerical - experimental analysis of stability and postbuckling stress state of cylindrical shell reinforced by stringers subjected to torsion, 2003
 765. H. Kopecki; J. Zacharzewski,The crack propagation and stress analysis in strip plate during cyclic loading, 2003
 766. H. Kopecki; J. Smykla; J. Zacharzewski,The stress state analysis of the rectangular thinn-walled shear plates stiffened by press forming, 2003, STROJNICKA FAKULTA STU W BRATISLAVE, KATEDRA MATERIALOV W TECHNOLOGII
 767. H. Kopecki,Stany pokrytyczne deformacji cienkościennych ustrojów nośnych w usztywnionych profilami zamkniętymi z zastosowaniem w budowie maszyn - -Praca doktorska , Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, 2003
 768. L. Witek,Eksperymentalna analiza stateczności skręcanej powłoki walcowej wzmocnionej profilami zamkniętymi, 2003, Politechnika Łódzka
 769. L. Witek,Numeryczna analiza stateczności oraz nośności granicznej skręcanej powłoki walcowej wzmocnionej profilami zamkniętymi, 2003, Politechnika Łódzka
 770. M. Orkisz,Turbinowe silniki lotnicze w ujęciu ekologicznym, 2002
 771. Z. Klepacki; K. Kręt; A. Majka; M. Orkisz; P. Wygonik,Modułowy system numerycznego wspomagania projektowania i modyfikacji samolotów poddźwiękowych, jego aplikacja i weryfikacja, U5980/G,147000, 2002
 772. M. Orkisz,Badanie wpływu jakości procesów energetycznych w turbinowym silniku odrzutowym na efektywność eksploatacyjną metodą bilansu energetycznego,U6127/G,30000zł, 2002
 773. J. Cwanek; A. Kucaba-Piętal; J. Sęp,Wpływ rysy na głowie kości udowej na przepływ mazi w stawie biodrowym, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 774. R. Jakubowski; M. Orkisz,How changes of thermal-flow process effeciencies in the turbojet engine influence on its work charcteristics, 2002, POLSKIE NAUKOWO- TECHNICZNE TOWARZYSTWO EKSPLOATACYJNE
 775. W. Kotlarz; M. Orkisz; A. Rypulak; W. Turbak,Wpływ doświadczenia lotniczego pilotów na widmo obciążeń turbinowych silników odrzutowych w trakcie realizacji misji lotniczych, 2002, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 776. J. Górski; i inni; R. Jakubowski; Z. Klepacki; M. Orkisz; P. Wygonik,Podstawy doboru turbinowych silników odrzutowych do płatowca, 2002, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 777. J. Bakunowicz; T. Kopecki,The numerical stress state analysis in the semi-monocoque fuselage of a light transport aircraft, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 778. H. Kopecki; P. Mazurek; P. Ochal,Geometry influence analysis on the distribiton of effetve stress in the contact zones of structures, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 779. H. Kopecki; P. Mazurek,Numerical and experimential analysis of stress distribution in the joints of high-loaded structures, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 780. H. Kopecki; A. Smykla,Skanned cross-section as a base of geometry loaded structures creation, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 781. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Experimental analysis of crack position on stress distribution in the crack front area, 2002, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 782. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Numerical and experimential analysis of stress field on the crack front zones, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 783. T. Kopecki,An experimental investigation of critical states of thin-walled structures with stiffeners subjected to constrained torsion, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 784. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Stress Distribution on the crack front zones with appropriatenes to dorection of loading of the tension plate, 2002, Politechnika Warszawska
 785. P. Strzelczyk,Calculation of two-dimensional velocity distribution by surface vorticity method, 2002, KOMITET BUDOWY MASZYN PAN
 786. P. Strzelczyk,Wpływ pionowego gradientu wiatru na charakterystyki energetyczne turbiny wiatrowej, 2002, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 787. P. Strzelczyk,Wizualizacja badania płatów w układzie \"kaczka\" z uskokiem na krawędzi natarcia na płacie głównym, 2002
 788. P. Strzelczyk,A simple vortex theory of propeller with closed formulae for induced velocities,, 2002, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE
 789. Z. Szczerba,Wybrane elementy z badań nasad kominowych i ich wpływ na bezpieczeństwo, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA SIMP
 790. Z. Szczerba,Stacjonarna tensometryczna waga aerodynamiczna, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 791. A. Kucaba-Piętal; E. Szwajczak; J. Telega,Liquid crystallinity and temperature dependence of synovial fluid, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 792. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Symulacja przepływu Poiseuillea metoda dynamiki molekularnej, 2002
 793. A. Kucaba-Piętal,Modelowanie mikroprzeplywów na gruncie teorii płynow mikropolarnych, 2002
 794. D. Dent; A. Kucaba-Piętal; M. Paprzycki,Solvers for Nonlinear Algebraic Equations, 2002, SPRINGER-VERLAG BERLIN
 795. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,What are the limits of applicability of the theory of micropolar fluids for description of real fluid flows through narrow channels, 2002, WILEY-VCH VERLAG GMBH & CO, KGAA, WEINHEIM
 796. Z. Klepacki,Razrabotka sistiemy poddierżki i wybora reszenij pri projektorowani lekkich transportnych samoletow, 2002
 797. Z. Klepacki; A. Majka,A METHOD WHICH TAKES INTO ACCOUNT A SET OF AIRPLANE TASKS, 2001, INSTITUTE OF AERONAUTICS AND APPLIED MECHANICS
 798. M. Orkisz; S. Stawarz,Badania modelowe wpływu zmian objętości przestrzeni roboczych i degradacji kanału przepływowego na pracę zespołu wirnikowego silnika turbinowego w stanach nieustalonych, 2001, SEKCJA WYDAWNICZA ODDZIAŁU KSZTAŁCENIA WSOSP
 799. Z. Klepacki; I. Smykla,Ocena efektywności samolotu, 2001, SEKCJA WYDAWNICZA ODDZIAŁU KSZTAŁCENIA WSOSP
 800. J. Górski; M. Orkisz,Modelowanie obiegu silnika turbinowego z uwzględnieniem rzeczywistych właściwości czynnika roboczego, 2001, WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 801. M. Orkisz; A. Rypulak,Widmo obciążeń turbinowych silników odrzutowych w trakcie realizacji misji lotniczych, 2001, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 802. R. Jakubowski; M. Orkisz,Ocena charakterystyk eksploatacyjnych jednoprzepływowego turbinowego silnika odrzutowego z wykorzystaniem metody bilansu energetycznego, 2001
 803. M. Orkisz; A. Rypulak,Wykorzystanie rejestratora RESTER oraz systemu deszyfracji THETYS IV do badania widma obciążeń turbinowych silników lotniczych w trakcie realizacji misji lotniczych, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 804. Z. Klepacki; I. Smykla,Kryteria oceny efektywności taktycznej samolotu, 2001, OŚRODEK BADAWCZO- ROZWOJOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 805. J. Cwanek; A. Kucaba-Piętal; V. Liubymov; J. Sęp,Problemy modelowania powierzchni głowy kości udowej, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 806. J. Cwanek; A. Kucaba-Piętal; V. Liubymov; J. Sęp,Analiza topografii powierzchni stawu biodrowego, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 807. A. Kucaba-Piętal; J. Sęp,Experimental testing of journal bearings with two-component surface layer in the presence of an oil abrasive contamunant, 2001, Elsevier
 808. A. Kucaba-Piętal; E. Szwajczak; J. Telega,Liquid Crystalline Properties of Synovial Fluid., 2001, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 809. P. Wygonik,Wpływ mieszalnika w silniku dwuprzepływowym z dopalaczem na charakterystyki wewnętrzne silnika, 2001, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 810. P. Wygonik,Problemy optymalizacji parametrów obiegu cieplnego silników do samolotów wielozadaniowych, 2001, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 811. R. Jakubowski; M. Orkisz,Wpływ jakości procesów cieplnych w zespołach wirnikowych silników odrzutowych o różnych stopniach dwuprzepływowości na ich parametry użytkowe, 2001, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 812. M. Orkisz; A. Rypulak,Widmo obciążeń turbinowych silników odrzutowych w trakcie realizacji misji lotniczych, 2001, WYDAWNICTWO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
 813. Z. Klepacki; K. Kręt; A. Majka; M. Orkisz; M. Szumski; P. Wygonik,Modułowy system numerycznego wspomagania projektowania i modyfikacji samolotów poddźwiękowych, jego aplikacja i weryfikacja, U5980/G, 50000 zł., 2001
 814. i inni; M. Orkisz; P. Wygonik,Wpływ toksyczności spalin turbinowego silnika lotniczego na skażenia występujące na lotniskach wojskowych, nr 0 T00C 009 21,60000, 2001
 815. T. Kopecki,On About Modelling of Thin Valled Half Monocoque Structures in Approach To Finite Elements Technique, 2001
 816. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Post-buckling state investigation in thin-wallet structure with stifness executed by pressing, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 817. H. Kopecki; P. Mazurek,The contact problems in the joint of high - loaded aircraft structures, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 818. H. Kopecki,Fotosprężystość w zastosowaniu do badań modelowych cienkościennych ustrojów nośnych w warunkach deformacji zakrytycznej, 2001
 819. H. Kopecki; L. Witek,Numeryczna analiza stateczności oraz stanu deformacji zakrytycznej pręta ściskanego z imperfekcją geometryczną, 2001, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
 820. L. Witek,Numerical analysis of the initial stress forming in the process of blind riveting, 2001, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERSITA V BRATISLAVE VO VYDAVATELSTVE STU, BRATISLAVA
 821. A. Kucaba-Piętal; E. Szwajczak; J. Telega,Liquid crystallinity in biotrybology of synovial joints thermal effects., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 822. M. Orkisz; S. Stawarz,Wstępne badania modelowe wpływu zmian objętości układu wlotowego, wylotowego i komory spalania na pracę zespołu wirnikowego silnika turbinowego w stanach nieustalonych, 2001, Politechnika Łódzka
 823. D. Dent; A. Kucaba-Piętal; L. Laudański; M. Paprzycki,Studyingthe Perfofmance Nonlinear Systems Solvers Applied to the Random Vibration Test, 2001, SPRINGER-VERLAG BERLIN
 824. P. Strzelczyk,Uproszczony sposób wyznaczania rozkładów prędkości w metodzie panelowej wykorzystującej ciągły rozkład wirowości, 2001, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 825. J. Bęc; A. Flaga; T. Lipecki; Z. Szczerba,Pięcioskładowa tensometryczna waga aerodynamiczna do badań modelowych budowli i konstrukcji, 2001, Politechnika Lubelska
 826. J. Bęc; A. Flaga; T. Lipecki; Z. Szczerba,Trójskładowa tensometryczna waga aerodynamiczna do badań modelowych mostów, 2001, Politechnika Lubelska
 827. Z. Szczerba,U-5860 , Politechnika Poznańska \"Badanie tunelowe mostów\", U-5979 , Mk Żary \"Badanie nasad kominowych\", 2001
 828. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Flows in microchannels, 2001, AKAD. COMPUT. CENTR IN GDANSK TASK
 829. A. Kucaba-Piętal; N. Migoun,Effect of non-zero values of microrotation vector on the walls on squeze film behavior of micropolar fluid, 2001, FREUND PUBLISHING HOUSE LTD.
 830. A. Kucaba-Piętal,SQUEEZING FLOWS OF MICROPOLAR FLUID-THEORY AND APPLICATION,, 2001, WILEY-VCH Verlag Berlin GmbH
 831. D. Dent; A. Kucaba-Piętal; M. Paprzycki,Badania porównawcze nad oprogramowaniem do rozwiązywania układów nieliniowych równań algebraicznych, 2001, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 832. T. Knap; Z. Szczerba; M. Szumski; Ł. Węsierski,Grant U5804/c, 2001
 833. A. Kucaba-Piętal; E. Szwajczak; J. Telega,Thermal aspects of synovial fluid and its liquid crystallinity, 2001, MK PERIODICA JSC, RUSSIA
 834. M. Orkisz,Turbinowe Silniki Lotnicze w ujęciu problemowym, 2000
 835. M. Orkisz,Konstrukcyjne metody obniżania emisji składników toksycznych emitowanych przez silniki turbinowe, 2000
 836. R. Jakubowski; M. Orkisz,Metodyka oceny sprawności turbinowego silnika odrzutowego dla różnych warunków pracy dyszy wylotowej, 2000
 837. M. Orkisz; S. Stawarz,Modeling of Turbine Engine Axial-Flow Compressor and Turbine Characteristics, 2000, AIAA- AMERICAN INSTITUTE OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS
 838. R. Jakubowski; M. Orkisz,Efficiency of the Turbin Reaction Engine in Different Operational Conditions of Exhaust Nozzle, 2000, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 839. M. Orkisz; Z. Polak; A. Rypulak,Architektura systemów awioniki w kontekście wyboru statku powietrznego dla polskich sił powietrznych, 2000
 840. M. Orkisz; P. Wygonik,Symulacja uszkodzeń łopatki silnika turbinowego z wykorzystaniem MES, 2000
 841. Z. Klepacki,Uwarunkowania doboru śmigłowych zespołów napędowych samolotu, 2000, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 842. Z. Klepacki; A. Majka,Znaczenie struktury zbioru zadań w projektowaniu systemu wielozadaniowego, 2000, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 843. J. Cwanek; H. Kopecki; M. Kopkowicz; A. Smykla,Modelowe badania rozkładu sił wewnętrznych w elementach nośnych stawu biodrowego, wspomagane komputerowo, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 844. A. Kucaba-Piętal; E. Szwajczak; J. Telega,Płyn maziowy jako ciecz krystaliczna., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 845. A. Kucaba-Piętal; E. Szwajczak; J. Telega,Procesy biosmarowania a ciekłokrystaliczność mazi stawowej., 2000
 846. J. Cwanek; A. Kucaba-Piętal; J. Sęp,Topografia powierzchni stawu biodrowego a jego nośność, 2000
 847. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Propagacja szczeliny w rozciąganej cienkościennej tarczy z matreiału reologicznego , 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 848. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Critical states analysis of sandwich rectangular plate with concentrators, 2000
 849. J. Bakunowicz; T. Kopecki,Numerical - experimental stress analysis in joints of multicircuit carrying frames, 2000
 850. H. Kopecki; L. Witek,Influence of the preliminary imperfection on the form of equilibrum path of compresion bars during post buckling state, 2000
 851. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Statecznosc oraz stan deformacji zakrytycznej prostokatnej plyty przekladkowej z wykrojami. Analiza numeryczna oraz badania eksperymentalne, 2000, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 852. H. Kopecki; J. Zacharzewski,Badania stanow zakrytycznej w sciankach dzwigarow lotniczych usztywnionych przetloczeniami., 2000
 853. H. Debski; H. Kopecki,Stan zakrytyczynej deformacji plyty prostokatnej usztywnionej profilami zamknietymi, 2000, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 854. H. Kopecki; J. Zacharzewski,The crack propagation of thin-walled plates made from photo-rheological material., 2000
 855. B. Wilczyński; J. Zacharzewski,Elastooptczyna weryfikacja optzmalnzch ksztaltow karbow w dwuwymiarowzch alamentach maszyn, 2000
 856. H. Kopecki,Kryteria podobienstwa modelowego, dla nieliniowych reologicznych rownan stanu, 2000
 857. H. Kopecki; T. Kopecki; P. Mazurek,Modelowanie półskorupowzch cienkościennych ustrojów nośnych w ujęciu metody elementów skończonych., 2000, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH
 858. H. Kopecki; L. Witek,Wpływ wielkości imperfekcji wstępnej na kształt ścieżki równowagi pręta ściskanego podczas utraty stateczności., 2000, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 859. L. Witek,Numeryczno - eksperymentalne badanie nosnosci granicznej polaczen nitowzch., 2000, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 860. P. Strzelczyk,Wybrane własności pól prędkości indukowanych w strumieniu śmigłowym, 2000, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 861. P. Strzelczyk,Wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych śmigła metodą nieliniowej linii nośnej, 2000, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 862. P. Strzelczyk,Wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych turbiny wiatrowej, 2000, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 863. P. Strzelczyk,Computational Analysis of Influence of Blade Geometry on Preformance of Horizontal Axis Wind Turbine, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 864. P. Strzelczyk,Determination of Horizontal Axis Wind Turbine Perfomance By Use of Simplified Vortex Theory, 2000, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA
 865. M. Szumski,Wpływ zbioru zadań na dobór optymalnego profilu skrzydła samolotu , 2000, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 866. A. Kucaba-Piętal; N. Migoun,Analiza przepływu w mikroszczelinie na gruncie teorii płynów mikropolarnych, 2000, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 867. D. Dent; A. Kucaba-Piętal; M. Paprzycki,Solvers for systems of nonlinear algebraic equations-their sensitivity to starting vectors, 2000, SPRINGER-VERLAG BERLIN
 868. A. Kucaba-Piętal,Application of boundary collocation method in nonlinear algebraic eqations-their sensitivity to stsrting vectors, 2000, SPRINGER-VERLAG BERLIN
 869. D. Dent; A. Kucaba-Piętal; M. Paprzycki,Testing convergence of nonlinear system solvers, 2000, PUBLISHED BY SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES THE UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPI
 870. D. Dent; A. Kucaba-Piętal; M. Paprzycki,Recent advances in solvers of algebraic nonlinear equations, 2000, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 871. A. Kucaba-Piętal,Low Reynolds number flow of micropolar fluid between conveging spheres , 2000, PERGAMON
 872. M. Orkisz,Problemy Spalania w Silnikach Spalinowych - ekspertyza, 2000, POLSKI INSTYTUT SPALANIA
 873. A. Kucaba-Piętal; Z. Peradzyński; Z. Walenta,Stosowalność modelu teorii płynu mikropolarnego do modelowania przepływów rzeczywistych, U-5616, 38000zł, 2000
 874. H. Kopecki; L. Witek,Wpływ rodzaju oraz liczby elementów na błąd i zbieżność rozwiązania MES na przykładzie analizy stateczności pręta ściskanego, 2000, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA