tttttt
 1. M. Hubacz; B. Pawłowicz; M. Skoczylas; B. Trybus,Sieć identyfikatorów RFID oraz sposób synchronizacji danych pomiędzy identyfikatorami sieci identyfikatorów RFID, 2022
 2. P. Jankowski-Mihułowicz; P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski,Inkjet-printed HF antenna made on PET substrate, MICROELECTRONICS RELIABILITY, 2022, ISSN: 0026-2714, DOI
 3. M. Hubacz; S. Kołcz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Wykorzystanie identyfikatorów RFID w sterowaniu urządzeń piorących, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA, 2022, ISSN: 1427-9126, DOI
 4. B. Wilczkiewicz,Bezpieczeństwo w bezprzewodowych sieciach sensorowych na przykładzie wybranych rozwiązań, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2022, ISSN: 0209-2662
 5. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; B. Pawłowicz,The Idea of RFIDtex Transponders Utilization in Household Appliances on the Example of a Washing Machine Demonstrator, ENERGIES, 2022, ISSN: 1996-1073, DOI
 6. M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; W. Lichoń; G. Pitera; P. Pyt; M. Węglarski,RFID Sensors for Monitoring Glazing Units Integrating Photovoltaic Modules, ENERGIES, 2022, ISSN: 1996-1073, DOI
 7. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analysis of LED Lamps’ Sensitivity to Surge Impulse, ELECTRONICS, 2022, ISSN: 2079-9292, DOI
 8. P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę, 2021
 9. P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Beacons powered by peltier modules, using heat loss from industrial objects [w:] 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2021 [b.m.], IEEE, ISBN: 978-1-6654-2164-5, DOI
 10. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec,New look at the synthesis of antenna for UHF RFID transponder [w:] 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2021 [b.m.], IEEE, ISBN: 978-1-6654-2164-5, DOI
 11. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; S. Kołcz; B. Pawłowicz,The use of Textronics to Support the Work of Modern Washing Devices [w:] 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2021 [b.m.], IEEE, ISBN: 978-1-6654-2164-5, DOI
 12. M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Textronic UHF RFID Transponder, SENSORS, 2021, ISSN: 1424-8220, DOI
 13. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus; K. Żak,Monitorowanie ruchu ulicznego z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i techniki RFID, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA, 2021, ISSN: 1427-9126, DOI
 14. M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; P. Pyt; M. Węglarski,Synthesis of Antennas for Active Glazing Unit with Photovoltaic Modules, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 15. A. Paszkiewicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Traffic Intersection Lane Control Using Radio Frequency Identification and 5G Communication, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 16. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analysis of Electromagnetic Field Distribution Generated in an Semi-Anechoic Chamber in Aspect of RF Harvesters Testing, IEEE ACCESS, 2021, ISSN: 2169-3536, DOI
 17. M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID, 2020
 18. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących poziom emisji przewodzonej i promieniowanej oraz odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych dla AN, ANeco, GCKV i URH-B-04, 2020
 19. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Prace B+R w zakresie implementacji systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID z uwzględnieniem aplikacji IoT, 2020
 20. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania parametrów identyfikatorów RFID pasma HF lokowanych w otoczeniu obiektów metalowych wybranych układów użytkowych, 2020
 21. M. Nizioł; W. Sabat,Dydaktyczny model sztucznej sieci do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych [w:] Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-431-4
 22. P. Pyt,Identyfikator radiowy RFID oparty na układzie antenowym ze sprzężeniem indukcyjnym [w:] Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-431-4
 23. Ł. Gotówko; B. Pawłowicz,Koncepcja robota mobilnego wykorzystującego system RFID dla mapowania pomieszczenia [w:] Wybrane zastosowania metod informatyki w automatyce i robotyce , 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-430-7
 24. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Infrastructure of RFID-Based Smart City Traffic Control System [w:] Automation 2019: Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques, 2020 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-13272-9, DOI
 25. M. Hubacz; B. Pawłowicz; B. Trybus,Using Multiple RFID Readers in Mobile Robots for Surface Exploration [w:] Automation 2019: Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques, 2020 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-13272-9, DOI
 26. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,The Infrastructure of RFID-Based Fast Moving Consumer Goods System Using Cloud [w:] Automation 2020: Towards Industry of the Future : proceedings of Automation 2020, March 18–20, 2020, Warsaw, Poland, 2020 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-40970-8, DOI
 27. P. Jankowski-Mihułowicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Dynamic RFID Identification in Urban Traffic Management Systems, SENSORS, 2020, ISSN: 1424-8220, DOI
 28. M. Dorczyński; P. Jankowski-Mihułowicz; D. Jurków; G. Pitera; M. Węglarski,LTCC Flow Sensor with RFID Interface, SENSORS, 2020, ISSN: 1424-8220, DOI
 29. M. Chamera; J. Dziedzic; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Kwaśnicki; M. Węglarski,Designing Antennas for RFID Sensors in Monitoring Parameters of Photovoltaic Panels, MICROMACHINES, 2020, ISSN: 2072-666X, DOI
 30. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Tekstroniczny identyfikator RFID, 2019
 31. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Aktywne oznakowanie drogowe oraz system wspomagania pojazdów autonomicznych z wykorzystaniem aktywnego oznakowania drogowego, 2019
 32. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania wybranych parametrów identyfikatorów radiowych systemu antykradzieżowego 8,2 MHz, 2019
 33. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania dopasowania układów antenowych systemów NFC oraz BT funkcjonujących w licznikach form wtryskowych, 2019
 34. M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; W. Lichoń; G. Pitera; P. Pyt; T. Wałach; M. Węglarski,Uwarunkowania syntezy zintegrowanego z obiektem, autonomicznego, półpasywnego identyfikatora - czujnika RFID, przeznaczonego do wykorzystywania w systemie obejmującym proces produkcji, dystrybucji, instalacji, eksploatacji, serwisu/konserwacji i utylizacji paneli fotowoltaicznych, 2019
 35. J. Bernaczek; P. Dobrzański; B. Paśko; B. Pawłowicz; Ł. Przeszłowski; M. Pyka; R. Skiba; M. Skręt; W. Szaj; P. Turek; T. Więcek; S. Wolski; P. Wójcik,Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, 2019
 36. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analiza czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych i odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych w profesjonalnym wielofunkcyjnym urządzeniu kuchennym "SpeedCook Pro" zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014, 2019
 37. W. Sabat,Analiza czynników warunkujących poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych urządzenia do kontroli pracy instalacji gazów medycznych zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55011. Ocena odporności wyrobu na zaburzenia elektromagnetyczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60601-1-2, 2019
 38. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Badania odporności systemu sterowania centralnym ogrzewaniem "WUNDA Hub Switch” zgodnie z wymogami norm EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 oraz EN 61000-4-11, 2019
 39. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Optymalizacja układu sterowania silnikiem bezszczotkowym pod kątem zmniejszenia emisji zakłóceń, 2019
 40. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych przez silniki prądu stałego oraz urządzenia sterujące nimi zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014, 2019
 41. W. Sabat,Analiza czynników warunkujących poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych falownika wykorzystywanego do sterowania bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi PMSM, 2019
 42. D. Głowacz-Czerwonka; D. Ożóg; B. Pawłowicz; J. Polaszczyk; J. Stec-Rusiecka; J. Strojny; B. Trybus,Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, 2019 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-326-3
 43. P. Pyt,Pomiary wybranych wielkości fizycznych przy użyciu etykiet RFID [w:] Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców. 15, 2019 Kraków, CREATIVETIME, KRAKÓW, ISBN: 978-83-63058-89-0
 44. P. Pyt,System automatyki oświetleniowej wykorzystujący czujniki tensometryczne [w:] Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców. 15, 2019 Kraków, CREATIVETIME, KRAKÓW, ISBN: 978-83-63058-89-0
 45. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Smart City Traffic Monitoring System Based on 5G Cellular Network, RFID and Machine Learning [w:] Engineering Software Systems: Research and Praxis, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-319-99617-2, DOI
 46. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Węglarski,A Procedure for Validating Impedance Parameters of HF/UHF RFID Transponder Antennas [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 47. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Pilarz; M. Węglarski,Efficiency Problem of FMCG Identification in HF RFID System with Multiplexed Antennas for Commercial Refrigerator [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 48. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Measuring Methodology of Conducted Disturbances Generated by Avionic Systems in Aircrafts [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 49. G. Błąd; G. Gajór; P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski; T. Wałach,Investigation of Inkjet Printed Path Resistance in the Context of Manufacture and Flexible Application, CIRCUIT WORLD, 2019, ISSN: 0305-6120, DOI
 50. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Signal integrity in microelectronic hybrid systems made on metal substrates, CIRCUIT WORLD, 2019, ISSN: 0305-6120, DOI
 51. M. Nizioł; W. Sabat,Modelowanie sztucznej sieci do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częstotliwości 150 kHz – 30 MHz, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2019, ISSN: 0033-2097, DOI
 52. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface, SENSORS, 2019, ISSN: 1424-8220, DOI
 53. M. Hubacz; D. Klepacki; K. Kuryło; B. Pawłowicz; W. Sabat; B. Trybus,Analysis of Electromagnetic Disturbances Generated by an Autonomous RFID-Based Navigation Robot, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, 2019, ISSN: 2064-5260, DOI
 54. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Comparison of Emission Measurement Methods for Electromagnetic Disturbances in the Frequency Range from 30 MHz to 300 MHz for LED Lamps According to EN 55015, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, 2019, ISSN: 2064-5260, DOI
 55. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania modułów transceiver'ów pasma UHF funkcjonujących w wybranych układach użytkowych, 2018
 56. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Sabat; M. Węglarski,Badanie układu z modułowymi antenami czytnika/programatora systemu radiowej identyfikacji obiektów pasma UHF (Badanie kompatybilności elektromagnetycznej anten modułowych RFID UHF, symulacje pracy zaprojektowanych anten), 2018
 57. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania wybranych układów antenowych w poligonowym systemie pomiarowym PZL Mielec, 2018
 58. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analiza czynników warunkujących poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych wskaźnika do pojazdów elektrycznych zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 61000-6-4, 2018
 59. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Optymalizacja przetwornicy z układem MP172 w aspekcie zmniejszenia emisji zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez zasilacz, 2018
 60. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Identyfikacja mechanizmu generacji zaburzeń elektromagnetycznych w zespole prądotwórczym ZPP 2,5 DJEO na zgodność z normą NO-06-A200, 2018
 61. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Badania odporności wybranych urządzeń w systemie pomiarowym PZL Mielec (zamówienie nr 4500536858, pozycja 00020), 2018
 62. W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych przez podkaszarkę FSE52 firmy Stihl z wymaganiami standardu PN-EN 55014, 2018
 63. P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę, 2018
 64. R. Dankiewicz; D. Głowacz-Czerwonka; A. Ostrowska-Dankiewicz; B. Pawłowicz; P. Pędrak; M. Ruszel; M. Szydełko; B. Trybus; H. Wachta; M. Wroński,Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-236-5
 65. M. Hubacz; B. Pawłowicz; B. Trybus,Exploring a Surface Using RFID Grid and Group of Mobile Robots [w:] Automation 2018: Advances in Automation, Robotics and Measurement Techniques 1, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-77179-3, DOI
 66. B. Pawłowicz; A. Pitera,Application for Contactless Objects’ Identification by NFC Chips Embedded in Mobile Devices [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-63948-2, DOI
 67. G. Błąd; I. Kremer; R. Petrina; O. Sushynskyi; V. Virt; M. Vistak,Liquid crystal active medium for quercetin optical sensor [w:] 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET): Conference Proceedings, 2018 Lviv-Slavske , IEEE, ISBN: 978-1-5386-2556-9, DOI
 68. J. Potencki; G. Tomaszewski; T. Wałach,Packing Density of Inkjet Printed Paths, CIRCUIT WORLD, 2018, ISSN: 0305-6120, DOI
 69. V. Cherpak; J. Grazulevicius; A. Herman; Z. Hotra; K. Ivaniuk; A. Kurowska; M. Lapkowski; P. Ledwon; P. Stakhira; G. Sych; P. Turyk; D. Volyniuk; P. Zassowski,1,3,5-Triazine and carbazole derivatives for OLED applications , DYES AND PIGMENTS, 2018, ISSN: 0143-7208, DOI
 70. W. Milikowski; J. Potencki; G. Tomaszewski; T. Wałach,Temperature Transducer with Frequency Output made in LTCC Technology, MICROELECTRONICS INTERNATIONAL, 2018, ISSN: 1356-5362, DOI
 71. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Badanie zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości0d 30 do 300 MHz na przykładzie lamp LED, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-0737, DOI
 72. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Metodyka pomiaru zaburzeń promieniowanych dla systemów awioniki zgodnie z wymaganiami standardu RTCA/DO-160G, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-0737, DOI
 73. K. Kuryło; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Application of RFID Technology and Cloud Computing in Car Park Management System, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-0737, DOI
 74. K. Gotówko; K. Kuryło; K. Łakomy; B. Pawłowicz; M. Salach,Application of Unattended Instalation Systems and Image Maqnagement in Research and Didactic Laboratories, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-0737, DOI