tttttt
 1. M. Hubacz; B. Pawłowicz; M. Skoczylas; B. Trybus,Sieć identyfikatorów RFID oraz sposób synchronizacji danych pomiędzy identyfikatorami sieci identyfikatorów RFID, 2022
 2. P. Jankowski-Mihułowicz; P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski,Inkjet-printed HF antenna made on PET substrate, MICROELECTRONICS RELIABILITY, 2022, ISSN: 0026-2714, DOI
 3. M. Hubacz; S. Kołcz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Wykorzystanie identyfikatorów RFID w sterowaniu urządzeń piorących, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA, 2022, ISSN: 1427-9126, DOI
 4. B. Wilczkiewicz,Bezpieczeństwo w bezprzewodowych sieciach sensorowych na przykładzie wybranych rozwiązań, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2022, ISSN: 0209-2662
 5. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; B. Pawłowicz,The Idea of RFIDtex Transponders Utilization in Household Appliances on the Example of a Washing Machine Demonstrator, ENERGIES, 2022, ISSN: 1996-1073, DOI
 6. M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; W. Lichoń; G. Pitera; P. Pyt; M. Węglarski,RFID Sensors for Monitoring Glazing Units Integrating Photovoltaic Modules, ENERGIES, 2022, ISSN: 1996-1073, DOI
 7. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analysis of LED Lamps’ Sensitivity to Surge Impulse, ELECTRONICS, 2022, ISSN: 2079-9292, DOI
 8. P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę, 2021
 9. P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Beacons powered by peltier modules, using heat loss from industrial objects [w:] 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2021 [b.m.], IEEE, ISBN: 978-1-6654-2164-5, DOI
 10. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec,New look at the synthesis of antenna for UHF RFID transponder [w:] 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2021 [b.m.], IEEE, ISBN: 978-1-6654-2164-5, DOI
 11. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; S. Kołcz; B. Pawłowicz,The use of Textronics to Support the Work of Modern Washing Devices [w:] 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2021 [b.m.], IEEE, ISBN: 978-1-6654-2164-5, DOI
 12. M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Textronic UHF RFID Transponder, SENSORS, 2021, ISSN: 1424-8220, DOI
 13. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus; K. Żak,Monitorowanie ruchu ulicznego z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i techniki RFID, POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA, 2021, ISSN: 1427-9126, DOI
 14. M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; P. Pyt; M. Węglarski,Synthesis of Antennas for Active Glazing Unit with Photovoltaic Modules, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 15. A. Paszkiewicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Traffic Intersection Lane Control Using Radio Frequency Identification and 5G Communication, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 16. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analysis of Electromagnetic Field Distribution Generated in an Semi-Anechoic Chamber in Aspect of RF Harvesters Testing, IEEE ACCESS, 2021, ISSN: 2169-3536, DOI
 17. M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID, 2020
 18. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących poziom emisji przewodzonej i promieniowanej oraz odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych dla AN, ANeco, GCKV i URH-B-04, 2020
 19. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Prace B+R w zakresie implementacji systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID z uwzględnieniem aplikacji IoT, 2020
 20. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania parametrów identyfikatorów RFID pasma HF lokowanych w otoczeniu obiektów metalowych wybranych układów użytkowych, 2020
 21. M. Nizioł; W. Sabat,Dydaktyczny model sztucznej sieci do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych [w:] Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-431-4
 22. P. Pyt,Identyfikator radiowy RFID oparty na układzie antenowym ze sprzężeniem indukcyjnym [w:] Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-431-4
 23. Ł. Gotówko; B. Pawłowicz,Koncepcja robota mobilnego wykorzystującego system RFID dla mapowania pomieszczenia [w:] Wybrane zastosowania metod informatyki w automatyce i robotyce , 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-430-7
 24. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Infrastructure of RFID-Based Smart City Traffic Control System [w:] Automation 2019: Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques, 2020 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-13272-9, DOI
 25. M. Hubacz; B. Pawłowicz; B. Trybus,Using Multiple RFID Readers in Mobile Robots for Surface Exploration [w:] Automation 2019: Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques, 2020 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-13272-9, DOI
 26. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,The Infrastructure of RFID-Based Fast Moving Consumer Goods System Using Cloud [w:] Automation 2020: Towards Industry of the Future : proceedings of Automation 2020, March 18–20, 2020, Warsaw, Poland, 2020 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-40970-8, DOI
 27. P. Jankowski-Mihułowicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Dynamic RFID Identification in Urban Traffic Management Systems, SENSORS, 2020, ISSN: 1424-8220, DOI
 28. M. Dorczyński; P. Jankowski-Mihułowicz; D. Jurków; G. Pitera; M. Węglarski,LTCC Flow Sensor with RFID Interface, SENSORS, 2020, ISSN: 1424-8220, DOI
 29. M. Chamera; J. Dziedzic; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Kwaśnicki; M. Węglarski,Designing Antennas for RFID Sensors in Monitoring Parameters of Photovoltaic Panels, MICROMACHINES, 2020, ISSN: 2072-666X, DOI
 30. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Tekstroniczny identyfikator RFID, 2019
 31. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Aktywne oznakowanie drogowe oraz system wspomagania pojazdów autonomicznych z wykorzystaniem aktywnego oznakowania drogowego, 2019
 32. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania wybranych parametrów identyfikatorów radiowych systemu antykradzieżowego 8,2 MHz, 2019
 33. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania dopasowania układów antenowych systemów NFC oraz BT funkcjonujących w licznikach form wtryskowych, 2019
 34. M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; W. Lichoń; G. Pitera; P. Pyt; T. Wałach; M. Węglarski,Uwarunkowania syntezy zintegrowanego z obiektem, autonomicznego, półpasywnego identyfikatora - czujnika RFID, przeznaczonego do wykorzystywania w systemie obejmującym proces produkcji, dystrybucji, instalacji, eksploatacji, serwisu/konserwacji i utylizacji paneli fotowoltaicznych, 2019
 35. J. Bernaczek; P. Dobrzański; B. Paśko; B. Pawłowicz; Ł. Przeszłowski; M. Pyka; R. Skiba; M. Skręt; W. Szaj; P. Turek; T. Więcek; S. Wolski; P. Wójcik,Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, 2019
 36. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analiza czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych i odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych w profesjonalnym wielofunkcyjnym urządzeniu kuchennym "SpeedCook Pro" zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014, 2019
 37. W. Sabat,Analiza czynników warunkujących poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych urządzenia do kontroli pracy instalacji gazów medycznych zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55011. Ocena odporności wyrobu na zaburzenia elektromagnetyczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60601-1-2, 2019
 38. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Badania odporności systemu sterowania centralnym ogrzewaniem "WUNDA Hub Switch” zgodnie z wymogami norm EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 oraz EN 61000-4-11, 2019
 39. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Optymalizacja układu sterowania silnikiem bezszczotkowym pod kątem zmniejszenia emisji zakłóceń, 2019
 40. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych przez silniki prądu stałego oraz urządzenia sterujące nimi zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014, 2019
 41. W. Sabat,Analiza czynników warunkujących poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych falownika wykorzystywanego do sterowania bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi PMSM, 2019
 42. D. Głowacz-Czerwonka; D. Ożóg; B. Pawłowicz; J. Polaszczyk; J. Stec-Rusiecka; J. Strojny; B. Trybus,Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, 2019 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-326-3
 43. P. Pyt,Pomiary wybranych wielkości fizycznych przy użyciu etykiet RFID [w:] Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców. 15, 2019 Kraków, CREATIVETIME, KRAKÓW, ISBN: 978-83-63058-89-0
 44. P. Pyt,System automatyki oświetleniowej wykorzystujący czujniki tensometryczne [w:] Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców. 15, 2019 Kraków, CREATIVETIME, KRAKÓW, ISBN: 978-83-63058-89-0
 45. B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Smart City Traffic Monitoring System Based on 5G Cellular Network, RFID and Machine Learning [w:] Engineering Software Systems: Research and Praxis, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-319-99617-2, DOI
 46. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Węglarski,A Procedure for Validating Impedance Parameters of HF/UHF RFID Transponder Antennas [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 47. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Pilarz; M. Węglarski,Efficiency Problem of FMCG Identification in HF RFID System with Multiplexed Antennas for Commercial Refrigerator [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 48. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Measuring Methodology of Conducted Disturbances Generated by Avionic Systems in Aircrafts [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 49. G. Błąd; G. Gajór; P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski; T. Wałach,Investigation of Inkjet Printed Path Resistance in the Context of Manufacture and Flexible Application, CIRCUIT WORLD, 2019, ISSN: 0305-6120, DOI
 50. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Signal integrity in microelectronic hybrid systems made on metal substrates, CIRCUIT WORLD, 2019, ISSN: 0305-6120, DOI
 51. M. Nizioł; W. Sabat,Modelowanie sztucznej sieci do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częstotliwości 150 kHz – 30 MHz, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2019, ISSN: 0033-2097, DOI
 52. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface, SENSORS, 2019, ISSN: 1424-8220, DOI
 53. M. Hubacz; D. Klepacki; K. Kuryło; B. Pawłowicz; W. Sabat; B. Trybus,Analysis of Electromagnetic Disturbances Generated by an Autonomous RFID-Based Navigation Robot, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, 2019, ISSN: 2064-5260, DOI
 54. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Comparison of Emission Measurement Methods for Electromagnetic Disturbances in the Frequency Range from 30 MHz to 300 MHz for LED Lamps According to EN 55015, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, 2019, ISSN: 2064-5260, DOI
 55. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania modułów transceiver'ów pasma UHF funkcjonujących w wybranych układach użytkowych, 2018
 56. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Sabat; M. Węglarski,Badanie układu z modułowymi antenami czytnika/programatora systemu radiowej identyfikacji obiektów pasma UHF (Badanie kompatybilności elektromagnetycznej anten modułowych RFID UHF, symulacje pracy zaprojektowanych anten), 2018
 57. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Badania wybranych układów antenowych w poligonowym systemie pomiarowym PZL Mielec, 2018
 58. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analiza czynników warunkujących poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych wskaźnika do pojazdów elektrycznych zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 61000-6-4, 2018
 59. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Optymalizacja przetwornicy z układem MP172 w aspekcie zmniejszenia emisji zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez zasilacz, 2018
 60. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Identyfikacja mechanizmu generacji zaburzeń elektromagnetycznych w zespole prądotwórczym ZPP 2,5 DJEO na zgodność z normą NO-06-A200, 2018
 61. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Badania odporności wybranych urządzeń w systemie pomiarowym PZL Mielec (zamówienie nr 4500536858, pozycja 00020), 2018
 62. W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych przez podkaszarkę FSE52 firmy Stihl z wymaganiami standardu PN-EN 55014, 2018
 63. P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski,Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę, 2018
 64. R. Dankiewicz; D. Głowacz-Czerwonka; A. Ostrowska-Dankiewicz; B. Pawłowicz; P. Pędrak; M. Ruszel; M. Szydełko; B. Trybus; H. Wachta; M. Wroński,Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-236-5
 65. M. Hubacz; B. Pawłowicz; B. Trybus,Exploring a Surface Using RFID Grid and Group of Mobile Robots [w:] Automation 2018: Advances in Automation, Robotics and Measurement Techniques 1, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-77179-3, DOI
 66. B. Pawłowicz; A. Pitera,Application for Contactless Objects’ Identification by NFC Chips Embedded in Mobile Devices [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-63948-2, DOI
 67. G. Błąd; I. Kremer; R. Petrina; O. Sushynskyi; V. Virt; M. Vistak,Liquid crystal active medium for quercetin optical sensor [w:] 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET): Conference Proceedings, 2018 Lviv-Slavske , IEEE, ISBN: 978-1-5386-2556-9, DOI
 68. J. Potencki; G. Tomaszewski; T. Wałach,Packing Density of Inkjet Printed Paths, CIRCUIT WORLD, 2018, ISSN: 0305-6120, DOI
 69. V. Cherpak; J. Grazulevicius; A. Herman; Z. Hotra; K. Ivaniuk; A. Kurowska; M. Lapkowski; P. Ledwon; P. Stakhira; G. Sych; P. Turyk; D. Volyniuk; P. Zassowski,1,3,5-Triazine and carbazole derivatives for OLED applications , DYES AND PIGMENTS, 2018, ISSN: 0143-7208, DOI
 70. W. Milikowski; J. Potencki; G. Tomaszewski; T. Wałach,Temperature Transducer with Frequency Output made in LTCC Technology, MICROELECTRONICS INTERNATIONAL, 2018, ISSN: 1356-5362, DOI
 71. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Badanie zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości0d 30 do 300 MHz na przykładzie lamp LED, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-0737, DOI
 72. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Metodyka pomiaru zaburzeń promieniowanych dla systemów awioniki zgodnie z wymaganiami standardu RTCA/DO-160G, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-0737, DOI
 73. K. Kuryło; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus,Application of RFID Technology and Cloud Computing in Car Park Management System, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-0737, DOI
 74. K. Gotówko; K. Kuryło; K. Łakomy; B. Pawłowicz; M. Salach,Application of Unattended Instalation Systems and Image Maqnagement in Research and Didactic Laboratories, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1897-0737, DOI
 75. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Tekstroniczny identyfikator RFID, 2017
 76. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Identyfikacja mechanizmu generacji zaburzeń elektromagnetycznych w zespole prądotwórczym ZPP 4.0 DJEO na zgodność z normą NO-61-A208/2013 w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz, 2017
 77. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Optymalizacja układu sterowania z płynną regulacją prędkości jednofazowego silnika prądu przemiennego pod kątem zmniejszenia emisji zakłóceń, 2017
 78. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych zgodnie z normą NO-06-A200:2012 (kryteria KCE-02 i KRE-02) podzespołów produkowanych przez ZTM (mobilny pulpit operatora 12'', komputer pokładowy DYGA i7 oraz zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZSMU-A3, 2017
 79. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Wybrane prace koncepcyjne w zakresie konstrukcji anteny balisy torowej, 2017
 80. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Prace badawczo-rozwojowe w zakresie efektywności układu antenowego pilota radiowego przeznaczonego dla wybranego zastosowania użytkowego, 2017
 81. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Węglarski,Opracowanie koncepcji układu antenowego systemu radiowej identyfikacji napojów lokowanych w firmowych sprzedażowo-ekspozycyjnych urządzeniach chłodniczych, 2017
 82. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Opracowanie koncepcji dopasowania anten transceiver'ów pasma UHF funkcjonujących w wybranych układach użytkowych, 2017
 83. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Węglarski,Charakterystyka parametrów elektronicznego identyfikatora OriginTag dedykowanego do pracy w indukcyjnie sprzężonych systemach RFID pasma HF zgodnych z wymaganiami protokołu komunikacyjnego ISO IEC 14443 Type A, NFC Forum Type 2, 2017
 84. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Optymalizacja układu panelu sterowania dotykowego okapem kuchennym pod kątem zmniejszenia emisji zakłóceń, 2017
 85. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elekromagnetycznych przez okap kuchenny z wymaganiami standardu PN-EN 55014, 2017
 86. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych w Turbowencie Hybrydowym STH, 2017
 87. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Identyfikacja mechanizmów generacji i propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w kabinie do testowania turbosprężarek samochodowych, 2017
 88. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie poziomu zaburzeń promieniowanych EMI urządzeń elektronicznych przeznaczonych do instalacji w pojazdach samochodowych - moduł inteligentnych kierunkowskazów, moduł świateł dziennych oraz modułu kontroli prędkości, 2017
 89. M. Kut; B. Pawłowicz; B. Trybus,Cloud-based Vehicle Managing System [w:] Software engineering research for the practice, 2017 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, ISBN: 978-83-946253-5-1
 90. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analysis of propagation process of conductive electromagnetic disturbances in AC/DC low power converter [w:] 2017 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition, 2017 Warszawa, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-0-9568086-4-6, DOI
 91. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Definition, Characteristics and Determining Parameters of Antennas in Terms of Synthesizing the Interrogation Zone in RFID Systems [w:] Radio Frequency Identification, 2017 Rijeka, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, ISBN: 978-953-51-3629-3, DOI
 92. M. Konieczny; B. Pawłowicz; J. Potencki; M. Skoczylas,Application of RFID Technology in Navigation of Mobile Robot [w:] 2017 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition, 2017 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-0-9568086-4-6, DOI
 93. J. Potencki; M. Skoczylas,Method and Laboratory Set-up for Testing of RFID Systems in Static and Dynamic States [w:] 2017 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition, 2017 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-0-9568086-4-6, DOI
 94. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec; W. Lichoń; M. Węglarski,Using the phased array antenna to increase geometric size of the interrogation zone in a UHF RFID system, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, ISSN: 1427-4221, DOI
 95. J. Potencki; G. Tomaszewski,Drops Forming in Inkjet Printing of Flexible Electronic Circuits, CIRCUIT WORLD, 2017, ISSN: 0305-6120, DOI
 96. H. Ågren; O. Aksimentyeva; G. Baryshnikov; V. Cherpak; J. Grazulevicius; Z. Hotra; K. Ivaniuk; A. Lazauskas; B. Minaev; B. Penyukh; P. Stakhira; S. Tamulevicius; P. Turyk; D. Volyniuk; Y. Zhydachevskii,BaZrO3 perovskite nanoparticles as emissive material for organic/inorganic hybrid light-emitting diodes, DYES AND PIGMENTS, 2017, ISSN: 0143-7208, DOI
 97. K. Kamuda; D. Kielar; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Badanie zaburzeń radioelektrycznych generowanych przez lampy LED, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, ISSN: 1897-0737, DOI
 98. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Metodyka pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez układy awioniki w statkach powietrznych, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, ISSN: 1897-0737, DOI
 99. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Generacja i propagacja zaburzeń elektromagnetycznych w nieizolowanych przetwornicach AC/DC małej mocy , ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2017, ISSN: 2353-1290
 100. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Emisja zaburzeń przewodzonych generowanych przez grupę lamp LED, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2017, ISSN: 2353-1290
 101. B. Pawłowicz; A. Strzałka; M. Tybura,Privacy and security of contact data on mobile phones with Windows Phone Operating System, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2017, ISSN: 2450-2855
 102. B. Pawłowicz; M. Tybura,Privacy and security of data on mobile devices with Android and Windows Phone operating systems, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2017, ISSN: 2450-2855
 103. P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; J. Potencki; W. Sabat; R. Smusz; T. Wałach; M. Węglarski; J. Wilk,Opracowanie i weryfikacja koncepcji wykorzystania struktur grubowarstwowych do ogrzewania szklanych przegród budowlanych, 2016
 104. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Wprowadzenie do modelowania anten przewodowych systemów radiokomunikacyjnych montowanych na statkach powietrznych PZL Mielec Sp. z o. o., 2016
 105. K. Chudy-Laskowska; M. Jankowska-Mihułowicz; P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Prace B+R w zakresie implementacji systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID w sieciach handlowych, 2016
 106. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Opracowanie opinii o innowacyjności, dotyczącej projektu pt. Wdrożenie inteligentnych i zintegrowanych rozwiązań w zakresie identyfikacji i przekazu treści reklamowych w oparciu o technologię i-Beacon, 2016
 107. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Badanie i testowanie pokładowych elektronicznych systemów lotniczych w zakresie zgodności z wybranymi sekcjami standardu RTCA DO-160, 2016
 108. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Identyfikacja mechanizmu generacji zaburzeń elektromagnetycznych i czynników ich propagacji w zespole prądotwórczym ZPP 1,0 DJEZ na zgodność z normą NO-61-A208:2013 w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz, 2016
 109. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych przez silniki ARZ13 zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014, 2016
 110. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Identyfikacja mechanizmu generacji zaburzeń elektromagnetycznych w zespole prądotwórczym ZPW 10 DTZ na zgodność z normą NO-61-A208:2013 w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz, 2016
 111. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Identyfikacja mechanizmu generacji zaburzeń elektromagnetycznych w zespole prądotwórczym ZPP 2,5 na zgodność z normą NO-61-A208:2013 w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz, 2016
 112. D. Demeter; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat; S. Slosarczyk,Analysis of electromagnetic couplings in LTCC microcircuits [w:] 2016 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, 2016 Wrocław, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1416-3, DOI
 113. Z. Hotra; P. Turyk,Localized surface plasmon resonance in multiwalled carbon nanotubes [w:] 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) , 2016 Lviv , PUBLISHING HOUSE OF LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISBN: 978-6-1760-7807-4, DOI
 114. G. Barylo; Z. Hotra; M. Ivakh; R. Shkrebnyuk,Improving the effectiveness of physiotherapy in dentistry [w:] 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) , 2016 Lviv , PUBLISHING HOUSE OF LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISBN: 978-6-1760-7807-4, DOI
 115. R. Holyaka; Z. Hotra; I. Kremer; Z. Mykytyuk; M. Vistak,Transient mode characteristics of luminescence photocurrent integrators [w:] 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) , 2016 Lviv , PUBLISHING HOUSE OF LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISBN: 978-6-1760-7807-4, DOI
 116. H. Barylo; Z. Hotra; M. Ivakh; O. Kozhukhar; V. Virt,Schematic support of programmed polychromatic treatments with the preliminary test for colour sensitivity [w:] 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) , 2016 Lviv , PUBLISHING HOUSE OF LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISBN: 978-6-1760-7807-4, DOI
 117. A. Dziedzic; M. Gierczak; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Markowski; Z. Żaluk,Ink-Jet Printed Conductive Films – Geometrical and Electrical Characterization [w:] 2016 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), 2016 Pilsen , IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1389-0, DOI
 118. V. Cherpak; I. Helzhynskyy; M. Hladun; Z. Hotra; B. Luszczynska; G. Pakhomov; P. Stakhira; G. Wiosna-Sałyga,Detector-emitter system based on integrated organic vertical light emitting device and near-infrared organic photovoltaic cell, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 2016, ISSN: 1542-1406, DOI
 119. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,A Method for Measuring the Radiation Pattern of an UHF RFID Transponder, METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, 2016, POLISH ACADEMY OF SCIENCE COMMITTEE ON METROLOGY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, ISSN: 0860-8229, DOI
 120. B. Ballokova; M. Fides; D. Jakubeczyova; J. Lekarek; P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; K. Prikrylova; G. Tomaszewski,Surface analysis of polymeric substrates used for inkjet printing technology, CIRCUIT WORLD, 2016, ISSN: 0305-6120, DOI
 121. A. Dziedzic; D. Nowak; H. Roguszczak; M. Węglarski; Z. Żaluk,Mechanical properties of SMD interconnections on flexible and rigid substrates, SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY, 2016, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 0954-0911, DOI
 122. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analiza odkształceń prądu pobieranego przez wybrane urządzenia gospodarstwa domowego, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2016, ISSN: 2353-1290
 123. P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski,The Deposition Process Optimization By Controlling Of The Piezo Elements In The Print Head, ACTA ELECTROTECHNICA ET INFORMATICA, 2016, ISSN: 1335-8243, DOI
 124. M. Gotfryd; W. Lichoń; B. Pawłowicz,The issue of data exchange in the UHF band RFID system with an semi-passive transponder, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, 2016, Polska Akademia Nauk, ISSN: 0867-6747, DOI
 125. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; G. Pitera; M. Węglarski,Determination of the Material Relative Permittivity in the UHF band by using T and Modified Ring Resonators, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, 2016, Polska Akademia Nauk, ISSN: 0867-6747, DOI
 126. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec; M. Węglarski,The Idea of Enhancing Directional Energy Radiation by a Phased Antenna Array in UHF RFID System, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, 2016, Polska Akademia Nauk, ISSN: 0867-6747, DOI
 127. M. Pilecki; J. Potencki; G. Tomaszewski; T. Wałach,The Influence of Sintering Conditions on the Inkjet Printed Paths Resistance, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, 2016, Polska Akademia Nauk, ISSN: 0867-6747, DOI
 128. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec; W. Lichoń; G. Pitera; M. Węglarski,Development board of the autonomous semi-passive RFID transponder, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, 2016, ISSN: 0239-7528, DOI
 129. B. Pawłowicz; M. Sierpiński; B. Trybus,Controlling a robot swarm with EV3 modules for mobile indoor mapping, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2016, ISSN: 2450-2855
 130. G. Baryshnikov; V. Cherpak; P. Gawrys; J. Grazulevicius; Z. Hotra; K. Ivaniuk; A. Lazauskas; M. Light; B. Łuszczyńska; B. Minaev; P. Stakhira; E. Stromylo; S. Tamulevicius; D. Volyniuk; R. Whitby; G. Wiosna-Sałyga; B. Witulski,Highly Luminous Sky-Blue Organic Light-Emitting Diodes Based on the Bis[(1,2)(5,6)]indoloanthracene Emissive Layer, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 2016, ISSN: 1932-7447, DOI
 131. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; G. Tomaszewski; M. Węglarski,Inkjet-printed flexible RFID antenna for UHF RFID transponders, MATERIALS SCIENCE-POLAND, 2016, ISSN: 2083-134X, DOI
 132. B. Bembenek; G. Błąd; K. Chudy-Laskowska; M. Gębarowski; M. Gotfryd; M. Jankowska-Mihułowicz; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; K. Kamuda; D. Kawalec; D. Klepacki; K. Kmiotek; W. Lichoń; P. Markowski; B. Pawłowicz; T. Piecuch; M. Pilecki; G. Pitera; J. Potencki; W. Sabat; M. Skoczylas; J. Strojny; G. Tomaszewski; K. Urbański; T. Wałach; M. Węglarski; B. Ziółkowski,Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID, 2015
 133. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Opracowanie procesu badań układu zespołów antenowych czytnik/programator-identyfikator RFID w terminalu płatniczym z funkcjami NFC, 2015
 134. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Opracowanie zagadnień syntezy anteny transceiver'a funkcjonującego w paśmie UHF, 2015
 135. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Przygotowanie specyfikacji normatywnych i wytycznych produkcyjnych oraz wykonanie wstępnych badań laboratoryjnych EMC dla nowej koncepcji produktu pod roboczą nazwą przenośnik kubełkowy, 2015
 136. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Określenie poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez zespół prądotwórczy ZPW35DTZ zgodnie z wymaganiami standardu branżowego WBN-84, 2015
 137. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Identyfikacja mechanizmu generacji zaburzeń elektromagnetycznych w układzie klimatyzacji Artyleryjskiego Wozu Remontu Uzbrojenia Bryza 5 zgodnie z normą NO-06-A200:2012, 2015
 138. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych w układach sterowania okapem kuchennym, 2015
 139. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących odporność odkurzaczy typu 1500 i 2500 na zburzenia przewodzone i indukowane przez pola o częstotliwości radiowej, 2015
 140. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Opracowanie koncepcji pomiarów wybranych parametrów anten montowanych na statkach powietrznych PZL Mielec Sp. z o.o, 2015
 141. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Ocena ekspercka wybranych wyników badań uzyskanych dla czytnika/programatora RFID w ramach testów dotyczących postępowania przetargowego pn. "Dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID, 2015
 142. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia w zakresie tematycznym urządzeń techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID, przeznaczonych do montażu w ramach systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 2015
 143. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces emisji zaburzeń elektromagnetycznych zgodnie z norma NO-06-A200:2012 w zespole urządzeń Artyleryjskiego Wozu Remontu Uzbrojenia, 2015
 144. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat; B. Wisz,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych w Turbowencie Hybrydowym TU350, 2015
 145. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych w regulatorze URH-B-02 V1.0, 2015
 146. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat; B. Wisz,Weryfikacja doświadczalna wprowadzonych zaleceń technicznych w zakresie poprawy szczelności elektromagnetycznej wybranych elementów Artyleryjskiego Wozu Remontu Uzbrojenia, 2015
 147. B. Pawłowicz; M. Tybura,Kinect As Modern User Interface Tool [w:] 2015 Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2015 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4673-9452-9, DOI
 148. P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski,UWB antenna based on nanoparticles of silver on polyimide substrate [w:] 2015 38th International Spring Seminar in Electronics Technology (ISSE 2015) Eger, Hungary, 6-10 May 2015 , 2015 Piscataway, N.J., IEEE, ISBN: 978-1-4799-8860-0, DOI
 149. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Interrogation Zone Determination in HF RFID Systems with Multiplexed Antennas, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 0004-0746, DOI
 150. A. Andrushchak; Z. Hotra; Z. Mykytyuk; T. Prystay; O. Sushynskyi; M. Vistak,Nanostructures on the Basis of Porous Alumina with Intercalated with Cholesteric Liquid Crystal, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 2015, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1542-1406, DOI
 151. O. Chaban; A. Fechan; Z. Hotra; J. Ilnytskyi; V. Kotsun; Z. Mykytyuk; O. Sushynskyi; M. Vistak,Studying the Electrically Driven Switching of the Planar Light Guide, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 2015, ISSN: 1542-1406, DOI
 152. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec; M. Węglarski,Antenna Design for Semi-Passive UHF RFID Transponder with Energy Harvester, RADIOENGINEERING, 2015, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ISSN: 1210-2512, DOI
 153. M. Chapran; V. Cherpak; J. Grazulevicius; Z. Hotra; K. Ivaniuk; A. Michaleviciute; P. Stakhira; A. Tomkeviciene; D. Volyniuk; L. Voznyak,Essential electro-optical differences of exciplex type OLEDs based on a starburst carbazole derivative prepared by layer-by-layer and codeposition processes, SYNTHETIC METALS, 2015, ELSEVIER SCIENCE SA, ISSN: 0379-6779, DOI
 154. Y. Bobalo; O. Hotra; Z. Hotra; L. Politanskyy; A. Samila,Pulse Sequence Shaper For Radiospectroscopy And Relaxation Methods in NQR, METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, 2015, POLISH ACADEMY OF SCIENCE COMMITTEE ON METROLOGY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, ISSN: 0860-8229, DOI
 155. P. Jankowski-Mihułowicz; G. Tomaszewski; M. Węglarski,Flexible antenna design for HF RFID semi-passive transponder in ink-jet technology, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 156. P. Jankowski-Mihułowicz; B. Pawłowicz; G. Pitera,Zagadnienie wymiany danych w systemie RFID pasma HF z autonomicznym identyfikatorem półpasywnym, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 157. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Maj; W. Sabat; M. Skoczylas,Własności energetyczne szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2015, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 158. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analiza statystyczna wpływu odbiorników nieliniowych małej mocy na odkształcenie napięcia zasilającego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 159. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; M. Węglarski,Autonomous sensor with RFID interface, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 160. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec; M. Węglarski,Synthesis of omnidirectional read/write device antenna for UHF RFID system, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 161. M. Pilecki; J. Potencki; G. Tomaszewski; T. Wałach,Investigation of ink spreading on various substrates in inkjet technology, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 162. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Generation of higher current harmonics in electronic ballasts used in fluorescent lamps, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 163. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Conditions of RF energy harvesting in UHF RFID systems, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 164. J. Potencki; J. Szuba; G. Tomaszewski; T. Wałach,Experimental optimization of laser cutting process parameters to prepare stencil printing for mounting SMD electronic components on inkjet printed flexible circuits, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 165. G. Błąd; M. Pilecki; J. Potencki; G. Tomaszewski,Determination of the course change of the supercapacitor equivalent model basic parameters, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 166. K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; P. Reizer; W. Sabat; M. Skoczylas,Power consuming properties of ADC converter of C8051F9xx microprocessor family for application in sensor systems of semi-passive identifier, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 167. M. Gotfryd; B. Pawłowicz; S. Twardzik,Simulation of Dynamic RFID System, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 168. M. Gotfryd; B. Pawłowicz,Influence of Communication Protocol on Energy Consumed by RFID Tag, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 169. M. Gotfryd; B. Pawłowicz,Measurements of Dynamic RFID System, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2089, DOI
 170. G. Barylo; M. Chapran; V. Cherpak; T. Dudok; M. Hladun; Z. Hotra; K. Ivaniuk; P. Stakhira,Electro-optic properties of exciplex-type organic electroluminescence devices depending on the technologies of active-layer preparation, UKRAINIAN JOURNAL OF PHYSICAL OPTICS, 2015, INSTITUTE OF PHYSICAL OPTICS, LWÓW, ISSN: 1609-1833, DOI
 171. M. Gotfryd; B. Pawłowicz; G. Pitera,Aktywne, pasywne i półpasywne systemy RFID, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 172. M. Dudek; J. Potencki; G. Tomaszewski,Druk strumieniowy jako metoda wytwarzania elastycznych obwodów drukowanych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 173. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Węglarski,Numerical Model of Directional Radiation Pattern Based on Primary Antenna Parameters, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, 2015, Polska Akademia Nauk, ISSN: 0867-6747, DOI
 174. G. Baryshnikov; M. Chapran; V. Cherpak; A. Dabuliene; J. Grazulevicius; I. Helzhynskyy; Z. Hotra; B. Minaev; P. Stakhira; E. Stromylo; A. Tomkeviciene; D. Volyniuk; L. Voznyak,Mixing of Phosphorescent and Exciplex Emission in Efficient Organic Electroluminescent Devices, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2015, American Chemical Society, ISSN: 1944-8244, DOI
 175. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; M. Skoczylas; M. Węglarski,System autonomicznej lokalizacji bezkolizyjnego sterowania ruchem obiektów mobilnych w przestrzeni z przeszkodami z wykorzystaniem radiowej identyfikacji obiektów, 2014
 176. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Opracowanie opinii o wdrożeniu nowej technologii w ramach inwestycji dotyczącej projektu pt. Nowatorska technologia sposobu antybakteryjnego apreturowania tkanin w procesie ich prania, 2014
 177. M. Jankowska-Mihułowicz; P. Jankowski-Mihułowicz,Conditions of investment decision-making in area of RFID technology [w:] Innovation, Technology Transfer and Education. Proceedings of CBU International Conference, 2014 Praga, CENTRAL BOHEMIA UNIVERSITY, CZECH REPUBLIC, ISBN: 978-80-905536-3-7
 178. M. Jankowska-Mihułowicz; P. Jankowski-Mihułowicz,Decyzje strategiczne w obszarze techniki RFID jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa [w:] Ekonomiczne Wyzwania Współczesności. Przedsiębiorstwo, 2014 Sopot, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, ISBN: 978-83-7531-197-6
 179. I. Grigorczak; Z. Hotra; B. Lukianiec; V. Makhniy; S. Pawlov; L. Politanskyy; J. Potencki,Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки, 2014 Чернівці, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, ISBN: 978-966-97289-8-2
 180. G. Barylo; V. Cherpak; J. Grazulevicius; I. Grygorchak; M. Hladun; Z. Hotra; N. Kus; A. Michaleviciute; P. Stakhira; A. Tomkeviciene; D. Volyniuk,Electro-Acoustic Effect in Organic Structure Based on Star-Shaped Carbazole Derivatives, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 2014, ISSN: 1542-1406, DOI
 181. P. Jankowski-Mihułowicz; G. Pitera; M. Węglarski,The Impedance Measurement Problem in Antennas for RFID Technique, METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, 2014, POLISH ACADEMY OF SCIENCE COMMITTEE ON METROLOGY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, ISSN: 0860-8229, DOI
 182. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; K. Kamuda; M. Skoczylas; M. Węglarski,Autonomous sensor-transponder RFID with supply energy conditioning for object navigation systems, PROCEEDINGS OF SPIE, 2014, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, ISSN: 0277-786X, DOI
 183. B. Wisz,Matematyczny trójwymiarowy model pojemności pasożytniczych w strukturach ścieżek przewodzących mikroelektronicznych układów warstwowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 184. J. Potencki; A. Ryczek; G. Tomaszewski; M. Węglarski,Wykorzystanie tuszu testowego do opanowania technik drukarskich oraz wstępnej kalibracji procesu wytwarzania układów elektroniki drukowanej, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 185. W. Kalita; K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Per-unit-length parameters calculation for cable harnesses, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 186. G. Błąd; M. Pilecki; J. Potencki; G. Tomaszewski,Modeling of properties of multilayer inductances fabricated in different microelectronics technologies, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 187. G. Błąd; M. Pilecki; J. Potencki; G. Tomaszewski,Direct current method of supercapacitors parameters identification, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 188. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; G. Pitera; M. Węglarski,Impedance Matching between antenna and chip in RFID transponder of UHF Band, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 189. P. Jankowski-Mihułowicz; G. Tomaszewski; M. Węglarski,RFID technique in remote control system, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 190. W. Kalita; K. Kamuda; M. Skoczylas; J. Święch,Programowa implementacja kontrolera magistrali CAN w lokalnych sieciach sensorowych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089, DOI
 191. D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Wyższe harmoniczne prądu generowane przez kompaktowe fluorescencyjne źródła światła zasilane napięciem sinusoidalnym i odkształconym, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2014, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 192. D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat,Analiza integralności sygnałów w mikroelektronicznych układach hybrydowych przy wykorzystaniu metody skończonych różnic czasowych, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2014, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 193. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Determination of Passive and Semi-Passive Chip Parameters Required for Synthesis of Interrogation Zone in UHF RFID Systems, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, 2014, KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, LITWA, ISSN: 1392-1215, DOI
 194. W. Kalita; K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,HIRF SE - High Intensity Radiated Field Synthetic Environment, 2013
 195. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Opracowanie koncepcji zaplecza badawczo-rozwojowego PZL Mielec w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów pokładowych i radiokomunikacyjnych montowanych na statkach powietrznych, 2013
 196. P. Jankowski-Mihułowicz; G. Pitera; M. Węglarski,Developing and implementation of the triaxial acceleration sensor in LTCC technology, 2013
 197. P. Jankowski-Mihułowicz,Opracowanie opinii o innowacyjności, dotyczącej projektu pt. Dywersyfikacja usług firmy Zielono Mi Krzysztof Stachowicz w kierunku usług marketingowych i społecznościach opartych na innowacyjnych nośnikach treści, 2013
 198. M. Gotfryd; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; B. Pawłowicz; M. Węglarski,Zagadnienia bezpieczeństwa we współczesnych systemach RFID [w:] Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, 2013 Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN: 978-83-264-4255-1
 199. B. Wisz,Matematyczne modelowanie pojemności w warstwowych strukturach mikroukładów elektronicznych , 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-880-5
 200. M. Gotfryd; B. Pawłowicz,Modeling of a Dynamic RFID System [w:] 2013 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 2013 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4799-3755-4 / 1530-1346, DOI
 201. M. Jakubowska; K. Janeczek; P. Jankowski-Mihułowicz; G. Kozioł,Passive UHF RFID-Enabled Sensor System for Detection of Product Exposure to Elevated Temperature, METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, 2013, POLISH ACADEMY OF SCIENCE COMMITTEE ON METROLOGY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, ISSN: 0860-8229, DOI
 202. V. Cherpak; M. Godlewski; J. Grazulevicius; E. Guziewicz; O. Hotra; Z. Hotra; G. Luka; J. Simokaitiene; P. Stakhira; P. Sybilski; A. Tomkeviciene; D. Volyniuk; B. Witkowski,Carbazole Derivative Based Near Ultraviolet Organic Light Emitting Diode with ZnMgO:Al Anode Layer, SOLID STATE PHENOMENA, 2013, ISSN: 1012-0394, DOI
 203. W. Kalita; M. Skoczylas; M. Węglarski,The use of RFID Transponders Equipped with Built-in Sensors in Navigation Systems, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, ISSN: 0033-2097
 204. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec,Synteza anteny czytnika/programatora pasma UHF jako etap procesu wyznaczania obszaru poprawnej pracy w systemach RFID, PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY I WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3496
 205. P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec,Synteza mikropaskowej anteny czytnika/programatora RFID pasma UHF, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 206. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; M. Skoczylas; M. Węglarski,Modelling and Design of HF RFID Passive Transponders with Additional Energy Harvester, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTENNAS AND PROPAGATION, 2013, HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, ISSN: 1687-5869, DOI
 207. R. Golyaka; Z. Hotra; C. Kulenko; O. Osadczuk; S. Pawlov; W. Wójcik,Mikroelektronni signalni peretvoruvaczi teplovih sensoriv potoku, 2012, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY ( VNTU ), ISBN: 978-966-641-500-7
 208. A. Andrushchak; Z. Hotra; O. Kushnir,Prikladna elektrodinamika informacijnych sistiem, 2012, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISBN: 978-617-607-176-1
 209. K. Futera; M. Jakubowska; K. Janeczek; P. Jankowski-Mihułowicz; G. Kozioł; A. Młożniak; W. Stęplewski,6 Performance Characterisation of UHF RFID Antennas manufactured with Screen Printing technique on Flexible Substrates , 2012 Koszalin, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ, ISBN: 0239-7129
 210. D. Klepacki; W. Sabat,29 Mechanism Analysis of Generation and Propagation of Electroamgnetic Interferences (EMI) in Unmanned Aerial Vehicle, 2012 Koszalin, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ, ISBN: 0239-7129
 211. W. Kalita; K. Kamuda; D. Klepacki; T. Niedzwiedź; W. Sabat,27 Immunity of Non-Transformer AC/DC Supply on Standard Electromagnetic Disturbances, 2012 Koszalin, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ, ISBN: 0239-7129
 212. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Determination of 3-dimensional Interrogation Zone in Anticollision RFID Systems with Inductive Coupling by Using Monte Carlo Method, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2012, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 213. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Synthesis of Read/Write Device Antenna for HF Proximity Range RFID Systems with Inductive Couplings, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 214. B. Wisz,Application of integral equations for the capacitance calculation in the hybrid microcircuit conductive paths system, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 215. K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Analysis of Electromagnetic Couplings in Hybrid Circuit Made on Austenite Metal Substrate, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 216. P. Cabuk; M. Jurcisin; W. Kalita; D. Klepacki; W. Sabat; S. Slosarczyk,EMC Aspects in Microelectronic Structures Made in LTCC Technology, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 217. R. Golyaka; Z. Hotra; T. Marusenkova; M. Węglarski,Field Characteristic of Magnetic Sensors on the Split Hall Structures, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 218. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Wyznaczanie czułości chipu identyfikatora przeznaczonego do pracy w propagacyjnych systemach RFID pasma UHF, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 219. V. Cherpak; Z. Hotra; P. Stakhira; B. Tsizh; D. Volynuk; Y. Voznyak,Effect of Thickness of a CuI hole injection layer on the properties of organic light emitting diodes, PHOTONICS LETTERS OF POLAND, 2012, PHOTONICS SOCIETY OF POLAND, ISSN: 2080-2242
 220. P. Cabuk; M. Jurcisin; W. Sabat; S. Slosarczyk,Technology of 3D Integration Based on Heterostructure in System of Module Assembly, TRANSACTIONS OF THE UNIVERSITIES OF KOSICE, 2012, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-2334
 221. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Application of Monte Carlo Method for Determining the Interrogation Zone in Anticollision Radio Frequency Identification Systems, 2011, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, ISBN: 978-953-307-356-9
 222. M. Gotfryd,Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy systemu bezstykowej identyfikacji obiektów w warunkach dynamicznych zmian lokalizacji identyfikatorów, 2011
 223. A. Fechan; O. Hotra; Z. Hotra; V. Kotsun; Z. Mykytyuk; O. Sushynsky; O. Yasynowska,New method of the threshold voltages determination of a cholesteric- nematic transition, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 2011, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1542-1406
 224. A. Fechan; O. Hotra; Z. Hotra; V. Kotsun; Z. Mikitiuk; O. Sushynsky; O. Yasynowska,The Cholesteric-Nematic Transition in Thin Layers of Nematic-Cholesteric Mixtures, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 2011, TAYLOR & FRANCIS LTD, ISSN: 1542-1406
 225. A. Bucinskas; V. Cherpak; J. Grazulevicius; Z. Hotra; V. Kosach; A. Kukhta; I. Kukhta; J. Simokaitiene; P. Stakhira; A. Tomkeviciene; D. Volynuk; V. Yashchuk,3,6-di-(9-carbazolyl)-9-(2-ethylhexyl)carbozole based single -layer blue organic light emitting diodes, SYNTHETIC METALS, 2011, ELSEVIER SCIENCE SA, ISSN: 0379-6779
 226. V. Cherpak; G. Dovbeshko; O. Fesenko; Z. Hotra; S. Khomyak; O. Oliynyk; A. Rybalochka; U. Sorokin; P. Stakhira; D. Volynuk; Y. Voznyak,Properties of 2,6-di-tert.-butyl-4-(2,5-diphenyl-3,4-dihydro-2H-pyrazol-3-yl)-phenol as hole-transport material for life extension of organic light emitting diodes, OPTICAL MATERIALS, 2011, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0925-3467
 227. B. Wisz,Pojemności sprzęgajace w dwustronnych strukturach mikroukładu z warstwą dielektryka, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 228. ; J. Bartman; K. Kuryło; W. Malska,Analiza rzeczywistych parametrów sygnałów elektrycznych zasilających układy napędowe pomp wodociągowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 229. W. Kalita; K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Deterministic Coefficient of Electronic System Strenght on Electromagnetic Disturbances, PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY I WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 1230-3496
 230. O. Bilan; V. Cherpak; Z. Hotra; N. Kostiv; B. Kulyk; O. Kuntyi; Y. Okhremchuk; P. Stakhira; Y. Voznyak,Electrochemical depositions of palladium on indium tin oxide coated glass and their possible application in organic electronics technology, MICRO & NANO LETTERS, 2011, INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IET), ISSN: 1750-0443
 231. T. Jamróz; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; M. Węglarski,Stanowisko pomiarowe parametrów procesu automatycznej identyfikacji RFID w warunkach dynamicznej zmiany lokalizacji obiektu w przestrzeni, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 232. P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski,Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy systemów pracujących w pasmie UHF, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 233. G. Błąd; A. Szlachta,Zastosowanie układów MEMS w pomiarach położenia oraz parametrów ruchu liniowego, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 234. P. Jankowski-Mihułowicz,Field conditions of interrogation zone in anticollision radio frequency identification systems with inductive coupling, 2010, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, ISBN: 978-953-7619-73-2
 235. M. Gotfryd,Podstawy telekomunikacji. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-590-3
 236. M. Gotfryd,Podstawy telekomunikacji. Pytania, zadania, problemy, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-603-0
 237. W. Kalita; K. Kamuda; W. Sabat; B. Wisz,Uwarunkowania propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w strukturach i rozproszonych systemach mikroelektronicznych układów hybrydowych, 2010
 238. B. Wisz,Coupling Capacitances in Film Structures of Hybrid Microciruits, 2010 Fairfax, IOS Press, ISBN: 978978-1-60750-603-4
 239. P. Leń; P. Lorenc; S. Łojek; B. Pawłowicz; D. Trojnar,Koło Naukowe przy Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 240. P. Cabuk; M. Jurcisin; W. Sabat; S. Slosarczyk,Sprzężenia elektromagnetyczne w mikroelektronicznych układach hybrydowych zrealizowanych w technologii LTCC, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 241. W. Kalita; D. Klepacki; W. Sabat,Zagadnienia EMC w mikroelektronicznych układach hybrydowych wykonanych na podłożach metalowych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 242. K. Kuryło; A. Wilk,Modelowanie równoległego filtru aktywnego 5. harmonicznej prądu w programie PSIM, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 243. W. Kalita; K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat,Strength of electronic systems on normalised disturbance signals, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 244. B. Wisz,Matematyczny dwuwymiarowy model pojemności sprzęgających w warstwowych strukturach mikroelektronicznych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 245. U. Schwarz; B. Wisz,Small capacitance measurements, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 246. W. Kalita; K. Kamuda; W. Sabat,Proces projektowania warstwy fizycznej magistrali CAN wspomagany programem CANCAN, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 247. P. Jankowski-Mihułowicz,Kierunki badań w zakresie zwiększania możliwości aplikacyjnego wykorzystania systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 248. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Obszar poprawnej pracy - podstawowy parametr aplikacyjny systemów RFID, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 249. P. Jankowski-Mihułowicz,Synteza anteny czytnika/programatora indukcyjnie sprzężonego systemu RFID dalekiego zasięgu funkcjonujacego w pasmie HF, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 250. M. Gotfryd; B. Pawłowicz,Problematyka identyfikacji obiektów ruchomych z wykorzystaniem protokołu EPC Gen2, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 251. W. Kalita; M. Skoczylas,System nawigacji autonomicznych obiektów mobilnych z wykorzystaniem techniki RFID, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 252. M. Gotfryd,Kanał radiowy w systemie RFID UHF, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 253. J. Potencki,Modelowanie właściwości superkondensatorów, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 254. M. Węglarski,Dynamiczna metoda wyznaczania właściwości cieplnych materiałów w mikroelektronicznych strukturach hybrydowych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 255. G. Błąd; T. Wałach,Wpływ otoczenia na pomiary emisyjności układów mikroelektronicznych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 256. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; F. Różak; M. Węglarski,Symulacja pola temperatury w grubowarstwowych strukturach czujników gazu, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 257. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; F. Różak; M. Węglarski,Kształtowanie pola temperatury o zróżnicowanych poziomach w strukturach grubowarstwowych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 258. G. Błąd; D. Klepacki; J. Potencki; T. Wałach,Dyskretny model wymiany ciepła w wielowarstwowych mikroelektronicznych strukturach hybrydowych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 259. P. Cabuk; M. Jurcisin; W. Kalita; J. Potencki; W. Sabat; S. Slosarczyk; I. Vehec,Possibilities of LTCC technology in sensor applications, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 260. G. Błąd; A. Fechan; Z. Hotra; W. Kalita; V. Kotsun; V. Levieniec; Z. Mykytyuk; O. Sushynsky; O. Yasynowska,Application possibilities of nanoparticles for modification of parameters of liquid crystal materials, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 261. R. Golyaka; Z. Hotra; T. Marusenkova; J. Potencki,Signal transducers of capacitive microelectronic sensors, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 262. V. Cherpak; Z. Hotra; M. Skoczylas; P. Stakhira; D. Volynuk,Technology development of organic photosensitive structures and study of their electrophysical properties, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 263. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; M. Skoczylas,Identyfikator RFID jako sensor w systemie nawigacji autonomicznych obiektów, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 264. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; M. Skoczylas; M. Węglarski,Wpływ struktury przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów-czujników RFID na jakość procesu sterowania autonomicznych obiektów, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 265. M. Gotfryd,Filtr Gaussa - właściwości, realizowalność, zastosowanie, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 266. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; M. Skoczylas; M. Węglarski,System autonomicznej lokalizacji i bezkolizyjnego sterowania ruchem obiektów mobilnych w przestrzeni z przeszkodami z wykorzystaniem radiowej identyfikacji obiektów, 2009
 267. I. Bolshakova; I. Grigorczak; Z. Hotra; B. Lukianiec; L. Politański; P. Stakhira,Nanoelektronika, 2009, LIGA-PRESS, LVOV, ISSN: 978-966-397-096-7
 268. N. Dorosh; O. Dorosh; O. Hotra; Z. Hotra; P. Kolisnik; S. Pawlov; W. Wójcik,Reestracia, obrobka ta kontrol biomedicnych elektrograficznych signalov, 2009, LIGA-PRESS, LVOV, ISSN: 978-966-397-093-6
 269. G. Błąd; T. Wałach,Zakres spektralny kamery termowizyjnej do badań w mikroelektronice, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2009, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0032-4140
 270. K. Kuryło; T. Sitarz,Examination of properties of soft magnetic materials by means of Epstein frame cooperating with a program developed in Labview environment, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2009, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, ISSN: 1897-0737
 271. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Efficiency of TAG Antenna Unit in Anticollision Radio Frequency Identification Sysyems with Inductive Coupling, ACTA ELECTROTECHNICA ET INFORMATICA, 2009, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISSN: 1335-8243
 272. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Zdefiniowanie obszarów najbardziej prorozwojowych dla Podlasia - Laboratorium RFID, 2008, "POLITECHNIKA" NARODOWEGO TECHNICZNEGO UNIWERSYTETU UKRAINY - KIJÓW
 273. P. Jankowski-Mihułowicz,Usługi w zakresie pracowania i wdrożenia systemu zarządzania taborem kolejowym i drużynami trakcyjnymi - umowa II, 2008
 274. T. Wałach,Emissivity measurements on electronic microcircuits, MEASUREMENT, 2008, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0263-2241
 275. O. Aksimentyeva; I. Bordun; V. Cherpak; Z. Hotra; P. Stakhira; B. Tsizh; D. Volynuk,Properties of flexible heterojunction based on ITO/poly(3,4-ethylenedioxythiopene):poly(styrenesulfonate)/pentacene/Al, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 2008, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0022-3093
 276. O. Aksimentyeva; I. Bordun; V. Cherpak; Z. Hotra; P. Stakhira; B. Tsizh; D. Volynuk,Vacuum-deposited poty(o-methoxyaniline) thin films: Structure and electronic properties, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 2008, ELSEVIER SCIENCE BV, ISSN: 0022-3093
 277. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; B. Pawłowicz,Problem of dynamic change of tags location in anticollision RFID systems, MICROELECTRONICS RELIABILITY, 2008, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0026-2714
 278. B. Wisz,Coupling Capacitances in the Planar Cunductive Path System of the Hybrid Circuit with Dielectric Layer, MICROELECTRONICS RELIABILITY, 2008, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0026-2714
 279. W. Kalita; D. Klepacki; M. Węglarski,Simulation of transient thermal states in layered electronic microstructures, MICROELECTRONICS RELIABILITY, 2008, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN: 0026-2714
 280. B. Wisz,Capacitance Calculation for Deflected Conductive Path System in Hybrid Microcircuit, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 281. V. Cherpak; Z. Hotra; I. Kremer; Y. Shan; M. Skoczylas; P. Stakhira; D. Volynuk,Formation of thin polyaniline films by means of ionic sputtering in crossed electromagnetic field, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 282. V. Cherpak; Z. Hotra; I. Kremer; M. Skoczylas; P. Stakhira; D. Volynuk,Optical Properties of Vacuum Deposited Poly(o-toludine) Films in integral and fibre optical to use, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 283. Z. Hotra; W. Kalita; M. Skoczylas,Powłokowe struktury optyczno-aktywnych materiałów w czujnikach światłowodowych do zastosowań w systemach ekologicznych, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 284. P. Fajfar; V. Levieniec; M. Shymchyshyn; M. Skoczylas,Modeling of the light scattering process in a planar waveguide with liquid crystal core, ELEKTRONIKA: KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2089
 285. G. Błąd; A. Szlachta,System do wyznaczania charakterystyki kierunkowości przetworników elektroakustycznych, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2008, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISSN: 0032-4140
 286. M. Gotfryd,Układy Telekomunikacyjne - zbiór zadań, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 287. R. Golyaka; J. Górski; I. Helzhyskiy; Z. Hotra; W. Proszak; D. Proszak-Miąsik; W. Wójcik,Mikroelektronni sensory vologosti, 2007, LIGA-PRESS, LVOV, ISSN: 978 966 397 0
 288. V. Cherpak; Z. Hotra; I. Kremer; M. Skoczylas; P. Stakhira; D. Volynuk,Dostizdenia opticznych vlastivostej vakuumno napilennych plivok poli(O-toluiny) z metoiu ih zastosuvania v integralnij ta volokonnij optici, TECHNICAL NEWS, 2007, POLITECHNIKA LWOWSKA, ISSN: 1992-8149
 289. A. Fechan; V. Levieniec; M. Shymchyshyn; M. Skoczylas,Modeljuvania procesu rossijuvania svitla v planarnich svitlovodah z ridkokristalicznoju sercevinoju, TECHNICAL NEWS, 2007, POLITECHNIKA LWOWSKA, ISSN: 1992-8149
 290. V. Cherpak; Z. Hotra; I. Kremer; D. Polovnyj; M. Skoczylas; P. Stakhira; Z. Szandra; D. Volynuk,Furmuvania tonkih plivok polianilinu metodom ionnovo rospylienia v skreszczennom magnitnom poli, TECHNICAL NEWS, 2007, POLITECHNIKA LWOWSKA, ISSN: 1992-8149
 291. W. Kalita; D. Klepacki,Mikroprocesorowy czujnik tlenku węgla i metanu, ELEKTRONIKA, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 292. A. Andonova; N. Kavadarova; J. Potencki; M. Węglarski,Thermal investigation of microelectronics structures, ELEKTRONIKA, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 293. T. Wałach,Evaluation of uncertainty in infrared thermographic measurements of microcircuits, ELEKTRONIKA, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 294. B. Wisz,Capacitance calculation for conductive path-screen layer system in hybrid circuit, ELEKTRONIKA, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 295. G. Błąd; D. Klepacki; F. Różak; M. Węglarski,Reliability of Operation of Single Chip Microprocessor with Watchdog in Thermal Stress Conditions, IEEE PRESS, 2007, IEEE
 296. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; F. Różak; M. Węglarski,High Energy Pulse Generator in Reliability Researches of Thick-Film Structures, IEEE PRESS, 2007, IEEE
 297. W. Kalita; K. Kamuda,Selected design aspects in CAN-bus system connected with signal propagation in real transmission lines, MICROELECTRONICS INTERNATIONAL, 2007, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 1356-5362
 298. V. Cherpak; L. Hlushyk; Z. Hotra; D. Volynuk,Thin film technology of conductive polymer for optical fiber sensor application, PROCEEDINGS OF SPIE, 2007, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, ISSN: 0277-786X
 299. V. Cherpak; L. Hlushyk; Z. Hotra; P. Stakhira; D. Volynuk,Influence of thickness on optical parameters and structures of a polyaniline films for active elements of optical fiber sensors, PROCEEDINGS OF SPIE, 2007, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, ISSN: 0277-786X
 300. V. Cherpak; L. Hlushyk; Z. Hotra; P. Stakhira; D. Volynuk,Electro-optical characteristics of active elements of integral and fiber optical devices on the base of conductive polymer, PROCEEDINGS OF SPIE, 2007, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, ISSN: 0277-786X
 301. B. Wisz,Matematyczny model pojemności sprzęgających w dwustronnej, dwuwymiarowej strukturze ścieżek przewodzących w elektronicznych układach warstwowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 302. K. Kuryło,Analiza odkształcenia napięcia przy pomocy programu Statistica, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 303. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Wyznaczenie obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonych sytemów RFID, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 304. R. Golyaka; L. Hlushyk; Z. Hotra,Development of secondary converters for improvement of jamming resistance of sensor devices, ELEKTROINFORM, 2007, EKOINFORM PUBLISHING HOUSE, ISSN: 1684-2243
 305. V. Cherpak; L. Hlushyk; Z. Hotra; P. Stakhira; D. Volynuk,Technologiczne osoblivosti formuvania fotoczutlivych organicznihgeterohodiv metodom vakuumnogo napilenia, EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES, 2007, TECHNOLOGY CENTER FOUNDATION, KHARKOV, UKRAINE, ISSN: 1729-3774
 306. R. Bauer; W. Kalita; W. Sabat; S. Slosarczyk; I. Vehec,3D tvarovany modul s integrovanym senzorom tlaku, AT&P JOURNAL, 2007, HMH LTD., BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC, ISSN: 1336-5010
 307. M. Gotfryd; T. Więcek,Wielkogabarytowy dydaktyczny miernik wskazówkowy, NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH, 2007, POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (TORUŃ), ISBN/ISSN: 1509-6351
 308. Z. Hotra; W. Proszak,Optical energy gap in TGS single crystal doped with metal ions, OPTOELECTRONIC INFORMATION - POWER TECHNOLOGIES, 2007, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY ( VNTU )
 309. Z. Hotra; W. Proszak; B. Woś,Ceramics of PB094Ba006 (Zr052Ti048) O3+0.5%La2O3 for active Elements of pyroelectric detectors, OPTOELECTRONIC INFORMATION - POWER TECHNOLOGIES, 2007, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY ( VNTU )
 310. L. Arhiluk; V. Cherpak; Z. Hotra; V. Mahnij; O. Melnyk; P. Stakhira; D. Volynuk,Fiziczni vlastivosti PEDOT:PPS-ZnSe hetero perehodu, OPTOELECTRONIC INFORMATION - POWER TECHNOLOGIES, 2007, VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY ( VNTU )
 311. V. Cherpak; Z. Fomicz; L. Hlushyk; Z. Hotra; P. Stakhira; D. Volynuk,Optical properties of vacuum evaporated polyaniline films in different pH value, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2006, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 312. Z. Hotra; M. Skoczylas,Optical Waveguide Temperature Sensor with Liquid Crystal, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2006, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 313. V. Erashok; I. Gelzynsky; M. Gladoun; R. Golyaka; Z. Hotra,Controller of smart capacitor sensors, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2006, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 314. I. Gelzynsky; W. Kalita; W. Sabat; B. Wisz,Capacitative Couplings in Multilayer Circuits, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2006, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 315. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; F. Różak; M. Węglarski,Dynamic temperature states in thick-film microelectronic elements, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2006, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 316. W. Kalita; K. Kamuda; J. Kołodziejski,CANCAN- Program for Determination of Configuration Parameters of CAN-Bus Controller, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2006, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 317. W. Kalita; W. Sabat; L. Spiralski,Analiza częstotliwościowa sprzężeń elektromagnetycznych w układach ścieżek mikroelektronicznego układu hybrydowego, ELEKTRONIKA, 2006, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 318. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; J. Potencki,Complex simulation of thick-film microcircuits using electro-thermal analogy, ELEKTRONIKA, 2006, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 319. T. Wałach,Errors in surface-temperature measurements on electronic devices due to limited spatial resolution of IR cameras, ELEKTRONIKA, 2006, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 320. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; J. Potencki; M. Węglarski,Temperature Field Simulation of Thick-Film Microcircuits Using Electro-Thermal Analogy, IEEE PRESS, 2006, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA
 321. W. Kalita; K. Kamuda; J. Kołodziejski,Analysis of Signal Propagation in Transmission Lines in Configuration Process of CAN-bus Controller, IEEE PRESS, 2006, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA
 322. B. Wisz,Coupling capacitances in planar structure of conductive layers in hybrid microcircuit , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2006, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0033-2097
 323. B. Wisz,Obliczenia pojemności dla dwuwymiarowego układu ścieżek przewodzących w hybrydowych układach warstwowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2006, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0033-2097
 324. Z. Hotra; W. Kalita; W. Sabat; B. Wisz,The Analysis of Capacity in Conducting Path Systems with Screen Layer in Hybrid Microcircuit, TRANSACTIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE. KWARTALNIK, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2334
 325. B. Wisz,Capacitance Calculations in Two-sided Structures of Conducting Paths in Hybrid Microcircuit, TRANSACTIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE. KWARTALNIK, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2334
 326. J. Bansky; W. Kalita; W. Sabat; S. Slosarczyk; I. Vehec; B. Wisz,Strength of electronic system on disturbance signals, TRANSACTIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE. KWARTALNIK, 2006, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ISBN/ISSN: 1335-2334
 327. W. Kalita; K. Kamuda; J. Kołodziejski,The analysis of signals propagation in transmission lines in the configuration of CAN-bus controller, 2005, CAN IN AUTOMATION
 328. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; F. Różak; M. Węglarski,Temperature Field Simulation of Thick-Film Microcircuits using Finite Element Method, 2005, VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 329. G. Błąd; D. Klepacki; J. Potencki,Nonlinear Discrete Elements in Electro-Thermal Model of Thick-Film Structure, 2005, VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 330. W. Kalita; F. Różak; M. Węglarski,Niezawodność pracy systemu mikroprocesorowego z wbudowanym licznikiem czuwającym w warunkach stresu termicznego, 2005, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 331. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Uwarunkowania efektywności układu zespołów antenowych w systemach bezstykowej identyfikacji obiektów wykonanych z metalu, 2005, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 332. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; J. Potencki,EQ Term - Temperature Field Simulator of Thick-Film Microcircuits, 2005, Politechnika Koszalińska
 333. M. Gotfryd,Educational Modelling of Noise and Its Impact on Communications Circuits, 2005, Politechnika Białostocka
 334. K. Fitowski; H. Jankowski; P. Jankowski-Mihułowicz; L. Krzak; A. Meder; J. Stankiewicz; M. Szczurkowski; M. Warzecha; C. Worek,RFID collection system of mining equipment in underground environment, 2005, Politechnika Lubelska
 335. M. Gotfryd,Podstawy Telekomunikacji, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 336. B. Wisz,Coupling capacitances in planar structure of conductive layers in hybrid microcircuit, 2005, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 337. B. Wisz,Pojemności sprzegające w dwustronnej strukturze ścieżek przewodzących mikroukładu hybrydowego, 2005, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 338. W. Czerpak; W. Grigoriev; O. Hotra; Z. Hotra; W. Kalita; O. Melnyk; J. Potencki; W. Wójcik,Mikroelektronni sensori fizicznich veliczin, 2005, LIGA-PRESS, LVOV
 339. W. Kalita; W. Sabat; B. Wisz,Zagadnienia EMC w projektowaniu mikroelektronicznych układów hybrydowych, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 340. B. Wisz,Pojemności sprzegające w dwustronnej strukturze ścieżek przewodzących mikroukładu hybrydowego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY_, 2005, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 341. B. Wisz,Capacitive couplings in parallel conducting path systems in hybrid microcircuit, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2005, WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA"
 342. Z. Hotra; M. Skoczylas,Amplitude optical fibre sensor, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2005, WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA"
 343. G. Błąd; D. Klepacki; J. Potencki,Nonlinear discrete elements in electro-thermal model of thick=film multilayer structure, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2005, WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA"
 344. M. Skoczylas; W. Szydełko,Układ monitorowania oświetlenia ulicznego, WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, 2005, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0043-5112
 345. M. Skoczylas; W. Szydełko,Transmisja danych przez sieć niskiego napięcia AC, WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, 2005, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISBN/ISSN: 0043-5112
 346. M. Gotfryd; B. Pawłowicz,Prezentacja skuteczności wybranych metod zabezpieczania danych w systemach telekomunikacyjnych, ELEKTRONIKA_, 2005, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 347. W. Kalita; K. Kamuda; J. Kołodziejski,Aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w systemach transmisji danych z magistralą CAN, ZESZYTY NAUKOWE- ELEKTRYKA, 2005, Politechnika Łódzka
 348. W. Kalita; K. Kamuda; J. Kołodziejski,Analiza propagacji sygnałów w liniach transmisyjnych magistrali CAN, _ NIE DOTYCZY, 2005, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 349. W. Kalita; K. Kamuda; W. Sabat,EMC sieci pokładowej pojazdów samochodowych, _ NIE DOTYCZY, 2005, Politechnika Wrocławska
 350. W. Kalita; K. Kamuda; W. Sabat,Magistrala CAN- charakterystyka systemu w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, _ NIE DOTYCZY, 2005, Politechnika Wrocławska
 351. M. Gotfryd,Analiza teoretyczna jednofazowych układów do korekcji współczynnika mocy -praca habilitacyjna, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, 2004
 352. M. Cież; W. Grzesiak; J. Koprowski; J. Potencki; K. Witek,Application of AIN Substrates in Thick-Film Power Circuits, 2004, INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY POLAND CHAPTER
 353. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Calculating the Maximum Working Distance of Passive RFID Systems in Three-Dimensional Coordinates, 2004, INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY POLAND CHAPTER
 354. W. Kalita; K. Kamuda; M. Skoczylas,Analiza możliwości programowej implementacji protokołu CAN w lokalnych, inteligentnych sieciach sensorowych, 2004, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 355. W. Kalita; F. Różak; M. Szewczyk; M. Węglarski,Koncepcja systemu wielopunktowego pomiaru temperatury, 2004, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 356. W. Kalita; F. Różak; R. Smusz; M. Węglarski; J. Wilk,Wyznaczanie iloczynu p*cp warstwy rezystywnej rezystora grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych zmian pola temperatury, 2004, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 357. Z. Niedbała; D. Węglarska; M. Węglarski,Modułowe kursy na temat nowoczesnych sensorów, 2004, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 358. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; F. Różak; M. Węglarski,Systemy grzejne w grubowarstwowych strukturach sensorowych, 2004, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 359. W. Kalita; W. Sabat; S. Slosarczyk; D. Sperling,Strength of thick-film resistors on disturbance signals, 2004, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 360. W. Kalita; K. Kamuda; W. Sabat; B. Wisz,"PRZEWODY" program for capacitance and inductance determination of CAN-bus transmission lines, 2004, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 361. G. Błąd; Z. Hotra; W. Kalita; D. Klepacki; F. Różak; M. Węglarski,Creation of temperature field using resistive thick-film heater systems, 2004, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 362. M. Skoczylas; W. Szydełko,Concept of street light control system using the PLC technology, 2004, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 363. W. Kalita; F. Różak; R. Smusz; M. Węglarski; J. Wilk,Wyznaczanie energii impulsów mikrosekundowych w badaniach dynamicznych stanów temperatury w mikroukładach grubowarstwowych, 2004, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 364. W. Kalita; K. Kamuda; M. Węglarski,Stanowisko badawczo-dydaktyczne do transmisji sygnałów magistralą CAN w obecności zaburzeń zewnętrznych, 2004, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 365. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Modelowanie układu sprzężonych zespołów antenowych wielokrotnego systemu bezstykowej identyfikacji obiektów, 2004, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 366. M. Gotfryd,Komputerowa demonstracja wybranych zagadnień elektroniki i telekomunikacji, 2004, Politechnika Poznańska
 367. W. Kalita; F. Różak; R. Smusz; M. Węglarski; J. Wilk,Identyfikacja dynamicznych stanów temperatury w mikroukładach grubowarstwowych, 2004, Politechnika Warszawska
 368. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; F. Różak; R. Smusz; M. Węglarski; J. Wilk,Badania niezawodnościowe rezystorów grubowarstwowych pracujących w rezimie impulsowym, 2004, Politechnika Warszawska
 369. G. Błąd; D. Klepacki; F. Różak; R. Smusz; M. Węglarski; J. Wilk,Pole temperatury na powierzchni czujnika gazu z grzejnikami zasilanymi impulsowo, 2004, Politechnika Warszawska
 370. R. Smusz; M. Węglarski; J. Wilk,Odpowiedź temperaturowa układu grubowarstwowego na wymuszenie impulsowe, 2004, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 371. F. Różak; R. Smusz; M. Węglarski; J. Wilk; F. Wolańczyk,Identyfikacja własności cieplnych rezystorów grubowarstwowych, 2004, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 372. M. Bujalobokova ; A. Kolek; A. Petrikova; J. Potencki; S. Slosarczyk; J. Urbancik,Stability and reliability of thick film resistors constructed by different techniques, 2004, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA
 373. W. Kalita; W. Sabat,Badania odporności rozdzielacza multimedialnego GMI-350 na udar 1,2/50 us zgodnie z normą PN-EN 61000-4-5, 2004
 374. Z. Hotra; D. Proszak-Miąsik; B. Woś,Composite RC humidity sensor in safety systems, PROCEEDINGS OF SPIE_, 2004, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 375. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Zasilanie pasywnych identyfikatorów pracujących w systemach bezstykowej identyfikacji radiowej, ELEKTRONIKA_, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 376. W. Kalita; K. Kamuda; J. Kołodziejski,Magistrala CAN. Struktura, właściwości i zastosowania. Cz. II. Protokół CAN., ELEKTRONIKA_, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 377. W. Kalita; K. Kamuda; J. Kołodziejski,Magistrala CAN. Struktura, właściwości i zastosowania. Cz. I. Ogólna charakterystyka, ELEKTRONIKA_, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 378. Z. Niedbała; D. Węglarska; M. Węglarski,Nowoczesne sensory - moduły edukacyjne, ELEKTRONIKA_, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 379. W. Kalita; K. Kamuda; J. Kołodziejski,Magistrala CAN -struktura, właściwości i zastosowania. Cz.III. Wykorzystanie magistrali CAN w praktyce, ELEKTRONIKA_, 2004, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 380. R. Golyaka; Z. Hotra; O. Melnyk; D. Proszak-Miąsik,Kontroler mikroelektronicznego czujnika wilgotności typu pojemnościowego, , 2004, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 381. W. Kalita; J. Potencki,Multimedia Support in Teaching of Some Electronics Based Courses, 2003, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 382. M. Gotfryd,Operation of a Boost DICM PF Corrector Over a Wide Range of AC Line Voltage, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 383. M. Dovica; W. Kalita; A. Petrikova; W. Sabat; S. Slosarczyk,Bent Multi-layer LTCC Modules, 2003, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA
 384. W. Kalita; B. Koerber; W. Sabat; D. Sperling; B. Wisz,Strength of Electronic Elements on Disturbance Signals, 2003, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA
 385. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; J. Potencki,Equivalent Thermal Models of Thick-Film Components based on RC Elements, 2003, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA
 386. G. Błąd; Z. Hotra; D. Klepacki; J. Potencki; M. Węglarski,Heat transfer analysis in thick-film multilayer systems using electro-thermal analogy, 2003, Politechnika Śląska
 387. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Conditions of passive TAG supply in RFID systems, 2003, Politechnika Śląska
 388. W. Grigoriev; Z. Hotra; W. Kalita; O. Melnyk; J. Potencki; W. Wójcik,Mikroelektronni sensory fizicznych veliczin, 2003, LIGA-PRESS, LVOV
 389. G. Błąd; D. Klepacki; J. Potencki,Electr-thermal simulation of heat transfer in hybrid microcircuits, 2003, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA
 390. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Analiza impedancji zespołu antenowego czytnika RFID w procesie identyfikacji pojedynczej, ELEKTRONIZACJA, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 391. W. Kalita; W. Sabat,Wytrzymałość elementów elektronicznych na zaburzenia elektromagnetyczne, ELEKTRONIZACJA, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 392. M. Gotfryd,Limits in Boost Power Factor Corrector Operating in Border-Line Mode, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2003, IEEE Power Electronics Society, ISBN/ISSN: 0885-8993
 393. M. Gladoun; R. Golyaka; Z. Hotra,Magnetodiode equivalent circuits for simulation of magnetic field sensors, PROCEEDINGS OF SPIE_, 2003, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 394. W. Grigoriev; O. Hotra; Z. Hotra; O. Melnyk; D. Proszak-Miąsik,Microelectronic humidity RC-sensors on the basis of composite material, PROCEEDINGS OF SPIE_, 2003, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 395. W. Kalita; J. Potencki,Sensor techniques in Rzeszow research center, PROCEEDINGS OF SPIE_, 2003, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 396. W. Kalita; L. Livovsky; A. Petrikova; J. Potencki; W. Sabat; S. Slosarczyk,Bent multilayer LTCC modules for sensor applications, PROCEEDINGS OF SPIE_, 2003, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 397. M. Gladoun; R. Golyaka; Z. Hotra; I. Humenjuk,The analysis of ion-selective field effect transistor operation in chemical sensors, PROCEEDINGS OF SPIE_, 2003, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 398. G. Błąd; Z. Hotra; D. Klepacki; J. Potencki,Simulation of temperature distribution in thick-film multilayer structures, VISNIK DERZAVNEGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA" - ELEMENTY TEORI TA PRIKLADI TVERDOTLOJ ELEKTRONIKI, 2003, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 399. Z. Hotra; M. Jakubowska; S. legutko; M. Primowicz; E. Zwierkowska,New Series of Resistive Pastes Based on Zn0.B2O3.MoO3Bi2O3.Al2O3 Glass, VISNIK DERZAVNEGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA" - ELEMENTY TEORI TA PRIKLADI TVERDOTLOJ ELEKTRONIKI, 2003, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 400. W. Kalita; W. Sabat; B. Wisz,Wykorzystanie metody momentów do obliczania pasozytniczych parametrów układu ścieżek w strukturach planarnych, 2002, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
 401. W. Kalita; J. Potencki,Technika sensorowa w ośrodku rzeszowskim, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 402. W. Kalita; I. Lopatinsky; A. Petrikova; J. Potencki; W. Sabat; S. Slosarczyk,Bent Multi-Layer LTCC Modules for Sensor Applications, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 403. G. Błąd; D. Klepacki,Modelowanie pól temperatury w grubowarstwowych strukturach sensorowych, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 404. A. Bednarczyk; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; D. Klepacki; J. Potencki; W. Sabat; B. Wisz,Organizacja VII Konferencja Krajowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE COE2002, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 5-8.06., 2002
 405. K. Kuryło,Komputery klasy PC jako źródła sygnałów zakłócających, 2002, Politechnika Poznańska
 406. Z. Hotra; W. Kalita; I. Lopatinsky; Z. Mikitiuk; A. Petrikova; I. Petrovich; J. Potencki; S. Slosarczyk; P. Svasta; W. Wójcik,Fiziczni osnovy elektronnoj techniki, 2002, WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA"
 407. W. Grigoriev; O. Hotra; Z. Hotra; O. Melnyk; D. Proszak-Miąsik,Microelectronic Humidity RC-Sensors on the Basis of Composite Material, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 408. M. Cież; W. Grzesiak; W. Kalita; T. Maj; W. Sabat; W. Zaraska,Selected problems of one-chip microcomputers applications in DC/AC converting circuits, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 409. D. Golański; Z. Hotra; M. Jakubowska; D. Kaliński,Thermal residual stresses in thick film structures resistor on dielectric-FEM analysis, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 410. T. Golec; Z. Hotra; P. Komada; A. Kotyra; A. Smolarz; W. Wójcik,Neural network controller for indyvidual pulverised coal burner, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 411. A. Chamerski; U. Schwarz; B. Wisz; K. Zając,Laboratory circuit to measure small capacity, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 412. Z. Hotra; O. Melnyk; D. Proszak-Miąsik; B. Woś,Dynamic properties of humidity sensor with active layer based on composite material: PVA+Sn, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 413. G. Błąd; Z. Hotra; D. Klepacki; J. Potencki,Transient temperature field in thick-film multilayer structures, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 414. W. Kalita; W. Sabat; D. Sperling; B. Wisz,Using of moment method for parasitic parameters of printed circuits in planar structures, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 415. W. Kalita; B. Koerber; W. Sabat; D. Sperling,Aspects of EMC -evaluation of LIN transceivers, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 416. G. Błąd; D. Klepacki; J. Potencki,Simulation of temperature distribution in thick-film sensors, 2002
 417. G. Błąd; W. Kalita; D. Klepacki; J. Potencki,Thermal modelling of thick-film microcircuits, 2002
 418. M. Gotfryd,Zmniejszanie wpływu nieliniowych odbiorników energii na sieć zasilającą, 2002
 419. W. Grigoriev; Z. Hotra; W. Kalita; O. Melnyk; J. Potencki; W. Wójcik,Mikroelektronni sensory fizicznych veliczin, 2002, LIGA-PRESS, LVOV
 420. G. Błąd; Z. Hotra; D. Klepacki; J. Potencki,Modelling of temperarure field distribution in thick-film sensor structures, 2002
 421. M. Cież; W. Grzesiak; W. Kalita; T. Maj; J. Początek; W. Sabat,Microcomputer equipped sine- and trapezoidal output wave DC/AC inverters - comparison and features, 2002
 422. M. Cież; J. Gandurska; W. Grzesiak; W. Kalita; J. Koprowski; J. Początek; M. Węglarski; K. Witek,High loaded thick-film resistors on steel substrates, 2002
 423. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Modelling of antenna unit total impedance of RFID system reader, 2002
 424. T. Wałach,Properties of some hybrid microcircuit components in aspect of temperature measurements by infrared thermography, 2002
 425. Z. Hotra; D. Proszak-Miąsik; B. Woś,Czujnik wilgotności oparty na strukturze PVA modyfikowanej koloidalną cyną, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 426. G. Błąd; D. Klepacki,Modelowanie pól temperatury w grubowarstwowych strukturach sensorowych, ELEKTRONIZACJA, 2002, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 427. Z. Hotra; W. Kalita; W. Sabat; B. Wisz,Inductive couplings in hybrid microcircuit structures, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ, 2002, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISBN/ISSN: 0321-0499
 428. Z. Hotra; W. Sabat; B. Wisz,Coupling capacities of parallel conducting path in film microcircuit, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ, 2002, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI LWOWSKIEJ, ISBN/ISSN: 0321-0499
 429. K. Kuryło,Wpływ stanów dynamicznych układów napędowych w przepompowniach wody na parametry elektryczne sieci zasilającej, ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 430. Z. Hotra; M. Jakubowska; Z. Szczepański,New Thick Film Materials for Piezoresistive Ceramic Pressure Sensor, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2002, POLITECHNIKA LWOWSKA
 431. Z. Hotra; W. Kalita; A. Petrikova; S. Slosarczyk,Bent Laminated Modules Based on LTCC, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2002, POLITECHNIKA LWOWSKA
 432. W. Kalita; W. Sabat; B. Wisz,Generation Interference During Transmission of Digital Signals in Hybrid Microcircuit, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2002, POLITECHNIKA LWOWSKA
 433. W. Kalita; T. Wałach,Errors in Thermal Imaging of Hybrid Microcircuits Due to Limited Depth of Infrared Camera Focus, 2001, Politechnika Łódzka
 434. W. Kalita; J. Potencki,Activity of the Rzeszów Centre in the Field of Microelectronics and Packaging - Investigations and Production, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 435. M. Gladoun; Z. Hotra; B. Stadnyk,Low-Resistance Thin-Film resistor Based on Re-Cu-Ni System, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 436. Z. Hotra; W. Kalita; I. Lopatinsky,Laser Trimming of Thin-Film Resistors: Increase and Decrease of Resistance Value, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 437. M. Brudnowski; W. Kalita; R. Paliwoda; J. Piotrowski; M. Rzeczkowski; T. Wałach; M. Węglarski,Ultrafast Measurement of Temperature Changes of Microcircuit Components, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 438. D. Klepacki,Modelling of Temperature Distribution in Thick-Film Heater Systems, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 439. G. Błąd,Temperature Field in Thick-Film Multilayer Structure Affected by Local Laser Heating, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 440. W. Kalita; W. Sabat; D. Sperling; B. Wisz,Analysis of Disturbing Signal Propagation in Path System by Real Input Function with Use of FDTD Method, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 441. R. Golyaka; Z. Hotra; I. Humenjuk; W. Kalita,Differential Secondary Transducer for Ion-Selective Field-Effect Transistors, 2001, UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
 442. Z. Hotra; O. Melnyk; D. Proszak-Miąsik,Technology of Thin-Film Resistors with Wide Range of Values on Single Substrate, 2001, UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
 443. Z. Hotra; G. Kozuhar; L. Smerklo,Physical Modelling of Electrical Fields Near Microemiters of the Discharge Radiated Source Electrodes for Photoinform Therapy, 2001, UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
 444. Z. Hotra; D. Klepacki,Thick-Film Gas Sensor as Object of Thermal Analysis, 2001, UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
 445. Z. Hotra; D. Proszak-Miąsik; B. Woś,Humidity Sensor Using Polivinyl Alcohol Doped with Metals in Colloid Phase, 2001, UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
 446. W. Kalita; S. Slosarczyk; M. Węglarski,Convection Mechanism of Heat Transfer in Layer Microelectronic Components, 2001, UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
 447. W. Kalita; W. Sabat; D. Sperling; B. Wisz,Analysis of Propagation of Burst Disturbance in Path System with Use of FDTD Method, 2001, UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
 448. N. Dorosh; O. Hotra; D. Klepacki; H. Kuchmiy,Microelectronic Sensors for Medical-Biological Researches, 2001, UNIVERSITY OF PITESTI, ROMANIA
 449. W. Kalita; J. Potencki; M. Trybus; T. Wałach; M. Węglarski,Non-Conventional Measurement of Thermal Properties of Selected Microelectronic Components, 2001, UNIVERSITY POLITECHNIKE BUCHAREST, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS DEPARTMENTS oraz IEEE
 450. T. Dworak; A. Kowalski; K. Kuryło; W. Malska; J. Rusin; R. Schab; M. Siuta; R. Skawińska-Kot,Organizacja-II Konferencja Naukowo Techniczna "LUMEN'01", Forum Techniki Świetlnej i Systemów Elektroinstalacyjnych, Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki PRz, Myczkowce 31 maj- 02 czerwiec, 2001
 451. K. Kuryło,Zakłócenia w obwodach oświetleniowych pracujących w środowisku przemysłowym, 2001, Politechnika Poznańska
 452. M. Gotfryd,Limits in Boost Power Factor Corrector Operating in Border Line Mode, 2001
 453. Z. Hotra; M. Jakubowska; D. Klepacki,Modelling of Thermal Properties of Thick-Film Resistor on Dielectric Multilayer Substrate, 2001, POLITECHNIKA LWOWSKA
 454. O. Bonchyk; Z. Hotra; S. Kiyak; I. Mohyliak; A. Pokhmurska; W. Proszak; I. Trostynky,Metody intensyfikacji procesów plazmowych dla modyfikacji fizycznych właściwości półprzewodników., 2001, Politechnika Warszawska
 455. W. Grigoriev; Z. Hotra; D. Proszak-Miąsik,Mikroelektroniczne struktury RC w czujnikach wilgotności., 2001, BEL STUDIO SP Z O.O., WARSZAWA
 456. Z. Hotra; i inni; B. Stadnyk,Mikro i optoelektroniczne czujniki w pomiarach procesów cieplnych, 2001, LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
 457. M. Gotfryd,Analiza teoretyczna jednofazowych układów do korekcji współczynnika mocy, 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 458. J. Budżak; O. Hotra; Z. Hotra; W. Kalita; I. Lopatinsky; I. Rarenko,Elementy teorii mikroelektronnih sensoriv, 2001, LIGA-PRESS, LVOV
 459. I. Bolshakova; M. Gladoun; R. Golyaka; Z. Hotra; I. Lopatinsky; J. Potencki; L. Sopilnyk,Mikroelektroni sensorni pristroi magnitovo pola, 2001, WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA"
 460. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,Komputerowy system bezstykowej identyfikacji butli gazowych, ELEKTRONIZACJA, 2001, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 461. Z. Hotra; D. Proszak-Miąsik; B. Woś,Humidity sensor based on modified PVA structure as active element in leakage detection system in autoclave, PROCEEDINGS OF SPIE_, 2001, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 462. Z. Hotra; W. Proszak; P. Stakhira; I. Tokarev,Formation of heterostructure of A3B6 semiconductor compounds by surface laser modification, OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING, 2001, Elsevier
 463. O. Bonchyk; Z. Hotra; S. Kiyak; A. Pokhmurska; W. Proszak; G. Savicki,Surface Modification of Semiconductors by the Action of Laser Radiation, LASERS IN ENGINEERING, 2001, GORDON AND BREACH SCIENCE PUBLISHERS, ISBN/ISSN: 0898-1507
 464. W. Kalita; B. Wisz,Capacitance Calculations for System of Finite Conducting Paths, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2001, POLITECHNIKA LWOWSKA
 465. D. Klepacki,Constructions and Materials for Heater Systems of Thick-Film Gas Sensor, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2001, POLITECHNIKA LWOWSKA
 466. Z. Hotra; W. Kalita; A. Petrikova; S. Slosarczyk,Potentiality of LTCC for Sensor Applications, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 2001, POLITECHNIKA LWOWSKA
 467. W. Kalita; S. Slosarczyk; M. Węglarski,Method of Measurement of Thermal Conductivity of Resistive Layers in Thick-Film Structure, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2001, SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
 468. W. Kalita; M. Węglarski,Dynamic states of temperature in pulse loaded thick-film resistors, SLABOPRUDNY OBZOR, 2001, FACULTA ELEKTROTECHNICKA CVUT, Praha
 469. W. Grigoriev; Z. Hotra; O. Melnyk; D. Proszak-Miąsik,Mikroelektroniczny czujnik wilgotności., VIMIRJUVALNA TECHNIKA TA METROLOGIA, 2001, POLITECHNIKA LWOWSKA
 470. O. Bonchyk; Z. Hotra; S. Kiyak; W. Proszak,Laser technology for submicron-doped layers formation in semiconductors., OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 2001, Elsevier, ISBN/ISSN: 0030-3992
 471. W. Grigoriev; Z. Hotra; O. Melnyk; D. Proszak-Miąsik,The application of the film distributed rc-structures in humidity sensors., ELEKTRONIKA_, 2001, POLITECHNIKA LWOWSKA
 472. W. Kalita; J. Potencki,Adjustment of Temperature Fields in Hybrid Multilayer System, 2000, ANSTI- NATIONAL AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION, ROMANIA
 473. Z. Hotra; D. Klepacki,Some aspects in modelling of physico-chemical properties of semiconductor gas sensors, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 474. W. Kalita; W. Sabat; D. Sperling; B. Wisz,Characteristics of inductive couplings in hybrid microcircuit structures, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 475. G. Błąd; J. Potencki,Dynamic Properties of Thick-Film Laser Power Detector, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 476. W. Kalita; W. Sabat; D. Sperling; B. Wisz,EMC Aspects in Design of Thick-Film Wide-Band Amplifier of Small Signals, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 477. Z. Hotra; W. Proszak; P. Stakhira; I. Tokarev,Formation of Heterostructure of A3B6 Semiconductor Compounds by Surface Laser Modification, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 478. W. Kalita; S. Slosarczyk; M. Węglarski,Influence of Dynamic Temperature States on Degradation Processes in Thick-film Resistors, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 479. Z. Hotra; D. Klepacki,Influence of Heater Geometry and Basic Material on Temperature Field Distribution on Gas Sensor Surface, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 480. G. Błąd; J. Potencki,Koncepcja grubowarstwowego czujnika do pomiaru mocy lasera , 2000, PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH
 481. Z. Hotra; I. Pietrowicz; P. Volodin,Light sensor based on porous silicon, 2000, PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH
 482. Z. Hotra; K. Kamuda; D. Klepacki; J. Sozinski,Optical Method for Control of Thin Film Thickness During Evaporation, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 483. Z. Hotra; P. Stakhira; I. Tokarev,Optoelectronic sensor on the base of InSe semiconductor for mechanical travel controlling, 2000, PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH
 484. Z. Hotra; D. Klepacki; J. Sozinski,Some Applications of Metal_Dielectric_Metal Technology, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 485. O. Bonchyk; Z. Hotra; S. Kiyak; I. Łopatynski; W. Proszak; G. Savicki,Surface Modification of Semiconductors Under the Action of Laser Radiation, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 486. A. Andrushchak; Z. Hotra; M. Kaydan; O. Mus; R. Vlokh,Współczynniki załamania i efekt piezooptyczny w kryształach typu Ca2Pb(C2H5CO2)6, 2000, PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH
 487. W. Kalita; D. Klepacki; L. Wygoda,Wykorzystanie programowalnych struktur z interfejsem ISP w technice sensorowej, 2000, PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH
 488. T. Wałach,Test of Spatial Resolution of Infrared Camera Assigned for Thermal Measurement on Electronic Microcircuits, 2000, RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR HYBRID MICROELECTRONICS AND RESISTORS
 489. W. Kalita; S. Slosarczyk; M. Węglarski,Analysis of temperature dynamic states in thick-film resistor , 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 490. A. Bednarczyk; W. Grigoriev; Z. Hotra; O. Melnyk,Microelectronic humidity sensors on basis of composite materials, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 491. O. Bonchyk; Z. Hotra; S. Kiyak; I. Lopatinsky; A. Pokhmurska,Laser methods of dopant implantation in monolith technology, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 492. Z. Hotra; G. Kozuhar; O. Kozuhar; Z. Mykytyuk; O. Tkachenko,Microelectrode system for an airionic gun of the electrotherapeutic device, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 493. N. Dorosh; Z. Hotra; H. Kuchmiy; L. Smerklo,Reactive ionic etching of substrates for acousto-electronic devices on reflecting lattice, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 494. Z. Hotra; O. Melnyk,Control of humidity in microelectronic circuits, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 495. W. Sabat,Analysis of couplings in path system with use of FDTD method, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 496. G. Błąd; J. Potencki,Simulation method of laser power sensor response dtermination eutic device, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 497. B. Wisz,Capacitive couplings in two-dimensional conducting path system, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 498. Z. Hotra,Optoelectonic devices based on induced cholesteric, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 499. I. Bolshakova; M. Gladoun; R. Golyaka; I. Lopatinsky; J. Potencki,Microelectronic sensors of magnetic field, 2000, UNIVERSITY OF APPLIIED SCIENCES (WH Zwickau), Germany
 500. T. Wałach,Uwarunkowania dokładności termowizyjnych badań mikroukładów hybrydowych, 2000, INSTYTUT TECHNIKI MIKROSYSTEMÓW POLTECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW
 501. W. Kalita; M. Węglarski,Model rezystora grubowarstwowego w badaniach dynamicznych stanów temperatury mikroukładów hybrydowych, 2000, INSTYTUT TECHNIKI MIKROSYSTEMÓW POLTECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW
 502. D. Klepacki; L. Sopilnyk; I. Tokarev,Mikroelektroniczny czujnik CO z wykorzystaniem struktur RC, 2000, PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH
 503. O. Hotra; Z. Hotra; D. Klepacki; I. Łopatynski; I. Tokarev,Sensor gazu, 99063433, 2000, INSTYTUT WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, UKRAINA
 504. Z. Hotra; W. Proszak; P. Stakhira; I. Tokarev,Kształtowanie heterostruktury półprzewodnika typu A3B6 przez powierzchniową modyfikację laserową, 2000, INSTYTUT TECHNIKI MIKROSYSTEMÓW POLTECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW
 505. K. Kuryło,Wykorzystanie analizatora sieci HA-2000 przy pomiarach oddziaływania systemów oświetleniowych na sieć zasilającą, 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 506. R. Hanus; K. Kuryło,Lampy fluoroscencyjne jako źródła wyższych harmonicznych, 2000, ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI PRZ
 507. R. Hanus; K. Kuryło,Oddziaływanie odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą, 2000, ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI PRZ
 508. R. Hanus; K. Kuryło,Modelowanie niestacjonarnych sygnałów stochastycznych, 2000, ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI PRZ
 509. R. Hanus; K. Kuryło,Badanie właściwości dynamicznych przetworników przy zastosowaniu wymuszenia szumowego i funkcji korelacji wzajemnej, 2000, ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI PRZ
 510. J. Bańczik; Z. Hotra; S. Kiyak; W. Proszak,Wielowarstwowe, wieloskładnikowe struktury półprzewodnikowe dla mikroelektroniki kształtowane z wykorzystaniem lasera i technologii cienkich warstw, 2000, INSTYTUT TECHNIKI MIKROSYSTEMÓW POLTECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW
 511. W. Kalita; M. Węglarski; K. Zając,Zastosowanie programowalnych układów logicznych w systemach zdaln. sterowania zespołami napędowymi w sprzęcie gosp. domowego, ELEKTRONIZACJA, 2000, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 512. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita,System ochrony i kontroli dostępu do pomieszczeń, ELEKTRONIZACJA, 2000, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 513. P. Jankowski-Mihułowicz; W. Kalita; B. Wisz,Komputerowy system rejestracji czasu pracy, ELEKTRONIZACJA, 2000, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 514. M. Gotfryd,Output Voltage and Power Limits in Boost Power Factor Corrector Operating in Discontinuous Inductor Current Mode, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2000, IEEE Power Electronics Society, ISBN/ISSN: 0885-8993
 515. Z. Hotra; W. Kalita; G. Kozuhar,Light guide medical devices with a controlled radaiation, PROCEEDINGS OF SPIE_, 2000, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
 516. W. Kalita; S. Slosarczyk; M. Węglarski,Analysis of substrate dimensions on diversification of temeperature field in hybrid microcircuits, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2000, SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
 517. A. Bednarczyk; W. Grigoriev; Z. Hotra; O. Melnyk; D. Proszak-Miąsik,Mikroelektronnyj sensor vologosti, VIMIRJUVALNA TECHNIKA TA METROLOGIA, 2000, DERŻAWNYJ UNIVERSITET "LVIVSKA POLITECHNIKA"
 518. Z. Hotra; W. Kalita,Visokoczutlivi peretvorjuvaczi dla odnokristalnich termosensornich integralnich schem, VISNIK DERZAVNEGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA" - ELEMENTY TEORI TA PRIKLADI TVERDOTLOJ ELEKTRONIKI, 2000, DERŻAWNYJ UNIVERSITET "LVIVSKA POLITECHNIKA"
 519. W. Kalita; J. Potencki,Prospects in development of volume microelectronics structures, VISNIK DERZAVNEGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA" - ELEMENTY TEORI TA PRIKLADI TVERDOTLOJ ELEKTRONIKI, 2000, DERŻAWNYJ UNIVERSITET "LVIVSKA POLITECHNIKA"
 520. Z. Hotra; K. Kamuda,Badanie mikroelektronicznego czujnika wilgotności z kompozytowym materiałem czynnym, _ NIE DOTYCZY, 2000, PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH