tttttt
 1. T. Kossowski; P. Szczupak,Analysis of the electric field distribution in the parallel-plate capacitor designed for testing the immunity of electrical devices to lightning electromagnetic pulse, 2024
 2. R. Davidrajuh; T. Kossowski; S. Samolej,Simulation in the GPenSIM Environment of the Movement of Vehicles in the City Based on Their License Plate Numbers, 2024
 3. D. Kalandyk; B. Kwiatkowski; D. Mazur,CNC Machine Control Using Deep Reinforcement Learning, 2024
 4. M. Kolcun; D. Martinko; D. Mazur; D. Medved,Planning of the Optimal Performance of Household Photovoltaics and Battery Storage within Consideration of Investment Return, 2024
 5. J. Bartman; T. Kwater; B. Kwiatkowski; D. Mazur,An off-line application that determines the maximum accuracy of the realization of reference points from G-code for given parameters of CNC machine dynamics, 2024
 6. G. Drałus; G. Karnas; G. Masłowski,Identification of cloud-to-ground lightning and intra-cloud lightning based on their radiated electric field signatures using different types of neural networks and machine learning classifiers, 2024
 7. G. Drałus; M. Gołębiowski; P. Hawro; P. Krutys; T. Kwater,Comprehensive online estimation of object signals for a control system with an adaptive approach and incomplete measurements, 2024
 8. K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa,Samogasnąca kompozycja żywicy epoksydowej o zwiększonym przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania samogasnącej kompozycji żywicy epoksydowej o zwiększonym przewodnictwie elektrycznym , 2024
 9. R. Markowska; R. Mielnik; Z. Wróbel; R. Ziemba,Electromagnetic Impact of Overhead High-Voltage Lines during Power Transmission on Buried Signaling Cables of the Traffic Control Systems in Modernized Railway Lines, 2024
 10. R. Tailor; L. Bena; D. Mazur; D. Medved,Electric vehicle charging management system in the industrial zone, 2024
 11. D. Mazur; J. Stępień,Interaktywna gra planszowa, 2024
 12. P. Baranski; W. Gajda; G. Karnas; G. Masłowski,Spectral domain analysis of preliminary breakdown pulse train activity during leader electric field signatures of positive cloud-to-ground flash incidents recorded during 2019 thunderstorm season in central part of Poland, 2023
 13. B. Kwiatkowski; B. Pękala; E. Rak; A. Szczur,Sposób optymalizacji czasu pracy obrabiarek sterowanych numerycznie, 2023
 14. G. Dec; D. Mazur; D. Rzońca,Urządzenie zabezpieczające powierzchnie płaskie, zwłaszcza powierzchnie paneli fotowoltaicznych, 2023
 15. J. Bartman; P. Hawro; T. Kwater; B. Kwiatkowski,The look-up algorithm of monitoring an object described by non-linear ordinary differential equations, 2023
 16. D. Borkowska; M. Borkowski,A numerical analysis of the generalised collocation Trefftz method for some 2D Laplace problems, 2023
 17. T. Kossowski; P. Szczupak,Podsumowanie badań komercyjnych bezzałogowych statków powietrznych na pole elektromagnetyczne bliskich wyładowań atmosferycznych, 2023
 18. T. Kossowski; P. Szczupak,Laboratory Tests of the Resistance of an Unmanned Aerial Vehicle to the Normalized near Lightning Electrical Component, 2023
 19. K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa,Stanowisko probierczo-pomiarowe do badań wysokonapięciowych impedancji, rezystywności i odporności materiałów kompozytowych oraz sposób badania wysokonapięciowych impedancji, rezystywności i odporności materiałów kompozytowych, 2023
 20. L. Bena; J. Dzmura; D. Martinko; D. Mazur; D. Medved; M. Oliinyk,Assessing the Effects of Smart Parking Infrastructure on the Electrical Power System, 2023
 21. G. Drałus,Metody śledzenia punktu MPP modułu fotowoltaicznego, 2023
 22. A. Brański; R. Kuras,PZT Asymmetrical Shape Optimization in Active Vibration Reduction of Triangular Plates, 2023
 23. G. Drałus; J. Drałus; J. Kusznier; D. Mazur,Application of Artificial Intelligence Algorithms in Multilayer Perceptron and Elman Networks to Predict Photovoltaic Power Plant Generation, 2023
 24. M. Hubacz; D. Mazur; B. Pawłowicz; M. Salach; M. Skoczylas; B. Trybus,Navigation and mapping of closed spaces with a mobile robot and RFID grid, 2023
 25. D. Kalandyk; B. Kwiatkowski; D. Mazur,Application of Mamdani Fuzzy Logic Inference System to Optimise CNC Machine Motion Dynamics, 2023 Danvers, IEEE
 26. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; A. Smoleń,Innovative Construction of the AFPM-Type Electric Machine and the Method for Estimation of Its Performance Parameters on the Basis of the Induction Voltage Shape, 2022
 27. R. Ziemba,Obliczenia parametrów uziemień na potrzeby ochrony odgromowej, 2022
 28. K. Balawender; R. Brodowski; G. Budzik; J. Cebulski; D. Filip; K. Kroczek; B. Lewandowski; A. Mazur; D. Mazur; M. Oleksy; S. Orkisz; Ł. Przeszłowski; J. Szczygielski; P. Turek,Characterisation of Selected Materials in Medical Applications, 2022
 29. K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; G. Masłowski; D. Mazur; M. Oleksy; R. Oliwa,Methods for Enhancing the Electrical Properties of Epoxy Matrix Composites, 2022
 30. B. Kopchak; M. Koryl; T. Kwater; B. Kwiatkowski; Y. Marushchak; D. Mazur,Approximation of Fractional Order PIλDμ-Controller Transfer Function Using Chain Fractions, 2022
 31. K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; J. Królczyk; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa,A new method to electrical parameters identification of carbon fiber reinforced composites using lightning disturbances corresponding to subsequent return strokes, 2022
 32. T. Kossowski; P. Szczupak,Identification of Lightning Overvoltage in Unmanned Aerial Vehicles, 2022
 33. S. Hajder; G. Masłowski,Measurements and Modeling of Long Continuing Current in the Lightning Protection System of a Residential Building, 2022
 34. S. Hajder,Identyfikacja i ograniczanie przepięć w czasie pracy generatora Marxa w obwodach zasilających układy , 2022
 35. G. Masłowski; R. Ziemba,Fale napięciowe indukowane w liniach elektroenergetycznych pobliskimi wyładowaniami atmosferycznymi, 2022
 36. J. Bartman; T. Kwater; B. Kwiatkowski; D. Mazur,Analiza zborności parametrów odbiorników energii elektrycznej w kontekście bezinwazyjnej identyfikacji urządzeń, 2022
 37. A. Brański; L. Janas; R. Klich; E. Prędka; D. Szynal,Project of Acoustic Adaptation of the Church with a Long Reverberation Time, 2022
 38. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,A New Method for Modeling and Parameter Identification of Positively Charged Downward Lightning Leader Based on Remote Lightning Electric Field Signatures Recorded in the ELF/MF Range and 3D Doppler Radar Scanning Data, 2022
 39. A. Brański; R. Kuras,Asymmetrical PZT Applied to Active Reduction of Asymmetrically Vibrating Beam – Semi-Analytical Solution, 2022
 40. I. Bilyakovskyy; D. Kalandyk; B. Kwiatkowski; O. Makarchuk; D. Mazur; I. Shchur; V. Turkovskyi,Improved Matlab/Simulink model of dual three-phase fractional slot and concentrated winding PM motor for EV applied brushless DC drive, 2022
 41. R. Kuras,Influence of the PZT Actuator Asymmetry on the LQR Control Parameters in the Active Reduction Vibrations of Beams, 2022
 42. M. Borkowski; I. Moldovan,Direct boundary method toolbox for some elliptic problems in FreeHyTE framework, 2021
 43. G. Dec; G. Drałus; B. Kwiatkowski; D. Mazur,Forecasting Models of Daily Energy Generation by PV Panels Using Fuzzy Logic, 2021
 44. J. Bartman; P. Hawro; T. Kwater; D. Mazur,The algorithm of adaptive determination of amplification of the PD filter estimating object state on the basis of signal measurable on-line, 2021
 45. K. Filik; S. Hajder; G. Masłowski,Multi-Stroke Lightning Interaction with Wiring Harness: Experimental Tests and Modelling, 2021
 46. T. Kossowski; Ł. Matuszewski,Non-Real-Time Wireless System for Lightning Effect Measurements, 2021
 47. G. Karnas,Computation of Lightning Current from Electric Field Based on Laplace Transform and Deconvolution Method, 2021
 48. A. Brański; E. Prędka; M. Wierzbińska,Influence of the Plaster Physical Structure on Indoor Acoustics, 2021
 49. T. Kossowski; P. Szczupak,Response of Drone Electronic Systems to a Standardized Lightning Pulse, 2021
 50. D. Mazur; A. Rózowicz; S. Rózowicz; M. Włodarczyk; A. Zawadzki,Assessment of the Impact of Per Unit Parameters Errors on Wave and Output Parameters in a Transmission Line, 2021
 51. A. Czmil; G. Drałus; D. Mazur,Automatic Detection and Counting of Blood Cells in Smear Images Using RetinaNet, 2021
 52. K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa,Testing of Conductive Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Current Impulses Simulating Lightning Effects, 2021
 53. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; B. Kwiatkowski,Optimal Control of a Doubly Fed Induction Generator of a Wind Turbine in Island Grid Operation, 2021
 54. P. Hawro; L. Kasha; B. Kopchak; B. Kwiatkowski; A. Lozynskyy; O. Lozynskyy; Y. Marushchak; D. Mazur; R. Pękala; B. Twaróg; R. Ziemba,Formation of Characteristic Polynomials on the Basis of Fractional Powers j of Dynamic Systems and Stability Problems of Such Systems, 2021
 55. G. Masłowski,Współczesne badania wyładowań piorunowych i ich parametry stosowane w aplikacjach inżynieryjnych, 2021
 56. G. Masłowski,Wybrane zagadnienia badań wyładowań atmosferycznych i ochrony odgromowej, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 57. G. Karnas,Rejestracje zjawisk piorunowych na stacji obserwacyjnej w Rzeszowie, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 58. R. Ziemba,Wpływ parametrów uziemień na skuteczność ochrony odgromowej układów elektroenergetycznych, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 59. T. Kossowski,Światłowodowe systemy rejestracji udarów piorunowych, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 60. P. Szczupak,Strefa zagrożenia wokół kanału piorunowego dla bezpiecznego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym typu dron, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 61. D. Mazur; A. Różowicz; S. Różowicz; M. Włodarczyk; A. Zawadzki,Modelling an induction coil with fractional-order magnetic coupling in an ignition system of internal combustion engines, 2021 [b.m.], IEEE
 62. P. Drygaś; D. Gil; M. Knap; B. Kwiatkowski; B. Pękala,Preference and weak interval-valued operator in decision making problem, 2021 [b.m.], IEEE
 63. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,A novel algorithm for determining lightning leader time onset from electric field records and its application for lightning channel height calculations, 2020
 64. J. Bartman; B. Kwiatkowski; D. Mazur,The quality of data and the accuracy of energy generation forecast by artificial neural networks, 2020
 65. D. Aebisher; D. Bartusik; A. Czmil; D. Mazur,Evaluation of mr relaxation times following trastuzumab treatment of breast cancer cells in a 3d bioreactor, 2020
 66. A. Brański; E. Prędka,Analysis of the Room Acoustic with Impedance Boundary Conditions in the Full Range of Acoustic Frequencies, 2020
 67. T. Kossowski; P. Szczupak,Analysis of the influence of strong magnetic field on unmanned aircrafts, using Helmholtz coil, 2020
 68. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Direct Consideration of Eddy Current Losses in Laminated Magnetic Cores in Finite Element Method (FEM) Calculations Using the Laplace Transform, 2020
 69. G. Masłowski; S. Wyderka,Modeling of Currents and Voltages in the Lightning Protection System of a Residential Building and an Attached Overhead Power Line, 2020
 70. D. Aebisher; D. Bartusik-Aebisher; A. Czmil; D. Mazur,Trastuzumab Efficacy Quantified by Fluorine-19 Magnetic Resonance Imaging, 2020
 71. K. Filik; T. Kossowski,Lightning tests of Unmanned Aircrafts with impulse Generator, 2020
 72. K. Filik; G. Karnas,A low-cost ELF-MF orthogonal sensor and preamplifier dedicated for wide range lightning magnetic field registration, 2020
 73. A. Brański,Sposób tłumienia fali akustycznej oraz moduł refleksyjny tłumika do stosowania tego sposobu, 2020
 74. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka,Selected Aspects of Meshless Method Optimization in the Room Acoustics with Impedance Boundary Conditions, 2020
 75. P. Szczupak,Kalibracja małej anteny pętlowej, 2020
 76. A. Brański,Wybrane zagadnienia informatyki stosowanej, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 77. A. Kocan-Krawczyk,Całkowy opis pola akustycznego w sformułowaniu wariacyjnym silnym; podstawy teoretyczne, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 78. G. Drałus; T. Rak,Programowanie równoległe w hybrydowym środowisku MPI i OpenMP na klastrze serwerów, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 79. G. Drałus; T. Rak,Prognozowanie w horyzoncie jednej godziny produkcji energii przez panel fotowoltaiczny , 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 80. M. Borkowski; R. Kuras,Application of conformal mappings and the numerical analysis of conditioning of the matrices in Trefftz method for some boundary value problems, 2019
 81. M. Bolanowski; G. Budzik; D. Mazur; M. Oleksy; A. Paszkiewicz,Analysis of possible SDN use in the rapid prototyping process as part of the Industry 4.0, 2019
 82. K. Baran; D. Mazur; A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta,Thermal Analysis of the Factors Influencing Junction Temperature of LED Panel Sources, 2019
 83. M. Fitta; L. Karpiński; K. Król; A. Kulińska; M. Scholz; A. Wójcik-Gargula,On the Possibility of Initiating the Proton–Boron Nuclear Fusion Reaction in the Plasma-Focus Device, 2019
 84. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Analysis of axial flux permanent magnet generator, 2019
 85. G. Dec; D. Mazur; D. Rzońca,Urządzenie zabezpieczające powierzchnie płaskie, zwłaszcza powierzchnie paneli fotowoltaicznych, 2019
 86. M. Borkowski; I. Moldovan,On rank-deficiency in direct Trefftz method for 2D Laplace problems, 2019
 87. C. Gobel; M. Gołębiowski,Evaluation of the usability of the Canay’s equivalent circuit diagrams for the calculation of subsynchronous resonances, 2019
 88. A. Czmil; S. Czmil; D. Mazur,A Method to Detect Type 1 Diabetes Based on Physical Activity Measurements Using a Mobile Device, 2019
 89. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Computationally Efficient Method of Co-Energy Calculation for Transverse Flux Machine Based on Poisson Equation in 2D, 2019
 90. B. Kopchak; A. Kushnir; Y. Marushchak,Devising a procedure for the synthesis of electromechanical systems with cascade-enabled fractional-order controllers and their study, 2019
 91. D. Mazur,Opracowanie na podstawie wyników prac B+R modułów wyposażonych w inteligentne metody przetwarzania danych oraz bezrdzeniowe czujniki prądu wykonane w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych na rzecz stworzenia kompleksowego narzędzia optymalizującego koszty i zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych współzasilanych z OZE, 2019
 92. A. Brański; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; D. Szynal,Badanie izolacyjnosci akustycznej od dźwieków powietrznych systemowej więźby dachowej, 2019
 93. T. Kossowski,Odporność wielowirnikowych statków powietrznych na wyładowania atmosferyczne, 2019 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY
 94. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń; Z. Szczerba,Modeling and Analysis of the AFPM Generator in a Small Wind Farm System, 2019 Cham, Springer
 95. M. Dorozhovets; Y. Marushchak; D. Mazur,Operational Estimating of Arcs Voltage of Arc Steel Furnace, 2019 Cham, Springer
 96. R. Hanus; C. Kreischer; D. Mazur,Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer
 97. A. Brański; E. Prędka,Nonsingular Meshless Method in an Acoustic Indoor Problem, 2018
 98. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics, 2018
 99. T. Kossowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Overvoltage induced in overhead power lines by nearby lightning stroke, 2018
 100. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk,A Rough Estimation of Acoustics of the Cuboidal Room with Impedance Walls, 2018
 101. K. Filik; G. Masłowski,Analiza zaburzeń piorunowych indukowanych w modelu wiązki kablowej statku powietrznego, 2018
 102. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski,Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt. \"Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o\" Etap II i IV, 2018
 103. K. Filik; G. Masłowski,Wybrane badania w obszarze ochrony odgromowej i przepięciowej z wykorzystaniem generatora udarów piorunowych dedykowanego do testowania awioniki, 2018
 104. G. Dec; G. Drałus; D. Mazur,One day ahead forecasting of energy generating in photovoltaic systems, 2018
 105. L. Karpiński; J. Mikulski; S. Zakrzewski,Badanie systemu kablowego 220 kV, 2018
 106. D. Mazur; R. Smusz,Operation analysis of a spiral ground heat exchanger functioning as a lower heat source in a pressurizing heat pump, 2018
 107. R. Ziemba,Własności uziemień przy prądach piorunowych , 2018
 108. M. Gołębiowski; M. Hajduk-Stelmachowicz; M. Stelmachowicz,The use of preliminary hazard analysis to assess the risk of damage to the telecommunications wired access network, 2018
 109. A. Kalinowski; G. Kowalski; L. Książek; G. Lisowicz; A. Lisowiec; D. Mazur; P. Wlazło,Planning and Monitoring of Production Output and Electricity Consumption with Consideration of the Production Profile, 2018
 110. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Functional simulation model of the axial flux permanent magnet generator, 2018
 111. M. Gołębiowski; A. Smoleń,Computationally efficient method for determining the most important electrical parameters of axial field permanent magnet machine, 2018
 112. G. Masłowski; R. Ziemba,Analiza zagrożeń przepięciowych powodowanych we wchodzącej do obiektu linii przez pobliskie wyładowania piorunowe, 2018
 113. G. Drałus; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,One day-ahead forecasting at different time periods of energy production in photovoltaic systems using neural networks, 2018 Andrychów, IEEE
 114. M. Gołębiowski,Filtry w obliczeniach strat wiroprądowych w blachach laminowanych rdzeni magnetycznych maszyn elektrycznych, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 115. T. Kossowski,Kompensacja temperaturowa w systemach elektrooptycznych jako metoda redukcji błędu przy pomiarach dużych prądów i wyładowań atmosferycznych, 2018 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY
 116. T. Kossowski,Przetwarzanie sygnału w czasie nierzeczywistym jako metoda niwelowania zakłóceń indukowanych w linii transmisyjnej przy pomiarach dużych prądów, 2018 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY
 117. D. Mazur; A. Smoleń; M. Trojnar,The Analysis of Wind Turbine with Horizontal Rotation Axis with the Use of Numerical Fluid Mechanics, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
 118. M. Gołębiowski; A. Smoleń,Effectiveness Analysis of Small Hybrid Power Plant with Energy Storage, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
 119. K. Leśko; D. Mazur; H. Wachta,Research of Cohesion Principle in Illuminations of Monumental Objects, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
 120. M. Gołębiowski; M. Korkosz; D. Mazur,Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
 121. Z. Flisowski; M. Loboda; G. Masłowski; S. Wojtas,An Outline of Lightning Research Development in Poland, 2018 Piscataway, N.J., IEEE
 122. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,Automated Discrimination of Lightning Stepped Leader Stage from the Power Spectrum Density of the Related Electric Field Recordings, 2018 Piscataway, N.J., IEEE
 123. J. Hickiewicz; G. Masłowski; P. Rataj,Ignacy Moscicki\'s Contribution to Lightning Overvoltage Protection of Power Systems, 2018 Piscataway, N.J., IEEE
 124. W. Malska; D. Mazur,Analiza wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej, 2017
 125. J. Cebulski; R. Chaber; K. Łach; M. Machaczka; D. Mazur; E. Michalak; A. Raciborska; K. Szmuc,Application of infrared spectroscopy in the identification of Ewing sarcoma: A preliminary report, 2017
 126. P. Kielan; D. Mazur; A. Szklarz,BLDC motor control in HiL configuration with the use of Matlab/Simulink software and PLC, 2017
 127. P. Kielan; M. Ludwig; D. Mazur,Modeling and control of Mechatronic Devices via the Internet with the use of the Matlab/Simulink software - on example of the manipulator, 2017
 128. M. Gołębiowski,Improvement of the finite element method equations conditioning for the magnetic field-circuital problems, 2017
 129. M. Gamracki,Budowa i działanie systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, 2017
 130. J. Burek; D. Mazur; Ł. Żyłka,Diagnostic of peripheral longitudinal grinding by using acoustic emission signal, 2017
 131. P. Kielan; D. Mazur; R. Smusz,Analysis of thermal stratified storage tank, 2017
 132. D. Mazur; M. Tybura,Intelligent touch based user authentication, 2017
 133. M. Koryl; D. Mazur,Towards emergence phenomenon in business process management, 2017
 134. B. Kopchak; Y. Marushchak,Побудова регуляторів дробового порядку для електромеханічних систем, 2017
 135. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak,Estimation of Building Form Factor and Calibration of ELF-MF Electric Field Antenna Dedicated to Lightning Measurements, 2017
 136. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka,An influence of the Wall Acoustic Impedance on the Room Acoustics. The Exact Solution, 2017
 137. M. Gołębiowski,Calculation of eddy current and hysteresis losses during transient states in laminated magnetic circuits, 2017
 138. M. Gamracki,Rejestracje piorunowego pola elektromagnetycznego przez stacje systemu BLITZORTUNG, 2017
 139. D. Ficek; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; D. Szteliga; M. Szumski,Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt \"Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o\" etap I i II, 2017
 140. D. Mazur; A. Smoleń,Examination the Robustness of Slip-Ring Induction Motor Drive Controlled by DTC-SVM Metod, 2017
 141. G. Drałus; Z. Gomółka; B. Twaróg; E. Żesławska,Rejestracja i analiza zjawisk szybkozmiennych, 2017
 142. G. Drałus; Z. Gomółka,Prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, 2017
 143. G. Drałus; Z. Gomółka; D. Mazur; A. Smoleń,Seasonal models of energy forecasting in photovoltaic systems using artificial neural networks, 2017 Łódź, Lodz University of Technology Press
 144. K. Czuja; D. Mazur; H. Wachta,Efektywność energetyczna oświetlenia drogowego, 2017 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL
 145. P. Szczupak,Generowanie Impulsów Elektromagnetycznych, 2017 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY
 146. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Autotransformer rectifier circuits with parallel connection without the use of IPT chokes - review, 2017 Nałęczów, IEEE
 147. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Rectifier circuits with magnetically non-coupled chokes, 2017 Nałęczów, IEEE
 148. W. Malska; D. Mazur,Electric energy production in a wind farm - the statistical analysis of measurement results using the time series, 2017 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 149. P. Kalenyuk; B. Kopchak; A. Lozynskyy; O. Lozynskyy; Y. Marushchak; Y. Paranchuk,Synthesis and Research of Electromechanical Systems Described by Fractional Order Transfer Functions, 2017 Kremenchuk, IEEE
 150. M. Bolanowski; D. Mazur; A. Paszkiewicz; D. Strzałka,Opracowanie opinii innowacyjności rozwiązania pn. Ekosystem rozwiązań Asseco WAPRO, 2016
 151. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Measurements and modeling of current impulses in the lightning protection system and internal electrical installation equipped with household appliances, 2016, ELSEVIER SCIENCE SA
 152. M. Borkowski,The scalability of the matrices in direct Trefftz method in 2D Laplace problem, 2016, ELSEVIER SCI LTD
 153. G. Masłowski; R. Ziemba,Measurements and modeling of electromagnetic disturbances in the lightning protection system of the residential building , 2016, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 154. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski; K. Sobolewski,The time and power spectrum density analysis of different lightning components based on electric field waveforms from 2014 thunderstorm season recorded in the south-eastern part of Poland , 2016, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 155. M. Trojnar,Analiza linii długich za pomocą programu LTspice, 2016, Politechnika Poznańska
 156. M. Gołębiowski,Fast control of the six phase asymmetric generator with the 3rd harmonic current injection, 2016
 157. K. Filik; G. Masłowski,Analiza przepięć indukowanych pochodzenia atmosferycznego w systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego, 2016
 158. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic, 2016
 159. A. Kushnir; Y. Marushchak,Математическая модель механизма перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи на основе представления Денавита-Xартенберга, 2016
 160. M. Bolanowski; D. Mazur; A. Paszkiewicz; D. Strzałka,Opracowanie opinii o innowacyjności rozwiązania pn. Systemy diagnostyczne z zastosowaniem mobilnych i stacjonarnych rozwiązań inspekcyjnych, 2016
 161. D. Mazur,Opracowanie opinii o innowacyjności dla firmy InfoSoftware Polska Sp. z o.o., 2016
 162. D. Mazur,Opracownaie opinii o innowacyjności rozwiązania pn. \"Usługa dostępu do platformy integrującej rozproszone zasoby sprzętowe i ludzkie z wykorzystaniem dedykowanego środowiska wysokoprzepustowych sieci teleinformatycznych\", 2016
 163. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności produktu: posadzka Siconofloor ES+, 2016
 164. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności dotyczącej systemów informatycznych wraz z infrastrukturą, 2016
 165. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności usługi montażu niskostratnych przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach HTLS typu ACCC z rdzeniem z włókien węglowych z ciągła rejestrowaną kontrolą naciągu oraz wymiany i montażu przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi z wykorzystaniem bramek wzdłużnych na liniach wysokich i najwyższych napięć z ciągłą rejestrowaną siłą naciągu, 2016
 166. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności usługi budowy sieci optotelekomunikacyjnych z wykorzystaniem lokalizacji elektromagnetycznej w procesie poszukiwania uszkodzeń rurociągów, 2016
 167. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności fotowoltaicznej kolumny oświetleniowej, 2016
 168. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; R. Ziemba,Lightning current distribution in a laboratory model of lightning protection system, 2016
 169. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Investigation of the stator inductances of the expanded Park model and an approach on parameter identification using the evolution strategy, 2016
 170. M. Trojnar,Application of the Multisim program in analysis of the transmission lines, 2016
 171. M. Trojnar,Computer aided analysis of transient states in linear circuits, 2016
 172. M. Koryl; D. Mazur,Emergentne systemy sterowania przepływem pracy, 2016 Gliwice, Politechnika Śląska
 173. M. Trojnar,The application of chosen computer programs in the synthesis of passive one-port circuits, 2016 Gliwice, Politechnika Śląska
 174. M. Trojnar,The application of Qucs program in the analysis of two-port circuits, 2016 Gliwice, Politechnika Śląska
 175. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Distribution of long duration current impulses in a test house lightning protection system and electrical equipment, 2016 Wrocław, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 176. D. Gibalski; P. Karpinski; L. Karpiński; K. Wojtasiewicz,Test set-up to examine electronic circuits\' immunity to nearby flash: Magnetic component of the nearby flash field, 2016 Wrocław, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 177. G. Drałus,Neural networks in modeling of industrial processes, 2016 Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 178. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk,An influence of the walls acoustic impedance and acoustic frequency on the mean acoustic pressure level: Fouriers’s solution, 2016 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
 179. D. Mazur,Wpływ poziomu rozwoju własności intelektualnej na społeczeństwo informacyjne, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 180. M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Rudy,Modelowanie i analiza układów elektromechanicznych metodą elementów skończonych, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 181. D. Mazur; M. Rudy,Modelowanie w systemie NX CAD, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 182. D. Mazur,2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 183. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak,Calibration of electric field antennae operating in the ELF-MF frequency range at the lightning research station in Rzeszow, 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 184. G. Drałus; D. Mazur,Cascade complex systems - Global modeling using neural networks, 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 185. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak; R. Ziemba,Experimental investigation of the effectiveness of lightning protection system, 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 186. M. Guthrie; G. Masłowski; V. Rakov; A. Rousseau; R. Ziemba,High-Frequency Grounding Impedance Measurements at Test Site in Huta Poreby, Poland, 2016 New York (USA), IEEE
 187. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,Power Spectrum Density Analysis of Intra-Cloud Lightning Discharge Components from Electric Field Recordings in Poland, 2016 New York (USA), IEEE
 188. J. Kluska; A. Kubaszek; M. Mazur; W. Posiewała; K. Świder,e-PRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji, 2015
 189. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie rozpływu długotrwałej składowej prądu piorunowego w instalacjach obiektu, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 190. M. Borkowski,2D capacitance extraction with direct boundary methods, 2015, ELSEVIER SCI LTD
 191. D. Borkowska; A. Brański,Effectiveness of nonsingular solutions of the boundary problems based on Trefftz methods, 2015, ELSEVIER SCI LTD
 192. D. Borkowska; A. Brański,Galerkin Versions of Nonsingular Trefftz Method Derived from Variational Formulations for 2D Laplace Problem, 2015, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS
 193. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Discrepancies of the expanded Park equations and parameter identification with evolution strategy, 2015, INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, KATOWICE
 194. M. Gamracki,Propagation of a lightning electromagnetic disturbance over the lossy ground, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 195. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,Sygnatury pola elektrycznego udarów piorunowych otrzymane z nowej stacji detekcyjnej Politechniki Rzeszowskiej, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 196. M. Gamracki,Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 197. B. Kopchak; Y. Marushchak,Analiza modeli całkowania i różniczkowania ułamkowego, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 198. G. Drałus,Poprawa jakości dynamicznego modelu złożonego poprzez zastosowanie interpolowanych danych uczących, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 199. G. Masłowski,Wkład Józefa Hermana Osińskiego w rozwój ochrony odgromowej w Polsce, 2015, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
 200. E. Grabovski; L. Karpiński; V. Krauz; K. Mitrofanov; V. Myalton; M. Paduch; M. Scholz; V. Vinogradov,Study of the Interrelation between the Electrotechnical Parameters of the Plasma Focus Discharge Circuit and the Plasma Compression Dynamics on the PF-3 and PF-1000 Facilities, 2015, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA PUBL
 201. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 202. G. Drałus,Study the Quality of Global Neural Model with Regard to the Local Models of Dynamic Complex System, 2015, SPRINGER - VERLAG
 203. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Thermal Coupling Analysis of the Permanent Magnet Synchronous Generator, 2015, SPRINGER - VERLAG
 204. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; V. Rakov; S. Wyderka; R. Ziemba,Current Impulses in the Lightning Protection System of a Test House in Poland, 2015, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 205. M. Trojnar,Komputerowa analiza obwodów nieliniowych prądu stałego, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 206. Y. Marushchak,Забезпечення стандартних форм розподілу коренів характеристичного рівняння при синтезі електромеханічних систем методом параметричної оптимізації, 2015, \"TECHNICAL\" PUBLISHING HOUSE (KIEV)
 207. M. Gamracki,System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 208. G. Karnas,Time synchronization of electric field measurement and high-speed video registration at the lightning observation station in Rzeszow, Poland, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 209. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Humer; D. Mazur,The gearless, grid-connected, 6-phase asymmetric wind turbine generator system, 2015, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES
 210. K. Buczek; G. Masłowski; D. Strzałka,50th Anniversary of the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Rzeszów University of Technology, 2015, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES
 211. P. Kielan; P. Maciąg; D. Mazur,Building a wireless sensor network with use of RFM 12 modules - data exchange between nodes, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 212. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Comparison of different methods for excitation of synchronous machines, 2015, INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, KATOWICE
 213. M. Trojnar,Zastosowanie źródeł sterowanych w symulacji obwodów nieliniowych prądu stałego, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 214. D. Mazur; M. Rudy; A. Szczepański,The natural frequency analysis of a wind turbine with vertical axes, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 215. A. Szczepański; M. Tybura,Touch screen based user identification, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 216. S. Wyderka; R. Ziemba,Zasady realizacji ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV., 2015
 217. L. Karpiński; M. Scholz; U. Woźnicka,Synteza termojądrowa – przyszłość energetyki, 2015, INFOTECH, GDAŃSK
 218. B. Kopchak; Y. Marushchak,Synthesis of automatic controlsystems by using binomial and butterworth standard fractional order forms, 2015
 219. G. Drałus,The learning problems of global neural models of dynamic complex systems, 2015 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski
 220. L. Gołębiowski; D. Mazur,Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2015 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND
 221. A. Szczepański,Simulation of Grounding Networks in the SES CDEGS Software, 2015 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 222. D. Mazur; Z. Szczerba,Badania wstępne turbiny wiatrowej w konfiguracji pionowej w tunelu aerodynamicznym oraz obliczenia przy użyciu metody DMS, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 223. M. Borkowski,Zastosowanie bezpośredniej metody Trefftza-Herrery w zagadnieniu szacowania macierzy pojemności wzajemnych układu przewodników, 2014, Politechnika Poznańska
 224. M. Gamracki,Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad stratną ziemią, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 225. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Analiza rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i dołączonych instalacjach, 2014, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
 226. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki , 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 227. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 228. G. Karnas; G. Masłowski,Preliminary measurements and analysis of lightning electric field recorded at the observation station in the South-east part of Poland, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 229. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski; K. Sobolewski,Analiza sygnatur pola elektrycznego wyładowań atmosferycznych w rejonie Bieszczad na podstawie kompleksowych pomiarów impulsów fali elektromagnetycznej w paśmie częstotliwości od 0 do 3 MHz wykonanych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym PRz, 2014, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
 230. B. Bienkowska; A. Igielski; J. Kaczmarczyk; L. Karpiński; M. Paducha; R. Prokopowicz; K. Pytel; M. Scholz,Neutron counter based on beryllium activation, 2014, AIP PUBLISHING
 231. R. Ziemba,Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym , 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 232. A. Brański; E. Żołopa,Analytical Determination of Optimal Actuators Position for Single Mode Active Reduction of Fixed-free Beam Vibration Using the Linear Quadratic Problem Idea, 2014, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS
 233. K. Filik,Badanie odporności zespołów awioniki statków powietrznych na narażenia LEMP, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 234. D. Mazur,Wpływ ekscentryczności wirnika oraz rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku na moment zaczepowy oraz elektromagnetyczny generatora wielobiegunowego wolnoobrotowego, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 235. Z. Goryca; M. Korkosz; D. Mazur; R. Rossa; M. Ziółek,Przydatność wybranych programów polowych do obliczania momentu zaczepowego wielobiegowej maszyny z magnesami trwałymi, 2014, BOBRME KOMEL
 236. M. Gołębiowski,Układ turbina wiatrowa - 6 fazowy generator wolnoobrotowy asymetryczny i jego współpraca z siecią energetyczną, 2014, BOBRME KOMEL
 237. L. Gołębiowski; S. Kulig; D. Mazur,Analiza termiczno-dynamiczna generatorów do elektrowni wiatrowych bez przekładni mechanicznej, 2014, BOBRME KOMEL
 238. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 239. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały cz.2. Laboratorium komputerowe, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 240. B. Kopczak; Y. Marushchak,Fractional standard forms for synthesis of elektromechanical systems, 2014, \"TECHNICAL\" PUBLISHING HOUSE (KIEV)
 241. P. Szczupak,Impulsy elektryczne wielkiej mocy z subnanosekundowym czasem narastania, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 242. B. Kopchak; Y. Marushchak,Approximation of fractional order differential-integral controllers by integer order transfer functions, 2014, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
 243. G. Drałus,Study the quality of dynamic global model of chemical complex system, 2014 Warszawa, WYDAWNICTWO SGGW
 244. D. Mazur; M. Mazur,Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 245. K. Baran; G. Masłowski; R. Ziemba,Modeling of surge currents in lightning protection system using ATP-EMTP, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 246. G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Surge Current Distribution in the Lightning Protection System of a Test House Equppied in Electrical and Electronic Appliances, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 247. G. Masłowski; V. Rakov; R. Ziemba,Experimental investigation and modeling of surge currents in lightning protection system, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 248. R. Babiarz; D. Mazur; M. Płodzień; Ł. Żyłka,Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 249. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Inverters operation in rigid and antonomous grid, 2013, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
 250. M. Gołębiowski; C. Kreischer,Monitoring of End Winding Vibrations using Neural Networks, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 251. M. Gołębiowski; D. Mazur,Trójstanowy model Markowa prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 252. M. Trojnar,Internetowe symulatory obwodów elektrycznych, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 253. M. Trojnar,Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeńi zolatorów. Cz. 1. Metody badania zjawisk fizycznych, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 254. M. Trojnar,Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów. Cz. 2. Programy i przykłady obliczeń, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 255. P. Barański; J. Berliński; G. Karnas; G. Masłowski; G. Pankanin,Instrumentation and data analysis process at the new lightning research station in Poland, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 256. J. Bajorek; G. Masłowski; R. Ziemba,Analysis and Identification of Corona Parameters on Overhead Power Lines in Case of Direct Lightning Strikes, 2013, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA
 257. M. Trojnar,Obwody i Sygnały, cz. 1, Zbiór zadań, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 258. J. Cikhardt; L. Karpiński; D. Klir; J. Kortanek; J. Kravarik; P. Kubes; M. Paduch; K. Rezac; M. Scholz; E. Zielinska,Influence of the external magnetic field on pinch evolution and neutron production in plasma-focus discharge, 2013, IOP PUBLISHING LTD
 259. A. Kusznir; Y. Marushchak,Eksperimientalni doslidżienia dwomasowih sistiem modalnogo rieguliuwania z nuliami w pieriedawalnih funkciah obiekta, 2013, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
 260. M. Gołębiowski; D. Mazur,Model dwustanowy prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 261. D. Mazur,The CFD analysis of the vertical Darrieus wind turbine, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 262. D. Mazur,Wyznaczanie obciążeń wirnika turbiny Darrieusa z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 263. D. Mazur,Analiza termiczna generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego przeznaczonego do małych przydomowych elektrowni wiatrowych , 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 264. G. Drałus; G. Masłowski,Sygnały i systemy. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 265. M. Gamracki,Technologia informacyjna. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 266. G. Drałus; A. Szczepański,Wstęp do programowania. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 267. M. Borkowski,Zastosowanie bezpośredniej metody Trefftza-Kupradze w zagadnieniu hierarchicznego szacowania macierzy pojemności, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 268. A. Brański,Effectiveness analysis of the beam modes active vibration protection with different number of actuators, 2013, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS
 269. D. Mazur; R. Szostek,An example of optimizing the size of the queue in the nondeterministic logistic systems, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 270. R. Dmytryshyn,Obliczanie wyznaczników przy analizie obwodów metodą węzłową, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 271. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i instalacji elektrycznej budynku, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 272. D. Mazur,Thermal analysis of the permanent magnet synchronous generator with the use of Ansys Fluent, 2013 Opole, IEEE
 273. A. Brański; L. Leniowska,Postępy akustyki, 2013 Rzeszów, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
 274. A. Brański,Metody numeryczne rozwiązywania zagadnień brzegowych: klasyfikacja i przegląd, 2013 Rzeszów, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 275. D. Mazur,Modelowanie i analiza pracy maszyn SPMSM dla turbin wiatrowych, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 276. D. Mazur,Społeczeństwo informacyjne szukające nowej drogi rozwoju we współczesnym świecie, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 277. G. Drałus,Study the quality of global neural model of chemical complex object, 2013 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski
 278. G. Karnas,Application of modern methods computing geoelectrical models to complex ground structure analysis, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 279. D. Borkowska; M. Borkowski; A. Brański,A comparison of boundary methods based on inverse variational formulation, 2012, ELSEVIER SCI LTD
 280. A. Brański,Modes orthogonality of the mechanical system simple supported beam-actuators-concentrated masses, 2012, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS
 281. G. Masłowski; S. Wyderka, Układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 282. M. Gamracki,Modelowanie matematyczne propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią , 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 283. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne, wydanie II uzupełnione, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 284. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń. cz.2, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 285. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń. cz.1, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 286. R. Ziemba,Computer Simulation of Fast Transients in Railway Systems, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 287. D. Mazur,System monitoringu oddalonych kotłowni, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 288. D. Mazur,Metody optymalnego sterowania falownika przy jego pracy na sieć autonomiczną, 2012, KAPRINT
 289. D. Mazur,Analiza momentu zaczepowego oraz indukcji magnetycznej w szczelinie dla prądnicy synchronicznej metodą MES, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 290. D. Mazur,Obliczenia wytrzymałościowe oraz drgania turbiny typu Darrieus, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 291. D. Mazur,Detection of broken rotor bars in induction motor using Unscented Kalman Filters, 2012, Springer
 292. D. Mazur,Optymalne sterowanie falownika przy jego pracy na sieć systemu energetycznego, 2012, BOBRME KOMEL
 293. G. Drałus,Complex Neural Models of Dynamic Complex Systems: Study of the Global Quality Criterion and Results, 2012, Springer
 294. G. Masłowski; V. Rakov,Review of recent developments in lightning channel corona sheath research, 2012, ELSEVIER SCIENCE INC
 295. J. Bajorek; B. DeCarlo; L. Li; G. Masłowski; V. Rakov; S. Wyderka; R. Ziemba,Experimental Investigation and Numerical Modeling of Surge Currents in Lightning Protection System of a Small Residential Structure, 2012, BENTHAM SCIENCE PUBL LTD
 296. L. Gołębiowski; J. Lewicki,Układy elektromagnetyczne w energoelektronice, 2012, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 297. L. Gołębiowski; S. Kulig,Metody numeryczne w technice, 2012, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 298. G. Masłowski,Lightning observation station at the Rzeszow University of Technology, Poland, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 299. M. Gołębiowski,Optymalne sterowanie kilku falowników przy ich równoległej pracy na sieć autonomiczną, 2012, BOBRME KOMEL
 300. D. Mazur,Simulation and optimization of control parameters in energy hybrid filter, 2012, EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGIES, ENVIRONMENT AND POWER QUALITY (SPAIN)
 301. T. Binkowski; P. Bogusz; K. Buczek; R. Jakubowski; M. Korkosz; A. Majka; G. Masłowski; A. Mazurkiewicz; M. Orkisz; W. Posiewała; A. Powrózek; J. Prokop; R. Smusz; D. Sobczyński; S. Wyderka; P. Wygonik,Hybrydowy zespół napędowy do bezpilotowego aparatu latającego, 2012
 302. G. Drałus,Study the quality of global neural model with regard to local models of chemical complex system, 2012 Rzeszów, ITHEA
 303. R. Dmytryshyn,O wyczyslienii miery obuslowliennosti matricy, 2012 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
 304. L. Gołębiowski; B. Kopeć,Rzeszowski oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - historia i działalność, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 305. A. Brański; G. Lipiński,Analytical determination of the PZT\'s distribution in active beam vibration protection problem, 2011, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS
 306. A. Brański; S. Szela,Evaluation of the active plate vibration reduction by the parameter of the acoustic field, 2011, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS
 307. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 308. R. Dmytryshyn; M. Gołębiowski; W. Posiewała; M. Trojnar,Obwody i Sygnały cz. 1, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 309. A. Szczepański; M. Trojnar,Teoria obwodów i sygnałów. Symulacja komputerowa., 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 310. L. Gołębiowski; M. Humer; S. Kulig,Reduzierung der Turbosatzbeanspruchungen durch den Einbau des Kraftwerksentkupplungsschutzes, 2011, VGB POWERTECH E.V. (ESSEN)
 311. G. Masłowski; M. Miki; V. Rakov,Some Inferences From Radial Electric Fields Measured Inside the Lightning-Channel Corona Sheath, 2011, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 312. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Elektroniczna filtracja prądu wyprostowanego, 2011, BOBRME KOMEL
 313. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Prostownik 24-pulsowy z dławikami niesprzężonymi, 2011, BOBRME KOMEL
 314. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Filtr UKF w diagnostyce wirnika silnika asynchronicznego, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 315. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Sterowanie prostowników jedno- i trójfazowych typu Power Factor Correction (PFC), 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 316. L. Gołębiowski; J. Lewicki,Asymetryczne i odkształcone funkcje przebiegów elektromagnetycznych w transformatorach prostownikowych, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 317. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Możliwości sterowania maszyną IPM wraz z ograniczeniami, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 318. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Zmniejszanie harmonicznych w układach prostowniczych, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 319. G. Masłowski,Analiza wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony odgromowej, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 320. M. Gołębiowski; D. Mazur,Calculating the main and leakage inductance matrix of the 3-column 15-winding autotransformer, 2011, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES
 321. M. Gołębiowski; D. Mazur,Measurement and calculation of 3-column 15-winding autotransformer, 2011, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES
 322. A. Brański,An Optimal Distribution of Actuators in Active Beam Vibration – Some Aspects, Theoretical Considerations, 2011, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA
 323. D. Mazur,Bezśladowe Filtry Kalmana oraz analiza falkowa maszyny asynchronicznej z ekscentrycznością wirnika i pękniętymi prętami wirnika, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 324. D. Mazur; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania uzębień metodą Nilesa z zastosowaniem sygnału emisji akustycznej, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP
 325. M. Orkisz; W. Posiewała; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Simple model of a hybrid-electric propulsion systemfor an unmanned aerial vehicle, 2011, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH
 326. G. Masłowski,Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami., 2011, WYDAWNICTWA AGH
 327. R. Dmytryshyn,O tocznosti wyczislenia opredielitiela matricy Gilberta, 2011 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
 328. M. Borkowski; A. Brański,Estimate of the effectiveness of the circular element in BEM and FEM, 2010, ELSEVIER SCI LTD
 329. M. Borkowski; A. Brański; S. Szela,The idea of the selection of PZT-beam interaction forces in active vibration protection problem, 2010, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS
 330. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - wybór układu do badań, 2010, BOBRME KOMEL
 331. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu prądowym, 2010, BOBRME KOMEL
 332. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu napięciowym, 2010, BOBRME KOMEL
 333. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - symulacje i pomiary, 2010, BOBRME KOMEL
 334. G. Drałus,The Investigating of Influence of Quality Criteria Coefficients on Global Complex Models, 2010, SPRINGER-VERLAG BERLIN
 335. M. Trojnar,Technologia informacyjna. Ćwiczenia. Wybrane zagadnienia., 2010, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 336. M. Trojnar,Blog jako przestrzeń wymiany informacji, 2010, Instytut Badań Edukacyjnych
 337. A. Brański; S. Szela,Quasi-optimal PZT distribution in active vibration reduction of the triangular plate with P-F-F boundary conditions, 2010, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH
 338. J. Bajorek; M. Korzeniowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Application of EMTP-RV Control Devices in Surge Arrester Modeling, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 339. M. Gamracki,Modelowanie matematyczne zjawiska wnikania pola elektromagnetycznego do stratnej ziemi, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 340. G. Masłowski,Prowokowane wyładowania atmosferyczne i ich parametry, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 341. G. Masłowski,Współczesne trendy w modelowaniu wyładowań atmosferycznych - teoria i zastosowania, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 342. J. Bajorek; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie efektywności urządzenia piorunochronnego niewielkiego obiektu budowlanego, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 343. J. Bajorek; P. Barański; G. Masłowski,Distant Electric Field Caused by Cloud to Ground Lightning, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 344. G. Masłowski,Corona current concept in lightning return-stroke models of engineering type, 2010, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES
 345. G. Masłowski,Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami, 2010, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 346. M. Trojnar,Internetowe generatory stron na urządzenia mobilne, 2010, PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE
 347. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Metoda Lagrange’a w rozwiązywaniu układów ze sprzężeniami – automatyczne wykrywanie niezależnych oczek, część pierwsza, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 348. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Metoda Lagrange’a w rozwiązywaniu układów ze sprzężeniami – zastosowanie do układu prostowniczego „clean power”, część druga , 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 349. R. Dmytryshyn,Wirtualnaja laboratoria dla analiza i optymizacji aktiwnogo filtra., 2010 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
 350. R. Dmytryshyn,Virtual Laboratory for Education in the Area of Electrical Engineering, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 351. G. Drałus; J. Świątek,Static and dynamic complex models: comparison and application to chemical systems, 2009, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
 352. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; J. Lewicki; D. Mazur,Indukcyjności rozproszenia transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych, 2009, BOBRME KOMEL
 353. Z. Wróbel; R. Ziemba,Computer modelling of the railway electric traction caused by fast surges [w:] Modern Electric Traction, Power Supply (edited by K.Karwowski, A.Szeląg), 2009, Politechnika Gdańska
 354. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Sterowanie silnikiem synchronicznym z wewnętrznymi magnesami stałymi IPMS uwzględniające ograniczenia, 2009, BOBRME KOMEL
 355. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator trójkolumnowy wielouzwojeniowy dla układów prostowniczych clean power, 2009, BOBRME KOMEL
 356. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Modelowanie macierzy indukcyjności transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D), 2009, BOBRME KOMEL
 357. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Schemat zastępczy obwodu magnetycznego głównego transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych, 2009, BOBRME KOMEL
 358. G. Masłowski; V. Rakov,New Insights Into Lightning Return-Stroke Models with Specified Longitudinal Current Distribution, 2009, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 359. G. Masłowski; V. Rakov,Dynamics of Lightning Channel Corona Sheath Predicted by Return-Stroke Models with Specified Longitudinal Current Distribution, 2009, INSTYTUT GEOFIZYKI PAN
 360. P. Barański; G. Masłowski,Natural Lightning Channel Evolution Obtained From High-Speed Digital Video Camera Recordings, 2009, INSTYTUT GEOFIZYKI PAN
 361. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Określenie parametrów schematu zastepczego autotransformatora w prostowniku 18-pulsowym typu clean power, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 362. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Application of EMTP-RV control devices in lightning overvoltage simulations, 2009, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 363. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Skrypt uczelniany dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Obwody i sygnały., 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 364. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Zbiór zadań, 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 365. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 366. Z. Wróbel; R. Ziemba,Symulacja przepięć atmosferycznych w układach linii potrzeb nietrakcyjnych, zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym, 2009, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
 367. A. Brański; S. Szela,Improvement of effectiveness in active triangular plate vibration reduction, 2008, POLISH ACAD OF SCIENCES
 368. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Modeling of corona for HV transmission lines in ATP-EMTP package. Computer Applications in Electrical Engineering, Monograph of Poznan University of Technology, Poznań 2007 (wydrukowano w 2008r.). , 2008, POLI-GRAF-JAK
 369. G. Drałus,Global models of dynamic complex systems - modelling using the multilayer neural networks (druk w 2008r)., 2008, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 370. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Macierz indukcyjności rozproszenia transformatorów wielouzwojeniowych trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D), 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 371. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,3D FEM Model of the Induction Machine - Calculating Axial Flux , 2008, BOBRME KOMEL
 372. A. Szczepański; M. Trojnar,Programy multimedialne i zasoby internetu w dydaktyce przedmiotu \"Satelitarne systemy nawigacyjne\", 2008, CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA
 373. A. Szczepański; M. Trojnar,Wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint® w dydaktyce przedmiotu \"GSM i systemy komórkowe trzeciej generacji\", 2008, CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA
 374. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Rezystancja [R] i macierz indukcyjności rozproszenia [L?] trójkolumnowego, 15 uzwojeniowego autotransformatora w estymacji dualnej Kalmana, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 375. W. Posiewała,Zastosowanie autotransformatora i modulacji w obwodzie prądu stałego do modernizacji stacji prostownikowej, 2008, EMI - PRESS
 376. Z. Wróbel; R. Ziemba,Modelowanie elementów sieci trakcyjnej w analizie zagrożeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym powodowanych przepięciami atmosferycznymi, 2008, EMI - PRESS
 377. Z. Wróbel; R. Ziemba,Zastosowanie programu EMTP-ATP w analizie zagrożeń przepięciowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 2008, EMI - PRESS
 378. M. Gamracki; Z. Wróbel; R. Ziemba,Szacowanie zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych, 2008, EMI - PRESS
 379. Z. Wróbel; R. Ziemba,Modelowanie przepięć atmosferycznych jako źródeł zakłóceń w układach zasilania odbiorów nietrakcyjnych, 2008, EMI - PRESS
 380. M. Dobrucki; B. Gierczak; S. Jarochowicz; A. Kotowicz; H. Małek; A. Mazur; D. Mazur; M. Mazurkiewicz; T. Pop; G. Telega; K. Zajkiewicz,Impact of food advertising on food purchases by students in primary and secondary schools in south-eastern Poland, 2008, CABI PUBLISHING
 381. J. Bajorek; B. DeCarlo; J. Jerauld; D. Jordan; G. Masłowski; V. Rakov; K. Rambo; G. Schnetzer; J. Schoene; M. Uman; S. Wyderka,Testing of Lightning Protective System of a Residential Structure: Comparison of Data Obtained in Rocket-triggered Lightning and Current Surge Generator Experiments, 2008, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA
 382. J. Bajorek; M. Korzeniowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Modeling of Nonlinear Elements during Lightning Overvoltage Simulations (Extended Paper), 2008, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA
 383. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody Elektryczne, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 384. A. Brański; S. Szela,On the quasi optimal distribution of PZTs in active reduction of the triangular plate vibration, 2007, KOMITET AUTOMATYKI I ROBOTYKI PAN
 385. M. Gołębiowski; J. Lewicki,Metody obliczania indukcyjności rozproszeń autotransformatorów wielouzwojeniowych, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 386. G. Masłowski; V. Rakov,Equivalency of lightning return stroke models employing lumped and distributed current sources, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 387. D. Mazur; N. Mazur,Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej, 2007, WYDAWNICTWO OŚWIATOWE FOSZE, RZESZÓW
 388. G. Masłowski; R. Ziemba,Modelowanie przepięć atmosferycznych w liniach elektroenergetycznych z uwzględnieniem kanału pioruna, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 389. A. Szczepański; M. Trojnar,GPS navigation in the NMEA Standards, 2007, Politechnika Poznańska
 390. M. Gamracki,Modelowanie zjawiska wnikania piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego do stratnej ziemi, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 391. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Magnetic non-linearity in 3D FEM models of the electric machines, 2007, Politechnika Poznańska
 392. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Obliczenia do diagnostyki uszkodzeń maszyny asynchronicznej za pomocą FEM, 2007, DOM WYDAWNICZY MEDIUM
 393. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Voltages in the Shaft of the Induction Motor in 3D FEM Formulation, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 394. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Models of Multipulse Electrical Energy Converters with Multiwinding, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 395. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne cz. 2 i 3, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 396. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Modeling of corona for HV transmission lines in ATP-EMTP package. Computer Applications in Electrical Engineering, Monograph of Poznan University of Technology (wydruk w 2008r.), 2007, POLI-GRAF-JAK
 397. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Analysis of back-flashover in high voltage transmission line using ATP-EMTP, 2006, Politechnika Poznańska
 398. G. Masłowski,Electrical structure of the lightning-channel corona sheath, 2006, UNIVERSITY OF FLORIDA, GAINESVILLE, USA
 399. G. Masłowski; V. Rakov,A study of the lightning channel corona sheath, 2006, American Geophysical Union
 400. W. Posiewała,Zastosowanie Jabbera w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2006, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 401. R. Ziemba,Wykorzystanie narzędzi CASE na kierunku informatyka, 2006, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 402. E. Birówka; T. Drabek; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Patent PL 192086 B1 \"Przełączalny silnik elektryczny\", 2006, URZĄD PATENTOWY, WARSZAWA
 403. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 404. M. Chuchla; J. Dudek; A. Mazur; D. Mazur; T. Pop,Biological risk factors of obesity in schoolchildren with mental retardation from South-East Poland, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP
 405. A. Szczepański; M. Trojnar,Podstawy elektrotechniki IV. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 406. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody elektryczne. Symulacja komputerowa wybranych zagadnień, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 407. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 408. M. Chuchla; J. Dudek; J. Franus; A. Mazur; D. Mazur; M. Ostański; T. Pop,Obesity prevalence in schoolchildren with mental retardation from South-East Poland, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP
 409. M. Jonkisz; A. Mazur; D. Mazur; M. Podgórski; T. Pop,Social risk factors of obesity in schoolchildren with mentalretardation from South-East Poland, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP
 410. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Noga; J. Skwarczyński,Strumień osiowy w modelu 3D MES maszyny indukcyjnej, 2006, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH
 411. D. Mazur; A. Smykla,Modelowanie i symulacja złożonych struktur przestrzennych, 2006, AGENDA WYDAWNICZA SIMP
 412. M. Korkosz; D. Mazur,Operation of the Switched Reluctance Motor at Continuous Conduction of Phase Current, 2006, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA
 413. D. Mazur,Simulating and measurements of the stator currents and torque in induction motors with rotor eccentricity, 2006, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA
 414. B. Gierczak; S. Jarochowicz; A. Kotowicz; H. Małek; A. Mazur; D. Mazur; M. Mazurkiewicz,Overweight and obesity risk factors in children and teenagers presentat Schools of South East Poland, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP
 415. A. Brański,Numeryczne metody rozwiązywania akustycznych zagadnień brzegowych, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
 416. J. Bajorek; M. Gamracki,On the exponential model of standard voltage surge, 2005, Politechnika Białostocka
 417. J. Bajorek; G. Drałus,Podstawy Elektrotechniki III, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 418. R. Dmytryshyn,The Graph of Numerator of Polynomial Admittance, 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 419. R. Dmytryshyn,Multimedial Presentation Feussner\'s Method, 2005, POLITECHNIKA LWOWSKA
 420. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Analityczna metoda Gaussa, 2005, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 421. M. Gamracki,Multi-exponential model of lightning stroke current, 2005, Politechnika Białostocka
 422. L. Gołębiowski,Analiza falkowa przebiegów maszyny asynchronicznej, 2005, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 423. M. Gołębiowski,Porównanie metod obliczania indukcyjności rozproszeń autotransformatorów wielouzwojeniowych pod kątem ich wykorzystania w obliczeniach symulacyjnych wielopulsowych przekształtników energoelektronicznych, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
 424. G. Masłowski,Implementation of the lightning engineering return-stroke models during full-wave frequency domain calculations, 2005, Politechnika Białostocka
 425. G. Masłowski,Wyładowania atmosferyczne sztucznie inicjowane i ich zastosowanie w ochronie odgromowej, 2005, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 426. G. Masłowski,Influence of lightning channel tortuousity and branches on a magnetic field distribution, 2005
 427. R. Ziemba,Analiza wpływu uwarstwienia gruntu na właściwości uziemień, 2005, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 428. M. Trojnar,Projektowanie filtrów w programie Ansoft Designer SV, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 429. M. Trojnar,Analiza filtrów w programie Simplorer SV, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 430. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora. Wpływ zabrudzenia pierwszego klosza na rozkład natężenia pola elektrycznego, 2005
 431. M. Trojnar,Wykorzystanie zasobów Internetu w dydaktyce elektrotechniki, 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 432. M. Trojnar,Naukowe i dydaktyczne zastosowanie ogólnodostępnych programów firmy Ansoft w: \"Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice\" (redaktor naukowy Paweł Rolicz), 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 433. M. Trojnar,Komputerowa symulacja izolatora wysokiego napięcia. Wpływ zabrudzenia izolatora na rozkład natężenia pola elektrycznego w: \"Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice\" (redaktor naukowy Paweł Rolicz), 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 434. A. Szczepański; M. Trojnar,Sygnały i Systemy. Laboratorium mikrokomputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 435. A. Szczepański; M. Trojnar,Podstawy elektrotechniki IV. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 436. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Zbiór zadań, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 437. R. Dmytryshyn,Graf czislitelia polimialnoj prowodimosti, 2005, POLITECHNIKA LWOWSKA
 438. K. Buczek; A. Bylica; L. Gołębiowski; R. Hanus; W. Malska; V. Tchaban,Organizacja konferencji:10-th International Modelling School of AMSE-UAPL, Lviv State Technical University, Alushta, 12-17 September, 2005
 439. D. Mazur,Zastosowanie systemów informaycznych w medycynie-bioinformatyka, 2005, Uniwersytet Rzeszowski
 440. D. Mazur,Systemy informatyczne wspomagające prcesy medyczne, 2005, Uniwersytet Rzeszowski
 441. M. Trojnar,Distribution of electric field intensity at the surface of insulator covered by dirt layer on the basis of computer simulation, 2004
 442. A. Brański,Analiza rozwiązania akustycznego zagadnienia brzegowego wyprowadzonego metodą BEM, 2004, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
 443. M. Gołębiowski; J. Lewicki,Wpływ indukcyjności rozproszeniowych autotransformatorów zasilających przekształtniki AC/DC na odkształcenia prądów sieciowych, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 444. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne, cz. 2 i 3, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 445. A. Kubaszek,Time Domain Repetitive Analysis of Analog Circuits with Transmission Lines, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 446. R. Dmytryshyn; B. Rodanski,Symbolic Analysis of Linear Circuits with the Determinant Tree Diagram, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 447. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Symbolic Node Reduction of Linear Circuits Containing Polynomial Admittances, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 448. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium mikrokomputerowe - Wydanie II poprawione, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 449. A. Szczepański; M. Trojnar,Sygnały i Systemy. Laboratorium mikrokomputerowe. Instrukcje do ćwiczeń., 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 450. M. Trojnar,Calculations of electric field and potential distribution at the surface of insulator with contamination layer by using Maxwell SV program in „Computer Applications in Electrical Engineering” Part I , 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 451. M. Trojnar,Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni zabrudzonego izolatora na podstawie symulacji komputerowych, 2004, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 452. M. Trojnar,Wpływ warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatora na rozkład natężenia pola elektrycznego na podstawie symulacji komputerowych, 2004, Politechnika Częstochowska
 453. M. Trojnar,Zastosowanie programu Maxwell 2D/3D w obliczaniu pól izolatorów, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 454. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora - rozkłady potencjału wzdłuż pierwszego klosza przy elektrodzie wysokonapięciowej, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 455. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora - rozkłady natężenia pola elektrycznego wzdłuż pierwszego klosza przy elektrodzie wysokonapięciowej, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 456. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Procedura dzielenia wielomianów bez reszty w metodzie redukcji wielomianowej, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 457. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Analiza symboliczna obwodów liniowych z wielomianowymi admitancjami, 2004, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH
 458. E. Gąsior-Antos; L. Gołębiowski,Wykorzystanie programów WinQSB i Solver Excela do analizy i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, 2004, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 459. G. Drałus,Zastosowanie metody wewnętrznej funkcji kary w algorytmie uczenia sieci neuronowych modelujących złożony obiekt chemiczny, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 460. G. Drałus,Modeling of Dynamic Nonlinear Complex Systems Using Neural Networks, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 461. W. Posiewała,Open Source jako alternatywne mozliwości rozwoju systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, 2004, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 462. L. Gołębiowski; D. Mazur,Wyższe harmoniczne momentu i prądu silnika asynchronicznego w funkcji prędkości obrotowej, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 463. J. Bajorek; M. Gamracki,On the Computer Simulations of LEMP Propagation in „Computer Applications in Electrical Engineering” Part I , 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 464. J. Bajorek; M. Gamracki,Dobór parametrów FFT-IFFT w symulacjach propagacji piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 465. J. Bajorek; M. Gamracki; G. Masłowski,Lightning Coupling to Overhead and Buried Conductors as Frequency Response Function of the System, 2004, SOCIETE DE L\'ELECTRICITE, DE L\'ELECTRONIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE I\'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 466. J. Bajorek; M. Gamracki; G. Masłowski,Effectiveness of FFT-IFFT Procedures in Digital Simulations of Lightning Electromagnetic Disturbances, 2004, VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 467. R. Dmytryshyn,Wyznacznik macierzy admitancji obwodu ze źródłami napięcia, 2004, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH
 468. R. Dmytryshyn,Animacja algorytmu generowania wzoru transmitancji obwodu wg algorytmu Feussnera, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 469. R. Dmytryshyn,Metoda Feussnera w elektrotechnice i informatyce, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 470. R. Dmytryshyn; W. Filaretow,Generowanie obwodowych wyznaczników na podstawie binarnego drzewa wzoru (j. ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 471. R. Dmytryshyn; W. Filaretow; D. Szein,Nullorowo-unistorowa analiza obwodów ze wzmacniaczami operacyjnymi (j.ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 472. R. Dmytryshyn,Macierzowe oraz obwodowe wyznaczniki (j.ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 473. M. Grzywa; E. Małecka-Tendera; A. Mazur; D. Mazur,Overweight and obesity prevalence in school children and adolescents from Southeast of Poland, 2004, KARGER MEDICAL AND SCIENTIFIC PUBLISHERS
 474. M. Grzywa; E. Małecka-Tendera; A. Mazur; D. Mazur,Prevalence of impaired glucose tolerance in overweight and obese children and adolescents in the South-East Poland, 2004, NATURE PUBLISHING GROUP
 475. G. Masłowski,Some Aspects of Numerical Modeling of Lightning Return Stroke Current Based on Antenna Theory, 2004, SOCIETE DE L\'ELECTRICITE, DE L\'ELECTRONIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE I\'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 476. J. Bajorek; G. Masłowski,Modelowanie systemów ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 477. D. Mazur; M. Trojnar,Zastosowanie systemów ANSYS i MSC/PATRAN w symulacji izolatorów, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 478. M. Trojnar,Analiza wpływu zabrudzeń na straty mocy przy powierzchni izolatora przy zastosowaniu multidyscyplinarnego programu metody elementów skończonych ANSYS, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 479. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of induction motors with air-gap eccentricity by FEM, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 480. D. Mazur; M. Trojnar,3D vibration and stress analysis of insulators, 2003
 481. D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of electrical and mechanical phenomena in induction motors with air-gap eccentricity, 2003
 482. D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of electrical and mechanical phenomena in insulators, 2003, Politechnika Śląska
 483. D. Mazur; M. Trojnar,Zastosowanie programu Maxwell SV w analizie rozkładu potencjału i natężenia pola w obszarze izolatora, 2003, Politechnika Częstochowska
 484. A. Skopec; M. Trojnar,Modelowanie matematyczne warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatora, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 485. A. Szczepański,Symbolic Nodal Analysis of Linear Circuit Based on Polynomial Reduction Method, 2003
 486. A. Szczepański,Zastosowanie metody redukcji wielomianowej do generacji transmitancji obwodów elektrycznych z elementami symbolicznymi, 2003, Politechnika Częstochowska
 487. G. Masłowski; R. Ziemba,The magnetic field attenuation inside a structure with an unscreened window for the case of direct and nearby lightning strikes, 2003, SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH
 488. J. Bajorek; G. Drałus; E. Gąsior-Antos; L. Gołębiowski; G. Masłowski; W. Posiewała; R. Ziemba,Systemy informacyjne zarządzania jako specjalność kierunku Informatyka na Politechnice, 2003, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 489. M. Gamracki; G. Masłowski,Protection of Structures against LEMP, 2003, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 490. G. Masłowski,Analysis of Lightning Return Stroke Models Based on Antenna Theory, 2003, Politechnika Białostocka
 491. G. Masłowski; R. Ziemba,Badanie oddziaływania prądu piorunowego na przewody podziemne, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 492. G. Drałus; J. Świątek,A Penalty Function to Obtain Satisfactory Local Models of Complex Systems, 2003, PHYSICA-VERLAG A SPRINGER- VERLAG COMPANY
 493. J. Bajorek; M. Gamracki,Komputerowe modelowanie propagacji piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2003, Politechnika Poznańska
 494. J. Bajorek; M. Gamracki,Model of a lightning electromagnetic disturbance as a spatial system input/output relation, 2003, Politechnika Śląska
 495. J. Bajorek; M. Gamracki,Modelowanie sprzężenia piorunowego zaburzenia elektromagnety-cznego z przewodem linii transmisyjnej nad stratną ziemią, 2003, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 496. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Konwertowanie wzoru z odwrotnej notacji polskiej do nawiasowej z uwzględnieniem admintancji i impedancji elementów, 2003, Politechnika Poznańska
 497. R. Dmytryshyn,Analiza obwodów liniowych metodą Feussnera, 2003, Politechnika Śląska
 498. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w odwrotnej notacji polskiej do animacji wykresów transmitancji obwodów, 2003, Politechnika Śląska
 499. R. Dmytryshyn,Symbolic Nodal Analysis of Circuit Containing VCVS, 2003, Politechnika Warszawska
 500. R. Dmytryshyn,Generation of Symbolic Off-diagonal Cofactors for a Transfer Function Analysis, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 501. R. Dmytryshyn,Wykorzystanie drzewa binarnego do analizy symbolicznej obwodów elektronicznych, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 502. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Generowanie wzoru symbolicznego metodą redukcji wielomianowej, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 503. M. Gołębiowski,Wpływ rozmieszczenia uzwojeń w oknie autotransformatora na wyższe harmoniczne prostownika 18-pulsowego, 2003, Politechnika Gdańska
 504. M. Trojnar,Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni zabrudzonego izolatora na podstawie symulacji komputerowych, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 505. D. Mazur; M. Trojnar,Modelowanie zjawisk elektrostatycznych i mechanicznych w izolatorach, 2002
 506. J. Bajorek; R. Ziemba,Modele obliczeniowe i symulacje komputerowe piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2002, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 507. R. Dmytryshyn,Analiza obwodów aktywnych za pomocą szablonów unistorowych, 2002, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 508. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Multimethodical Approach and Generation of Sequence of Expressions for Acceleration of Repetitive Analysis of Analog Circuits, 2002, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS
 509. G. Drałus; J. Świątek,Global modelling of complex systems by neural networks, 2002, MASANORI SUGISAKA AND HIROSHI TANAKA
 510. G. Drałus; J. Świątek,Sieci neuronowe w modelowaniu złożonego obiektu chemicznego, 2002
 511. G. Masłowski,Ochrona urządzeń technicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - LEMP, 2002, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 512. M. Trojnar,Zastosowanie metody różnic skończonych w analizie wpływu zabrudzeń na rozkład potencjału i natężenia pola na powierzchni izolatora, 2002
 513. D. Mazur; M. Trojnar,Modelowanie wybranych zagadnień mechanicznych w izolatorach, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 514. L. Gołębiowski; D. Mazur,Analiza drgań własnych i wymuszonych w silniku indukcyjnym, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 515. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Generowanie wzoru symbolicznego wyznacznika w odwrotnej notacji polskiej, 2002, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 516. R. Dmytryshyn,Modified Feussner’s method, 2002
 517. R. Dmytryshyn,Generation of Cancellation-Free for RLCg Circuits Analysis, 2002, WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
 518. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek; A. Wisz,Generation of Symbolic Determinant in Reverse Polish Notation, 2002
 519. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Multimethodical Approach for Generation of the Numerator and Denominator of the Transfer Function, 2002, Politechnika Warszawska
 520. A. Kubaszek,Case Study Concerning Reduction of Electromagnetic Disturbances Generated by Electronic Device According to the Emc Standards, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 521. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; W. Malska; W. Posiewała; H. Tunia,Optymalizacja autotransformatorowych wielopulsowych przekształtników AC/DC o bardzo małym współczynniku THD, U-6138/G, wartość za 2002 - 70 000 zł, 2002
 522. J. Bajorek; M. Gamracki,Effectiveness of mathematical modeling of lightning coupling to overhead conductors, 2002, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 523. J. Bajorek; M. Gamracki,Some problems of digital signal processing for simulations of fast electromagnetic disturbances, 2002
 524. M. Gamracki,Numerical simulation of fast surges and influence of their shapes on the system output, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 525. G. Masłowski; R. Ziemba,Shielding of structures in the case of direct lightning strike, 2002, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 526. G. Masłowski,Influence of Lightning branches and channel inclination on the lightning electromagnetic field, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 527. R. Ziemba,Propagation of high frequency disturbances in underground conductors, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 528. W. Posiewała,Lowering negative influences on supply network of diode rectifiers, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 529. G. Masłowski,Influence of grounding and bonding on the magnetic field attenuation in case of direct lightning strikes, 2002
 530. A. Szczepański,Badanie wpływu krzywizny powierzchni granicznej metal-powietrze na rozkład pola elektromagnetycznego w metalu, 2002
 531. A. Brański,Analiza akustycznych zagadnień brzegowych- Praca habilitacyjna, AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2002
 532. M. Trojnar,Zastosowanie metody elementów skończonych w analizie wpływu zabrudzeń na straty energii przy powierzchni izolatora, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 533. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; J. Plewako; W. Posiewała,Przekształtniki AC/DC z autotransformatorami o bardzo małym współczynniku, kwota za rok 2001 33 000 zł., U-5281/G, 2001
 534. L. Gołębiowski; D. Mazur,Modelowanie uszkodzeń klatki i ekscentrycznosci wirnika w silniku indukcyjnym, U-5697/G, 600zł, grant promotorski, 2001
 535. R. Dmytryshyn; P. Górka,Badania i poprawa dokładności analizy liniowych obwodów elektrycznych, U-5991/G, 17300 zł, grant promotorski, 2001
 536. J. Bajorek; G. Masłowski; W. Posiewała; R. Ziemba,Organizacja: Seminarium Techniczne\"Ochrona sieci teleinformatycznych przed zakłóceniami elektromagnetycznymi\", ZPEiI PRz , Rzeszów, 2001
 537. L. Gołębiowski; J. Lewicki; W. Posiewała,Wpływ nasycenia i histerezy na pracę prostownika 12-pulsowego z autotransformatorem, 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 538. T. Drabek; L. Gołębiowski,Model polowo-obwodowy silników elektrycznych przełączalnych, 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 539. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Obliczenia prądów wirnika w silniku indukcyjnym (silnik z ekscentrycznością statyczną i dynamiczną), 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 540. G. Masłowski,Charakterystyka źródeł i sposobów propagacji zaburzeń elektromagnetycznych., 2001, POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNIEJ I STOSOWANEJ I ZAKŁAD PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI PRZ
 541. R. Ziemba,Komputerowe wspomaganie oceny zagrożeń sieci LAN przed narażeniami impulsowymi., 2001, POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNIEJ I STOSOWANEJ I ZAKŁAD PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI PRZ
 542. G. Masłowski; R. Ziemba,Ochrona przed przepięciami sieci komputerowych., 2001, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
 543. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generowanie symbolicznego wyznacznika metodą Feussnera, 2001, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 544. R. Dmytryshyn; P. Górka,Analiza obwodów liniowych o dużych stosunkach wartości admitancji, 2001
 545. D. Mazur,Modelowanie uszkodzeń klatki i ekscentrycznosci wirnika w silniku indukcyjnym - praca doktorska, Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu, 2001, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI WARSZAWA - MIĘDZYLESIE
 546. G. Drałus,Modelowanie obiektów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych - praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, 2001, Politechnika Wrocławska
 547. S. Apanasewicz; A. Szczepański,O pewnych własnościach pola elektromagnetycznego w otoczeniu wklęsłego walca hiperbolicznego., 2001, Politechnika Częstochowska
 548. R. Dmytryshyn,Do 100-lecia formuł Feussnera., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 549. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w notacji polskiej do szybkiej analizy obwodów elektrycznych., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 550. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w notacji polskiej na podstawie formuł Feussnera i Gaussa., 2001
 551. G. Drałus; J. Świątek,Globally optimal models of complex systems with regard to quality local models., 2001
 552. G. Masłowski; R. Ziemba,Wpływ ekranowania budynków na przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach elektrycznych., 2001, Politechnika Białostocka
 553. G. Masłowski; R. Ziemba,Wpływ ekranowania linii WN na rozkład pola elektromagnetycznego., 2001, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 554. I. Rusin; K. Rzepka,Realizacja procesu dydaktycznego w zakresie elektrotechniki., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 555. M. Trojnar,Teoretyczne podstawy naprzemiennej metody kolejnych przybliżeń wyznaczania pola z zabrudzeniową warstwą przewodzącą na powierzchni izolatora., 2001, KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM PPEE I SEMINARIUM BSE, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE
 556. R. Dmytryshyn; P. Górka,Poprawa dokładności analizy obwodów liniowych, 2000
 557. R. Dmytryshyn; P. Górka,Modyfikacja metody Gaussa dla analizy obwodów liniowych, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 558. G. Drałus; J. Świątek,A modified backpropagation algorithm for modelling static complex systems using neural network., 2000, POLISH NEURAL NETWORKS SOCIETY, CZĘSTOCHOWA
 559. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Analiza obwodów liniowych z wykorzystaniem macierzy symboliczno - numerycznych., 2000
 560. D. Mazur,Analysis of damages on induction motors by the finite element method., 2000, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
 561. T. Drabek; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Badania symulacyjne i pomiarowe przełączalnego silnika indukcyjnego klatkowego, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 562. O. Drubel; L. Gołębiowski,Calculation of skewed squirrel cage induction motors taking interbar currents into account. Part 1: theoretical presentation of the calculation method, 2000, MCB UNIVERSITY PRESS, ENGLAND
 563. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Free Vibration and Forced Vibration Analysis in Induction Motor, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 564. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generowanie didrzew na podstawie iloczynu kartezjańskiego., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 565. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Harmoniczne momentu i prądu silnika asynchronicznego (silnik bez uszkodzeń)., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 566. L. Gołębiowski; D. Mazur,Identification of the torque and current harmonics in the induction motor., 2000, WYDAWNICTWO ICEM 2000, ESPOO, FINLAND
 567. A. Szczepański,Interpretator wzorów pseudosymbolicznych do analizy obwodów elektrycznych., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 568. G. Masłowski,Kompatybilne elektromagnetycznie systemy zasilania sieci teleinformatycznych., 2000, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
 569. R. Ziemba,Komputerowa analiza skuteczności uziomów pionowych w ochronie odgromowej, 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 570. M. Gamracki,Komputerowe wspomaganie obliczania rezystancji uziomów kratowych w gruntach o budowie warstwowej., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 571. M. Gamracki,Komputerowe wspomaganie obliczania rezystancji uziomów w gruntach o budowie warstwowej., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 572. G. Masłowski,Lightning-Induced Voltages in Overhead Transmission Lines – Comparison of Calculation Methods., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 573. G. Masłowski,Modelling of the lightning electric field for different models of the channel base current with standard parameters., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 574. G. Drałus,Modelowanie globalne statycznych obiektó złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych., 2000, Politechnika Śląska
 575. M. Gamracki,Modelowanie matematycznie podziemnych kabli w zewnętrznympolu elektromagnetycznym., 2000, KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM PPEE I SEMINARIUM BSE, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE
 576. R. Dmytryshyn,O metodzie topologicznej analizy obwodów liniowych., 2000, Politechnika Śląska
 577. J. Bajorek; R. Ziemba,Oddziaływanie pola elektromagnetycznego wyładowania atmosferycznego na obwody podziemne., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 578. T. Drabek; O. Drubel; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Performance of a Switched Induction Cage Motor - a Switched Motor with a Squirrel Cage in the Cylindrical Rotor, 2000
 579. A. Kubaszek,Polynomial number method - computer implementation of some operational calculi., 2000
 580. G. Masłowski; R. Ziemba,Przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach budynku., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 581. G. Masłowski; R. Ziemba,Rozpływ prądu piorunowego w instalacji odgromowej dla pierwszej i kolejnej składowej wyładowania atmosferycznego., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 582. G. Drałus; J. Świątek,Static neural network in global modelling of complex systems., 2000, CONTROL THEORY AND APPLICATIONS CENTRE, COVENTRY UNIVERSITY
 583. L. Gołębiowski; D. Mazur,The Effect of Strong Parasitic Synchronous and Asynchronous Torques in Induction Machine with Rotor Eccentricity., 2000
 584. L. Gołębiowski; D. Mazur,Torque and Current Harmonics and 3D Vibration Analysis in the Induction Motor., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 585. W. Posiewała,Wpływ nasycenia i histerezy na pracę prostownika 12-pulsowego z autotransformatorem, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 586. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; J. Plewako; W. Posiewała,Przekształtniki AC/DC z autotransformatorami o bardzo małym współczynniku THD - U-5281/G, wartość 63500 zł, 2000
 587. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generation of Symbolic Determinant using Cartesian Product, 2000
 588. R. Dmytryshyn,Hierarchical Decomposition of Circuit based on D-trees Method, 2000
 589. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,3D vibration analysis in the induction motor, 2000