tttttt
 1. A. Brański; E. Prędka,Analysis of the Room Acoustic with Impedance Boundary Conditions in the Full Range of Acoustic Frequencies, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2020, ISSN: 0137-5075, DOI
 2. D. Aebisher; D. Bartusik; A. Czmil; D. Mazur,Evaluation of mr relaxation times following trastuzumab treatment of breast cancer cells in a 3d bioreactor, ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA, 2020, ISSN: 0001-6837, DOI
 3. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,A novel algorithm for determining lightning leader time onset from electric field records and its application for lightning channel height calculations, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, 2020, ISSN: 0378-7796, DOI
 4. J. Bartman; B. Kwiatkowski; D. Mazur,The quality of data and the accuracy of energy generation forecast by artificial neural networks, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, 2020, DOI
 5. G. Dec; D. Mazur; D. Rzońca,Urządzenie zabezpieczające powierzchnie płaskie, zwłaszcza powierzchnie paneli fotowoltaicznych, 2019
 6. D. Mazur,Opracowanie na podstawie wyników prac B+R modułów wyposażonych w inteligentne metody przetwarzania danych oraz bezrdzeniowe czujniki prądu wykonane w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych na rzecz stworzenia kompleksowego narzędzia optymalizującego koszty i zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych współzasilanych z OZE, 2019
 7. A. Brański; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; D. Szynal,Badanie izolacyjnosci akustycznej od dźwieków powietrznych systemowej więźby dachowej, 2019
 8. T. Kossowski,Odporność wielowirnikowych statków powietrznych na wyładowania atmosferyczne [w:] Nauki techniczne i inżynieryjne. Część 1, 2019 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-66392-06-9
 9. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń; Z. Szczerba,Modeling and Analysis of the AFPM Generator in a Small Wind Farm System [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 10. M. Dorozhovets; Y. Marushchak; D. Mazur,Operational Estimating of Arcs Voltage of Arc Steel Furnace [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 11. R. Hanus; C. Kreischer; D. Mazur,Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISSN: 978-3-030-11186-1, DOI
 12. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Analysis of axial flux permanent magnet generator, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2019, ISSN: 0332-1649, DOI
 13. C. Gobel; M. Gołębiowski,Evaluation of the usability of the Canay’s equivalent circuit diagrams for the calculation of subsynchronous resonances, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2019, ISSN: 0332-1649, DOI
 14. M. Borkowski; I. Moldovan,On rank-deficiency in direct Trefftz method for 2D Laplace problems, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2019, ISSN: 0955-7997, DOI
 15. M. Borkowski; R. Kuras,Application of conformal mappings and the numerical analysis of conditioning of the matrices in Trefftz method for some boundary value problems, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2019, ISSN: 0955-7997, DOI
 16. M. Fitta; L. Karpiński; K. Król; A. Kulińska; M. Scholz; A. Wójcik-Gargula,On the Possibility of Initiating the Proton–Boron Nuclear Fusion Reaction in the Plasma-Focus Device, JOURNAL OF FUSION ENERGY, 2019, ISSN: 0164-0313, DOI
 17. M. Bolanowski; G. Budzik; D. Mazur; M. Oleksy; A. Paszkiewicz,Analysis of possible SDN use in the rapid prototyping process as part of the Industry 4.0, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, 2019, ISSN: 0239-7528, DOI
 18. A. Czmil; S. Czmil; D. Mazur,A Method to Detect Type 1 Diabetes Based on Physical Activity Measurements Using a Mobile Device, APPLIED SCIENCES-BASEL, 2019, ISSN: 2076-3417, DOI
 19. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Computationally Efficient Method of Co-Energy Calculation for Transverse Flux Machine Based on Poisson Equation in 2D, ENERGIES, 2019, ISSN: 1996-1073, DOI
 20. K. Baran; D. Mazur; A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta,Thermal Analysis of the Factors Influencing Junction Temperature of LED Panel Sources, ENERGIES, 2019, ISSN: 1996-1073, DOI
 21. B. Kopchak; A. Kushnir; Y. Marushchak,Devising a procedure for the synthesis of electromechanical systems with cascade-enabled fractional-order controllers and their study, EASTERNEUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES, 2019, ISSN: 1729-3774, DOI
 22. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski,Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt. "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" Etap II i IV, 2018
 23. G. Drałus; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,One day-ahead forecasting at different time periods of energy production in photovoltaic systems using neural networks [w:] 2018 International Symposium on Electrical Machines (SME), 2018 Andrychów, IEEE, ISBN: 978-1-5386-5210-7, DOI
 24. M. Gołębiowski,Filtry w obliczeniach strat wiroprądowych w blachach laminowanych rdzeni magnetycznych maszyn elektrycznych, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-255-6
 25. T. Kossowski,Kompensacja temperaturowa w systemach elektrooptycznych jako metoda redukcji błędu przy pomiarach dużych prądów i wyładowań atmosferycznych [w:] Nauki techniczne i inżynieryjne Cz. III, 2018 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65677-93-8
 26. T. Kossowski,Przetwarzanie sygnału w czasie nierzeczywistym jako metoda niwelowania zakłóceń indukowanych w linii transmisyjnej przy pomiarach dużych prądów [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne cz. III, 2018 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65677-93-8
 27. M. Gołębiowski; A. Smoleń,Effectiveness Analysis of Small Hybrid Power Plant with Energy Storage [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-63948-2, DOI
 28. D. Mazur; A. Smoleń; M. Trojnar,The Analysis of Wind Turbine with Horizontal Rotation Axis with the Use of Numerical Fluid Mechanics [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-63948-2, DOI
 29. K. Leśko; D. Mazur; H. Wachta,Research of Cohesion Principle in Illuminations of Monumental Objects [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-63948-2, DOI
 30. M. Gołębiowski; M. Korkosz; D. Mazur,Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISSN: 978-3-319-63948-2, DOI
 31. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Functional simulation model of the axial flux permanent magnet generator, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1427-4221, DOI
 32. A. Brański; E. Prędka,Nonsingular Meshless Method in an Acoustic Indoor Problem, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2018, ISSN: 0137-5075, DOI
 33. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk,A Rough Estimation of Acoustics of the Cuboidal Room with Impedance Walls, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2018, ISSN: 0137-5075, DOI
 34. M. Gołębiowski; M. Hajduk-Stelmachowicz; M. Stelmachowicz,The use of preliminary hazard analysis to assess the risk of damage to the telecommunications wired access network, CZASOPISMO TECHNICZNE, 2018, ISSN: 0011-4561, DOI
 35. L. Karpiński; J. Mikulski; S. Zakrzewski,Badanie systemu kablowego 220 kV, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2018, ISSN: 0033-2097, DOI
 36. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2018, ISSN: 0033-2097, DOI
 37. T. Kossowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Overvoltage induced in overhead power lines by nearby lightning stroke, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2018, ISSN: 0033-2097, DOI
 38. R. Ziemba,Własności uziemień przy prądach piorunowych , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2018, ISSN: 0033-2097, DOI
 39. K. Filik; G. Masłowski,Analiza zaburzeń piorunowych indukowanych w modelu wiązki kablowej statku powietrznego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2018, ISSN: 0209-2662, DOI
 40. K. Filik; G. Masłowski,Wybrane badania w obszarze ochrony odgromowej i przepięciowej z wykorzystaniem generatora udarów piorunowych dedykowanego do testowania awioniki, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO - ENERGETYCZNEJ, 2018, ISSN: 0013-7294
 41. G. Masłowski; R. Ziemba,Analiza zagrożeń przepięciowych powodowanych we wchodzącej do obiektu linii przez pobliskie wyładowania piorunowe, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO - ENERGETYCZNEJ, 2018, ISSN: 0013-7294
 42. M. Gołębiowski; A. Smoleń,Computationally efficient method for determining the most important electrical parameters of axial field permanent magnet machine, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, 2018, ISSN: 0239-7528, DOI
 43. A. Kalinowski; G. Kowalski; L. Książek; G. Lisowicz; A. Lisowiec; D. Mazur; P. Wlazło,Planning and Monitoring of Production Output and Electricity Consumption with Consideration of the Production Profile, ACTA ENERGETICA, 2018, ISSN: 2300-3022, DOI
 44. D. Mazur; R. Smusz,Operation analysis of a spiral ground heat exchanger functioning as a lower heat source in a pressurizing heat pump, ITM Web of Conferences, 2018, DOI
 45. G. Dec; G. Drałus; D. Mazur,One day ahead forecasting of energy generating in photovoltaic systems, ITM Web of Conferences, 2018, DOI
 46. D. Ficek; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; D. Szteliga; M. Szumski,Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" etap I i II, 2017
 47. G. Drałus; Z. Gomółka; D. Mazur; A. Smoleń,Seasonal models of energy forecasting in photovoltaic systems using artificial neural networks [w:] Proceedings of International Interdisciplinary PhD Workshop 2017: IIPhDW 2017, 2017 Łódź, Lodz University of Technology Press, ISBN: 978-83-7283-858-2
 48. K. Czuja; D. Mazur; H. Wachta,Efektywność energetyczna oświetlenia drogowego [w:] Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych, 2017 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-65598-95-0
 49. P. Szczupak,Generowanie Impulsów Elektromagnetycznych [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki techniczne i inżynieryjne Część IV , 2017 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65677-57-0
 50. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Autotransformer rectifier circuits with parallel connection without the use of IPT chokes - review [w:] 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME), 2017 Nałęczów, IEEE, ISBN: 978-1-5386-0359-8, DOI
 51. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Rectifier circuits with magnetically non-coupled chokes [w:] 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME), 2017 Nałęczów, IEEE, ISBN: 978-1-5386-0359-8, DOI
 52. W. Malska; D. Mazur,Electric energy production in a wind farm - the statistical analysis of measurement results using the time series [w:] 2017 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE): Koscielisko (Zakopane), Poland, June 25-30, 2017, 2017 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5386-1528-7, DOI
 53. P. Kalenyuk; B. Kopchak; A. Lozynskyy; O. Lozynskyy; Y. Marushchak; Y. Paranchuk,Synthesis and Research of Electromechanical Systems Described by Fractional Order Transfer Functions [w:] 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) , 2017 Kremenchuk, IEEE, ISBN: 978-1-5386-1751-9, DOI
 54. M. Gołębiowski,Improvement of the finite element method equations conditioning for the magnetic field-circuital problems, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, ISSN: 1427-4221, DOI
 55. P. Kielan; D. Mazur; R. Smusz,Analysis of thermal stratified storage tank, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, ISSN: 1427-4221, DOI
 56. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka,An influence of the Wall Acoustic Impedance on the Room Acoustics. The Exact Solution, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2017, ISSN: 0137-5075, DOI
 57. M. Koryl; D. Mazur,Towards emergence phenomenon in business process management, ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, 2017, ISSN: 1230-2384, DOI
 58. M. Gołębiowski,Calculation of eddy current and hysteresis losses during transient states in laminated magnetic circuits, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2017, ISSN: 0332-1649, DOI
 59. J. Cebulski; R. Chaber; K. Łach; M. Machaczka; D. Mazur; E. Michalak; A. Raciborska; K. Szmuc,Application of infrared spectroscopy in the identification of Ewing sarcoma: A preliminary report, INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2017, ISSN: 1350-4495, DOI
 60. W. Malska; D. Mazur,Analiza wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2017, ISSN: 0033-2097, DOI
 61. P. Kielan; D. Mazur; A. Szklarz,BLDC motor control in HiL configuration with the use of Matlab/Simulink software and PLC, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2017, ISSN: 0033-2097, DOI
 62. P. Kielan; M. Ludwig; D. Mazur,Modeling and control of Mechatronic Devices via the Internet with the use of the Matlab/Simulink software - on example of the manipulator, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2017, ISSN: 0033-2097, DOI
 63. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak,Estimation of Building Form Factor and Calibration of ELF-MF Electric Field Antenna Dedicated to Lightning Measurements, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2017, ISSN: 0033-2097, DOI
 64. M. Gamracki,Budowa i działanie systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2017, ISSN: 0209-2662, DOI
 65. M. Gamracki,Rejestracje piorunowego pola elektromagnetycznego przez stacje systemu BLITZORTUNG, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2017, ISSN: 0209-2662, DOI
 66. D. Mazur; A. Smoleń,Examination the Robustness of Slip-Ring Induction Motor Drive Controlled by DTC-SVM Metod, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2017, ISSN: 0239-3646
 67. D. Mazur; M. Tybura,Intelligent touch based user authentication, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2017, ISSN: 2450-2855
 68. J. Burek; D. Mazur; Ł. Żyłka,Diagnostic of peripheral longitudinal grinding by using acoustic emission signal, ADVANCES IN PRODUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT, 2017, ISSN: 1854-6250, DOI
 69. G. Drałus; Z. Gomółka,Prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, 2017, ISSN: 2300-1739
 70. G. Drałus; Z. Gomółka; B. Twaróg; E. Żesławska,Rejestracja i analiza zjawisk szybkozmiennych, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, 2017, ISSN: 2300-1739
 71. B. Kopchak; Y. Marushchak,Побудова регуляторів дробового порядку для електромеханічних систем, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS [ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ], 2017, ISSN: 2221-3805
 72. M. Bolanowski; D. Mazur; A. Paszkiewicz; D. Strzałka,Opracowanie opinii innowacyjności rozwiązania pn. Ekosystem rozwiązań Asseco WAPRO, 2016
 73. M. Bolanowski; D. Mazur; A. Paszkiewicz; D. Strzałka,Opracowanie opinii o innowacyjności rozwiązania pn. Systemy diagnostyczne z zastosowaniem mobilnych i stacjonarnych rozwiązań inspekcyjnych, 2016
 74. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności produktu: posadzka Siconofloor ES+, 2016
 75. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności dotyczącej systemów informatycznych wraz z infrastrukturą, 2016
 76. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności usługi montażu niskostratnych przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach HTLS typu ACCC z rdzeniem z włókien węglowych z ciągła rejestrowaną kontrolą naciągu oraz wymiany i montażu przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi z wykorzystaniem bramek wzdłużnych na liniach wysokich i najwyższych napięć z ciągłą rejestrowaną siłą naciągu, 2016
 77. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności usługi budowy sieci optotelekomunikacyjnych z wykorzystaniem lokalizacji elektromagnetycznej w procesie poszukiwania uszkodzeń rurociągów, 2016
 78. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności fotowoltaicznej kolumny oświetleniowej, 2016
 79. D. Mazur,Opracowanie opinii o innowacyjności dla firmy InfoSoftware Polska Sp. z o.o., 2016
 80. D. Mazur,Opracownaie opinii o innowacyjności rozwiązania pn. "Usługa dostępu do platformy integrującej rozproszone zasoby sprzętowe i ludzkie z wykorzystaniem dedykowanego środowiska wysokoprzepustowych sieci teleinformatycznych", 2016
 81. M. Koryl; D. Mazur,Emergentne systemy sterowania przepływem pracy [w:] Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania, 2016 Gliwice, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-62652-78-5
 82. M. Trojnar,The application of chosen computer programs in the synthesis of passive one-port circuits [w:] XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów - SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016 , 2016 Gliwice, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-85940-38-4
 83. M. Trojnar,The application of Qucs program in the analysis of two-port circuits [w:] XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów - SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016 , 2016 Gliwice, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-85940-38-4
 84. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Distribution of long duration current impulses in a test house lightning protection system and electrical equipment [w:] 2016 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, 2016 Wrocław, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1416-3, DOI
 85. D. Gibalski; P. Karpinski; L. Karpiński; K. Wojtasiewicz,Test set-up to examine electronic circuits' immunity to nearby flash: Magnetic component of the nearby flash field [w:] 2016 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, 2016 Wrocław, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1416-3, DOI
 86. G. Drałus,Neural networks in modeling of industrial processes [w:] Computing in Science and Technology, 2016 Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ISBN: 978-83-7583-717-9
 87. E. Prędka,Non-singular meshless method via the mult-iquadratic radial basis functionin in an acoustic indoor problem [w:] Postępy akustyki, 2016 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE, ISBN: 978-83-65550-02-6
 88. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk,An influence of the walls acoustic impedance and acoustic frequency on the mean acoustic pressure level: Fouriers’s solution [w:] Postępy akustyki, 2016 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE, ISBN: 978-83-65550-02-6
 89. D. Mazur; M. Rudy,Modelowanie w systemie NX CAD, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-055-2
 90. M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Rudy,Modelowanie i analiza układów elektromechanicznych metodą elementów skończonych, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-073-6
 91. D. Mazur,Wpływ poziomu rozwoju własności intelektualnej na społeczeństwo informacyjne, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-112-2
 92. D. Mazur,2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISSN: 978-1-5090-1015-8
 93. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak,Calibration of electric field antennae operating in the ELF-MF frequency range at the lightning research station in Rzeszow [w:] 2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1015-8, DOI
 94. G. Drałus; D. Mazur,Cascade complex systems - Global modeling using neural networks [w:] 2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1015-8, DOI
 95. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak; R. Ziemba,Experimental investigation of the effectiveness of lightning protection system [w:] 2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1015-8, DOI
 96. M. Guthrie; G. Masłowski; V. Rakov; A. Rousseau; R. Ziemba,High-Frequency Grounding Impedance Measurements at Test Site in Huta Poreby, Poland [w:] 2016 33rd International Conference on Lightning Protection (ICLP), 2016 New York (USA), IEEE, ISBN: 978-1-5090-5843-3, DOI
 97. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,Power Spectrum Density Analysis of Intra-Cloud Lightning Discharge Components from Electric Field Recordings in Poland [w:] 2016 33rd International Conference on Lightning Protection (ICLP), 2016 New York (USA), IEEE, ISBN: 978-1-5090-5843-3, DOI
 98. M. Gołębiowski,Fast control of the six phase asymmetric generator with the 3rd harmonic current injection, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2016, ISSN: 1427-4221, DOI
 99. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Investigation of the stator inductances of the expanded Park model and an approach on parameter identification using the evolution strategy, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2016, ISSN: 1427-4221, DOI
 100. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Measurements and modeling of current impulses in the lightning protection system and internal electrical installation equipped with household appliances, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, 2016, ELSEVIER SCIENCE SA, ISSN: 0378-7796, DOI
 101. M. Borkowski,The scalability of the matrices in direct Trefftz method in 2D Laplace problem, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2016, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997, DOI
 102. G. Masłowski; R. Ziemba,Measurements and modeling of electromagnetic disturbances in the lightning protection system of the residential building , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 103. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski; K. Sobolewski,The time and power spectrum density analysis of different lightning components based on electric field waveforms from 2014 thunderstorm season recorded in the south-eastern part of Poland , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 104. K. Filik; G. Masłowski,Analiza przepięć indukowanych pochodzenia atmosferycznego w systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, ISSN: 0033-2097, DOI
 105. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, ISSN: 0033-2097, DOI
 106. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; R. Ziemba,Lightning current distribution in a laboratory model of lightning protection system, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, ISSN: 0033-2097, DOI
 107. M. Trojnar,Application of the Multisim program in analysis of the transmission lines, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. ELEKTRYKA, 2016, ISSN: 1897-8827
 108. M. Trojnar,Computer aided analysis of transient states in linear circuits, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. ELEKTRYKA, 2016, ISSN: 1897-8827
 109. M. Trojnar,Analiza linii długich za pomocą programu LTspice, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2016, Politechnika Poznańska, ISSN: 1897-0737
 110. A. Kushnir; Y. Marushchak,Математическая модель механизма перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи на основе представления Денавита-Xартенберга, Электротехнические и компьютерные системы, 2016, ISSN: 2221-3937
 111. J. Kluska; A. Kubaszek; M. Mazur; W. Posiewała; K. Świder,e-PRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji, 2015
 112. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-521-7
 113. S. Wyderka; R. Ziemba,Zasady realizacji ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV., 2015
 114. G. Drałus,The learning problems of global neural models of dynamic complex systems [w:] Computing in Science and Technology, 2015 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN: 978-83-7996-140-5
 115. L. Gołębiowski; D. Mazur,Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2015 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND, ISSN: 978-3-319-11247-3, DOI
 116. A. Szczepański,Simulation of Grounding Networks in the SES CDEGS Software [w:] 2015 Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2015 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4673-9452-9, DOI
 117. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Humer; D. Mazur,The gearless, grid-connected, 6-phase asymmetric wind turbine generator system, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 2300-2506, DOI
 118. K. Buczek; G. Masłowski; D. Strzałka,50th Anniversary of the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Rzeszów University of Technology, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 1427-4221
 119. D. Borkowska; A. Brański,Galerkin Versions of Nonsingular Trefftz Method Derived from Variational Formulations for 2D Laplace Problem, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2015, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246, DOI
 120. M. Borkowski,2D capacitance extraction with direct boundary methods, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2015, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997, DOI
 121. D. Borkowska; A. Brański,Effectiveness of nonsingular solutions of the boundary problems based on Trefftz methods, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2015, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997, DOI
 122. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; V. Rakov; S. Wyderka; R. Ziemba,Current Impulses in the Lightning Protection System of a Test House in Poland, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2015, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN: 0018-9375, DOI
 123. E. Grabovski; L. Karpiński; V. Krauz; K. Mitrofanov; V. Myalton; M. Paduch; M. Scholz; V. Vinogradov,Study of the Interrelation between the Electrotechnical Parameters of the Plasma Focus Discharge Circuit and the Plasma Compression Dynamics on the PF-3 and PF-1000 Facilities, PLASMA PHYSICS REPORTS, 2015, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA PUBL, ISSN: 1063-780X, DOI
 124. M. Gamracki,System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 125. G. Karnas,Time synchronization of electric field measurement and high-speed video registration at the lightning observation station in Rzeszow, Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 126. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,Sygnatury pola elektrycznego udarów piorunowych otrzymane z nowej stacji detekcyjnej Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 127. M. Gamracki,Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 128. B. Kopchak; Y. Marushchak,Analiza modeli całkowania i różniczkowania ułamkowego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 129. G. Drałus,Poprawa jakości dynamicznego modelu złożonego poprzez zastosowanie interpolowanych danych uczących, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 130. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie rozpływu długotrwałej składowej prądu piorunowego w instalacjach obiektu, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 131. M. Trojnar,Zastosowanie źródeł sterowanych w symulacji obwodów nieliniowych prądu stałego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 132. M. Trojnar,Komputerowa analiza obwodów nieliniowych prądu stałego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 133. G. Masłowski,Wkład Józefa Hermana Osińskiego w rozwój ochrony odgromowej w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2015, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ISSN: 2353-1290
 134. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Discrepancies of the expanded Park equations and parameter identification with evolution strategy, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2015, INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, KATOWICE, ISSN: 2084-5618
 135. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Comparison of different methods for excitation of synchronous machines, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2015, INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, KATOWICE, ISSN: 0239-3646
 136. Y. Marushchak,Забезпечення стандартних форм розподілу коренів характеристичного рівняння при синтезі електромеханічних систем методом параметричної оптимізації, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, 2015, "TECHNICAL" PUBLISHING HOUSE (KIEV), ISSN: 2221-3937
 137. G. Drałus,Study the Quality of Global Neural Model with Regard to the Local Models of Dynamic Complex System, LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, SPRINGER - VERLAG, ISSN: 1876-1100, DOI
 138. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Thermal Coupling Analysis of the Permanent Magnet Synchronous Generator, LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, SPRINGER - VERLAG, ISSN: 1876-1100, DOI
 139. L. Karpiński; M. Scholz; U. Woźnicka,Synteza termojądrowa – przyszłość energetyki, AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA, 2015, INFOTECH, GDAŃSK, ISSN: 2082-4149, DOI
 140. B. Kopchak; Y. Marushchak,Synthesis of automatic controlsystems by using binomial and butterworth standard fractional order forms, COMPUTATIONAL PROBLEMS OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, ISSN: 2224-0977
 141. D. Mazur; M. Rudy; A. Szczepański,The natural frequency analysis of a wind turbine with vertical axes, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 2450-2855
 142. A. Szczepański; M. Tybura,Touch screen based user identification, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 2450-2855
 143. P. Kielan; P. Maciąg; D. Mazur,Building a wireless sensor network with use of RFM 12 modules - data exchange between nodes, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 2450-2855
 144. M. Gamracki,Propagation of a lightning electromagnetic disturbance over the lossy ground, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 2450-2855
 145. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-521-7
 146. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały cz.2. Laboratorium komputerowe, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-746-4
 147. G. Drałus,Study the quality of dynamic global model of chemical complex system [w:] Computing in Science and Technology, Monographs in Applied Informatics, 2014 Warszawa, WYDAWNICTWO SGGW, ISBN: 978-83-7583-597-7
 148. D. Mazur; M. Mazur,Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-927-5
 149. G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Surge Current Distribution in the Lightning Protection System of a Test House Equppied in Electrical and Electronic Appliances [w:] 2014 International Conference on Lightning Protection (ICLP): Shanghai, China, 11-18 October 2014, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4799-3545-1, DOI
 150. G. Masłowski; V. Rakov; R. Ziemba,Experimental investigation and modeling of surge currents in lightning protection system [w:] 2014 XXXIst URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS 2014): Beijing, China, 16-23 August 2014, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4673-5224-6, DOI
 151. K. Baran; G. Masłowski; R. Ziemba,Modeling of surge currents in lightning protection system using ATP-EMTP [w:] 2014 ICHVE International Conference on High Voltage Engineering and Application, 8-11 September 2014, Poznań, Poland, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4799-6614-1, DOI
 152. A. Brański; E. Żołopa,Analytical Determination of Optimal Actuators Position for Single Mode Active Reduction of Fixed-free Beam Vibration Using the Linear Quadratic Problem Idea, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2014, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246, DOI
 153. B. Bienkowska; A. Igielski; J. Kaczmarczyk; L. Karpiński; M. Paducha; R. Prokopowicz; K. Pytel; M. Scholz,Neutron counter based on beryllium activation, AIP (AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS) CONFERENCE PROCEEDINGS, 2014, AIP PUBLISHING, ISSN: 0094-243X, DOI
 154. P. Szczupak,Impulsy elektryczne wielkiej mocy z subnanosekundowym czasem narastania, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 155. D. Mazur,Wpływ ekscentryczności wirnika oraz rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku na moment zaczepowy oraz elektromagnetyczny generatora wielobiegunowego wolnoobrotowego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 156. K. Filik,Badanie odporności zespołów awioniki statków powietrznych na narażenia LEMP, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 157. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 158. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 159. G. Karnas; G. Masłowski,Preliminary measurements and analysis of lightning electric field recorded at the observation station in the South-east part of Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 160. R. Ziemba,Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 161. D. Mazur; Z. Szczerba,Badania wstępne turbiny wiatrowej w konfiguracji pionowej w tunelu aerodynamicznym oraz obliczenia przy użyciu metody DMS, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 162. M. Gamracki,Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad stratną ziemią, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 163. M. Borkowski,Zastosowanie bezpośredniej metody Trefftza-Herrery w zagadnieniu szacowania macierzy pojemności wzajemnych układu przewodników, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2014, Politechnika Poznańska, ISSN: 1897-0737
 164. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski; K. Sobolewski,Analiza sygnatur pola elektrycznego wyładowań atmosferycznych w rejonie Bieszczad na podstawie kompleksowych pomiarów impulsów fali elektromagnetycznej w paśmie częstotliwości od 0 do 3 MHz wykonanych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym PRz, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2014, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ISSN: 2353-1290
 165. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Analiza rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i dołączonych instalacjach, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2014, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ISSN: 2353-1290
 166. Z. Goryca; M. Korkosz; D. Mazur; R. Rossa; M. Ziółek,Przydatność wybranych programów polowych do obliczania momentu zaczepowego wielobiegowej maszyny z magnesami trwałymi, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2014, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 167. M. Gołębiowski,Układ turbina wiatrowa - 6 fazowy generator wolnoobrotowy asymetryczny i jego współpraca z siecią energetyczną, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2014, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 168. L. Gołębiowski; S. Kulig; D. Mazur,Analiza termiczno-dynamiczna generatorów do elektrowni wiatrowych bez przekładni mechanicznej, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2014, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 169. B. Kopczak; Y. Marushchak,Fractional standard forms for synthesis of elektromechanical systems, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, 2014, "TECHNICAL" PUBLISHING HOUSE (KIEV), ISSN: 2221-3805, DOI
 170. B. Kopchak; Y. Marushchak,Approximation of fractional order differential-integral controllers by integer order transfer functions, COMPUTATIONAL PROBLEMS OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2014, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISSN: 2224-0977
 171. M. Trojnar,Obwody i Sygnały, cz. 1, Zbiór zadań, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-856-2
 172. G. Drałus; G. Masłowski,Sygnały i systemy. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-780-8
 173. M. Gamracki,Technologia informacyjna. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-781-5
 174. G. Drałus; A. Szczepański,Wstęp do programowania. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-850-3
 175. A. Brański,Metody numeryczne rozwiązywania zagadnień brzegowych: klasyfikacja i przegląd, 2013 Rzeszów, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-792-1
 176. D. Mazur,Modelowanie i analiza pracy maszyn SPMSM dla turbin wiatrowych, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-882-1
 177. D. Mazur,Społeczeństwo informacyjne szukające nowej drogi rozwoju we współczesnym świecie, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-895-3
 178. G. Drałus,Study the quality of global neural model of chemical complex object [w:] Computing in Science and Technology, 2013 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN: 978-83-7338-895-6
 179. A. Brański; L. Leniowska,Postępy akustyki, 2013 Rzeszów, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE, ISSN: 83-914391-1-9
 180. A. Brański,Effectiveness analysis of the beam modes active vibration protection with different number of actuators, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2013, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246, DOI
 181. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Inverters operation in rigid and antonomous grid, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2013, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 0332-1649, DOI
 182. J. Cikhardt; L. Karpiński; D. Klir; J. Kortanek; J. Kravarik; P. Kubes; M. Paduch; K. Rezac; M. Scholz; E. Zielinska,Influence of the external magnetic field on pinch evolution and neutron production in plasma-focus discharge, PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION, 2013, IOP PUBLISHING LTD, ISSN: 0741-3335, DOI
 183. M. Gołębiowski; C. Kreischer,Monitoring of End Winding Vibrations using Neural Networks, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 184. P. Barański; J. Berliński; G. Karnas; G. Masłowski; G. Pankanin,Instrumentation and data analysis process at the new lightning research station in Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 185. D. Mazur,The CFD analysis of the vertical Darrieus wind turbine, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 186. D. Mazur,Wyznaczanie obciążeń wirnika turbiny Darrieusa z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 187. D. Mazur,Analiza termiczna generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego przeznaczonego do małych przydomowych elektrowni wiatrowych , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 188. J. Bajorek; G. Masłowski; R. Ziemba,Analysis and Identification of Corona Parameters on Overhead Power Lines in Case of Direct Lightning Strikes, HIGH VOLTAGE ENGINEERING, 2013, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA, ISSN: 1003-6520, DOI
 189. M. Gołębiowski; D. Mazur,Trójstanowy model Markowa prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 190. R. Babiarz; D. Mazur; M. Płodzień; Ł. Żyłka,Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 191. M. Trojnar,Internetowe symulatory obwodów elektrycznych, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 192. M. Trojnar,Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeńi zolatorów. Cz. 1. Metody badania zjawisk fizycznych, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 193. M. Trojnar,Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów. Cz. 2. Programy i przykłady obliczeń, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 194. M. Gołębiowski; D. Mazur,Model dwustanowy prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 195. R. Dmytryshyn,Obliczanie wyznaczników przy analizie obwodów metodą węzłową, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 196. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i instalacji elektrycznej budynku, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 197. M. Borkowski,Zastosowanie bezpośredniej metody Trefftza-Kupradze w zagadnieniu hierarchicznego szacowania macierzy pojemności, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 198. A. Kusznir; Y. Marushchak,Eksperimientalni doslidżienia dwomasowih sistiem modalnogo rieguliuwania z nuliami w pieriedawalnih funkciah obiekta, TRANSACTIONS OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE, 2013, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, ISSN: 2079-8024
 199. D. Mazur,Thermal analysis of the permanent magnet synchronous generator with the use of Ansys Fluent [w:] INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRODYNAMIC AND MECHATRONIC SYSTEM, 2013 Opole, IEEE, ISBN: 978-1-4673-5588-9 , DOI
 200. D. Mazur; R. Szostek,An example of optimizing the size of the queue in the nondeterministic logistic systems, MODERN MANAGEMENT REVIEW, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 2300-6366, DOI
 201. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne, wydanie II uzupełnione, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-440-1
 202. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń. cz.2, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-746-4
 203. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń. cz.1, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-521-7
 204. L. Gołębiowski; J. Lewicki,Układy elektromagnetyczne w energoelektronice, 2012, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-714-3
 205. L. Gołębiowski; S. Kulig,Metody numeryczne w technice, 2012, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-736-5
 206. T. Binkowski; P. Bogusz; K. Buczek; R. Jakubowski; M. Korkosz; A. Majka; G. Masłowski; A. Mazurkiewicz; M. Orkisz; W. Posiewała; A. Powrózek; J. Prokop; R. Smusz; D. Sobczyński; S. Wyderka; P. Wygonik,Hybrydowy zespół napędowy do bezpilotowego aparatu latającego, 2012
 207. G. Drałus,Study the quality of global neural model with regard to local models of chemical complex system, 2012 Rzeszów, ITHEA, ISBN: 978-83-63430-00-9
 208. R. Dmytryshyn,O wyczyslienii miery obuslowliennosti matricy, 2012 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
 209. A. Brański,Modes orthogonality of the mechanical system simple supported beam-actuators-concentrated masses, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2012, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 210. D. Mazur,Metody optymalnego sterowania falownika przy jego pracy na sieć autonomiczną, RYNEK ENERGII, 2012, KAPRINT, ISSN: 1425-5960
 211. G. Masłowski; V. Rakov,Review of recent developments in lightning channel corona sheath research, ATMOSPHERIC RESEARCH, 2012, ELSEVIER SCIENCE INC, ISSN: 0169-8095
 212. D. Borkowska; M. Borkowski; A. Brański,A comparison of boundary methods based on inverse variational formulation, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2012, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997
 213. G. Masłowski,Lightning observation station at the Rzeszow University of Technology, Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 214. M. Gamracki,Modelowanie matematyczne propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 215. R. Ziemba,Computer Simulation of Fast Transients in Railway Systems, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 216. G. Masłowski; S. Wyderka, Układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 217. G. Karnas,Application of modern methods computing geoelectrical models to complex ground structure analysis, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 218. D. Mazur,System monitoringu oddalonych kotłowni, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 219. D. Mazur,Analiza momentu zaczepowego oraz indukcji magnetycznej w szczelinie dla prądnicy synchronicznej metodą MES, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 220. D. Mazur,Obliczenia wytrzymałościowe oraz drgania turbiny typu Darrieus, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 221. D. Mazur,Optymalne sterowanie falownika przy jego pracy na sieć systemu energetycznego, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2012, BOBRME KOMEL, ISSN: 2084-5618
 222. M. Gołębiowski,Optymalne sterowanie kilku falowników przy ich równoległej pracy na sieć autonomiczną, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2012, BOBRME KOMEL, ISSN: 2084-5618
 223. G. Drałus,Complex Neural Models of Dynamic Complex Systems: Study of the Global Quality Criterion and Results, ADVANCES IN INTELLIGENT AND SOFT COMPUTING, 2012, Springer, ISSN: 1867-5662
 224. D. Mazur,Detection of broken rotor bars in induction motor using Unscented Kalman Filters, ADVANCES IN INTELLIGENT AND SOFT COMPUTING, 2012, Springer, ISSN: 1867-5662
 225. J. Bajorek; B. DeCarlo; L. Li; G. Masłowski; V. Rakov; S. Wyderka; R. Ziemba,Experimental Investigation and Numerical Modeling of Surge Currents in Lightning Protection System of a Small Residential Structure, JOURNAL OF LIGHTNING RESEARCH, 2012, BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, ISSN: 1652-8034
 226. D. Mazur,Simulation and optimization of control parameters in energy hybrid filter, RENEWABLE ENERGY & POWER QUALITY JOURNAL, 2012, EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGIES, ENVIRONMENT AND POWER QUALITY (SPAIN), ISSN: 2172-038X
 227. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-521-7
 228. R. Dmytryshyn; M. Gołębiowski; W. Posiewała; M. Trojnar,Obwody i Sygnały cz. 1, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-668-9
 229. A. Szczepański; M. Trojnar,Teoria obwodów i sygnałów. Symulacja komputerowa., 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-670-2
 230. A. Brański,An Optimal Distribution of Actuators in Active Beam Vibration – Some Aspects, Theoretical Considerations, 2011, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, ISBN: 978-953-307-572-3
 231. G. Masłowski,Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami., 2011, WYDAWNICTWA AGH, ISBN: 978-83-7464-306-1
 232. R. Dmytryshyn,O tocznosti wyczislenia opredielitiela matricy Gilberta, 2011 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY, ISBN: 978-5-9795-0896-2
 233. M. Gołębiowski; D. Mazur,Calculating the main and leakage inductance matrix of the 3-column 15-winding autotransformer, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2011, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 0004-0746
 234. M. Gołębiowski; D. Mazur,Measurement and calculation of 3-column 15-winding autotransformer, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2011, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 0004-0746
 235. A. Brański; G. Lipiński,Analytical determination of the PZT's distribution in active beam vibration protection problem, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2011, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 236. A. Brański; S. Szela,Evaluation of the active plate vibration reduction by the parameter of the acoustic field, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2011, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 237. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Elektroniczna filtracja prądu wyprostowanego, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2011, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 238. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Prostownik 24-pulsowy z dławikami niesprzężonymi, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2011, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 239. G. Masłowski; M. Miki; V. Rakov,Some Inferences From Radial Electric Fields Measured Inside the Lightning-Channel Corona Sheath, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2011, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN: 0018-9375
 240. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Filtr UKF w diagnostyce wirnika silnika asynchronicznego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 241. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Sterowanie prostowników jedno- i trójfazowych typu Power Factor Correction (PFC), PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 242. L. Gołębiowski; J. Lewicki,Asymetryczne i odkształcone funkcje przebiegów elektromagnetycznych w transformatorach prostownikowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 243. D. Mazur,Bezśladowe Filtry Kalmana oraz analiza falkowa maszyny asynchronicznej z ekscentrycznością wirnika i pękniętymi prętami wirnika, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 244. D. Mazur; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania uzębień metodą Nilesa z zastosowaniem sygnału emisji akustycznej, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 245. M. Orkisz; W. Posiewała; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Simple model of a hybrid-electric propulsion systemfor an unmanned aerial vehicle, COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE, 2011, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH, ISSN: 0138-0346
 246. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Możliwości sterowania maszyną IPM wraz z ograniczeniami, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662
 247. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Zmniejszanie harmonicznych w układach prostowniczych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662
 248. G. Masłowski,Analiza wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony odgromowej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662
 249. L. Gołębiowski; B. Kopeć,Rzeszowski oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - historia i działalność, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662
 250. L. Gołębiowski; M. Humer; S. Kulig,Reduzierung der Turbosatzbeanspruchungen durch den Einbau des Kraftwerksentkupplungsschutzes, VGB POWER TECH - INTERNATIONAL JOURNAL FOR ELECTRICITY AND HEAT GENERATION, 2011, VGB POWERTECH E.V. (ESSEN), ISSN: 1435-3199
 251. M. Trojnar,Technologia informacyjna. Ćwiczenia. Wybrane zagadnienia., 2010, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-635-1
 252. G. Masłowski,Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami, 2010, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, ISBN: 978-83-7464-306-1
 253. R. Dmytryshyn,Wirtualnaja laboratoria dla analiza i optymizacji aktiwnogo filtra., 2010 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY, ISBN: 978-5-9795-0509-1
 254. G. Masłowski,Corona current concept in lightning return-stroke models of engineering type, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2010, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 1427-4221
 255. M. Borkowski; A. Brański; S. Szela,The idea of the selection of PZT-beam interaction forces in active vibration protection problem, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2010, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 256. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - wybór układu do badań, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 257. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu prądowym, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 258. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu napięciowym, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 259. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - symulacje i pomiary, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 260. A. Brański; S. Szela,Quasi-optimal PZT distribution in active vibration reduction of the triangular plate with P-F-F boundary conditions, ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, 2010, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH, ISSN: 1230-2384
 261. G. Drałus,The Investigating of Influence of Quality Criteria Coefficients on Global Complex Models, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2010, SPRINGER-VERLAG BERLIN, ISSN: 0302-9743
 262. M. Borkowski; A. Brański,Estimate of the effectiveness of the circular element in BEM and FEM, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2010, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997
 263. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Metoda Lagrange’a w rozwiązywaniu układów ze sprzężeniami – automatyczne wykrywanie niezależnych oczek, część pierwsza, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 033-2097
 264. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Metoda Lagrange’a w rozwiązywaniu układów ze sprzężeniami – zastosowanie do układu prostowniczego „clean power”, część druga , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 265. J. Bajorek; M. Korzeniowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Application of EMTP-RV Control Devices in Surge Arrester Modeling, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 266. M. Gamracki,Modelowanie matematyczne zjawiska wnikania pola elektromagnetycznego do stratnej ziemi, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 267. G. Masłowski,Prowokowane wyładowania atmosferyczne i ich parametry, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 268. G. Masłowski,Współczesne trendy w modelowaniu wyładowań atmosferycznych - teoria i zastosowania, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 269. J. Bajorek; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie efektywności urządzenia piorunochronnego niewielkiego obiektu budowlanego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 270. J. Bajorek; P. Barański; G. Masłowski,Distant Electric Field Caused by Cloud to Ground Lightning, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 271. M. Trojnar,Blog jako przestrzeń wymiany informacji, EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, ISSN: 0239-6858
 272. M. Trojnar,Internetowe generatory stron na urządzenia mobilne, KWARTALNIK EDUKACYJNY, 2010, PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE, ISSN: 1230-7556
 273. Z. Wróbel; R. Ziemba,Computer modelling of the railway electric traction caused by fast surges [w:] Modern Electric Traction, Power Supply (edited by K.Karwowski, A.Szeląg), 2009, Politechnika Gdańska, ISBN: 83-911669-7-X
 274. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Skrypt uczelniany dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Obwody i sygnały., 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-418-0
 275. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Zbiór zadań, 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-522-4
 276. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-521-7
 277. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Sterowanie silnikiem synchronicznym z wewnętrznymi magnesami stałymi IPMS uwzględniające ograniczenia, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 278. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator trójkolumnowy wielouzwojeniowy dla układów prostowniczych clean power, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 279. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Modelowanie macierzy indukcyjności transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D), ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 280. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Schemat zastępczy obwodu magnetycznego głównego transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 281. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; J. Lewicki; D. Mazur,Indukcyjności rozproszenia transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 282. Z. Wróbel; R. Ziemba,Symulacja przepięć atmosferycznych w układach linii potrzeb nietrakcyjnych, zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym, CZASOPISMO TECHNICZNE, 2009, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, ISSN: 0011-4561
 283. G. Masłowski; V. Rakov,New Insights Into Lightning Return-Stroke Models with Specified Longitudinal Current Distribution, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2009, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN: 0018-9375
 284. G. Drałus; J. Świątek,Static and dynamic complex models: comparison and application to chemical systems, KYBERNETES, 2009, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 0368-492X
 285. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Określenie parametrów schematu zastepczego autotransformatora w prostowniku 18-pulsowym typu clean power, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 286. R. Dmytryshyn,Virtual Laboratory for Education in the Area of Electrical Engineering, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 287. G. Masłowski; V. Rakov,Dynamics of Lightning Channel Corona Sheath Predicted by Return-Stroke Models with Specified Longitudinal Current Distribution, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS, 2009, INSTYTUT GEOFIZYKI PAN, ISSN: 0138-0125
 288. P. Barański; G. Masłowski,Natural Lightning Channel Evolution Obtained From High-Speed Digital Video Camera Recordings, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS, 2009, INSTYTUT GEOFIZYKI PAN, ISSN: 0138-0125
 289. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Application of EMTP-RV control devices in lightning overvoltage simulations, COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING, 2009, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, ISSN: 1897-0737
 290. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Modeling of corona for HV transmission lines in ATP-EMTP package. Computer Applications in Electrical Engineering, Monograph of Poznan University of Technology, Poznań 2007 (wydrukowano w 2008r.). , 2008, POLI-GRAF-JAK, ISBN: 978-83-923978-7-8
 291. A. Szczepański; M. Trojnar,Programy multimedialne i zasoby internetu w dydaktyce przedmiotu "Satelitarne systemy nawigacyjne", 2008, CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA, ISBN: 978-83-7251-882-8
 292. A. Szczepański; M. Trojnar,Wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint® w dydaktyce przedmiotu "GSM i systemy komórkowe trzeciej generacji", 2008, CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA, ISBN: 978-83-7251-882-8
 293. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody Elektryczne, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-440-1
 294. A. Brański; S. Szela,Improvement of effectiveness in active triangular plate vibration reduction, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2008, POLISH ACAD OF SCIENCES, ISSN: 0137-5075
 295. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,3D FEM Model of the Induction Machine - Calculating Axial Flux , ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2008, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 296. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Rezystancja [R] i macierz indukcyjności rozproszenia [L?] trójkolumnowego, 15 uzwojeniowego autotransformatora w estymacji dualnej Kalmana, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 297. M. Dobrucki; B. Gierczak; S. Jarochowicz; A. Kotowicz; H. Małek; A. Mazur; D. Mazur; M. Mazurkiewicz; T. Pop; G. Telega; K. Zajkiewicz,Impact of food advertising on food purchases by students in primary and secondary schools in south-eastern Poland, PUBLIC HEALTH NUTRITION, 2008, CABI PUBLISHING, ISSN: 1368-9800
 298. W. Posiewała,Zastosowanie autotransformatora i modulacji w obwodzie prądu stałego do modernizacji stacji prostownikowej, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 299. Z. Wróbel; R. Ziemba,Modelowanie elementów sieci trakcyjnej w analizie zagrożeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym powodowanych przepięciami atmosferycznymi, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 300. Z. Wróbel; R. Ziemba,Zastosowanie programu EMTP-ATP w analizie zagrożeń przepięciowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 301. M. Gamracki; Z. Wróbel; R. Ziemba,Szacowanie zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 302. Z. Wróbel; R. Ziemba,Modelowanie przepięć atmosferycznych jako źródeł zakłóceń w układach zasilania odbiorów nietrakcyjnych, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 303. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Macierz indukcyjności rozproszenia transformatorów wielouzwojeniowych trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D), PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 304. J. Bajorek; B. DeCarlo; J. Jerauld; D. Jordan; G. Masłowski; V. Rakov; K. Rambo; G. Schnetzer; J. Schoene; M. Uman; S. Wyderka,Testing of Lightning Protective System of a Residential Structure: Comparison of Data Obtained in Rocket-triggered Lightning and Current Surge Generator Experiments, HIGH VOLTAGE ENGINEERING, 2008, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA, ISSN: 1003-6520
 305. J. Bajorek; M. Korzeniowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Modeling of Nonlinear Elements during Lightning Overvoltage Simulations (Extended Paper), HIGH VOLTAGE ENGINEERING, 2008, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA, ISSN: 1003-6520
 306. G. Drałus,Global models of dynamic complex systems - modelling using the multilayer neural networks (druk w 2008r)., ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO AI: INFORMATICA, 2008, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, ISSN: 1732-1360
 307. D. Mazur; N. Mazur,Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej, 2007, WYDAWNICTWO OŚWIATOWE FOSZE, RZESZÓW, ISBN: 9788388845581
 308. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne cz. 2 i 3, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994401
 309. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Modeling of corona for HV transmission lines in ATP-EMTP package. Computer Applications in Electrical Engineering, Monograph of Poznan University of Technology (wydruk w 2008r.), 2007, POLI-GRAF-JAK, ISBN: ISBN 978-83-923978-7-8
 310. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Obliczenia do diagnostyki uszkodzeń maszyny asynchronicznej za pomocą FEM, ELEKTROINFO, 2007, DOM WYDAWNICZY MEDIUM, ISSN: 1642-8722
 311. A. Szczepański; M. Trojnar,GPS navigation in the NMEA Standards, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, 2007, Politechnika Poznańska
 312. A. Brański; S. Szela,On the quasi optimal distribution of PZTs in active reduction of the triangular plate vibration, ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, 2007, KOMITET AUTOMATYKI I ROBOTYKI PAN, ISSN: 1230-2384
 313. G. Masłowski; R. Ziemba,Modelowanie przepięć atmosferycznych w liniach elektroenergetycznych z uwzględnieniem kanału pioruna, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY - KONFERENCJE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 314. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Voltages in the Shaft of the Induction Motor in 3D FEM Formulation, IEEE PRESS, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 315. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Models of Multipulse Electrical Energy Converters with Multiwinding, IEEE PRESS, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 316. G. Masłowski; V. Rakov,Equivalency of lightning return stroke models employing lumped and distributed current sources, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN: 0018-9375
 317. M. Gamracki,Modelowanie zjawiska wnikania piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego do stratnej ziemi, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 318. M. Gołębiowski; J. Lewicki,Metody obliczania indukcyjności rozproszeń autotransformatorów wielouzwojeniowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 319. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Magnetic non-linearity in 3D FEM models of the electric machines, ACADEMIC JOURNALS OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2007, Politechnika Poznańska
 320. J. Bajorek,Wybrane problemy modelowania ulotu z przewodów linii elektroenergetycznych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 321. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 83-7199-4
 322. E. Birówka; T. Drabek; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Patent PL 192086 B1 "Przełączalny silnik elektryczny", 2006, URZĄD PATENTOWY, WARSZAWA
 323. A. Szczepański; M. Trojnar,Podstawy elektrotechniki IV. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 324. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody elektryczne. Symulacja komputerowa wybranych zagadnień, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 325. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 326. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Noga; J. Skwarczyński,Strumień osiowy w modelu 3D MES maszyny indukcyjnej, ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA, 2006, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH
 327. G. Masłowski,Electrical structure of the lightning-channel corona sheath, COST SCIENTIFIC REPORTS, 2006, UNIVERSITY OF FLORIDA, GAINESVILLE, USA, ISBN/ISSN: 1873-6033
 328. M. Korkosz; D. Mazur,Operation of the Switched Reluctance Motor at Continuous Conduction of Phase Current, IEEE PRESS, 2006, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA
 329. D. Mazur,Simulating and measurements of the stator currents and torque in induction motors with rotor eccentricity, IEEE PRESS, 2006, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA
 330. G. Masłowski; V. Rakov,A study of the lightning channel corona sheath, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 2006, American Geophysical Union
 331. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Analysis of back-flashover in high voltage transmission line using ATP-EMTP, ACADEMIC JOURNALS OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2006, Politechnika Poznańska
 332. B. Gierczak; S. Jarochowicz; A. Kotowicz; H. Małek; A. Mazur; D. Mazur; M. Mazurkiewicz,Overweight and obesity risk factors in children and teenagers presentat Schools of South East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, SUPPLEMENT, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 333. M. Chuchla; J. Dudek; A. Mazur; D. Mazur; T. Pop,Biological risk factors of obesity in schoolchildren with mental retardation from South-East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, SUPPLEMENT, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 334. M. Chuchla; J. Dudek; J. Franus; A. Mazur; D. Mazur; M. Ostański; T. Pop,Obesity prevalence in schoolchildren with mental retardation from South-East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, SUPPLEMENT, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 335. M. Jonkisz; A. Mazur; D. Mazur; M. Podgórski; T. Pop,Social risk factors of obesity in schoolchildren with mentalretardation from South-East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, SUPPLEMENT, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 336. R. Ziemba,Wykorzystanie narzędzi CASE na kierunku informatyka, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE, 2006, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, ISBN/ISSN: 1429-7752
 337. W. Posiewała,Zastosowanie Jabbera w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE, 2006, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, ISBN/ISSN: 1429-7752
 338. D. Mazur; A. Smykla,Modelowanie i symulacja złożonych struktur przestrzennych, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2006, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISBN/ISSN: 0032-4140
 339. J. Bajorek,Numerical limitations of computer simulations of lightning electromagnetic disturbances [w:] "Computer Applications in Electrical Engineering" pod redakcją R. Nawrowskiego, 2006, Politechnika Poznańska
 340. J. Bajorek,Optimization of power system protection against lightning overvoltages using ATP-EMTP and Matlab [w:] "Computer Applications in Electrical Engineering" pod red. R. Nawrowskiego, 2006, Politechnika Poznańska
 341. A. Brański,Numeryczne metody rozwiązywania akustycznych zagadnień brzegowych, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
 342. J. Bajorek; M. Gamracki,On the exponential model of standard voltage surge, 2005, Politechnika Białostocka
 343. J. Bajorek; G. Drałus,Podstawy Elektrotechniki III, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 344. R. Dmytryshyn,The Graph of Numerator of Polynomial Admittance, 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 345. R. Dmytryshyn,Multimedial Presentation Feussner's Method, 2005, POLITECHNIKA LWOWSKA
 346. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Analityczna metoda Gaussa, 2005, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 347. M. Gamracki,Multi-exponential model of lightning stroke current, 2005, Politechnika Białostocka
 348. M. Gołębiowski,Porównanie metod obliczania indukcyjności rozproszeń autotransformatorów wielouzwojeniowych pod kątem ich wykorzystania w obliczeniach symulacyjnych wielopulsowych przekształtników energoelektronicznych, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
 349. G. Masłowski,Implementation of the lightning engineering return-stroke models during full-wave frequency domain calculations, 2005, Politechnika Białostocka
 350. G. Masłowski,Wyładowania atmosferyczne sztucznie inicjowane i ich zastosowanie w ochronie odgromowej, 2005, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 351. G. Masłowski,Influence of lightning channel tortuousity and branches on a magnetic field distribution, 2005
 352. R. Ziemba,Analiza wpływu uwarstwienia gruntu na właściwości uziemień, 2005, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 353. M. Trojnar,Projektowanie filtrów w programie Ansoft Designer SV, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 354. M. Trojnar,Analiza filtrów w programie Simplorer SV, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 355. M. Trojnar,Wykorzystanie zasobów Internetu w dydaktyce elektrotechniki, 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 356. M. Trojnar,Naukowe i dydaktyczne zastosowanie ogólnodostępnych programów firmy Ansoft w: "Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice" (redaktor naukowy Paweł Rolicz), 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 357. M. Trojnar,Komputerowa symulacja izolatora wysokiego napięcia. Wpływ zabrudzenia izolatora na rozkład natężenia pola elektrycznego w: "Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice" (redaktor naukowy Paweł Rolicz), 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 358. A. Szczepański; M. Trojnar,Sygnały i Systemy. Laboratorium mikrokomputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 359. A. Szczepański; M. Trojnar,Podstawy elektrotechniki IV. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 360. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Zbiór zadań, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 361. R. Dmytryshyn,Graf czislitelia polimialnoj prowodimosti, 2005, POLITECHNIKA LWOWSKA
 362. K. Buczek; A. Bylica; L. Gołębiowski; R. Hanus; W. Malska; V. Tchaban,Organizacja konferencji:10-th International Modelling School of AMSE-UAPL, Lviv State Technical University, Alushta, 12-17 September, 2005
 363. L. Gołębiowski,Analiza falkowa przebiegów maszyny asynchronicznej, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY_, 2005, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 364. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora. Wpływ zabrudzenia pierwszego klosza na rozkład natężenia pola elektrycznego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2005
 365. D. Mazur,Zastosowanie systemów informaycznych w medycynie-bioinformatyka, PRZEGLĄD MEDYCZNY, 2005, Uniwersytet Rzeszowski
 366. D. Mazur,Systemy informatyczne wspomagające prcesy medyczne, PRZEGLĄD MEDYCZNY, 2005, Uniwersytet Rzeszowski
 367. J. Bajorek,Ograniczenia numeryczne komputerowych symulacji piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2005, Politechnika Poznańska
 368. J. Bajorek,Utility of Time Windows in Simulations of Lightning Electromagnetic Disturbances, 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 369. J. Bajorek,Effectiveness of FDTD method in analysis of lightning electromagnetic disturbances, 2005, POLITECHNIKA LWOWSKA
 370. J. Bajorek,Ocena użyteczności symulatorów elektromagnetycznych w analizie piorunowych zagrożeń przepięciowych, 2005
 371. J. Bajorek,Algorytmy genetyczne jako narzędzie oceny piorunowych zagrożeń przepięciowych, 2005, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 372. J. Bajorek,Dobór parametrów metody FDTD dla linii w polu zaburzenia piorunowego, 2005
 373. J. Bajorek,Dobór parametrów metody FDTD dla linii w polu zaburzenia piorunowego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 374. J. Bajorek,Ocena użyteczności symulatorów elektromagnetycznych w analizie piorunowych zagrożeń przepięciowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY - KONFERENCJE, 2005, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 375. A. Brański,Analiza rozwiązania akustycznego zagadnienia brzegowego wyprowadzonego metodą BEM, 2004, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
 376. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne, cz. 2 i 3, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 377. R. Dmytryshyn; B. Rodanski,Symbolic Analysis of Linear Circuits with the Determinant Tree Diagram, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 378. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Symbolic Node Reduction of Linear Circuits Containing Polynomial Admittances, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 379. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium mikrokomputerowe - Wydanie II poprawione, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 380. A. Szczepański; M. Trojnar,Sygnały i Systemy. Laboratorium mikrokomputerowe. Instrukcje do ćwiczeń., 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 381. M. Trojnar,Calculations of electric field and potential distribution at the surface of insulator with contamination layer by using Maxwell SV program in „Computer Applications in Electrical Engineering” Part I , 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 382. M. Trojnar,Zastosowanie programu Maxwell 2D/3D w obliczaniu pól izolatorów, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 383. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora - rozkłady potencjału wzdłuż pierwszego klosza przy elektrodzie wysokonapięciowej, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 384. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora - rozkłady natężenia pola elektrycznego wzdłuż pierwszego klosza przy elektrodzie wysokonapięciowej, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 385. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Procedura dzielenia wielomianów bez reszty w metodzie redukcji wielomianowej, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 386. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Analiza symboliczna obwodów liniowych z wielomianowymi admitancjami, 2004, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH
 387. J. Bajorek; M. Gamracki,On the Computer Simulations of LEMP Propagation in „Computer Applications in Electrical Engineering” Part I , 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 388. J. Bajorek; M. Gamracki,Dobór parametrów FFT-IFFT w symulacjach propagacji piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 389. J. Bajorek; M. Gamracki; G. Masłowski,Lightning Coupling to Overhead and Buried Conductors as Frequency Response Function of the System, 2004, SOCIETE DE L'ELECTRICITE, DE L'ELECTRONIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE I'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 390. J. Bajorek; M. Gamracki; G. Masłowski,Effectiveness of FFT-IFFT Procedures in Digital Simulations of Lightning Electromagnetic Disturbances, 2004, VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 391. R. Dmytryshyn,Wyznacznik macierzy admitancji obwodu ze źródłami napięcia, 2004, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH
 392. R. Dmytryshyn,Animacja algorytmu generowania wzoru transmitancji obwodu wg algorytmu Feussnera, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 393. G. Drałus,Zastosowanie metody wewnętrznej funkcji kary w algorytmie uczenia sieci neuronowych modelujących złożony obiekt chemiczny, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 394. G. Drałus,Modeling of Dynamic Nonlinear Complex Systems Using Neural Networks, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 395. R. Dmytryshyn; W. Filaretow,Generowanie obwodowych wyznaczników na podstawie binarnego drzewa wzoru (j. ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 396. R. Dmytryshyn; W. Filaretow; D. Szein,Nullorowo-unistorowa analiza obwodów ze wzmacniaczami operacyjnymi (j.ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 397. R. Dmytryshyn,Macierzowe oraz obwodowe wyznaczniki (j.ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 398. G. Masłowski,Some Aspects of Numerical Modeling of Lightning Return Stroke Current Based on Antenna Theory, 2004, SOCIETE DE L'ELECTRICITE, DE L'ELECTRONIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE I'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 399. L. Gołębiowski; D. Mazur,Wyższe harmoniczne momentu i prądu silnika asynchronicznego w funkcji prędkości obrotowej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 400. R. Dmytryshyn,Metoda Feussnera w elektrotechnice i informatyce, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 401. M. Gołębiowski; J. Lewicki,Wpływ indukcyjności rozproszeniowych autotransformatorów zasilających przekształtniki AC/DC na odkształcenia prądów sieciowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 402. J. Bajorek; G. Masłowski,Modelowanie systemów ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 403. M. Trojnar,Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni zabrudzonego izolatora na podstawie symulacji komputerowych, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2004, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 404. W. Posiewała,Open Source jako alternatywne mozliwości rozwoju systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, ZAMOJSKIE STUDIA I MATERIAŁY, 2004, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 405. M. Trojnar,Wpływ warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatora na rozkład natężenia pola elektrycznego na podstawie symulacji komputerowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ-ELEKTROTECHNIKA, 2004, Politechnika Częstochowska
 406. M. Grzywa; E. Małecka-Tendera; A. Mazur; D. Mazur,Overweight and obesity prevalence in school children and adolescents from Southeast of Poland, HORMONE RESEARCH, 2004, KARGER MEDICAL AND SCIENTIFIC PUBLISHERS, ISBN/ISSN: 0301-0163
 407. M. Grzywa; E. Małecka-Tendera; A. Mazur; D. Mazur,Prevalence of impaired glucose tolerance in overweight and obese children and adolescents in the South-East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, 2004, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 408. M. Trojnar,Distribution of electric field intensity at the surface of insulator covered by dirt layer on the basis of computer simulation, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU W RUSSE, BUŁGARIA, 2004
 409. E. Gąsior-Antos; L. Gołębiowski,Wykorzystanie programów WinQSB i Solver Excela do analizy i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, _ NIE DOTYCZY, 2004, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 410. A. Kubaszek,Time Domain Repetitive Analysis of Analog Circuits with Transmission Lines, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 411. J. Bajorek,Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych w systemach teleinformatycznych, 2004, Uniwersytet Łódzki
 412. J. Bajorek,Optymalizacja parametrów numerycznych analizy częstotliwosciowej piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2004, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH
 413. D. Mazur; M. Trojnar,3D vibration and stress analysis of insulators, 2003
 414. D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of electrical and mechanical phenomena in induction motors with air-gap eccentricity, 2003
 415. D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of electrical and mechanical phenomena in insulators, 2003, Politechnika Śląska
 416. A. Szczepański,Symbolic Nodal Analysis of Linear Circuit Based on Polynomial Reduction Method, 2003
 417. G. Masłowski; R. Ziemba,The magnetic field attenuation inside a structure with an unscreened window for the case of direct and nearby lightning strikes, 2003, SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH
 418. M. Gamracki; G. Masłowski,Protection of Structures against LEMP, 2003, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 419. G. Masłowski,Analysis of Lightning Return Stroke Models Based on Antenna Theory, 2003, Politechnika Białostocka
 420. J. Bajorek; M. Gamracki,Komputerowe modelowanie propagacji piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2003, Politechnika Poznańska
 421. J. Bajorek; M. Gamracki,Model of a lightning electromagnetic disturbance as a spatial system input/output relation, 2003, Politechnika Śląska
 422. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w odwrotnej notacji polskiej do animacji wykresów transmitancji obwodów, 2003, Politechnika Śląska
 423. R. Dmytryshyn,Symbolic Nodal Analysis of Circuit Containing VCVS, 2003, Politechnika Warszawska
 424. R. Dmytryshyn,Generation of Symbolic Off-diagonal Cofactors for a Transfer Function Analysis, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 425. R. Dmytryshyn,Wykorzystanie drzewa binarnego do analizy symbolicznej obwodów elektronicznych, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 426. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Generowanie wzoru symbolicznego metodą redukcji wielomianowej, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 427. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Konwertowanie wzoru z odwrotnej notacji polskiej do nawiasowej z uwzględnieniem admintancji i impedancji elementów, 2003, Politechnika Poznańska
 428. R. Dmytryshyn,Analiza obwodów liniowych metodą Feussnera, 2003, Politechnika Śląska
 429. M. Gołębiowski,Wpływ rozmieszczenia uzwojeń w oknie autotransformatora na wyższe harmoniczne prostownika 18-pulsowego, 2003, Politechnika Gdańska
 430. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of induction motors with air-gap eccentricity by FEM, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY_, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 431. A. Skopec; M. Trojnar,Modelowanie matematyczne warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatora, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY_, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 432. D. Mazur; M. Trojnar,Zastosowanie systemów ANSYS i MSC/PATRAN w symulacji izolatorów, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 433. M. Trojnar,Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni zabrudzonego izolatora na podstawie symulacji komputerowych, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 434. M. Trojnar,Analiza wpływu zabrudzeń na straty mocy przy powierzchni izolatora przy zastosowaniu multidyscyplinarnego programu metody elementów skończonych ANSYS, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 435. J. Bajorek; G. Drałus; E. Gąsior-Antos; L. Gołębiowski; G. Masłowski; W. Posiewała; R. Ziemba,Systemy informacyjne zarządzania jako specjalność kierunku Informatyka na Politechnice, ZAMOJSKIE STUDIA I MATERIAŁY, 2003, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 436. G. Drałus; J. Świątek,A Penalty Function to Obtain Satisfactory Local Models of Complex Systems, ADVANCED IN SOFT COMPUTING, 2003, PHYSICA-VERLAG A SPRINGER- VERLAG COMPANY
 437. J. Bajorek; M. Gamracki,Modelowanie sprzężenia piorunowego zaburzenia elektromagnety-cznego z przewodem linii transmisyjnej nad stratną ziemią, ZESZYTY NAUKOWE- ELEKTRYKA, 2003, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 438. D. Mazur; M. Trojnar,Zastosowanie programu Maxwell SV w analizie rozkładu potencjału i natężenia pola w obszarze izolatora, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ-ELEKTROTECHNIKA, 2003, Politechnika Częstochowska
 439. A. Szczepański,Zastosowanie metody redukcji wielomianowej do generacji transmitancji obwodów elektrycznych z elementami symbolicznymi, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ-ELEKTROTECHNIKA, 2003, Politechnika Częstochowska
 440. G. Masłowski; R. Ziemba,Badanie oddziaływania prądu piorunowego na przewody podziemne, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY - KONFERENCJE, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 441. J. Bajorek,Lightning coupling to overhead conductor as frequency response function of the system, 2003, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA
 442. J. Bajorek,Wybrane problemy modelowania wyładowania atmosferycznego jako zaburzenia elektromagnetycznego układów elektrycznych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY_, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 443. J. Bajorek; A. Kowalczyk; B. Stadnyk,Działalność naukowo-badawcza oraz współpraca Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Rzeszowskiej i Katedry Technologii Informacyjno Pomiarowych Narodowego Uniwersytetu "Lwowska Politechnika", POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2003, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISBN/ISSN: 0032-4140
 444. M. Trojnar,Zastosowanie metody elementów skończonych w analizie wpływu zabrudzeń na straty energii przy powierzchni izolatora, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 445. D. Mazur; M. Trojnar,Modelowanie zjawisk elektrostatycznych i mechanicznych w izolatorach, 2002
 446. J. Bajorek; R. Ziemba,Modele obliczeniowe i symulacje komputerowe piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2002, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 447. R. Dmytryshyn,Analiza obwodów aktywnych za pomocą szablonów unistorowych, 2002, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 448. G. Masłowski,Ochrona urządzeń technicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - LEMP, 2002, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 449. G. Drałus; J. Świątek,Global modelling of complex systems by neural networks, 2002, MASANORI SUGISAKA AND HIROSHI TANAKA
 450. G. Drałus; J. Świątek,Sieci neuronowe w modelowaniu złożonego obiektu chemicznego, 2002
 451. M. Trojnar,Zastosowanie metody różnic skończonych w analizie wpływu zabrudzeń na rozkład potencjału i natężenia pola na powierzchni izolatora, 2002
 452. D. Mazur; M. Trojnar,Modelowanie wybranych zagadnień mechanicznych w izolatorach, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 453. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Generowanie wzoru symbolicznego wyznacznika w odwrotnej notacji polskiej, 2002, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 454. R. Dmytryshyn,Modified Feussner’s method, 2002
 455. R. Dmytryshyn,Generation of Cancellation-Free for RLCg Circuits Analysis, 2002, WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
 456. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek; A. Wisz,Generation of Symbolic Determinant in Reverse Polish Notation, 2002
 457. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Multimethodical Approach for Generation of the Numerator and Denominator of the Transfer Function, 2002, Politechnika Warszawska
 458. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; W. Malska; W. Posiewała; H. Tunia,Optymalizacja autotransformatorowych wielopulsowych przekształtników AC/DC o bardzo małym współczynniku THD, U-6138/G, wartość za 2002 - 70 000 zł, 2002
 459. J. Bajorek; M. Gamracki,Effectiveness of mathematical modeling of lightning coupling to overhead conductors, 2002, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 460. J. Bajorek; M. Gamracki,Some problems of digital signal processing for simulations of fast electromagnetic disturbances, 2002
 461. M. Gamracki,Numerical simulation of fast surges and influence of their shapes on the system output, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 462. G. Masłowski; R. Ziemba,Shielding of structures in the case of direct lightning strike, 2002, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 463. G. Masłowski,Influence of Lightning branches and channel inclination on the lightning electromagnetic field, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 464. R. Ziemba,Propagation of high frequency disturbances in underground conductors, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 465. W. Posiewała,Lowering negative influences on supply network of diode rectifiers, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 466. G. Masłowski,Influence of grounding and bonding on the magnetic field attenuation in case of direct lightning strikes, 2002
 467. A. Szczepański,Badanie wpływu krzywizny powierzchni granicznej metal-powietrze na rozkład pola elektromagnetycznego w metalu, 2002
 468. A. Brański,Analiza akustycznych zagadnień brzegowych- Praca habilitacyjna, AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2002
 469. L. Gołębiowski; D. Mazur,Analiza drgań własnych i wymuszonych w silniku indukcyjnym, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 470. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Multimethodical Approach and Generation of Sequence of Expressions for Acceleration of Repetitive Analysis of Analog Circuits, ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2002, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, ISBN/ISSN: 0925-1030
 471. J. Bajorek,Influence of Ground Losses on Electromagnetic Field of Lightning, 2002, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 472. A. Kubaszek,Case Study Concerning Reduction of Electromagnetic Disturbances Generated by Electronic Device According to the Emc Standards, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 473. J. Bajorek,Propagation of electromagnetic disturbances over lossy ground, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 474. G. Masłowski,Charakterystyka źródeł i sposobów propagacji zaburzeń elektromagnetycznych., 2001, POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNIEJ I STOSOWANEJ I ZAKŁAD PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI PRZ
 475. R. Ziemba,Komputerowe wspomaganie oceny zagrożeń sieci LAN przed narażeniami impulsowymi., 2001, POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNIEJ I STOSOWANEJ I ZAKŁAD PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI PRZ
 476. G. Masłowski; R. Ziemba,Ochrona przed przepięciami sieci komputerowych., 2001, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
 477. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generowanie symbolicznego wyznacznika metodą Feussnera, 2001, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 478. J. Bajorek; G. Masłowski; W. Posiewała; R. Ziemba,Organizacja: Seminarium Techniczne"Ochrona sieci teleinformatycznych przed zakłóceniami elektromagnetycznymi", ZPEiI PRz , Rzeszów, 2001
 479. R. Dmytryshyn; P. Górka,Analiza obwodów liniowych o dużych stosunkach wartości admitancji, 2001
 480. D. Mazur,Modelowanie uszkodzeń klatki i ekscentrycznosci wirnika w silniku indukcyjnym - praca doktorska, Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu, 2001, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI WARSZAWA - MIĘDZYLESIE
 481. G. Drałus,Modelowanie obiektów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych - praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, 2001, Politechnika Wrocławska
 482. S. Apanasewicz; A. Szczepański,O pewnych własnościach pola elektromagnetycznego w otoczeniu wklęsłego walca hiperbolicznego., 2001, Politechnika Częstochowska
 483. R. Dmytryshyn,Do 100-lecia formuł Feussnera., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 484. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w notacji polskiej do szybkiej analizy obwodów elektrycznych., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 485. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w notacji polskiej na podstawie formuł Feussnera i Gaussa., 2001
 486. G. Drałus; J. Świątek,Globally optimal models of complex systems with regard to quality local models., 2001
 487. G. Masłowski; R. Ziemba,Wpływ ekranowania budynków na przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach elektrycznych., 2001, Politechnika Białostocka
 488. G. Masłowski; R. Ziemba,Wpływ ekranowania linii WN na rozkład pola elektromagnetycznego., 2001, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 489. I. Rusin; K. Rzepka,Realizacja procesu dydaktycznego w zakresie elektrotechniki., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 490. M. Trojnar,Teoretyczne podstawy naprzemiennej metody kolejnych przybliżeń wyznaczania pola z zabrudzeniową warstwą przewodzącą na powierzchni izolatora., 2001, KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM PPEE I SEMINARIUM BSE, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE
 491. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; J. Plewako; W. Posiewała,Przekształtniki AC/DC z autotransformatorami o bardzo małym współczynniku, kwota za rok 2001 33 000 zł., U-5281/G, 2001
 492. L. Gołębiowski; D. Mazur,Modelowanie uszkodzeń klatki i ekscentrycznosci wirnika w silniku indukcyjnym, U-5697/G, 600zł, grant promotorski, 2001
 493. R. Dmytryshyn; P. Górka,Badania i poprawa dokładności analizy liniowych obwodów elektrycznych, U-5991/G, 17300 zł, grant promotorski, 2001
 494. L. Gołębiowski; J. Lewicki; W. Posiewała,Wpływ nasycenia i histerezy na pracę prostownika 12-pulsowego z autotransformatorem, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 495. T. Drabek; L. Gołębiowski,Model polowo-obwodowy silników elektrycznych przełączalnych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 496. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Obliczenia prądów wirnika w silniku indukcyjnym (silnik z ekscentrycznością statyczną i dynamiczną), ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 497. J. Bajorek,Influence of Ground Parameters on BLT Model of Transmission Line in External Electromagnetic Field., 2001, Politechnika Śląska
 498. J. Bajorek,Podstawowe problemy i normy z zakresu zakłóceń elektromagnetycznych., 2001, POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNIEJ I STOSOWANEJ I ZAKŁAD PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI PRZ
 499. J. Bajorek,Modelowanie matematyczne przepięć indukowanych wyładowaniami atmosferycznymi., 2001, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 500. J. Bajorek,Analysis of ground influence on parameters of power transmission line in external electromagnetic field., 2001, Politechnika Częstochowska
 501. R. Dmytryshyn; P. Górka,Poprawa dokładności analizy obwodów liniowych, 2000
 502. R. Dmytryshyn; P. Górka,Modyfikacja metody Gaussa dla analizy obwodów liniowych, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 503. L. Gołębiowski; D. Mazur,Identification of the torque and current harmonics in the induction motor., 2000, WYDAWNICTWO ICEM 2000, ESPOO, FINLAND
 504. A. Szczepański,Interpretator wzorów pseudosymbolicznych do analizy obwodów elektrycznych., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 505. G. Masłowski,Kompatybilne elektromagnetycznie systemy zasilania sieci teleinformatycznych., 2000, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
 506. R. Ziemba,Komputerowa analiza skuteczności uziomów pionowych w ochronie odgromowej, 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 507. M. Gamracki,Komputerowe wspomaganie obliczania rezystancji uziomów kratowych w gruntach o budowie warstwowej., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 508. M. Gamracki,Komputerowe wspomaganie obliczania rezystancji uziomów w gruntach o budowie warstwowej., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 509. G. Masłowski,Lightning-Induced Voltages in Overhead Transmission Lines – Comparison of Calculation Methods., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 510. G. Masłowski,Modelling of the lightning electric field for different models of the channel base current with standard parameters., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 511. G. Drałus,Modelowanie globalne statycznych obiektó złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych., 2000, Politechnika Śląska
 512. M. Gamracki,Modelowanie matematycznie podziemnych kabli w zewnętrznympolu elektromagnetycznym., 2000, KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM PPEE I SEMINARIUM BSE, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE
 513. R. Dmytryshyn,O metodzie topologicznej analizy obwodów liniowych., 2000, Politechnika Śląska
 514. J. Bajorek; R. Ziemba,Oddziaływanie pola elektromagnetycznego wyładowania atmosferycznego na obwody podziemne., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 515. T. Drabek; O. Drubel; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Performance of a Switched Induction Cage Motor - a Switched Motor with a Squirrel Cage in the Cylindrical Rotor, 2000
 516. G. Masłowski; R. Ziemba,Przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach budynku., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 517. G. Masłowski; R. Ziemba,Rozpływ prądu piorunowego w instalacji odgromowej dla pierwszej i kolejnej składowej wyładowania atmosferycznego., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 518. G. Drałus; J. Świątek,Static neural network in global modelling of complex systems., 2000, CONTROL THEORY AND APPLICATIONS CENTRE, COVENTRY UNIVERSITY
 519. L. Gołębiowski; D. Mazur,The Effect of Strong Parasitic Synchronous and Asynchronous Torques in Induction Machine with Rotor Eccentricity., 2000
 520. L. Gołębiowski; D. Mazur,Torque and Current Harmonics and 3D Vibration Analysis in the Induction Motor., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 521. W. Posiewała,Wpływ nasycenia i histerezy na pracę prostownika 12-pulsowego z autotransformatorem, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 522. G. Drałus; J. Świątek,A modified backpropagation algorithm for modelling static complex systems using neural network., 2000, POLISH NEURAL NETWORKS SOCIETY, CZĘSTOCHOWA
 523. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Analiza obwodów liniowych z wykorzystaniem macierzy symboliczno - numerycznych., 2000
 524. T. Drabek; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Badania symulacyjne i pomiarowe przełączalnego silnika indukcyjnego klatkowego, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 525. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Free Vibration and Forced Vibration Analysis in Induction Motor, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 526. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generowanie didrzew na podstawie iloczynu kartezjańskiego., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 527. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; J. Plewako; W. Posiewała,Przekształtniki AC/DC z autotransformatorami o bardzo małym współczynniku THD - U-5281/G, wartość 63500 zł, 2000
 528. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generation of Symbolic Determinant using Cartesian Product, 2000
 529. R. Dmytryshyn,Hierarchical Decomposition of Circuit based on D-trees Method, 2000
 530. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,3D vibration analysis in the induction motor, 2000
 531. O. Drubel; L. Gołębiowski,Calculation of skewed squirrel cage induction motors taking interbar currents into account. Part 1: theoretical presentation of the calculation method, COMPEL-THE INT. J. COMPUTATION A. MATHEMATICS IN ELECTRIC. AND ELECTRON. ENG., 2000, MCB UNIVERSITY PRESS, ENGLAND
 532. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Harmoniczne momentu i prądu silnika asynchronicznego (silnik bez uszkodzeń)., PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPĘDÓW i POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 533. D. Mazur,Analysis of damages on induction motors by the finite element method., COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES, 2000, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, ISBN/ISSN: 1232-308X
 534. J. Bajorek,Mathematical Model of Buried Cable in External Electromagnetic Field., 2000, Politechnika Śląska
 535. A. Kubaszek,Polynomial number method - computer implementation of some operational calculi., 2000
 536. J. Bajorek,Wykorzystanie standardowego oprogramowania EMC w dydaktyce elektrotechniki., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 537. J. Bajorek,Wybrane problemy modelowania matematycznego zakłóceń elektromagnetycznych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, ELEKTRYKA, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEJ