tttttt
 1. K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; J. Królczyk; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa,A new method to electrical parameters identification of carbon fiber reinforced composites using lightning disturbances corresponding to subsequent return strokes, MEASUREMENT, 2022, ISSN: 0263-2241, DOI
 2. R. Ziemba,Obliczenia parametrów uziemień na potrzeby ochrony odgromowej, ENERGETYKA, 2022, ISSN: 0013-7294
 3. K. Balawender; R. Brodowski; G. Budzik; J. Cebulski; D. Filip; K. Kroczek; B. Lewandowski; A. Mazur; D. Mazur; M. Oleksy; S. Orkisz; Ł. Przeszłowski; J. Szczygielski; P. Turek,Characterisation of Selected Materials in Medical Applications, POLYMERS, 2022, ISSN: 2073-4360, DOI
 4. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; A. Smoleń,Innovative Construction of the AFPM-Type Electric Machine and the Method for Estimation of Its Performance Parameters on the Basis of the Induction Voltage Shape, ENERGIES, 2022, ISSN: 1996-1073, DOI
 5. K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; G. Masłowski; D. Mazur; M. Oleksy; R. Oliwa,Methods for Enhancing the Electrical Properties of Epoxy Matrix Composites, ENERGIES, 2022, ISSN: 1996-1073, DOI
 6. B. Kopchak; M. Koryl; T. Kwater; B. Kwiatkowski; Y. Marushchak; D. Mazur,Approximation of Fractional Order PIλDμ-Controller Transfer Function Using Chain Fractions, ENERGIES, 2022, ISSN: 1996-1073, DOI
 7. G. Masłowski,Wybrane zagadnienia badań wyładowań atmosferycznych i ochrony odgromowej, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-464-2
 8. G. Karnas,Rejestracje zjawisk piorunowych na stacji obserwacyjnej w Rzeszowie [w:] Wybrane zagadnienia badań wyładowań atmosferycznych i ochrony odgromowej, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-464-2
 9. R. Ziemba,Wpływ parametrów uziemień na skuteczność ochrony odgromowej układów elektroenergetycznych [w:] Wybrane zagadnienia badań wyładowań atmosferycznych i ochrony odgromowej, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-464-2
 10. T. Kossowski,Światłowodowe systemy rejestracji udarów piorunowych [w:] Wybrane zagadnienia badań wyładowań atmosferycznych i ochrony odgromowej, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-464-2
 11. P. Szczupak,Strefa zagrożenia wokół kanału piorunowego dla bezpiecznego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym typu dron [w:] Wybrane zagadnienia badań wyładowań atmosferycznych i ochrony odgromowej, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-464-2
 12. P. Drygaś; D. Gil; M. Knap; B. Kwiatkowski; B. Pękala,Preference and weak interval-valued operator in decision making problem [w:] 2021 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 2021 [b.m.], IEEE, ISBN: 978-1-6654-4408-8, DOI
 13. D. Mazur; A. Różowicz; S. Różowicz; M. Włodarczyk; A. Zawadzki,Modelling an induction coil with fractional-order magnetic coupling in an ignition system of internal combustion engines [w:] 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2021 [b.m.], IEEE, ISBN: 978-1-6654-2164-5, DOI
 14. A. Brański; E. Prędka; M. Wierzbińska,Influence of the Plaster Physical Structure on Indoor Acoustics, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2021, ISSN: 0137-5075, DOI
 15. G. Masłowski,Współczesne badania wyładowań piorunowych i ich parametry stosowane w aplikacjach inżynieryjnych, ENERGETYKA, 2021, ISSN: 0013-7294
 16. M. Borkowski; I. Moldovan,Direct boundary method toolbox for some elliptic problems in FreeHyTE framework, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2021, ISSN: 0955-7997, DOI
 17. A. Czmil; G. Drałus; D. Mazur,Automatic Detection and Counting of Blood Cells in Smear Images Using RetinaNet, ENTROPY, 2021, ISSN: 1099-4300, DOI
 18. T. Kossowski; Ł. Matuszewski,Non-Real-Time Wireless System for Lightning Effect Measurements, APPLIED SCIENCES-BASEL, 2021, ISSN: 2076-3417, DOI
 19. G. Karnas,Computation of Lightning Current from Electric Field Based on Laplace Transform and Deconvolution Method, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 20. K. Filik; S. Hajder; G. Masłowski,Multi-Stroke Lightning Interaction with Wiring Harness: Experimental Tests and Modelling, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 21. G. Dec; G. Drałus; B. Kwiatkowski; D. Mazur,Forecasting Models of Daily Energy Generation by PV Panels Using Fuzzy Logic, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 22. K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa,Testing of Conductive Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Current Impulses Simulating Lightning Effects, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 23. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; B. Kwiatkowski,Optimal Control of a Doubly Fed Induction Generator of a Wind Turbine in Island Grid Operation, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 24. D. Mazur; A. Rózowicz; S. Rózowicz; M. Włodarczyk; A. Zawadzki,Assessment of the Impact of Per Unit Parameters Errors on Wave and Output Parameters in a Transmission Line, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 25. T. Kossowski; P. Szczupak,Response of Drone Electronic Systems to a Standardized Lightning Pulse, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 26. P. Hawro; L. Kasha; B. Kopchak; B. Kwiatkowski; A. Lozynskyy; O. Lozynskyy; Y. Marushchak; D. Mazur; R. Pękala; B. Twaróg; R. Ziemba,Formation of Characteristic Polynomials on the Basis of Fractional Powers j of Dynamic Systems and Stability Problems of Such Systems, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 27. J. Bartman; P. Hawro; T. Kwater; D. Mazur,The algorithm of adaptive determination of amplification of the PD filter estimating object state on the basis of signal measurable on-line, ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, 2021, ISSN: 2300-2611, DOI
 28. A. Brański,Sposób tłumienia fali akustycznej oraz moduł refleksyjny tłumika do stosowania tego sposobu, 2020
 29. G. Drałus; T. Rak,Programowanie równoległe w hybrydowym środowisku MPI i OpenMP na klastrze serwerów [w:] Zaawansowane systemy informatyczne: studia wybranych przypadków, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-427-7
 30. A. Brański,Wybrane zagadnienia informatyki stosowanej, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-421-5
 31. E. Prędka,Nieosobliwa metoda meshless w akustycznym zagadnieniu brzegowym [w:] Wybrane zagadnienia informatyki stosowanej, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-421-5
 32. A. Kocan-Krawczyk,Całkowy opis pola akustycznego w sformułowaniu wariacyjnym silnym; podstawy teoretyczne [w:] Wybrane zagadnienia informatyki stosowanej, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-421-5
 33. G. Drałus; T. Rak,Prognozowanie w horyzoncie jednej godziny produkcji energii przez panel fotowoltaiczny [w:] Wybrane zagadnienia zastosowań techniki cyfrowej w elektrotechnice : przykłady badań z zakresu elektrotechniki wspomaganych narzędziami informatyki technicznej, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-453-6
 34. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka,Selected Aspects of Meshless Method Optimization in the Room Acoustics with Impedance Boundary Conditions, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2020, ISSN: 0137-5075, DOI
 35. A. Brański; E. Prędka,Analysis of the Room Acoustic with Impedance Boundary Conditions in the Full Range of Acoustic Frequencies, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2020, ISSN: 0137-5075, DOI
 36. D. Aebisher; D. Bartusik; A. Czmil; D. Mazur,Evaluation of mr relaxation times following trastuzumab treatment of breast cancer cells in a 3d bioreactor, ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA, 2020, ISSN: 0001-6837, DOI
 37. D. Aebisher; D. Bartusik-Aebisher; A. Czmil; D. Mazur,Trastuzumab Efficacy Quantified by Fluorine-19 Magnetic Resonance Imaging, ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA, 2020, ISSN: 0001-6837, DOI
 38. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,A novel algorithm for determining lightning leader time onset from electric field records and its application for lightning channel height calculations, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, 2020, ISSN: 0378-7796, DOI
 39. G. Masłowski; S. Wyderka,Modeling of Currents and Voltages in the Lightning Protection System of a Residential Building and an Attached Overhead Power Line, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2020, ISSN: 0018-9375, DOI
 40. T. Kossowski; P. Szczupak,Analysis of the influence of strong magnetic field on unmanned aircrafts, using Helmholtz coil, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2020, ISSN: 0033-2097, DOI
 41. K. Filik; T. Kossowski,Lightning tests of Unmanned Aircrafts with impulse Generator, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2020, ISSN: 0033-2097, DOI
 42. K. Filik; G. Karnas,A low-cost ELF-MF orthogonal sensor and preamplifier dedicated for wide range lightning magnetic field registration, SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 2020, ISSN: 0924-4247, DOI
 43. P. Szczupak,Kalibracja małej anteny pętlowej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2020, ISSN: 0209-2662, DOI
 44. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Direct Consideration of Eddy Current Losses in Laminated Magnetic Cores in Finite Element Method (FEM) Calculations Using the Laplace Transform, ENERGIES, 2020, ISSN: 1996-1073, DOI
 45. J. Bartman; B. Kwiatkowski; D. Mazur,The quality of data and the accuracy of energy generation forecast by artificial neural networks, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, 2020, ISSN: 2088-8708, DOI
 46. G. Dec; D. Mazur; D. Rzońca,Urządzenie zabezpieczające powierzchnie płaskie, zwłaszcza powierzchnie paneli fotowoltaicznych, 2019
 47. D. Mazur,Opracowanie na podstawie wyników prac B+R modułów wyposażonych w inteligentne metody przetwarzania danych oraz bezrdzeniowe czujniki prądu wykonane w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych na rzecz stworzenia kompleksowego narzędzia optymalizującego koszty i zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych współzasilanych z OZE, 2019
 48. A. Brański; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; D. Szynal,Badanie izolacyjnosci akustycznej od dźwieków powietrznych systemowej więźby dachowej, 2019
 49. T. Kossowski,Odporność wielowirnikowych statków powietrznych na wyładowania atmosferyczne [w:] Nauki techniczne i inżynieryjne. Część 1, 2019 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-66392-06-9
 50. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń; Z. Szczerba,Modeling and Analysis of the AFPM Generator in a Small Wind Farm System [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 51. M. Dorozhovets; Y. Marushchak; D. Mazur,Operational Estimating of Arcs Voltage of Arc Steel Furnace [w:] Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISBN: 978-3-030-11186-1, DOI
 52. R. Hanus; C. Kreischer; D. Mazur,Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, 2019 Cham, Springer, ISSN: 978-3-030-11186-1, DOI
 53. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Analysis of axial flux permanent magnet generator, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2019, ISSN: 0332-1649, DOI
 54. C. Gobel; M. Gołębiowski,Evaluation of the usability of the Canay’s equivalent circuit diagrams for the calculation of subsynchronous resonances, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2019, ISSN: 0332-1649, DOI
 55. M. Borkowski; I. Moldovan,On rank-deficiency in direct Trefftz method for 2D Laplace problems, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2019, ISSN: 0955-7997, DOI
 56. M. Borkowski; R. Kuras,Application of conformal mappings and the numerical analysis of conditioning of the matrices in Trefftz method for some boundary value problems, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2019, ISSN: 0955-7997, DOI
 57. M. Fitta; L. Karpiński; K. Król; A. Kulińska; M. Scholz; A. Wójcik-Gargula,On the Possibility of Initiating the Proton–Boron Nuclear Fusion Reaction in the Plasma-Focus Device, JOURNAL OF FUSION ENERGY, 2019, ISSN: 0164-0313, DOI
 58. M. Bolanowski; G. Budzik; D. Mazur; M. Oleksy; A. Paszkiewicz,Analysis of possible SDN use in the rapid prototyping process as part of the Industry 4.0, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, 2019, ISSN: 0239-7528, DOI
 59. A. Czmil; S. Czmil; D. Mazur,A Method to Detect Type 1 Diabetes Based on Physical Activity Measurements Using a Mobile Device, APPLIED SCIENCES-BASEL, 2019, ISSN: 2076-3417, DOI
 60. K. Baran; D. Mazur; A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta,Thermal Analysis of the Factors Influencing Junction Temperature of LED Panel Sources, ENERGIES, 2019, ISSN: 1996-1073, DOI
 61. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Computationally Efficient Method of Co-Energy Calculation for Transverse Flux Machine Based on Poisson Equation in 2D, ENERGIES, 2019, ISSN: 1996-1073, DOI
 62. B. Kopchak; A. Kushnir; Y. Marushchak,Devising a procedure for the synthesis of electromechanical systems with cascade-enabled fractional-order controllers and their study, EASTERNEUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES, 2019, ISSN: 1729-3774, DOI
 63. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski,Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt. "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" Etap II i IV, 2018
 64. G. Drałus; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,One day-ahead forecasting at different time periods of energy production in photovoltaic systems using neural networks [w:] 2018 International Symposium on Electrical Machines (SME), 2018 Andrychów, IEEE, ISBN: 978-1-5386-5210-7, DOI
 65. M. Gołębiowski,Filtry w obliczeniach strat wiroprądowych w blachach laminowanych rdzeni magnetycznych maszyn elektrycznych, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-255-6
 66. T. Kossowski,Kompensacja temperaturowa w systemach elektrooptycznych jako metoda redukcji błędu przy pomiarach dużych prądów i wyładowań atmosferycznych [w:] Nauki techniczne i inżynieryjne Cz. III, 2018 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65677-93-8
 67. T. Kossowski,Przetwarzanie sygnału w czasie nierzeczywistym jako metoda niwelowania zakłóceń indukowanych w linii transmisyjnej przy pomiarach dużych prądów [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne cz. III, 2018 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65677-93-8
 68. M. Gołębiowski; A. Smoleń,Effectiveness Analysis of Small Hybrid Power Plant with Energy Storage [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-63948-2, DOI
 69. D. Mazur; A. Smoleń; M. Trojnar,The Analysis of Wind Turbine with Horizontal Rotation Axis with the Use of Numerical Fluid Mechanics [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-63948-2, DOI
 70. K. Leśko; D. Mazur; H. Wachta,Research of Cohesion Principle in Illuminations of Monumental Objects [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISBN: 978-3-319-63948-2, DOI
 71. M. Gołębiowski; M. Korkosz; D. Mazur,Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, ISSN: 978-3-319-63948-2, DOI
 72. Z. Flisowski; M. Loboda; G. Masłowski; S. Wojtas,An Outline of Lightning Research Development in Poland [w:] 2018 34th International Conference on Lightning Protection (ICLP), 2018 Piscataway, N.J., IEEE, ISBN: 978-1-5386-6635-7, DOI
 73. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,Automated Discrimination of Lightning Stepped Leader Stage from the Power Spectrum Density of the Related Electric Field Recordings [w:] 2018 34th International Conference on Lightning Protection (ICLP), 2018 Piscataway, N.J., IEEE, ISBN: 978-1-5386-6635-7, DOI
 74. J. Hickiewicz; G. Masłowski; P. Rataj,Ignacy Moscicki's Contribution to Lightning Overvoltage Protection of Power Systems [w:] 2018 34th International Conference on Lightning Protection (ICLP), 2018 Piscataway, N.J., IEEE, ISBN: 978-1-5386-6635-7, DOI
 75. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Functional simulation model of the axial flux permanent magnet generator, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2018, ISSN: 1427-4221, DOI
 76. A. Brański; E. Prędka,Nonsingular Meshless Method in an Acoustic Indoor Problem, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2018, ISSN: 0137-5075, DOI
 77. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk,A Rough Estimation of Acoustics of the Cuboidal Room with Impedance Walls, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2018, ISSN: 0137-5075, DOI
 78. M. Gołębiowski; M. Hajduk-Stelmachowicz; M. Stelmachowicz,The use of preliminary hazard analysis to assess the risk of damage to the telecommunications wired access network, CZASOPISMO TECHNICZNE, 2018, ISSN: 0011-4561, DOI
 79. L. Karpiński; J. Mikulski; S. Zakrzewski,Badanie systemu kablowego 220 kV, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2018, ISSN: 0033-2097, DOI
 80. R. Ziemba,Własności uziemień przy prądach piorunowych , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2018, ISSN: 0033-2097, DOI
 81. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2018, ISSN: 0033-2097, DOI
 82. T. Kossowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Overvoltage induced in overhead power lines by nearby lightning stroke, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2018, ISSN: 0033-2097, DOI
 83. K. Filik; G. Masłowski,Analiza zaburzeń piorunowych indukowanych w modelu wiązki kablowej statku powietrznego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2018, ISSN: 0209-2662, DOI
 84. K. Filik; G. Masłowski,Wybrane badania w obszarze ochrony odgromowej i przepięciowej z wykorzystaniem generatora udarów piorunowych dedykowanego do testowania awioniki, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO - ENERGETYCZNEJ, 2018, ISSN: 0013-7294
 85. G. Masłowski; R. Ziemba,Analiza zagrożeń przepięciowych powodowanych we wchodzącej do obiektu linii przez pobliskie wyładowania piorunowe, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO - ENERGETYCZNEJ, 2018, ISSN: 0013-7294
 86. M. Gołębiowski; A. Smoleń,Computationally efficient method for determining the most important electrical parameters of axial field permanent magnet machine, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, 2018, ISSN: 0239-7528, DOI
 87. A. Kalinowski; G. Kowalski; L. Książek; G. Lisowicz; A. Lisowiec; D. Mazur; P. Wlazło,Planning and Monitoring of Production Output and Electricity Consumption with Consideration of the Production Profile, ACTA ENERGETICA, 2018, ISSN: 2300-3022, DOI
 88. D. Mazur; R. Smusz,Operation analysis of a spiral ground heat exchanger functioning as a lower heat source in a pressurizing heat pump, ITM Web of Conferences, 2018, DOI
 89. G. Dec; G. Drałus; D. Mazur,One day ahead forecasting of energy generating in photovoltaic systems, ITM Web of Conferences, 2018, DOI
 90. D. Ficek; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; D. Szteliga; M. Szumski,Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" etap I i II, 2017
 91. G. Drałus; Z. Gomółka; D. Mazur; A. Smoleń,Seasonal models of energy forecasting in photovoltaic systems using artificial neural networks [w:] Proceedings of International Interdisciplinary PhD Workshop 2017: IIPhDW 2017, 2017 Łódź, Lodz University of Technology Press, ISBN: 978-83-7283-858-2
 92. K. Czuja; D. Mazur; H. Wachta,Efektywność energetyczna oświetlenia drogowego [w:] Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych, 2017 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-65598-95-0
 93. P. Szczupak,Generowanie Impulsów Elektromagnetycznych [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki techniczne i inżynieryjne Część IV , 2017 Poznań, MŁODZI NAUKOWCY, ISBN: 978-83-65677-57-0
 94. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Autotransformer rectifier circuits with parallel connection without the use of IPT chokes - review [w:] 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME), 2017 Nałęczów, IEEE, ISBN: 978-1-5386-0359-8, DOI
 95. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń,Rectifier circuits with magnetically non-coupled chokes [w:] 2017 International Symposium on Electrical Machines (SME), 2017 Nałęczów, IEEE, ISBN: 978-1-5386-0359-8, DOI
 96. P. Kalenyuk; B. Kopchak; A. Lozynskyy; O. Lozynskyy; Y. Marushchak; Y. Paranchuk,Synthesis and Research of Electromechanical Systems Described by Fractional Order Transfer Functions [w:] 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) , 2017 Kremenchuk, IEEE, ISBN: 978-1-5386-1751-9, DOI
 97. W. Malska; D. Mazur,Electric energy production in a wind farm - the statistical analysis of measurement results using the time series [w:] 2017 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE): Koscielisko (Zakopane), Poland, June 25-30, 2017, 2017 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5386-1528-7, DOI
 98. M. Gołębiowski,Improvement of the finite element method equations conditioning for the magnetic field-circuital problems, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, ISSN: 1427-4221, DOI
 99. P. Kielan; D. Mazur; R. Smusz,Analysis of thermal stratified storage tank, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, ISSN: 1427-4221, DOI
 100. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka,An influence of the Wall Acoustic Impedance on the Room Acoustics. The Exact Solution, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2017, ISSN: 0137-5075, DOI
 101. M. Koryl; D. Mazur,Towards emergence phenomenon in business process management, ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, 2017, ISSN: 1230-2384, DOI
 102. M. Gołębiowski,Calculation of eddy current and hysteresis losses during transient states in laminated magnetic circuits, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2017, ISSN: 0332-1649, DOI
 103. J. Cebulski; R. Chaber; K. Łach; M. Machaczka; D. Mazur; E. Michalak; A. Raciborska; K. Szmuc,Application of infrared spectroscopy in the identification of Ewing sarcoma: A preliminary report, INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2017, ISSN: 1350-4495, DOI
 104. W. Malska; D. Mazur,Analiza wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2017, ISSN: 0033-2097, DOI
 105. P. Kielan; D. Mazur; A. Szklarz,BLDC motor control in HiL configuration with the use of Matlab/Simulink software and PLC, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2017, ISSN: 0033-2097, DOI
 106. P. Kielan; M. Ludwig; D. Mazur,Modeling and control of Mechatronic Devices via the Internet with the use of the Matlab/Simulink software - on example of the manipulator, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2017, ISSN: 0033-2097, DOI
 107. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak,Estimation of Building Form Factor and Calibration of ELF-MF Electric Field Antenna Dedicated to Lightning Measurements, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2017, ISSN: 0033-2097, DOI
 108. M. Gamracki,Budowa i działanie systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2017, ISSN: 0209-2662, DOI
 109. M. Gamracki,Rejestracje piorunowego pola elektromagnetycznego przez stacje systemu BLITZORTUNG, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2017, ISSN: 0209-2662, DOI
 110. D. Mazur; A. Smoleń,Examination the Robustness of Slip-Ring Induction Motor Drive Controlled by DTC-SVM Metod, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2017, ISSN: 0239-3646
 111. D. Mazur; M. Tybura,Intelligent touch based user authentication, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2017, ISSN: 2450-2855
 112. J. Burek; D. Mazur; Ł. Żyłka,Diagnostic of peripheral longitudinal grinding by using acoustic emission signal, ADVANCES IN PRODUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT, 2017, ISSN: 1854-6250, DOI
 113. G. Drałus; Z. Gomółka,Prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, 2017, ISSN: 2300-1739
 114. G. Drałus; Z. Gomółka; B. Twaróg; E. Żesławska,Rejestracja i analiza zjawisk szybkozmiennych, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, 2017, ISSN: 2300-1739
 115. B. Kopchak; Y. Marushchak,Побудова регуляторів дробового порядку для електромеханічних систем, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS [ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ], 2017, ISSN: 2221-3805
 116. M. Bolanowski; D. Mazur; A. Paszkiewicz; D. Strzałka,Opracowanie opinii innowacyjności rozwiązania pn. Ekosystem rozwiązań Asseco WAPRO, 2016
 117. M. Bolanowski; D. Mazur; A. Paszkiewicz; D. Strzałka,Opracowanie opinii o innowacyjności rozwiązania pn. Systemy diagnostyczne z zastosowaniem mobilnych i stacjonarnych rozwiązań inspekcyjnych, 2016
 118. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności produktu: posadzka Siconofloor ES+, 2016
 119. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności dotyczącej systemów informatycznych wraz z infrastrukturą, 2016
 120. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności usługi montażu niskostratnych przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach HTLS typu ACCC z rdzeniem z włókien węglowych z ciągła rejestrowaną kontrolą naciągu oraz wymiany i montażu przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi z wykorzystaniem bramek wzdłużnych na liniach wysokich i najwyższych napięć z ciągłą rejestrowaną siłą naciągu, 2016
 121. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności usługi budowy sieci optotelekomunikacyjnych z wykorzystaniem lokalizacji elektromagnetycznej w procesie poszukiwania uszkodzeń rurociągów, 2016
 122. D. Mazur; R. Ziemba,Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności fotowoltaicznej kolumny oświetleniowej, 2016
 123. D. Mazur,Opracowanie opinii o innowacyjności dla firmy InfoSoftware Polska Sp. z o.o., 2016
 124. D. Mazur,Opracownaie opinii o innowacyjności rozwiązania pn. "Usługa dostępu do platformy integrującej rozproszone zasoby sprzętowe i ludzkie z wykorzystaniem dedykowanego środowiska wysokoprzepustowych sieci teleinformatycznych", 2016
 125. M. Koryl; D. Mazur,Emergentne systemy sterowania przepływem pracy [w:] Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania, 2016 Gliwice, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-62652-78-5
 126. M. Trojnar,The application of chosen computer programs in the synthesis of passive one-port circuits [w:] XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów - SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016 , 2016 Gliwice, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-85940-38-4
 127. M. Trojnar,The application of Qucs program in the analysis of two-port circuits [w:] XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów - SPETO 2016, Gliwice - Ustroń, 18-21.05.2016 , 2016 Gliwice, Politechnika Śląska, ISBN: 978-83-85940-38-4
 128. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Distribution of long duration current impulses in a test house lightning protection system and electrical equipment [w:] 2016 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, 2016 Wrocław, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1416-3, DOI
 129. D. Gibalski; P. Karpinski; L. Karpiński; K. Wojtasiewicz,Test set-up to examine electronic circuits' immunity to nearby flash: Magnetic component of the nearby flash field [w:] 2016 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, 2016 Wrocław, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1416-3, DOI
 130. D. Mazur; M. Rudy,Modelowanie w systemie NX CAD, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-055-2
 131. G. Drałus,Neural networks in modeling of industrial processes [w:] Computing in Science and Technology, 2016 Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ISBN: 978-83-7583-717-9
 132. E. Prędka,Non-singular meshless method via the mult-iquadratic radial basis functionin in an acoustic indoor problem [w:] Postępy akustyki, 2016 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE, ISBN: 978-83-65550-02-6
 133. A. Brański; A. Kocan-Krawczyk,An influence of the walls acoustic impedance and acoustic frequency on the mean acoustic pressure level: Fouriers’s solution [w:] Postępy akustyki, 2016 Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE, ISBN: 978-83-65550-02-6
 134. D. Mazur,Wpływ poziomu rozwoju własności intelektualnej na społeczeństwo informacyjne, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-112-2
 135. M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Rudy,Modelowanie i analiza układów elektromechanicznych metodą elementów skończonych, 2016 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-073-6
 136. D. Mazur,2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISSN: 978-1-5090-1015-8
 137. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak,Calibration of electric field antennae operating in the ELF-MF frequency range at the lightning research station in Rzeszow [w:] 2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1015-8, DOI
 138. G. Drałus; D. Mazur,Cascade complex systems - Global modeling using neural networks [w:] 2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1015-8, DOI
 139. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; P. Szczupak; R. Ziemba,Experimental investigation of the effectiveness of lightning protection system [w:] 2016 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2016 New York (USA), IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-5090-1015-8, DOI
 140. M. Guthrie; G. Masłowski; V. Rakov; A. Rousseau; R. Ziemba,High-Frequency Grounding Impedance Measurements at Test Site in Huta Poreby, Poland [w:] 2016 33rd International Conference on Lightning Protection (ICLP), 2016 New York (USA), IEEE, ISBN: 978-1-5090-5843-3, DOI
 141. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,Power Spectrum Density Analysis of Intra-Cloud Lightning Discharge Components from Electric Field Recordings in Poland [w:] 2016 33rd International Conference on Lightning Protection (ICLP), 2016 New York (USA), IEEE, ISBN: 978-1-5090-5843-3, DOI
 142. M. Gołębiowski,Fast control of the six phase asymmetric generator with the 3rd harmonic current injection, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2016, ISSN: 1427-4221, DOI
 143. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Investigation of the stator inductances of the expanded Park model and an approach on parameter identification using the evolution strategy, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2016, ISSN: 1427-4221, DOI
 144. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Measurements and modeling of current impulses in the lightning protection system and internal electrical installation equipped with household appliances, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, 2016, ELSEVIER SCIENCE SA, ISSN: 0378-7796, DOI
 145. M. Borkowski,The scalability of the matrices in direct Trefftz method in 2D Laplace problem, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2016, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997, DOI
 146. G. Masłowski; R. Ziemba,Measurements and modeling of electromagnetic disturbances in the lightning protection system of the residential building , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 147. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski; K. Sobolewski,The time and power spectrum density analysis of different lightning components based on electric field waveforms from 2014 thunderstorm season recorded in the south-eastern part of Poland , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 148. K. Filik; G. Masłowski,Analiza przepięć indukowanych pochodzenia atmosferycznego w systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, ISSN: 0033-2097, DOI
 149. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, ISSN: 0033-2097, DOI
 150. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; R. Ziemba,Lightning current distribution in a laboratory model of lightning protection system, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2016, ISSN: 0033-2097, DOI
 151. M. Trojnar,Application of the Multisim program in analysis of the transmission lines, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. ELEKTRYKA, 2016, ISSN: 1897-8827
 152. M. Trojnar,Computer aided analysis of transient states in linear circuits, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. ELEKTRYKA, 2016, ISSN: 1897-8827
 153. M. Trojnar,Analiza linii długich za pomocą programu LTspice, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2016, Politechnika Poznańska, ISSN: 1897-0737
 154. A. Kushnir; Y. Marushchak,Математическая модель механизма перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи на основе представления Денавита-Xартенберга, Электротехнические и компьютерные системы, 2016, ISSN: 2221-3937
 155. J. Kluska; A. Kubaszek; M. Mazur; W. Posiewała; K. Świder,e-PRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji, 2015
 156. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-521-7
 157. S. Wyderka; R. Ziemba,Zasady realizacji ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV., 2015
 158. G. Drałus,The learning problems of global neural models of dynamic complex systems [w:] Computing in Science and Technology, 2015 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN: 978-83-7996-140-5
 159. L. Gołębiowski; D. Mazur,Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2015 Cham, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING SWITZERLAND, ISSN: 978-3-319-11247-3, DOI
 160. A. Szczepański,Simulation of Grounding Networks in the SES CDEGS Software [w:] 2015 Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 2015 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4673-9452-9, DOI
 161. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Humer; D. Mazur,The gearless, grid-connected, 6-phase asymmetric wind turbine generator system, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 2300-2506, DOI
 162. K. Buczek; G. Masłowski; D. Strzałka,50th Anniversary of the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Rzeszów University of Technology, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 1427-4221
 163. D. Borkowska; A. Brański,Galerkin Versions of Nonsingular Trefftz Method Derived from Variational Formulations for 2D Laplace Problem, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2015, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246, DOI
 164. M. Borkowski,2D capacitance extraction with direct boundary methods, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2015, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997, DOI
 165. D. Borkowska; A. Brański,Effectiveness of nonsingular solutions of the boundary problems based on Trefftz methods, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2015, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997, DOI
 166. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; V. Rakov; S. Wyderka; R. Ziemba,Current Impulses in the Lightning Protection System of a Test House in Poland, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2015, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN: 0018-9375, DOI
 167. E. Grabovski; L. Karpiński; V. Krauz; K. Mitrofanov; V. Myalton; M. Paduch; M. Scholz; V. Vinogradov,Study of the Interrelation between the Electrotechnical Parameters of the Plasma Focus Discharge Circuit and the Plasma Compression Dynamics on the PF-3 and PF-1000 Facilities, PLASMA PHYSICS REPORTS, 2015, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA PUBL, ISSN: 1063-780X, DOI
 168. M. Gamracki,System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 169. G. Karnas,Time synchronization of electric field measurement and high-speed video registration at the lightning observation station in Rzeszow, Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2015, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, ISSN: 0033-2097, DOI
 170. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski,Sygnatury pola elektrycznego udarów piorunowych otrzymane z nowej stacji detekcyjnej Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 171. M. Gamracki,Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 172. B. Kopchak; Y. Marushchak,Analiza modeli całkowania i różniczkowania ułamkowego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 173. G. Drałus,Poprawa jakości dynamicznego modelu złożonego poprzez zastosowanie interpolowanych danych uczących, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 174. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie rozpływu długotrwałej składowej prądu piorunowego w instalacjach obiektu, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 175. M. Trojnar,Zastosowanie źródeł sterowanych w symulacji obwodów nieliniowych prądu stałego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 176. M. Trojnar,Komputerowa analiza obwodów nieliniowych prądu stałego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2015, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 177. G. Masłowski,Wkład Józefa Hermana Osińskiego w rozwój ochrony odgromowej w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2015, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ISSN: 2353-1290
 178. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Discrepancies of the expanded Park equations and parameter identification with evolution strategy, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2015, INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, KATOWICE, ISSN: 2084-5618
 179. M. Gołębiowski; C. Kreischer; C. Schmuelling,Comparison of different methods for excitation of synchronous machines, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2015, INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, KATOWICE, ISSN: 0239-3646
 180. Y. Marushchak,Забезпечення стандартних форм розподілу коренів характеристичного рівняння при синтезі електромеханічних систем методом параметричної оптимізації, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, 2015, "TECHNICAL" PUBLISHING HOUSE (KIEV), ISSN: 2221-3937
 181. G. Drałus,Study the Quality of Global Neural Model with Regard to the Local Models of Dynamic Complex System, LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, SPRINGER - VERLAG, ISSN: 1876-1100, DOI
 182. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Thermal Coupling Analysis of the Permanent Magnet Synchronous Generator, LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, SPRINGER - VERLAG, ISSN: 1876-1100, DOI
 183. L. Karpiński; M. Scholz; U. Woźnicka,Synteza termojądrowa – przyszłość energetyki, AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA, 2015, INFOTECH, GDAŃSK, ISSN: 2082-4149, DOI
 184. B. Kopchak; Y. Marushchak,Synthesis of automatic controlsystems by using binomial and butterworth standard fractional order forms, COMPUTATIONAL PROBLEMS OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2015, ISSN: 2224-0977
 185. D. Mazur; M. Rudy; A. Szczepański,The natural frequency analysis of a wind turbine with vertical axes, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 2450-2855
 186. A. Szczepański; M. Tybura,Touch screen based user identification, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 2450-2855
 187. P. Kielan; P. Maciąg; D. Mazur,Building a wireless sensor network with use of RFM 12 modules - data exchange between nodes, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 2450-2855
 188. M. Gamracki,Propagation of a lightning electromagnetic disturbance over the lossy ground, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2015, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 2450-2855
 189. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-521-7
 190. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały cz.2. Laboratorium komputerowe, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-746-4
 191. G. Drałus,Study the quality of dynamic global model of chemical complex system [w:] Computing in Science and Technology, Monographs in Applied Informatics, 2014 Warszawa, WYDAWNICTWO SGGW, ISBN: 978-83-7583-597-7
 192. D. Mazur; M. Mazur,Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 2014 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-927-5
 193. G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Surge Current Distribution in the Lightning Protection System of a Test House Equppied in Electrical and Electronic Appliances [w:] 2014 International Conference on Lightning Protection (ICLP): Shanghai, China, 11-18 October 2014, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4799-3545-1, DOI
 194. G. Masłowski; V. Rakov; R. Ziemba,Experimental investigation and modeling of surge currents in lightning protection system [w:] 2014 XXXIst URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS 2014): Beijing, China, 16-23 August 2014, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4673-5224-6, DOI
 195. K. Baran; G. Masłowski; R. Ziemba,Modeling of surge currents in lightning protection system using ATP-EMTP [w:] 2014 ICHVE International Conference on High Voltage Engineering and Application, 8-11 September 2014, Poznań, Poland, 2014 Piscataway, N.J., IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, ISBN: 978-1-4799-6614-1, DOI
 196. A. Brański; E. Żołopa,Analytical Determination of Optimal Actuators Position for Single Mode Active Reduction of Fixed-free Beam Vibration Using the Linear Quadratic Problem Idea, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2014, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246, DOI
 197. B. Bienkowska; A. Igielski; J. Kaczmarczyk; L. Karpiński; M. Paducha; R. Prokopowicz; K. Pytel; M. Scholz,Neutron counter based on beryllium activation, AIP (AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS) CONFERENCE PROCEEDINGS, 2014, AIP PUBLISHING, ISSN: 0094-243X, DOI
 198. P. Szczupak,Impulsy elektryczne wielkiej mocy z subnanosekundowym czasem narastania, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 199. D. Mazur,Wpływ ekscentryczności wirnika oraz rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku na moment zaczepowy oraz elektromagnetyczny generatora wielobiegunowego wolnoobrotowego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 200. K. Filik,Badanie odporności zespołów awioniki statków powietrznych na narażenia LEMP, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 201. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 202. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 203. G. Karnas; G. Masłowski,Preliminary measurements and analysis of lightning electric field recorded at the observation station in the South-east part of Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 204. R. Ziemba,Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 205. D. Mazur; Z. Szczerba,Badania wstępne turbiny wiatrowej w konfiguracji pionowej w tunelu aerodynamicznym oraz obliczenia przy użyciu metody DMS, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 206. M. Gamracki,Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad stratną ziemią, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2014, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097, DOI
 207. M. Borkowski,Zastosowanie bezpośredniej metody Trefftza-Herrery w zagadnieniu szacowania macierzy pojemności wzajemnych układu przewodników, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, 2014, Politechnika Poznańska, ISSN: 1897-0737
 208. P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski; K. Sobolewski,Analiza sygnatur pola elektrycznego wyładowań atmosferycznych w rejonie Bieszczad na podstawie kompleksowych pomiarów impulsów fali elektromagnetycznej w paśmie częstotliwości od 0 do 3 MHz wykonanych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym PRz, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2014, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ISSN: 2353-1290
 209. K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba,Analiza rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i dołączonych instalacjach, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2014, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ISSN: 2353-1290
 210. Z. Goryca; M. Korkosz; D. Mazur; R. Rossa; M. Ziółek,Przydatność wybranych programów polowych do obliczania momentu zaczepowego wielobiegowej maszyny z magnesami trwałymi, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2014, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 211. M. Gołębiowski,Układ turbina wiatrowa - 6 fazowy generator wolnoobrotowy asymetryczny i jego współpraca z siecią energetyczną, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2014, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 212. L. Gołębiowski; S. Kulig; D. Mazur,Analiza termiczno-dynamiczna generatorów do elektrowni wiatrowych bez przekładni mechanicznej, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2014, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 213. B. Kopczak; Y. Marushchak,Fractional standard forms for synthesis of elektromechanical systems, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, 2014, "TECHNICAL" PUBLISHING HOUSE (KIEV), ISSN: 2221-3805, DOI
 214. B. Kopchak; Y. Marushchak,Approximation of fractional order differential-integral controllers by integer order transfer functions, COMPUTATIONAL PROBLEMS OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2014, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ISSN: 2224-0977
 215. M. Trojnar,Obwody i Sygnały, cz. 1, Zbiór zadań, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-856-2
 216. G. Drałus; G. Masłowski,Sygnały i systemy. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-780-8
 217. M. Gamracki,Technologia informacyjna. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-781-5
 218. G. Drałus; A. Szczepański,Wstęp do programowania. Materiały pomocnicze, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-850-3
 219. A. Brański,Metody numeryczne rozwiązywania zagadnień brzegowych: klasyfikacja i przegląd, 2013 Rzeszów, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-792-1
 220. D. Mazur,Modelowanie i analiza pracy maszyn SPMSM dla turbin wiatrowych, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-882-1
 221. D. Mazur,Społeczeństwo informacyjne szukające nowej drogi rozwoju we współczesnym świecie, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-895-3
 222. G. Drałus,Study the quality of global neural model of chemical complex object [w:] Computing in Science and Technology, 2013 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN: 978-83-7338-895-6
 223. A. Brański; L. Leniowska,Postępy akustyki, 2013 Rzeszów, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE, ISSN: 83-914391-1-9
 224. A. Brański,Effectiveness analysis of the beam modes active vibration protection with different number of actuators, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2013, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246, DOI
 225. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Inverters operation in rigid and antonomous grid, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2013, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 0332-1649, DOI
 226. J. Cikhardt; L. Karpiński; D. Klir; J. Kortanek; J. Kravarik; P. Kubes; M. Paduch; K. Rezac; M. Scholz; E. Zielinska,Influence of the external magnetic field on pinch evolution and neutron production in plasma-focus discharge, PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION, 2013, IOP PUBLISHING LTD, ISSN: 0741-3335, DOI
 227. M. Gołębiowski; C. Kreischer,Monitoring of End Winding Vibrations using Neural Networks, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 228. P. Barański; J. Berliński; G. Karnas; G. Masłowski; G. Pankanin,Instrumentation and data analysis process at the new lightning research station in Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 229. D. Mazur,The CFD analysis of the vertical Darrieus wind turbine, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 230. D. Mazur,Wyznaczanie obciążeń wirnika turbiny Darrieusa z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 231. D. Mazur,Analiza termiczna generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego przeznaczonego do małych przydomowych elektrowni wiatrowych , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2013, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 232. J. Bajorek; G. Masłowski; R. Ziemba,Analysis and Identification of Corona Parameters on Overhead Power Lines in Case of Direct Lightning Strikes, HIGH VOLTAGE ENGINEERING, 2013, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA, ISSN: 1003-6520, DOI
 233. M. Gołębiowski; D. Mazur,Trójstanowy model Markowa prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 234. R. Babiarz; D. Mazur; M. Płodzień; Ł. Żyłka,Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 235. M. Trojnar,Internetowe symulatory obwodów elektrycznych, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 236. M. Trojnar,Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeńi zolatorów. Cz. 1. Metody badania zjawisk fizycznych, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 237. M. Trojnar,Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów. Cz. 2. Programy i przykłady obliczeń, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 238. M. Gołębiowski; D. Mazur,Model dwustanowy prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 239. R. Dmytryshyn,Obliczanie wyznaczników przy analizie obwodów metodą węzłową, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 240. K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i instalacji elektrycznej budynku, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 241. M. Borkowski,Zastosowanie bezpośredniej metody Trefftza-Kupradze w zagadnieniu hierarchicznego szacowania macierzy pojemności, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662, DOI
 242. A. Kusznir; Y. Marushchak,Eksperimientalni doslidżienia dwomasowih sistiem modalnogo rieguliuwania z nuliami w pieriedawalnih funkciah obiekta, TRANSACTIONS OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE, 2013, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, ISSN: 2079-8024
 243. D. Mazur,Thermal analysis of the permanent magnet synchronous generator with the use of Ansys Fluent [w:] INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRODYNAMIC AND MECHATRONIC SYSTEM, 2013 Opole, IEEE, ISBN: 978-1-4673-5588-9 , DOI
 244. D. Mazur; R. Szostek,An example of optimizing the size of the queue in the nondeterministic logistic systems, MODERN MANAGEMENT REVIEW, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 2300-6366, DOI
 245. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne, wydanie II uzupełnione, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-440-1
 246. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń. cz.2, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-746-4
 247. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń. cz.1, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-521-7
 248. L. Gołębiowski; J. Lewicki,Układy elektromagnetyczne w energoelektronice, 2012, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-714-3
 249. L. Gołębiowski; S. Kulig,Metody numeryczne w technice, 2012, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-736-5
 250. T. Binkowski; P. Bogusz; K. Buczek; R. Jakubowski; M. Korkosz; A. Majka; G. Masłowski; A. Mazurkiewicz; M. Orkisz; W. Posiewała; A. Powrózek; J. Prokop; R. Smusz; D. Sobczyński; S. Wyderka; P. Wygonik,Hybrydowy zespół napędowy do bezpilotowego aparatu latającego, 2012
 251. G. Drałus,Study the quality of global neural model with regard to local models of chemical complex system, 2012 Rzeszów, ITHEA, ISBN: 978-83-63430-00-9
 252. R. Dmytryshyn,O wyczyslienii miery obuslowliennosti matricy, 2012 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
 253. A. Brański,Modes orthogonality of the mechanical system simple supported beam-actuators-concentrated masses, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2012, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 254. D. Mazur,Metody optymalnego sterowania falownika przy jego pracy na sieć autonomiczną, RYNEK ENERGII, 2012, KAPRINT, ISSN: 1425-5960
 255. G. Masłowski; V. Rakov,Review of recent developments in lightning channel corona sheath research, ATMOSPHERIC RESEARCH, 2012, ELSEVIER SCIENCE INC, ISSN: 0169-8095
 256. D. Borkowska; M. Borkowski; A. Brański,A comparison of boundary methods based on inverse variational formulation, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2012, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997
 257. G. Masłowski,Lightning observation station at the Rzeszow University of Technology, Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 258. M. Gamracki,Modelowanie matematyczne propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 259. R. Ziemba,Computer Simulation of Fast Transients in Railway Systems, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 260. G. Masłowski; S. Wyderka, Układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 261. G. Karnas,Application of modern methods computing geoelectrical models to complex ground structure analysis, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2012, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 262. D. Mazur,System monitoringu oddalonych kotłowni, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 263. D. Mazur,Analiza momentu zaczepowego oraz indukcji magnetycznej w szczelinie dla prądnicy synchronicznej metodą MES, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 264. D. Mazur,Obliczenia wytrzymałościowe oraz drgania turbiny typu Darrieus, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2012, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 265. D. Mazur,Optymalne sterowanie falownika przy jego pracy na sieć systemu energetycznego, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2012, BOBRME KOMEL, ISSN: 2084-5618
 266. M. Gołębiowski,Optymalne sterowanie kilku falowników przy ich równoległej pracy na sieć autonomiczną, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, 2012, BOBRME KOMEL, ISSN: 2084-5618
 267. G. Drałus,Complex Neural Models of Dynamic Complex Systems: Study of the Global Quality Criterion and Results, ADVANCES IN INTELLIGENT AND SOFT COMPUTING, 2012, Springer, ISSN: 1867-5662
 268. D. Mazur,Detection of broken rotor bars in induction motor using Unscented Kalman Filters, ADVANCES IN INTELLIGENT AND SOFT COMPUTING, 2012, Springer, ISSN: 1867-5662
 269. J. Bajorek; B. DeCarlo; L. Li; G. Masłowski; V. Rakov; S. Wyderka; R. Ziemba,Experimental Investigation and Numerical Modeling of Surge Currents in Lightning Protection System of a Small Residential Structure, JOURNAL OF LIGHTNING RESEARCH, 2012, BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, ISSN: 1652-8034
 270. D. Mazur,Simulation and optimization of control parameters in energy hybrid filter, RENEWABLE ENERGY & POWER QUALITY JOURNAL, 2012, EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGIES, ENVIRONMENT AND POWER QUALITY (SPAIN), ISSN: 2172-038X
 271. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-521-7
 272. R. Dmytryshyn; M. Gołębiowski; W. Posiewała; M. Trojnar,Obwody i Sygnały cz. 1, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-668-9
 273. A. Szczepański; M. Trojnar,Teoria obwodów i sygnałów. Symulacja komputerowa., 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-670-2
 274. A. Brański,An Optimal Distribution of Actuators in Active Beam Vibration – Some Aspects, Theoretical Considerations, 2011, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, ISBN: 978-953-307-572-3
 275. G. Masłowski,Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami., 2011, WYDAWNICTWA AGH, ISBN: 978-83-7464-306-1
 276. R. Dmytryshyn,O tocznosti wyczislenia opredielitiela matricy Gilberta, 2011 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY, ISBN: 978-5-9795-0896-2
 277. M. Gołębiowski; D. Mazur,Calculating the main and leakage inductance matrix of the 3-column 15-winding autotransformer, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2011, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 0004-0746
 278. M. Gołębiowski; D. Mazur,Measurement and calculation of 3-column 15-winding autotransformer, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2011, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 0004-0746
 279. A. Brański; G. Lipiński,Analytical determination of the PZT's distribution in active beam vibration protection problem, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2011, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 280. A. Brański; S. Szela,Evaluation of the active plate vibration reduction by the parameter of the acoustic field, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2011, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 281. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Elektroniczna filtracja prądu wyprostowanego, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2011, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 282. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Prostownik 24-pulsowy z dławikami niesprzężonymi, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2011, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 283. G. Masłowski; M. Miki; V. Rakov,Some Inferences From Radial Electric Fields Measured Inside the Lightning-Channel Corona Sheath, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2011, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN: 0018-9375
 284. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Filtr UKF w diagnostyce wirnika silnika asynchronicznego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 285. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Sterowanie prostowników jedno- i trójfazowych typu Power Factor Correction (PFC), PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 286. L. Gołębiowski; J. Lewicki,Asymetryczne i odkształcone funkcje przebiegów elektromagnetycznych w transformatorach prostownikowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 287. D. Mazur,Bezśladowe Filtry Kalmana oraz analiza falkowa maszyny asynchronicznej z ekscentrycznością wirnika i pękniętymi prętami wirnika, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 288. D. Mazur; Ł. Żyłka,Diagnostyka procesu szlifowania uzębień metodą Nilesa z zastosowaniem sygnału emisji akustycznej, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2011, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, ISSN: 0032-4140
 289. M. Orkisz; W. Posiewała; T. Wołoszyn; P. Wygonik,Simple model of a hybrid-electric propulsion systemfor an unmanned aerial vehicle, COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE, 2011, POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH, ISSN: 0138-0346
 290. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Możliwości sterowania maszyną IPM wraz z ograniczeniami, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662
 291. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Zmniejszanie harmonicznych w układach prostowniczych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662
 292. G. Masłowski,Analiza wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony odgromowej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662
 293. L. Gołębiowski; B. Kopeć,Rzeszowski oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - historia i działalność, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 0209-2662
 294. L. Gołębiowski; M. Humer; S. Kulig,Reduzierung der Turbosatzbeanspruchungen durch den Einbau des Kraftwerksentkupplungsschutzes, VGB POWER TECH - INTERNATIONAL JOURNAL FOR ELECTRICITY AND HEAT GENERATION, 2011, VGB POWERTECH E.V. (ESSEN), ISSN: 1435-3199
 295. M. Trojnar,Technologia informacyjna. Ćwiczenia. Wybrane zagadnienia., 2010, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-635-1
 296. G. Masłowski,Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami, 2010, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, ISBN: 978-83-7464-306-1
 297. R. Dmytryshyn,Wirtualnaja laboratoria dla analiza i optymizacji aktiwnogo filtra., 2010 Uljanowsk, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, ULYANOVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY, ISBN: 978-5-9795-0509-1
 298. G. Masłowski,Corona current concept in lightning return-stroke models of engineering type, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2010, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ISSN: 1427-4221
 299. M. Borkowski; A. Brański; S. Szela,The idea of the selection of PZT-beam interaction forces in active vibration protection problem, ACTA PHYSICA POLONICA A, 2010, POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS, ISSN: 0587-4246
 300. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - wybór układu do badań, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 301. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu prądowym, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 302. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu napięciowym, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 303. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - symulacje i pomiary, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 304. A. Brański; S. Szela,Quasi-optimal PZT distribution in active vibration reduction of the triangular plate with P-F-F boundary conditions, ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, 2010, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH, ISSN: 1230-2384
 305. G. Drałus,The Investigating of Influence of Quality Criteria Coefficients on Global Complex Models, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2010, SPRINGER-VERLAG BERLIN, ISSN: 0302-9743
 306. M. Borkowski; A. Brański,Estimate of the effectiveness of the circular element in BEM and FEM, ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2010, ELSEVIER SCI LTD, ISSN: 0955-7997
 307. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Metoda Lagrange’a w rozwiązywaniu układów ze sprzężeniami – automatyczne wykrywanie niezależnych oczek, część pierwsza, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 033-2097
 308. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Metoda Lagrange’a w rozwiązywaniu układów ze sprzężeniami – zastosowanie do układu prostowniczego „clean power”, część druga , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 309. J. Bajorek; M. Korzeniowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Application of EMTP-RV Control Devices in Surge Arrester Modeling, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 310. M. Gamracki,Modelowanie matematyczne zjawiska wnikania pola elektromagnetycznego do stratnej ziemi, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 311. G. Masłowski,Prowokowane wyładowania atmosferyczne i ich parametry, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 312. G. Masłowski,Współczesne trendy w modelowaniu wyładowań atmosferycznych - teoria i zastosowania, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 313. J. Bajorek; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba,Badanie efektywności urządzenia piorunochronnego niewielkiego obiektu budowlanego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 314. J. Bajorek; P. Barański; G. Masłowski,Distant Electric Field Caused by Cloud to Ground Lightning, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 315. M. Trojnar,Blog jako przestrzeń wymiany informacji, EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, ISSN: 0239-6858
 316. M. Trojnar,Internetowe generatory stron na urządzenia mobilne, KWARTALNIK EDUKACYJNY, 2010, PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE, ISSN: 1230-7556
 317. Z. Wróbel; R. Ziemba,Computer modelling of the railway electric traction caused by fast surges [w:] Modern Electric Traction, Power Supply (edited by K.Karwowski, A.Szeląg), 2009, Politechnika Gdańska, ISBN: 83-911669-7-X
 318. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Skrypt uczelniany dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Obwody i sygnały., 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-418-0
 319. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Zbiór zadań, 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-522-4
 320. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2009, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ISBN: 978-83-7199-521-7
 321. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Sterowanie silnikiem synchronicznym z wewnętrznymi magnesami stałymi IPMS uwzględniające ograniczenia, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 322. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Autotransformator trójkolumnowy wielouzwojeniowy dla układów prostowniczych clean power, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 323. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Modelowanie macierzy indukcyjności transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D), ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 324. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Schemat zastępczy obwodu magnetycznego głównego transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 325. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; J. Lewicki; D. Mazur,Indukcyjności rozproszenia transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2009, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 326. Z. Wróbel; R. Ziemba,Symulacja przepięć atmosferycznych w układach linii potrzeb nietrakcyjnych, zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym, CZASOPISMO TECHNICZNE, 2009, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, ISSN: 0011-4561
 327. G. Masłowski; V. Rakov,New Insights Into Lightning Return-Stroke Models with Specified Longitudinal Current Distribution, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2009, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN: 0018-9375
 328. G. Drałus; J. Świątek,Static and dynamic complex models: comparison and application to chemical systems, KYBERNETES, 2009, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, ISSN: 0368-492X
 329. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Określenie parametrów schematu zastepczego autotransformatora w prostowniku 18-pulsowym typu clean power, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 330. R. Dmytryshyn,Virtual Laboratory for Education in the Area of Electrical Engineering, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2009, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 331. G. Masłowski; V. Rakov,Dynamics of Lightning Channel Corona Sheath Predicted by Return-Stroke Models with Specified Longitudinal Current Distribution, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS, 2009, INSTYTUT GEOFIZYKI PAN, ISSN: 0138-0125
 332. P. Barański; G. Masłowski,Natural Lightning Channel Evolution Obtained From High-Speed Digital Video Camera Recordings, PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS, 2009, INSTYTUT GEOFIZYKI PAN, ISSN: 0138-0125
 333. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Application of EMTP-RV control devices in lightning overvoltage simulations, COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING, 2009, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, ISSN: 1897-0737
 334. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Modeling of corona for HV transmission lines in ATP-EMTP package. Computer Applications in Electrical Engineering, Monograph of Poznan University of Technology, Poznań 2007 (wydrukowano w 2008r.). , 2008, POLI-GRAF-JAK, ISBN: 978-83-923978-7-8
 335. A. Szczepański; M. Trojnar,Programy multimedialne i zasoby internetu w dydaktyce przedmiotu "Satelitarne systemy nawigacyjne", 2008, CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA, ISBN: 978-83-7251-882-8
 336. A. Szczepański; M. Trojnar,Wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint® w dydaktyce przedmiotu "GSM i systemy komórkowe trzeciej generacji", 2008, CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN SP. Z O.O., WARSZAWA, ISBN: 978-83-7251-882-8
 337. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody Elektryczne, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7199-440-1
 338. A. Brański; S. Szela,Improvement of effectiveness in active triangular plate vibration reduction, ARCHIVES OF ACOUSTICS, 2008, POLISH ACAD OF SCIENCES, ISSN: 0137-5075
 339. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,3D FEM Model of the Induction Machine - Calculating Axial Flux , ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2008, BOBRME KOMEL, ISSN: 0239-3646
 340. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Rezystancja [R] i macierz indukcyjności rozproszenia [L?] trójkolumnowego, 15 uzwojeniowego autotransformatora w estymacji dualnej Kalmana, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 341. M. Dobrucki; B. Gierczak; S. Jarochowicz; A. Kotowicz; H. Małek; A. Mazur; D. Mazur; M. Mazurkiewicz; T. Pop; G. Telega; K. Zajkiewicz,Impact of food advertising on food purchases by students in primary and secondary schools in south-eastern Poland, PUBLIC HEALTH NUTRITION, 2008, CABI PUBLISHING, ISSN: 1368-9800
 342. W. Posiewała,Zastosowanie autotransformatora i modulacji w obwodzie prądu stałego do modernizacji stacji prostownikowej, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 343. Z. Wróbel; R. Ziemba,Modelowanie elementów sieci trakcyjnej w analizie zagrożeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym powodowanych przepięciami atmosferycznymi, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 344. Z. Wróbel; R. Ziemba,Zastosowanie programu EMTP-ATP w analizie zagrożeń przepięciowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 345. M. Gamracki; Z. Wróbel; R. Ziemba,Szacowanie zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 346. Z. Wróbel; R. Ziemba,Modelowanie przepięć atmosferycznych jako źródeł zakłóceń w układach zasilania odbiorów nietrakcyjnych, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2008, EMI - PRESS, ISSN: 1232-3829
 347. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Macierz indukcyjności rozproszenia transformatorów wielouzwojeniowych trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D), PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 348. J. Bajorek; B. DeCarlo; J. Jerauld; D. Jordan; G. Masłowski; V. Rakov; K. Rambo; G. Schnetzer; J. Schoene; M. Uman; S. Wyderka,Testing of Lightning Protective System of a Residential Structure: Comparison of Data Obtained in Rocket-triggered Lightning and Current Surge Generator Experiments, HIGH VOLTAGE ENGINEERING, 2008, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA, ISSN: 1003-6520
 349. J. Bajorek; M. Korzeniowski; G. Masłowski; R. Ziemba,Modeling of Nonlinear Elements during Lightning Overvoltage Simulations (Extended Paper), HIGH VOLTAGE ENGINEERING, 2008, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA, ISSN: 1003-6520
 350. G. Drałus,Global models of dynamic complex systems - modelling using the multilayer neural networks (druk w 2008r)., ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO AI: INFORMATICA, 2008, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, ISSN: 1732-1360
 351. D. Mazur; N. Mazur,Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej, 2007, WYDAWNICTWO OŚWIATOWE FOSZE, RZESZÓW, ISBN: 9788388845581
 352. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne cz. 2 i 3, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 9788371994401
 353. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Modeling of corona for HV transmission lines in ATP-EMTP package. Computer Applications in Electrical Engineering, Monograph of Poznan University of Technology (wydruk w 2008r.), 2007, POLI-GRAF-JAK, ISBN: ISBN 978-83-923978-7-8
 354. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Obliczenia do diagnostyki uszkodzeń maszyny asynchronicznej za pomocą FEM, ELEKTROINFO, 2007, DOM WYDAWNICZY MEDIUM, ISSN: 1642-8722
 355. A. Szczepański; M. Trojnar,GPS navigation in the NMEA Standards, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, 2007, Politechnika Poznańska
 356. A. Brański; S. Szela,On the quasi optimal distribution of PZTs in active reduction of the triangular plate vibration, ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, 2007, KOMITET AUTOMATYKI I ROBOTYKI PAN, ISSN: 1230-2384
 357. G. Masłowski; R. Ziemba,Modelowanie przepięć atmosferycznych w liniach elektroenergetycznych z uwzględnieniem kanału pioruna, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY - KONFERENCJE, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 358. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Voltages in the Shaft of the Induction Motor in 3D FEM Formulation, IEEE PRESS, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 359. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Models of Multipulse Electrical Energy Converters with Multiwinding, IEEE PRESS, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
 360. G. Masłowski; V. Rakov,Equivalency of lightning return stroke models employing lumped and distributed current sources, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2007, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN: 0018-9375
 361. M. Gamracki,Modelowanie zjawiska wnikania piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego do stratnej ziemi, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 362. M. Gołębiowski; J. Lewicki,Metody obliczania indukcyjności rozproszeń autotransformatorów wielouzwojeniowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2007, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ISSN: 0033-2097
 363. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur,Magnetic non-linearity in 3D FEM models of the electric machines, ACADEMIC JOURNALS OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2007, Politechnika Poznańska
 364. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 83-7199-4
 365. E. Birówka; T. Drabek; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Patent PL 192086 B1 "Przełączalny silnik elektryczny", 2006, URZĄD PATENTOWY, WARSZAWA
 366. A. Szczepański; M. Trojnar,Podstawy elektrotechniki IV. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 367. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody elektryczne. Symulacja komputerowa wybranych zagadnień, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 368. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 369. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Noga; J. Skwarczyński,Strumień osiowy w modelu 3D MES maszyny indukcyjnej, ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA, 2006, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AGH
 370. G. Masłowski,Electrical structure of the lightning-channel corona sheath, COST SCIENTIFIC REPORTS, 2006, UNIVERSITY OF FLORIDA, GAINESVILLE, USA, ISBN/ISSN: 1873-6033
 371. M. Korkosz; D. Mazur,Operation of the Switched Reluctance Motor at Continuous Conduction of Phase Current, IEEE PRESS, 2006, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA
 372. D. Mazur,Simulating and measurements of the stator currents and torque in induction motors with rotor eccentricity, IEEE PRESS, 2006, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA
 373. G. Masłowski; V. Rakov,A study of the lightning channel corona sheath, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 2006, American Geophysical Union
 374. J. Bajorek; M. Korzeniowski; R. Ziemba,Analysis of back-flashover in high voltage transmission line using ATP-EMTP, ACADEMIC JOURNALS OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2006, Politechnika Poznańska
 375. B. Gierczak; S. Jarochowicz; A. Kotowicz; H. Małek; A. Mazur; D. Mazur; M. Mazurkiewicz,Overweight and obesity risk factors in children and teenagers presentat Schools of South East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, SUPPLEMENT, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 376. M. Chuchla; J. Dudek; A. Mazur; D. Mazur; T. Pop,Biological risk factors of obesity in schoolchildren with mental retardation from South-East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, SUPPLEMENT, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 377. M. Chuchla; J. Dudek; J. Franus; A. Mazur; D. Mazur; M. Ostański; T. Pop,Obesity prevalence in schoolchildren with mental retardation from South-East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, SUPPLEMENT, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 378. M. Jonkisz; A. Mazur; D. Mazur; M. Podgórski; T. Pop,Social risk factors of obesity in schoolchildren with mentalretardation from South-East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, SUPPLEMENT, 2006, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 379. R. Ziemba,Wykorzystanie narzędzi CASE na kierunku informatyka, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE, 2006, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, ISBN/ISSN: 1429-7752
 380. W. Posiewała,Zastosowanie Jabbera w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE, 2006, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, ISBN/ISSN: 1429-7752
 381. D. Mazur; A. Smykla,Modelowanie i symulacja złożonych struktur przestrzennych, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2006, AGENDA WYDAWNICZA SIMP, ISBN/ISSN: 0032-4140
 382. A. Brański,Numeryczne metody rozwiązywania akustycznych zagadnień brzegowych, 2005, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
 383. J. Bajorek; M. Gamracki,On the exponential model of standard voltage surge, 2005, Politechnika Białostocka
 384. J. Bajorek; G. Drałus,Podstawy Elektrotechniki III, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 385. R. Dmytryshyn,The Graph of Numerator of Polynomial Admittance, 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 386. R. Dmytryshyn,Multimedial Presentation Feussner's Method, 2005, POLITECHNIKA LWOWSKA
 387. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Analityczna metoda Gaussa, 2005, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 388. M. Gamracki,Multi-exponential model of lightning stroke current, 2005, Politechnika Białostocka
 389. M. Gołębiowski,Porównanie metod obliczania indukcyjności rozproszeń autotransformatorów wielouzwojeniowych pod kątem ich wykorzystania w obliczeniach symulacyjnych wielopulsowych przekształtników energoelektronicznych, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
 390. G. Masłowski,Implementation of the lightning engineering return-stroke models during full-wave frequency domain calculations, 2005, Politechnika Białostocka
 391. G. Masłowski,Wyładowania atmosferyczne sztucznie inicjowane i ich zastosowanie w ochronie odgromowej, 2005, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 392. G. Masłowski,Influence of lightning channel tortuousity and branches on a magnetic field distribution, 2005
 393. R. Ziemba,Analiza wpływu uwarstwienia gruntu na właściwości uziemień, 2005, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 394. M. Trojnar,Projektowanie filtrów w programie Ansoft Designer SV, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 395. M. Trojnar,Analiza filtrów w programie Simplorer SV, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 396. M. Trojnar,Wykorzystanie zasobów Internetu w dydaktyce elektrotechniki, 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 397. M. Trojnar,Naukowe i dydaktyczne zastosowanie ogólnodostępnych programów firmy Ansoft w: "Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice" (redaktor naukowy Paweł Rolicz), 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 398. M. Trojnar,Komputerowa symulacja izolatora wysokiego napięcia. Wpływ zabrudzenia izolatora na rozkład natężenia pola elektrycznego w: "Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice" (redaktor naukowy Paweł Rolicz), 2005, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 399. A. Szczepański; M. Trojnar,Sygnały i Systemy. Laboratorium mikrokomputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 400. A. Szczepański; M. Trojnar,Podstawy elektrotechniki IV. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 401. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Zbiór zadań, 2005, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 402. R. Dmytryshyn,Graf czislitelia polimialnoj prowodimosti, 2005, POLITECHNIKA LWOWSKA
 403. K. Buczek; A. Bylica; L. Gołębiowski; R. Hanus; W. Malska; V. Tchaban,Organizacja konferencji:10-th International Modelling School of AMSE-UAPL, Lviv State Technical University, Alushta, 12-17 September, 2005
 404. L. Gołębiowski,Analiza falkowa przebiegów maszyny asynchronicznej, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY_, 2005, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA
 405. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora. Wpływ zabrudzenia pierwszego klosza na rozkład natężenia pola elektrycznego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2005
 406. D. Mazur,Zastosowanie systemów informaycznych w medycynie-bioinformatyka, PRZEGLĄD MEDYCZNY, 2005, Uniwersytet Rzeszowski
 407. D. Mazur,Systemy informatyczne wspomagające prcesy medyczne, PRZEGLĄD MEDYCZNY, 2005, Uniwersytet Rzeszowski
 408. A. Brański,Analiza rozwiązania akustycznego zagadnienia brzegowego wyprowadzonego metodą BEM, 2004, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
 409. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski,Obwody elektryczne, cz. 2 i 3, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 410. A. Kubaszek,Time Domain Repetitive Analysis of Analog Circuits with Transmission Lines, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 411. R. Dmytryshyn; B. Rodanski,Symbolic Analysis of Linear Circuits with the Determinant Tree Diagram, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 412. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Symbolic Node Reduction of Linear Circuits Containing Polynomial Admittances, 2004, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY, AUSTRALIA
 413. A. Szczepański; M. Trojnar,Obwody i Sygnały. Laboratorium mikrokomputerowe - Wydanie II poprawione, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 414. A. Szczepański; M. Trojnar,Sygnały i Systemy. Laboratorium mikrokomputerowe. Instrukcje do ćwiczeń., 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 415. M. Trojnar,Calculations of electric field and potential distribution at the surface of insulator with contamination layer by using Maxwell SV program in „Computer Applications in Electrical Engineering” Part I , 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 416. M. Trojnar,Zastosowanie programu Maxwell 2D/3D w obliczaniu pól izolatorów, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 417. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora - rozkłady potencjału wzdłuż pierwszego klosza przy elektrodzie wysokonapięciowej, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 418. M. Trojnar,Komputerowa symulacja zabrudzonego izolatora - rozkłady natężenia pola elektrycznego wzdłuż pierwszego klosza przy elektrodzie wysokonapięciowej, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 419. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Procedura dzielenia wielomianów bez reszty w metodzie redukcji wielomianowej, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 420. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Analiza symboliczna obwodów liniowych z wielomianowymi admitancjami, 2004, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH
 421. J. Bajorek; M. Gamracki,On the Computer Simulations of LEMP Propagation in „Computer Applications in Electrical Engineering” Part I , 2004, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 422. J. Bajorek; M. Gamracki,Dobór parametrów FFT-IFFT w symulacjach propagacji piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 423. J. Bajorek; M. Gamracki; G. Masłowski,Lightning Coupling to Overhead and Buried Conductors as Frequency Response Function of the System, 2004, SOCIETE DE L'ELECTRICITE, DE L'ELECTRONIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE I'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 424. J. Bajorek; M. Gamracki; G. Masłowski,Effectiveness of FFT-IFFT Procedures in Digital Simulations of Lightning Electromagnetic Disturbances, 2004, VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 425. R. Dmytryshyn,Wyznacznik macierzy admitancji obwodu ze źródłami napięcia, 2004, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY W GLIWICACH
 426. R. Dmytryshyn,Animacja algorytmu generowania wzoru transmitancji obwodu wg algorytmu Feussnera, 2004, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 427. G. Drałus,Zastosowanie metody wewnętrznej funkcji kary w algorytmie uczenia sieci neuronowych modelujących złożony obiekt chemiczny, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 428. G. Drałus,Modeling of Dynamic Nonlinear Complex Systems Using Neural Networks, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 429. R. Dmytryshyn; W. Filaretow,Generowanie obwodowych wyznaczników na podstawie binarnego drzewa wzoru (j. ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 430. R. Dmytryshyn; W. Filaretow; D. Szein,Nullorowo-unistorowa analiza obwodów ze wzmacniaczami operacyjnymi (j.ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 431. R. Dmytryshyn,Macierzowe oraz obwodowe wyznaczniki (j.ros.), 2004, MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
 432. G. Masłowski,Some Aspects of Numerical Modeling of Lightning Return Stroke Current Based on Antenna Theory, 2004, SOCIETE DE L'ELECTRICITE, DE L'ELECTRONIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE I'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 433. L. Gołębiowski; D. Mazur,Wyższe harmoniczne momentu i prądu silnika asynchronicznego w funkcji prędkości obrotowej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 434. R. Dmytryshyn,Metoda Feussnera w elektrotechnice i informatyce, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 435. M. Gołębiowski; J. Lewicki,Wpływ indukcyjności rozproszeniowych autotransformatorów zasilających przekształtniki AC/DC na odkształcenia prądów sieciowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 436. J. Bajorek; G. Masłowski,Modelowanie systemów ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, ZESZYTY NAUKOWE - ELEKTROTECHNIKA, 2004, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 437. M. Trojnar,Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni zabrudzonego izolatora na podstawie symulacji komputerowych, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2004, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 438. W. Posiewała,Open Source jako alternatywne mozliwości rozwoju systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, ZAMOJSKIE STUDIA I MATERIAŁY, 2004, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 439. M. Trojnar,Wpływ warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatora na rozkład natężenia pola elektrycznego na podstawie symulacji komputerowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ-ELEKTROTECHNIKA, 2004, Politechnika Częstochowska
 440. M. Grzywa; E. Małecka-Tendera; A. Mazur; D. Mazur,Overweight and obesity prevalence in school children and adolescents from Southeast of Poland, HORMONE RESEARCH, 2004, KARGER MEDICAL AND SCIENTIFIC PUBLISHERS, ISBN/ISSN: 0301-0163
 441. M. Grzywa; E. Małecka-Tendera; A. Mazur; D. Mazur,Prevalence of impaired glucose tolerance in overweight and obese children and adolescents in the South-East Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, 2004, NATURE PUBLISHING GROUP, ISBN/ISSN: 0307-0565
 442. M. Trojnar,Distribution of electric field intensity at the surface of insulator covered by dirt layer on the basis of computer simulation, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU W RUSSE, BUŁGARIA, 2004
 443. E. Gąsior-Antos; L. Gołębiowski,Wykorzystanie programów WinQSB i Solver Excela do analizy i rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, _ NIE DOTYCZY, 2004, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 444. D. Mazur; M. Trojnar,3D vibration and stress analysis of insulators, 2003
 445. D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of electrical and mechanical phenomena in induction motors with air-gap eccentricity, 2003
 446. D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of electrical and mechanical phenomena in insulators, 2003, Politechnika Śląska
 447. A. Szczepański,Symbolic Nodal Analysis of Linear Circuit Based on Polynomial Reduction Method, 2003
 448. G. Masłowski; R. Ziemba,The magnetic field attenuation inside a structure with an unscreened window for the case of direct and nearby lightning strikes, 2003, SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH
 449. M. Gamracki; G. Masłowski,Protection of Structures against LEMP, 2003, IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
 450. G. Masłowski,Analysis of Lightning Return Stroke Models Based on Antenna Theory, 2003, Politechnika Białostocka
 451. J. Bajorek; M. Gamracki,Komputerowe modelowanie propagacji piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2003, Politechnika Poznańska
 452. J. Bajorek; M. Gamracki,Model of a lightning electromagnetic disturbance as a spatial system input/output relation, 2003, Politechnika Śląska
 453. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w odwrotnej notacji polskiej do animacji wykresów transmitancji obwodów, 2003, Politechnika Śląska
 454. R. Dmytryshyn,Symbolic Nodal Analysis of Circuit Containing VCVS, 2003, Politechnika Warszawska
 455. R. Dmytryshyn,Generation of Symbolic Off-diagonal Cofactors for a Transfer Function Analysis, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 456. R. Dmytryshyn,Wykorzystanie drzewa binarnego do analizy symbolicznej obwodów elektronicznych, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 457. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Generowanie wzoru symbolicznego metodą redukcji wielomianowej, 2003, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 458. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Konwertowanie wzoru z odwrotnej notacji polskiej do nawiasowej z uwzględnieniem admintancji i impedancji elementów, 2003, Politechnika Poznańska
 459. R. Dmytryshyn,Analiza obwodów liniowych metodą Feussnera, 2003, Politechnika Śląska
 460. M. Gołębiowski,Wpływ rozmieszczenia uzwojeń w oknie autotransformatora na wyższe harmoniczne prostownika 18-pulsowego, 2003, Politechnika Gdańska
 461. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Trojnar,Modelling of induction motors with air-gap eccentricity by FEM, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY_, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 462. A. Skopec; M. Trojnar,Modelowanie matematyczne warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatora, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY_, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 463. D. Mazur; M. Trojnar,Zastosowanie systemów ANSYS i MSC/PATRAN w symulacji izolatorów, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 464. M. Trojnar,Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni zabrudzonego izolatora na podstawie symulacji komputerowych, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 465. M. Trojnar,Analiza wpływu zabrudzeń na straty mocy przy powierzchni izolatora przy zastosowaniu multidyscyplinarnego programu metody elementów skończonych ANSYS, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI, 2003, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI
 466. J. Bajorek; G. Drałus; E. Gąsior-Antos; L. Gołębiowski; G. Masłowski; W. Posiewała; R. Ziemba,Systemy informacyjne zarządzania jako specjalność kierunku Informatyka na Politechnice, ZAMOJSKIE STUDIA I MATERIAŁY, 2003, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU
 467. G. Drałus; J. Świątek,A Penalty Function to Obtain Satisfactory Local Models of Complex Systems, ADVANCED IN SOFT COMPUTING, 2003, PHYSICA-VERLAG A SPRINGER- VERLAG COMPANY
 468. J. Bajorek; M. Gamracki,Modelowanie sprzężenia piorunowego zaburzenia elektromagnety-cznego z przewodem linii transmisyjnej nad stratną ziemią, ZESZYTY NAUKOWE- ELEKTRYKA, 2003, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 469. D. Mazur; M. Trojnar,Zastosowanie programu Maxwell SV w analizie rozkładu potencjału i natężenia pola w obszarze izolatora, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ-ELEKTROTECHNIKA, 2003, Politechnika Częstochowska
 470. A. Szczepański,Zastosowanie metody redukcji wielomianowej do generacji transmitancji obwodów elektrycznych z elementami symbolicznymi, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ-ELEKTROTECHNIKA, 2003, Politechnika Częstochowska
 471. G. Masłowski; R. Ziemba,Badanie oddziaływania prądu piorunowego na przewody podziemne, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY - KONFERENCJE, 2003, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.
 472. M. Trojnar,Zastosowanie metody elementów skończonych w analizie wpływu zabrudzeń na straty energii przy powierzchni izolatora, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 473. D. Mazur; M. Trojnar,Modelowanie zjawisk elektrostatycznych i mechanicznych w izolatorach, 2002
 474. J. Bajorek; R. Ziemba,Modele obliczeniowe i symulacje komputerowe piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, 2002, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 475. R. Dmytryshyn,Analiza obwodów aktywnych za pomocą szablonów unistorowych, 2002, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 476. G. Masłowski,Ochrona urządzeń technicznych przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - LEMP, 2002, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 477. G. Drałus; J. Świątek,Global modelling of complex systems by neural networks, 2002, MASANORI SUGISAKA AND HIROSHI TANAKA
 478. G. Drałus; J. Świątek,Sieci neuronowe w modelowaniu złożonego obiektu chemicznego, 2002
 479. M. Trojnar,Zastosowanie metody różnic skończonych w analizie wpływu zabrudzeń na rozkład potencjału i natężenia pola na powierzchni izolatora, 2002
 480. D. Mazur; M. Trojnar,Modelowanie wybranych zagadnień mechanicznych w izolatorach, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 481. R. Dmytryshyn; A. Szczepański,Generowanie wzoru symbolicznego wyznacznika w odwrotnej notacji polskiej, 2002, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 482. R. Dmytryshyn,Modified Feussner’s method, 2002
 483. R. Dmytryshyn,Generation of Cancellation-Free for RLCg Circuits Analysis, 2002, WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
 484. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek; A. Wisz,Generation of Symbolic Determinant in Reverse Polish Notation, 2002
 485. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Multimethodical Approach for Generation of the Numerator and Denominator of the Transfer Function, 2002, Politechnika Warszawska
 486. A. Kubaszek,Case Study Concerning Reduction of Electromagnetic Disturbances Generated by Electronic Device According to the Emc Standards, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 487. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; W. Malska; W. Posiewała; H. Tunia,Optymalizacja autotransformatorowych wielopulsowych przekształtników AC/DC o bardzo małym współczynniku THD, U-6138/G, wartość za 2002 - 70 000 zł, 2002
 488. J. Bajorek; M. Gamracki,Effectiveness of mathematical modeling of lightning coupling to overhead conductors, 2002, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 489. J. Bajorek; M. Gamracki,Some problems of digital signal processing for simulations of fast electromagnetic disturbances, 2002
 490. M. Gamracki,Numerical simulation of fast surges and influence of their shapes on the system output, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 491. G. Masłowski; R. Ziemba,Shielding of structures in the case of direct lightning strike, 2002, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 492. G. Masłowski,Influence of Lightning branches and channel inclination on the lightning electromagnetic field, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 493. R. Ziemba,Propagation of high frequency disturbances in underground conductors, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 494. W. Posiewała,Lowering negative influences on supply network of diode rectifiers, 2002, POLISH ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTROTECHNICS, RZESZOW DIVISION
 495. G. Masłowski,Influence of grounding and bonding on the magnetic field attenuation in case of direct lightning strikes, 2002
 496. A. Szczepański,Badanie wpływu krzywizny powierzchni granicznej metal-powietrze na rozkład pola elektromagnetycznego w metalu, 2002
 497. A. Brański,Analiza akustycznych zagadnień brzegowych- Praca habilitacyjna, AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2002
 498. L. Gołębiowski; D. Mazur,Analiza drgań własnych i wymuszonych w silniku indukcyjnym, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2002, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 499. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Multimethodical Approach and Generation of Sequence of Expressions for Acceleration of Repetitive Analysis of Analog Circuits, ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2002, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, ISBN/ISSN: 0925-1030
 500. G. Masłowski,Charakterystyka źródeł i sposobów propagacji zaburzeń elektromagnetycznych., 2001, POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNIEJ I STOSOWANEJ I ZAKŁAD PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI PRZ
 501. R. Ziemba,Komputerowe wspomaganie oceny zagrożeń sieci LAN przed narażeniami impulsowymi., 2001, POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNIEJ I STOSOWANEJ I ZAKŁAD PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI PRZ
 502. G. Masłowski; R. Ziemba,Ochrona przed przepięciami sieci komputerowych., 2001, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
 503. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generowanie symbolicznego wyznacznika metodą Feussnera, 2001, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 504. J. Bajorek; G. Masłowski; W. Posiewała; R. Ziemba,Organizacja: Seminarium Techniczne"Ochrona sieci teleinformatycznych przed zakłóceniami elektromagnetycznymi", ZPEiI PRz , Rzeszów, 2001
 505. R. Dmytryshyn; P. Górka,Analiza obwodów liniowych o dużych stosunkach wartości admitancji, 2001
 506. D. Mazur,Modelowanie uszkodzeń klatki i ekscentrycznosci wirnika w silniku indukcyjnym - praca doktorska, Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu, 2001, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI WARSZAWA - MIĘDZYLESIE
 507. G. Drałus,Modelowanie obiektów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych - praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, 2001, Politechnika Wrocławska
 508. S. Apanasewicz; A. Szczepański,O pewnych własnościach pola elektromagnetycznego w otoczeniu wklęsłego walca hiperbolicznego., 2001, Politechnika Częstochowska
 509. R. Dmytryshyn,Do 100-lecia formuł Feussnera., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 510. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w notacji polskiej do szybkiej analizy obwodów elektrycznych., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 511. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Generowanie wzorów w notacji polskiej na podstawie formuł Feussnera i Gaussa., 2001
 512. G. Drałus; J. Świątek,Globally optimal models of complex systems with regard to quality local models., 2001
 513. G. Masłowski; R. Ziemba,Wpływ ekranowania budynków na przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach elektrycznych., 2001, Politechnika Białostocka
 514. G. Masłowski; R. Ziemba,Wpływ ekranowania linii WN na rozkład pola elektromagnetycznego., 2001, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 515. I. Rusin; K. Rzepka,Realizacja procesu dydaktycznego w zakresie elektrotechniki., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 516. M. Trojnar,Teoretyczne podstawy naprzemiennej metody kolejnych przybliżeń wyznaczania pola z zabrudzeniową warstwą przewodzącą na powierzchni izolatora., 2001, KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM PPEE I SEMINARIUM BSE, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE
 517. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; J. Plewako; W. Posiewała,Przekształtniki AC/DC z autotransformatorami o bardzo małym współczynniku, kwota za rok 2001 33 000 zł., U-5281/G, 2001
 518. L. Gołębiowski; D. Mazur,Modelowanie uszkodzeń klatki i ekscentrycznosci wirnika w silniku indukcyjnym, U-5697/G, 600zł, grant promotorski, 2001
 519. R. Dmytryshyn; P. Górka,Badania i poprawa dokładności analizy liniowych obwodów elektrycznych, U-5991/G, 17300 zł, grant promotorski, 2001
 520. L. Gołębiowski; J. Lewicki; W. Posiewała,Wpływ nasycenia i histerezy na pracę prostownika 12-pulsowego z autotransformatorem, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 521. T. Drabek; L. Gołębiowski,Model polowo-obwodowy silników elektrycznych przełączalnych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 522. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Obliczenia prądów wirnika w silniku indukcyjnym (silnik z ekscentrycznością statyczną i dynamiczną), ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 2001, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
 523. R. Dmytryshyn; P. Górka,Poprawa dokładności analizy obwodów liniowych, 2000
 524. R. Dmytryshyn; P. Górka,Modyfikacja metody Gaussa dla analizy obwodów liniowych, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 525. L. Gołębiowski; D. Mazur,Identification of the torque and current harmonics in the induction motor., 2000, WYDAWNICTWO ICEM 2000, ESPOO, FINLAND
 526. A. Szczepański,Interpretator wzorów pseudosymbolicznych do analizy obwodów elektrycznych., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 527. G. Masłowski,Kompatybilne elektromagnetycznie systemy zasilania sieci teleinformatycznych., 2000, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
 528. R. Ziemba,Komputerowa analiza skuteczności uziomów pionowych w ochronie odgromowej, 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 529. M. Gamracki,Komputerowe wspomaganie obliczania rezystancji uziomów kratowych w gruntach o budowie warstwowej., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 530. M. Gamracki,Komputerowe wspomaganie obliczania rezystancji uziomów w gruntach o budowie warstwowej., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 531. G. Masłowski,Lightning-Induced Voltages in Overhead Transmission Lines – Comparison of Calculation Methods., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 532. G. Masłowski,Modelling of the lightning electric field for different models of the channel base current with standard parameters., 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 533. G. Drałus,Modelowanie globalne statycznych obiektó złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych., 2000, Politechnika Śląska
 534. M. Gamracki,Modelowanie matematycznie podziemnych kabli w zewnętrznympolu elektromagnetycznym., 2000, KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM PPEE I SEMINARIUM BSE, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE
 535. R. Dmytryshyn,O metodzie topologicznej analizy obwodów liniowych., 2000, Politechnika Śląska
 536. J. Bajorek; R. Ziemba,Oddziaływanie pola elektromagnetycznego wyładowania atmosferycznego na obwody podziemne., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 537. T. Drabek; O. Drubel; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Performance of a Switched Induction Cage Motor - a Switched Motor with a Squirrel Cage in the Cylindrical Rotor, 2000
 538. A. Kubaszek,Polynomial number method - computer implementation of some operational calculi., 2000
 539. G. Masłowski; R. Ziemba,Przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach budynku., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 540. G. Masłowski; R. Ziemba,Rozpływ prądu piorunowego w instalacji odgromowej dla pierwszej i kolejnej składowej wyładowania atmosferycznego., 2000, STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - O/ KRAKÓW
 541. G. Drałus; J. Świątek,Static neural network in global modelling of complex systems., 2000, CONTROL THEORY AND APPLICATIONS CENTRE, COVENTRY UNIVERSITY
 542. L. Gołębiowski; D. Mazur,The Effect of Strong Parasitic Synchronous and Asynchronous Torques in Induction Machine with Rotor Eccentricity., 2000
 543. L. Gołębiowski; D. Mazur,Torque and Current Harmonics and 3D Vibration Analysis in the Induction Motor., 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 544. W. Posiewała,Wpływ nasycenia i histerezy na pracę prostownika 12-pulsowego z autotransformatorem, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 545. G. Drałus; J. Świątek,A modified backpropagation algorithm for modelling static complex systems using neural network., 2000, POLISH NEURAL NETWORKS SOCIETY, CZĘSTOCHOWA
 546. R. Dmytryshyn; A. Kubaszek,Analiza obwodów liniowych z wykorzystaniem macierzy symboliczno - numerycznych., 2000
 547. T. Drabek; L. Gołębiowski; J. Skwarczyński,Badania symulacyjne i pomiarowe przełączalnego silnika indukcyjnego klatkowego, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 548. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Free Vibration and Forced Vibration Analysis in Induction Motor, 2000, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 549. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generowanie didrzew na podstawie iloczynu kartezjańskiego., 2000, WYDAWNICTWO INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 550. K. Buczek; L. Gołębiowski; J. Lewicki; J. Plewako; W. Posiewała,Przekształtniki AC/DC z autotransformatorami o bardzo małym współczynniku THD - U-5281/G, wartość 63500 zł, 2000
 551. R. Dmytryshyn; A. Wisz,Generation of Symbolic Determinant using Cartesian Product, 2000
 552. R. Dmytryshyn,Hierarchical Decomposition of Circuit based on D-trees Method, 2000
 553. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,3D vibration analysis in the induction motor, 2000
 554. O. Drubel; L. Gołębiowski,Calculation of skewed squirrel cage induction motors taking interbar currents into account. Part 1: theoretical presentation of the calculation method, COMPEL-THE INT. J. COMPUTATION A. MATHEMATICS IN ELECTRIC. AND ELECTRON. ENG., 2000, MCB UNIVERSITY PRESS, ENGLAND
 555. L. Gołębiowski; D. Mazur; M. Noga,Harmoniczne momentu i prądu silnika asynchronicznego (silnik bez uszkodzeń)., PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPĘDÓW i POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 556. D. Mazur,Analysis of damages on induction motors by the finite element method., COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES, 2000, IPPT PAN - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, ISBN/ISSN: 1232-308X