tttttt
 1. A. Arendowski; A. Kołodziej; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Monoisotopic silver nanoparticles-based mass spectrometry imaging of human bladder cancer tissue: Biomarker discovery, 2023
 2. M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; L. Zapała,Synthesis, Spectral Characterization and Potential Fluorescent Properties of Three Lanthanide(III) Ions Complexes with Nalidixic Acid, 2023
 3. Ł. Byczyński; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; L. Zapała,Study of the thermal behavior, evolved gas analysis and temperature diffraction patterns of new light lanthanide complexes with niflumic acid, 2023
 4. M. Azizi; B. Cieniek; M. Michel; D. Mirosław-Świątek; L. Reczek; E. Sočo,Significance of MnO2 Type and Solution Parameters in Manganese Removal from Water Solution, 2023
 5. V. Copie; A. Kołodziej; A. Nieczaj; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; A. Płaza-Altamer; T. Ruman; B. Tripet,Targeted and untargeted urinary metabolic profiling of bladder cancer, 2023
 6. S. Kuberski; A. Kuźniar; J. Nizioł; A. Nowak; I. Nowak; M. Okrasa; T. Ruman; B. Szponar; J. Szulc,Biological and chemical contamination of illegal, uncontrolled refuse storage areas in Poland, 2023
 7. M. Dudek; B. Gutarowska; M. Komar; J. Nizioł; P. Nowicka-Krawczyk; T. Ruman,Biodeterioration potential of algae on building materials - Model study, 2023
 8. A. Kołodziej; A. Nieczaj; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Untargeted urinary metabolomics for bladder cancer biomarker screening with ultrahigh-resolution mass spectrometry, 2023
 9. M. Azizi; B. Cieniek; A. Domoń; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo,Characteristics of Adsorption/Desorption Process on Dolomite Adsorbent in the Copper(II) Removal from Aqueous Solutions, 2023
 10. A. Gawryszuk-Rżysko; E. Godek; E. Grządka; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; J. Pawłat,Temperature controlled adsorption of polyethyleneimine on the sepiolite surface, 2023
 11. K. Balawender; K. Bulanda; K. Kroczek; B. Lewandowski; M. Oleksy; S. Orkisz; M. Potoczek; J. Szczygielski; Ł. Uram,Polylactide-based composites with hydroxyapatite used in rapid prototyping technology with potential for medical applications, 2023 Kraków, POLITECHNIKA KRAKOWSKA
 12. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Współczesne metody badań i zastosowań Flawonoidów, 2023 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 13. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; B. Papciak; E. Sočo,Zastosowanie materiału krzemionkowego modyfikowanego surfaktantem do immobilizacji moryny, 2023 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 14. Ł. Byczyński; M. Huta; A. Kuźniar; E. Sočo,Badania produktów sulfonowania kwercetyny, 2023 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 15. Ł. Byczyński; M. Kosińska-Pezda; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Synteza oraz badania składu i właściwości związków: 3-hydroksyflawonu, chryzyny oraz sulfonowych pochodnych chryzyny i kwercetyny z jonami Mn(II), 2023 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 16. M. Drewniak; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; A. Nowicka,Synteza, charakterystyka spektroskopowa i właściwości fluorescencyjne kompleksu jonów terbu(III) z kwasem nalidyksowym, 2023 Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 17. E. Grządka; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; J. Matusiak; J. Orzeł; D. Sternik,Textural and Thermal Properties of the Novel Fucoidan/Nano-Oxides Hybrid Materials with Cosmetic, Pharmaceutical and Environmental Potential, 2022
 18. J. Markowicz; W. Rode; Ł. Uram; S. Wołowiec,Synthesis and Properties of α-Mangostin and Vadimezan Conjugates with Glucoheptoamidated and Biotinylated 3rd Generation Poly(amidoamine) Dendrimer, and Conjugation Effect on Their Anticancer and Anti-Nematode Activities, 2022
 19. A. Kołodziej; J. Nizioł; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Infrared pulsed fiber laser-produced silver-109-nanoparticles for laser desorption/ionization mass spectrometry of amino acids, 2022
 20. A. Kołodziej; J. Nizioł; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Infrared pulsed fiber laser-produced silver-109-nanoparticles for laser desorption/ionization mass spectrometry of carboxylic acids, 2022
 21. S. Kuberski; J. Nizioł; A. Nowak; M. Okrasa; T. Ruman; J. Szulc,Assessment of Physicochemical, Microbiological and Toxicological Hazards at an Illegal Landfill in Central Poland, 2022
 22. B. Gutarowska; M. Komar; P. Konca; J. Nizioł; P. Nowicka-Krawczyk; T. Ruman,Metabolomic analysis of photosynthetic biofilms on building façades in temperate climate zones, 2022
 23. B. Cieniek; A. Domoń; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo,Characteristics of the Properties of Absodan Plus Sorbent and Its Ability to Remove Phosphates and Chromates from Aqueous Solutions, 2022
 24. A. Domańska; P. Skitał,Modeling of the Simultaneous Hydrogen Evolution and Cobalt Electrodeposition, 2022
 25. J. Markowicz; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec; K. Wróbel,Synthesis of Biotinylated PAMAM G3 Dendrimers Substituted with R-Glycidol and Celecoxib/Simvastatin as Repurposed Drugs and Evaluation of Their Increased Additive Cytotoxicity for Cancer Cell Lines, 2022
 26. A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; E. Sočo; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Zdeb,Mechanism of Biofilm Formation on Installation Materials and Its Impact on the Quality of Tap Water, 2022
 27. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; D. Kamiński; A. Kozioł; A. Kuźniar; U. Maciołek; L. Mazur; E. Mendyk,Structural and spectroscopic studies of Na+ – Quercetin-5′-sulfonic acid polymeric complexes obtained via solvothermal synthesis, 2022
 28. L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Studies on the retention behavior of quercetin, phenol and caffeine as test substances on selected neutral and charged Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography stationary phases, 2022
 29. A. Kołodziej; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Untargeted ultra-high-resolution mass spectrometry metabolomic profiling of blood serum in bladder cancer, 2022
 30. A. Kołodziej; J. Nizioł; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Infrared pulsed fiber laser-produced silver-109 nanoparticles for laser desorption/ionization mass spectrometry of 3-hydroxycarboxylic acids, 2022
 31. A. Kołodziej; J. Nizioł; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Laser Ablation Synthesis in Solution and Nebulization of Silver-109 Nanoparticles for Mass Spectrometry and Mass Spectrometry Imaging, 2022
 32. A. Kołodziej; J. Nizioł; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Laser generated gold nanoparticles for mass spectrometry of low molecular weight compounds, 2022
 33. V. Copie; A. Kołodziej; J. Nizioł; K. Nogueira; L. Nogueira; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; A. Płaza-Altamer; T. Ruman; B. Tripet,Metabolomic and elemental profiling of blood serum in bladder cancer, 2022
 34. M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała,Kompleksy 3-hydroksyflawonu z jonami Zn(II) - synteza i właściwości związków, 2022 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 35. E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; K. Lecka-Szlachta; A. Miłoś; E. Woźnicka; L. Zapała,Analiza właściwości antybakteryjnych oraz cytotoksyczności kompleksów jonów Co(II), Mn(II) oraz Zn(II) z chryzyną oraz 3-hydroksyflawonem, 2022 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 36. M. Kosińska-Pezda; E. Woźnicka; L. Zapała,Synteza i charakterystyka spektroskopowa kompleksów jonów lantanowców ciężkich z 3-hydroksyflawonem, 2022 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 37. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Flawonoidy i ich pochodne w badaniach naukowych i praktyce, 2022 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 38. J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo,Badania właściwości kwercetyny i jej sulfonowych pochodnych w układach z fluoroforem, 2022 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 39. G. Salach; E. Sitarz-Palczak,Zastosowanie geopolimerów jako stabilizatorów pH w procesie fermentacji beztlenowej, 2022 Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp.z o.o.
 40. M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Synteza, badania składu i właściwości spektroskopowych kompleksów wybranych jonów metali przejściowych z kwasem niflumowym, 2022 Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 41. A. Kołodziej; J. Nizioł; A. Płaza-Altamer; T. Ruman,Obrazowanie tkanek za pomocą spektrometrii mas z laserową desorpcją/jonizacją, 2022 Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 42. E. Sočo,Zwiększenie zdolności sorpcyjnych układu metal-barwnik z roztworów wodnych poprzez wykorzystanie aktywowanego odpadu przemysłowego, 2022 Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 43. A. Domoń; E. Sočo,Immobilizacja metalu ciężkiego z roztworów wodnych na mineralnych sorbentach – dolomitach, 2022 Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 44. M. Drewniak; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; A. Nowicka; L. Zapała,Synteza i charakterystyka spektroskopowa kompleksu kwasu nalidyksowego z jonami samaru(III), 2022 Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 45. B. Gutarowska; T. Ruman; J. Szulc,Metagenomika i metabolomika – nowoczesne metody systemowe w identyfikacji mikroorganizmów oraz metabolitów odpowiedzialnych za niszczenie obiektów zabytkowych, 2022 Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 46. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,Study of the Adsorption of Cu(II), Mn(II), Pb(II), and Zn(II) Ions on Geopolymers Obtained from Ashes from Biomass Combustion, 2022 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 47. I. Beech; A. Drążkowska; B. Guratowska; J. Karbowska-Berent; T. Ruman; J. Sunner; J. Szulc,Metabolomics and metagenomics analysis of 18th century archaeological silk, 2021
 48. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Nuclear magnetic resonance and surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-based metabolome profiling of urine samples from kidney cancer patients, 2021
 49. A. Kołodziej; T. Ruman; J. Szulc,Silver-109/Silver/Gold Nanoparticle-Enhanced Target Surface-Assisted Laser Desorption/Ionisation Mass Spectrometry—The New Methods for an Assessment of Mycotoxin Concentration on Building Materials, 2021
 50. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Nogueira; L. Nogueira; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Metabolomic and elemental profiling of human tissue in kidney cancer, 2021
 51. Ł. Byczyński; E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; K. Lecka-Szlachta; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Green synthesis of niflumic acid complexes with some transition metal ions (Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II)). Spectroscopic, thermoanalytical and antibacterial studies, 2021
 52. M. Chutkowski; M. Kosińska-Pezda; M. Przywara; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Analysis of adsorption energy distribution in selected hydrophilic-interaction chromatography systems with amide, amine, and zwitterionic stationary phases, 2021
 53. M. Dąbrowska; M. Dąbrowski; E. Sikora; Ł. Uram,Antigen presentation capability and AP-1 activation accompany methotrexate-induced colon cancer cell senescence in the context of aberrant β-catenin signaling, 2021
 54. M. Malinga-Drozd; Ł. Uram; S. Wołowiec; K. Wróbel,Chiral Recognition of Homochiral Poly (amidoamine) Dendrimers Substituted with R- and S-Glycidol by Keratinocyte (HaCaT) and Squamous Carcinoma (SCC-15) Cells In Vitro, 2021
 55. Ł. Byczyński; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Thermal study, temperature diffraction patterns and evolved gas analysis during pyrolysis and oxidative decomposition of novel ternary complexes of light lanthanides with mefenamic acid and 1,10-phenanthroline, 2021
 56. A. Domoń; B. Kupiec; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo,Characterization of the Physical, Chemical, and Adsorption Properties of Coal-Fly-Ash–Hydroxyapatite Composites, 2021
 57. B. Gutarowska; K. Majchrzycka; J. Nizioł; A. Nowak; M. Okrasa; T. Ruman; M. Sulyok; B. Szponar; J. Szulc,Microbiological and Toxicological Hazards in Sewage Treatment Plant Bioaerosol and Dust, 2021
 58. J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,The Influence of Physical Modification on the Sorption Properties of Geopolymers Obtained from Halloysite, 2021
 59. A. Domańska; P. Skitał,Electrolytic deposition of zinc-nickel alloy coatings with organic addition, 2021
 60. D. Kamiński; M. Kosińska-Pezda; A. Kozioł; U. Maciołek; E. Mendyk,Potassium Complexes of Quercetin-5′-Sulfonic Acid and Neutral O-Donor Ligands: Synthesis, Crystal Structure, Thermal Analysis, Spectroscopic Characterization and Physicochemical Properties, 2021
 61. J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,Application of halloysite geopolymers to removal of methyl blue from aqueous solution, 2021
 62. J. Markowicz; W. Rode; Ł. Uram; S. Wołowiec,Biotin Transport-Targeting Polysaccharide-Modified PAMAM G3 Dendrimer as System Delivering α-Mangostin into Cancer Cells and C. elegans Worms, 2021
 63. A. Arendowski; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; T. Ruman,Serum and urine analysis with gold nanoparticle-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry for renal cell carcinoma metabolic biomarkers discovery, 2021
 64. A. Hałoń; D. Ksiądzyna; A. Kuźniar; A. Matuszewska; A. Merwid-Ląd; B. Nowak; T. Sozański; M. Szandruk-Bender; A. Szeląg; D. Szkudlarek; M. Trocha,Morin-5′-Sulfonic Acid Sodium Salt (NaMSA) Attenuates Cyclophosphamide-Induced Histological Changes in Genitourinary Tract in Rats—Short Report, 2021
 65. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 66. J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Sočo,Adsorpcja flawonoidów na uporządkowanych mezoporowych materiałach krzemionkowych, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 67. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; E. Sočo,Stałe związki kompleksowe jonów tytanu(IV) z sulfonową pochodną moryny, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 68. E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; J. Pusz; E. Woźnicka,Antybakteryjna aktywność sulfonowych pochodnych chryzyny, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 69. M. Misiorek; J. Nizioł; T. Ruman,Zastosowanie spektometrii mas do obrazowania rozmieszczenia flawonoidów w owocu truskawki, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 70. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 71. M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Analiza mechanizmu retencji kwercetyny w wybranych układach chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC) , 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 72. E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; A. Kuźniar; K. Lecka-Szlachta; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała,Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne kompleksów jonów antanowców lekkich z 3-hydroksyflawonem, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 73. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska-Pezda; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała,Badania równowagi reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Er(III) w układach: woda - metanol i woda - metanol - 1,4-dioksan, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 74. A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Sočo; E. Woźnicka,Związek kwasu kwercetyno-5’-sulfonowego z jonami sodu. Synteza, właściwości, zastosowanie, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 75. E. Sočo,Usuwanie rodaminy B z roztworu wodnego za pomocą hydroksyapatytów otrzymanych na bazie lotnego popiołu węglowego, 2021 Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 76. M. Kwaśniak-Kominek; E. Sitarz-Palczak,Study of the Applicability of Fly Ash for Immobilization of Heavy Metals, 2021 [b.m.], Book Publisher International
 77. M. Michel; D. Papciak; E. Sočo,Novel application of mineral by-products obtained from the combustion of bituminous coal-fly ash in chemical engineering, 2020
 78. M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Influence of Mobile Phase Composition and Temperature on the Retention Behavior of Selected Test Substances in Diol-type Column, 2020
 79. A. Filipowicz-Rachwał; J. Markowicz; M. Misiorek; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,Celecoxib substituted biotinylated poly(amidoamine) G3 dendrimer as potential treatment for temozolomide resistant glioma therapy and anti-nematode agent, 2020
 80. E. Chmiel; A. Czerniecka-Kubicka; M. Misiorek; M. Pyda; P. Tutka; Ł. Uram; M. Walczak; S. Wołowiec,Stepwise glucoheptoamidation of poly(amidoamine) dendrimer G3 to tune physicochemical properties of the potential drug carrier: in vitro tests for cytisine conjugates, 2020
 81. J. Czarnik-Kwaśniak; I. Filiks; K. Kwaśniak; M. Stompor; K. Tutaj; Ł. Uram; S. Wołowiec,Glucoheptoamidated polyamidoamine PAMAM G3 dendrimer as a vehicle for succinate linked doxorubicin; enhanced toxicity of DOX against grade IV glioblastoma U-118 MG cells, 2020
 82. B. Botta; A. Calcaterra; Y. Cau; P. Maj; J. Markowicz; M. Mori; D. Quaglio ; W. Rode; J. Sobich; Ł. Uram; Z. Zieliński,Alvaxanthone, a Thymidylate Synthase Inhibitor with Nematocidal and Tumoricidal Activities, 2020
 83. B. Król; P. Król; K. Pielichowska; M. Sochacka-Piętal; Ł. Uram; M. Walczak,Synthesis and property of polyurethane elastomer for biomedical applications based on nonaromatic isocyanates, polyesters, and ethylene glycol, 2020
 84. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Nuclear magnetic resonance and surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-based serum metabolomics of kidney cancer, 2020
 85. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Characterisation and utilisation of solid waste from coal combustion to modelling of sorption equilibrium in a bi-component system metal-dye, 2020
 86. J. Kalembkiewicz; D. Pająk; E. Sočo,Multi-component sorption and utilization of solid waste to simultaneous removing basic dye and heavy metal from aqueous system, 2020
 87. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Immobilizing and Removal of Cadmium and Rhodamine B from an Aqueous System by Converting Solid Waste from Poland; Studies of Equilibrium and Kinetic Sorption, 2020
 88. I. Beech; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; A. Płaza; T. Ruman; J. Sunner,Localization of Metabolites of Human Kidney Tissue with Infrared Laser-Based Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry Imaging and Silver-109 Nanoparticle-Based Surface Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging, 2020
 89. B. Gutarowska; I. Jablonskaja; E. Jabłońska; J. Karbowska-Berent; T. Ruman; J. Szulc,Metabolomics and metagenomics characteristic of historic beeswax seals, 2020
 90. A. Arendowski; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman,Gold nanostructures - assisted laser desorption/ionization mass spectrometry for kidney cancer blood serum biomarker screening, 2020
 91. A. Kołodziej; J. Nizioł; T. Ruman,Gold and silver nanoparticles-based laser desorption/ionization mass spectrometry method for detection and quantification of carboxylic acids, 2020
 92. J. Kalembkiewicz; R. Rawski; P. Sanecki,Units and Methods of Proteolytic Activity Determination, 2020
 93. B. Gutarowska; A. Jachowicz; S. Kowalska; W. Machnowski; T. Ruman; A. Steglinska; J. Szulc,Beeswax-Modified Textiles: Method of Preparation and Assessment of Antimicrobial Properties, 2020
 94. A. Czerwonka; J. Kafałut; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Mendyk; W. Rzeski,Anticancer effects of sodium and potassium quercetin-5’-sulfonates through inhibition of proliferation, induction of apoptosis, and cell cycle arrest in the HT-29 human adenocarcinoma cell line, 2020
 95. A. Arendowski; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman,Screening of Urinary Renal Cancer Metabolic Biomarkers with Gold Nanoparticles-assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry, 2020
 96. B. Guratowska; J. Karbowska-Berent; T. Kozielec; T. Ruman; J. Szulc,Analyses of microorganisms and metabolites diversity on historic photographs using innovative methods, 2020
 97. T. Ruman; J. Szulc,Laser Ablation Remote-Electrospray Ionisation Mass Spectrometry (LARESI MSI) Imaging—New Method for Detection and Spatial Localization of Metabolites and Mycotoxins Produced by Moulds, 2020
 98. D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał,The modeling of simultaneous three metals codeposition investigated by cyclic voltammetry, 2020
 99. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; E. Pieniążek; E. Sočo; E. Woźnicka,Aktywność biochemiczna sulfonowych pochodnych moryny, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 100. M. Kosińska-Pezda; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała,Badania stałych produktów reakcji jonów Ag(I) i Cu(II) z 3-hydroksyflawonem i moryną, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 101. M. Kopacz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Woźnicka,Badania reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Nd(III), Tb(III) i Dy(III) w roztworach wodno-metanolowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 102. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 103. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; J. Pusz; P. Skitał; E. Sočo; L. Zapała,Podstawy chemii, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 104. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Woźnicka,Roztwory i procesy w roztworach, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 105. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Uzupełnienia, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 106. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo; E. Woźnicka,Pierwiastki i związki chemiczne, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 107. J. Kalembkiewicz,Surowce i produkty nieorganiczne, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 108. J. Kalembkiewicz,Uzupełnienia, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 109. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 110. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 111. E. Sitarz-Palczak,Zastosowanie geopolimerów z popiołów pochodzących z spalania węgla lub biomasy do fotokatalitycznej degradacji błekitu metylowego, 2020 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL
 112. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,Study of potential availability of heavy metals to phytoremediation to use of ash from biomass combustion, 2019
 113. M. Misiorek; J. Nizioł; T. Ruman,Mass spectrometry imaging of low molecular weight metabolites in strawberry fruit (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Primoris with 109Ag nanoparticle enhanced target, 2019
 114. D. Aebisher; A. Białońska; M. Kopaczyńska; P. Sareło; Ł. Uram; M. Walczak; S. Wołowiec; M. Zaręba,Mixed-Generation PAMAM G3-G0 Megamer as a Drug Delivery System for Nimesulide: Antitumor Activity of the Conjugate Against Human Squamous Carcinoma and Glioblastoma Cells, 2019
 115. A. Arendowski; J. Kucharz; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; T. Ruman; P. Wiechno,Mass spectrometry-based metabolomic profiling of prostate cancer-a pilot study, 2019
 116. M. Dąbrowska; W. Rode; M. Skoneczny; Ł. Uram,Methotrexate-induced senescence of human colon cancer cells depends on p53 acetylation, but not genomic aberrarions, 2019
 117. J. Cebulski; M. Kus-Liśkiewicz; T. Ruman; M. Stompor; D. Szmuc; K. Szmuc; Ł. Szyller; S. Wołowiec; I. Zawlik,Silver nanoparticles deposited on calcium hydrogenphosphate - silver phosphate matrix; biological activity of the composite, 2019
 118. Ł. Byczyński; M. Chutkowski; E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Comparison of spectral and thermal properties and antibacterial activity of new binary and ternary complexes of Sm(III), Eu(III) and Gd (III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline, 2019
 119. J. Kalembkiewicz; D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał,Electrodeposition of nickel from alkaline NH4OH/NH4Cl buffer solutions, 2019
 120. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,Comparative study on the characteristics of coal fly ash and biomass ash geopolymers, 2019
 121. M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Response of the DFT study to the calculations of selected microdissociation constants of anthranilic acid and its derivatives, 2019
 122. A. Filipowicz-Rachwał; M. Szuster; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,Evaluation of the localization and biological effects of PAMAM G3 dendrimer-biotin/pyridoxal conjugate as HaCaT keratinocyte targeted nanocarrier, 2019
 123. A. Filipowicz-Rachwał; M. Misiorek; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; A. Winiarz; S. Wołowiec,Synthesis and Different Effects of Biotinylated PAMAM G3 Dendrimer Substituted with Nimesulide in Human Normal Fibroblasts and Squamous Carcinoma Cells , 2019
 124. P. Maj; L. Mangiardi; J. Markowicz; W. Rode; J. Sobich; Ł. Uram,Antitumor and anti-nematode activities of α-mangostin, 2019
 125. A. Filipowicz-Rachwał; J. Markowicz; M. Misiorek; M. Pichla; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,The Effect of Biotinylated PAMAM G3 Dendrimers Conjugated with COX-2 Inhibitor (celecoxib) and PPARγ Agonist (Fmoc-L-Leucine) on Human Normal Fibroblasts, Immortalized Keratinocytes and Glioma Cells in Vitro, 2019
 126. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Enhanced sorption capacity of a metal-dye system from water effluents by using activated industrial waste, 2019