tttttt
 1. E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; J. Pusz; E. Woźnicka,Antybakteryjna aktywność sulfonowych pochodnych chryzyny [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 2. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-452-9
 3. J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Sočo,Adsorpcja flawonoidów na uporządkowanych mezoporowych materiałach krzemionkowych [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 4. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; E. Sočo,Stałe związki kompleksowe jonów tytanu(IV) z sulfonową pochodną moryny [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 5. M. Misiorek; J. Nizioł; T. Ruman,Zastosowanie spektometrii mas do obrazowania rozmieszczenia flawonoidów w owocu truskawki [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 6. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-441-3
 7. M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Analiza mechanizmu retencji kwercetyny w wybranych układach chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC) [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 8. E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; A. Kuźniar; K. Lecka-Szlachta; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała,Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne kompleksów jonów antanowców lekkich z 3-hydroksyflawonem [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 9. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska-Pezda; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała,Badania równowagi reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Er(III) w układach: woda - metanol i woda - metanol - 1,4-dioksan [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 10. A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Sočo; E. Woźnicka,Związek kwasu kwercetyno-5’-sulfonowego z jonami sodu. Synteza, właściwości, zastosowanie [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 11. J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,The Influence of Physical Modification on the Sorption Properties of Geopolymers Obtained from Halloysite, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2021, ISSN: 1230-1485, DOI
 12. M. Chutkowski; M. Kosińska-Pezda; M. Przywara; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Analysis of adsorption energy distribution in selected hydrophilic-interaction chromatography systems with amide, amine, and zwitterionic stationary phases, JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 2021, ISSN: 1615-9306, DOI
 13. I. Beech; A. Drążkowska; B. Guratowska; J. Karbowska-Berent; T. Ruman; J. Sunner; J. Szulc,Metabolomics and metagenomics analysis of 18th century archaeological silk, INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, 2021, ISSN: 0964-8305, DOI
 14. Ł. Byczyński; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Thermal study, temperature diffraction patterns and evolved gas analysis during pyrolysis and oxidative decomposition of novel ternary complexes of light lanthanides with mefenamic acid and 1,10-phenanthroline, JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 2021, ISSN: 0165-2370, DOI
 15. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Nuclear magnetic resonance and surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-based metabolome profiling of urine samples from kidney cancer patients, JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2021, ISSN: 0731-7085, DOI
 16. M. Dąbrowska; M. Dąbrowski; E. Sikora; Ł. Uram,Antigen presentation capability and AP-1 activation accompany methotrexate-induced colon cancer cell senescence in the context of aberrant β-catenin signaling, MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT, 2021, ISSN: 0047-6374, DOI
 17. A. Domańska; P. Skitał,Electrolytic deposition of zinc-nickel alloy coatings with organic addition, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, 2021, ISSN: 0473-7733, DOI
 18. Ł. Byczyński; E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; K. Lecka-Szlachta; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Green synthesis of niflumic acid complexes with some transition metal ions (Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II)). Spectroscopic, thermoanalytical and antibacterial studies, THERMOCHIMICA ACTA, 2021, ISSN: 0040-6031
 19. D. Kamiński; M. Kosińska-Pezda; A. Kozioł; U. Maciołek; E. Mendyk,Potassium Complexes of Quercetin-5′-Sulfonic Acid and Neutral O-Donor Ligands: Synthesis, Crystal Structure, Thermal Analysis, Spectroscopic Characterization and Physicochemical Properties, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 20. M. Malinga-Drozd; Ł. Uram; S. Wołowiec; K. Wróbel,Chiral Recognition of Homochiral Poly (amidoamine) Dendrimers Substituted with R- and S-Glycidol by Keratinocyte (HaCaT) and Squamous Carcinoma (SCC-15) Cells In Vitro, POLYMERS, 2021, ISSN: 2073-4360, DOI
 21. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Nogueira; L. Nogueira; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Metabolomic and elemental profiling of human tissue in kidney cancer, METABOLOMICS, 2021, ISSN: 1573-3882, DOI
 22. A. Domoń; B. Kupiec; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo,Characterization of the Physical, Chemical, and Adsorption Properties of Coal-Fly-Ash–Hydroxyapatite Composites, MINERALS, 2021, ISSN: 2075-163X, DOI
 23. B. Gutarowska; K. Majchrzycka; J. Nizioł; A. Nowak; M. Okrasa; T. Ruman; M. Sulyok; B. Szponar; J. Szulc,Microbiological and Toxicological Hazards in Sewage Treatment Plant Bioaerosol and Dust, TOXINS, 2021, ISSN: 2072-6651, DOI
 24. A. Kołodziej; T. Ruman; J. Szulc,Silver-109/Silver/Gold Nanoparticle-Enhanced Target Surface-Assisted Laser Desorption/Ionisation Mass Spectrometry—The New Methods for an Assessment of Mycotoxin Concentration on Building Materials, TOXINS, 2021, ISSN: 2072-6651, DOI
 25. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; E. Pieniążek; E. Sočo; E. Woźnicka,Aktywność biochemiczna sulfonowych pochodnych moryny [w:] Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-425-3
 26. M. Kosińska-Pezda; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała,Badania stałych produktów reakcji jonów Ag(I) i Cu(II) z 3-hydroksyflawonem i moryną [w:] Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-425-3
 27. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo; E. Woźnicka,Pierwiastki i związki chemiczne [w:] Chemia ogólna i 1 nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne. Obliczenia chemiczne i problemy., 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-405-5
 28. J. Kalembkiewicz,Surowce i produkty nieorganiczne [w:] Chemia ogólna i 1 nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne. Obliczenia chemiczne i problemy., 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-405-5
 29. J. Kalembkiewicz,Uzupełnienia [w:] Chemia ogólna i 1 nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne. Obliczenia chemiczne i problemy., 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-405-5
 30. M. Kopacz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Woźnicka,Badania reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Nd(III), Tb(III) i Dy(III) w roztworach wodno-metanolowych [w:] Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-425-3
 31. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-425-3
 32. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; J. Pusz; P. Skitał; E. Sočo; L. Zapała,Podstawy chemii [w:] Chemia ogólna2 i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-404-8
 33. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Woźnicka,Roztwory i procesy w roztworach [w:] Chemia ogólna2 i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-404-8
 34. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Uzupełnienia [w:] Chemia ogólna2 i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-404-8
 35. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-404-8
 36. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-405-5
 37. E. Sitarz-Palczak,Zastosowanie geopolimerów z popiołów pochodzących z spalania węgla lub biomasy do fotokatalitycznej degradacji błekitu metylowego [w:] Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania, 2020 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-66489-41-7
 38. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Immobilizing and Removal of Cadmium and Rhodamine B from an Aqueous System by Converting Solid Waste from Poland; Studies of Equilibrium and Kinetic Sorption, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2020, ISSN: 1230-1485, DOI
 39. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Nuclear magnetic resonance and surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-based serum metabolomics of kidney cancer, ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, ISSN: 1618-2642, DOI
 40. A. Arendowski; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman,Screening of Urinary Renal Cancer Metabolic Biomarkers with Gold Nanoparticles-assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry, ANALYTICAL SCIENCES, 2020, ISSN: 0910-6340, DOI
 41. I. Beech; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; A. Płaza; T. Ruman; J. Sunner,Localization of Metabolites of Human Kidney Tissue with Infrared Laser-Based Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry Imaging and Silver-109 Nanoparticle-Based Surface Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging, ANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, ISSN: 0003-2700, DOI
 42. A. Czerwonka; J. Kafałut; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Mendyk; W. Rzeski,Anticancer effects of sodium and potassium quercetin-5’-sulfonates through inhibition of proliferation, induction of apoptosis, and cell cycle arrest in the HT-29 human adenocarcinoma cell line, BIOORGANIC CHEMISTRY, 2020, ISSN: 0045-2068, DOI
 43. B. Król; P. Król; K. Pielichowska; M. Sochacka-Piętal; Ł. Uram; M. Walczak,Synthesis and property of polyurethane elastomer for biomedical applications based on nonaromatic isocyanates, polyesters, and ethylene glycol, COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 2020, ISSN: 0303-402X, DOI
 44. A. Filipowicz-Rachwał; J. Markowicz; M. Misiorek; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,Celecoxib substituted biotinylated poly(amidoamine) G3 dendrimer as potential treatment for temozolomide resistant glioma therapy and anti-nematode agent, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2020, ISSN: 0928-0987, DOI
 45. B. Gutarowska; I. Jablonskaja; E. Jabłońska; J. Karbowska-Berent; T. Ruman; J. Szulc,Metabolomics and metagenomics characteristic of historic beeswax seals, INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, 2020, ISSN: 0964-8305, DOI
 46. A. Arendowski; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman,Gold nanostructures - assisted laser desorption/ionization mass spectrometry for kidney cancer blood serum biomarker screening, INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2020, ISSN: 1387-3806, DOI
 47. B. Guratowska; J. Karbowska-Berent; T. Kozielec; T. Ruman; J. Szulc,Analyses of microorganisms and metabolites diversity on historic photographs using innovative methods, JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, 2020, ISSN: 1296-2074, DOI
 48. A. Kołodziej; J. Nizioł; T. Ruman,Gold and silver nanoparticles-based laser desorption/ionization mass spectrometry method for detection and quantification of carboxylic acids, JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2020, ISSN: 1076-5174, DOI
 49. B. Botta; A. Calcaterra; Y. Cau; P. Maj; J. Markowicz; M. Mori; D. Quaglio ; W. Rode; J. Sobich; Ł. Uram; Z. Zieliński,Alvaxanthone, a Thymidylate Synthase Inhibitor with Nematocidal and Tumoricidal Activities, MOLECULES, 2020, ISSN: 1420-3049, DOI
 50. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Characterisation and utilisation of solid waste from coal combustion to modelling of sorption equilibrium in a bi-component system metal-dye, WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2020, ISSN: 0734-242X, DOI
 51. B. Gutarowska; A. Jachowicz; S. Kowalska; W. Machnowski; T. Ruman; A. Steglinska; J. Szulc,Beeswax-Modified Textiles: Method of Preparation and Assessment of Antimicrobial Properties, POLYMERS, 2020, ISSN: 2073-4360, DOI
 52. J. Kalembkiewicz; D. Pająk; E. Sočo,Multi-component sorption and utilization of solid waste to simultaneous removing basic dye and heavy metal from aqueous system, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2020, ISSN: 2083-4772, DOI
 53. J. Kalembkiewicz; R. Rawski; P. Sanecki,Units and Methods of Proteolytic Activity Determination, CURRENT PHARMACEUTICAL ANALYSIS, 2020, ISSN: 1573-4129, DOI
 54. J. Czarnik-Kwaśniak; I. Filiks; K. Kwaśniak; M. Stompor; K. Tutaj; Ł. Uram; S. Wołowiec,Glucoheptoamidated polyamidoamine PAMAM G3 dendrimer as a vehicle for succinate linked doxorubicin; enhanced toxicity of DOX against grade IV glioblastoma U-118 MG cells, JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 1773-2247, DOI
 55. D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał,The modeling of simultaneous three metals codeposition investigated by cyclic voltammetry, JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, ISSN: 1572-6657, DOI
 56. M. Michel; D. Papciak; E. Sočo,Novel application of mineral by-products obtained from the combustion of bituminous coal-fly ash in chemical engineering, MINERALS, 2020, ISSN: 2075-163X, DOI
 57. T. Ruman; J. Szulc,Laser Ablation Remote-Electrospray Ionisation Mass Spectrometry (LARESI MSI) Imaging—New Method for Detection and Spatial Localization of Metabolites and Mycotoxins Produced by Moulds, TOXINS, 2020, ISSN: 2072-6651, DOI
 58. E. Chmiel; A. Czerniecka-Kubicka; M. Misiorek; M. Pyda; P. Tutka; Ł. Uram; M. Walczak; S. Wołowiec,Stepwise glucoheptoamidation of poly(amidoamine) dendrimer G3 to tune physicochemical properties of the potential drug carrier: in vitro tests for cytisine conjugates, PHARMACEUTICS, 2020, ISSN: 1999-4923, DOI
 59. M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Influence of Mobile Phase Composition and Temperature on the Retention Behavior of Selected Test Substances in Diol-type Column, Sustainable Chemical Engineering, 2020, ISSN: 2717-574X , DOI
 60. J. Cebulski; M. Kus-Liśkiewicz; T. Ruman; M. Stompor; D. Szmuc; K. Szmuc; Ł. Szyller; S. Wołowiec; I. Zawlik,Silver nanoparticles deposited on calcium hydrogenphosphate - silver phosphate matrix; biological activity of the composite, POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 2019, ISSN: 1509-8117, DOI
 61. A. Filipowicz-Rachwał; M. Szuster; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,Evaluation of the localization and biological effects of PAMAM G3 dendrimer-biotin/pyridoxal conjugate as HaCaT keratinocyte targeted nanocarrier, ACTA BIOCHIMICA POLONICA, 2019, ISSN: 0001-527X, DOI
 62. M. Dąbrowska; W. Rode; M. Skoneczny; Ł. Uram,Methotrexate-induced senescence of human colon cancer cells depends on p53 acetylation, but not genomic aberrarions, ANTI-CANCER DRUGS, 2019, ISSN: 0959-4973, DOI
 63. M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Response of the DFT study to the calculations of selected microdissociation constants of anthranilic acid and its derivatives, CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 2019, ISSN: 0009-2614, DOI
 64. P. Maj; L. Mangiardi; J. Markowicz; W. Rode; J. Sobich; Ł. Uram,Antitumor and anti-nematode activities of α-mangostin, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2019, ISSN: 0014-2999, DOI
 65. D. Aebisher; A. Białońska; M. Kopaczyńska; P. Sareło; Ł. Uram; M. Walczak; S. Wołowiec; M. Zaręba,Mixed-Generation PAMAM G3-G0 Megamer as a Drug Delivery System for Nimesulide: Antitumor Activity of the Conjugate Against Human Squamous Carcinoma and Glioblastoma Cells, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2019, ISSN: 1422-0067, DOI
 66. A. Filipowicz-Rachwał; J. Markowicz; M. Misiorek; M. Pichla; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,The Effect of Biotinylated PAMAM G3 Dendrimers Conjugated with COX-2 Inhibitor (celecoxib) and PPARγ Agonist (Fmoc-L-Leucine) on Human Normal Fibroblasts, Immortalized Keratinocytes and Glioma Cells in Vitro, MOLECULES, 2019, ISSN: 1420-3049, DOI
 67. M. Misiorek; J. Nizioł; T. Ruman,Mass spectrometry imaging of low molecular weight metabolites in strawberry fruit (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Primoris with 109Ag nanoparticle enhanced target, PHYTOCHEMISTRY, 2019, ISSN: 0031-9422, DOI
 68. Ł. Byczyński; M. Chutkowski; E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Comparison of spectral and thermal properties and antibacterial activity of new binary and ternary complexes of Sm(III), Eu(III) and Gd (III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline, THERMOCHIMICA ACTA, 2019, ISSN: 0040-6031, DOI
 69. J. Kalembkiewicz; D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał,Electrodeposition of nickel from alkaline NH4OH/NH4Cl buffer solutions, TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, 2019, ISSN: 1003-6326, DOI
 70. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Enhanced sorption capacity of a metal-dye system from water effluents by using activated industrial waste, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019, ISSN: 0273-1223, DOI
 71. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,Study of potential availability of heavy metals to phytoremediation to use of ash from biomass combustion, GLOBAL NEST JOURNAL, 2019, ISSN: 1790-7632, DOI
 72. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,Comparative study on the characteristics of coal fly ash and biomass ash geopolymers, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2019, ISSN: 2083-4772, DOI
 73. A. Filipowicz-Rachwał; M. Misiorek; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; A. Winiarz; S. Wołowiec,Synthesis and Different Effects of Biotinylated PAMAM G3 Dendrimer Substituted with Nimesulide in Human Normal Fibroblasts and Squamous Carcinoma Cells , BIOMOLECULES, 2019, ISSN: 2218-273X, DOI
 74. A. Arendowski; J. Kucharz; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; T. Ruman; P. Wiechno,Mass spectrometry-based metabolomic profiling of prostate cancer-a pilot study, JOURNAL OF CANCER METASTASIS AND TREATMENT, 2019, ISSN: 2394-4722 , DOI
 75. R. Rawski; P. Sanecki; P. Skitał,Preparat biodegradowalny do zwalczania ślimaków nagich i skorupkowych oraz jego zastosowanie, 2018
 76. A. Kuźniar; U. Maciołek; J. Pusz; K. Włodyka,Kompleksy luteoliny z jonami manganu(II) [w:] Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-248-8
 77. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Woźnicka,Kompleksy chelatowe Cu(II) z ligandem moryno-5’-sulfonowym (MSA) [w:] Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-248-8
 78. E. Ciszkowicz; M. Kopacz; A. Kuźniar; K. Lecka-Szlachta; B. Papciak; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Woźnicka,Związki kompleksowe soli sodowej kwasu chryzyno-4’-sulfonowego z jonami Tb(III), Ho(III), Er(III) i Yb(III) oraz ich aktywność antybakteryjna [w:] Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-248-8
 79. E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; P. Szata; E. Woźnicka; L. Zapała,Właściwości przeciwbakteryjne i synergistyczne wybranych flawonoidów [w:] Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-248-8
 80. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-248-8
 81. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Sočo,Konkurencyjna sorpcja zasadowego barwnika organicznego oraz jonu metalu ciężkiego w układzie dwuskładnikowym na utlenionym odpadowym materiale mineralnym [w:] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2018 Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, ISBN: 978-83-945225-4-4
 82. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Sočo,Usuwanie jonów Pb(II) oraz Cd(II) w układzie jedno- i dwuskładnikowym (Pb-Cd) za pomocą modyfikowanego chemicznie lotnego popiołu węglowego [w:] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2018 Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, ISBN: 978-83-945225-4-4
 83. J. Kalembkiewicz; Z. Komosa; A. Kozioł; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Mendyk; A. Nowicka; M. Rawski; E. Sočo; W. Sofińska-Chmiel,Badania spektralne sulfonowych pochodnych kwasu kwercetyno-5'-sulfonowego [w:] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2018 Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, ISBN: 978-83-945225-4-4
 84. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; D. Kamiński; A. Kozioł; A. Kuźniar; U. Maciołek; L. Mazur; E. Mendyk,Badania strukturalne i spektroskopowe kompleksu kwasu kwercetyno-5'-sulfonowego z kationem sodowym [w:] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2018 Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, ISBN: 978-83-945225-4-4
 85. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek,Sulfonowe pochodne związków flawonoidowych – kompleksy żelaza(II) z solą sodową kwasu moryno-5’-sulfonowego (NaMSA) [w:] Analiza, produkcja i zastosowanie substancji oraz komponentów pochodzenia roślinnego, 2018 Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp.z o.o., ISBN: 978-83-65932-41-9
 86. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,The Application of Waste Material after Chemical Modification for Removal of Heavy Metal and Cationic Dye in Single-and Bi-component Systems [w:] Municipal and Industrial Waste: Sources, Management Practices and Future Challenges, 2018 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, ISBN: 978-1-53613-441-4
 87. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,A Novel Class of Industrial Ash-Based Geopolymer: Synthesis, Properties and Fractionation of Selected Heavy Metals [w:] Municipal and Industrial Waste: Sources, Management Practices and Future Challenges, 2018 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, ISBN: 978-1-53613-441-4
 88. D. Galas; E. Sitarz-Palczak; E. Skała-Kocurek,The Recovery of Zinc and Manganese from Zn-Mn Batteries by Liquid-Solid Extraction with Sulfuric Acid [w:] Municipal and Industrial Waste: Sources, Management Practices and Future Challenges, 2018 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, ISBN: 978-1-53613-441-4
 89. D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał,Iso Points in Electrochemistry. Classification and Verification by Experiment and Theory, ELECTROANALYSIS, 2018, ISSN: 1040-0397, DOI
 90. Ł. Byczyński; E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; E. Pieniążek; J. Pusz; S. Wołowiec; E. Woźnicka,Synthesis and antibacterial activity of Tb(III), Ho(III), Er(III) and Yb(III) complexes of chrysin-4’-sulfonate, ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA, 2018, ISSN: 0001-6837
 91. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,The Physicochemical Properties and Composition of Biomass Ash and Evaluating Directions of its Applications, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2018, ISSN: 1230-1485, DOI
 92. A. Arendowski; I. Beech; V. Bonifay; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; T. Ruman; J. Sunner,Metabolomic study of human tissue and urine in clear cell renal carcinoma by LC-HRMS and PLS-DA, ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, ISSN: 1618-2642, DOI
 93. A. Arendowski; B. Gutarowska; J. Nizioł; T. Ruman; J. Szulc,Metabolic profiling of moulds with laser desorption/ionization mass spectrometry on gold nanoparticle enhanced target, ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, 2018, ISSN: 0003-2697, DOI
 94. A. Filipowicz; J. Markowicz; M. Misiorek; N. Pieńkowska; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,Biotinylated PAMAM G3 dendrimer conjugated with celecoxib and/or Fmoc-l-Leucine and its cytotoxicity for normal and cancer human cell lines, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2018, ISSN: 0928-0987, DOI
 95. B. Gutarowska; J. Karbowska-Berent; T. Kozielec; K. Kubiak; A. Otlewska; T. Ruman; J. Szulc,Analysis of paper foxing by newly available omics techniques, INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, 2018, ISSN: 0964-8305, DOI
 96. A. Arendowski; J. Nizioł; T. Ruman,Silver-109-based laser desorption/ionization mass spectrometry method for detection and quantification of amino acids, JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2018, ISSN: 1076-5174, DOI
 97. M. Dabrowska; W. Rode; E. Sikora; Ł. Uram; Z. Zieliński,Oxidative stress and inhibition of nitric oxide generation underlie methotrexate-induced senescence in human colon cancer cells, MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT, 2018, ISSN: 0047-6374, DOI
 98. Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Preparation, spectral properties and thermal decomposition of new ternary complexes of La(III), Ce(III), Pr(III) and Nd(III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline, THERMOCHIMICA ACTA, 2018, ISSN: 0040-6031, DOI
 99. M. Dżugan; K. Kijowska; R. Rawski; P. Sanecki,The evidence of proteases in sprouted seeds and their application for animal protein digestion, CHEMICAL PAPERS, 2018, ISSN: 0366-6352, DOI
 100. A. Arendowski; T. Ruman,Lysine detection and quantification by laser desorption/ionization mass spectrometry on gold nanoparticle-enhanced target , ANALYTICAL METHODS, 2018, ISSN: 1759-9660, DOI
 101. A. Arendowski; Z. Dobrowolski; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; T. Ruman,Laser desorption/ionization MS imaging of cancer kidney tissue on silver nanoparticle-enhanced target, BIOANALYSIS, 2018, ISSN: 1757-6180, DOI
 102. B. Król; P. Król; K. Pielichowska; Ł. Uram; M. Walczak,Study of chemical, physico-mechanical and biological properties of 4,4'-methylenebis(cyclohexyl isocyanate)-based polyurethane films, MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, 2018, ISSN: 0928-4931, DOI
 103. M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Analiza retencji wybranych testowych związkow chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi, CAMERA SEPARATORIA, 2018, ISSN: 2299-6265
 104. J. Kalembkiewicz; P. Sanecki; P. Skitał,Ekspertyza w zakresie oceny przydatności pestek z wiśni (czereśni, śliwy) do celów opałowych jako zamiennik węgla w formie groszku, drewna i peletu, 2017
 105. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Konwersja chemiczna popiołu lotnego i jej wpływ na sorpcję kationowego barwnika organicznego oraz jonów miedzi(II) w układzie jedno- i dwuskładnikowym [w:] „Sorbenty Mineralne” 2017 Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, 2017 Kraków, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, ISBN: 978-83-7464-944-5
 106. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; L. Zapała,Synteza i charakterystyka właściwości kompleksów jonów gadolinu(III) z kwasem niflumowym i 1,10-fenantroliną [w:] Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych, 2017 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-65598-79-0
 107. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek,Kompleks Mn(II) z ligandem moryno-5'-sulfonowym (MSA) - synteza, aktywność antyoksydacyjna [w:] Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych, 2017 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-65598-79-0
 108. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała,Związki kompleksowe kwasu niflumowego i 1,10-fenantroliny z jonami europu(III) [w:] Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie: praca zbiorowa, 2017 Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, ISBN: 978-83-939465-9-4
 109. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo; L. Zapała,Kompleksy jonów gadolinu(III) z wybranymi kwasami aminobenzoesowymi [w:] Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie: praca zbiorowa, 2017 Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, ISBN: 978-83-939465-9-4
 110. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,Badania morfologii, składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych popiołu ze spalania biomasy [w:] Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych, 2017 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-65598-95-0
 111. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Kinetic and Thermodynamic Studies on the Adsorption of Cadmium(II) Ions from Aqueous Solution by Synthetic Zeolite from Coal Fly Ash [w:] Fly ash: properties, analysis and performance, 2017 New York (USA), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, ISBN: 978-1-53610-516-2
 112. P. Sanecki; P. Skitał; J. Zięba,Glifosat – Roundup. Fosforoorganiczny herbicyd – zagrożenie populacji ludzkiej, CHEMIA W SZKOLE, 2017, ISSN: 0411-8634
 113. Y. Bazel; M. Dranka; J. Kalembkiewicz; Y. Ostapiuk; O. Timoszuk; A. Tupis; E. Woźnicka; L. Zapała,1-[(5-Benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol: X-ray structure, spectroscopic characterization, dissociation studies and application in mercury(II) detection, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2017, ISSN: 0022-2860, DOI
 114. A. Kuźniar; U. Maciołek; J. Pusz,Potentiometric study of Pd(II) complexes of some flavonoids in water-methanol-1,4-dioxane-acetonitrile (MDM) mixture , ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA, 2017, ISSN: 0001-6837
 115. E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; J. Pusz; S. Wołowiec; E. Woźnicka,Synthesis and antibacterial activity of La(III), Ce(III), Pr(III), and Nd(III) complexes of chrysin-4’-sulfonate, ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA, 2017, ISSN: 0001-6837
 116. A. David; R. Podgórski; M. Stompor; M. Świtalska; Ł. Uram; J. Wietrzyk,Synthesis and biological evaluation of 4'-O-acetyl-isoxanthohumol and its analogues as antioxidant and antiproliferative agents, ACTA BIOCHIMICA POLONICA, 2017, ISSN: 0001-527X, DOI
 117. P. Maj; J. Nizioł; W. Rode; T. Ruman; J. Sobich; Ł. Uram,N(4)-[B-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan)methyl]-2'-deoxycytidine as a potential boron delivery agent with respect to glioblastoma, BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 2017, ISSN: 0753-3322, DOI
 118. A. Filipowicz; M. Szuster; Ł. Uram; E. Wałąjtys Rode; S. Wołowiec; M. Zaręba,Cellular uptake of glucoheptoamidated poly(amidoamine) PAMAM G3 dendrimer with amide-conjugated biotin, a potential carrier of anticancer drugs, BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2017, ISSN: 0968-0896, DOI
 119. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; L. Zapała,Complexes of aminobenzoic acids: A comprehensive review concerning synthesis, physical chemistry, structure and application, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2017, ISSN: 0010-8545, DOI
 120. A. Filipowicz; M. Misiorek; M. Szuster; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,The effect of G3 PAMAM dendrimer conjugated with B-group vitamins on cell morphology, motility and ATP level in normal and cancer cells, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2017, ISSN: 0928-0987, DOI
 121. B. Gutarowska; T. Ruman; J. Szulc,Metabolome profiles of moulds on carton-gypsum board and malt extract agar medium obtained using an AuNPET SALDI-ToF-MS method, INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, 2017, ISSN: 0964-8305, DOI
 122. Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Spectroscopic study, thermal investigation and evolved gas analysis(EGA) during pyrolysis and oxidative decomposition of new binuclear complexes of La(III), Ce(III), Pr(III) and Nd(III) with N-phenylanthranilic acid, JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 2017, ISSN: 0165-2370, DOI
 123. E. Ciszkowicz; J. Dronka; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; U. Maciołek; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała,Synthesis, characterization and antibacterial studies of Tm(III), Yb(III) and Lu(III) complexes of morin, JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, 2017, ISSN: 0095-8972, DOI
 124. Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; V. Mateichyk; Y. Ostapiuk; O. Timoszuk; A. Tupis; E. Woźnicka,Synthesis, structural characterization and thermal studies of a novel reagent 1-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2017, ISSN: 1388-6150, DOI
 125. R. Podgórski; M. Stompor; Ł. Uram,In vitro effect of 8-prenylnaringenin and naringenin on fibroblasts and glioblastoma cells-cellular accumulation and cytotoxicity, MOLECULES, 2017, ISSN: 1420-3049, DOI
 126. A. Arendowski; T. Ruman,Laser Desorption/Ionisation Mass Spectrometry Imaging of European Yew (Taxus baccata) on Gold Nanoparticle-enhanced Target, PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, 2017, ISSN: 0958-0344, DOI
 127. M. Misiorek; T. Ruman; J. Sekuła,Mass Spectrometry Imaging of low Molecular Weight Compounds in Garlic (Allium sativum L.) with Gold Nanoparticle Enhanced Target, PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, 2017, ISSN: 0958-0344, DOI
 128. J. Nizioł; T. Ruman; J. Sekuła,Visualizing spatial distribution of small molecules in the rhubarb stalk (Rheum rhabarbarum) by surface-transfer mass spectrometry imaging, PHYTOCHEMISTRY, 2017, ISSN: 0031-9422, DOI
 129. D. Galas; A. Szyszkowska,Properties, application and degradation of plastics, EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA, 2017, ISSN: 1643-8779
 130. A. Białońska; M. Stompor; Ł. Uram; S. Wołowiec; M. Zaręba,PAMAM Dendrimers Attached to Collagen via a Malondialdehyde Linker, ChemistrySelect, 2017, ISSN: 2365-6549, DOI