tttttt
 1. D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski,Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S, 2'R), 2021
 2. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski,Homogeniczny katalizator chromowy, sposób jego wytwarzania, układ katalityczny zawierający ten katalizator oraz zastosowanie tego układu katalitycznego, 2021
 3. J. Lechowicz,Jubileusz 75-lecia profesora Henryka Galiny, POLIMERY, 2021, ISSN: 0032-2725
 4. Ł. Byczyński; D. Czachor-Jadacka; M. Kisiel; B. Pilch-Pitera; A. Zioło,Hydrophobic polyurethane powder clear coatings with lower curing temperature: Study on the synthesis of new blocked polyisocyanates, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2021, ISSN: 0300-9440, DOI
 5. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; M. Pytel,Polymer Beads Decorated with Dendritic Systems as Supports for A3 Coupling Catalysts, CATALYSIS LETTERS, 2021, ISSN: 1011-372X, DOI
 6. D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska,Development of a Route to the Most Active Nafronyl Stereoisomer by Coupling Asymmetric Synthesis and Chiral Chromatography Separation, CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, 2021, ISSN: 0930-7516, DOI
 7. M. Kowal; B. Król; P. Król; K. Nowicka; K. Pielichowska; M. Walczak,Polyurethane cationomers containing fluorinated soft segments with hydrophobic properties, COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 2021, ISSN: 0303-402X, DOI
 8. B. Mossety-Leszczak; M. Włodarska,DFT Studies of Selected Epoxies with Mesogenic Units–Impact of Molecular Structure on Electro-Optical Response, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, ISSN: 1422-0067, DOI
 9. J. Lubczak; R. Lubczak; M. Szpiłyk; M. Walczak,Polyol and polyurethane foam from cellulose hydrolysate, JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2021, ISSN: 0268-2575, DOI
 10. A. Chmielarz; P. Colombo; G. Franchin; E. Kocyło; M. Potoczek,Hydroxyapatite-coated ZrO2 scaffolds with a fluorapatite intermediate layer produced by direct ink writing, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2021, ISSN: 0955-2219, DOI
 11. G. Groszek; A. Kij; K. Kuś; J. Suraj-Prażmowska; M. Walczak,A preliminary metabolites identification of a novel compound with β-adrenolytic activity, PHARMACOLOGICAL REPORTS, 2021, ISSN: 1734-1140, DOI
 12. M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; A. Strachota; B. Strachota,Achieving structural anisotropy of liquid crystalline epoxy by manipulation with crosslinking parameters, EXPRESS POLYMER LETTERS, 2021, ISSN: 1788-618X, DOI
 13. D. Czachor-Jadacka; J. Gumieniak; M. Kisiel; B. Pilch-Pitera,Hydrophobic UV-Curable Powder Clear Coatings: Study on the Synthesis of New Crosslinking Agents Based on Raw Materials Derived from Renewable Sources, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 14. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; M. Pytel; A. Sobota,Copolymerization of Phthalic Anhydride with Epoxides Catalyzed by Amine-Bis(Phenolate) Chromium(III) Complexes, POLYMERS, 2021, ISSN: 2073-4360, DOI
 15. M. Bakar; A. Białkowska; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; K. Leś; M. Pyda; M. Walczak; I. Zarzyka,Thermally stable biopolymer composites based on poly(3-hydroxybutyrate) modified with linear aliphatic polyurethanes – preparation and properties, ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 2021, ISSN: 1509-409X, DOI
 16. M. Kisiel,Określenie wpływu ilości utwardzacza na przebieg reakcji utwardzania i wybrane właściwości kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej, Materiały i Maszyny Technologiczne, 2021, ISSN: 2719-2792
 17. M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak,Development in liquid crystalline epoxy resins and composites – A review, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2020, ISSN: 0014-3057, DOI
 18. S. Horodecka; D. Kaňková; B. Mossety-Leszczak; M. Netopilík; M. Šlouf; A. Strachota; M. Vyroubalová; A. Zhigunov,Meltable copolymeric elastomers based on polydimethylsiloxane with multiplets of pendant liquid-crystalline groups as physical crosslinker: A self-healing structural material with a potential for smart applications., EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2020, ISSN: 0014-3057, DOI
 19. E. Kocyło; M. Krauz; M. Potoczek; A. Tłuczek,ZrO2 Gelcast Foams Coated with Apatite Layers, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, ISSN: 1733-3490, DOI
 20. B. Król; P. Król; K. Pielichowska; M. Sochacka-Piętal; Ł. Uram; M. Walczak,Synthesis and property of polyurethane elastomer for biomedical applications based on nonaromatic isocyanates, polyesters, and ethylene glycol, COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 2020, ISSN: 0303-402X, DOI
 21. A. Bajek-Bil; N. Buszta; W. Depa; G. Groszek; P. Guńka; J. Zachara,Chirality transfer in the synthesis of 2,3-dihydro-1,4-dithiine derivatives, SYNTHETIC COMMUNICATIONS, 2020, ISSN: 0039-7911, DOI
 22. S. Horodecka; M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; M. Šlouf; A. Strachota; B. Strachota,Low-Temperature-Meltable Elastomers Based on Linear Polydimethylsiloxane Chains Alpha, Omega-Terminated with Mesogenic Groups as Physical Crosslinker: A Passive Smart Material with Potential as Viscoelastic Coupling. Part II—Viscoelastic and Rheological Properties, POLYMERS, 2020, ISSN: 2073-4360, DOI
 23. S. Horodecka; D. Kaňková; B. Mossety-Leszczak; M. Netopilík; M. Šlouf; A. Strachota; B. Strachota; M. Vyroubalová; Z. Walterová; A. Zhigunov,Low-Temperature Meltable Elastomers Based on Linear Polydimethylsiloxane Chains Alpha, Omega-Terminated with Mesogenic Groups as Physical Crosslinkers: A Passive Smart Material with Potential as Viscoelastic Coupling. Part I: Synthesis and Phase Behavior, POLYMERS, 2020, ISSN: 2073-4360, DOI
 24. M. Marchel; B. Mossety-Leszczak; M. Walczak,Maize (Zea mays) reaction in response to rubber rag additive into the soil, OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH, 2020, ISSN: 1230-7831, DOI
 25. E. Chmiel; A. Czerniecka-Kubicka; M. Misiorek; M. Pyda; P. Tutka; Ł. Uram; M. Walczak; S. Wołowiec,Stepwise glucoheptoamidation of poly(amidoamine) dendrimer G3 to tune physicochemical properties of the potential drug carrier: in vitro tests for cytisine conjugates, PHARMACEUTICS, 2020, ISSN: 1999-4923, DOI
 26. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski,Homogeniczny katalizator chromowy, sposób jego wytwarzania, układ katalityczny zawierający ten katalizator oraz zatosowanie tego układu katalitycznego, 2019
 27. H. Galina; M. Heneczkowski; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa; P. Szałański,A method of modification of bentonite and a method of the application , 2019
 28. J. Lechowicz,Modelowanie procesu kopolimeryzacji przemiennej cyklicznych bezwodników z epoksydami, POLIMERY, 2019, ISSN: 0032-2725, DOI
 29. D. Aebisher; A. Białońska; M. Kopaczyńska; P. Sareło; Ł. Uram; M. Walczak; S. Wołowiec; M. Zaręba,Mixed-Generation PAMAM G3-G0 Megamer as a Drug Delivery System for Nimesulide: Antitumor Activity of the Conjugate Against Human Squamous Carcinoma and Glioblastoma Cells, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2019, ISSN: 1422-0067, DOI
 30. K. Bester; W. Bukowski; D. Tomczyk,Kinetics of Redox Processes in the Polymer Films of Ni(II) Salen Type Complexes, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2019, ISSN: 0013-4651, DOI
 31. N. Buszta; M. Kisiel; J. Lechowicz; B. Mossety-Leszczak; R. Ostatek; M. Włodarska,Analysis of curing reaction of liquid-crystalline epoxy compositions by using temperature-modulated DSC TOPEM (R) , JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2019, ISSN: 1388-6150, DOI
 32. A. Barbucci; M. Carpanese; M. Dudek; M. Gajek; E. Kocyło; R. Lach; B. Lis; D. Majda; M. Mosiałek; S. Presto; A. Rapacz-Kmita; M. Viviani,Utilisation of methylcellulose as a shaping agent in the fabrication of Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 proton-conducting ceramic membranes via the gelcasting method, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2019, ISSN: 1388-6150, DOI
 33. A. Bajek-Bil; D. Broda; M. Stompor,Dihydrochalcones: Methods of Acquisition and Pharmacological Properties—A First Systematic Review, MOLECULES, 2019, ISSN: 1420-3049, DOI
 34. A. Bajek; N. Buszta; W. Depa; G. Groszek,Convenient method to obtain homoallylic thioethers from aromatic dithioacetal derivatives, CHEMICAL PAPERS, 2019, ISSN: 0366-6352, DOI
 35. A. Frańczak; M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; D. Szczęch,Quantitative analysis of the polymeric blends, PROGRESS IN RUBBER PLASTICS AND RECYCLING TECHNOLOGY, 2019, ISSN: 1477-7606, DOI
 36. A. Bajek; M. Stompor; M. Świtalska; J. Wietrzyk,Influence of amide versus ester linkages on the anticancer properties of the new flavone–biotin conjugates, ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, 2019, ISSN: 0939-5075, DOI
 37. A. Bukowska; A. Drelinkiewicz; D. Duraczyńska; L. Lityńska-Dobrzyńska; E. Serwicka; R. Socha; M. Zimowska,Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions, Molecular Catalysis, 2019, ISSN: 2468-8231, DOI
 38. A. Chmielarz; P. Colombo; H. Elsayed; T. Fey; M. Potoczek,Direct ink writing of three dimensional Ti2AlC porous structures, ADDITIVE MANUFACTURING, 2019, ISSN: 2214-8604, DOI
 39. D. Antos; A. Bajek; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski,Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S, 2'R), 2018
 40. E. Kocyło; M. Potoczek,Ceramika piankowa z ZrO2 wytworzona metodą gel-casting, MATERIAŁY CERAMICZNE, 2018, ISSN: 1505-1269
 41. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Assessment of Failure Strength of Real Alumina Foams with Use of the Periodic Structure Model, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, ISSN: 1733-3490, DOI
 42. K. Bester; W. Bukowski; D. Tomczyk,Redox processes in the solution of Ni(II) complex with salen type ligand and in the polymer films, ELECTROCHIMICA ACTA, 2018, ISSN: 0013-4686, DOI
 43. Ł. Byczyński; M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; B. Stankiewicz,Synergistic effect on the degradation rate of pultruded glass fiber-reinforced polymer bridge panel after 20 years of exploitation, JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 2018, ISSN: 0021-9983, DOI
 44. A. Chmielarz; P. Colombo; M. Innocentini; M. Potoczek; I. Silva; B. Winiarska,Porosity effect on microstructure, mechanical and fluid dynamic properties of Ti2AlC by direct foaming and gel-casting, JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2018, ISSN: 0002-7820, DOI
 45. A. Chmielarz; P. Colombo; T. Fey; P. Greil; M. Potoczek; M. Stumpf,Microstructure, thermal conductivity and simulation of elastic modulus of MAX-phase (Ti2AlC) gel-cast foams, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2018, ISSN: 0955-2219, DOI
 46. M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; S. Pusz; P. Szałański; U. Szeluga; M. Włodarska,The influence of a magnetic field on the morphology and thermomechanical properties of a liquid crystalline epoxy carbon composite, POLYMER COMPOSITES, 2018, ISSN: 0272-8397, DOI
 47. G. Bąk; M. Dłużniewski; M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; L. Okrasa; M. Włodarska,Epoxy matrix with triaromatic mesogenic unit in dielectric spectroscopy observation, SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2018, ISSN: 1386-1425, DOI
 48. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; K. Dychtoń; K. Hus; Z. Opiekun; S. Prymon,Effect of Fe3O4 particles on multi-hollow morphology of poly(HEMA-divinylbenzene-styrene) microspheres prepared by Pickering suspension polymerization, EXPRESS POLYMER LETTERS, 2018, ISSN: 1788-618X, DOI
 49. B. Król; P. Król; K. Pielichowska; Ł. Uram; M. Walczak,Study of chemical, physico-mechanical and biological properties of 4,4'-methylenebis(cyclohexyl isocyanate)-based polyurethane films, MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, 2018, ISSN: 0928-4931, DOI
 50. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; K. Hus; B. Myśliwiec; D. Tomczyk; P. Urbaniak,Alternating ring-opening copolymerization of phthalic anhydride with epoxides catalysed by salophen chromium(III) complexes. An effect of substituents in salophen ligands, POLYMER CHEMISTRY, 2018, ISSN: 1759-9954, DOI
 51. G. Budzik; B. Dudziec; H. Galina; M. Heneczkowski; T. Jesionowski; B. Marciniec; M. Oleksy; R. Oliwa; K. Szwarc-Rzepka,Hybrydowy kompozyt żywic polimerowych, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie, 2017
 52. J. Czech-Polak; H. Galina; M. Heneczkowski; M. Oleksy; R. Oliwa,Sposób otrzymywania uniepalnionej kompozycji małocząsteczkowej żywicy epoksydowej, 2017
 53. H. Galina; M. Heneczkowski; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa; P. Szałański,Sposób modyfikacji bentonitu, 2017
 54. A. Bukowska; W. Bukowski; K. Hus,Heterogenizowany kompleks miedzi(II) z układem dendrytycznym w reakcji sprzęgania A3 [w:] Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie: praca zbiorowa, 2017 Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, ISBN: 978-83-939465-9-4
 55. M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; P. Szałański,Analiza procesu sieciowania ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych przy użyciu metod WAXS/SAXS [w:] Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie: praca zbiorowa, 2017 Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, ISBN: 978-83-939465-9-4
 56. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; K. Hus,Polymer supported copper(II) amine-imine complexes in the C-N and A(3) coupling reactions, APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2017, ISSN: 0268-2605, DOI
 57. J. Frelek; M. Górecki; G. Groszek,Chirality sensing of bioactive compounds with amino alcohol unit via circular dichroism, CHIRALITY, 2017, ISSN: 0899-0042, DOI
 58. J. Ligoda-Chmiel; M. Potoczek; R. Śliwa,Flammability and acoustic absorption of alumina foam/tri-functional epoxy resin composites manufactured by the infiltration process, COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2017, ISSN: 1359-8368, DOI
 59. B. Mossety-Leszczak; M. Włodarska,Phase transitions and dielectric properties in a symmetric liquid crystalline compound with central triaromatic group, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2017, ISSN: 1286-0042, DOI
 60. A. Czerniecka-Kubicka; M. Popovic; M. Pyda; J. Schliesser; M. Walczak; B. Woodfield; I. Zarzyka,Molecular interpretation of low-temperature heat capacity of aliphatic oligo-urethane, JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 2017, ISSN: 0021-9614, DOI
 61. A. Chmielarz; M. Innocentini; E. Kocyło; M. Potoczek; V. Rasteira,Physical, fluid dynamic and mechanical properties of alumina gel-cast foams manufactured using agarose or ovalbumin as gelling agents, JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, 2017, ISSN: 0884-2914, DOI
 62. G. Andrijewski; K. Bester; W. Bukowski; P. Seliger; S. Skrzypek; D. Tomczyk; P. Urbaniak,The mechanism of electropolymerization of nickel(II) salen type complexes, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2017, ISSN: 1144-0546, DOI
 63. B. Mossety-Leszczak; M. Włodarska,Liquid-Crystalline Epoxy Thermosets as Matrices for Ordered Nanocomposites - A Summary of Experimental Studies, POLYMER COMPOSITES, 2017, JOHN WILEY & SONS INC, ISSN: 1548-0569, DOI
 64. A. Bukowska; W. Bukowski; J. Depciuch; K. Hus; M. Parlińska-Wojtan,Synthesis and characterization of new functionalized polymer-Fe3O4 nanocomposite particles, EXPRESS POLYMER LETTERS, 2017, ISSN: 1788-618X, DOI
 65. M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa,Numerical simulations of mechanical properties of alumina foams based on computed tomography, JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, 2017, ISSN: 1559-3959, DOI
 66. A. Bocian; Z. Dobrowolski; G. Groszek; K. Hus; M. Jaromin; A. Łyskowski; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński,Comparison of protein isolation methods from clear cell Renal Cell Carcinoma tissue, MicroMedicine, 2017, ISSN: 2449-8947, DOI
 67. N. Buszta,Synteza estru dietylowego kwasu 3,4-bis(4-metoksyfenylo)-1h-pirolo-2,5-dikarboksylowego, półproduktu w syntezie alkaloidów z grupy polycitone, lamellarin i storniamide, Chemical Technology and Biotechnology, 2017, ISSN: 0000-0000
 68. H. Galina; E. Skóra,Modelowanie polimeryzacji stopniowej monomeru AB2. Porównanie metod statystycznej i kinetycznej, Chemical Technology and Biotechnology, 2017, ISSN: 0000-0000
 69. M. Kisiel,Określenie wpływu ilości utwardzacza na przebieg reakcji utwardzania i wybrane właściwości kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej, Chemical Technology and Biotechnology, 2017, ISSN: 0000-0000