tttttt
 1. E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; J. Pusz; E. Woźnicka,Antybakteryjna aktywność sulfonowych pochodnych chryzyny [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 2. E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; A. Kuźniar; K. Lecka-Szlachta; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała,Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne kompleksów jonów antanowców lekkich z 3-hydroksyflawonem [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 3. K. Hęclik; K. Hęclik; I. Zarzyka,Metal-Humus Acid Nanoparticles - Synthesis, Characterization and Molecular Modeling, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2021, ISSN: 1230-1485, DOI
 4. B. Bakera; P. Krajewski; P. Matysik; M. Mokrzycka; M. Rakoczy-Trojanowska; M. Rokicki; S. Stojałowski; M. Szeliga; D. Tyrka; M. Tyrka,Evaluation of genetic structure in European wheat cultivars and advanced breeding lines using high-density genotyping-by-sequencing approach, BMC GENOMICS, 2021, ISSN: 1471-2164, DOI
 5. E. Ciszkowicz; B. Creaven; H. Jenkins; D. Kamiński; D. Karcz; K. Lecka-Szlachta; A. Matwijczuk; A. Miłoś; P. Radomski; K. Starzak; L. Ślusarczyk,Novel Coumarin-Thiadiazole Hybrids and Their Cu(II) and Zn(II) Complexes as Potential Antimicrobial Agents and Acetylcholinesterase Inhibitors, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, ISSN: 1422-0067, DOI
 6. B. Bakera; P. Krajewski; M. Mokrzycka; M. Rakoczy-Trojanowska; M. Szeliga; M. Święcicka; M. Tyrka,Identification of Rf Genes in Hexaploid Wheat (Triticumaestivum L.) by RNA-Seq and Paralog Analyses, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, ISSN: 1422-0067, DOI
 7. M. Dyda; G. Gołębiowska; M. Rapacz; M. Tyrka; M. Wędzony,Genetic mapping of adult-plant resistance genes to powdery mildew in triticale, JOURNAL OF APPLIED GENETICS, 2021, ISSN: 1234-1983
 8. M. Dyda; G. Gołębiowska; M. Rapacz; M. Szechyńska-Hebda; M. Tyrka; I. Wąsek; M. Wędzony,Quantitative trait loci and candidate genes associated with freezing tolerance of winter triticale (× Triticosecale Wittmack), JOURNAL OF APPLIED GENETICS, 2021, ISSN: 1234-1983, DOI
 9. A. Barbasz; A. Bocian; A. Czyżowska; B. Dyba; K. Hus; J. Legath; V. Petrilla; M. Petrillova; E. Rudolphi-Szydło,Effects of 3FTx Protein Fraction from Naja ashei Venom on the Model and Native Membranes: Recognition and Implications for the Mechanisms of Toxicity, MOLECULES, 2021, ISSN: 1420-3049, DOI
 10. A. Bocian; M. Dżugan; E. Kleczyńska ; M. Miłek; P. Sowa,The Comparison of Physicochemical Parameters, Antioxidant Activity and Proteins for the Raw Local Polish Honeys and Imported Honey Blends, MOLECULES, 2021, ISSN: 1420-3049, DOI
 11. K. Buut; M. Garczyńska; M. Jaromin; J. Kostecka; A. Mazur-Pączka; G. Pączka; A. Podolak,Community structure of Lumbricidae in beech woodland of the Bieszczady National Park, Southeast Poland, PEDOSPHERE, 2021, ISSN: 1002-0160, DOI
 12. A. Pietrusińska; M. Tyrka,Linkage of Lr55 wheat leaf rust resistance gene with microsatellite and DArT-based markers, PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY, 2021, ISSN: 0885-5765, DOI
 13. Ł. Byczyński; E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; K. Lecka-Szlachta; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Green synthesis of niflumic acid complexes with some transition metal ions (Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II)). Spectroscopic, thermoanalytical and antibacterial studies, THERMOCHIMICA ACTA, 2021, ISSN: 0040-6031
 14. M. Bakar; A. Białkowska; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; K. Leś; M. Pyda; M. Walczak; I. Zarzyka,Thermally stable biopolymer composites based on poly(3-hydroxybutyrate) modified with linear aliphatic polyurethanes – preparation and properties, ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 2021, ISSN: 1509-409X, DOI
 15. K. Chen; Ł. Jaremko; M. Jaremko; A. Łyskowski,Genetic and Molecular Factors Determining Grain Weight in Rice, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2021, ISSN: 1664-462X, DOI
 16. J. Buczkowicz; T. Drzazga; B. Ługowska; P. Matysik; K. Rubrycki; M. Semik; D. Tyrka; M. Tyrka; E. Witkowski,Identyfikacja efektywnych genów odporności na wybrane choroby wirusowe i grzybowe pszenicy zwyczajnej, BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, 2021, ISSN: 0373-7837
 17. J. Buczkowicz; T. Drzazga; G. Fic; M. Jaromin; P. Krajewski; P. Matysik; R. Mazur; P. Milczarski; T. Sikora; M. Szeliga; D. Tyrka; M. Tyrka; E. Witkowski,Selekcja genomowa pszenicy ozimej, BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, 2021, ISSN: 0373-7837
 18. A. Bocian; M. Dżugan; M. Miłek; E. Sidor ; G. Zaguła,Searching for Differences in Chemical Composition and Biological Activity of Crude Drone Brood and Royal Jelly Useful for Their Authentication, FOODS, 2021, ISSN: 2304-8158, DOI
 19. A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; I. Zarzyka,Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie P3HB, 2020
 20. A. Białkowska; L. Dobrowolski; L. Wianowski; I. Zarzyka,Physical blowing agents for polyurethanes, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 21. G. Czajowski; M. Karbarz; M. Pojmaj; A. Strzembicka; D. Tyrka; M. Tyrka; A. Wardyńska; M. Wędzony,Quantitative trait loci mapping of adult-plant resistance to powdery mildew in triticale, ANNALS OF APPLIED BIOLOGY, 2020, ISSN: 0003-4746, DOI
 22. B. Król; P. Król; K. Pielichowska; M. Sochacka-Piętal; Ł. Uram; M. Walczak,Synthesis and property of polyurethane elastomer for biomedical applications based on nonaromatic isocyanates, polyesters, and ethylene glycol, COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 2020, ISSN: 0303-402X, DOI
 23. A. Georgiadis; N. Huleyuk; M. Kurpisz; M. Olszewska; N. Pollock; T. Stokowy; A. Yatsenko; S. Yatsenko; D. Zastavna,Familial Infertility (Azoospermia and Cryptozoospermia) in Two Brothers—Carriers of t(1;7) Complex Chromosomal Rearrangement (CCR): Molecular Cytogenetic Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, ISSN: 1422-0067, DOI
 24. E. Ciszkowicz; E. Kaznowska; P. Porzycki; M. Semik; M. Tyrka,MiR-93/miR-375: Diagnostic Potential, Aggressiveness Correlation and Common Target Genes in Prostate Cancer, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, ISSN: 1422-0067, DOI
 25. E. Ciszkowicz; B. Creaven; D. Kamiński; D. Karcz; K. Lecka-Szlachta; A. Matwijczuk; K. Starzak,Structural Features of 1,3,4-Thiadiazole-Derived Ligands and Their Zn(II) and Cu(II) Complexes Which Demonstrate Synergistic Antibacterial Effects with Kanamycin, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, ISSN: 1422-0067, DOI
 26. R. Bartosik; L. Dobrowolski; K. Hęclik; A. Klasek; A. Lycka; I. Zarzyka,New mono- and diesters with imidazoquinolinone ring- synthesis, structure characterization and molecular modeling, MOLECULES, 2020, ISSN: 1420-3049, DOI
 27. A. Bocian; J. Buczkowicz; E. Ciszkowicz; K. Hus; K. Lecka-Szlachta; J. Legath; L. Legath; V. Petrilla; M. Petrillova; M. Pietrowska,Antimicrobial Activity of Protein Fraction from Naja ashei Venom Against Staphylococcus epidermidis, MOLECULES, 2020, ISSN: 1420-3049, DOI
 28. M. Jaromin; Ł. Opaliński,Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia), ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ, 2020, ISSN: 0324-8194, DOI
 29. M. Jaromin; Ł. Opaliński,Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (metoda regresji wielomianowej trzeciego stopnia, metoda autoregresji oraz wygładzania wykładniczego), ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ, 2020, ISSN: 0324-8194, DOI
 30. A. Bocian; K. Hus,Antibacterial properties of snake venom components, CHEMICAL PAPERS, 2020, ISSN: 0366-6352, DOI
 31. A. Bocian; K. Hus; E. Kuna; J. Legath; A. Lewińska; V. Petrilla; M. Petrillova; M. Wnuk,Evaluation of Antifungal Activity of Naja pallida and Naja mossambica Venoms against Three Candida Species, TOXINS, 2020, ISSN: 2072-6651, DOI
 32. E. Ciszkowicz; P. Porzycki,Modern biomarkers in prostate cancer diagnosis, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF UROLOGY, 2020, ISSN: 2080-4806, DOI
 33. A. Bocian; J. Buczkowicz; K. Hus; M. Jaromin; J. Legath; D. Łysiak; V. Petrilla; M. Petrillova; S. Sławek,Comparison of Methods for Measuring Protein Concentration in Venom Samples, ANIMALS, 2020, ISSN: 2076-2615, DOI
 34. A. Bocian; K. Hus; J. Legath; Ł. Marczak; V. Petrilla; M. Petrillova,Different research approaches in unraveling the venom proteome of Naja ashei, BIOMOLECULES, 2020, ISSN: 2218-273X, DOI
 35. J. Ciura; M. Szeliga; M. Tyrka,Representational Difference Analysis of Transcripts Involved in Jervine Biosynthesis, LIFE, 2020, ISSN: 0024-3019, DOI
 36. Z. Banaszak; A. Fiust; Z. Nita; W. Orłowska-Job; M. Pojmaj; M. Rapacz; M. Tyrka; M. Wójcik-Jagła,Sposób selekcji mrozoodpornych genotypów jęczmienia ozimego, 2019
 37. B. Dębska; L. Dobrowolski; M. Inger; M. Jaromin; M. Wilk,Komputerowo-wspomagane obliczanie bilansu masowego i cieplnego instalacji chemicznej [w:] II Konferencja naukowo-techniczna „Innowacje w przemyśle chemicznym", 2019 Warszawa, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ISBN: 978-83-916361-3-8
 38. T. Csank; M. Falis; M. Fedorova; K. Hus; J. Legath; S. Marcincak; D. Marcincakova; D. Mudronova; P. Schusterova,Impact of Zinc Sulfate Exposition on Viability, Proliferation and Cell Cycle Distribution of Epithelial Kidney Cells, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2019, ISSN: 1230-1485, DOI
 39. D. Antos; M. Kołodziej; A. Łyskowski; W. Piątkowski; I. Poplewska; P. Szałański,Determination of protein crystallization kinetics by a through-flow small-angle X-ray scattering method, CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 2019, ISSN: 0263-8762, DOI
 40. J. Ciura; M. Grzesik; M. Szeliga; M. Tyrka,Identification of candidate genes involved in steroidal alkaloids biosynthesis in organ-specific transcriptomes of Veratrum nigrum L., GENE, 2019, ISSN: 0378-1119, DOI
 41. J. Adamczyk‐Grochala; A. Bocian; W. Hendzel; K. Hus; E. Kaleniuk; A. Lewinska; V. Petrilla; M. Petrillova; K. Szymura; M. Wnuk,Snake venoms promote stress‐induced senescence in human fibroblasts, JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY, 2019, ISSN: 0021-9541, DOI
 42. A. Bocian; K. Hus,Potencjał farmakologiczny składników jadu węży, KOSMOS, 2019, ISSN: 0023-4249, DOI
 43. A. Bocian; K. Hus,Dlaczego jady węży wywołują krwotoki? Krótka historia metaloproteinaz z jadów węży, KOSMOS, 2019, ISSN: 0023-4249, DOI
 44. J. Legath; D. Marcincakova; M. Miłek,Polyphenols Content, Antioxidant Activity, and Cytotoxicity Assessment of Taraxacum officinale Extracts Prepared through the Micelle-Mediated Extraction Method, MOLECULES, 2019, ISSN: 1420-3049, DOI
 45. A. Bocian; J. Buczkowicz; K. Hus; M. Jaromin; J. Legath,An effective method of isolating honey proteins, MOLECULES, 2019, ISSN: 1420-3049, DOI
 46. M. Dyda; M. Szechyńska-Hebda; M. Tyrka; I. Wąsek; M. Wędzony,Local and systemic regulation of PSII efficiency in triticale infected by the hemibiotrophic pathogen Microdochium nivale , PHYSIOLOGIA PLANTARUM, 2019, ISSN: 0031-9317, DOI
 47. K. Hęclik; A. Klasek; S. Pawlędzio; A. Szyszkowska; D. Trzybiński; K. Woźniak; I. Zarzyka,Unprecedented reaction course of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione with an excess of ethylene oxide, STRUCTURAL CHEMISTRY, 2019, ISSN: 1040-0400, DOI
 48. K. Hęclik; A. Szyszkowska; I. Zarzyka,Spatial packing of diols and esters with imidazoquinazoline ring - quantum-mechanical modelling, STRUCTURAL CHEMISTRY, 2019, ISSN: 1040-0400, DOI
 49. Ł. Byczyński; M. Chutkowski; E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Comparison of spectral and thermal properties and antibacterial activity of new binary and ternary complexes of Sm(III), Eu(III) and Gd (III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline, THERMOCHIMICA ACTA, 2019, ISSN: 0040-6031, DOI
 50. B. Dębska; B. Dębska; L. Lichołai,Evaluation of the Utility of Using Classification Algorithms when Designing New Polymer Composites, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, 2019, ISSN: 2299-8993, DOI
 51. M. Fraczek; N. Huleyuk; M. Kurpisz; A. Midro; M. Olszewska; E. Wiland; D. Zastavna,Chromosome (re)positioning in spermatozoa of fathers and sons - Carriers of reciprocal chromosome translocation (RCT), BMC MEDICAL GENOMICS, 2019, ISSN: 1755-8794, DOI
 52. B. Dębska; J. Duliban; K. Hęclik; J. Lubczak,Analysis of the Possibility and Conditions of Application of Methylene Blue to Determine the Activity of Radicals in Model System with Preaccelerated Cross-Linking of Polyester Resins, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 2019, ISSN: 1687-8760, DOI
 53. E. Ciszkowicz; P. Porzycki,Detection of individual prostate cancer via multiparametric magnetic resonance imaging in own material - initial experience, JOURNAL OF CONTEMPORARY BRACHYTHERAPY, 2019, ISSN: 1689-832X, DOI
 54. M. Dziurka; K. Hura; T. Hura; A. Ostrowska; M. Tyrka,Participation of Wheat and Rye Genome in Drought Induced Senescence in Winter Triticale (X Triticosecale Wittm.), AGRONOMY-BASEL, 2019, ISSN: 2073-4395, DOI
 55. B. Dębska; L. Dobrowolski; M. Jaromin,Opracowanie i implementacja algorytmów przeznaczonych do stworzenia oprogramowania automatyzującego laboratoryjne pomiary klasy czystości cieczy przemysłowych, 2018
 56. A. Grądzielewska; P. Milczarski; M. Tyrka,Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości dw9 i sposób wykrywania recesywnego genu karłowatości dw9 w roślinach żyta (Secale cereale L.), 2018
 57. J. Buczkowicz; A. Grądzielewska; P. Milczarski; K. Molik; E. Pawłowska; M. Tyrka,Para oligonukleotydowych satrterów do wykrywania genu karłowatości Dw2 i sposób identyfikacji molekularnej genu Dw2 warunkującego dominującą karłowatość żyta (Secale cereale), 2018
 58. E. Ciszkowicz; M. Kopacz; A. Kuźniar; K. Lecka-Szlachta; B. Papciak; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Woźnicka,Związki kompleksowe soli sodowej kwasu chryzyno-4’-sulfonowego z jonami Tb(III), Ho(III), Er(III) i Yb(III) oraz ich aktywność antybakteryjna [w:] Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-248-8
 59. E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; P. Szata; E. Woźnicka; L. Zapała,Właściwości przeciwbakteryjne i synergistyczne wybranych flawonoidów [w:] Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów, 2018 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-248-8
 60. B. Dębska; A. Kubacka,Use of artificial neural networks in the selection of educational content on an e-learning portal [w:] E-learning: Vol. 10: E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists: Monograph, 2018 Katowice-Cieszyn, Studio NOA for University of Silesia in Katowice , ISBN: 978-83-66055-05-6
 61. B. Dębska; B. Dębska; L. Dobrowolski,Experiment-design methods in innovative polymer material planning, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2018, ISSN: 0021-8995, DOI
 62. K. Hęclik; A. Szyszkowska; I. Zarzyka,New esters with thioxoimidazoquinazoline ring - Synthesis, spectral characterization and quantum mechanical modelling, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, ISSN: 0022-2860, DOI
 63. Ł. Byczyński; E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; E. Pieniążek; J. Pusz; S. Wołowiec; E. Woźnicka,Synthesis and antibacterial activity of Tb(III), Ho(III), Er(III) and Yb(III) complexes of chrysin-4’-sulfonate, ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA, 2018, ISSN: 0001-6837
 64. J. Ciura; M. Grzesik; M. Szeliga; M. Tyrka,Changes in fenugreek transcriptome induced by methyl jasmonate and steroid precursors revealed by RNA-Seq, GENOMICS, 2018, ISSN: 0888-7543, DOI
 65. E. Ciszkowicz; P. Porzycki; M. Semik; M. Tyrka,Combination of three miRNA (miR-141, miR-21, and miR-375) as potential diagnostic tool for prostate cancer recognition , INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, 2018, ISSN: 0301-1623, DOI
 66. P. Baenziger; A. Łukaszewski; R. Metzger; S. Oleszczuk; A. Ponitka; J. Rabiza-Swider; A. Ślusarkiewicz-Jarzina; M. Tyrka; M. Wędzony; H. Wos; J. Zimny,Populations of doubled haploids for genetic mapping in hexaploid winter triticale, MOLECULAR BREEDING, 2018, ISSN: 1380-3743, DOI
 67. A. Bocian; J. Buczkowicz; K. Hus; J. Legath; A. Łyskowski; V. Petrilla; M. Petrillova,First Look at the Venom of Naja ashei, MOLECULES, 2018, ISSN: 1420-3049, DOI
 68. B. Król; P. Król; K. Pielichowska; M. Sochacka-Piętal,Physicochemical and antibacterial properties of polyurethane coatings modified by ZnO, POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 2018, ISSN: 1042-7147, DOI
 69. E. Ciszkowicz; A. Ciupak; B. Gładyszewska; D. Karcz; K. Lecka-Szlachta; A. Matwijczuk; A. Matwijczuk; A. Niewiadomy; K. Starzak,Otrzymywanie, spektroskopia i biologiczna aktywność kompleksów Cu(II) i Zn(II) z pochodnymi 1,3,4-tiadiazolu, PRZEMYSL CHEMICZNY, 2018, ISSN: 0033-2496, DOI
 70. N. Huleyuk; I. Tkach; M. Tyrka; D. Zastavna,Can telomere shortening be the main indicator of non-viable fetus elimination?, MOLECULAR CYTOGENETICS, 2018, ISSN: 1755-8166, DOI
 71. B. Dębska; L. Dobrowolski; M. Jaromin,Opracowanie programu komputerowego przeznaczonego do obliczeń bilansu masowego i cieplnego instalacji kwasu azotowego, 2017
 72. K. Hęclik; A. Klasek; A. Szyszkowska; D. Trzybiński; K. Woźniak; I. Zarzyka,Synthesis, spectroscopic characterization and DFT calculations of monohydroxyalkylated derivatives of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2017, ISSN: 0022-2860, DOI
 73. E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; J. Pusz; S. Wołowiec; E. Woźnicka,Synthesis and antibacterial activity of La(III), Ce(III), Pr(III), and Nd(III) complexes of chrysin-4’-sulfonate, ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA, 2017, ISSN: 0001-6837
 74. A. Bocian; J. Ciura; M. Jaromin; A. Kononiuk; M. Szeliga; M. Tyrka,Proteomic signature of fenugreek treated by methyl jasmonate and cholesterol, ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 2017, ISSN: 0137-5881, DOI
 75. E. Ciszkowicz; J. Dronka; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; U. Maciołek; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała,Synthesis, characterization and antibacterial studies of Tm(III), Yb(III) and Lu(III) complexes of morin, JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, 2017, ISSN: 0095-8972, DOI
 76. K. Hęclik; A. Klasek; A. Szyszkowska; D. Trzybiński; K. Woźniak; I. Zarzyka,Esters with imidazo[1,5-c]quinazoline ring - spectral characterization and quantum-mechanical modelling, JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 2017, ISSN: 1610-2940, DOI
 77. A. Bocian; K. Hus,Mechanizmy adaptacyjne umożliwiające życie bakterii w wysokich temperaturach, KOSMOS, 2017, ISSN: 0023-4249
 78. K. Dziurka; K. Hura; T. Hura; A. Ostrowska; M. Tyrka,QTLs for cell wall‑bound phenolics in relation to the photosynthetic apparatus activity and leaf water status under drought stress at different growth stages of triticale, MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS, 2017, ISSN: 1617-4615, DOI
 79. J. Ciura; M. Grzesik; M. Szeliga; M. Tyrka,Next-generation sequencing of representational difference analysis products for identification of genes involved in diosgenin biosynthesis in fenugreek (Trigonella foenum-graecum), PLANTA, 2017, ISSN: 0032-0935, DOI
 80. A. Bocian; K. Hus; M. Jaromin; A. Łyskowski; M. Tyrka,Identification of proteins differentially accumulated in Enterococcus faecalis under acrylamide exposure, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 2017, ISSN: 1300-0152, DOI
 81. B. Bereska; K. Hęclik; J. Iłowska; J. Kisała; M. Mościpan; A. Szyszkowska; I. Zarzyka,Opracowanie warunków syntezy poliuretanów z pierścieniami imidazochinazolinowymi, PRZETWÓRSTWO TWORZYW, 2017, ISSN: 1429-0472
 82. K. Hęclik; A. Szyszkowska; I. Zarzyka,1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]-chinazolino-3,5-dion– półprodukt w syntezie poliuretanów, PRZETWÓRSTWO TWORZYW, 2017, ISSN: 1429-0472
 83. M. Jaromin; Ł. Opaliński,Zastosowanie statystycznej analizy szeregów czasowych do krótkoterminowego prognozowania rozwoju dyscyplin naukowych, ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ, 2017, ISSN: 0324-8194
 84. M. Broda; T. Drzazga; M. Kopala; J. Kud; V. Miechurska; M. Tyrka,Association mapping of effective leaf rust resistance genes in collection of winter wheat, FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS AGRICULTURA ALIMENTARIA PISCARIA ET ZOOTECHNICA, 2017, ISSN: 2081-1284, DOI
 85. B. Dębska; L. Dobrowolski; K. Hęclik,Tworzenie sesji ekranowych z użyciem technologii SVG oraz HTML5 Canvas, EDUAKCJA. MAGAZYN EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ, 2017, ISSN: 2081-870X
 86. A. Bocian; Z. Dobrowolski; G. Groszek; K. Hus; M. Jaromin; A. Łyskowski; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński,Comparison of protein isolation methods from clear cell Renal Cell Carcinoma tissue, MicroMedicine, 2017, ISSN: 2449-8947, DOI
 87. J. Ciura; M. Szeliga; M. Tyrka,Genetic diversity of three European Veratrum species revealed by Amplified Fragment Length Polymorphism, BIODIVERSITY: RESEARCH AND CONSERVATION, 2017, ISSN: 1897-2810, DOI
 88. E. Ciszkowicz; N. Huleyuk; T. Liehr; I. Tkach; M. Tyrka; A. Weise; D. Zastavna,Chromosomal aberrations in spontaneously aborted products of conception from Ukraine, Biopolymers and Cell, 2017, ISSN: 0233-7657, DOI