tttttt
 1. P. Chmielarz; I. Zaborniak,Comestible curcumin: From kitchen to polymer chemistry as a photocatalyst in metal-free ATRP of (meth)acrylates, JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY, 2022, ISSN: 1226-086X, DOI
 2. A. Baran; M. Drajewicz; A. Dryzner; M. Dubiel; Ł. Florczak; M. Kocój-Toporowska; A. Krząkała; K. Kwolek; P. Kwolek; G. Lach; G. Nawrat; Ł. Nieużyła; K. Raga; J. Sieniawski; A. Sobkowiak; T. Wieczorek,Method of Forming Corrosion Resistant Coating and Related Apparatus, 2021
 3. D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski,Sposób otrzymywania stereoizomeru szczawianu nafronylu o konfiguracji absolutnej (2S, 2'R), 2021
 4. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski,Homogeniczny katalizator chromowy, sposób jego wytwarzania, układ katalityczny zawierający ten katalizator oraz zastosowanie tego układu katalitycznego, 2021
 5. D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek,Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników, 2021
 6. A. Czerniecka-Kubicka; M. Pyda; I. Zarzyka,Sposób pomiaru ciepła właściwego alifatycznego poliuretanu liniowego, zwłaszcza 4,6-PU, 2021
 7. J. Lubczak; R. Lubczak; D. Szczęch,Sposób otrzymywania mieszaniny wielofunkcyjnych polieteroli, 2021
 8. B. Kabaj; B. Madera; K. Madera; S. Madera; M. Mądro; J. Miśta; I. Opaliński; M. Przywara,Separator buforowy do odkurzacza, 2021
 9. Ł. Byczyński; P. Król; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska,Blokowane poliizocyjaniany, ich zastosowanie oraz poliuretanowe lakiery proszkowe, 2021
 10. R. Lubczak; D. Szczęch,Sposób wytwarzania biodegradowalnych pianek poliuretanowych, 2021
 11. E. Ciszkowicz; K. Lecka-Szlachta; J. Pusz; E. Woźnicka,Antybakteryjna aktywność sulfonowych pochodnych chryzyny [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 12. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-452-9
 13. J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Sočo,Adsorpcja flawonoidów na uporządkowanych mezoporowych materiałach krzemionkowych [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 14. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; E. Sočo,Stałe związki kompleksowe jonów tytanu(IV) z sulfonową pochodną moryny [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 15. M. Misiorek; J. Nizioł; T. Ruman,Zastosowanie spektometrii mas do obrazowania rozmieszczenia flawonoidów w owocu truskawki [w:] Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-452-9
 16. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-441-3
 17. M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Analiza mechanizmu retencji kwercetyny w wybranych układach chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC) [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 18. E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; A. Kuźniar; K. Lecka-Szlachta; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała,Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne kompleksów jonów antanowców lekkich z 3-hydroksyflawonem [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 19. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska-Pezda; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała,Badania równowagi reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Er(III) w układach: woda - metanol i woda - metanol - 1,4-dioksan [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 20. A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Sočo; E. Woźnicka,Związek kwasu kwercetyno-5’-sulfonowego z jonami sodu. Synteza, właściwości, zastosowanie [w:] Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-441-3
 21. Ł. Byczyński; P. Król; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska,Blokowane poliizocyjaniany, sposób ich wytwarzania i zastosowanie, 2021
 22. M. Zaręba,Dendrymery PAMAM – fascynujące nanocząsteczki zwane „sztucznymi białkami” o dużym potencjale w transporcie leków [w:] Doniesienia naukowe z zakresu chorób cywilizacyjnych i zagadnień pokrewnych, 2021 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-66489-98-1
 23. D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara,Population Balance Modelling of Pan Granulation Processes [w:] 31st European Symposium on Computer Aided Process Engineering, 2021 Amsterdam, Elsevier, ISBN: 978-0-323-98325-9, DOI
 24. K. Bulanda; O. Markowska; M. Zajdel,Quality improvement of gear wheels obtained from polymer materials by shaving process, POLIMERY, 2021, ISSN: 0032-2725, DOI
 25. J. Lechowicz,Jubileusz 75-lecia profesora Henryka Galiny, POLIMERY, 2021, ISSN: 0032-2725
 26. G. Budzik; K. Bulanda; M. Magniszewski; M. Oleksy; R. Oliwa; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski,Torsional strength tests of spline connections made of polymer materials (Rapid communication), POLIMERY, 2021, ISSN: 0032-2725, DOI
 27. M. Caceres Najarro; P. Chmielarz; J. Iruthayaraj; A. Macior; I. Zaborniak,Lignin-based thermoresponsive macromolecules via vitamin-induced metal-free ATRP, POLYMER, 2021, ISSN: 0032-3861, DOI
 28. P. Chmielarz; M. Flejszar; J. Smenda; K. Wolski,Following principles of green chemistry: Low ppm photo-ATRP of DMAEMA in water/ethanol mixture, POLYMER, 2021, ISSN: 0032-3861, DOI
 29. P. Chmielarz; A. Macior; J. Smenda; K. Wolski; I. Zaborniak,Hydrophobic modification of fir wood surface via low ppm ATRP strategy, POLYMER, 2021, ISSN: 0032-3861, DOI
 30. P. Chmielarz; M. Flejszar; K. Ślusarczyk,Less is more: A review of μL-scale of SI-ATRP in polymer brushes synthesis, POLYMER, 2021, ISSN: 0032-3861, DOI
 31. M. Jasiurkowska-Delaporte; E. Juszyńska-Gałązka; Ł. Kolek; T. Rozwadowski,Isothermal cold crystallization of antiferroelectric liquid crystal 3F5BFBiHex, JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2021, ISSN: 0167-7322, DOI
 32. P. Chmielarz; I. Zaborniak,Riboflavin-mediated radical polymerization – Outlook for eco-friendly synthesis of functional materials, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2021, ISSN: 0014-3057, DOI
 33. D. Broda; B. Dębska; M. Kus-Liśkiewicz; J. Lubczak; R. Lubczak; D. Szczęch; R. Wojnarowska-Nowak,Polyetherols and polyurethane foams from starch, POLYMER TESTING, 2021, ISSN: 0142-9418, DOI
 34. E. Bobko; D. Broda; B. Dębska; M. Kus-Liśkiewicz; J. Lubczak; R. Lubczak; D. Szczęch; M. Szpiłyk,Flame retardant polyurethane foams with starch unit, POLYMER TESTING, 2021, ISSN: 0142-9418, DOI
 35. K. Hęclik; K. Hęclik; I. Zarzyka,Metal-Humus Acid Nanoparticles - Synthesis, Characterization and Molecular Modeling, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2021, ISSN: 1230-1485, DOI
 36. J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak,The Influence of Physical Modification on the Sorption Properties of Geopolymers Obtained from Halloysite, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2021, ISSN: 1230-1485, DOI
 37. Ł. Byczyński; D. Czachor-Jadacka; M. Kisiel; B. Pilch-Pitera; A. Zioło,Hydrophobic polyurethane powder clear coatings with lower curing temperature: Study on the synthesis of new blocked polyisocyanates, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2021, ISSN: 0300-9440, DOI
 38. D. Czachor-Jadacka; B. Pilch-Pitera,Progress in development of UV curable powder coatings, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2021, ISSN: 0300-9440, DOI
 39. M. Chutkowski; M. Kosińska-Pezda; M. Przywara; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Analysis of adsorption energy distribution in selected hydrophilic-interaction chromatography systems with amide, amine, and zwitterionic stationary phases, JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 2021, ISSN: 1615-9306, DOI
 40. B. Bakera; P. Krajewski; P. Matysik; M. Mokrzycka; M. Rakoczy-Trojanowska; M. Rokicki; S. Stojałowski; M. Szeliga; D. Tyrka; M. Tyrka,Evaluation of genetic structure in European wheat cultivars and advanced breeding lines using high-density genotyping-by-sequencing approach, BMC GENOMICS, 2021, ISSN: 1471-2164, DOI
 41. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; M. Pytel,Polymer Beads Decorated with Dendritic Systems as Supports for A3 Coupling Catalysts, CATALYSIS LETTERS, 2021, ISSN: 1011-372X, DOI
 42. D. Antos; A. Bajek-Bil; M. Balawejder; M. Olbrycht; W. Piątkowski; I. Poplewska,Development of a Route to the Most Active Nafronyl Stereoisomer by Coupling Asymmetric Synthesis and Chiral Chromatography Separation, CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, 2021, ISSN: 0930-7516, DOI
 43. M. Kowal; B. Król; P. Król; K. Nowicka; K. Pielichowska; M. Walczak,Polyurethane cationomers containing fluorinated soft segments with hydrophobic properties, COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 2021, ISSN: 0303-402X, DOI
 44. I. Beech; A. Drążkowska; B. Guratowska; J. Karbowska-Berent; T. Ruman; J. Sunner; J. Szulc,Metabolomics and metagenomics analysis of 18th century archaeological silk, INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, 2021, ISSN: 0964-8305, DOI
 45. M. Borowicz; E. Chmiel; J. Lubczak; J. Paciorek-Sadowska,Use of a Mixture of Polyols Based on Metasilicic Acid and Recycled PLA for Synthesis of Rigid Polyurethane Foams Susceptible to Biodegradation, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, ISSN: 1422-0067, DOI
 46. B. Mossety-Leszczak; M. Włodarska,DFT Studies of Selected Epoxies with Mesogenic Units–Impact of Molecular Structure on Electro-Optical Response, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, ISSN: 1422-0067, DOI
 47. E. Ciszkowicz; B. Creaven; H. Jenkins; D. Kamiński; D. Karcz; K. Lecka-Szlachta; A. Matwijczuk; A. Miłoś; P. Radomski; K. Starzak; L. Ślusarczyk,Novel Coumarin-Thiadiazole Hybrids and Their Cu(II) and Zn(II) Complexes as Potential Antimicrobial Agents and Acetylcholinesterase Inhibitors, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, ISSN: 1422-0067, DOI
 48. B. Bakera; P. Krajewski; M. Mokrzycka; M. Rakoczy-Trojanowska; M. Szeliga; M. Święcicka; M. Tyrka,Identification of Rf Genes in Hexaploid Wheat (Triticumaestivum L.) by RNA-Seq and Paralog Analyses, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, ISSN: 1422-0067, DOI
 49. Ł. Byczyński; M. Kosińska-Pezda; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Thermal study, temperature diffraction patterns and evolved gas analysis during pyrolysis and oxidative decomposition of novel ternary complexes of light lanthanides with mefenamic acid and 1,10-phenanthroline, JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 2021, ISSN: 0165-2370, DOI
 50. M. Dyda; G. Gołębiowska; M. Rapacz; M. Tyrka; M. Wędzony,Genetic mapping of adult-plant resistance genes to powdery mildew in triticale, JOURNAL OF APPLIED GENETICS, 2021, ISSN: 1234-1983
 51. M. Dyda; G. Gołębiowska; M. Rapacz; M. Szechyńska-Hebda; M. Tyrka; I. Wąsek; M. Wędzony,Quantitative trait loci and candidate genes associated with freezing tolerance of winter triticale (× Triticosecale Wittmack), JOURNAL OF APPLIED GENETICS, 2021, ISSN: 1234-1983, DOI
 52. W. Frącz; T. Pacześniak; I. Zarzyka,Rigid polyurethane foams modified with borate and oxamide groups-Preparation and properties, JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS, 2021, ISSN: 0021-955X, DOI
 53. J. Lubczak; R. Lubczak; M. Szpiłyk; M. Walczak,Polyol and polyurethane foam from cellulose hydrolysate, JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2021, ISSN: 0268-2575, DOI
 54. D. Antos; K. Baran; R. Bochenek; B. Filip; D. Strzałka,Influence of the geometry of extra column volumes on band broadening in a chromatographic system. Predictions by computational fluid dynamics, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2021, ISSN: 0021-9673, DOI
 55. M. Chutkowski; K. Kaczmarski,Impact of changes in physicochemical parameters of the mobile phase along the column on the retention time in gradient liquid chromatography. Part A – temperature gradient, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2021, ISSN: 0021-9673, DOI
 56. T. Fornstedt; E. Glenne; K. Kaczmarski; M. Leśko; J. Samuelsson,Predictions of overloaded concentration profiles in supercritical fluid chromatography, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2021, ISSN: 0021-9673, DOI
 57. D. Antos; W. Piątkowski; I. Poplewska,A case study of the mechanism of unfolding and aggregation of a monoclonal antibody in ion exchange chromatography, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2021, ISSN: 0021-9673, DOI
 58. T. Fornstedt; K. Kaczmarski; M. Leśko; J. Samuelsson,Experimental and theoretical investigation of high- concentration elution bands in ion-pair chromatography, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2021, ISSN: 0021-9673, DOI
 59. D. Antos; K. Baran; W. Piątkowski; A. Stańczak; P. Zimoch,Separation of charge variants of a monoclonal antibody by overloaded ion exchange chromatography, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2021, ISSN: 0021-9673, DOI
 60. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Nuclear magnetic resonance and surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-based metabolome profiling of urine samples from kidney cancer patients, JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2021, ISSN: 0731-7085, DOI
 61. A. Chmielarz; P. Colombo; G. Franchin; E. Kocyło; M. Potoczek,Hydroxyapatite-coated ZrO2 scaffolds with a fluorapatite intermediate layer produced by direct ink writing, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2021, ISSN: 0955-2219, DOI
 62. A. Czerniecka-Kubicka; W. Frącz; G. Janowski; M. Pyda,Biocomposites based on the poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) matrix with the hemp fibers: thermal and mechanical properties, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2021, ISSN: 1388-6150, DOI
 63. M. Dąbrowska; M. Dąbrowski; E. Sikora; Ł. Uram,Antigen presentation capability and AP-1 activation accompany methotrexate-induced colon cancer cell senescence in the context of aberrant β-catenin signaling, MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT, 2021, ISSN: 0047-6374, DOI
 64. A. Barbasz; A. Bocian; A. Czyżowska; B. Dyba; K. Hus; J. Legath; V. Petrilla; M. Petrillova; E. Rudolphi-Szydło,Effects of 3FTx Protein Fraction from Naja ashei Venom on the Model and Native Membranes: Recognition and Implications for the Mechanisms of Toxicity, MOLECULES, 2021, ISSN: 1420-3049, DOI
 65. A. Bocian; M. Dżugan; E. Kleczyńska ; M. Miłek; P. Sowa,The Comparison of Physicochemical Parameters, Antioxidant Activity and Proteins for the Raw Local Polish Honeys and Imported Honey Blends, MOLECULES, 2021, ISSN: 1420-3049, DOI
 66. P. Chmielarz; A. Macior; I. Zaborniak,Smart, Naturally-Derived Macromolecules for Controlled Drug Release, MOLECULES, 2021, ISSN: 1420-3049, DOI
 67. Ł. Florczak,Ocena właściwości antykorozyjnych powłok konwersyjnych wytworzonych na magnezie i jego stopach w procesie elektrolitycznego utleniania plazmowego– przegląd, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, 2021, ISSN: 0473-7733, DOI
 68. A. Domańska; P. Skitał,Electrolytic deposition of zinc-nickel alloy coatings with organic addition, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, 2021, ISSN: 0473-7733, DOI
 69. K. Buut; M. Garczyńska; M. Jaromin; J. Kostecka; A. Mazur-Pączka; G. Pączka; A. Podolak,Community structure of Lumbricidae in beech woodland of the Bieszczady National Park, Southeast Poland, PEDOSPHERE, 2021, ISSN: 1002-0160, DOI
 70. G. Groszek; A. Kij; K. Kuś; J. Suraj-Prażmowska; M. Walczak,A preliminary metabolites identification of a novel compound with β-adrenolytic activity, PHARMACOLOGICAL REPORTS, 2021, ISSN: 1734-1140, DOI
 71. A. Pietrusińska; M. Tyrka,Linkage of Lr55 wheat leaf rust resistance gene with microsatellite and DArT-based markers, PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY, 2021, ISSN: 0885-5765, DOI
 72. D. Foo; G. Poplewski,An extended corner point method for the synthesis of flexible water network, PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2021, ISSN: 0957-5820, DOI
 73. Ł. Byczyński; E. Ciszkowicz; M. Kosińska-Pezda; K. Lecka-Szlachta; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała,Green synthesis of niflumic acid complexes with some transition metal ions (Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II)). Spectroscopic, thermoanalytical and antibacterial studies, THERMOCHIMICA ACTA, 2021, ISSN: 0040-6031
 74. M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; A. Strachota; B. Strachota,Achieving structural anisotropy of liquid crystalline epoxy by manipulation with crosslinking parameters, EXPRESS POLYMER LETTERS, 2021, ISSN: 1788-618X, DOI
 75. D. Kamiński; M. Kosińska-Pezda; A. Kozioł; U. Maciołek; E. Mendyk,Potassium Complexes of Quercetin-5′-Sulfonic Acid and Neutral O-Donor Ligands: Synthesis, Crystal Structure, Thermal Analysis, Spectroscopic Characterization and Physicochemical Properties, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 76. D. Czachor-Jadacka; J. Gumieniak; M. Kisiel; B. Pilch-Pitera,Hydrophobic UV-Curable Powder Clear Coatings: Study on the Synthesis of New Crosslinking Agents Based on Raw Materials Derived from Renewable Sources, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 77. S. Boncel; K. Bulanda; J. Fal; M. Liu; M. Oleksy; J. Shi; J. Sobczak; G. Żyła,High AC and DC Electroconductivity of Scalable and Economic Graphite–Diamond Polylactide Nanocomposites, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 78. G. Budzik; K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; A. Mazurkow; M. Oleksy; R. Oliwa,Hybrid Polymer Composites Used in the Arms Industry: A Review, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 79. M. Bańda; M. Chutkowski; E. Gondek; J. Horabik; A. Lisowski; M. Molenda; A. Oniszczuk; P. Parafiniuk; M. Stasiak; J. Wajs; J. Wiącek,Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 80. M. Auguścik-Królikowska; J. Bartoń; G. Budzik; M. Gzik ; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska,Effects of Various Types of Expandable Graphite and Blackcurrant Pomace on the Properties of Viscoelastic Polyurethane Foams, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 81. A. Kalina; A. Mazurkow; M. Oleksy; B. Wierzba; W. Witkowski,Properties of Elasto-Hydrodynamic Oil Film in Meshing of Harmonic Drive Gears, MATERIALS, 2021, ISSN: 1996-1944, DOI
 82. E. Chmiel-Szukiewicz,Hardly Flammable Polyurethane Foams with 1,3-Pyrimidine Ring and Boron Atoms, POLYMERS, 2021, ISSN: 2073-4360, DOI
 83. G. Budzik; J. Mirowski; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska; J. Tomaszewska,Poly(vinyl chloride) Composites with Raspberry Pomace Filler, POLYMERS, 2021, ISSN: 2073-4360, DOI
 84. K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; M. Pytel; A. Sobota,Copolymerization of Phthalic Anhydride with Epoxides Catalyzed by Amine-Bis(Phenolate) Chromium(III) Complexes, POLYMERS, 2021, ISSN: 2073-4360, DOI
 85. M. Malinga-Drozd; Ł. Uram; S. Wołowiec; K. Wróbel,Chiral Recognition of Homochiral Poly (amidoamine) Dendrimers Substituted with R- and S-Glycidol by Keratinocyte (HaCaT) and Squamous Carcinoma (SCC-15) Cells In Vitro, POLYMERS, 2021, ISSN: 2073-4360, DOI
 86. G. Budzik; K. Bulanda; J. Fal; T. Jesionowski; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski,Polymer Composites Based on Polycarbonate (PC) Applied to Additive Manufacturing Using Melted and Extruded Manufacturing (MEM) Technology, POLYMERS, 2021, ISSN: 2073-4360, DOI
 87. J. Mirowski; K. Mizera; M. Oleksy; R. Oliwa; E. Rój; J. Ryszkowska; J. Tomaszewska,Composites of Poly(vinyl chloride) with Residual Hops after Supercritical Extraction in CO2, POLYMERS, 2021, ISSN: 2073-4360, DOI
 88. A. Kalina; A. Mazurkow; M. Oleksy; B. Wierzba; W. Witkowski,The effect of oil feeding type and oil grade on the oil film bearing capacity, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 2021, ISSN: 1507-2711, DOI
 89. M. Bakar; A. Białkowska; A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; K. Leś; M. Pyda; M. Walczak; I. Zarzyka,Thermally stable biopolymer composites based on poly(3-hydroxybutyrate) modified with linear aliphatic polyurethanes – preparation and properties, ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 2021, ISSN: 1509-409X, DOI
 90. P. Błoniarz; K. Ohkubo; A. Pokutsa; A. Zaborovskyi,UV-induced oxygenation of toluene enhanced by Co (acac)2/9-mesityl-10-methylacridinium ion/N-hydroxyphthalimide tandem, ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 2021, ISSN: 1932-2135, DOI
 91. K. Kaczmarski; M. Szukiewicz,Modeling of a Real-Life Industrial Reactor for Hydrogenation of Benzene Process, CATALYSTS, 2021, ISSN: 2073-4344, DOI
 92. K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa,Testing of Conductive Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Current Impulses Simulating Lightning Effects, ENERGIES, 2021, ISSN: 1996-1073, DOI
 93. K. Chen; Ł. Jaremko; M. Jaremko; A. Łyskowski,Genetic and Molecular Factors Determining Grain Weight in Rice, FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2021, ISSN: 1664-462X, DOI
 94. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Nogueira; L. Nogueira; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Metabolomic and elemental profiling of human tissue in kidney cancer, METABOLOMICS, 2021, ISSN: 1573-3882, DOI
 95. A. Domoń; B. Kupiec; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo,Characterization of the Physical, Chemical, and Adsorption Properties of Coal-Fly-Ash–Hydroxyapatite Composites, MINERALS, 2021, ISSN: 2075-163X, DOI
 96. K. Rydel-Ciszek,The most reactive iron and manganese complexes with N-pentadentate ligands for dioxygen activation—synthesis, characteristics, applications, REACTION KINETICS MECHANISMS AND CATALYSIS, 2021, ISSN: 1878-5190, DOI
 97. P. Błoniarz; D. Maksym; J. Muzart; T. Pacześniak; A. Pokutsa; A. Zaborovskyi,Cyclohexane oxidation: relationships of the process efficiency with electrical conductance, electronic and cyclic voltammetry spectra of the reaction mixture, REACTION KINETICS MECHANISMS AND CATALYSIS, 2021, ISSN: 1878-5190, DOI
 98. B. Gutarowska; K. Majchrzycka; J. Nizioł; A. Nowak; M. Okrasa; T. Ruman; M. Sulyok; B. Szponar; J. Szulc,Microbiological and Toxicological Hazards in Sewage Treatment Plant Bioaerosol and Dust, TOXINS, 2021, ISSN: 2072-6651, DOI
 99. A. Kołodziej; T. Ruman; J. Szulc,Silver-109/Silver/Gold Nanoparticle-Enhanced Target Surface-Assisted Laser Desorption/Ionisation Mass Spectrometry—The New Methods for an Assessment of Mycotoxin Concentration on Building Materials, TOXINS, 2021, ISSN: 2072-6651, DOI
 100. J. Buczkowicz; T. Drzazga; B. Ługowska; P. Matysik; K. Rubrycki; M. Semik; D. Tyrka; M. Tyrka; E. Witkowski,Identyfikacja efektywnych genów odporności na wybrane choroby wirusowe i grzybowe pszenicy zwyczajnej, BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, 2021, ISSN: 0373-7837
 101. J. Buczkowicz; T. Drzazga; G. Fic; M. Jaromin; P. Krajewski; P. Matysik; R. Mazur; P. Milczarski; T. Sikora; M. Szeliga; D. Tyrka; M. Tyrka; E. Witkowski,Selekcja genomowa pszenicy ozimej, BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, 2021, ISSN: 0373-7837
 102. M. Chutkowski; K. Leś; M. Olechowski; I. Opaliński; M. Przywara; M. Stasiak,Studies on Moisture Effects on Powder Flow and Mechanochemical Improvement of Powder Flowability, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2021, ISSN: 2299-8624, DOI
 103. K. Leś; I. Opaliński,Prospective Application of Response Surface Methodology for Predicting High-Energy Mixing Process Conditions towards Fine Powders Flow Improvement, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 2021, ISSN: 2299-8624, DOI
 104. A. Bocian; M. Dżugan; M. Miłek; E. Sidor ; G. Zaguła,Searching for Differences in Chemical Composition and Biological Activity of Crude Drone Brood and Royal Jelly Useful for Their Authentication, FOODS, 2021, ISSN: 2304-8158, DOI
 105. D. Antos; R. Dürr; A. Kienle; E. Otto; M. Przywara,Process Behavior and Product Quality in Fertilizer Manufacturing Using Continuous Hopper Transfer Pan Granulation—Experimental Investigations, PROCESSES, 2021, ISSN: 2227-9717, DOI
 106. E. Chmiel-Szukiewicz; A. Szałek; M. Szukiewicz,Kinetic investigations of heterogeneous reactor processes – Optimization of experiments, CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING-INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, 2021, ISSN: 0208-6425, DOI
 107. J. Lubczak; R. Lubczak; M. Szpiłyk,Polyetherols and polyurethane foams with cellulose subunits, POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND MATERIALS, 2021, ISSN: 2574-0881, DOI
 108. M. Kisiel,Określenie wpływu ilości utwardzacza na przebieg reakcji utwardzania i wybrane właściwości kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej, Materiały i Maszyny Technologiczne, 2021, ISSN: 2719-2792
 109. K. Kaczmarski; M. Szukiewicz,An efficient and robust method for numerical analysis of a dead zone in catalyst particle and packed bed reactor, Engineering Reports, 2021, ISSN: 2577-8196, DOI
 110. A. Szałek; M. Szukiewicz,Application of transfer function for quick estimation of gas flow parameters—A useful model‐based approach to enhancing measurements, Engineering Reports, 2021, ISSN: 2577-8196, DOI
 111. M. Chutkowski; M. Jakielaszek; W. Kokoszka; I. Skrzypczak; K. Wilk,Badanie i analiza parametrów gruntu podlegającego wymianie przy budowie składowiska odpadów w Paszczynie w odniesieniu do wymagań projektowych w ramach zadania "Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica", 2020
 112. A. Czerniecka-Kubicka; L. Dobrowolski; K. Hęclik; I. Zarzyka,Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie P3HB, 2020
 113. J. Lubczak; M. Szpiłyk,Sposób wytwarzania oligoeterolu z pierścieniem azafosfacyklicznym, 2020
 114. A. Szyszkowska; I. Zarzyka,Sposób wytwarzania 1-fenylo-2-(2-hydroksyetylo)-6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu i 1-fenylo-2-(2-hydroksypropylo)-6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu, 2020
 115. E. Bielawski; S. Bielawski; M. Heneczkowski,Wielowarstwowa folia polimerowa, 2020
 116. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; E. Pieniążek; E. Sočo; E. Woźnicka,Aktywność biochemiczna sulfonowych pochodnych moryny [w:] Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-425-3
 117. M. Kosińska-Pezda; E. Pieniążek; E. Woźnicka; L. Zapała,Badania stałych produktów reakcji jonów Ag(I) i Cu(II) z 3-hydroksyflawonem i moryną [w:] Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-425-3
 118. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo; E. Woźnicka,Pierwiastki i związki chemiczne [w:] Chemia ogólna i 1 nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne. Obliczenia chemiczne i problemy., 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-405-5
 119. J. Kalembkiewicz,Surowce i produkty nieorganiczne [w:] Chemia ogólna i 1 nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne. Obliczenia chemiczne i problemy., 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-405-5
 120. J. Kalembkiewicz,Uzupełnienia [w:] Chemia ogólna i 1 nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne. Obliczenia chemiczne i problemy., 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-405-5
 121. M. Kopacz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Woźnicka,Badania reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Nd(III), Tb(III) i Dy(III) w roztworach wodno-metanolowych [w:] Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-425-3
 122. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz,Świat flawonoidów w badaniach naukowych, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-425-3
 123. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; J. Pusz; P. Skitał; E. Sočo; L. Zapała,Podstawy chemii [w:] Chemia ogólna2 i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-404-8
 124. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Woźnicka,Roztwory i procesy w roztworach [w:] Chemia ogólna2 i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-404-8
 125. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Uzupełnienia [w:] Chemia ogólna2 i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISBN: 978-83-7934-404-8
 126. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-404-8
 127. J. Kalembkiewicz; B. Papciak,Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne: obliczenia chemiczne i problemy, 2020 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ISSN: 978-83-7934-405-5
 128. G. Budzik; T. Dziubek; T. Markowski; M. Oleksy,Place of Designing and Machine Construction Basics in Industry 4.0 Structure [w:] Fundamentals of Machine Design, 2020 Warszawa, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, ISBN: 978-83-7938-288-0
 129. E. Sitarz-Palczak,Zastosowanie geopolimerów z popiołów pochodzących z spalania węgla lub biomasy do fotokatalitycznej degradacji błekitu metylowego [w:] Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania, 2020 Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, ISBN: 978-83-66489-41-7
 130. G. Budzik; J. Jóźwik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; P. Turek; J. Woźniak; D. Żelechowski,Analysis of Wear of the Polymer Mold in the Production of Wax Casting Models of Aircraft Engine Blades [w:] 2020 IEEE 7th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace), 2020 Piza, IEEE, ISBN: 978-1-7281-6636-0, DOI
 131. P. Chmielarz; M. Flejszar; K. Surmacz; I. Zaborniak,Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2020, ISSN: 0021-8995, DOI
 132. P. Chmielarz; K. Matyjaszewski; I. Zaborniak,Synthesis of riboflavin-based macromolecules through low ppm ATRP in aqueous media, MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 2020, ISSN: 1022-1352, DOI
 133. J. Wojturska,The effect of chain extender structure on the enzymatic degradation of carbohydrate based polyurethane elastomers , POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 134. A. Białkowska; L. Dobrowolski; L. Wianowski; I. Zarzyka,Physical blowing agents for polyurethanes, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 135. A. Drogoń; M. Pyda; M. Skotnicki,Physical aging of polylactide-valsartan system investigated by differential scanning calorimetry, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 136. G. Budzik; K. Bulanda; S. Krauze; M. Oleksy; R. Oliwa; P. Ostyńska; M. Płocińska,Fire resistance and mechanical properties of powder-epoxy composites reinforced with recycled glass fiber laminate, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 137. G. Budzik; K. Bulanda; S. Krauze; M. Oleksy; R. Oliwa,Analysis of mechanical properties and distribution of deformation during the shear of polymer-fiber composites containing flame retardants, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 138. G. Budzik; K. Bulanda; A. Mazurkow; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski,Biodegradable polymer composites used in rapid prototyping technology by Melt Extrusion Polymers (MEP), POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 139. G. Budzik; K. Bulanda; M. Gontarz; M. Oleksy; R. Oliwa,Biodegradable polymer composites based on polylactide used in selected 3D technologies , POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 140. M. Dębowski; Z. Florjańczyk; A. Iuliano; S. Kowalczyk; M. Mazurek-Budzyńska; P. Parzuchowski; B. Pilch-Pitera; A. Plichta; G. Rokicki; D. Wołosz,Polycarbonate-based polyurethane - attractive materials for adhesives, binders and sealants production, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 141. Ł. Byczyński; Z. Florjańczyk; M. Heneczkowski; R. Oliwa; B. Pilch-Pitera; A. Plichta; G. Rokicki; J. Wadas,Synthesis and characterization of one-component, moisture curing polyurethane adhesive based on Rokopol D2002 , POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 142. K. Bulanda; M. Cieplak; M. Oleksy; P. Połowniak; M. Sobolak,Application of polymeric materials for obtaining gears with involute and sinusoidal profile, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 143. G. Budzik; K. Bulanda; M. Oleksy; P. Turek,Polymer materials used in medicine processed by additive techniques, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 144. G. Budzik; K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa; I. Skrzypczak; R. Szałajko,Phenol-formaldehyde resin composites filled with modified phlogopite reinforced with hybrid glass and basalt fiber meshes used as grinding wheels, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 145. G. Budzik; H. Majcherczyk; M. Oleksy; R. Oliwa; M. Sobczyk; M. Strącel,Polymers in gearbox production, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 146. R. Oliwa,Compositions of unsaturated polyester resins used for facing layers of laminates, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 147. R. Oliwa,Epoxy resin compositions containing liquid phosphorus flame retardants used in infusion technology, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 148. A. Ambroziak; M. Auguścik-Królikowska; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska; L. Szczepkowski,The structure and properties of viscoelastic polyurethane foams with fillers from coffee grounds, POLIMERY, 2020, ISSN: 0032-2725, DOI
 149. G. Budzik; K. Bulanda; T. Markowski; M. Oleksy; R. Oliwa,Polymer Composites Used in Rapid Prototyping Technology, ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 0137-4478, DOI
 150. K. Dudek; L. Gałda; R. Oliwa; J. Sęp,Surface layer analysis of helical grooved journal bearings after abrasive tests, WEAR, 2020, ISSN: 0043-1648, DOI
 151. P. Chmielarz; M. Martinez; K. Matyjaszewski; Z. Wang; K. Wolski; I. Zaborniak,Synthesis of high molecular weight poly(n-butyl acrylate) macromolecules via seATRP: From polymer stars to molecular bottlebrushes, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2020, ISSN: 0014-3057, DOI
 152. M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak,Development in liquid crystalline epoxy resins and composites – A review, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2020, ISSN: 0014-3057, DOI
 153. S. Horodecka; D. Kaňková; B. Mossety-Leszczak; M. Netopilík; M. Šlouf; A. Strachota; M. Vyroubalová; A. Zhigunov,Meltable copolymeric elastomers based on polydimethylsiloxane with multiplets of pendant liquid-crystalline groups as physical crosslinker: A self-healing structural material with a potential for smart applications., EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2020, ISSN: 0014-3057, DOI
 154. P. Chmielarz; K. Wolski; I. Zaborniak,Riboflavin-induced metal-free ATRP of (meth)acrylates, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2020, ISSN: 0014-3057, DOI
 155. D. Antos; A. Górak; M. Jaworska,Review on the application of chitin and chitosan in chromatography, REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2020, ISSN: 1381-5148, DOI
 156. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Immobilizing and Removal of Cadmium and Rhodamine B from an Aqueous System by Converting Solid Waste from Poland; Studies of Equilibrium and Kinetic Sorption, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2020, ISSN: 1230-1485, DOI
 157. A. Arendowski; V. Copie; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman; B. Tripet,Nuclear magnetic resonance and surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-based serum metabolomics of kidney cancer, ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, ISSN: 1618-2642, DOI
 158. A. Arendowski; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman,Screening of Urinary Renal Cancer Metabolic Biomarkers with Gold Nanoparticles-assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry, ANALYTICAL SCIENCES, 2020, ISSN: 0910-6340, DOI
 159. E. Kocyło; M. Krauz; M. Potoczek; A. Tłuczek,ZrO2 Gelcast Foams Coated with Apatite Layers, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, ISSN: 1733-3490, DOI
 160. J. Duliban; R. Lubczak,Derivatives of Phenylene-1,2-diamine as Modifiers for Unsaturated Polyester Resins, ACTA CHIMICA SLOVENICA, 2020, ISSN: 1318-0207, DOI
 161. I. Beech; J. Nizioł; A. Ossolińska; K. Ossoliński; T. Ossoliński; A. Płaza; T. Ruman; J. Sunner,Localization of Metabolites of Human Kidney Tissue with Infrared Laser-Based Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry Imaging and Silver-109 Nanoparticle-Based Surface Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging, ANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, ISSN: 0003-2700, DOI
 162. G. Czajowski; M. Karbarz; M. Pojmaj; A. Strzembicka; D. Tyrka; M. Tyrka; A. Wardyńska; M. Wędzony,Quantitative trait loci mapping of adult-plant resistance to powdery mildew in triticale, ANNALS OF APPLIED BIOLOGY, 2020, ISSN: 0003-4746, DOI
 163. A. Czerwonka; J. Kafałut; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Mendyk; W. Rzeski,Anticancer effects of sodium and potassium quercetin-5’-sulfonates through inhibition of proliferation, induction of apoptosis, and cell cycle arrest in the HT-29 human adenocarcinoma cell line, BIOORGANIC CHEMISTRY, 2020, ISSN: 0045-2068, DOI
 164. D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara,Mechanism of nutrition activity of a microgranule fertilizer fortified with proteins, BMC PLANT BIOLOGY, 2020, ISSN: 1471-2229, DOI
 165. B. Król; P. Król; K. Pielichowska; M. Sochacka-Piętal; Ł. Uram; M. Walczak,Synthesis and property of polyurethane elastomer for biomedical applications based on nonaromatic isocyanates, polyesters, and ethylene glycol, COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 2020, ISSN: 0303-402X, DOI
 166. M. Brindell; M. Flejszar; P. Gajda-Morszewski; P. Łabuz; O. Mazuryk; G. Stochel; R. van Eldik,Influence of aqueous extracts of urban airborne particulate matter on the structure and function of human serum albumin, ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, ISSN: 0269-7491, DOI
 167. A. Filipowicz-Rachwał; J. Markowicz; M. Misiorek; Ł. Uram; E. Wałajtys-Rode; S. Wołowiec,Celecoxib substituted biotinylated poly(amidoamine) G3 dendrimer as potential treatment for temozolomide resistant glioma therapy and anti-nematode agent, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2020, ISSN: 0928-0987, DOI
 168. B. Gutarowska; I. Jablonskaja; E. Jabłońska; J. Karbowska-Berent; T. Ruman; J. Szulc,Metabolomics and metagenomics characteristic of historic beeswax seals, INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, 2020, ISSN: 0964-8305, DOI
 169. A. Czerniecka-Kubicka; M. Dickson; D. Hojan-Jezierska; M. Janus-Kubiak; L. Kubisz; G. Neilsen; M. Pyda; M. Skotnicki; B. Woodfield; I. Zarzyka; W. Zielecki,Vibrational heat capacity of silver carp collagen, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2020, ISSN: 0141-8130, DOI
 170. A. Arendowski; J. Nizioł; K. Ossoliński; T. Ruman,Gold nanostructures - assisted laser desorption/ionization mass spectrometry for kidney cancer blood serum biomarker screening, INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2020, ISSN: 1387-3806, DOI
 171. A. Georgiadis; N. Huleyuk; M. Kurpisz; M. Olszewska; N. Pollock; T. Stokowy; A. Yatsenko; S. Yatsenko; D. Zastavna,Familial Infertility (Azoospermia and Cryptozoospermia) in Two Brothers—Carriers of t(1;7) Complex Chromosomal Rearrangement (CCR): Molecular Cytogenetic Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, ISSN: 1422-0067, DOI
 172. E. Ciszkowicz; E. Kaznowska; P. Porzycki; M. Semik; M. Tyrka,MiR-93/miR-375: Diagnostic Potential, Aggressiveness Correlation and Common Target Genes in Prostate Cancer, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, ISSN: 1422-0067, DOI
 173. E. Ciszkowicz; B. Creaven; D. Kamiński; D. Karcz; K. Lecka-Szlachta; A. Matwijczuk; K. Starzak,Structural Features of 1,3,4-Thiadiazole-Derived Ligands and Their Zn(II) and Cu(II) Complexes Which Demonstrate Synergistic Antibacterial Effects with Kanamycin, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, ISSN: 1422-0067, DOI
 174. A. Czerniecka-Kubicka; A. Drogoń; M. Dżugan; M. Miłek; M. Pyda; M. Tomczyk,The use of infrared spectroskopy and thermal analysis for the quick detection of adulterated beeswax, JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH, 2020, ISSN: 0021-8839, DOI
 175. E. Chmiel; J. Lubczak,Polyurethane foams with 1,3,5-triazine ring, boron and silicon, JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS, 2020, ISSN: 0021-955X, DOI
 176. D. Antos; K. Baran; A. Stańczak,A high-throughput method for fast detecting unfolding of monoclonal antibodies on cation exchange resins, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2020, ISSN: 0021-9673, DOI
 177. D. Antos; G. Carta; M. Kołodziej; R. Muca; W. Piątkowski,Effects of negative and positive cooperative adsorption of proteins on hydrophobic interaction chromatography media, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2020, ISSN: 0021-9673, DOI
 178. D. Antos; J. Beck; A. Durauer; R. Hahn; A. Jungbauer; M. Kołodziej; W. Marek; W. Piątkowski; D. Sauer,Scale up of a chromatographic capture step for a clarified bacterial homogenate - Influence of mass transport limitation and competitive adsorption of impurities, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2020, ISSN: 0021-9673, DOI
 179. M. Chutkowski; K. Kaczmarski,Note of solving Equilibrium Dispersive model with the Craig scheme for gradient chromatography case, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2020, ISSN: 0021-9673, DOI
 180. D. Asberg; T. Fornstedt; K. Kaczmarski; M. Leśko; J. Samuelsson,Evaluating the advantages of higher heat conductivity in a recently developed type of core-shell diamond stationary phase particle in UHPLC, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2020, ISSN: 0021-9673, DOI
 181. B. Guratowska; J. Karbowska-Berent; T. Kozielec; T. Ruman; J. Szulc,Analyses of microorganisms and metabolites diversity on historic photographs using innovative methods, JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, 2020, ISSN: 1296-2074, DOI
 182. A. Kołodziej; J. Nizioł; T. Ruman,Gold and silver nanoparticles-based laser desorption/ionization mass spectrometry method for detection and quantification of carboxylic acids, JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2020, ISSN: 1076-5174, DOI
 183. B. Król; P. Król,Structures, properties and applications of the polyurethane ionomers, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 2020, ISSN: 0022-2461, DOI
 184. M. Bakar; A. Białkowska; B. Hanulikova; M. Masař; I. Zarzyka,Effect of structure of nonisocyanate condensation polyurethanes based on benzoic acid on its susceptibility to biodegradation, JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, 2020, ISSN: 1022-9760, DOI
 185. M. Flejszar; M. Hochołowski ; T. Janeczko; B. Mrugała; M. Oszajca; M. Procner; M. Szaleniec ; M. Tataruch; A. Wojtkiewicz; P. Wójcik,The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans, JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2020, ISSN: 0960-0760, DOI
 186. R. Bartosik; L. Dobrowolski; K. Hęclik; A. Klasek; A. Lycka; I. Zarzyka,New mono- and diesters with imidazoquinolinone ring- synthesis, structure characterization and molecular modeling, MOLECULES, 2020, ISSN: 1420-3049, DOI
 187. A. Czerniecka-Kubicka; M. Pyda; I. Zarzyka,Long-Term Physical Aging Tracked by Advanced Thermal Analysis of Poly(N-Isopropylacrylamide): A Smart Polymer for Drug Delivery System, MOLECULES, 2020, ISSN: 1420-3049, DOI
 188. A. Bocian; J. Buczkowicz; E. Ciszkowicz; K. Hus; K. Lecka-Szlachta; J. Legath; L. Legath; V. Petrilla; M. Petrillova; M. Pietrowska,Antimicrobial Activity of Protein Fraction from Naja ashei Venom Against Staphylococcus epidermidis, MOLECULES, 2020, ISSN: 1420-3049, DOI
 189. B. Botta; A. Calcaterra; Y. Cau; P. Maj; J. Markowicz; M. Mori; D. Quaglio ; W. Rode; J. Sobich; Ł. Uram; Z. Zieliński,Alvaxanthone, a Thymidylate Synthase Inhibitor with Nematocidal and Tumoricidal Activities, MOLECULES, 2020, ISSN: 1420-3049, DOI
 190. G. Budzik; K. Bulanda; J. Fal; K. Grąz; R. Kuzioła; M. Oleksy; J. Sobczak; J. Traciak; G. Żyła,Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA), MOLECULES, 2020, ISSN: 1420-3049, DOI
 191. J. Lubczak; R. Lubczak; D. Szczęch,From starch to oligoetherols and polyurethane foams, POLYMER BULLETIN, 2020, ISSN: 0170-0839, DOI
 192. P. Chmielarz; I. Zaborniak,Miniemulsion switchable electrolysis under constant current conditions, POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 2020, ISSN: 1042-7147, DOI
 193. P. Chmielarz; M. Flejszar; R. Ostatek; K. Surmacz; I. Zaborniak,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods, POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 2020, ISSN: 1042-7147, DOI
 194. P. Chmielarz; K. Surmacz; I. Zaborniak,Synthesis of sugar-based macromolecules via sono-ATRP in miniemulsion, POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 2020, ISSN: 1042-7147, DOI
 195. A. Bajek-Bil; N. Buszta; W. Depa; G. Groszek; P. Guńka; J. Zachara,Chirality transfer in the synthesis of 2,3-dihydro-1,4-dithiine derivatives, SYNTHETIC COMMUNICATIONS, 2020, ISSN: 0039-7911, DOI
 196. A. Czerniecka-Kubicka; W. Frącz; M. Janus-Kubiak; L. Kubisz; M. Pyda; W. Zielecki,Vibrational heat capacity of the linear 6,4-polyurethane, THERMOCHIMICA ACTA, 2020, ISSN: 0040-6031, DOI
 197. J. Kalembkiewicz; E. Sočo,Characterisation and utilisation of solid waste from coal combustion to modelling of sorption equilibrium in a bi-component system metal-dye, WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2020, ISSN: 0734-242X, DOI
 198. M. Jaromin; Ł. Opaliński,Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia), ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ, 2020, ISSN: 0324-8194, DOI
 199. M. Jaromin; Ł. Opaliński,Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (metoda regresji wielomianowej trzeciego stopnia, metoda autoregresji oraz wygładzania wykładniczego), ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ, 2020, ISSN: 0324-8194, DOI
 200. A. Bocian; K. Hus,Antibacterial properties of snake venom components, CHEMICAL PAPERS, 2020, ISSN: 0366-6352, DOI
 201. P. Chmielarz; I. Zaborniak,Dually-functional riboflavin macromolecule as a supramolecular initiator and reducing agent in temporally-controlled low ppm ATRP, EXPRESS POLYMER LETTERS, 2020, ISSN: 1788-618X, DOI
 202. R. Oliwa,The Mechanical Properties of Kevlar Fabric/Epoxy Composites Containing Aluminosilicates Modified with Quaternary Ammonium and Phosphonium Salts, MATERIALS, 2020, ISSN: 1996-1944, DOI
 203. P. Chmielarz; K. Surmacz,Low ppm atom transfer radical polymerization in (mini)emulsion systems, MATERIALS, 2020, ISSN: 1996-1944, DOI
 204. P. Chmielarz; M. Flejszar; G. Grześ; K. Wolski; S. Zapotoczny,Polymer Brushes via Surface-Initiated Electrochemically Mediated ATRP: Role of a Sacrificial Initiator in Polymerization of Acrylates on Silicon Substrates, MATERIALS, 2020, ISSN: 1996-1944, DOI
 205. P. Chmielarz; A. Macior; I. Zaborniak,Stimuli-Responsive Rifampicin-Based Macromolecules, MATERIALS, 2020, ISSN: 1996-1944, DOI
 206. P. Chmielarz; M. Flejszar,Surface modifications of poly(ether ether ketone) via polymerization methods – current status and future prospects, MATERIALS, 2020, ISSN: 1996-1944, DOI
 207. B. Gutarowska; A. Jachowicz; S. Kowalska; W. Machnowski; T. Ruman; A. Steglinska; J. Szulc,Beeswax-Modified Textiles: Method of Preparation and Assessment of Antimicrobial Properties, POLYMERS, 2020, ISSN: 2073-4360, DOI
 208. S. Horodecka; M. Kisiel; B. Mossety-Leszczak; M. Šlouf; A. Strachota; B. Strachota,Low-Temperature-Meltable Elastomers Based on Linear Polydimethylsiloxane Chains Alpha, Omega-Terminated with Mesogenic Groups as Physical Crosslinker: A Passive Smart Material with Potential as Viscoelastic Coupling. Part II—Viscoelastic and Rheological Properties, POLYMERS, 2020, ISSN: 2073-4360, DOI
 209. S. Horodecka; D. Kaňková; B. Mossety-Leszczak; M. Netopilík; M. Šlouf; A. Strachota; B. Strachota; M. Vyroubalová; Z. Walterová; A. Zhigunov,Low-Temperature Meltable Elastomers Based on Linear Polydimethylsiloxane Chains Alpha, Omega-Terminated with Mesogenic Groups as Physical Crosslinkers: A Passive Smart Material with Potential as Viscoelastic Coupling. Part I: Synthesis and Phase Behavior, POLYMERS, 2020, ISSN: 2073-4360, DOI
 210. G. Budzik; J. Jóźwik; Ł. Kochmański; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski; J. Sęp; P. Turek; D. Żelechowski,An Analysis of the Casting Polymer Mold Wear Manufactured Using PolyJet Method Based on the Measurement of the Surface Topography, POLYMERS, 2020, ISSN: 2073-4360, DOI
 211. P. Błoniarz; O. Fliunt; Y. Kubaj; T. Pacześniak; A. Pokutsa; A. Zaborovskyi,Sustainable oxidation of cyclohexane catayzed by a VO(acac)2 - oxalic acid tandem: the electrochemical motive of the process efficiency, RSC ADVANCES, 2020, ISSN: 2046-2069, DOI
 212. Ł. Byczyński; A. Czerniecka-Kubicka; W. Frącz; M. Pyda; V. Sedlarik; A. Szyszkowska; I. Zarzyka,Hybrid nanobiocomposites based on poly(3-hydroxybutyrate) – characterization, thermal and mechanical properties, ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 2020, ISSN: 1509-409X, DOI
 213. M. Bolanowski; G. Budzik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; T. Pisz; Ł. Przeszłowski; P. Sowa,Remote Design and Manufacture through the Example of a Ventilator, APPLIED SCIENCES-BASEL, 2020, ISSN: 2076-3417, DOI
 214. J. Kalembkiewicz; D. Pająk; E. Sočo,Multi-component sorption and utilization of solid waste to simultaneous removing basic dye and heavy metal from aqueous system, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2020, ISSN: 2083-4772, DOI
 215. J. Kalembkiewicz; R. Rawski; P. Sanecki,Units and Methods of Proteolytic Activity Determination, CURRENT PHARMACEUTICAL ANALYSIS, 2020, ISSN: 1573-4129, DOI
 216. J. Czarnik-Kwaśniak; I. Filiks; K. Kwaśniak; M. Stompor; K. Tutaj; Ł. Uram; S. Wołowiec,Glucoheptoamidated polyamidoamine PAMAM G3 dendrimer as a vehicle for succinate linked doxorubicin; enhanced toxicity of DOX against grade IV glioblastoma U-118 MG cells, JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, ISSN: 1773-2247, DOI
 217. D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał,The modeling of simultaneous three metals codeposition investigated by cyclic voltammetry, JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, ISSN: 1572-6657, DOI
 218. D. Naróg,Electrochemical study of quercetin in the presence of galactopyranose: Potential application to the electrosynthesis of glycoconjugates of quinone/quinone methide of quercetin, JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, ISSN: 1572-6657, DOI
 219. M. Michel; D. Papciak; E. Sočo,Novel application of mineral by-products obtained from the combustion of bituminous coal-fly ash in chemical engineering, MINERALS, 2020, ISSN: 2075-163X, DOI
 220. T. Ruman; J. Szulc,Laser Ablation Remote-Electrospray Ionisation Mass Spectrometry (LARESI MSI) Imaging—New Method for Detection and Spatial Localization of Metabolites and Mycotoxins Produced by Moulds, TOXINS, 2020, ISSN: 2072-6651, DOI
 221. A. Bocian; K. Hus; E. Kuna; J. Legath; A. Lewińska; V. Petrilla; M. Petrillova; M. Wnuk,Evaluation of Antifungal Activity of Naja pallida and Naja mossambica Venoms against Three Candida Species, TOXINS, 2020, ISSN: 2072-6651, DOI
 222. E. Ciszkowicz; P. Porzycki,Modern biomarkers in prostate cancer diagnosis, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF UROLOGY, 2020, ISSN: 2080-4806, DOI
 223. M. Marchel; B. Mossety-Leszczak; M. Walczak,Maize (Zea mays) reaction in response to rubber rag additive into the soil, OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH, 2020, ISSN: 1230-7831, DOI
 224. P. Błoniarz; Y. Kubaj; D. Maksym; J. Muzart; T. Pacześniak; A. Pokutsa; A. Zaborovskyi,Versatile and Affordable Approach for Tracking the Oxidative Stress Caused by the Free Radicals: the Chemical Perception, ChemistrySelect, 2020, ISSN: 2365-6549, DOI
 225. P. Błoniarz; J. Muzart; T. Pacześniak; A. Pokutsa; S. Tkach; A. Zaborovskyi,Sustainable oxidation of cyclohexane and toluene in the presence of affordable catalysts: Impact of the tandem of promoter/oxidant on process efficiency, ACS Omega, 2020, ISSN: 2470-1343, DOI
 226. M. Chutkowski; M. Przywara; W. Zapała,Modelowanie i analiza płynięcia materiału rozdrobionego podczas ścinania w reometrze pierścieniowym z wykorzystaniem metody elementów dyskretnych, Chemical Technology and Biotechnology, 2020
 227. A. Bocian; J. Buczkowicz; K. Hus; M. Jaromin; J. Legath; D. Łysiak; V. Petrilla; M. Petrillova; S. Sławek,Comparison of Methods for Measuring Protein Concentration in Venom Samples, ANIMALS, 2020, ISSN: 2076-2615, DOI
 228. A. Bocian; K. Hus; J. Legath; Ł. Marczak; V. Petrilla; M. Petrillova,Different research approaches in unraveling the venom proteome of Naja ashei, BIOMOLECULES, 2020, ISSN: 2218-273X, DOI
 229. Ł. Byczyński; M. Dutkiewicz; R. Januszewski; B. Pilch-Pitera; P. Wrona,Epoxy coatings with increased hydrophobicity modified by isocyanurate containing siloxane, MATERIALS TODAY COMMUNICATIONS, 2020, ISSN: 2352-4928, DOI
 230. E. Chmiel; A. Czerniecka-Kubicka; M. Misiorek; M. Pyda; P. Tutka; Ł. Uram; M. Walczak; S. Wołowiec,Stepwise glucoheptoamidation of poly(amidoamine) dendrimer G3 to tune physicochemical properties of the potential drug carrier: in vitro tests for cytisine conjugates, PHARMACEUTICS, 2020, ISSN: 1999-4923, DOI
 231. M. Bolanowski; G. Budzik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski,Process of Creating an Integrated Design and Manufacturing Environment as Part of the Structure of Industry 4.0, PROCESSES, 2020, ISSN: 2227-9717, DOI
 232. P. Błoniarz; P. Chmielarz; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak; K. Surmacz; I. Zaborniak,Iron-Based Catalytically Active Complexes in Preparation of Functional Materials, PROCESSES, 2020, ISSN: 2227-9717, DOI
 233. J. Ciura; M. Szeliga; M. Tyrka,Representational Difference Analysis of Transcripts Involved in Jervine Biosynthesis, LIFE, 2020, ISSN: 0024-3019, DOI
 234. M. Szukiewicz,Study of reaction - diffusion problem: modeling, exact analytical solution, and experimental verification, SN Applied Sciences, 2020, ISSN: 2523-3963, DOI
 235. M. Szukiewicz,Differential quadrature method for some diffusion-reaction problems, CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING-INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, 2020, ISSN: 0208-6425, DOI
 236. M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski,Influence of Mobile Phase Composition and Temperature on the Retention Behavior of Selected Test Substances in Diol-type Column, Sustainable Chemical Engineering, 2020, ISSN: 2717-574X , DOI